Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk

  21 juli 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  21 juli 09:30
 3. Kerkdienst Donatuskerk

  21 juli 19:00
 4. Kerkdienst Vredekerk

  28 juli 09:30
 5. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  28 juli 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  4 augustus 09:30
 7. Kerkdienst Jacobuskerk

  4 augustus 09:30
 8. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 augustus 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 augustus 09:30
 10. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 augustus 09:30

Van de redactie juni juli 2019

Voor u ligt een nieuwe Op de Hoogte. Een mooi blad met artikelen gericht op de praktijk van ons ker­kenwerk, op pastoraat en gemeenteopbouw. Als re­dactie hopen we dat Op de Hoogte als ondersteu­nend en inspirerend wordt ervaren. Natuurlijk ho­ren wij graag zulke geluiden maar ook kritische signalen zijn welkom. Daar trekken wij lering uit.

De zomer is inmiddels aangebroken. Na dit num­mer verschijnt de laatste nummer van deze jaar­gang. Deze behelst een langere periode namelijk van half juli tot half september.

Houdt u/jij er rekening mee met het inleveren van kopij? Dat kan nog steeds op ons e-mailadres: kerk­blad@pknloppersummaarland.nl.

Rest mij u/jij veel leesplezier toe te wensen met deze Op de Hoogte en alvast een fijne zomer!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.