image_pdfimage_print

Diensten wijk Maarland 2 dec t/m 25 dec

Zondag 2 december, eerste Advent
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst voor jong en oud, waarin de kinderen ook een rol zullen spelen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor De Schutse, hospice voor stervenden in Appingedam.

De opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 9 december, tweede Advent
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, die om 9.30 uur begint.

U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank in Winsum, de diaconie zorgt dat die daar terecht komen.

Voorganger in de dienst is dominee Marco Roepers, achter het orgel zit Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 december, derde Advent
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal meewerken. Anjo de Haan is organist, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor Artsen zonder Grenzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 23 december, vierde Advent
In ieder geval drie diensten kan ik voor vandaag noemen, misschien zijn er nog wel meer kerstsamenkomsten.

Om 9.30 uur is er in de Donatuskerk in Leermens een gewone morgendienst. Voorganger is dominee Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Mercy Ships, schepen die in ontwikkelingslanden aanmeren om medische hulp te verlenen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 16.30 uur is er de kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Dorpsbewoners vormen ook dit jaar weer een gelegenheidskoortje, dat een aantal kerstliederen zal zingen onder leiding van Harm op ’t Holt. Verder is er samenzang, een kerstvertelling en natuurlijk de lezing van het kerstevangelie. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist is weer Bouke van der Ploeg en Piet Meerman speelt trompet.

Er is een collecte om ook volgende jaren weer een kerstviering in Eenum te kunnen organiseren.

’s Avonds om 19.00 uur is er de kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zullen een kerstspel spelen, geschreven door Marjolien Kippersluys. Er is samenzang en er is weer een collecte voor een goed doel waarover u / je nog te horen krijgt. Na afloop is er voor iedereen wat te drinken en te snoepen.

Maandag 24 december, Kerstavond
Vanavond is er om 20.00 uur in de Donatuskerk in Leermens een Kerstavonddienst voor jong en oud.

Het thema is: Kijk eens omhoog. Voorganger is ds. S. Alblas. Aan de dienst werken verder mee: muziekkorps Oranje uit ’t Zandt en enkele gemeenteleden die samen een zanggroep vormen.

Voor samenzang bent u / ben je al welkom vanaf 19.45 uur.

Er is een collecte voor Kinderen in de Knel.

Om 22.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een kerstnachtdienst. Brassband Constantijn Huijgens uit Appingedam zal de samenzang begeleiden, voorganger is dominee Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst zingen we – als het niet regent – het Ere zij God op het Marktplein. Daarna is er warme chocolademelk en glühwein.

Ook in deze dienst is er een inzameling voor Kinderen in de Knel.

 Dinsdag 25 december, Kerstmorgen
Op deze kerstmorgen komen we samen in de Jacobuskerk van Zeerijp, om 10.00 uur (!!!) De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en te verfraaien. Voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kinderen in de Knel en voor onze eigen kerkenwerk.

Diensten wijk Maarland 28 okt t/m 2 dec

Zondag 28 oktober, zesde van de herfst
Op ’t Zandt in de Mariakerk begint om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel kun je horen spelen op het orgel, achter de tafel staat dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er vandaag voor diaconie en kerk.

Zondag 4 november, Dankdag
In de Vredekerk in Loppersum vieren we vandaag Dankdag in een gezamenlijke dienst voor jong & oud. De 18+ gespreksgroep bereidt de dienst voor samen met dominee Tjalling Huisman. Organist is Gerard Kadijk. We beginnen om 9.30 uur.

De diaconie organiseert rond deze dienst weer een inzameling van kleding voor het Leger des Heils, zie het bericht elders in dit kerkblad! Ook de eerste collecte is voor het Leger des Heils, de opbrengst van de tweede gaat naar het eigen kerkenwerk.

Zondag 11 november, eerste zondag van de Voleinding
Vandaag, op Sint Maarten, zijn er twee diensten, beide in de Donatuskerk in Leermens.

Om 9.30 uur is dominee Tjalling Huisman voorganger, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor Schienvat en Neon, voor jongeren in achterstandssituaties.

Om 19.00 uur is een avondgebed, Wilko Middel bespeelt dan het orgel. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed, het is voorlopig hun laatste avondgebed.

Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 18 november, tweede zondag van de Voleinding
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn André Dallinga en Dianne Velvis van de Commissie Morgengebed. Organist vandaag is Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Unicef en de kerk.

Zondag 25 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag is er om 9.30 uur een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. We noemen de namen van wie het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, en als er kinderen geboren zijn ook hun namen. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries, zingt in deze dienst voor en met de gemeente samen. We vieren het delen van brood en druivensap in het koor van de kerk. Organist is Ab Gramsbergen, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 december, eerste Advent
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst voor jong en oud, waarin de kinderen ook een rol zullen spelen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor De Schutse, hospice voor stervenden in Appingedam.

De opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.

Diensten Wijk Maarland 16 sept t/m 28 okt

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries ondersteunt en verfraait vandaag de gemeentezang. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.

Zondag 23 september, Startzondag / Inspiratiezondag
Deze inspiratiezondag beginnen we om 9.30 uur in de  Vredekerk in Loppersum met een kort morgengebed. Voorgangers zijn ds. Marco Roepers en ds. Tjalling Huisman, de muzikale begeleiding van de samenzang is in handen van Bouke van der Ploeg.

Na koffie / thee / limonade met taart volgt er een programma.

Om ongeveer 12.45 uur is er – voorafgaand aan de lunch – een kort middaggebed in de Jacobuskerk  in Zeerijp. De muzikale begeleiding is in handen van Bouko Tiggelaar, voorgangers zijn beide dominees.

Zondag 30 september, tweede van de herfst
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Dianne Velvis, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 7 oktober, Israëlzondag
Op deze zondag is er weer Kindernevendienst, zie het stukje elders in dit kerkblad.

In de Mariakerk op ’t Zandt vieren we om 9.30 uur ’s morgens een dienst van Schrift en Tafel. Wilko Middel hoort u / hoor je spelen, voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Kerk-in-Actie, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 14 oktober, zondag Werelddiaconaat
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. Marco Roepers, achter het orgel zit Ab Gramsbergen.

Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank in Winsum. De diaconie zamelt ze in en brengt ze er naar toe.

Verder zijn er inzamelingen voor het Werelddiaconaat en voor de kerk.

Zondag 21 oktober, vijfde van de herfst
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Aan deze dienst werkt de Riepster Cantorij mee onder leiding van Henk de Vries. Achter het orgel Bouko Tiggelaar, ds. Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er – ook – in de Jacobuskerk in Zeerijp een avondgebed. Voorgangers zijn Tineke Zijlstra en Epco Wijngaarden. Wie er orgel speelt is nog een verrassing.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de Voedselbank het Hogeland.

Zondag 28 oktober, zesde van de herfst
Op ’t Zandt in de Mariakerk begint om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel kun je horen spelen op het orgel, achter de tafel staat ds. Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er vandaag voor diaconie en kerk.

Diensten wijk Maarland 15 jul t/m 16 sep

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 22 juli, vijfde van de zomer
In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Achter het orgel Ab Gramsbergen, achter de tafel en op de kansel dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Zondag 29 juli, zesde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Voorganger is Egbert Smit, pastoraal werker in de gereformeerde kerk van Westeremden. Achter het orgel hoort u / je Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 augustus, zevende van de zomer
Vandaag is er geen morgendienst, maar in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed. Organist is Jan Smid.

Bij de uitgang zijn er inzamelingen voor respectievelijk Vluchtelingenwerk Loppersum en de kerk.

Zondag 12 augustus, achtste van de zomer
Op deze zondag is er een gezamenlijke dienst. U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt voor vervoer naar de Voedselbank Hogeland.

Om 11.00 uur begint de dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is kerkelijk werker Frits Postuma uit Krewerd, organist is vandaag Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis Eemshaven en voor de kerk.

Zondag 19 augustus, negende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.

’s Morgens om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk is Rooms-Katholiek pastor Nellie Hamersma onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, dat zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De opbrengst van de tweede rondgang is voor ons kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Titia Vriesema van de Commissie Avondgebed. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van Simavi.

Zondag 26 augustus, tiende van de zomer
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt kunt u / kun je vandaag om 9.30 uur Ab Gramsbergen als organist verwachten en dominee Tjalling Huisman als voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 september, elfde van de zomer
Vandaag wordt Jos Boven bevestigd als onze scriba en Geja Huizing als jeugdouderling. Dat gebeurt in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is d Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van de Wensambulance, die ernstig zieke mensen wil helpen met het vervullen van hun laatste wens. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 9 september, twaalfde van de zomer
Fijn dat dominee Marion Hartman vandaag voorgaat in de dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de kerk.

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.

Diensten wijk Maarland 10 jun t/m 15 jul

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing, Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Vrijdag 15 juni, avondmaal Wiemersheerd
In een dienst in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum worden brood en druivensap gedeeld. Iedereen van harte welkom, ook wie niet in Wiemersheerd of één van de ouderenhuizen woont. De dienst begint om 19.00 uur.

Zondag 17 juni, derde na Trinitatis
Om 11.00 uur is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is pastor Nellie Hamersma van de Rooms Katholieke Parochie. Helaas geen kanselruilmoment want ik ben elders. Organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Moldavië (voor kwetsbare ouderen) en voor de kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk in Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer. Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 juni, eerste van de zomer
Kerkelijk werker Jolanda Tuma (verbonden aan de PKN Winsum) gaat voor in een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Organist is Wilko Middel. De dienst begint om 09.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 1 juli, tweede van de zomer
Vandaag is er om 09.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is dominee Hilde Boekeloo, geestelijk verzorger in het Martini Ziekenhuis. Achter het orgel hoort u Anjo de Haan.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 juli, derde van de zomer
Op deze zondag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De diaconie zorgt voor dozen en brengt ze naar de voedselbank in Winsum.

De dienst begint om 09.30 uur. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

Verder is de eerste inzameling voor het werk van het Zeemanshuis Eemshaven, de tweede inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 09.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie

Diensten wijk Maarland 29 apr t/m 10 jun

Zondag 29 april, vijfde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 09.30 uur gaat Hilde Boekeloo voor, terwijl Gerard Kadijk organist is.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed, waarin twee leden van de commissie avondgebed voorgaan: Gerry Dallinga en Tineke Wieringa. De samenzang begeleidt Wilko Middel.

Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 mei, zesde van Pasen
Een morgengebed is er om 09.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Jan Smid, voorgangers zijn Henk Dragstra en Gerda Potze.

De eerste inzameling is voor het werk van Humanitas in onze regio, speciaal voor hulp aan mensen met (dreigende) schuldenproblematiek. De tweede inzameling is voor de kerk.

Donderdag 10 mei, Hemelvaart
Wie wil kan natuurlijk gaan wandelen naar de Dorpskerk in Eenum. Zie het stukje op pagina 5. Koster Jantje Brik heeft de koffie klaar staan. Om 09.30 uur begint de gezamenlijke dienst. Achter het orgel: Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Make a Wish (vervult een wens van mensen met een ernstige ziekte) en het kerkenwerk.

Zondag 13 mei, Wezenzondag
Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt dat ze daar komen.

Om 09.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is dominee Marco Roepers, organist is Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en eigen kerkenwerk.

Zondag 20 mei, Pinksteren Vandaag is het Pinksteren!
We vieren het met alle vijf clusterkerken samen, om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.

Het thema is: VEELKLEURIG.

Voorgangers zijn dominee Jake Schimmel en dominee Tjalling Huisman. Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland begeleidt een aantal liederen, organist Ties Oldenhuis begeleidt de andere liederen. De eerste collecte is voor de zending, voor de tweede collecte wordt nog een doel gezocht.

Na afloop is er natuurlijk koffie, thee en limonade en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Zondag 27 mei, Trinitatis
Vandaag is er de jaarlijkse dienst van afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers.

Wie er afscheid nemen is al wel duidelijk: scriba Wippy Kempenaar, ouderling Justus Wouda, de diakenen Willemien Gerrits en Marijke Maas. Voorzitter van de diaconie Henk Beukema en voorzitter van de kerkenraad Maarten Burggraaff blijven nog een jaar.

Hopelijk kunnen we op deze zondag een paar ouderlingen en diakenen bevestigen!

De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, hij begint om 09.30 uur. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 juni, eerste na Trinitatis
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 09.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Organist is Anjo de Haan, voorganger dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de NSGKV, dat zich inzet voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samenleven. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijk dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing en Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Diensten wijk Maarland 25-03 t/m 29/04

Zondag 25 maart, Palmpasen
Vandaag begint de Stille Week, die eindigt met de Paaswake volgende zaterdag.

We hebben een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 09.30 uur. Kinderen kunnen tijdens deze dienst een Palmpasenstok maken.

Voorganger vandaag is dominee Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject: tegengaan van kinderarbeid in India; en voor de kerk.

 Donderdag 29 maart, Witte Donderdag
Het thema van de diensten de komende dagen is ‘verbonden’.

Vandaag vindt de dienst om 19.30 uur plaats in de Donatuskerk in Leermens. Er staat geen Paaskaars in de kerk.

We lezen de woorden van de instelling van het avondmaal uit Marcus en we delen brood en druivensap. Zoals afgesproken tijdens de laatste gemeenteavond eens een keer niet in de kring, ieder kan naar voren komen om brood en druivensap te ontvangen. Daarna wordt in stilte de avondmaalstafel leeggemaakt, we bidden samen het Luthers avondgebed.

De Riepster Cantorij zal zingen, onder leiding van gastcantor Leo van Noppen, organist is Ab Gramsbergen en voorganger dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Indiase organisatie SAVE, die strijdt tegen kinderarbeid in de textielindustrie; dit is het derde doel dat de diaconie heeft uitgekozen als Veertigdagenproject.

De tweede inzameling is voor de kerk.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
Weer begint de dienst om 19.30 uur, maar ditmaal vindt hij plaats in de Mariakerk van ’t Zandt. Ook vandaag staat er geen Paaskaars in de kerk.

De dienst begint en eindigt in stilte. We lezen delen van het lijdensverhaal en aan het eind krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje neer te zetten aan de voet van het kruis.

Gerda Tuinstra zal een aantal stukken op marimba spelen, de samenzang begeleidt Wilko Middel en voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Zaterdag 31 maart, Kinderpaaswake
Alle kinderen en hun ouders of opa, oma van harte welkom om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Zaterdag 31 maart, Paaswake
Vanavond begint de gezamenlijke dienst om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het thema is ‘verbonden’.

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. We delen samen brood en druivensap in de kring in het koor van de kerk.

Organist is Ab Gramsbergen, voorganger dominee Marco Roepers.

Zondag 1 april, Paasmorgen
Om 10.00 uur (!!!!) is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het thema is ‘verbonden’, de nieuwe Paaskaars staat voorin de kerk.

Samen met de Riepster Cantorij – dit keer weer onder leiding van Henk de Vries – zingen we Paasliederen. Organist Anjo de Haan zal de luiken voor het orgel weer openen, nu de veertig dagen voorbij zijn. Het is Pasen! Voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is weer voor de Indiase organisatie SAVE, die strijdt tegen kinderarbeid in de textielindustrie. De tweede is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 8 april, tweede van Pasen
Vandaag drukt de 18+ gespreksgroep zijn stempel op de dienst. We lezen het verhaal uit het Johannesevangelie over de ongelovige Thomas, hoewel de vraag is of die titel Thomas recht doet.

De dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 09.30 uur. Organist is Gerard Kadijk, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

Voorafgaand aan deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank. Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld en de eigen kerk.

Zondag 15 april, derde van Pasen
Vandaag hebt u de keuze – al is dat niet anders dan andere zondagen – tussen een dienst in de Donatuskerk in Leermens om 09.30 uur en een dienst in de Doopsgezinde Vermaning in Zijldijk (Fivelweg 29) om 10.00 uur. In Leermens gaat de doopgezinde predikant dominee Fokke Fennema voor, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. In Zijldijk is dominee Tjalling Huisman voorganger, organist is Trijntje Diepenbroek.

In Leermens is de eerste inzameling voor “Gevangenenzorg Noord Nederland”, die zorgt voor de opvang van de familie van een gevangene en voor de gevangene na vrijlating. De tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Meer over deze dienst, zie hiervoor in dit kerkblad.

Zondag 22 april, vierde van Pasen
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 09.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries ondersteunt en verfraait vandaag de gemeentezang. Organist is nog niet bekend, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het Lilianefonds, dat zich inzet voor kinderen met een handicap. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 29 april, vijfde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 09.30 uur gaat Hilde Boekeloo voor, terwijl Gerard Kadijk organist is.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed (zie elders in dit kerkblad), waarin twee leden van de commissie avondgebed voorgaan: Gerry Dallinga en Tineke Wieringa. De samenzang begeleidt Wilko Middel.

Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Diensten wijk Maarland 25 feb t/m 25 mrt

Zondag 25 februari, tweede zondag van de 40 dagentijd
Om 9.30 uur in Leermens in de Donatuskerk is er een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en André Dallinga, organist is Ab Gramsbergen. De eerste inzameling is voor één van de doelen van het Veertigdagenproject: armoede bestrijding in Nederland door middel van het project SchuldHulpMaatjes. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 maart, derde zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is er een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is dominee Feike Volbeda uit Groningen, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan. De eerste rondgang is voor SchuldhulpMaatjes, een van de projecten van de Veertigdagentijd. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 11 maart, vierde zondag van de 40 dagentijd
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is voorganger dominee Itse de Boer uit Groningen, voorheen Farmsum. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor SchuldhulpMaatjes en voor de kerk.

Om 19.30 uur is er een Avondmuziek met zang van de koren van het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma. Organist is Henk de Vries en dominee Tjalling Huisman voorganger. Er in een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zie ook Collegium Musicum Loppersum

Vrijdag 16 maart, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.00 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote Zaal in Wiemersheerd. Iedereen van harte welkom, ouder of jonger, uit Wiemersheerd of van elders.

Zondag 18 maart, vijfde zondag van de 40 dagentijd/ Biddag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel en dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het derde doel van het Veertigdagenproject: het tegengaan van kinderarbeid in India. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 25 maart, Palmpasen
Vandaag begint de Stille Week, die eindigt met de Paaswake volgende zaterdag.

We hebben een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Kinderen kunnen tijdens deze dienst een Palmpasenstok maken.

Voorganger vandaag is dominee Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject: tegengaan van kinderarbeid in India; en voor de kerk.

Diensten wijk Maarland 28 jan t/m 25 feb

Zondag 28 januari, vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk. De kinderen in de kindernevendienstleeftijd zullen meewerken aan de dienst.

Zondag 4 februari, vijfde na Epifanie
Het is vandaag Werelddiaconaatzondag. Er is om 9.30 uur dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De eerste inzameling is uiteraard voor het werk van het Werelddiaconaat, de tweede voor de kerk.

Zondag 11 februari, zesde na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, achter het orgel hoort en ziet u Gerard Kadijk spelen. De dienst begint om 9.30 uur. Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt voor vervoer.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het kerkenwerk.

Na afloop van de dienst is het mogelijk om mee te doen aan een nabespreking, zie elders in dit blad.

Woensdag 14 februari, Aswoensdag
Vandaag begint de 40 dagentijd. Er is een avondgebed om 19.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Wie wil kan daar tijdens een moment in de dienst een askruisje ontvangen. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel. De inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: voor kleine kinderen en hun ouders, op de vlucht uit Syrië en neergestreken in een vluchtelingenkamp in Libanon.

Zondag 18 februari, eerste zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is er weer een gezamenlijke dienst, een dienst van Schrift en Tafel. Kinderen uit beide wijken, die meedoen aan avondmaalscatechese, zullen meewerken. De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De Riepster Cantorij zal in deze dienst met en voor de gemeente zingen, onder leiding van Henk de Vries. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: voor kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 25 februari, tweede zondag van de 40 dagentijd
Om 9.30 uur in Leermens in de Donatuskerk is er een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en André Dallinga, organist is Ab Gramsbergen. De eerste inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: hulp aan moeders en kinderen in de vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Diensten wijk Maarland 23 dec t/m 28 jan

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in  Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Het heet Roos is boos. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen, begeleid door Loppersum’s Harmonie. Er is een inzameling voor ‘Muziek aan bed’, een activiteit voor zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, op de trompet spelen Agnes Brondijk en Henk Kuik. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein. De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds. Tjalling Huisman. We lezen het kerstverhaal

en er is een kerstvertelling. Er is gemeentezang en Tineke Zijlstra en Gerry Dallinga zullen samen een paar liederen zingen. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 31 december, Oudjaar
Vandaag is er een gezamenlijke oudejaarsdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Anders dan andere jaren is deze dienst ’s morgens, om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, muzikale begeleiding van de gemeentezang is in handen van organist Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor de projecten van Wilde Ganzen en voor het kerkenwerk.

Zondag 7 januari, Epifanie
Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. In deze dienst gaat het over de betekenis van zegenen (zie het stukje hierboven). Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman. Organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor de ‘Open Hof’ in Groningen, opvangcentrum voor thuis en daklozen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 14 januari, Tweede na Epifanie
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Jan Smid.

U / je kunt vandaag weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank ‘Het Hogeland’ in Winsum. De diaconie zorgt ervoor dat de spullen daar komen.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 21 januari, Derde na Epifanie
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Tjalling Huisman. Er wordt geld ingezameld voor Amnesty International en voor de kerk.

Zondag 28 januari, Vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk.