Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  25 augustus 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  25 augustus 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  1 september 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  1 september 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  8 september 09:30
 6. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  8 september 09:30
 7. Kerkdienst Andreaskerk

  8 september 19:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  15 september 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  15 september 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk/Mariakerk ‘t Zandt

  22 september 09:30

Van de redactie mei juni 2019

Een nieuwe lente en een nieuw gezicht. Hopelijk ziet u dat het kerkblad een nieuw aanzicht heeft verkregen en ook verder is de lay-out verfrist. De naam van dit vernieuwde kerkblad is: Op de Hoog­te. Enerzijds wil het u op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de gemeente, anderzijds zitten wij in de meeste dorpen op de hoogte c.q. de wierden. Deze verandering is met hulp van Melson Zwerver tot stand gekomen.

In zijn overdenking vergelijkt dominee Huisman de mens met een boom. Deze voedt zich via de wor­tels en brengt dan vruchten voort. Zo kunnen wij ons voeden met de liefde van Christus en dan groeien de vruchten van de Geest op natuurlijke wijze.

Er is weer een nieuw initiatief namelijk “het ge­sprek in de kerk”. In de kerk van Zeerijp zullen mensen geïnterviewd worden over hun leven en drijfveren. De eerste gasten zullen zijn Drewes Wil­deman en Ida Weistra. Dominee Huisman, lid van de Generale Synode, schrijft over voor- en nadelen van een eventuele kerkcampus.

Twee markante en haast niet weg te denken leden van de diaconie, Henk Beukema en Janneke de Jon­ge nemen afscheid van hun ambt, maar gelukkig staan er al weer twee nieuwe klaar, Janneke Wouda en Tineke Zijlstra.

Bert de Regt schrijft over biddag en biodiversiteit. Hij huurt aan de Wijmers een stuk grond van de diaconie en zaait een veelheid van grassen en krui­den in, waardoor de verscheidenheid aan flora en fauna misschien weer een beetje terugkomt.

Bertus Huizing schrijft over de namen Jezus en Christus, in combinatie en apart en welke verschil­lende interpretaties hiervan gemaakt worden.

Dominee Roepers blikt vooruit naar Hemelvaarts­dag, waarop de stammen zullen optrekken naar de berg van Eenum.

Henny Meerman vult de rubriek “Ik ben…” en domi­nee Hommes, de classispredikant schrijft een nieuwsbrief. Een aantal gemeenteleden is uit de tijd gekomen en dominee Roepers vertelt iets over hun leven in een in memoriam.

In de hoop dat u nog meer geniet van dit blad wens ik u namens de redactie veel leesplezier.

Bert van der Vliet

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.