Toekomstige evenementen

 1. Passage Loppersum

  16 oktober 19:45
 2. Passage ‘t Zandt

  16 oktober 19:45
 3. het boek Ester en de brief van Jakobus

  17 oktober 19:30 - 21:30
 4. Groep voor Ontmoeting en Gesprek

  17 oktober 20:00
 5. Filmavond: De fietsendieven

  18 oktober 19:45
 6. Kerkdienst Vredekerk

  20 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Jacobuskerk

  20 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  20 oktober 19:00
 9. Achttienplus gespreksgroep

  20 oktober 20:00 - 21:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  27 oktober 09:30

Van de redactie juni juli 2019

Voor u ligt een nieuwe Op de Hoogte. Een mooi blad met artikelen gericht op de praktijk van ons ker­kenwerk, op pastoraat en gemeenteopbouw. Als re­dactie hopen we dat Op de Hoogte als ondersteu­nend en inspirerend wordt ervaren. Natuurlijk ho­ren wij graag zulke geluiden maar ook kritische signalen zijn welkom. Daar trekken wij lering uit.

De zomer is inmiddels aangebroken. Na dit num­mer verschijnt de laatste nummer van deze jaar­gang. Deze behelst een langere periode namelijk van half juli tot half september.

Houdt u/jij er rekening mee met het inleveren van kopij? Dat kan nog steeds op ons e-mailadres: kerk­blad@pknloppersummaarland.nl.

Rest mij u/jij veel leesplezier toe te wensen met deze Op de Hoogte en alvast een fijne zomer!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.