Categoriearchief: Uit de pastorie

image_pdfimage_print

Uit de Pastorie week 7

Binnenkort is het weer veertigdagentijd. Dat is de tijd dat we als kerk stil staan bij het lijden van Jezus. Een tijd van inkeer. Het veertigdagenproject van de Kindernevendienst gaat op zoek naar stilte. De diensten verstillen gedurende de veertigdagentijd. Het begint op 9 maart. We vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dat doen we samen met de Huisband uit Ten Boer. Het eindigt in de Stille Week. Ook de Palmpasentocht in Leermens heeft een meer ingetogen karakter dan gewoonlijk. Tijdens de Stille week zullen we herhaaldelijk zingen: Met de boom des levens wegend op zijn rug / droeg de Here Jezus Gode goede vrucht (lied 547).  Dat lied vormt de rode draad door de stille week. Vandaar dat de meditatie van dit kerkblad dit lied als onderwerp heeft. De veertigdagentijd krijgt dit jaar steeds meer karakter naar Pasen toe.

 

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 6

Komende vrijdag 7 februari  is er weer een gespreksgroep in Wiemersheerd, in de grote vergaderzaal beneden om 9:45 uur. De gespreksgroep is bedoeld voor ouderen binnen en buiten Wiemersheerd en staat onder mijn leiding. We hebben het over de apostel Paulus en lezen in deze serie zowel uit Handelingen als uit de brieven van Paulus. Deze keer staan wij stil bij Filippenzen 3.

Maandag en dinsdag volg ik een cursus in Hydepark in Doorn. Het is een cursus in het kader van de Permanente Educatie voor predikanten. De cursus heet “Leren, een leuk en pijnlijk proces”  en wordt gegeven door dr. A. De Kock. Het gaat over leiding geven aan leergroepen zoals catechese en vorming en toerusting. Ds. Tjalling Huisman is beschikbaar als waarnemer.

Donderdag 13 februari om 20.00 uur is er in de Vredekerk een gespreksgroep “Goed van God denken” aan de hand van het gelijknamige boek van J.H. Gunning jr. We hebben de vorige keer het hoofdstuk “Taalbederf door kerkelijke strijd” gelezen. Verrassend was hoe leerzaam en actueel is wat Gunning meer dan 130 jaar geleden schreef. Geschreven in een voor ons weelderige stijl blijkt het toch verrassend helder en to the point te zijn. Komende keer gaan we bezig met “Is er ook vergeving der zonden zonder Middelaar” (blz. 17) Een ouderwets aandoende titel, maar Gunning is in gesprek met opvattingen die ook nu bijzonder actueel zijn en waar hij een heel creatief en goed doordacht antwoord op geeft. Als u een gewoon een keer mee wil doen, van harte welkom. Het boekje waaruit we lezen is J.H. Gunning jr.: Goed van God denken, teksten uit Magdalena, uitgeven door Boekencentrum ISBN 9789023924951

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 5

Vorige week plaatste ik hier op deze plaats een kort overzicht van koren die onze gemeente heeft gehad. Jopie van der Wal mailde mij dat er nog 2 koren ontbraken:  Het jongerenkoor Sjaloom in de jaren 80 en ook de cantorij van Loppersum, die in ieder geval heeft bestaan van 1987-2007. Dat wij geen jongerenkoor en geen cantorij meer hebben, ervaar ik wel als een gemis.  Met een cantorij bijvoorbeeld zouden wij in staat geweest zijn het nieuwe liedboek beter te benutten. De Stille Week kan met een cantorij ook beter tot zijn recht komen. Zijn er misschien mensen die bijvoorbeeld een ad-hoc cantorij voor Witte Donderdag willen vormen? Zouden die mensen met mij contact op willen nemen? Dan kunnen we samen eens de mogelijkheden verkennen.

ds. Marco Roepers
(0596) 57 29 29
predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl

Uit de pastorie week 4

Komende zondag een bijzondere dienst waaraan het Christelijk Dubbel Mannenkwartet “Loppersum”  onder leiding van Nico Dijkman meewerkt. Dit koor is het laatste restant van het eens zo muzikale leven in onze gemeente. Er was een koor “Looft den Heere”, een jongerenkoor “Synoïdos” en veel kinderen zongen bij het interkerkelijk kinderkoor “Picobello.” Dat is helaas verleden tijd.  Het Dubbelmannenkwartet is er nog en zondag werken ze mee aan de dienst in de Vredekerk. Het dubbel Mannenkwartet heeft een website: www.dubbelmannenkwartet.nl. Leuk om eens te bekijken. Ook maken we tijdens deze dienst gebruik van de beamer. We hopen op een gezegende dienst. De bijbeltekst die centraal staat is Mattheus 4: 12-25.:Jezus gaat wonen in Kafarnaüm en roept zijn eerste leerlingen.

ds Marco  Roepers

Uit de pastorie week 3

Het eerste Kerkblad van 2014. Een heel nieuw jaar ligt voor ons. De drukte van kerst en oud en nieuw achter ons. Dat was een periode waarin we veel kaarten van gemeenteleden ontvingen. Hartelijk dank daarvoor en ook dank voor het kerstpakket dat we mochten ontvangen van de gemeente.

Maar ook in de tijd die komt is er genoeg te doen. De catechisatie aan de groep klas 4 van het Voortgezet Onderwijs begint weer en de brugklascatechese start. De gespreksgroep over het boekje van J.H. Gunning jr. “Goed van God denken” begint ook deze maand. Ook werken we hard aan de speciale avond voor 30-50 jarigen op 17 februari a.s. onder de naam “De kerk draait door.”

En in de tussentijd ga ook ikzelf op cursus: 10 en 11 februari. Dan ga ik naar Doorn, Hydepark voor een cursus ‘Leren, een leuk en pijnlijk proces’. Dat gaat over catechese geven en andere leergroepen leiden. Een hele uitdaging. Ik ben benieuwd.
Groeten, ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 2 2014

Allereerst iedereen veel heil en zegen toegewenst in het nieuwe jaar. We danken iedereen hartelijk voor de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die we mochten ontvangen. Een nieuw jaar waarin ook weer veel staat te gebeuren.

Zo is vrijdag 10 januari de gespreksgroep Wiemersheerd in de grote vergaderzaal beneden om 9:45 uur. De gespreksgroep staat weer onder mijn leiding. Wij gaan stil staan bij de apostel Paulus dit keer. Een hele belangrijke figuur in de Bijbel. In de afgelopen decennia is hij onderbelicht en werden vooral de negatieve kanten van hem benadrukt. Hij was echter een zeer gedreven mens uit de begintijd van het Christendom die het evangelie niet heeft bedacht, zoals sommige kwade tongen beweren, maar het diep heeft doorleefd en doordacht met verstrekkende consequenties. Nog steeds heeft hij ons heel veel te zeggen, juist in deze tijd waarin het Christendom weer een minderheidsreligie is geworden. De gespreksgroep is gericht op mensen op meer gevorderde leeftijd binnen en buiten Wiemersheerd. Opgave is niet nodig.

Donderdag 16 januari om 20:00 start van de gespreksgroep over het boekje “Goed van God denken” van J.H. Gunning jr.  Dat boekje is te koop in The Read Shop aan de Hogestraat in Loppersum voor 12,50 euro. We gaan het samen doorlezen en onze gedachten, die bij ons opkomen terwijl het lezen, delen. Zo ontstaat er een een gesprek tussen ons onderling en met J.H. Gunning jr. Ik hoor wel eens dat zo’n oude schrijver ons niets meer te zeggen zou hebben. Nu, dat is een grote misvatting. De tijd waarin hij leefde (1829-1905) was een tijd waarin de techniek in hoog tempo een maatschappelijke omwenteling teweegbracht. Het was de tijd waarin de breuk tussen geloof en wetenschap definitief werd. Daar stond Gunning middenin en hij reageerde erop.  Hij was in gesprek met tijdgenoten en in de opvattingen van die 19e eeuwers herkennen wij veel van de huidige opvattingen. Wat nu als eigentijds wordt gepresenteerd was er toen ook al, zij het soms wat anders vorm gegeven en ingevuld, maar wel herkenbaar.  Gunnings visie was oorspronkelijk: hij koos zijn eigen weg. Die weg biedt ons, nu in onze tijd, ook weer verrassende gezichtspunten. Juist iemand uit het verleden, niet beperkt door de vernauwing in opvattingen die in onze tijd optreedt door onze neiging tot conformisme, zoals bij hedendaagse theologen maar al te veel het geval is. Kortom boeiend om met Gunning rond de tafel te zitten (Klik hier voor nog meer informatie).

Opgave is niet nodig, maar ik vind het wel handig om een indruk te hebben wie mee wil doen: mijn telefoonnummer is 0596-572929 en mijn e-mailadres is predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl

ds. Marco Roepers

Week 49 2013

Afgelopen week zijn 16 kinderen van de kindernevendienst, samen met de leiding en de beide predikanten,  naar Assen geweest (Klik hier voor het verslag). Ze hebben daar de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Provinciaal Museum bezocht. Het was heel erg de moeite waard, zo was de reactie, ook van de kinderen. Een uitgebreider verslag kunt u vinden in het komende kerkblad.

Zondag 8 december vieren we het heilig avondmaal en staat Rachab (Jozua 2) centraal in het adventsproject. Een uitdagende combinatie. Zou er iets vanuit deze lezing over het avondmaal gezegd kunnen worden? En wat is dat dan? Vragen die ik deze week heb te beantwoorden.

In verband met de viering van het Heilig avondmaal zullen we deze zondag gebruik maken van de beamer.

ds. Marco Roepers

Week 48 2013

De tijd van kerst is een drukke tijd. Zeker voor ons als predikanten. We moeten veel diensten voorbereiden en leiden. J.H. Gunning jr (1829-1905) omschrijft kerst als volgt: “Het eigenlijke karakter van deze geboortegeschiedenis bestaat dus in haar heilige stilte. (…) Overigens heerste Augustus voor en na, en wie lette op dit schamele kind? Hij “kwam in de wereld” d.i. onderwierp zich aan de ordeningen die haar toestand bepalen, ook de overheden en gestelde machten. En stil, zonder gedruis, overwon hij ze langs de weg der onderworpenheid, des lijdens.” (Gunning Verzameld Werk, Deel 1, 575v.). In onze huidige wereld schreeuwen de media om aandacht, en dat merken we ook bij kerstprogramma’s   Goed dat Gunning ons bepaalt bij de stilte van het evangelie als contrast.

Over Gunning start binnenkort een gespreksgroep. daarover elders in dit blad.

ds. Marco Roepers

november 2013

Komende zondag 1 december is de eerste zondag van advent. Advent komt van het latijnse adventus dat “komst” betekent. We stellen ons in op de komst van Jezus waarmee het koninkrijk van God doorbreekt in deze wereld. Het begon met zijn geboorte en dat vieren we met kerst en dat wordt voltooid met zijn wederkomst. Dat laatste verwachten we nog steeds. En in het geloof in Jezus Christus breekt het koninkrijk door in ons leven gedurende de tijd tussen komst en wederkomst.

De eerste zondag van advent is een nieuw begin. Dat geldt dit jaar nog  meer als veel andere jaren want vanaf deze zondag zingen we standaard uit het nieuwe liedboek. Vanaf zondag geen psalmen en gezangen meer, maar lied nr. zoveel. Liederen uit het oude liedboek die niet zijn opgenomen in het nieuwe, zullen we moeten zingen vanaf papier of projectie. Het oude liedboek hoeft u dus niet meer mee te nemen, alleen het nieuwe is voldoende.

ds. Marco Roepers

Oktober 2013

In het weekend van 17 t/m 20 oktober heeft de uitwisseling met onze partnergemeente Ruhland plaatsgevonden waaraan ik deelgenomen  heb. Het begon donderdag om 8.00 uur ‘s ochtends toen we vertrokken met 7 personen richting de Lausitz zoals de streek waarin Ruhland ligt heet. We kwamen daar aan om 16:30 uur waar we met “Kaffee mit Kuchen” (koffie met taart/koek) welkom werden geheten. Vrijdag hebben we het nieuwe Lausitzer Seenland (merenland) bekeken. Dat is “nieuw” omdat de voormalige uitgestrekte bruinkoolgroeven tot prachtige met bossen omzoomde meren worden ontwikkeld. Deze worden onderling verbonden met kanalen voor de het watertoerisme. Een project dat het nodige kost maar de streek ook hoop geeft voor de toekomst.

sq1RXktXEMPAMpd8ceiFGHAVrijdag ben ik zelf met mijn gastgezin, dat van dominee Schiele, naar Dresden afgereisd, een prachtige stad met veel historie waar de afgelopen 20 jaar erg veel is gerestaureerd en vernieuwd.

‘s Avonds hebben we een gezellige avond gehad, waar we het nodige hebben gezongen en veel met elkaar gesproken hebben. Onder meer hoorde ik daar van een interessant project om het Zollhaus (tolhuis, douanehuis) om te bouwen tot een restaurant of café verbonden met das Blaues Kreuz, een christelijke variant van de Anonieme Alcoholisten, waar vanzelfsprekend geen alcohol geschonken wordt en dat gedreven moet worden door een soort gemeenschap die een alcoholvrij leven opbouwt. Zo kan er een nieuwe start gemaakt worden en kunnen mensen zien dat de alcoholgebruik de waarde van het leven niet verhoogt, integendeel zelfs.

s8huYoZQpyfyN6opZ0YQusQZondag was er de kerkdienst met doop en avondmaal, waar ik namens onze gemeente een kleine begroeting heb uitgesproken, een schriftlezing in het Nederlands heb gedaan en mee heb gedaan aan de voorbeden..

Daarna het afscheid en reisden we om 13.00 uur weer af richting Groningen waar we van vanwege de nodige files om 22:00 uur weer aankwamen. Een zeer geslaagd weekend.

Hier in Loppersum is de afgelopen week mevrouw Zaagman, Middenstraat 26, overleden. Omdat ik in Ruhand was kon ik deze begrafenis niet leiden en heeft ds. Tjalling Huisman waargenomen. Ik wil hem langs deze weg hem hiervoor hartelijk danken en ook voor de manier waarop hij dat heeft gedaan.

s9unGHdvgWPLOceE2T1qBugZondagavond 27 oktober begint om 19:00 uur in de Gereformeerde Kerk, Gast 58a te Zuidhorn de Lutheravond. De avond draait om Gezang 48: “O onze Vader, trouwe Heer”, een bewerking van Luther van het Onze Vader. Deze avond duurt een klein uurtje. Ik ben heel nauw betrokken bij de organisatie van deze avond en zal ook verschillende bijdragen leveren. Ook werken mee Wilma Aardse uit Zeerijp, Eddy Mul, cantor uit Roodeschool, ds. Jörg Buller uit Zuidhorn en Jeljer Vlieg, organist uit Groningen. Iedereen is van harte welkom en dat geldt zeker ook voor mensen uit Loppersum en Maarland.

ds. Marco Roepers