image_pdfimage_print

Uit de pastorie 4-2018

De veertigdagentijd is begonnen. Het is de tijd waarin we ons concentreren op het lijden van Jezus om zo zijn opstanding des te intenser te kunnen vieren. Maar hoe doen we dat?  De kerkenraad heeft het boekje Onvoorwaardelijke liefde samengesteld als handreiking hiervoor. Het zijn meditatieve gedachten, liederen, gebeden en bijbelteksten waaronder die van de zondag.

Het is een dagboekje door de veertigdagentijd heen. Met dit boekje kan de veertigdagentijd ook meer gaan betekenen thuis. Op woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Deze dienst is om 19:30 uur. We staan dan stil bij de aarde, werken, groeien, bloeien en verdeling van welvaart.  We vragen om zegen op ons werk, maar een gebed keert altijd naar ons terug. Want de zegen die ontvangen is, is er om ook voor anderen tot een zegen te zijn. Dat is en blijft actueel. Iedereen is voor deze dienst uitgenodigd. De laatste week van de veertigdagentijd is de stille week. Maarland en wij hebben hetzelfde thema voor deze week: Verbonden.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 3-2018

Donderdag 1 februari was Sander de Hosson te gast bij De Kerk Draait Door in de Petrus en Pauluskerk. Sander is longarts in het Wilhemina Ziekenhuis in Assen. Hij is bekend van zijn columns in het Dagblad van het Noorden.  Het was de best bezochte bijeenkomst tot nu toe van De Kerk Draait Door.

Wat opviel was dat veel mensen aanwezig waren die actief in de zorg zijn, maar ook andere mensen die veel te maken hebben met ziekenhuisbezoek. Wat aansprak was de menselijkheid en de betrokkenheid die Sander in zijn columns schetste. De arts is ook een mens die moet verwerken wat zijn patiënten overkomt en zelf ook rouwt als er een patiënt overlijdt. Dat is noodzakelijk wil een arts ook werkelijk zijn patiënten ontmoeten op het menselijk vlak. Palliatieve zorg (stervensbegeleiding) moet veel meer aandacht krijgen tijdens de opleiding. Geestelijke zorg bij de laatste grens is zo belangrijk en ook zo ondergewaardeerd, al wordt het belang ervan steeds meer ingezien. Ook de voorlichting aan patiënten over hun mogelijke levenseinde moet beter. Vaak is onbekendheid met de mogelijkheden om mensen naar hun einde te begeleiden de reden. Euthanasie is voor een arts zeer ingrijpend.

Die oproep om menselijkheid en betrokkenheid is opvallend. Onze tijd technologiseert steeds meer. Technologie brengt ook grootschaligheid met zich mee. Die beide dingen samen leiden  ertoe dat mensen een nummer worden in een medisch proces. Dat brengt weer eenzaamheid met zich mee, zeker als het om een moeilijke ziekte gaat en de vooruitzichten slecht zijn. Sander liet zien dat er ook een tegenbeweging is. Dat er zoveel mensen uit de zorg aanwezig waren laat weer zien dat meer mensen zich daartoe geroepen voelen.

Ik denk dat medemenselijkheid heel belangrijk is. Juist in deze technologische tijd zien we des te meer de noodzaak ervan. Ik moest ook denken aan het geloof. In het evangelie lees ik dat God mens werd, medemens, omdat hij zoveel van ons houdt. Geen afstand maar nabijheid. En God zet ons ertoe aan om ook echt medemens (naaste) te worden voor de ander.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 2-2018

Op 3 februari a.s. is er een memorabele dienst. Het Dubbelmannenkwartet  zingt dan voor het laatst. We nemen afscheid. Het heeft lang bestaan en aan vele diensten van onze gemeente mogen bijdragen. Het is gelijk het laatste koor dat aan onze kerk verbonden was. Veel leden van het Dubbelmannenkwartet waren geen lid van onze gemeente, maar onze kerk was wel de plek waar ze oefenden. De Vredekerk was hun thuisbasis. Met hen stopt nu een lange traditie van vele koren die we hadden. Dat  stemt mij een beetje treurig. Het is een meerstemmige muzikale traditie die heel wat gebracht heeft. Dat kunnen we op 3 februari voor het laatst ervaren. Iedereen is van harte welkom om met ons mee afscheid te nemen.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 1-2018

Komende week gaan er een paar leuke dingen plaatsvinden  die ik met veel plezier aan het voorbereiden ben.

Zondag 21 januari hebben wij de clustercombodienst. Het wordt een vrolijke en vlotte dienst voor heel het gezin. Het thema is: een parel in Gods hand. Het combo zal verschillende liederen begeleiden en het is aangevuld met verschillende Lopsters.  Maandag hebben Anne Nijland en ik de puntjes op i gezet.

Op donderdag 25 januari is onze bijeenkomst in het kader van de gebedsweek van de eenheid. Die doen we in het Dorpshuis omdat een plek is waar we als kerken aangeven ook in de samenleving aanwezig te willen zijn. We hebben de viering voorbereid met de nieuwe predikant van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk, Christiaan Kanis, met ondersteuning van Teunis Haveman die vorig jaar de honneurs waarnam. Peter Grashuis en Wiebrand van Weerden hebben mee voorbereid namens Waardevol Leven en namens de Protestantse Gemeente Loppersum-Maarland Tjalling Huisman en ondergetekende. Van alle kerken  zal er die avond een inbreng zijn. Het begint om 19:30 uur.

 

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 14

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Kerstfeest is het meest sfeervolle christelijke feest. Er horen veel  kaarsen, versieringen, kerstbomen, kerstfilms bij. Wat er ook bij hoort zijn de vele kerstliederen. Het is het Christelijke feest waarbij het  meest gezongen wordt. Dat is niet alleen iets van de laatste decennia. Het was in de Middeleeuwen al niet anders. Het zingen van kerstliederen is dus met recht een eeuwenoude traditie. Vandaar ook die kerstliederen die zo oud zijn. “Nu zijt wellekome” (gebaseerd op “Sijs willekomen heirre kerst” uit de 14 e eeuw) en “Hoe leit dit Kindeke”. Zingen is dus al heel erg lang de manier geweest om de geboorte van Christus te vieren en wij voegen ons in die lange traditie als wij in de kerk ook kerstliederen zingen. Er zijn gelukkig nog gelegenheden genoeg om dat te doen: op Kerstavond, eerste kerstdag en ook op Oudejaarsochtend, dat ook een zondag is.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 13

Kerstliederen worden al tijdens advent gezongen. Sommigen vinden dat te vroeg, maar er zijn zoveel mooie kerstliederen die gaan over de geboorte van Christus en die zouden dan alleen maar tijdens de Kerstdagen gezongen kunnen worden? Er is geen enkel feest dat zo nauw met zingen verbonden is als Kerstmis. Dat is bepaald niet iets van de laatste decennia. Het was in de Middeleeuwen al zo! Zelfs als we kijken naar de liederen van Luther dan zien we dat 6 van zijn liederen met Kerst verbonden zijn, 2 met Pasen en 3 met Pinksteren. Dus zelfs bij Luther zien we dat terug. Dan is het ook geen schande om ons tijdens avent op Kerst voor te bereiden door het ten gehore brengen van en te luisteren naar deze liederenschat.               

Op het moment dat ik dit schrijf is het onzeker of de Kerstvolkszang in de Vredekerk door zal gaan. Het Dubbelmannenkwartet stopt en het koor Excelsior uit Westeremden is al gestopt en dat waren belangrijke deelnemers aan de Kerstvolkszang. Dat is eigenlijk allemaal verlies want er komt niets voor in de plaats. Toch zijn er nog gelegenheden genoeg. Natuurlijk is er de Kerstnachtdienst waar Jong Vocaal Groningen aan mee zal doen en de dienst op eerste kerstdag waar Deo Cantemus Zuidlaren medewerking aan zal verlenen. Maar er is gelukkig nog meer, het Kinderkerstfeest op 23 december en ook het kerstfeest op zondagavond 17 december in Eenum waar het Eenumer gelegenheidskoor zal zingen. Er zijn ongetwijfeld nog meer gelegenheden waar de oude traditie van het zingen van kerstliederen levend wordt gehouden.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 12

Het was een mooie startzondag. Het begon met het ochtendgebed met als Bijbeltekst Zacheüs. Jezus wilde Zacheüs in huis ontmoeten en dat opende voor deze oppertollenaar de poort naar het leven. In het middagprogramma  stond wederzijdse ontmoeting centraal. Verschillende gemeenteleden hebben met veel enthousiasme groepen gemeenteleden thuis ontvangen en van de kant van de gemeenteleden  was er warme belangstelling voor wat zij lieten zien.  Tenslotte was er om 13:00 uur de heerlijke maaltijd in Zeerijp na een korte afsluitende viering.

Inmiddels zijn de catechisaties gestart. Elders kunt u de datums en tijden vinden. Ook de Johannesleeskring gaat weer verder. U kunt altijd mee gaan doen met deze gespreksgroep. Het Johannesevangelie is fascinerend.  Informatie over wanneer we bij elkaar komen kunt u krijgen bij Agnes Klunder en ondergetekende.

Ook de gespreksgroep Wiemersheerd gaat gewoon door.  De volgende keren zijn op 3 november en 8 december. Het begint om 9:45 in de grote vergaderzaal in Wiemersheerd en we stoppen om 11:00 uur.

Ik denk dat dit allemaal te maken heeft de kern van kerk zijn: Bezig zijn met evangelie van Jezus is God en ander ontmoeten.

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 11

De vakantie is voorbij, voor de meesten althans. Het gewone leven is weer begonnen: de scholen zijn begonnen en ook anderen zullen weer aan het werk zijn. Mijn vakantie is eigenlijk al weer een tijdje voorbij. De voorbereidingen voor de Startzondag moesten ook gebeuren in de tijd direct na de vakantie terwijl de schoolvakanties nog niet voorbij waren. Toch is het programma leuk en aantrekkelijk geworden. Het thema is Open Huis en de uitwerking van dat thema is in het programma tamelijk letterlijk.

Een andere activiteit die in september gaat beginnen is de Johannesleeskring. We lezen hier het Johannesevangelie helemaal van voor naar achteren en proberen het nauwkeurig te lezen. We vragen ons af waarom het nu zo opgeschreven is en wat het ons nu te zeggen heeft. Tijdens vorige keren merkte ik dat het Johannesevangelie mij weer helemaal fascineerde. De taal is zo eenvoudig en het is toch zo diepzinnig. Het gaat over Jezus en het gaat over mij en mijn leven. Waar leef ik voor, of eigenlijk, hoe leef ik echt? Leef ik wel echt? Echt leven kan niet zonder geloof, dat lees ik in het Johannesevangelie. Fascinerend om dat zo op mij in te laten werken. Wilt u meedoen, dat kan. U kunt bij mij

(predikant@pknloppersummaarland.nl) of Agnes Klunder (agnesswaagman@gmail.com) terecht.

Ds. Marco Roepers

 

 

Op verhaal komen in het aardbevings en versterkingsgebied.

Iedereen in Loppersum en omstreken krijgt te maken met de versterkingsoperatie. Het is de volgende  fase  in de aardbevingsproblematiek. Onze huizen moeten worden versterkt en daarvoor komen allerlei mensen over de vloer. Eerst om uitgebreid onderzoek te doen en daarna om afspraken te maken. Maar er is ook nog een ander verhaal. Dat is ons eigen verhaal en beleving en wij zoeken naar bemoediging en kracht. Waar kunnen wij die vinden? Op maandag 9 oktober 2017 in de Vredekerk willen wij op verhaal komen. Het boek met het verhaal van God en mensen oftewel de Bijbel gaan we openen en lezen in de context van wat er hier allemaal gebeurt. En dan gaan we als groep samen zoeken naar de bemoediging, troost en de weg die de Bijbel ons aanreikt in deze situatie. Een eerdere avond in Appingedam op 27 april is heel vruchtbaar geweest en heeft veel betekend voor de deelnemers. Daarom lijkt het ons goed om ook in Loppersum een dergelijke bijeenkomst te hebben.

Deze begint om 20:00 uur in de Vredekerk. De leiding is in handen van Jacobine Gelderloos van de PThU en ds. Marco Roepers. Aanmelden kan bij de laatste en ondergetekende:

predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl

0596572929

 

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 9

Komende zondag 23 juli zal Gerjan Voshart belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat betekent een bijzondere zondag voor zowel Gerjan als onze gemeente. Zo vaak komt het in onze gemeente niet meer voor dat jongeren deze stap zetten. Gerjan  voelt zich zo aangesproken door het geloof dat hij er zich graag openlijk voor uitspreekt in onze zondagse eredienst. Ik hoop en bid dat  meer mensen de waarde van het geloof zien. Het geloof maakt  de mens. Het doet een mens inzien wie hij is tegenover het aangezicht van God.  Wie je bent in de ogen van God, dat is diepste en grootste waarheid.  Dat maakt het geloof van fundamenteel belang. Het is prachtig dat Gerjans stap dat zichtbaar maakt en het is fantastisch dat Gerjan die in het midden van onze gemeenten (Loppersum en Maarland) gaat zetten.

Na zondag heb ik 3 weken (t/m zondag 13 augustus) vakantie. Voor contact met de kerk kunt u zich dan melden tot de scriba of uw wijkouderling.

Ds. Marco Roepers

Uit de Pastorie 8

De zomer is gekomen, de tijd van vakantie en ontspanning. Ik wens iedereen die op vakantie gaat een goede reis en een plezierige tijd toe. Ook mijn vakantie komt eraan: die begint op 24 juli en eindigt op 14 augustus. In die tijd kunt u in plaats van mij contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.  

Maar voor het zover is moet er wel het een en ander nog gedaan worden. Op 23 juli hebben we een bijzondere dienst. Gerjan Voshart zal dan belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat is een belangrijke stap, niet alleen voor Gerjan maar ook voor heel de gemeente. Hij bevestigt hiermee zijn doop, die ook in de Vredekerk gebeurde in 1993. Hij laat zien dat het geloof belangrijk voor hem is en alleen dan, als het geloof belangrijk voor je is, is het ook echt geloof. De tekst voor die dienst komt uit Johannes 9, het gedeelte over de blindgeborene. Het gedeelte roept  de vraag op wie er eigenlijk echt ziet en wie niet. De liturgie is in  nauw overleg met Gerjan samengesteld. Het zal een feestelijke dienst worden waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

In de tijd voor de vakantie  heb ik ook nog een paar cursussen. De eerste is al afgerond en dat is de cursus over de 19e eeuwse theoloog J.H. Gunning jr. Ik heb daar al meer cursussen over gedaan omdat de vragen over geloven in een door wetenschap en techniek gedomineerde maatschappij in zijn theologie al centraal staan. De richting waarin hij zijn antwoorden zoekt, spreekt mij aan. De afgelopen cursus ging over Gunning en de donkere natuur. Gunning nam scherp waar dat de natuur een donkere grond had. Het lijden maakt er fundamenteel deel vanuit. Wij mensen hebben daar volop deel aan door ziekte en dood en ook door ons tekortschieten en onvolkomenheid. Technische en maatschappelijke vooruitgang zal ons hiervan niet kunnen bevrijden omdat het te fundamenteel in onze werkelijkheid en ook in ons mensen zit. Die donkere grond zit ook in God, maar hij overwint die grond vanaf het begin waardoor hij enkel licht is. En ook overwint hij die grond in de schepping door Jezus Christus en wij krijgen door het geloof hoop op de overwinning voor heel de schepping (mens en natuur samen) en hebben er daarmee ook al gelijk deel aan.

De andere cursus is de zomercursus over Luther van 10 tot en met 13 juli in het Dominicanenklooster in Huissen. Deze cursus staat in het teken van 500 jaar reformatie en van vele zijden wordt aandacht besteed aan de theologie. Sommigen voelen zich, net als ik, sterk verbonden met zijn theologie en anderen minder. Ook zullen de Lutherliederen aandacht krijgen en natuurlijk daarbij ook J.S. Bach die een trouwe aanhanger was van Luther. Al met al een boeiende en spannende cursus.

Op 17 september is de startzondag en ook daarvoor zijn de voorbereidingen al begonnen. Het thema is ‘open deur’ en we gaan daarbij  in groepjes bij gemeenteleden langs. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die hun deur willen openzetten om mensen te ontvangen en iets willen laten zien (verzameling, tuin) of horen (muziekverzameling, een huisconcertje). Elders in het Kerkblad kunt er meer over lezen. Wij hopen dat veel mensen zich hiervoor aanmelden bij Marijke Maas.

En zo is er gelukkig genoeg te beleven in en buiten de vakantie.

ds. Marco Roepers