Toekomstige evenementen

 1. Natascha’s beloofde land

  16 september 19:30
 2. Kerkdienst Vredekerk/Mariakerk ‘t Zandt

  22 september 09:30
 3. Natascha’s beloofde land

  24 september 19:30
 4. Kerkdienst Vredekerk

  29 september 09:30
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  29 september 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  29 september 19:00
 7. Avond over depressie

  1 oktober 20:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  6 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  6 oktober 09:30
 10. Avond over depressie

  8 oktober 20:00

Van de redactie juni juli 2019

Voor u ligt een nieuwe Op de Hoogte. Een mooi blad met artikelen gericht op de praktijk van ons ker­kenwerk, op pastoraat en gemeenteopbouw. Als re­dactie hopen we dat Op de Hoogte als ondersteu­nend en inspirerend wordt ervaren. Natuurlijk ho­ren wij graag zulke geluiden maar ook kritische signalen zijn welkom. Daar trekken wij lering uit.

De zomer is inmiddels aangebroken. Na dit num­mer verschijnt de laatste nummer van deze jaar­gang. Deze behelst een langere periode namelijk van half juli tot half september.

Houdt u/jij er rekening mee met het inleveren van kopij? Dat kan nog steeds op ons e-mailadres: kerk­blad@pknloppersummaarland.nl.

Rest mij u/jij veel leesplezier toe te wensen met deze Op de Hoogte en alvast een fijne zomer!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.