Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk

  21 juli 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  21 juli 09:30
 3. Kerkdienst Donatuskerk

  21 juli 19:00
 4. Kerkdienst Vredekerk

  28 juli 09:30
 5. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  28 juli 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  4 augustus 09:30
 7. Kerkdienst Jacobuskerk

  4 augustus 09:30
 8. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 augustus 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 augustus 09:30
 10. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 augustus 09:30

Meditatie april mei 2019

Een Nieuw Begin

De Stille Week is de periode waarin wij stilstaan bij het lijden van onze Heer. Het begint op Palmpasen waarin wij de intocht van Jezus in Jeruzalem vieren. In de Bijbel lezen we die zondag dat Hij met gejuich Jeruzalem binnen wordt gehaald. Het lijkt wel of hij de toekomstige koning is. Maar binnen een paar dagen wordt hij gevangen genomen, berecht en gekruisigd. Het lijkt een roemloos einde en zo leek het ook voor de  volgelingen van Jezus.

Maar na drie dagen verandert het totaal. De volgelingen van Jezus ontmoeten Hem opnieuw maar nu in een totaal andere gedaante. Het blijkt dat zijn lijdensweg de weg is die hij moest gaan om een nieuw begin te kunnen maken. Zijn opstanding uit de dood is het begin van een nieuw leven, een leven dat niet onderworpen is aan krachten en machten van dood en geweld. Het is het begin van een nieuwe schepping dat hij op deze manier tot stand brengt.

En aan dat nieuwe begin kunnen wij al deel krijgen in het geloof.  Paulus omschrijft het in Romeinen 6 zo:

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.   

Maarland en de Vredekerk hebben dit jaar als thema voor de Stille Week “Een Nieuw Begin”. Wij staan stil bij dat nieuwe begin in de Stille Week en Pasen. In de Stille Week draagt hij het oude ten grave en met Pasen staat hij op in een nieuwe werkelijkheid. En in het geloof krijgen wij deel aan die nieuwe werkelijkheid. Het lied dat bij dit thema is uitgezocht is “Jezus, meester aller dingen” (gezang 352).

Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand

Het is een dooplied dat bezingt hoe Jezus de machten van chaos verslaat en zo voor ons een nieuw leven opent.  Dat is precies waar wij in de Stille Week bij stilstaan en met Pasen vieren.

Ds. Marco Roepers

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.