Toekomstige evenementen

 1. Vergadering cluster Hogeland-Oost

  20 maart 20:00
 2. Wandelen met God

  21 maart 19:30 - 21:30
 3. Pastor S. Standhardt komt langs

  21 maart 20:00
 4. Kerkdienst Vredekerk

  24 maart 09:30
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  24 maart 09:30
 6. Soulfulness, veertigdagenavonden

  25 maart 19:30 - 21:30
 7. Ron Jans komt langs

  28 maart 20:00
 8. Kerkdienst Vredekerk

  31 maart 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  31 maart 09:30
 10. Soulfulness, veertigdagenavonden

  1 april 19:30 - 21:30

Collectedoel Wiemersheerd 2015

‘De Schutse’ te Appingedam

Voor iemand in de laatste levensfase is het belangrijk om zelf de regie in handen te houden.  Dit kan het best in de thuissituatie of in een hospice.  Hoewel woorden als terminaal, sterven en dood beladen zijn, wil dit niet betekenen dat de laatste fase van het leven alleen maar zwaar, pijnlijk en droevig is.

Er kunnen ook veel goede en mooie dingen gebeuren, mits zorg wordt gedragen voor een goed en waardig afscheid. Daar kan De Schutse bij helpen. Wij bieden vervangende mantelzorg in de thuissituatie.  Daar waar het voor mantelzorgers te zwaar dreigt te worden of mantelzorg ontbreekt, kan een beroep op ons worden gedaan. Onze ervaring leert dat de meeste mensen te lang wachten met het doen van een beroep op ons en dat professionele organisaties dikwijls onvoldoende op de hoogte zijn met wat wij aan ondersteuning kunnen bieden.

‘De Schutse’ is een vrijwilligersorganisatie en beschikt over meer dan 90 geschoolde en betrokken vrijwilligers uit de hele regio. Zij zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch bereikbaar voor noodgevallen. Zij verzorgen de intake van de hulpvragen, dragen zorg voor het inzetten van de vrijwilligers en zijn belast met de dagelijkse leiding van de hospice.

Het werkgebied van ‘De Schutse’ bestaat uit de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren en Ten Boer, alsmede de aanpalende gebieden.

‘De Schutse’ is vertegenwoordigd in het netwerk palliatieve zorg Noord Groningen en lid van de landelijke organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

De kosten die de stichting maakt worden slechts voor 70% vergoed door het ministerie van VWS. Voor dekking van de overige kosten is De Schutse’ afhankelijk van donaties, giften, erflatingen en acties.

De gezamenlijke diaconie

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!