Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  25 augustus 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  25 augustus 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  1 september 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  1 september 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  8 september 09:30
 6. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  8 september 09:30
 7. Kerkdienst Andreaskerk

  8 september 19:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  15 september 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  15 september 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk/Mariakerk ‘t Zandt

  22 september 09:30

Onder de Toren 2

Vorige week was het de Gebedsweek voor de eenheid. Dat is een internationale week die al meer dan een eeuw bestaat. In Nederland werd die week de afgelopen jaren voorbereid door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. In Loppersum hebben wij als voorgangers van de drie kerken dit jaar een bijeenkomst georganiseerd. Ieder van ons heeft daarbij iets vertelt over wat hem beweegt, ieder heeft een kort gebed uitgesproken. Dat gebeurde in het Dorpshuis; we hebben dat bewust als plaats gekozen om zo uit te drukken dat het gebed altijd verbonden is met de wereld waarin wij leven. Iets van wat ik toen heb gezegd, druk ik hieronder af:

‘Waarom doe ik mee aan deze gebedsweek voor de eenheid?

Dat is niet vanzelfsprekend. Ik had ook niet mee kunnen doen. Op sommige punten zijn er grote verschillen tussen onze kerken. En ook tussen ons als voorgangers zijn er grote verschillen:

Ieder staan we op onze eigen manier in ons geloof. En ieder staat op zijn eigen manier voor zijn gemeente.

Dat ik hier sta, is ondanks alle verschillen die er tussen ons zijn.

Waarom sta ik hier dan wel? Twee redenen wil ik u noemen. Misschien zijn er meer te bedenken, maar twee wil ik u noemen. In de eerste plaats is dat het gebed van Jezus:

In het Johannes evangelie bidt Jezus: Laat hen allen één zijn Vader…dan zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad. (Johannes 17: 20 -23).

Naar dat gebed van Jezus wil ik graag luisteren: Laat hen allen één zijn Vader.

De tweede reden is een woord van de apostel Paulus, dat hij schrijft aan de kerk in Rome:

…acht de ander hoger dan uzelf.

Als je verknocht bent en toegewijd aan je eigen gemeente, kun je al snel de neiging hebben om op andere kerken neer te kijken: Ze zijn allemaal minder dan mijn eigen! Maar als ik dat doe dan zie ik mijn eigen zwakheden niet meer onder ogen. Ik zie bij mijzelf alleen het goede en bij de ander alleen het slechte. Tunnelvisie, kun je dat noemen.

Maar het woord van Paulus roept mij op om juist te onderzoeken wat ik van een ander kan leren:

…acht de ander hoger dan uzelf.

Zo kan ik ontdekken wat de ander mij te zeggen heeft en waarin de ander mij tot voorbeeld is.

Dat zijn twee redenen waarom ik hier sta.

domie Tjalling

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.