Toekomstige evenementen

 1. Vergadering cluster Hogeland-Oost

  20 maart 20:00
 2. Wandelen met God

  21 maart 19:30 - 21:30
 3. Pastor S. Standhardt komt langs

  21 maart 20:00
 4. Kerkdienst Vredekerk

  24 maart 09:30
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  24 maart 09:30
 6. Soulfulness, veertigdagenavonden

  25 maart 19:30 - 21:30
 7. Ron Jans komt langs

  28 maart 20:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  31 maart 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  31 maart 09:30
 10. Soulfulness, veertigdagenavonden

  1 april 19:30 - 21:30

Uit de Pastorie 24

In de afgelopen tijd is er weer het een en ander gebeurd. We hebben de musical Ruth gehad waarvan ik zelf heb genoten: van het spel en de zang, maar ook aan de grote groep deelnemers en bezoekers uit vele gezindten, van de sfeer die er hing en de hele entourage erom heen. De musical maakte weer eens duidelijk hoe fascinerend eigenlijk dat verhaal van Ruth is.

De komende tijd is de tijd van kerst. Dat kan met recht een kerkelijke hoogtijdag genoemd worden: het feest van de geboorte van Jezus. We vieren dat God mens werd en onder ons heeft gewoond. Hij kreeg deel aan de menselijke beperkingen en aan het lot van mensen dat altijd te maken krijgt met lijden en dood. Maar dat lot van Jezus is ons tot heil omdat wij daarin deel krijgen aan zijn hemelse bestemming. Dat wordt al zichtbaar in de doeken waarin hij gewikkeld wordt en de voederbak of kribbe waarin hij gelegd wordt, daarin weerspiegelt zich het levensverhaal van Jezus.

Dat vieren we met Kerst en daarvoor zijn er veel mooie liederen geschreven waarvan wij elk jaar maar een aantal kunnen zingen. We zullen het verhaal van de geboorte lezen en ons weer erdoor laten troosten en bemoedigen.

ds. Marco Roepers

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!