Toekomstige evenementen

 1. Passage Loppersum

  16 oktober 19:45
 2. Passage ‘t Zandt

  16 oktober 19:45
 3. het boek Ester en de brief van Jakobus

  17 oktober 19:30 - 21:30
 4. Groep voor Ontmoeting en Gesprek

  17 oktober 20:00
 5. Filmavond: De fietsendieven

  18 oktober 19:45
 6. Kerkdienst Vredekerk

  20 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Jacobuskerk

  20 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  20 oktober 19:00
 9. Achttienplus gespreksgroep

  20 oktober 20:00 - 21:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  27 oktober 09:30

Groep voor Ontmoeting en Gesprek

Wij zijn een groep van ongeveer vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, om­dat iedereen een drukke agenda heeft. Het afgelo­pen seizoen hebben we bezoeken gebracht aan ou­dere gemeenteleden om met hen in gesprek te ko­men over hun leven, hun levensvisie en hun geloof. Ook hebben we een aantal avonden een Bijbelstu­die gedaan. Het leverde interessante en persoonlij­ke gesprekken op over de Bijbel en ons leven.

Het komende seizoen gaan we Bijbelstudie doen en ook in gesprek met mensen met een ander geloof, er staan een stamppotbuffetje en een film met na­bespreking op het programma. Als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan!

We komen eens per maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis, bij wie daarvoor ruimte heeft. De data voor het komend jaar zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar wel als dit blad uitkomt. Je kunt even bellen of mailen:

Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82 of ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuis­man27@gmail.com

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.