Categorie archief: Uit de pastorie

Uit de pastorie 22

Maarten Luther geschilderd door Lucas Cranach de Oude in 1529Komende zondagavond (30 oktober) begint om 19:00 uur de Lutheravond in de Vredekerk. Deze Lutheravond wordt georganiseerd door de Lutherwerkgroep Noordoost-Groningen. Deze werkgroep bestaat uit Eddy Mul, cantor uit Roodeschool en mij. Toen ik in 2010 in Loppersum kwam was de werkgroep groter, ook Arend Linde, die mij voor de werkgroep gevraagd heeft,  Ludwig Hoogendoorn en Wilma Aardse uit Zeerijp waren lid. Omdat de groep steeds kleiner werd hebben Eddy en ik nog naar uitbreiding gezocht maar uiteindelijk bleven alleen wij tweeën over. Toch hebben we besloten om door te gaan. We kunnen het goed met elkaar vinden en Luther is zonder meer de aandacht waard. De theologie van Luther heeft namelijk een kern, een hart, die de verschillende elementen in zijn theologie leven geeft en die elementen geven ook weer voeding aan het hart. Het is een theologie met een bloedsomloop, een theologie met leven. Die kern is de rechtvaardiging van de mens door God om niet. Daarin ontmoeten wij de liefde van God. Dat is de missie van Jezus. Van daaruit doordenkt Luther alle elementen van de theologie en vanuit die elementen keert hij ook weer terug naar de rechtvaardiging van de mens door God.

Dat hart komen we ook weer komende zondag tegen. We gaan het hebben over de biecht. Dat lijkt wat vreemd omdat de biecht toch echt iets van de Rooms-Katholieke Kerk is. Maar Luther is natuurlijk groot geworden in die kerk en heeft daarbinnen ook heel wat ervaren wat hem gevormd heeft. Dat was niet alleen negatief. Dat zien we terug in zijn houding ten opzichte van de biecht en ook hoe zich de biecht verhoudt tegenover het hart van zijn theologie. Het is een boeiend onderwerp dat tot denken aanzet. Elke Lutheravond heeft naast een thema ook een centraal Lutherlied. Dat de liederen voor Luther zo belangrijk zijn, geeft ook aan dat er iets brandt in zijn theologie. Dit keer staat het lied “Uit angst en nood stijgt mijn gebed“centraal.

We bekijken een fragment van de Lutherfilm uit 2003.

Luther2003FilmPoster.jpgJeljer Vlieg is de organist en hij zal een muzikale interpretatie laten horen van dit Lutherlied. De toegang is gratis, al is er wel een collecte om de onkosten te bestrijden. Iedereen, ver weg en dichtbij, is van harte welkom.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 21

Op  7 oktober werd ik 50 jaar en dat is niet ongemerkt gepasseerd. Ik ontving uit de gemeente diverse kaarten en daarvoor wil ik langs deze weg iedereen hartelijk danken. Ook was er na de dienst een feest en ook daarvoor wil ik de gemeente hartelijk danken. Ik heb ervan genoten. Ik had het helemaal niet zien aankomen en dat is wel een beetje vreemd. Ik had het in de kerkbode vermeld en ik had het ook wel verteld.

Bovendien had ik ook gemeld, dat ik het feit als uitgangspunt voor mijn preek zou nemen. Het zou namelijk een mooi moment zijn om  te laten zien dat de uitdrukking “Abraham zien als je vijftig wordt”  gebaseerd is op de Bijbel. In Johannes 8:57 staat namelijk:  De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’   

Ik denk dat dat niet heel bekend is en aangezien in deze Bijbeltekst Abraham centraal staat, kon ik er ook iets mee met het oog op Israëlzondag. De dienst van 9 oktober is nog steeds te beluisteren op kerkomroep.nl en is ook te vinden op de  voorpagina van www.pknloppersummaarland.nl (rechtsonderaan onder het kopje online kerkdiensten Vredekerk).

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 20

Komende zondag 9 oktober zingt het Dubbelmannenkwartet in de kerkdienst in de Vredekerk. Het Dubbelmannenkwartet is het enige koor dat nog aan onze kerk verbonden is en wij zijn blij dat ze daarom weer onze dienst willen opluisteren. Het is Israëlzondag en het is de eerste zondag na de week waarin ik 50 ben geworden. Ik heb een bijbeltekst gevonden die bij dat laatste feit past en waarin ook het een en ander over de Israëlzondag te zeggen valt. We gebruiken zondag geen beamer. Wilt u daarom uw liedboek meenemen?

Ds. Marco Roepers.

Uit de pastorie 19

Wat een prachtige Startzondag hebben we achter de rug! Het thema was: Deel je leven. In de volle Jacobuskerk in Zeerijp begon de Startzondag met een kerkdienst waaraan de Riepster Cantorij meewerkte. Zo deelden de leden van de cantorij al iets van hun leven en het gaf de dienst extra glans. Centraal stond Lucas 9: 10  17: De wonderbare spijziging. Jezus deelt zijn leven zodat er gemeenschap ontstaat waardoor wij onze levens met elkaar kunnen delen.

Daarna togen we naar de Vredekerk om koffie te drinken en  te genieten van de taart en cake die door gemeenteleden waren gemaakt. Om ongeveer 11:30 uur begon de Deeljelevenveiling. Er waren ongeveer 40 kavels, dat wil zeggen aanbiedingen van activiteiten of zelf gemaakte spullen waarop de deelnemers van de veiling konden bieden. En het aanbod was zo divers: wandelingen met eten na, taart maken, handdoeken met ingeborduurde tekst, autoritten, samen koken of bakken. En er werd enthousiast geboden. Alle kavels werden inderdaad verkocht.

Na de veiling was er een kort middaggebed waarna we met elkaar konden lunchen. Ook hier waren de gerechten weer door vele gemeenteleden verzorgd. Ook dat paste helemaal in het thema Deeljeleven. Tijdens de lunch werd de opbrengst van de veilig bekend: het was ruim over de € 2.000,, een bedrag dat verwachtingen ruim overtrof. De opbrengst gaat naar Stichting de Vrolijkheid die het leven van kinderen in asielzoekerscentra meer glans en blijdschap wil geven.

Dat is een mooie opbrengst voor een heel mooi doel maar toch niet het belangrijkste. De kavels gaan nu uitgevoerd worden en dat zal heel veel ontmoeting geven tussen gemeenteleden. We hopen daarom op foto’s. Daar kunnen we een collage van maken of een mooie fotomap waarin we deze momenten ook weer met elkaar kunnen delen. Wellicht kunnen we ook toestemming krijgen om de foto’s op de website te plaatsen. Dan wordt de kring met wie we delen nog groter. Er is voor de Startzondag geweldig veel werk verzet. Iedereen die eraan heeft meegewerkt: hartelijk dank!

Zo krijgt de term Startzondag ook een extra betekenis. Het is de Start voor meer ontmoeting. Die ontmoeting gaat ook plaatsvinden tijdens de gewone activiteiten zoals club, catechisatie en Vorming en Toerusting. Die ‘gewone’ activiteiten zijn ook belangrijk want daarin delen we ook.

Uit de pastorie 18

saint-johnVolgende week woensdag (5 oktober) begint de leeskring over het Johannesevangelie. Dat is wat anders dan een theologisch boek, maar van heel veel theologie blijft de Bijbel de belangrijkste bron. Met deze leeskring verdiepen we ons in een bron van het geloof en dan nog wel een evangelie, een soort van levensbeschrijving van Jezus.  Het is bijzonder evangelie dat afwijkt van de drie andere. Het begint al met die bijzondere proloog, het eerste hoofdstuk dat begint met de woorden “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Heel bijzonder om een beschrijving van leven en daden van Jezus zo te beginnen. Waarom begint Johannes zo? Wat wil hij ons zeggen? Wat betekent het voor ons leven? Hoe verwerken we de woorden uit het Johannesevangelie in ons leven? Dat zijn vragen om dichter bij de kern van het evangelie te komen. En dat gaan we samen doen. We beginnen op 5 oktober om 20:00 uur. Wilt u zich opgeven, dat kan bij Agnes Klunder, Delfstraat 48, tel. 571370 e-mail: agnesswaagman@gmail.com of bij ds. Marco Roepers, Burgemeester van der Munnikstraat 9, tel. 572929, e-mail: predikant@pknloppersummaarland.nl Ook mensen van buiten Maarland of Loppersum zijn natuurlijk van harte welkom.

Uit de pastorie 17

We kunnen wat mij betreft terugkijken op een geslaagde Startzondag. De Deel-je-leven veiling heeft veel meer opgebracht dan verwacht. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet afgelopen. De kavels van de veiling moeten nog worden uitgevoerd en dat zal ook weer heel veel ontmoeting teweeg brengen. Dat is wat mij betreft het belangrijkste resultaat. Dat mensen hun leven gaan delen.

Komende zondag 25 september is er een collecte voor de kerken in het Midden-Oosten. Die staan door het oorlogsgeweld en de daarmee gepaard gaande intolerantie zwaar onder druk. De hele dienst is voorbereid samen met de diaconie en zal in het teken van deze collecte staan. We maken zondag gebruik van de beamer.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 16

Van mei tot en met september varen er enkele dagen in de week voetveren tussen Delfzijl en Oost-Friesland. De Dollard-route onderhoudt de route Delfzijl – Emden -Ditzum en de AG Ems  de route Delfzijl -Knock (Emden) – Borkum. Dat laatste veer vertrekt vroeg in de ochtend en komt tegen de avond weer terug. Ideaal om eens Oost-Friesland op de fiets mee te verkennen en laatst heb ik dat gedaan.

ludgerikirche-norden_29568661142_oHet is er anders dan in Groningen maar toch zijn er ook opvallende overeenkomsten. Sommige boerderijen heten Voorwerk (Grimersumer Vorwerk) en sommigen kanalen heten Maren. Ik ben naar Norden gefietst en heb daar de St Ludgerikirche (St. Liudgerkerk) bewonderd. Een prachtige kerk met een Schnittgerorgel.

ludgerikirche-norden-altar_29644255596_oIn het koor staat een altaar, zoals gebruikelijk in Lutherse kerken in Duitsland. In de Lutherse traditie is het altaar met bijbehorend altaarstuk gehandhaafd en speelt ook een belangrijke rol in de liturgie. Maar het altaarstuk in Norden wijkt geheel af van wat in de lutherse kerken gebruikelijk is. Het bevat slechts tekst: De inzettingswoorden van het avondmaal op het geopende altaarstuk en in gesloten toestand toont het altaarstuk de tien geboden. Dat is meer calvinistisch (of hervormd-gereformeerd). Het weerspiegelt de geschiedenis van de plaats. De teksten zijn voor Nederlanders zeer goed te lezen. Ik denk dat een Duitser er nog wel meer moeite mee zou hebben. Fascinerend om deze mengeling van tradities te zien en dat beide er tegelijkertijd een eigen inbreng in hebben gehad. Misschien ook een voorbeeld voor andere kerkelijke samenwerkingsvormen.

Op 18 september is de Startzondag, Hier leest u er meer over: startzondag. Na de kerkdienst is er een Deel-je-leven-veiling.  Op deze veiling maken we kennis met activiteiten die voor een bepaald gemeentelid belangrijk zijn en kan er op geboden worden om een keer mee te doen en te ervaren wat die ander daar aan beleeft. Dat is een verrijkende ervaring en het versterkt de onderlinge band. Ik hoop dat iedereen ziet hoe belangrijk het is dat we elkaar als gemeenteleden beter leren kennen en meer met elkaar omgaan. Dat de onderlinge band wordt versterkt. Dat is ook waardevol voor jongeren. Mensen beter leren kennen uit de gemeente is verrijkend. Bovendien gaat geloven dan ook meer betekenen. Dus ik roep iedereen op om mee te doen!

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 15

Zondag  11 september hadden we in de Vredekerk een bijzondere viering samen  met de Huisband uit Ten Boer. Jongeren begrijpen de muziek van deze band omdat jongeren elke dag dit soort muziek horen. Jongeren groeien op met popmuziek en alleen muziek die dezelfde schema’s hanteert raakt hun hart. Het is daarom belangrijk dat deze muziek meer ruimte krijgt. Er zijn plannen om, met ondersteuning van de Huisband, ook in Loppersum zo’n soort band te starten. Dat zou de mogelijkheden om deze muziek vaker te gebruiken verder vergroten.

Wat voor mij wel heel bijzonder was, was dat mijn kofferharmonium ook werd gebruikt in de dienst. Tijdens het lied “Heer U bent mijn leven” bespeelde de toetsenist mijn harmoniumpje en het klonk geweldig. Het instrument paste er helemaal in. De leden van de band waren helemaal enthousiast over het traporgeltje.  Dat heeft wellicht meer betekenis dan we op het eerste gezicht zouden denken, namelijk dat ook in een dergelijke muzikale setting er toch nog meer plaats zou kunnen zijn voor de traditionele kerkliederen. Ik denk zelfs dat het de enige manier is om dit erfgoed te bewaren.

Zondag  18 september is de Startzondag. We beginnen met een gezamenlijke kerkdienst in Zeerijp waaraan de ook de Riepster Cantorij haar medewerking zal verlenen. Dat is heel wat anders, maar het weerspiegelt de rijkdom en de breedte van de huidige kerk. Na de dienst gaan we naar de Vredekerk voor koffie en Deel-je-leven-veiling. Na de veiling is er een korte dienst en daarna eten we samen ter afsluiting.

Misschien dat sommigen twijfelen of ze wel zullen komen. Helemaal naar Zeerijp en waarom moet we daar zo nodig naar toe? Al die verandering, waar is dat nu voor nodig? De jongeren zijn anders dan laten we zeggen 50 jaar geleden en daar kunnen we over treuren, maar wijzelf veranderen ook, want 50 jaar geleden zouden we er niet piekeren om thuis te blijven. Toen voelden we ons veel meer verplicht om naar de kerk te gaan. De kerk beschouwen wij tegenwoordig als een soort restaurant waar we alleen heen gaan als ons bevalt wat op de menukaart staat. Als de ouderen er al zo mee omgaan, zo individualistisch gericht, hoe zouden  jongeren het dan ooit anders leren? Maar het geloof  is iets dat gemeenschap sticht. Iets dat het individualisme overstijgt. We delen het leven met elkaar. Ouderen horen daarin de jeugd voor te gaan, het voorbeeld te geven. Daarom is het belangrijk dat we naar Zeerijp komen om samen te vieren dat Jezus zijn leven deelt met ons, opdat ook wij ook het leven delen met elkaar. Dat is de toekomst van de kerk.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 14

In het weekend van 3-4 september heb ik meegedaan aan de grote Wezerronde, een fietstocht langs de Wezer door het Wezerbergland vanaf Rinteln. Ik koos voor het kortste traject van 150 km. Terug ging de officiële route door de bergen. Vorig jaar koos ik voor de alternatieve route langs de Wezer zonder die bergen, want dat durfde ik niet aan. met de fiets een berg beklimmen kan ik hier niet oefenen en mijn remmen (rollerbrakes) kunnen slecht warmte afvoeren en zijn daardoor minder geschikt voor afdalingen. Maar die alternatieve route was het minst inspirerende deel en ook je kwam geen deelnemers meer tegen en dat was minder gezellig. Dit jaar zou ik door de bergen gaan.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?

weserrunde-2016-tussen-bodenwerder-en-rhle_29544001462_oZo verwoordt psalm 121 de gemoedstoestand van de pelgrim op weg naar Jeruzalem. De bergen was het minst veilige deel van zijn weg naar de tempel. Hij maakt zich zorgen. De bergen imponeren. Ze zien er onoverkomelijk uit. Kan hij maar niet beter naar huis gaan, kiezen voor veiligheid en zekerheid.

De preek zondags in de kerkdienst in Duitsland ging daar ook over. Over al de zorgen die we ons maken. Ook is de toenemende onzekerheid een verkiezingsthema. En er is ook genoeg reden om ons zorgen te maken. Toch zei de Bijbeltekst uit 1 Petrus 5: 7

Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor U

Hoe kunnen wij deze stem in ons hart laten weerklinken? Deze stem die ons oproept om te vertrouwen op die hogere macht die het goed met ons voorheeft, waardoor wij niet niet meer alles willen bepalen en onder controle hoeven te houden. Dat gaat ook niet en maakt het leven onleefbaar. Juist die overgave en dat vertrouwen maakt dat wij werkelijk kunnen leven.

Psalm 121 antwoordt op de vraag naar hulp bij de tocht door de bergen:

Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

weserrunde-2016-lichtenhagen_29573732111_oZo durft de pelgrim de tocht door bergen aan. Ook ik ging op mijn ligfiets door de bergen. En ik bleek bergop met gemak mee te kunnen met de andere recreanten. Bergaf hielden mijn remmen het gewoon. Het uitzicht bovenop de berg was fantastisch en met andere deelnemers genoot ik ervan. Dat had ik mij vorig jaar ontzegd door mij door mijn zorgen te laten leiden.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 13

De vakantietijd zit er al weer  op. Deze week zijn de scholen weer begonnen en voor veel anderen is het werk al lang en breed weer begonnen. Dat geldt ook voor mij. Mijn vakantie is al weer enige weken geleden afgelopen.

Afgelopen week stond er een groot artikel van mijn hand in de Kerkbode over J.H. Gunning jr.  Dat was de vrucht van een cursus over deze theoloog die ik voor de vakantie heb gevolgd. Ik heb weer gemerkt hoe inspirerend deze 19e-eeuwer ook nu nog in de 21-ste eeuw kan zijn. Hij bepaalde mij erbij hoe groot en diep de liefde van God is en dat geloven betekent dat daar in het hele leven gestalte aan moet worden gegeven. Ik hoop dat u dat hebt kunnen beamen na lezing van dat artikel.

Komend weekend heb ik een vrij weekend. Ik ben dan afwezig van vrijdag tot maandag. Mocht u contact willen hebben met de kerk dan kunt u zich wenden tot uw ouderling of de scriba Regina Feitsma.

Ds. Marco Roepers