Toekomstige evenementen

 1. Passage Loppersum

  16 oktober 19:45
 2. Passage ‘t Zandt

  16 oktober 19:45
 3. het boek Ester en de brief van Jakobus

  17 oktober 19:30 - 21:30
 4. Groep voor Ontmoeting en Gesprek

  17 oktober 20:00
 5. Filmavond: De fietsendieven

  18 oktober 19:45
 6. Kerkdienst Vredekerk

  20 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Jacobuskerk

  20 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  20 oktober 19:00
 9. Achttienplus gespreksgroep

  20 oktober 20:00 - 21:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  27 oktober 09:30

Gastvrouw of gastheer gezocht voor de Mariakerk ‘t Zandt

Janneke de Jonge heeft aangegeven dat zij per 1 ja­nuari 2020 stopt met haar werkzaamheden voor de Mariakerk van ’t Zandt. Zij en Willem hebben verhuisplannen en willen verhuizen naar een dorp of stad waar nog een behoorlijk winkelbestand is.

Janneke heeft meer dan tien jaar de kerk schoonge­maakt en na de kerkdiensten voor koffie etc. ge­zorgd. Ook als er geen dienst was in de kerk stond zij altijd klaar om bezoekers te ontvangen of, soms, de sleutel af te geven aan mensen die deze prachti­ge kerk wilden bezichtigen. Dit heeft Janneke altijd op voortreffelijke wijze gedaan en het is heel erg jammer dat ze mettertijd vertrekt uit ’t Zandt.

Zoals u wellicht weet is de kerk van ‘t Zandt over­gedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De wijkgemeente Maarland huurt tien of twaalf keer per jaar de kerk van deze stichting die verte­genwoordigd wordt door een plaatselijke commis­sie. Ook voor deze plaatselijke commissie heeft Janneke veel betekend. Zij was secretaris en pen­ningmeester.

Door het vertrek van Janneke zit de wijkgemeente Maarland zonder gastvrouw of gastheer van de Ma­riakerk.

Wij zoeken iemand die de kerk wil schoonmaken, bij de kerkdiensten aanwezig wil zijn en koffie schenkt na de dienst. En niet alleen dan, maar ook gasten wil ontvangen en aanwezig kan zijn bij bij­zondere gebeurtenissen, zoals huwelijks- en uit­vaartdiensten die in de Mariakerk worden gehou­den.

Van de zijde van de kerkelijke gemeente staat hier jaarlijks een kleine vergoeding tegenover.

Kortom, wie wil de taak van Janneke overnemen?

Voor verdere informatie kunt u bij haar of een lid van de plaatselijke commissie terecht.

Het e-mailadres van Janneke is: jm.dejonge@ho­me.nl  

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.