07-02-2019 Erwin de Vries in de Petrus & Pauluskerk

De kerk draait door: Zanger Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 7 februari om 20.00 uur komt de bekende Groningse zanger Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Zanger, tekstschrijver, componist en gitarist Erwin de Vries treedt al zo’n vijfentwintig jaar op in Stad en Ommeland. Vroeger met Deheleboel, tegenwoordig solo maar vaak met zijn eigen begeleidingsband. Hij treedt altijd op met blote voeten; zelf zegt hij daarover: “Dat is mijn handelsmerk. Het zingt prettiger. Ik vind het ook iets natuurlijks uitstralen, ik probeer in mijn muziek ook zo eerlijk mogelijk te zijn en me kwetsbaar op te stellen. Dit vind ik daarbij passen.”

Zijn laatstverschenen album De Noodzoak, opgenomen met zijn band De Zunderlingen, werd bekroond met de Dagblad van het Noorden streektaalprijs 2016.

Naast het zingen, werkt Erwin de Vries als psychiatrisch verpleegkundige. Hij helpt mensen die stress hebben door alles wat met de gevolgen van de gaswinning te maken heeft.

In de Petrus en Pauluskerk zal hij geïnterviewd worden over zijn kijk op het leven. Natuurlijk zal hij ook een aantal van zijn liedjes zingen.

De avond met Erwin de Vries is een initiatief van onze kerken en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, cabaretier Peter de Haan / Pé Daalemmer, arts – columnist Sander de Hosson en dichter-columnist Jean Pierre Rawie te gast waren.

De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.

Onder de Toren 2019-1 de Nashville verklaring

(geschreven door ds Tjalling Huisman, mede namens mijn collega ds Marco Roepers)

De Nashville-verklaring van de hand van een aantal conservatieve predikanten en kerkwerkers, heeft veel stof doen opwaaien. Gelukkig heeft de scriba van onze Protestantse Kerk, René de Reuver, er duidelijk afstand van genomen. Zo’n verklaring kraakt je volgens mij vooral als je jong bent, gelooft en merkt dat je homoseksuele gevoelens hebt of dat je eigenlijk in een verkeerd lichaam zit. Als je dan deze massieve veroordeling over je heen krijgt, kun je de neiging krijgen om je gevoelens maar te verbergen en in de kast te blijven.

Een aantal zaken in de verklaring stoort mij vooral.

In de eerste plaats de suggestie (artikel 12 van de verklaring) dat je kunt veranderen, dus je homoseksuele gevoelens kunt uitdoven. Die suggestie wordt versterkt doordat één van degenen die het initiatief voor deze verklaring hebben genomen, hierover in zijn toespraken spreekt. Als je je gevoelens van liefde al zou willen uitdoven – dat lijkt mij niet fijn – het kan niet! Het gaat helemaal in tegen de ervaring van velen die daarmee geworsteld hebben en bijna tot zelfdoding zijn gedreven.

In de tweede plaats doen de opstellers van de verklaring alsof zij de enige juiste christenen zijn. Dat vind ik nogal arrogant. Het is ook in strijd met wat we in de Protestantse kerk hebben afgesproken: hierover denken we verschillend, maar het is geen goede zaak om wie-ook-maar te veroordelen.

Verder stoor ik mij erg aan de manier waarop de opstellers van het pamflet met het Woord van God omgaan. Elk woord van de Bijbel is voor hen letterlijk Woord van God. Als je met die ogen de Bijbel gaat lezen, dan kun je nog voor vreemde dingen komen te staan. Zo is ook de slavernij  eeuwenlang goedgepraat met een beroep op de Bijbel.

Ik denk dat je de Bijbel alleen goed kunt lezen, als je inziet dat het oude teksten zijn die alleen tot leven komen als de Geest van God gaat waaien. Als je je verstand door de Geest laat afstemmen op het leven van vandaag, en als je je hart laat afstemmen op de Geest van Jezus.

En dat laatste stoort mij het meest.

In de verklaring kom ik veel natuurlijke theologie tegen: er wordt gesproken over God die dit of dat zus en zo bedoeld heeft in de schepping. Ik heb geleerd dat je in de christelijke kerk alleen vanuit Christus kunt denken. De schepping is nogal een lastig ding namelijk: er zit mij te weinig liefde in, alles vreet alles maar op.

Maar vanuit de liefde van Christus wil ik graag de Bijbel lezen en ook nadenken over vragen van deze tijd. Dat is niet nieuw, Paulus deed het ook al. Hij is natuurlijk een kind van zijn tijd en schrijft dus ook dingen die in zijn tijd passen. Maar uiteindelijk gaat het hem toch om de liefde van Christus. Hij schrijft: er zijn geen joden en Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus (Brief aan de Galaten, 3:28). Alle grote sociale verschillen uit die dagen, verklaart Paulus voor onbelangrijk (en dat is eigenlijk een revolutie in zijn tijd). Het gaat om de liefde van Christus.

Dat lijkt mij het uitgangspunt voor iedere gemeenschap die zichzelf christelijk wil noemen.

domie Tjalling

21 t/m 23 juni Kloosterweekend

Omdat het klooster graag duidelijkheid wil of het weekend doorgaat, deze aankondiging:

Graag nodig ik u / jou uit voor een kloosterweekend, waarin meditatie centraal zal staan. In dit weekend gaan we samen een aantal meditaties doen, niet alleen zittend maar ook lopend. En we gaan in gesprek met de kloosterbewoners over hoe zij hun momenten van meditatie aanpakken en ervaren. Natuurlijk doen we zoveel mogelijk mee in het ritme van de vaste getijden van het kloosterleven.

Plaats van dit weekend in het Lioba klooster in Egmond. We zitten daar in het gastenverblijf, waar ook een geschikte groepsruimte is. Ik heb het weekend van 21 tot 23 juni (2019) laten reserveren voor onze komst. Dat is nog ver weg, maar als je graag mee wilt geef je toch snel op. Dan kan ik het klooster duidelijkheid geven over of het door kan gaan.

Kosten voor het weekend zijn € 120,–, maar waarschijnlijk kunnen we nog wel wat subsidie krijgen. En als je dit bedrag niet kunt betalen, kan er altijd meer subsidie geregeld worden. Graag zo snel mogelijk opgeven bij ds. Tjalling Huisman: 0596 57 13 93 / tjhuisman27@gmail.com

07-02-2019 De Kerk Draait Door: Erwin de Vries

De Kerk Draait Door: Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 7 februari om 20.00 uur komt de bekende Groningse zanger Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Zanger, tekstschrijver, componist en gitarist Erwin de Vries treedt al zo’n vijfentwintig jaar op in Stad en Ommeland. Vroeger met Deheleboel, tegenwoordig solo maar vaak met zijn eigen begeleidingsband. Hij treedt altijd op met blote voeten; zelf zegt hij daarover: “Dat is mijn handelsmerk. Het zingt prettiger. Ik vind het ook iets natuurlijks uitstralen, ik probeer in mijn muziek ook zo eerlijk mogelijk te zijn en me kwetsbaar op te stellen. Dit vind ik daarbij passen.”

Zijn laatstverschenen album De Noodzoak, opgenomen met zijn band De Zunderlingen, werd bekroond met de Dagblad van het Noorden streektaalprijs 2016.

Naast het zingen, werkt Erwin de Vries als psychiatrisch verpleegkundige. Hij helpt mensen die stress hebben door alles wat met de gevolgen van de gaswinning te maken heeft.

In de Petrus en Pauluskerk zal hij geïnterviewd worden over zijn kijk op het leven. Natuurlijk zal hij ook een aantal van zijn liedjes zingen.

De avond met Erwin de Vries is een initiatief van onze kerken en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, cabaretier Peter de Haan / Pé Daalemmer, arts – columnist Sander de Hosson en dichter-columnist Jean Pierre Rawie te gast waren.

De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.

24-01-2019 Week van gebed voor eenheid

Ook dit jaar organiseren wij als kerken van Loppersum op donderdag 24 januari weer een avond van bezinning en gebed in het kader van de Week van Gebed. Net als de afgelopen jaren komen we samen in het Dorpshuis in Loppersum. We zitten dit keer in de achterzaal. Vanaf 19.00 uur staat koffie en thee klaar. Om 19.30 uur begint een liturgie van ongeveer drie kwartier, waarin we samen zingen, uit de Bijbel lezen en bidden. Uit iedere gemeente zal de voorganger iets vertellen naar aanleiding van het thema: Recht voor ogen.

Dat thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

Graag nodigen wij u / jullie allen uit om de ander deze avond te ontmoeten.

Ds. Christiaan Kanis, Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, Wiebrand van Weerden, Waardevol Leven Gemeente, ds. Marco Roepers, PKN wijkgemeente Vredekerk, ds. Tjalling Huisman, PKN wijkgemeente Maarland

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-11-2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning, waarin ons uit een inspiratiemagazine rond kerk en organisatie 10 punten van Leo Fijen worden voorgelezen, die kansen bieden voor de toekomst. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. De diaconie vult aan dat de collecte voor Sulawesi €159,57 heeft opgebracht. Het glutenvrij brood wordt voortaan bij elk avondmaal gebruikt.

Tjalling geeft nader uitleg over zijn uitgevoerde opdracht betreffende Pionieren. We bespreken dit naar aanleiding van een viertal stellingen:

  • Onze domie moet zich meer richten op de samenleving dan op de eigen gemeente.
  • Je moet anderen niet lastig vallen met je geloof.
  • De kerk staat al middenin het dorp.
  • Het evangelie heeft voor mij bevrijdende kracht.

Hier hebben we een tijdje in drietallen en gemeenschappelijk over gesproken, hetgeen veel overeenstemming liet zien.

Er is een verslag gekomen van de  vervolgavond revitaliseringssubsidie 4-10-2018. Hier wordt een toelichting op gegeven, hetgeen leidt tot enige discussie over de aardbevingsproblematiek.

Er is een verzoek gekomen van Greenpeace om landelijk de noodklok te luiden voor het klimaat. We spreken af dat er op zaterdag 1 december ’s middags geluid wordt van tien voor twaalf tot twaalf uur. Dit, om het op te laten vallen. De scriba vraagt via de mail aan alle kosters om hier gehoor aan te geven.

Er is een uitnodiging gekomen voor de vergadering Ring Noordoost Groningen. Twee kerkenraadsleden bezoeken namens Maarland  deze eerste vergadering op 27 november 2018

Een paar onduidelijkheden in de notulen van de diaconie worden door de diaconie toegelicht.

Er wordt een toelichting op de begroting gegeven, waarna deze wordt getekend. Er wordt verslag gedaan van het oecumenisch werkbezoek in Emmen op 27 oktober 2018. Er wordt een toelichting gegeven op het collecterooster voor 2019. Er wordt gevraagd om naast alle menselijke nood mogelijk ook te denken aan doelen betreffende het milieu. Er wordt een toelichting gegeven op de begroting 2019 van de kerkrentmeesters. Ze spreken hun  zorgen uit betreffende de P&P kerk. Het is nog niet duidelijk welke bruidsschat hiervoor betaald moet worden. Hierbij speelt ook een rol dat de leien op het dak van kerk en toren moeten worden vervangen. Als de kerk volledig wordt overgedragen aan de SOGK moet er een plaatselijke commissie worden gevormd en zal de huur per dienst zomaar € 400,– à € 500,– kunnen worden. De kerkrentmeesters stellen daarom voor dat zij voor 2, 5 of 10  jaar hoofdhuurder worden. Wel moeten we dan gas, water en elektra alsmede de verzekeringspremie, de kosten van de  inspectierapporten, klein onderhoud (kerk) en het onderhoud van het kerkhof zelf betalen. De jeugdouderling doet verslag van de bijeenkomst met twee jongeren uit ‘t Zandt, om een regiodienst voor te bereiden, vooral voor jongeren. Dit gaat in februari 2019 gebeuren in de Vredekerk. De voorbereidingen voor de kinderkerstnachtdienst zijn in volle gang. Over 2 weken is er weer een dienst voor jong en oud. Jongeren zijn benaderd voor de lezingen op zondag, waarop wisselend gereageerd is. Begin volgend jaar hoopt men de jeugd van 12 – 18 jaar in Maarland weer eens bijeen te brengen.

Twee diakenen doen verslag van de Koopvaardijdienst in ’t Zeemanshuis. Deze dienst vindt een keer per jaar plaats, waar ook alle overledenen herdacht worden met een kaarsje. Hierbij zijn ook veel vrijwilligers betrokken. Zondag 25 november gedenken wij 4 mensen die dit jaar zijn overleden. Twee diakenen zorgen voor 5 rode en 1 witte  roos. De gezamenlijke kerstdienst in Eenum is niet op 16, maar op 23 december. Een van de diakenen heeft de vergadering van Kerkinactie bezocht in de Vredekerk. Dit ging over de 40-dagen-tijd. Ook doet hij verslag van de clustervergadering op 6 november in de Vredekerk. De bijeenkomst met Jean Pierre Rawie in de P&P kerk is door meerdere mensen bijgewoond. Tjalling is geweest op de avond van Uitvaart Onder Ons en heeft een vergadering van de synode bezocht. Ook werd de kerkenraadsvergadering van de Vredekerk bezocht. Vanuit de gezamenlijke moderamenvergadering de volgende punten:

De tienerdiensten vinden plaats in een gezamenlijke dienst. De vraag is om dit niet in een bijzondere dienst te doen. Hier gaan we naar kijken. Een gezamenlijke kerstnachtdienst met alle kerken binnen Loppersum leek ons niet wenselijk. Wel hebben we ingestemd met een gezamenlijke vergadering in het voorjaar om te zien wat we mogelijk samen binnen het dorp kunnen doen. Volgend najaar komt er een gezamenlijke gemeenteavond met wijk Vredekerk. Benoemd wordt dat ook wijk Vredekerk zich heeft aangemeld bij Wij-de-kerk. Ook zij staan nu landelijk bekend op de site als kerk waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er is overleg geweest met Jolanda Tuma en Anjet van Linge over het project Monnikenwerk. De tweede bijeenkomst hebben twee kerkenraadsleden met hen een rondje gemaakt langs 7 kerken in Maarland om hen een indruk en een gevoel te geven hoe de kerken van binnen zijn. Hier komen ze het volgend jaar op terug. Er worden afspraken gemaakt over het bezoeken van het clusteroverleg. De vacature voor de missionaire werkgroep blijft nog bestaan. Er is gevraagd om bij de afkondigingen voor de kerkdienst de voorgaande predikant te noemen met titel, dus bijvoorbeeld dominee Tjalling Huisman en niet alleen maar de naam. Natuurlijk gaan we hier gehoor aan geven. Er wordt gevraagd voor de kerstavonddienst in ’t Zandt in 2019 of men mee wil denken over een koor.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om voor de bloemen voor het pastoraat ook een rekening te openen bij Huis, evenals de diaconie. Dit gaat gebeuren via hun eigen pastoraal overleg. De volgende bijeenkomst van de kerkenraad is op 11 december in de consistorie van de P&P kerk.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng.

We bidden gezamenlijk het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba

27-01-2019 Happen naar de Baas

Cabaretier Ruurd Walinga geeft kerkgangers lesje vissen.

De christelijke cabaretier Ruurd Walinga verzorgt op zondagmorgen 27 januari om 10.00 uur de kerkdienst in de Vredekerk in Loppersum. De cabaretier-evangelist uit Leeuwarden geeft de bezoekers dan een komisch lesje vissen.

In zijn stuk ‘Happen naar de Baas’ doet Ruurd Walinga uit de doeken waarom Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden. Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu eens geen typetje speelt, zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf.

In ‘Happen naar de Baas’ probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproeven. Het gaat onder meer over dromen, wensen en verlangens. Walinga weet als weinig anderen het aloude evangelie in een nieuw jasje te gieten en aan te tonen waarom het De Blijde Boodschap wordt genoemd. Zijn shows zijn toegankelijk voor super-, rand-, bij- en niet-gelovigen.

In Happen naar de Baas ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van ‘er loopt een man over het water’ de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om ‘vissers van mensen’ te worden.

Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen zich een visje in het water het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de cabaretier bewijzen.

Walinga speelt in allerlei kerken door het hele land, maar ook op scholen en voor jeugdgroepen, kinderen en ouderen. Daarnaast is hij parttime voorganger/pastoraal werker van een  gemeente in Joure.

Zie verder: www.waterinwijn.nl

 

Commissie Eredienst wijk Vredekerk