Winterprogramma 2014-2015

W I N T E R P R O G R A M M A
van de wijkgemeenten
Maarland en  Loppersum
2014 – 2015

CATECHESE

kerk 6

Kindercatechese
Catechese klas 2 en 3
Achttien plus gespreksgroep
Belijdenis doen

 

 

 CURSUSSEN

kerk 9

TVG: doen!
Nieuwe kijk op oude psalmen
Bijeenkomst veertigdagentijd
Pastoraat
Is er meer?

 

 

GESPREKSGROEPEN

kerk 4

Achttien plus
Leeskring de Uitnodiging
Ouders met opgroeiende kinderen
10 moeilijke vragen
Wiemersheerd
Toerustingsavonden Eemsmond
De kerk draait door
Waarom naar de kerk?

kerk 8

 

 Lutheravond

 

 

 

kerk 7