Toekomstige evenementen

 1. Wandelen met God

  21 maart 19:30 - 21:30
 2. Pastor S. Standhardt komt langs

  21 maart 20:00
 3. Kerkdienst Vredekerk

  24 maart 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  24 maart 09:30
 5. Soulfulness, veertigdagenavonden

  25 maart 19:30 - 21:30
 6. Ron Jans komt langs

  28 maart 20:00
 7. Kerkdienst Vredekerk

  31 maart 09:30
 8. Kerkdienst Donatuskerk

  31 maart 09:30
 9. Soulfulness, veertigdagenavonden

  1 april 19:30 - 21:30
 10. Moderamen wijk Vredekerk

  2 april 20:00

Overdracht kerken

Overdracht kerken Hervormde wijkgemeente Maarland aan de Stichting Oude Groninger Kerken

Zoals bekend draagt de Hervormde wijkgemeente Maarland haar kerken met de bijbehorende kerkhoven van Zeerijp, ’t Zandt en Leermens over aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Ook worden de kerkhoven van Godlinze en Oosterwijtwerd overgedragen aan deze stichting.

Na vele eeuwen deze monumentale gebouwen in eigendom te hebben gehad en het beheer en onderhoud te hebben uitgevoerd, heeft de kerkenraad moeten besluiten tot overdracht aan de SOGK. De voornaamste reden hiervoor is dat de onderhoudskosten niet meer op te brengen zijn. Ook de activiteiten rondom het beheer en onderhoud vragen dermate veel tijd en energie, dat onze kerkrentmeesters erdoor overbelast dreigen te raken. En vooral nu de aardbevingen bepaald niet aan onze kerken voorbijgaan.

Er zal een overeenkomst worden gesloten met de SOGK, waardoor we de kerken in ieder geval het komende jaar ongewijzigd kunnen gebruiken.

De overdracht van de Petrus & Pauluskerk van Loppersum vindt op een later tijdstip plaats i.v.m. de afronding en afwikkeling van de restauratiewerkzaamheden.

Mocht u de officiële overdracht willen bijwonen dan bent u welkom op woensdag 22 april a.s. om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.