Toekomstige evenementen

 1. Vergadering cluster Hogeland-Oost

  20 maart 20:00
 2. Wandelen met God

  21 maart 19:30 - 21:30
 3. Pastor S. Standhardt komt langs

  21 maart 20:00
 4. Kerkdienst Vredekerk

  24 maart 09:30
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  24 maart 09:30
 6. Soulfulness, veertigdagenavonden

  25 maart 19:30 - 21:30
 7. Ron Jans komt langs

  28 maart 20:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  31 maart 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  31 maart 09:30
 10. Soulfulness, veertigdagenavonden

  1 april 19:30 - 21:30

Uit de pastorie 15

Vanaf deze plek wil ik mijn dank uitspreken voor alle blijken van medeleven die wij hebben ontvangen in verband met het overlijden van mijn moeder. Het zijn er erg veel en ik waardeer het erg. Ook de uitgebreide delegatie uit Loppersum op de begrafenis in Hardenberg heeft mij en mijn familie als bijzonder ervaren. Hartelijk dank!

Mijn moeder was al geruime tijd ziek en wij wisten dat ze aan deze ziekte zou overlijden. Begin juni vroeg ik mij af of zij de zomervakantie nog zou halen, maar ze herstelde toch nog wat. Tijdens de vakantieperiode leverde ze opnieuw in en juist toen we ons instelden op een wat langer verblijf in het hospice, overleed ze plotseling na haar eerste nacht daar. In de dienst haalden we herinneringen aan haar op, luisterden we naar haar muziek en zongen liederen die haar aanspraken. We lazen psalm 23 “De HEER is mijn herder” en de voorgangster betrok dat op haar leven. Het is een bijna idyllische psalm, terwijl mijn moeder het leven helemaal niet zo ervaren heeft. Maar de troost die uit de psalm spreekt is ook op hele moeilijke momenten bij haar geweest en heeft uitzicht geboden op een nieuw leven. Zo kregen wij ook die troost mee toen we haar ten grave droegen op de Larikshof.

ds. Marco Roepers

 

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!