Diensten wijk Maarland 2 dec t/m 25 dec

Zondag 2 december, eerste Advent
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst voor jong en oud, waarin de kinderen ook een rol zullen spelen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor De Schutse, hospice voor stervenden in Appingedam.

De opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 9 december, tweede Advent
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, die om 9.30 uur begint.

U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank in Winsum, de diaconie zorgt dat die daar terecht komen.

Voorganger in de dienst is dominee Marco Roepers, achter het orgel zit Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 december, derde Advent
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal meewerken. Anjo de Haan is organist, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor Artsen zonder Grenzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 23 december, vierde Advent
In ieder geval drie diensten kan ik voor vandaag noemen, misschien zijn er nog wel meer kerstsamenkomsten.

Om 9.30 uur is er in de Donatuskerk in Leermens een gewone morgendienst. Voorganger is dominee Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Mercy Ships, schepen die in ontwikkelingslanden aanmeren om medische hulp te verlenen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 16.30 uur is er de kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Dorpsbewoners vormen ook dit jaar weer een gelegenheidskoortje, dat een aantal kerstliederen zal zingen onder leiding van Harm op ’t Holt. Verder is er samenzang, een kerstvertelling en natuurlijk de lezing van het kerstevangelie. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist is weer Bouke van der Ploeg en Piet Meerman speelt trompet.

Er is een collecte om ook volgende jaren weer een kerstviering in Eenum te kunnen organiseren.

’s Avonds om 19.00 uur is er de kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zullen een kerstspel spelen, geschreven door Marjolien Kippersluys. Er is samenzang en er is weer een collecte voor een goed doel waarover u / je nog te horen krijgt. Na afloop is er voor iedereen wat te drinken en te snoepen.

Maandag 24 december, Kerstavond
Vanavond is er om 20.00 uur in de Donatuskerk in Leermens een Kerstavonddienst voor jong en oud.

Het thema is: Kijk eens omhoog. Voorganger is ds. S. Alblas. Aan de dienst werken verder mee: muziekkorps Oranje uit ’t Zandt en enkele gemeenteleden die samen een zanggroep vormen.

Voor samenzang bent u / ben je al welkom vanaf 19.45 uur.

Er is een collecte voor Kinderen in de Knel.

Om 22.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een kerstnachtdienst. Brassband Constantijn Huijgens uit Appingedam zal de samenzang begeleiden, voorganger is dominee Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst zingen we – als het niet regent – het Ere zij God op het Marktplein. Daarna is er warme chocolademelk en glühwein.

Ook in deze dienst is er een inzameling voor Kinderen in de Knel.

 Dinsdag 25 december, Kerstmorgen
Op deze kerstmorgen komen we samen in de Jacobuskerk van Zeerijp, om 10.00 uur (!!!) De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en te verfraaien. Voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kinderen in de Knel en voor onze eigen kerkenwerk.

Onder de toren 9-2018

Een tijdje geleden organiseerde een uitvaartondernemer uit de buurt een avond in het dorpshuis van Zeerijp. Haar bedoeling was om mensen te stimuleren na te denken over hun eigen uitvaart: hoe wil ik dat er afscheid van mij genomen wordt? Hoeveel kost een gemiddelde uitvaart en ben ik daarvoor voldoende verzekerd? Neem ik de tijd om met mensen die mij lief zijn, te praten over mijn en hun uitvaart? Interessant was dat zij ook allemaal mensen had uitgenodigd die via hun bedrijf vaak bij uitvaarten betrokken zijn. Zo was Nancy Koning aanwezig, om iets te vertellen over haar persoonlijke manier om bloemstukken te maken. Peter Beereboom vertelde iets over geluid en beeld, en hoe mensen het waarderen als alles vlekkeloos verloopt. Er was iemand die mensen adviseert in hun financiën. Een eigenaar van een schip was aanwezig, hij vaart uit met  familie en vrienden van overledenen om de as op zee te verstrooien. Alie Leeuwis van het Dorpshuis liet haar prachtige geweefde doeken zien; je hoeft niet in een kist begraven te worden, het kan ook in een doek. Ik zat ertussen als domie van een van de kerken in de omgeving. In die rol kon ik vertellen dat ik vind dat mensen altijd zelf hun uitvaart vormgeven, ook als die kerkelijk is. Het gaat niet om de kerk of de domie, het gaat om degene die is overleden en zijn / haar familie. Ook als ik geen gebed uitspreek, omdat dat niet past bij de familie en de overledene ….God is er toch wel bij, geloof ik. Ik heb ook verteld dat mensen mij wel eens bij zich roepen, om te praten over hun uitvaart. Soms zijn dat mensen die ziek zijn, maar niet altijd. Het kan goede gesprekken geven, als je je wensen over je eigen uitvaart gaat vastleggen: welke muziek wordt er gedraaid of welke liederen vind je mooi om te zingen, welke (Bijbel)teksten wil je laten lezen, waar wil je graag dat het afscheid plaatsvindt? Het zijn gesprekken waardoor mijn gesprekspartner(s) geraakt worden, maar ik ook: bijzondere momenten om samen te delen.

Als u / je denkt: daar zou ik het ook wel een keer over willen hebben, spreek mij er gerust een keer over aan.

domie Tjalling

Catechisatie alle klassen voortgezet onderwijs

Ja u leest het goed, alle klassen van het voortgezet onderwijs. Op maandag 3 december is er een bijzondere catechisatieavond waarin de groep klas 1 t/m 3 en klas 4 en hoger samen Sinterklaas vieren. Naast dat we het over geloof en bijbel hebben is  een goede sfeer en gezelligheid erg belangrijk. We beginnen om 19:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

 

Ds. Marco Roepers

De Kerk Draait door met Jean Pierre Rawie

Afbeeldingsresultaat voor Pierre RawieDKDD had op 8 november dichter en columnist Jean Pierre Rawie te gast. Er waren zo’n vijfenzeventig mensen op afgekomen: kerkleden en niet kerkleden, mensen uit Loppersum en ook uit de omgeving. Het was weer een heel ander publiek dat bij ons vorige gast, arts en columnist Sander De Hosson. Op hem kwamen veel mensen af, die werken in de zorg. Nu was het een grotendeels ouder publiek, die hoorden hoe Rawie met af en toe een kwinkslag vertelde over zijn leven en zijn levensvisie. Het was daarbij duidelijk dat hij niet alles wilde vertellen, ook daarin verschillen de gasten die wij bij DKDD uitnodigen: de één geeft veel sneller persoonlijke antwoorden dan de ander. Jean Pierre Rawie werd geïnterviewd aan de hand van zijn gedichten, we vroegen hem er een aantal voor te lezen. Onder andere deze, uit de bundel Geleende tijd:           

V O O R G O E D

Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden,
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,
want wij zijn blinden in een wereld waar
het blijvende niet geldt, alleen het gaande.

Wij tastten in het duister naar elkaar,
een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden,
en zijn niet dan elkanders nabestaanden;
het bed is ons niet nader dan de baar.

Geen troost valt aan het najaar te ontlenen,
de bladeren verworden in de goot
en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.

Wie weet is ons vergund pas metterdood,
door vreemde hemellichamen beschenen,
iets vast te houden wat ons niet verstoot.

Veel van zijn gedichten gaan over dood en vergankelijk, het zijn weemoedige sfeertekeningen. Tussendoor speelde Willem Jan Stuut pianomuziek, mooi aangepast aan de sfeer van het gesprek – zoals hij dat zo goed kan.

De bedoeling van ons als DKDD is dat de bezoekers door het gesprek met de gast, ook zelf worden gestimuleerd om na te denken over hun levensvisie. Daarom is er na het interview altijd gelegenheid om na te praten, met een drankje en een hapje erbij. Dankzij de hulp van geluidsman Peter Beereboom en koster Dick Stoter hebben we tot nu toe vier min of meer bekende noorderlingen kunnen interviewen in de Petrus en Pauluskerk.

We hopen een volgende gast in februari te ontvangen. Maar wie dat is, weten we nu nog niet.

Het team van DKDD: Andries Broekhuizen, Erna Beukema, Ko (en Fenny) Wiersema, Ronald Dijkhuizen, Marco Roepers, Tjalling Huisman

Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Op 6 november kwam het cluster weer bijeen, dit keer in de Vredekerk in Loppersum.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Daarbij is het goed om te weten dat wij als cluster geen extra bestuurslaag zijn tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Het grootste deel van deze vergadering was voor de inbreng van onze spreker, dominee Rudolf Setz. Hij is de oprichter van Assen Zoekt, dat is een bijzondere gemeente gelinkt aan de Christelijk Gereformeerde kerk (maar ook met banden met de PKN). Het eigene van Assen Zoekt is dat het wil beginnen vanuit relaties, vanuit huiskamergesprekken en buurtactiviteiten. Niet de gemeente of het kerkgebouw is het uitgangspunt, maar samen met buurtgenoten het gesprek over geloven aangaan. Dat gebeurt vaak in huiselijke sfeer tijdens de maaltijd. Iedereen is daar welkom, geloof of geen geloof. Ook worden er vanuit deze huisgroepen activiteiten georganiseerd in de buurt. Zo is er in Assen langzamerhand een nieuwe kerk gegroeid, die bestaat uit huisgroepen maar die ook een gezamenlijke kerkdienst kent. Dit begin, vanuit de huiskamer, hoort tot de basisstructuur van de kerk. In Handelingen 2 komt de eerste christelijke gemeente bijeen op twee plaatsen: thuis en in de tempel. Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar spiritualiteit, waarom kloppen zij dan niet bij de kerk aan? In deze post-christelijke tijd is voor velen de kerk iets van vroeger. De vele mensen die op zoek zijn, zoeken het dus niet in de kerk. Maar hun zoektocht heeft wel te maken met dingen die juist in de kerk belangrijk zijn:

  • spiritualiteit
  • zoeken naar relatie
  • manieren om van betekenis te zijn (voor anderen) in je leven.

Deze dimensies spelen ook in de kerk:

  • verbinding met God – boven
  • verbinding met elkaar – binnen
  • verbinding met de wereld – buiten

Deze driehoek van dimensies is belangrijk voor elke gemeente. De aanwezigen uit de vijf clustergemeenten waren onder de indruk van het verhaal en de inzet van Assen Zoekt. Tegelijk gaven zij aan dat ze niet zomaar mogelijkheden zien om zoiets ook in de dorpen te beginnen. Is de context van een dorp niet heel anders dan die van een stad? Volgens Rudolf Setz kan de werkwijze van Assen Zoekt in elke context: als je relaties aangaat met anderen, vragen stelt en ruimte geeft – dan kan het zijn dat geloof gewoon gebeurt. Nog wat andere punten uit deze clustervergadering: Anne Nijland en haar man hebben een zoon gekregen, Job! Vanaf Pinksteren zal Anne weer leiding gaan geven aan het clustercombo. Alle initiatieven in gemeentes tot die tijd, juicht zij toe. Vanuit het platform Kerk & Aardbeving zijn twee deeltijds geestelijk verzorgers voor het aardbevingsgebied aangesteld: Jitse van der Wal en Melissa Dales. Ze beginnen per 1 december met de Proatbus. De leiding van het jeugdwerk in het cluster is in overleg geweest. Er ligt een initiatief van twee jongere gemeenteleden uit ’t Zandt om jeugddiensten op te zetten in de regio.Verder ligt er een plan voor een gezamenlijke filmavond en voor een Taizéreis. Alle gemeentes van het cluster zijn ervoor om één zondag per jaar een kanselruil te organiseren: de voorgangers besluiten in onderling overleg welke zondag dat wordt, wie waar voorgaat blijft een verrassing.Waarschijnlijk lukt het niet meer voor volgend jaar en beginnen we hiermee in 2020.

Namens het cluster Hogeland-Oost, de voorzitter van het cluster,

Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

Van de redactie december 2018

Voor u ligt een vers nieuw Kerkblad om in te lezen. Dit is nog niet het laatste Kerkblad van dit jaar. Rond 20 december volgt er nog een uitgave. Omdat de verschijningsdatum zo kort voor kerst is vermelden we in dit blad ook alvast de diensten rondom en met kerst. Handig om te weten voor degenen die iets af willen spreken in de familie of met vrienden.

Wij als redactie werken samen met Melson Zwerver aan een nieuw Kerkblad. De naam ‘Kerkblad’ zal verdwijnen en plaats maken voor………ik verklap het nog niet. Het wordt in ieder geval een toepasselijke naam. En ook de lay-out, de vorm van het Kerkblad gaat veranderen. We proberen het gehele blad in een nieuw jasje te steken. Mocht u ideeën of suggesties hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe rubriek of artikelen geef dat dan aan ons door via ons e-mailadres: kerkblad@pknloppersummaarland.nl. Alle ideeën en suggesties zijn van harte welkom. Het is fijn om samen vorm te kunnen geven aan een vernieuwd Kerkblad.

Ik wens u met dit blad veel leesplezier toe en een fijne december maand!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder

Meditatie december 2018

Advent

Het is weer de periode van advent. Het is de meest donkere periode van het jaar waarin het lang donker is. Op 21 december gaat de zon pas om 8:48 op en om 16:16 gaat hij weer onder. Velen gaan in het donker naar hun werk of school en komen ook weer in het donker thuis. Maar het is ook een gezellige tijd. Overal zijn lampjes en andere lichtjes. Veel tuinen hebben een of andere versiering. Binnen is er de kerstboom met lichtjes, de adventsster en de vele kaarsjes die branden. Juist dat licht geeft gezelligheid en gezelligheid heeft weer te maken met een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

Maar ook in de politiek wordt het donkerder. We vernemen van toenemende spanningen tussen de NAVO-landen en Rusland. En dat raakt ook Nederland getuige de persconferentie over de  poging van Rusland om in Den Haag de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens te hacken. De spanning in de wereld loopt op. Zo sterk als het in de Koude Oorlog was, is het nog niet, maar het is wel een stuk ingewikkelder dan toen de wereld in twee machtsblokken was verdeeld. De opkomst van het populisme maakt ook dat staten minder voorspelbaar zijn. Het geeft mij een gevoel van toenemende duisternis. Waar gaan we naar toe? Kaarsjes en lichtjes in en om het huis helpen niet hiertegen.

In advent staan lezingen uit het Bijbelboek Openbaringen op het leesrooster. In dit Bijbelboek gaat een donkere wereld door heel veel strijd en onheil naar een lichtende toekomst. Het boek is geschreven in tijden van intense geloofsvervolging en de sfeer van angst en strijd is voelbaar door het hele Bijbelboek heen.  Het gaat over draken en beesten die over de aarde heersen, over plagen waardoor de aarde getroffen wordt. Tegenover de donkere aarde staat een lichtende werkelijkheid van de hemel waar God woont en geëerd wordt. Toch is die hemelse werkelijkheid rond God sterk betrokken op de aardse werkelijkheid. In Openbaringen 8 lezen we over een gouden wierookschaal waarvan de rook opstijgt naar God. Samen met de wierook stijgen ook de gebeden van de vervolgde gelovigen op naar God. De gebeden die klinken vanaf een donkere aarde, waar de gelovigen zuchten en lijden onder de vervolging komen in de lichte hemelse werkelijkheid binnen. Waarvoor zouden die gelovigen anders bidden dan dat Gods Koninkrijk eindelijk komen mag. Die komst van het koninkrijk, de vervulling van alle gebeden en met name van het Onze Vader. En die gebeden vormen een hefboom die een hele beweging naar de komst van de nieuwe hemel en aarde in beweging zet.

Advent is een tijd van verwachten. En verwachten is nauw verbonden met bidden. Het gebed is een plek waar onze aardse werkelijkheid met de hemelse werkelijkheid verbonden zijn en zo een bron van hoop op een verandering ten goede in onze wereld. Daar kunnen we niet zonder in onze aardse strijd. Geloof en gebed zijn daarom juist in deze tijd heel belangrijk. Het is een bron van licht in een bij tijd en wijle duistere wereld.  

Ds. Marco Roepers

Bloemstuk afsluiting kerkelijk jaar

Het bloemstuk bestaat uit twee delen.
De witte bloemen vertellen
van het licht en opstanding.
De symbolische ringen vormen samen
een verbintenis en zullen in gedachten
altijd verweven blijven.
Het blad naar beneden maakt een verbinding
met dat deel van het leven.
De paarse bloemen staan symbool
voor verdriet en gemis.
Onderaan zien we handvormig blad
het vertelt hoe we bij het gedenken
gedragen mogen weten door
de levende die ons doorgrond en kent

Tien apps voor iedere christenen

Het gebruik van smartphones en tablets lijkt steeds meer tijd en aandacht te vragen. In het leven van christenen kan dat ten koste gaan van stille tijd, zoals gebed aan het begin en einde van de dag. Er zijn echter ook apps die je geloof juist stimuleren. EO/Geloven zet tien apps voor je op een rij.

Kijk op de site van de EO voor het hele onderzoek:

Tien apps voor iedere christenen

Sint Maarten

Afgelopen maandag werd Sint Maarten in Loppersum gevierd. Voor het eerst hebben wij (de gezamenlijke diaconieën) de P & P kerk open gesteld voor de kinderen.

 

 

 

 

Het werd een groot succes. Ruim 170 kinderen hebben gezongen onder de toren met oude sint maarten liedjes, maar ook nieuwe, zelfs Groningse liedjes kwamen voorbij. Als beloning voor het mooie zingen kregen de kinderen een klein engeltje en heel toepasselijk: een rolletje pepermuntjes. Al en al een groot succes en voor herhaling vatbaar. Met dank aan Henk Beukema, die voor mooie sfeerlampen had gezorgd naar de toren toe.