Categoriearchief: Uit de pastorie

image_pdfimage_print

Uit de pastorie week 15

Komende zondag is het Palmzondag, het begin van de stille week. Palmzondag heeft daarom een sterke dubbelheid. Aan de ene kant wordt gevierd dat Jezus als koning Jeruzalem wordt binnengehaald, aan de andere kant is het typerend voor zijn koningschap dat hij de man van smarten is.  Er zijn deze zondag twee diensten. De eerste is de dienst om 9:30 in de Vredekerk, de tweede om 16:30 uur in Leermens die ik zal leiden. Dit is de kinderpalmpasenviering.

De kinderen maken eerst palmpasenstokken en daarna gaan ze in optocht door Leermens.  Tenslotte als afsluiting een korte kinderviering waarin we van het feestgedruis bij de intocht naar de stilte van Getsemané gaan.

Witte donderdag is  er een dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk. Jezus dient ons zodat wij ook gaan dienen in vrijheid. Jezus laat ons delen in zijn lichaam en bloed opdat wij één met hem worden. Dat wij met hem sterven en opstaan.

Op Goede Vrijdag een gedachtenisdienst waarin wij het evangelie van Jezus’ kruisdood lezen. Een verstilde dienst met een enkel woord ter overweging.

Op zaterdag de Paaswake waarin we de opstandig vieren met bijbellezingen, doopgedachtenis, avondmaal, een enkel woord, gebed en liederen. Thema zal hierbij “water” zijn.

De rode draad door al deze stille week vieringen is het lied: “met de boom des levens” (lied 547).

Op witte donderdag is er in de stad Groningen ook The Passion. Het is een eigentijdse uitbeelding van het lijden van Jezus met popmuziek en multimedia. The Passion duurt van 20:30 tot 22:00 uur. Op internet is er meer over te vinden op passion.groningen.nl

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 14

Dit keer schrijf ik vanuit een pastorie waar het een en ander rond en ook aan gebeurd is. De tuin is door een groepje vrijwilligers grondig onderhanden genomen. Hartelijk dank! We stellen het erg op prijs. Schilders hebben het huis weer geschilderd en daardoor ziet het er weer picobello uit. Ook hiervoor hartelijk dank.

We stonden in de krant, de vier pastores in Loppersum met de boodschap “Wij geloven in Loppersum”.  De aardbevingsellende willen we niet bagatelliseren en ook niet ontkennen dat  Noordoost Groningen vooral de lasten en veel te weinig de lusten van het aardgas heeft gekregen, maar we willen er ook de aandacht op vestigen dat de streek waardevol is door het landschap, historie en last but not least, de mensen die er wonen:

www.wijgeloveninloppersum.nl

De stille week is voor de kerk een belangrijke periode. We staan dan stil bij het lijden van onze Heer. Het thema van deze week komt uit een lied dat zowel uit het oude als het nieuwe liedboek komt: Met de boom des levens (Lied 547). Op Witte Donderdag hebben we een avondmaalsviering en op Goede Vrijdag een gedachtenisdienst in de Vredekerk.  De Stille week wordt afgesloten door de Paasvieringen waarin we de opstanding van onze Heer vieren. Door de opstanding valt op zijn lijden en ons leven een heel nieuw licht. De eerste paasdienst die ik leid is de paaswake op zaterdagavond in Leermens. Op Paaszondag hebben we een vrolijke dienst in de Vredekerk met Loppersums Harmonie.

Op Witte Donderdag  17 april is er van 20.30 uur  22.00 uur The Passion in Groningen. Het is een eigentijdse uitbeelding van het lijden van Jezus met popmuziek en multimedia. Als dat je aanspreekt, moet je zeker niet de kans voorbij laten gaan om dit mee te maken nu het dit jaar zo dichtbij is.

www.passion.groningen.nl

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 10

De veertigdagentijd is begonnen. Het thema is: “Zoek de Stilte”. Dat kan de stilte van Getsémané zijn, maar ook die van Stille Zaterdag. Ikzelf geef de voorkeur aan Getsémané, omdat het daar de stilte van het gebed is. Het gebed is uiteindelijk een daad van overgave aan God.

De cursus over Gunning is inmiddels afgelopen. Het was een klein groepje, maar ik heb het erg gewaardeerd. Het is erg leuk om met anderen hierover te spreken. De teksten van Gunning zijn eerst wel weerbarstig vanwege de 19e eeuwse taal, maar ook erg fascinerend. Ook had ik de teksten eerder gelezen, ze grepen mij weer helemaal. Ik kreeg er erg veel energie van.

 

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 9

Volgende week vrijdag 7 maart is er weer een gespreksgroep in Wiemersheerd in de grote vergaderzaal, beneden bij de koffiekamer. We beginnen om 9:45 uur en we stoppen om ongeveer 11:00 uur. De groep is bedoeld voor ouderen binnen en buiten Wiemersheerd. Het onderwerp is de apostel Paulus.

Op 10 en 11 februari heb ik een cursus gevolgd over het leiden van leergroepen in Hydepark in Doorn. Het was boeiend en leerzaam. Het belangrijkste is nu om de cursus in praktijk te brengen.

Donderdag 13 februari ben ik samen met ds. Tjalling Huisman en Frits Postuma uit Krewerd naar de PTHU (de Protestantse Theologische Universiteit) in Groningen geweest om mee te denken over een conferentie voor kerkenraden op 13 mei over de aardbevingsproblematiek. Het is denk ik belangrijk dat wij als kerken ons gaan bezinnen op onze rol hierbij.

Het In Memoriam voor Gerhardus Knol en Trijntje Knol-Slager verschijnt volgende week.

ds. Marco Roepers

Uit de Pastorie week 7

Binnenkort is het weer veertigdagentijd. Dat is de tijd dat we als kerk stil staan bij het lijden van Jezus. Een tijd van inkeer. Het veertigdagenproject van de Kindernevendienst gaat op zoek naar stilte. De diensten verstillen gedurende de veertigdagentijd. Het begint op 9 maart. We vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dat doen we samen met de Huisband uit Ten Boer. Het eindigt in de Stille Week. Ook de Palmpasentocht in Leermens heeft een meer ingetogen karakter dan gewoonlijk. Tijdens de Stille week zullen we herhaaldelijk zingen: Met de boom des levens wegend op zijn rug / droeg de Here Jezus Gode goede vrucht (lied 547).  Dat lied vormt de rode draad door de stille week. Vandaar dat de meditatie van dit kerkblad dit lied als onderwerp heeft. De veertigdagentijd krijgt dit jaar steeds meer karakter naar Pasen toe.

 

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 6

Komende vrijdag 7 februari  is er weer een gespreksgroep in Wiemersheerd, in de grote vergaderzaal beneden om 9:45 uur. De gespreksgroep is bedoeld voor ouderen binnen en buiten Wiemersheerd en staat onder mijn leiding. We hebben het over de apostel Paulus en lezen in deze serie zowel uit Handelingen als uit de brieven van Paulus. Deze keer staan wij stil bij Filippenzen 3.

Maandag en dinsdag volg ik een cursus in Hydepark in Doorn. Het is een cursus in het kader van de Permanente Educatie voor predikanten. De cursus heet “Leren, een leuk en pijnlijk proces”  en wordt gegeven door dr. A. De Kock. Het gaat over leiding geven aan leergroepen zoals catechese en vorming en toerusting. Ds. Tjalling Huisman is beschikbaar als waarnemer.

Donderdag 13 februari om 20.00 uur is er in de Vredekerk een gespreksgroep “Goed van God denken” aan de hand van het gelijknamige boek van J.H. Gunning jr. We hebben de vorige keer het hoofdstuk “Taalbederf door kerkelijke strijd” gelezen. Verrassend was hoe leerzaam en actueel is wat Gunning meer dan 130 jaar geleden schreef. Geschreven in een voor ons weelderige stijl blijkt het toch verrassend helder en to the point te zijn. Komende keer gaan we bezig met “Is er ook vergeving der zonden zonder Middelaar” (blz. 17) Een ouderwets aandoende titel, maar Gunning is in gesprek met opvattingen die ook nu bijzonder actueel zijn en waar hij een heel creatief en goed doordacht antwoord op geeft. Als u een gewoon een keer mee wil doen, van harte welkom. Het boekje waaruit we lezen is J.H. Gunning jr.: Goed van God denken, teksten uit Magdalena, uitgeven door Boekencentrum ISBN 9789023924951

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 5

Vorige week plaatste ik hier op deze plaats een kort overzicht van koren die onze gemeente heeft gehad. Jopie van der Wal mailde mij dat er nog 2 koren ontbraken:  Het jongerenkoor Sjaloom in de jaren 80 en ook de cantorij van Loppersum, die in ieder geval heeft bestaan van 1987-2007. Dat wij geen jongerenkoor en geen cantorij meer hebben, ervaar ik wel als een gemis.  Met een cantorij bijvoorbeeld zouden wij in staat geweest zijn het nieuwe liedboek beter te benutten. De Stille Week kan met een cantorij ook beter tot zijn recht komen. Zijn er misschien mensen die bijvoorbeeld een ad-hoc cantorij voor Witte Donderdag willen vormen? Zouden die mensen met mij contact op willen nemen? Dan kunnen we samen eens de mogelijkheden verkennen.

ds. Marco Roepers
(0596) 57 29 29
predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl

Uit de pastorie week 4

Komende zondag een bijzondere dienst waaraan het Christelijk Dubbel Mannenkwartet “Loppersum”  onder leiding van Nico Dijkman meewerkt. Dit koor is het laatste restant van het eens zo muzikale leven in onze gemeente. Er was een koor “Looft den Heere”, een jongerenkoor “Synoïdos” en veel kinderen zongen bij het interkerkelijk kinderkoor “Picobello.” Dat is helaas verleden tijd.  Het Dubbelmannenkwartet is er nog en zondag werken ze mee aan de dienst in de Vredekerk. Het dubbel Mannenkwartet heeft een website: www.dubbelmannenkwartet.nl. Leuk om eens te bekijken. Ook maken we tijdens deze dienst gebruik van de beamer. We hopen op een gezegende dienst. De bijbeltekst die centraal staat is Mattheus 4: 12-25.:Jezus gaat wonen in Kafarnaüm en roept zijn eerste leerlingen.

ds Marco  Roepers

Uit de pastorie week 3

Het eerste Kerkblad van 2014. Een heel nieuw jaar ligt voor ons. De drukte van kerst en oud en nieuw achter ons. Dat was een periode waarin we veel kaarten van gemeenteleden ontvingen. Hartelijk dank daarvoor en ook dank voor het kerstpakket dat we mochten ontvangen van de gemeente.

Maar ook in de tijd die komt is er genoeg te doen. De catechisatie aan de groep klas 4 van het Voortgezet Onderwijs begint weer en de brugklascatechese start. De gespreksgroep over het boekje van J.H. Gunning jr. “Goed van God denken” begint ook deze maand. Ook werken we hard aan de speciale avond voor 30-50 jarigen op 17 februari a.s. onder de naam “De kerk draait door.”

En in de tussentijd ga ook ikzelf op cursus: 10 en 11 februari. Dan ga ik naar Doorn, Hydepark voor een cursus ‘Leren, een leuk en pijnlijk proces’. Dat gaat over catechese geven en andere leergroepen leiden. Een hele uitdaging. Ik ben benieuwd.
Groeten, ds. Marco Roepers

Uit de pastorie week 2 2014

Allereerst iedereen veel heil en zegen toegewenst in het nieuwe jaar. We danken iedereen hartelijk voor de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die we mochten ontvangen. Een nieuw jaar waarin ook weer veel staat te gebeuren.

Zo is vrijdag 10 januari de gespreksgroep Wiemersheerd in de grote vergaderzaal beneden om 9:45 uur. De gespreksgroep staat weer onder mijn leiding. Wij gaan stil staan bij de apostel Paulus dit keer. Een hele belangrijke figuur in de Bijbel. In de afgelopen decennia is hij onderbelicht en werden vooral de negatieve kanten van hem benadrukt. Hij was echter een zeer gedreven mens uit de begintijd van het Christendom die het evangelie niet heeft bedacht, zoals sommige kwade tongen beweren, maar het diep heeft doorleefd en doordacht met verstrekkende consequenties. Nog steeds heeft hij ons heel veel te zeggen, juist in deze tijd waarin het Christendom weer een minderheidsreligie is geworden. De gespreksgroep is gericht op mensen op meer gevorderde leeftijd binnen en buiten Wiemersheerd. Opgave is niet nodig.

Donderdag 16 januari om 20:00 start van de gespreksgroep over het boekje “Goed van God denken” van J.H. Gunning jr.  Dat boekje is te koop in The Read Shop aan de Hogestraat in Loppersum voor 12,50 euro. We gaan het samen doorlezen en onze gedachten, die bij ons opkomen terwijl het lezen, delen. Zo ontstaat er een een gesprek tussen ons onderling en met J.H. Gunning jr. Ik hoor wel eens dat zo’n oude schrijver ons niets meer te zeggen zou hebben. Nu, dat is een grote misvatting. De tijd waarin hij leefde (1829-1905) was een tijd waarin de techniek in hoog tempo een maatschappelijke omwenteling teweegbracht. Het was de tijd waarin de breuk tussen geloof en wetenschap definitief werd. Daar stond Gunning middenin en hij reageerde erop.  Hij was in gesprek met tijdgenoten en in de opvattingen van die 19e eeuwers herkennen wij veel van de huidige opvattingen. Wat nu als eigentijds wordt gepresenteerd was er toen ook al, zij het soms wat anders vorm gegeven en ingevuld, maar wel herkenbaar.  Gunnings visie was oorspronkelijk: hij koos zijn eigen weg. Die weg biedt ons, nu in onze tijd, ook weer verrassende gezichtspunten. Juist iemand uit het verleden, niet beperkt door de vernauwing in opvattingen die in onze tijd optreedt door onze neiging tot conformisme, zoals bij hedendaagse theologen maar al te veel het geval is. Kortom boeiend om met Gunning rond de tafel te zitten (Klik hier voor nog meer informatie).

Opgave is niet nodig, maar ik vind het wel handig om een indruk te hebben wie mee wil doen: mijn telefoonnummer is 0596-572929 en mijn e-mailadres is predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl

ds. Marco Roepers