Categorie archief: Uit de pastorie

Uit de pastorie 1

We hebben de afgelopen weken heel veel kerst en nieuwjaarskaarten gekregen. Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken hiervoor. We wensen iedereen veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Op 8 januari werd Otto Zwerver gedoopt in een gezamenlijke doopdienst waar Tjalling en ik in voorgingen. Het was een mooie ontspannen dienst waarbij we de doop echt vierden. Het was een feest en dat hoort ook bij de doop. Want in de doop zegt God “ja” tegen een mens, ook al kan hij nog niets. God handelt al. Hij heeft het eerste Woord. Dat is een mooi begin van een nieuw jaar.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 26

Vrijdagavond 23 december werk ik mee aan de kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk om 19:00 uur. Ik heb ook een klein rolletje in het kinderkerstspel. Het thema is: De kleur van kerst.

Omdat 25 december  dit jaar op zondag valt kunnen we spreken van Kerstzondag. De kerkdienst begint dan om 10:00 uur, nadat we even met elkaar koffie hebben kunnen drinken. Kerstmis is het feest van het licht in een donkere wereld.  “Het licht schijnt in de duisternis,” zegt het Johannes-evangelie, “en de duisternis heeft niet in haar macht gekregen.” Dat licht is Jezus, het mensgeworden Woord van God en zijn komst in deze wereld vieren we met Kerst. Dat doen wij samen met Simi Jadech uit Appingedam. Dat feest is juist wat wij nodig hebben in deze wereld.

1 januari is de Nieuwjaarsbegroeting in de grote zaal bij de kerk. We zullen elkaar veel heil en zegen toewensen, samen nieuwjaarsrolletjes eten en een kleine viering hebben.  Iedereen is van harte uitgenodigd.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 25

Kerst is een bijzondere tijd van het jaar. Buiten is het vaak donker, maar binnen branden veel lichtjes zoals die in de kerstboom en de kaarsen. Het contrast geeft het extra sfeer. De Bijbel vertelt niets over de datum waarop Jezus is geboren. Het kerstfeest was oorspronkelijk een heidens feest waarin de lichtwende (dat de dagen weer gaan lengen) werd gevierd. Klopt het dan wel dat we de geboorte van Jezus  nu vieren?  

Wat mij is op gaan vallen, hoe belangrijk het contrast tussen duisternis en licht in de Bijbelgedeelten over de geboorte van Jezus is. Lucas beschrijft hoe de herders ‘s nacht bij de schapen de wacht houden en dan verschijnt hen een engel die omgeven wordt door een stralend licht die de boodschap van Jezus’ geboorte vertelt. Mattheüs vertelt van wijzen of magiërs die in Jeruzalem aankomen omdat ze de ster van de nieuwgeboren koning hebben gezien. En die ster gaat hen voor als zij  blijkbaar in de nacht  naar Bethlehem reizen. In het Johannesevangelie staat geen geboorteverhaal van Jezus, maar de proloog, een soort voorwoord, over het mensgeworden woord van God. Daarin staat de zin en het licht schijnt in de duisternis. De Bijbellezingen passen werkelijk perfect bij deze donkere tijd van het jaar. Geen wonder dan ook dat het oorspronkelijke feest van de geboorte van Jezus, epifanie, eigenlijk maar een korte tijd na kerst plaatsvindt en dus in dezelfde donkere tijd. We vieren niet de terugkeer van het licht, maar de terugkeer van het zonlicht symboliseert de komst van het licht van God in Jezus.

Dat markeert tegelijkertijd een nieuw begin. Een nieuw jaar staat voor de deur en we gaan dit nieuwe jaar niet in zonder terug te blikken op het oude. De media zullen het uitgebreid doen. Eén gebeurtenis wil ik hier memoriseren: De deeljelevenveiling op de startzondag die zo’n lange nasleep heeft gehad doordat al die geveilde kavels ook werkelijk resulteerden in ontmoetingen. Van verschillende van deze gebeurtenissen zijn foto’s gemaakt en is een verslag geschreven. Die zijn te vinden op via de knop “Deel je Leven Veiling“. Leuk om te zien wat er al allemaal gebeurd is en om zo via de site daar een beetje deel aan te krijgen.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 24

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Kijken we met advent vooruit naar kerst en verder naar de voltooiing van de wereld, op de zondag ervoor  20 november  kijken we terug naar het afgelopen jaar en herinneren we ons wie ons ontvallen zijn. We noemen hun namen en steken daarbij een kaarsje aan. Velen voelen weer de pijn van het gemis in hun hart. Niet alleen van hen die genoemd worden maar ook het eigen verdriet is in deze dienst voelbaar en ook voor hen is er de gelegenheid een licht te ontsteken.

Dat licht wijst ook weer naar advent vooruit. Ook dan worden er weer kaarsjes ontstoken vanwege het licht dat in de duisternis schijnt en dat de ganse schepping naar haar voltooiing voeren zal. Vanwege die hoop noemen wij de namen, als teken dat zij niet uit Gods hand gevallen zijn en ook delen in het heil van God. Die hoop is ook op eeuwigheidzondag, zoals de zondag voor Advent heet, dat wat ons draagt.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 23

Op woensdag 9 november komt Johannes-leeskring weer bij elkaar. Wij lezen gewoon het evangelie naar Johannes. Dat evangelie wijkt af van de andere drie die veel overeenkomsten hebben en daarom wel de synoptische (grieks: samen zien) evangeliën worden genoemd.

Het Johannes-evangelie is anders. In de leesroosters staan vaak lezingen uit de synoptische evangeliën. Bepaalde delen van het Johannesevangelie komen haast nooit aan bod. De laatste tijd heb ik twee keer heb gepreekt uit die delen van het Johannesevangelie. Op 9 oktober over Johannes 8:57: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’  en op 23 oktober over Johannes 6:68: ‘Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.’ Ik raakte bij de voorbereiding weer gefascineerd door dit evangelie. Het heeft zo’n specifiek beeld van Jezus. Dat kwamen we ook gelijk de eerste keer tegen in de Johannesleeskring. Jezus is de Goddelijke logos waardoor alles geschapen is. In Jezus wordt die logos mens als uitdrukking van de Goddelijke liefde. Prachtig om daarbij stil te staan en dan rustig verder te lezen en je erdoor te laten voeden en te zien wat het kan betekenen voor ons leven. Het is nog steeds mogelijk om gewoon aan te haken. We beginnen om 20:00 uur in het jeugdhonk. Opgave kan bij Agnes Klunder, Delfstraat 48, tel. 571370 e-mail: agnesswaagman@gmail.com of bij ds. Marco Roepers, Burgemeester van der Munnikstraat 9, tel. 572929, e-mail: predikant@pknloppersummaarland.nl

Uit de pastorie 22

Maarten Luther geschilderd door Lucas Cranach de Oude in 1529Komende zondagavond (30 oktober) begint om 19:00 uur de Lutheravond in de Vredekerk. Deze Lutheravond wordt georganiseerd door de Lutherwerkgroep Noordoost-Groningen. Deze werkgroep bestaat uit Eddy Mul, cantor uit Roodeschool en mij. Toen ik in 2010 in Loppersum kwam was de werkgroep groter, ook Arend Linde, die mij voor de werkgroep gevraagd heeft,  Ludwig Hoogendoorn en Wilma Aardse uit Zeerijp waren lid. Omdat de groep steeds kleiner werd hebben Eddy en ik nog naar uitbreiding gezocht maar uiteindelijk bleven alleen wij tweeën over. Toch hebben we besloten om door te gaan. We kunnen het goed met elkaar vinden en Luther is zonder meer de aandacht waard. De theologie van Luther heeft namelijk een kern, een hart, die de verschillende elementen in zijn theologie leven geeft en die elementen geven ook weer voeding aan het hart. Het is een theologie met een bloedsomloop, een theologie met leven. Die kern is de rechtvaardiging van de mens door God om niet. Daarin ontmoeten wij de liefde van God. Dat is de missie van Jezus. Van daaruit doordenkt Luther alle elementen van de theologie en vanuit die elementen keert hij ook weer terug naar de rechtvaardiging van de mens door God.

Dat hart komen we ook weer komende zondag tegen. We gaan het hebben over de biecht. Dat lijkt wat vreemd omdat de biecht toch echt iets van de Rooms-Katholieke Kerk is. Maar Luther is natuurlijk groot geworden in die kerk en heeft daarbinnen ook heel wat ervaren wat hem gevormd heeft. Dat was niet alleen negatief. Dat zien we terug in zijn houding ten opzichte van de biecht en ook hoe zich de biecht verhoudt tegenover het hart van zijn theologie. Het is een boeiend onderwerp dat tot denken aanzet. Elke Lutheravond heeft naast een thema ook een centraal Lutherlied. Dat de liederen voor Luther zo belangrijk zijn, geeft ook aan dat er iets brandt in zijn theologie. Dit keer staat het lied “Uit angst en nood stijgt mijn gebed“centraal.

We bekijken een fragment van de Lutherfilm uit 2003.

Luther2003FilmPoster.jpgJeljer Vlieg is de organist en hij zal een muzikale interpretatie laten horen van dit Lutherlied. De toegang is gratis, al is er wel een collecte om de onkosten te bestrijden. Iedereen, ver weg en dichtbij, is van harte welkom.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 21

Op  7 oktober werd ik 50 jaar en dat is niet ongemerkt gepasseerd. Ik ontving uit de gemeente diverse kaarten en daarvoor wil ik langs deze weg iedereen hartelijk danken. Ook was er na de dienst een feest en ook daarvoor wil ik de gemeente hartelijk danken. Ik heb ervan genoten. Ik had het helemaal niet zien aankomen en dat is wel een beetje vreemd. Ik had het in de kerkbode vermeld en ik had het ook wel verteld.

Bovendien had ik ook gemeld, dat ik het feit als uitgangspunt voor mijn preek zou nemen. Het zou namelijk een mooi moment zijn om  te laten zien dat de uitdrukking “Abraham zien als je vijftig wordt”  gebaseerd is op de Bijbel. In Johannes 8:57 staat namelijk:  De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’   

Ik denk dat dat niet heel bekend is en aangezien in deze Bijbeltekst Abraham centraal staat, kon ik er ook iets mee met het oog op Israëlzondag. De dienst van 9 oktober is nog steeds te beluisteren op kerkomroep.nl en is ook te vinden op de  voorpagina van www.pknloppersummaarland.nl (rechtsonderaan onder het kopje online kerkdiensten Vredekerk).

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 20

Komende zondag 9 oktober zingt het Dubbelmannenkwartet in de kerkdienst in de Vredekerk. Het Dubbelmannenkwartet is het enige koor dat nog aan onze kerk verbonden is en wij zijn blij dat ze daarom weer onze dienst willen opluisteren. Het is Israëlzondag en het is de eerste zondag na de week waarin ik 50 ben geworden. Ik heb een bijbeltekst gevonden die bij dat laatste feit past en waarin ook het een en ander over de Israëlzondag te zeggen valt. We gebruiken zondag geen beamer. Wilt u daarom uw liedboek meenemen?

Ds. Marco Roepers.

Uit de pastorie 19

Wat een prachtige Startzondag hebben we achter de rug! Het thema was: Deel je leven. In de volle Jacobuskerk in Zeerijp begon de Startzondag met een kerkdienst waaraan de Riepster Cantorij meewerkte. Zo deelden de leden van de cantorij al iets van hun leven en het gaf de dienst extra glans. Centraal stond Lucas 9: 10  17: De wonderbare spijziging. Jezus deelt zijn leven zodat er gemeenschap ontstaat waardoor wij onze levens met elkaar kunnen delen.

Daarna togen we naar de Vredekerk om koffie te drinken en  te genieten van de taart en cake die door gemeenteleden waren gemaakt. Om ongeveer 11:30 uur begon de Deeljelevenveiling. Er waren ongeveer 40 kavels, dat wil zeggen aanbiedingen van activiteiten of zelf gemaakte spullen waarop de deelnemers van de veiling konden bieden. En het aanbod was zo divers: wandelingen met eten na, taart maken, handdoeken met ingeborduurde tekst, autoritten, samen koken of bakken. En er werd enthousiast geboden. Alle kavels werden inderdaad verkocht.

Na de veiling was er een kort middaggebed waarna we met elkaar konden lunchen. Ook hier waren de gerechten weer door vele gemeenteleden verzorgd. Ook dat paste helemaal in het thema Deeljeleven. Tijdens de lunch werd de opbrengst van de veilig bekend: het was ruim over de € 2.000,, een bedrag dat verwachtingen ruim overtrof. De opbrengst gaat naar Stichting de Vrolijkheid die het leven van kinderen in asielzoekerscentra meer glans en blijdschap wil geven.

Dat is een mooie opbrengst voor een heel mooi doel maar toch niet het belangrijkste. De kavels gaan nu uitgevoerd worden en dat zal heel veel ontmoeting geven tussen gemeenteleden. We hopen daarom op foto’s. Daar kunnen we een collage van maken of een mooie fotomap waarin we deze momenten ook weer met elkaar kunnen delen. Wellicht kunnen we ook toestemming krijgen om de foto’s op de website te plaatsen. Dan wordt de kring met wie we delen nog groter. Er is voor de Startzondag geweldig veel werk verzet. Iedereen die eraan heeft meegewerkt: hartelijk dank!

Zo krijgt de term Startzondag ook een extra betekenis. Het is de Start voor meer ontmoeting. Die ontmoeting gaat ook plaatsvinden tijdens de gewone activiteiten zoals club, catechisatie en Vorming en Toerusting. Die ‘gewone’ activiteiten zijn ook belangrijk want daarin delen we ook.

Uit de pastorie 18

saint-johnVolgende week woensdag (5 oktober) begint de leeskring over het Johannesevangelie. Dat is wat anders dan een theologisch boek, maar van heel veel theologie blijft de Bijbel de belangrijkste bron. Met deze leeskring verdiepen we ons in een bron van het geloof en dan nog wel een evangelie, een soort van levensbeschrijving van Jezus.  Het is bijzonder evangelie dat afwijkt van de drie andere. Het begint al met die bijzondere proloog, het eerste hoofdstuk dat begint met de woorden “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Heel bijzonder om een beschrijving van leven en daden van Jezus zo te beginnen. Waarom begint Johannes zo? Wat wil hij ons zeggen? Wat betekent het voor ons leven? Hoe verwerken we de woorden uit het Johannesevangelie in ons leven? Dat zijn vragen om dichter bij de kern van het evangelie te komen. En dat gaan we samen doen. We beginnen op 5 oktober om 20:00 uur. Wilt u zich opgeven, dat kan bij Agnes Klunder, Delfstraat 48, tel. 571370 e-mail: agnesswaagman@gmail.com of bij ds. Marco Roepers, Burgemeester van der Munnikstraat 9, tel. 572929, e-mail: predikant@pknloppersummaarland.nl Ook mensen van buiten Maarland of Loppersum zijn natuurlijk van harte welkom.