augustus (2) 2013

Uit de pastorie (Van der Munnikstraat)

De zomer is bijna voorbij en het nieuwe seizoen komt eraan. Dat vraagt allerlei voorbereidingen, voor de Startzondag op 15 september bijvoorbeeld. Er is door de voorbereidingsgroep een mooi programma in elkaar gezet (startzondag) Voor catechese, vorming en toerusting, die moeten gepland worden, er moet een programma in elkaar gezet worden. Maar het is allemaal rond en het lijkt mij leuk om de uitdaging weer aan te gaan. Uiteindelijk gaat het allemaal om het evangelie, om dat een plaats te geven in ons leven, zodat het gaat werken. Dat is de opdracht voor predikant en gemeente.

De website van onze kerk was een tijdje uit de lucht, of anders gezegd off-line. Het liep even fout in het beheer. Maar gelukkig is hij na veel werk van onze webmaster Jan Hielema weer terug, weer on-line. De website heeft inmiddels al een functie in de onderlinge communicatie en ook als presentatie naar buiten toe. Daar kunnen we allemaal aan werken door onze kerkelijke activiteiten door te geven aan Jan en ook als we fouten zien of verouderde informatie hem dat te melden. Dat kan via het emailadres: webmaster@gereformeerdekerkloppersum.nl

ds. Marco Roepers

augustus 2013

Starten op open monumentendag

Dit jaar valt de Startzondag op open monumentendag. En daar doen wij niets mee. Het thema is het nieuwe liedboek en dat heeft daar niet mee van doen. Bij monumenten gaat het vooral om gebouwen. We kunnen dan denken aan die prachtige kerkgebouwen die hier in de provincie nog veel staan. Daar hadden wij wat mee moeten doen. Want dat zijn toch de monumenten die wij hebben, dat is toch wat wij hebben gekregen uit de handen van  generaties die ons zijn voorgegaan?

Diverse kerkgebouwen staan ook op werelderfgoedlijst van Unesco. Dat bevestigt hoe belangrijk kerkgebouwen als monument kunnen zijn. De Groningse kerken staan er dan nog wel niet op, maar dat doet aan hun belang niets af. Ze zijn en blijven een indrukwekkend cultureel fenomeen.

Nu is er tegenwoordig nog een werelderfgoedlijst. Hij is jonger dan de eerste. Dat is de Lijst van meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid. Daarin staan allemaal tradities. Bijvoorbeeld de isopolyfone volksmuziek uit Albanië, die bovenaan de alfabetische lijst staat.  Toevallig, dat is muziek!  Daar draait het ook om op de Startzondag. Het nieuwe liedboek. Ligt daar geen verbinding?

Het liedboek is dan wel nieuw, maar er staat ook veel ouds in. Wat dachten we van de psalmen. Het hele Geneefse psalter staat erin. Dat is samengesteld tussen 15411562.  Die psalmen vormden sinds ruwweg 1600 (1594?)  een belangrijk deel van de erediensten in die oude Groningse kerken.  En op de orgels in de kerken is eeuwenlang op vele manieren op de psalmen gevarieerd. Groningen liep in de 17e eeuw voorop met het gebruik van het orgel als instrument om de gemeentezang te begeleiden. Daarvoor werd er al op de psalmen geïmproviseerd in grote variatie en stijlen. En de psalmen zijn niet alleen beperkt gebleven tot de kerk maar ook thuis en op allerlei plekken zijn ze gezongen en hebben ze tot de harten  gesproken. Persoonlijk vind ik dat onze protestantse psalmencultuur wel op die wereldlijst van het immateriële cultuur mag staan. Het is dan wel niet specifiek Nederlands, maar het heeft in Nederland wel heel veel betekend.

Het eeuwenoude psalmenerfgoed rust op nog veel ouder erfgoed. Namelijk het erfgoed van het geloof in Jezus, gevoed door het woord van profeten en apostelen in de Bijbel en dat al duizenden jaren meegaat. Dat is het wezenlijke erfgoed waar het om gaat in de kerk.

Op dat fundament rusten ook de nieuwe liederen in het liedboek. Het is goed, noodzakelijk zelfs om onze traditie te vernieuwen en nieuwe mogelijkheden te verkennen. In deze tijden vol verandering moet aansluiting bij de huidige cultuur bewaard blijven. Maar laten we onze oude eerbiedwaardige tradities niet vergeten en die koesteren. Dat is het oude Geneefse psalter waard.

Psalm 78:2 (lied 78 in het nieuwe liedboek)

psalm

 

ds. Marco Roepers

 

Augustus (1) 2013

Na een goede vakantie met prachtig weer, ben ik weer terug op mijn post. Komende zondag ga ik weer voor in de Vredekerk met een preek over Hebreeën 11. Komende vrijdag 9 augustus is om 9:45 weer de gespreksgroep in Wiemersheerd. Het is de laatste keer voordat ds. Huisman het stokje weer overneemt. Dit keer zal het gaan over de eerste gelijkenis uit Lucas 16: de onrechtvaardige rentmeester. Volgens mij volgt deze gelijkenis niet toevallig op die van de verloren zoon in het Lucas-evangelie.

Ds. Marco Roepers

Juni 2013

gedicht

De ochtendstond heeft goud in de mond. Dat is een spreekwoord over de vroege ochtend. Meestal wordt op vakantiedagen uitgeslapen. Dat is heel begrijpelijk, maar ook wel jammer. Want hoe mooi is die vroege ochtend niet? In het vroege morgenlicht ziet alles er anders, mooier uit dan overdag. De kleuren zijn feller, de schaduwen scherper. En de dauw geeft een grasveld in dat licht een zilverachtige glans. De wereld lijkt wel nieuw, herboren.

Eleanor Farjeo
Eleanor Farjeon

Over die sensatie gaat dit lied: Dit is een morgen als ooit de eerste. Het staat in het nieuwe liedboek als nr. 216. Het is heel bekend omdat het een grote hit is geweest in 1972 van Cat Stevens (youtube). Hij komt al jaren voor in de Top 2000 van Radio 2. Maar het lied is niet door Cat Stevens geschreven. Het is geschreven door Eleanor Farjeon (1881-1965) in 1931. Het is een lied (youtube) om God ‘s morgens te danken voor de nieuwe dag. Het is wat men in Engelstalige landen een hymn noemt. In Nederland noemen we dat een  “Geestelijk lied”, maar hymn klinkt gewoon mooier. Het lied is geschreven op een traditionele Schotse melodie met de naam Bunessan, naar een dorpje op het  Schotse eiland Mull.

Het lied beschrijft een ochtendsensatie: De wereld lijkt wel nieuw in de morgen als hij net geschapen is.  Het is of God net zijn scheppingswoord gesproken heeft.  Zo mooi is het licht, zo zuiver zingen de vogels. En met die vogelzang stemt dit lied in. Het dankt de schepper voor dit nieuwe begin.

De wereld lijkt wel een tuin, het ruikt heerlijk en overal groeit voedsel. Net als in de tuin van Eden, waar de bomen ook vrucht gaven. En eindigt het tweede vers met een zin die refereert aan een zin die in Genesis 1 steeds herhaald wordt: En God zag dat het goed was.

Zo geeft dit lied aan de ochtendsensatie nog meer glans. Het is een nieuw begin, een herschepping. God maakt een nieuwe start met alles. Dat is ten diepste verbonden met het Christelijk geloof. God maakt alles nieuw. Dat was Jezus’ missie.  En de ochtend kan ons daar zomaar aan herinneren.

ds. Marco Roepers

juni (3) 2013

Komende zondag vieren wij de dienst van de tafel. In brood en beker komt de Heer lichamelijk onder ons en worden wijzelf het lichaam van de Heer. Het is Jezus zelf die de de grondslagen van de kerkelijke gemeente legt. Dat is niet de kerkorde, of onze organisatie, maar Jezus.  Dat is geen feit maar geloof. Ik vind dat een dergelijke kijk op de gemeente ontspant. Het hangt in eerste instantie niet af van onze inspanningen, maar het is God die ons in de gemeenschap trekt. Door God geïnspireerd, sterker nog, door God gevoed kunnen wij verder bouwen aan de gemeenschap.

Komende vrijdagochtend is er weer gespreksgroep in Wiemersheerd. Het begint om 9:45 in de grote vergaderzaal. Het onderwerp is de gelijkenis van de verloren zoon.

 

ds. Marco Roepers

juni (2) 2013

Vrijdag 28 juni (volgende week vrijdag)  heb ik in Wiemersheerd het een en ander te doen. Het begint ‘s ochtends met de gespreksgroep. Deze begint om 9:45 in de vergaderzaal vlakbij de koffiezaal en duurt ongeveer tot 11:00 uur. We zijn bezig met de gelijkenissen uit Lucas 15 en zijn dan toegekomen aan de langste gelijkenis uit dit hoofdstuk: De verloren zoon.  Het is de vraag of dat wel een goede naam is voor deze gelijkenis. Wij zullen ook zoeken naar het verband met de voorgaande gelijkenissen.

‘s Avonds ben ik weer in Wiemersheerd. Dan zal ik de weeksluiting leiden. Deze begint om 19:30 uur in de koffiezaal. Een bijzondere combinatie voor één dag.

Beide activiteiten vinden wel plaats in Wiemersheerd maar zijn zeker niet alleen bedoeld voor de bewoners van Wiemersheerd. Ook mensen van buiten zijn van harte welkom.

ds. Marco Roepers

juni (1) 2013

Afgelopen zondag hadden we een bijzondere dienst, waarin Esther Beereboom, Lena van Burgel, Femke Klunder, Jos Hoogstra, Wouter Hielema, Twan Flikkema, Johan Feitsma, Koen Broekhuizen en Lennard Steiginga afscheid namen van de kindernevendienst. Dit afscheid valt samen met  de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Die scholen liggen op een grotere afstand van huis. Bovendien begint rond deze leeftijd ook de overgang naar de pubertijd. Kortom, rond deze leeftijd wordt een grote stap gezet naar zelfstandigheid. Daarom geven we het afscheid van de kindernevendienst zoveel nadruk. De kinderen hadden veel  liederen die we zongen uitgekozen. Er was het tienerkoor Sing2gether onder leiding van Julia Zaytseva dat popliedjes zongen die een spirituele lading hebben en de preekjes (of was het 1 preek in 2 delen?) waren gericht op het hart en ging over het hart. De ouders gaven op het podium voor in de kerk hun kind een wens mee voor dit nieuwe leven.

Zo werd het een hartelijk afscheid en een hartelijk welkom. Welkom in het nieuwe leven van Tienerdienst en voortgezet onderwijs. Een leven met een nieuw karakter waarbinnen het geloof ook wat te zeggen kan hebben.

ds. Marco Roepers

april 2013

Voor de kronieken van onze gemeente is de volgende gebeurtenis de moeite waard om vermeld te worden. Het gebeurde tijdens de begrafenisdienst van Harmina van der Laan op donderdag 11 april. Tijdens de preek viel het licht uit en ook de geluidsinstallatie en het orgel lieten het afweten: een stroomstoring. In de hal bleef het licht wel branden en later bleek ook de keuken nog elektriciteit te hebben. De dienst hebben we vervolgd  door met stemverheffing te spreken en zonder begeleiding de liederen te zingen. Na afloop van de begrafenis bleek dat de oorzaak van de storing in de grond zat, dat wil zeggen in een kabel naar de kerk toe. De monteurs constateerden in de pastorie dat ook hier een fase was uitgevallen. Wij hebben toen verschillende uren zonder elektriciteit gezeten alvorens de oorzaak, op de kruising van Pastoriepad en tegelplein voor de kerk, opgespoord en verholpen was.

Een uitzonderlijke gebeurtenis. Toch is de dienst er gewoon om verder gegaan. We zijn wel afhankelijk van elektriciteit, maar kerkdiensten kunnen we blijkbaar nog steeds houden zonder. Daarvoor is vooral geloof en vertrouwen nodig. En dat geldt voor alles in de kerk. De basis ervan is geloof en vertrouwen. Dan kunnen we bouwen.

Verder een woord van dank. Voor de bloemen die wij geheel onverwacht uit de kerk mochten ontvangen. Ik was er door overrompeld omdat ik het niet had zien aankomen. Maar het gebaar waardeer ik er niet minder om.

Verder een woord van dank voor de tuinploeg. Zij spannen zich weer in om de wildgroei in de pastorietuin weer onder controle te krijgen. We zijn er erg blij mee. Hartelijk dank!

 

ds. Marco Roepers

 

maart 2013

Na een paar koude weken in maart groeit het verlangen naar het voorjaar. Het voorjaar met zijn licht, kleuren en warmte. Het voorjaar heeft een speciale sfeer. Op mooie dagen kan het heel helder zijn waardoor het landschap extra scherp te zien is. Vaak zijn er ook luchtspiegelingen waardoor het net lijkt of een dorpje in de verte aan een meer ligt. Als we goed kijken dan zien we dat de huizen naar onder toe gespiegeld te zien zijn. Het is net of daarin een andere werkelijkheid even aan de dag treedt. Dat onze werkelijkheid even wat doorzichtiger wordt en dat we iets van een andere, betere, volmaaktere werkelijkheid ontwaren. En dat is precies wat er met Pasen gebeurt, na de donkere en sombere duisternis die plotsklaps invalt op Goede Vrijdag wordt het morgen. En daar in het lege graf en de verschijningen van Jezus treedt een nieuwe werkelijkheid aan de dag, zo maar in onze werkelijkheid. Daar zien we een beter volmaakt bestaan dat is gevormd in Gods liefde, zonder duisternis en dood en al die dingen die het leven hier zo moeilijk kunnen maken. En de boodschap is: Wij zijn daarvoor bestemd, voor dat leven. En leven in geloof betekent dat dat leven nu al betekenis krijgt, zich nu al uitdrukt in ons bestaan.

 

ds. Marco Roepers

 

februari 2013

Uit de pastorie Burg. Van der Munnikstraat

De veertigdagentijd is weer begonnen. Het is de tijd van het jaar waarbij we stil staan bij het lijden van Jezus, met inkeer en bezinning. Dit jaar staan we stil bij de Bijbelgedeelten die vertellen over koning David en leggen die naast Jezus. Jezus is de invulling van de belofte aan David gedaan over het eeuwig duren van het koningschap van zijn huis, zo gelooft de kerk. Jezus is de laatste en definitieve Davidische koning, en trekken van deze koning zien we al bij David. Soms zien we ook een contrast waarbij Jezus David verre overstijgt. Jezus is een lijdende koning en geen militaire. David verslaat vijanden zoals de Filistijnen en  in Jezus worden zonde en dood verslagen.

ds. Marco Roepers