Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  25 augustus 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  25 augustus 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  1 september 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  1 september 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  8 september 09:30
 6. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  8 september 09:30
 7. Kerkdienst Andreaskerk

  8 september 19:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  15 september 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  15 september 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk/Mariakerk ‘t Zandt

  22 september 09:30

Bezinning en groei

Dichter bij God leven

Er is een tijd geweest dat God vanzelf sprak.
Die tijden zijn voorbij.
Gelovigen en ongelovigen hebben moeite om God als realiteit te aanvaarden en te ervaren.

De weerzin tegen God en geloof heeft alles te maken met het korzelige idee dat wie in God gelooft braaf moet zijn, niks mag of niet mag genieten van het leven. Alsof God per definitie te maken heeft met vijandigheid tegen het leven. Dit gezichtspunt kom je maar al te vaak in films tegen. Is het ook mogelijk om God te ervaren als versterking en intensivering van het leven?

Genieten van het leven, van harte leven in de wereld lijken haaks te staan op geloven in God. Het is duidelijk dat dit laatste het momenteel verliest van het eerste.  En wat betekent omarming van de realiteit van God voor de manier waarop je leeft?

Ik merk steeds meer dat gewoontechristendom en de traditionele christelijke benadering niet helpen om de realiteit van God te ontdekken.

Ik nodig je uit om deze zaken samen met mij te verkennen. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met mij op: gerardknol02@gmail.com, 0596 769049 / 06 20654594.

Als deze uitnodiging vragen bij jou oproept, wil ik die graag horen. Een één-op-één gesprek stel ik zeer op prijs. Als er voldoende interesse is voor een gespreksgroep (ik denk aan minimaal zes deelnemers), maken we afspraken om elkaar te ontmoeten.

Gerard Knol

Wandelen met God

De gemeente ’t Zandt-Godlinze biedt in seizoen 2018-2019 een Bijbelcursus aan met als thema: ‘Wandelen met God’

Een bijbelcursus/gespreksgroep over kracht a.d.h.v. Mozes (Exodus) en de brief aan Efeziërs.

Eigen kracht?
1 (Als Mozes) Ontdekken dat je vastloopt en het zelf niet kan
2 (Efezebrief) Zitten=je positie in Christus ontdekken en begrijpen

Zonder kracht….
1 (Als Mozes) Loslaten, afhankelijkheid
2 (Efezebrief) Wandelen=niet door geweld, maar door Mijn Geest

Gods kracht!
1 (Als Mozes) Dienen in Gods kracht
2 (Efezebrief) Standhouden in Gods kracht

Open avond: Film Mozes
donderdag 27 sept. 2018
aanvang 19.30 uur
in Agora naast de Geref. Kerk, Hoofdstraat 58, ‘t Zandt

 

Data:             donderdagavond van 19.30-21.30 uur (in Agora)
18 okt.               1e avond; eigen kracht – Exodus 2:1-22; Fil. 3:2-16
15 nov.              2e avond; zonder kracht – Exodus 3, 4; 2 Kor. 12:1-10
13 dec.               3e avond; dienen in Gods kracht – Exodus 33:12 – 34:35; 2 Kor. 3
17 jan.               4e avond; wie wij zijn in Christus (zitten) – Efeziërs 1:3-14;
21 febr.             5e avond; wandelen als lichtdragers – Efeziërs 5:1-21; Zach. 4:1-6
21 maart           6e avond; standhouden in Gods kracht – Efeziërs 6:10-20
11 april              reserve/afsluiting

Docenten:        Corry en Sijbrand Alblas, en kw. Jeltsje Elzinga,
                            in samenwerking met commissie V&T
Kosten:              vergoeding voor de koffie
Meer info?       J. Elzinga (06-25013645); j.bakker61@hetnet.nl
                            Fam. Alblas (050-3011885); salblas@solcon.nl / kcalblas@solcon.nl

Johannesleeskring

Bij de Johannesleeskring wordt het Johannesevangelie van voor naar achter gelezen en besproken. De leeskring komt maandelijks bij elkaar. De eerstvolgende keer is op woensdag 5 september om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat 16, Loppersum). Iedereen die mee wil lezen is van harte welkom.

Het Johannesevangelie is het meest afwijkende van de 4 evangeliën in de Bijbel. In dit evangelie staan gedeelten die niet zo bekend zijn. We lezen het als een boek met een eigen lijn en we gaan op zoek naar de boodschap. Dat is een interessante zoektocht wat dit evangelie biedt een heel eigen kijk op Jezus en legt steeds weer de verbinding met de lezer.  De Johannesleeskring wil die lezer zijn.

Ds. Marco Roepers

 

Het Heilig Avondmaal, de Tafel van de Heer….

Wat kan het betekenen? Waarom doen we er aan mee (of niet)? Wat betekent het voor ons, nu?

o.l.v. dr. Riet Bons-Storm

Jezus uit Nazaret gaat ondanks dat hij door zijn leven en zijn uitspraken gevaar loopt, toch naar Jeruzalem, het centrum van de wereldlijke en godsdienstige macht. Hij is een vrome Jood en viert daar met zijn leerlingen het Pesachmaal.

Dat is de aanleiding. Deze maaltijd van Jezus en zijn leerlingen wordt herhaald, gevierd in de wereldwijde christelijke kerk en ook in onze kerken. Waarom doen wij dat? Hoe beleven wij dat? Wat doet het ons?

Hierover zullen we in een leerhuis samen denken en spreken.

Tijden: de donderdagavonden 6, 20 en 27 september en 4 oktober 2018;
van 19.30 u. tot 21.30 u.
Plaats: een van de zalen van de Vredekerk.

Opgave graag bij:
Bertus Huizing (lhuizing14@hetnet.nl, 571575),
Riet Bons-Storm (bonstorm@hetnet.nl, 574111) of
Gerda Flikkema – Schuil (albertengerda@gmail.com, 572297).

Groep voor Ontmoeting en Gesprek

Wij zijn een groep van tien tot vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, omdat iedereen een drukke agenda heeft. Het afgelopen seizoen hebben we bezoeken gebracht aan oudere gemeenteleden om met hen in gesprek te komen over hun leven, hun levensvisie en hun geloof. Ook hebben we een aantal avonden een Bijbelstudie gedaan over groeien. Het leverde interessante en persoonlijke gesprekken op over de Bijbel en ons leven. Verder hebben we een kerkdienst voorgesproken, om eens te ervaren of je dan anders in de kerk zit.

Wat we het komende seizoen precies gaan doen, gaan we nog bespreken maar het zal er waarschijnlijk wel op lijken.

Als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan!

We komen eens per maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis, bij wie daarvoor ruimte heeft. De data voor het komend jaar zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar wel als dit blad uitkomt. Je kunt even bellen of mailen:

Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82
ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Soulfulness, veertigdagenavonden

Tijdens vijf maandagavonden in de Veertigdagentijd bespreken we het boek Soulfulness van Brian Draper. In Groot Brittanië is hij onder meer bekend van ‘Thought for the day’ op BBC radio 4. In het boek Soulfulness begint hij met zijn waardering uit te spreken voor ‘mindfulness’, leven in het hier en nu. Hij wil van daaruit zijn lezers verder leiden naar ‘bewust leven van uit de ziel’ – soulfulness oftewel bezield leven: je bewust worden van je eigen innerlijke leven en van daaruit verbinding zoeken met de ander, met de natuur en met God. Hij doet dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is.

We zullen zijn boek gaan bespreken, maar dat zeker niet alleen doen door te praten. Via eenvoudige lichaamsmeditaties en het mediteren over een gedicht of een stukje Bijbeltekst, proberen we de waarde van zijn benadering te ervaren.

We komen bijeen op de maandagavonden 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Steeds van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Plaats van samenkomst is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. We zullen van de consistorieruimte daar gebruik maken, maar soms ook in het koor van de kerk gaan zitten.

Opgeven kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

Filmcyclus: Geloof in crisis

Net als voorgaande jaren staat er ook komend seizoen in de Vredekerk weer een serie films op het programma. Het thema van de reeks is ‘Geloof in crisis’, een titel die op twee manieren op te vatten is. Aan de ene kant kan het slaan op iemand wiens geloof onder vuur ligt, aan de andere kant op hoe mensen vast blijven houden aan hun geloof in tijden van spanning of moeilijkheden.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

 • 21 september 2018: Des hommes et des dieux (2010)
 • 19 oktober 2018:      De avondmaalsgasten (1963)
 • 16 november 2018
 • 14 december 2018
 • 15 februari 2019:     Silence (2017)
 • 15 maart 2019:         Babette’s Feast (1987)
 • 12 april 2019
 • 17 mei 2019

  U ziet dat er nog enkele open plekken zijn in bovenstaand lijstje. Dat komt omdat ik ook uw suggesties wil meenemen in het programma. Kent u dus een film die mooi zou passen binnen het thema, laat het mij dan weten. Ik ben benieuwd naar uw suggesties!
  De films beginnen om 20:00 uur en worden voorafgegaan door een (korte) inleiding. Koffie en thee staan vanaf 19:45 klaar. Na afloop is er ruim gelegenheid om na te praten met een glas wijn en iets lekkers.

            

 

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.