Categoriearchief: Uit de pastorie

image_pdfimage_print

Uit de pastorie 9

Komende zondag 23 juli zal Gerjan Voshart belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat betekent een bijzondere zondag voor zowel Gerjan als onze gemeente. Zo vaak komt het in onze gemeente niet meer voor dat jongeren deze stap zetten. Gerjan  voelt zich zo aangesproken door het geloof dat hij er zich graag openlijk voor uitspreekt in onze zondagse eredienst. Ik hoop en bid dat  meer mensen de waarde van het geloof zien. Het geloof maakt  de mens. Het doet een mens inzien wie hij is tegenover het aangezicht van God.  Wie je bent in de ogen van God, dat is diepste en grootste waarheid.  Dat maakt het geloof van fundamenteel belang. Het is prachtig dat Gerjans stap dat zichtbaar maakt en het is fantastisch dat Gerjan die in het midden van onze gemeenten (Loppersum en Maarland) gaat zetten.

Na zondag heb ik 3 weken (t/m zondag 13 augustus) vakantie. Voor contact met de kerk kunt u zich dan melden tot de scriba of uw wijkouderling.

Ds. Marco Roepers

Uit de Pastorie 8

De zomer is gekomen, de tijd van vakantie en ontspanning. Ik wens iedereen die op vakantie gaat een goede reis en een plezierige tijd toe. Ook mijn vakantie komt eraan: die begint op 24 juli en eindigt op 14 augustus. In die tijd kunt u in plaats van mij contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.  

Maar voor het zover is moet er wel het een en ander nog gedaan worden. Op 23 juli hebben we een bijzondere dienst. Gerjan Voshart zal dan belijdenis van zijn geloof afleggen. Dat is een belangrijke stap, niet alleen voor Gerjan maar ook voor heel de gemeente. Hij bevestigt hiermee zijn doop, die ook in de Vredekerk gebeurde in 1993. Hij laat zien dat het geloof belangrijk voor hem is en alleen dan, als het geloof belangrijk voor je is, is het ook echt geloof. De tekst voor die dienst komt uit Johannes 9, het gedeelte over de blindgeborene. Het gedeelte roept  de vraag op wie er eigenlijk echt ziet en wie niet. De liturgie is in  nauw overleg met Gerjan samengesteld. Het zal een feestelijke dienst worden waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

In de tijd voor de vakantie  heb ik ook nog een paar cursussen. De eerste is al afgerond en dat is de cursus over de 19e eeuwse theoloog J.H. Gunning jr. Ik heb daar al meer cursussen over gedaan omdat de vragen over geloven in een door wetenschap en techniek gedomineerde maatschappij in zijn theologie al centraal staan. De richting waarin hij zijn antwoorden zoekt, spreekt mij aan. De afgelopen cursus ging over Gunning en de donkere natuur. Gunning nam scherp waar dat de natuur een donkere grond had. Het lijden maakt er fundamenteel deel vanuit. Wij mensen hebben daar volop deel aan door ziekte en dood en ook door ons tekortschieten en onvolkomenheid. Technische en maatschappelijke vooruitgang zal ons hiervan niet kunnen bevrijden omdat het te fundamenteel in onze werkelijkheid en ook in ons mensen zit. Die donkere grond zit ook in God, maar hij overwint die grond vanaf het begin waardoor hij enkel licht is. En ook overwint hij die grond in de schepping door Jezus Christus en wij krijgen door het geloof hoop op de overwinning voor heel de schepping (mens en natuur samen) en hebben er daarmee ook al gelijk deel aan.

De andere cursus is de zomercursus over Luther van 10 tot en met 13 juli in het Dominicanenklooster in Huissen. Deze cursus staat in het teken van 500 jaar reformatie en van vele zijden wordt aandacht besteed aan de theologie. Sommigen voelen zich, net als ik, sterk verbonden met zijn theologie en anderen minder. Ook zullen de Lutherliederen aandacht krijgen en natuurlijk daarbij ook J.S. Bach die een trouwe aanhanger was van Luther. Al met al een boeiende en spannende cursus.

Op 17 september is de startzondag en ook daarvoor zijn de voorbereidingen al begonnen. Het thema is ‘open deur’ en we gaan daarbij  in groepjes bij gemeenteleden langs. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die hun deur willen openzetten om mensen te ontvangen en iets willen laten zien (verzameling, tuin) of horen (muziekverzameling, een huisconcertje). Elders in het Kerkblad kunt er meer over lezen. Wij hopen dat veel mensen zich hiervoor aanmelden bij Marijke Maas.

En zo is er gelukkig genoeg te beleven in en buiten de vakantie.

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 7

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Een hele bijzondere viering op pinksterzondag. Vijf clustergemeenten samen in één volle Vredekerk. En dat was ook het thema. Vijf gemeenten die allemaal iets bijdragen en zo elkaar versterken. Het clustercombo, de verschillende voorgangers uit diverse gemeenten,  andere gemeenteleden die iets bijdroegen en de filmpjes uit de vele gemeenten, dat allemaal maakte duidelijk dat wij als gemeente elkaar kunnen versterken.  Maar wat mij nog het meest heugde was de geweldige sfeer. Het was zo feestelijk en na de dienst zag ik leden uit verschillende gemeenten samen met elkaar praten en genieten van het vrolijke geheel. Het was echt een feest van de Geest. Een moment in het jaar waar we als gemeenten verder mee kunnen.

Ds. Marco Roepers

Uit De Pastorie 6

De meimaand is een bijzondere maand waarin  de natuur bont gekleurd is door de vele bloemen en de vogels zingen dat het een lieve lust is. Het is de maand om er op uit te trekken.

In gezang 977 “Ga uit, O mens en zoek uw vreugd” in het nieuwe liedboek, roept de dichter Paul Gerhardt op omdat ook te doen en al die pracht te bewonderen en te vieren dat God het leven heeft geschonken. De bloemen zijn immers met meer pracht bekleed dan koning Salomo en Gods goedheid weerspiegelt zich overal. Dat lijkt eenzijdig, want de natuur heeft ook een duistere kant. Aan het einde van het lied bezingt Gerhardt juist de hemel waarbij vergeleken deze aarde maar arm is. Dan lijkt hij weer juist op degenen die vinden dat dit leven niets is en dat de hemel het enige is dat telt. De crux van het lied zit in het vers waarin Gerhardt dicht: “God heeft zijn schepping goed gedaan / hoe zou ik zelf dan buiten staan. / Hij heeft de dood verdreven.” Dat gaat over Pasen, het feest waarin in de opstanding van Jezus de dood wordt overwonnen. Die hoop dat de dood verslagen is geeft Gerhardt de moed om door de duistere kant van de natuur heen te kijken en in het schone al iets van de hemel te ontwaren. Dat kunnen wij ook doen deze maand. Op 7 mei was de pelgrimstocht naar Bedum te voet en per fiets waarin wij konden zien hoe mooi Groningen is en hoe inspirerend. Ook op Hemelvaartsdag 25 mei is er voorafgaand aan de kerkdienst in Eenum de mogelijkheid om samen naar Eenum te lopen en te genieten van het landschap om ons heen.

Maar ook individueel kunnen we dat doen. Ikzelf geniet van 11 tot en met 14 mei van een kleine fietsvakantie. U kunt zich dan tot de wijkouderling, scriba of ds. Huisman wenden in geval van nood.

Bedankje
Eind april is onze tuin weer grondig onderhanden genomen door vrijwilligers uit onze gemeente. We willen ze hier hartelijk voor bedanken. Het ziet er een stuk beter uit zo en we zijn er heel blij mee.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 5

Een paar weken geleden heb ik gemeld dat ik een cursus of training contextueel bijbellezen ging volgen in Hydepark. Deze cursus is gegeven door mensen van Kerk in Aktie. Ik ging daar naar toe met Jacobine Gelderloos (onderzoeker Protestantse Theologische Universiteit Groningen) en Liebrecht Hellinga (predikant Baptistengemeente Appingedam). Contextueel bijbellezen is ontstaan onder invloed van de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika.  Mensen in armoedige omstandigheden en uitgebuit door de rijken daar, lazen de bijbel tegen deze achtergrond en werden heel erg bemoedigd en stonden op uit hun moeilijke omstandigheden. Bij Kerk en Aardbeving willen nu ook aan de slag gaan op deze manier. Wij gaan  mensen met elkaar in gesprek brengen rond de bijbel tegen de achtergrond van de aardbevingsproblematiek op  27 april 2017 om 20.00 uur in Open venster,  Scharreweersterweg 80, Appingedam. Dat is op Koningsdag, maar het viel niet mee om een datum te vinden. Bovendien is Koningsdag misschien niet eens zo’n slechte dag om met iets dergelijks te beginnen.

Lijkt u het u inspirerend om zoiets te proberen in een interkerkelijke groep (van baptisten tot rooms-katholieken en van vrijgemaakt gereformeerd tot doopsgezind) onder leiding van drie mensen die verschillend zijn, maar wel een bepaalde drive gemeen hebben met elkaar, meldt u dan aan bij ds. Marco Roepers, predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl of 0596-572929. We kunnen dan ook afspraken over het eventuele samen reizen naar Appingedam.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 4

Volgende week ga ik op weer op cursus. Op 21 en 22 maart volg ik de cursus (eigenlijk training) Contextueel Bijbellezen in Hydepark.  Contextueel Bijbellezen is ontstaan in Zuid-Amerika waar de bevolking de Bijbel ging interpreteren tegen de achtergrond van hun eigen omstandigheden en leven. De bevrijdingstheologen bepleitten dit door te zeggen dat de bijbel niet het boek is van de gestudeerde uitleggers maar juist het boek van het volk. Mijn hele opleiding heeft in het teken gestaan van de opvatting dat bijbel door exegetische studie kan worden begrepen: Exegeten leggen uit wat de Bijbel bedoelt. Een grondige kennismaking met deze andere  manier van bijbeluitleg zal voor mij geestverruimend werken en mij nieuwe methoden leren om de Bijbel ter sprake brengen. Als in de rapporten van de synode gesproken wordt over back to basics dan betekent dat voor mij:  leven met de Bijbel. De kennismaking met deze bijbelvisie kan mij een nieuwe manier aanreiken om de bijbel toe te passen.

Onder de deelnemers bevinden zich een aantal leden van het Platform Kerk en  Aardbeving. De bedoeling is daarbij om te kijken hoe aan de hand van de bijbel wij met elkaar in gesprek kunnen gaan over onze situatie in Groningen en dat in een brede oecumenische setting. Af en toe krijgen wij bij Kerk en Aardbeving vergezichten van nieuwe oecumenische interkelijke gemeenschappen in dorpen waar al lang geen kerk meer is. Of het realiteit gaat worden, weet ik niet, maar het is mooi om eraan te werken.

Tijdens mijn korte afwezigheid kunt u zich in contact stellen met de wijkouderling voor vragen en is Tjalling Huisman beschikbaar voor dringende gevallen.

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 3

De veertigdagentijd is begonnen. In deze tijd staan we stil bij het lijden van Jezus. Dat lijden loopt niet uit op de dood maar op de opstanding van Jezus. Door lijden en dood van Jezus heen schept God een nieuwe toekomst. Dat geloof zorgt ervoor dat de veertigdagentijd niet alleen een tijd is van ernst en ingetogenheid, maar ook van hoop. Het veertigdagenboekje dat is uitgereikt heet Sterk en Dapper. Sterk en dapper is in het licht van de veertigdagentijd wat anders dan in het dagelijkse leven. Het is sterk in geloof en liefde en vertrouwen en dapper door de hoop. Dan gaat het niet om lichamelijke kracht, maar een geestelijke en dapper niet door het vertrouwen op wat je zelf kunt, maar op wat God doet. Paulus zegt het zo:

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. (2 Korintiers 12:10)

Daarin zien wij het lijden van Jezus weerspiegeld. Wat Paulus allemaal ondervonden heeft op zijn reizen, weerspiegelt het lijden van onze Heer en door dat geloof ontvangt hij kracht en moed om door te gaan. Hij weet van Gods liefde. Dat geeft kracht en dat maakt dapper.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 2

Wat betekent de kerk voor de maatschappij? De kerk is de plaats waar wij ons verbonden weten met elkaar. De kerk staat voor een gemeenschap waarin mensen zich geborgen voelen door de onderlinge band. Die verbondenheid straalt de kerk ook uit naar de maatschappij. Ik denk dat heel veel mensen het hier wel mee eens zijn.

Maar nu maak ik het wat meer concreet. Wij zijn kerk in een aardgas wingebied. Er is voor honderden miljarden aan gas gewonnen maar het blijkt dat  er aan huizen en andere gebouwen heel veel schade is. Sommigen zijn vlot geholpen, anderen echter belandden in een ernstig en langdurig conflict over het herstel en het veilig maken van hun gebouwen. Sommigen willen hun huis verkopen maar kunnen dat niet. Ze zitten vast in het gebied door deze problematiek. Of ze moeten hier juist weg omdat hun huis voor te onveilig is verklaard. Beide zijn een geval van onvrijheid. Wat doen de kerk en haar leden als er een grootschalig protest wordt georganiseerd? Blijven we thuis omdat het toch niet helpt? Of omdat  wijzelf vlot zijn geholpen of geen schade hebben? Omdat wij vinden dat die mensen overdrijven? Of omdat we geen actievoerders zijn? Ze moeten het zelf maar oplossen.

Wat betekent dan die verbondenheid concreet als we in zo’n geval mensen gewoon in de kou laten staan omdat we er niet mee te maken willen hebben? Er is inmiddels een brede regionale kerkelijke beweging ontstaan van doopsgezind, rooms-katholiek, protestants, vrijgemaakt-gereformeerd, baptisten en evangelische gemeenten. Een unieke samenwerking zoals hier nog nooit is vertoond in Noord-Groningen. Ik heb echter ook het gevoel dat het grondvlak een terugtrekkende beweging maakt. Men blijft liever thuis dan dat men zijn of haar verbonden met de mensen die het moeilijk hebben, tot uitdrukking wil brengen. Dat deze problematiek voor het het gebied waarin wij wonen als geheel steeds grotere gevolgen heeft en voor de toekomst van iedereen hier consequenties zal hebben, negeren we liever. Maar waar staat de kerk voor? Voor onderlinge verbondenheid met de mensen die het moeilijk hebben, voor hoop op een betere toekomst, voor de bereidheid om daar zonder zelfzucht aan te willen werken, bezield door de liefde van Christus?

Op de site van Kerk en Aardbeving kunt u meer lezen over de brede kerkelijke samenwerking.

Adres: https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/  

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 1

We hebben de afgelopen weken heel veel kerst en nieuwjaarskaarten gekregen. Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken hiervoor. We wensen iedereen veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Op 8 januari werd Otto Zwerver gedoopt in een gezamenlijke doopdienst waar Tjalling en ik in voorgingen. Het was een mooie ontspannen dienst waarbij we de doop echt vierden. Het was een feest en dat hoort ook bij de doop. Want in de doop zegt God “ja” tegen een mens, ook al kan hij nog niets. God handelt al. Hij heeft het eerste Woord. Dat is een mooi begin van een nieuw jaar.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 26

Vrijdagavond 23 december werk ik mee aan de kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk om 19:00 uur. Ik heb ook een klein rolletje in het kinderkerstspel. Het thema is: De kleur van kerst.

Omdat 25 december  dit jaar op zondag valt kunnen we spreken van Kerstzondag. De kerkdienst begint dan om 10:00 uur, nadat we even met elkaar koffie hebben kunnen drinken. Kerstmis is het feest van het licht in een donkere wereld.  “Het licht schijnt in de duisternis,” zegt het Johannes-evangelie, “en de duisternis heeft niet in haar macht gekregen.” Dat licht is Jezus, het mensgeworden Woord van God en zijn komst in deze wereld vieren we met Kerst. Dat doen wij samen met Simi Jadech uit Appingedam. Dat feest is juist wat wij nodig hebben in deze wereld.

1 januari is de Nieuwjaarsbegroeting in de grote zaal bij de kerk. We zullen elkaar veel heil en zegen toewensen, samen nieuwjaarsrolletjes eten en een kleine viering hebben.  Iedereen is van harte uitgenodigd.

Ds. Marco Roepers