Toekomstige evenementen

 1. Vergadering cluster Hogeland-Oost

  20 maart 20:00
 2. Wandelen met God

  21 maart 19:30 - 21:30
 3. Pastor S. Standhardt komt langs

  21 maart 20:00
 4. Kerkdienst Vredekerk

  24 maart 09:30
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  24 maart 09:30
 6. Soulfulness, veertigdagenavonden

  25 maart 19:30 - 21:30
 7. Ron Jans komt langs

  28 maart 20:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  31 maart 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  31 maart 09:30
 10. Soulfulness, veertigdagenavonden

  1 april 19:30 - 21:30

Ontmoetingsavond

Een kort verslag van de goed bezochte bijeenkomst van enkele wijken van de wijkgemeente Maarland en de wijkgemeente Loppersum op 24 oktober 2016 in de Vredekerk.

Justus Wouda opent de avond met een gedicht. Aansluitend stellen de mensen zich voor die deze avond hebben voorbereid.

De bedoeling is elkaar beter te leren kennen. De hele avond straalde een ongedwongen sfeer uit.

Na de koffie liepen we van de Vredekerk naar de Petrus en Pauluskerk. In de Mariakapel vertelde Menno Wieringa boeiend over de geschiedenis van de fresco’s en de technieken die hiervoor werden gebruikt. Het ontstaan van de kerk en het aanbrengen van de fresco’s was voordat er een scheiding plaatsvond tussen de Rooms Katholieke Kerk (Maria) en de Protestantse Kerk (Jezus).

De avond werd na terugkeer in de Vredekerk, onder het genot van een hapje en een drankje, voortgezet. Wij kregen drie vragen voorgelegd over hoe men dacht over pastoraat. Duidelijk kwam naar voren dat het per persoon (gezin) verschilt en dat het aantal vrijwilligers de laatste tijd sterk is afgenomen. Indien er behoefte bestaat aan contact dan kan men altijd contact opnemen met de predikant of de betreffende contactpersoon.

De avond werd afgesloten door Annie Veenstra met een gedicht van Fedde Nicolai met als thema ‘Onderweg’. De ongedwongen sfeer mocht ook blijken uit een spontaan applaus aan het einde van de avond.

Ton Werkman

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.