2019-02 Uit de pastorie

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Inmiddels is Pasen achter de rug en kijken we uit naar de feesten die komen: Hemelvaartsdag en Pinksteren. Hemelvaartsdag is een kerkelijk feest dat we samen vieren in de kerk van Eenum. Een klein kerkje op een berg even buiten Loppersum. Het lijkt op het gedeelte uit Handelingen over He­melvaart waar Jezus opgenomen wordt in de He­mel vanaf de Olijfberg die even buiten Jeruzalem ligt. Het is een afscheid en toch is het niet verdrie­tig. De leerlingen gaan terug naar Jeruzalem terwijl ze God loven. Hemelvaart is namelijk ook het feest van de verhoging van Jezus. Jezus neemt de godde­lijke macht en eer weer op zich. Jezus heeft mens­zijn op zich genomen en brengt dat nu bij God. Wij geloven in een menselijke God. Wij zijn naar zijn beeld geschapen en dat herkennen wij nu in Jezus. Jezus is vervolmaking van het menselijke. Hij is ons doel. Zijn liefde is de essentie van ons leven. En om die liefde te brengen wordt de gemeente van God vervuld van de Heilige Geest. De discipelen zijn voortaan apostelen. Dat betekent gezondenen. En zo zijn wij als kerk gezonden in de wereld om de heerschappij van Jezus zichtbaar te maken. De kerk is geroepen om zich in te zetten voor de samenle­ving. Het is niet alleen een open gemeenschap, maar vooral ook gezonden. De vruchten van de geest maken iets zichtbaar van de heerschappij die Jezus met Hemelvaart op zich neemt.

Ds. Marco Roepers
Uit de Pastorie 01-2019

Iedereen die ons een kerst- en of nieuwjaarskaart heeft gestuurd hartelijk dank! We zijn blij met de kaarten die we mochten ontvangen en we wensen iedereen ook “veul haail en zegen” toe in het nieuwe jaar. Veul haail en zegen is een prachtige Groningse nieuwjaarsgroet. Heil en zegen zijn woorden die bij uitstek in de sfeer rond kerst horen. Want is de geboorte van Jezus geen teken van heil en zegen? Met het Gronings heb ik de afgelopen periode meer kennisgemaakt door de cursus Grunnigers proaten,  in het Huis van de Groninger Cultuur in Stad, vlakbij het hoofdstation te volgen. Het is echt heel gezellig en we proberen zo goed en kwaad als het gaat dan zoveel mogelijk in het Gronings te praten. Soms probeer ik dat ook wel hier in het dorp. Het gaat niet altijd goed maar het blijft erg leuk en leerzaam om te doen. Vrijdag 11 januari was de Zelle avond. Er kwamen ongeveer 30 mensen en we keken naar een videoregistratie van het optreden van Freark Smink als dominee Zelle. Het is echt knap hoe Smink Zelle neerzet. Hij speelt niet alleen Zelle, maar ook zijn moeder, de buurvrouw en zichzelf. Heel vaak als er eenopmerking over Zelle wordt gemaakt gaat hij daar als Zelle op in. Alle bekende verhalen van Zelle kwamen voorbij: het fietsen, zijn zeer typerende manier om diensten te leiden ( die bomvol zaten), het eten bij gastgezinnen, het vele fietsen, zwemmen en joggen, de manier waarop hij omgaat met zijn uiterlijk. Zo knap hoe hij van rol wisselt, indrukwekkend hoe hij de oude en zieke Zelle neerzet. Het bracht naderhand weer veel verhalen boven bij anderen. Wat mij trof was hoe Smink als zichzelf op zoek was naar troost en dat bij Zelle niet vond. Was Zelle niet veel vastgelopen in wat je allemaal moet doen? Dat past ook wel in de cultuur van de jaren vijftig in de Gereformeerde Kerk. Veel regels over wat wel moet en wat niet mag. Maar waar was de genade van God die de basis van de kerk is? Is niet de kern van Jezus missie dat wij kinderen van God zijn voordat wij ook maar iets gedaan hebben?  Zelf denk ik dat daar de troost van het geloof zit.

ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 13-2018

De periode rond kerst is een tijd met veel sfeer en gezelligheid. Mensen branden kaarsen en de kerstboom staat in hun huis. Buiten zijn er de tuinen met sfeerverlichting. Velen besteedden  hun tijd aan familiebezoek. Ook in de kerk is het anders met de kaarsen achter de ramen en de kerstboom. Ik vind het toch wel wat hebben. Ook de kerkdienst is anders. Op kerstochtend zingt het mannenkoor Canta Libre uit Ten Boer mee en staan we stil bij de echte betekenis van kerst: de geboorte van de Messias (of Christus, dat is hetzelfde) Jezus. Zijn betekenis is dat God omziet naar de wereld en dat hij van ons houdt. Maar er zijn ook mensen voor wie kerst niet gezellig is. Zij voelen zich juist eenzaam. Ze voelen zich om allerlei redenen meer op zichzelf teruggeworpen. In Loppersum wordt er een maaltijd georganiseerd voor mensen die daar behoefte aan hebben. Deze wordt georganiseerd door  Helene Mantel en is op 25 december om 17:00 uur in Ons Dorpshuis aan de Wirdumerweg. Opgave kan bij Helene Mantel:  dorpsmaaltijd@gmail.com of 06-16800230. Opgave kan tot 20 december, maar misschien is er ook wat ruimte voor barmhartigheid.

Ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 12-2018

Tijdens het weekend van 13 en 14 oktober was het uitzonderlijk mooi weer voor oktober en toen hebben we “Uit de pastorie” wat letterlijker genomen. We zijn van vrijdag op zaterdag een nachtje gaan kamperen met een trekkerstentje op natuurkampeerterrein Wilgenheerd bij Wehe-Den Hoorn. Nog nooit hebben we zo laat in het najaar gekampeerd.  Het Joodse loofhuttenfeest (Soekot) valt ook in het najaar. Het wordt beschreven in Leviticus 23: 39-43. In de laatste verzen daarvan staat:

Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, 43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER , jullie God.”’

Tijdens dit feest wonen de Israëlieten buiten hun huis in een loofhut. De betekenis van het feest is wel eens vergeestelijkt (Het gaat om het hutje van waarden en normen als de maatschappij zijn beschaving verliest zoals in de Tweede Wereldoorlog) en zou iets anders zijn dan kamperen dat slechts een vorm van ontspanning is. Terwijl ik daar voor onze tent zat bij het vroeg invallende duisternis en ik opkeek naar de sterren, werd het mij duidelijk dat kamperen in zo’n klein tentje wel degelijk een spirituele dimensie heeft. Ik leefde ineens buiten en was afhankelijk van het weer. Ik kwam los van de gemakken en vaste gebruiken van thuis. Dat soort comfort vinden we onmisbaar, maar tijdens kamperen ontdek ik steeds weer dat dat ook een bevrijding kan zijn als je dat (even) niet meer hebt. Dat leven buiten, dichterbij de natuur en onder de sterrenhemel, brengt ons ook dichter bij God van wie we het leven ontvangen. En daar zit ook de crux van het loofhuttenfeest. Het is God van wie wij alles ontvangen en afhankelijk zijn. Dat ontdekte het volk tijdens de reis door de woestijn en dat wordt gevierd tijdens Soekot.

Ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 11-2018

De vakantietijd is weer voorbij. Na een lange zomer zijn de scholen weer begonnen en begint het gewone dagelijkse leven weer. Ook in de kerk beginnen deze maand de catechisaties en de gespreksgroepen weer. In het winterprogrammaboekje kunt u er meer over lezen. Ook ikzelf heb een goede vakantie achter de rug. De fietstocht naar Zuid-Limburg was geslaagd en ik heb menig heuvel daar op de ligfiets beklommen. Een geslaagde vakantie is niet vanzelfsprekend en ik ervaar dit beslist als een vorm van zegen die ik heb mogen ontvangen. De startzondag is op 16 september. Het is een bijzondere inspirerende zondag met veel bijzondere activiteiten waarop we elkaar ontmoeten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 10-2018

Komende zondag (10 juni) is de overstapdienst waarin achtste-groepers Anniek, Lianne en Vera afscheid nemen van de kindernevendienst en welkom worden geheten bij de Tienerdienst. Maar deze dienst markeert eigenlijk veel meer dan dat alleen. Want er begint voor hen ook een nieuw leven op het voortgezet onderwijs. Dat is buiten de vertrouwde omgeving waarbinnen ze lang hebben geleefd. Bovendien staat ook de puberteit voor de deur. Deze overgang willen we markeren met deze dienst. Dat komt ook tot uitdrukking in  het moment van de dienst waarin de ouders de kinderen een wens meegeven. Zo wordt het ook een moment in de (geloofs)opvoeding waarin de toegenomen zelfstandigheid van de kinderen tot uitdrukking wordt gebracht.

Het wordt een bijzondere dienst, want ook het clustercombo zal meewerken aan deze dienst. Dat geeft ook de mogelijkheid om de liturgie meer af te stemmen op de smaak van jongeren.  Lianne, Vera Homeen Anniek hebben ook hun wensen doorgegeven en daar hebben we zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ook het collectedoel Warchild is door hen uitgekozen.

Ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 9-2018

Komende zondag 13 mei 2018 is de Tienerkerkdienst die samen met het team van de tienerdienstleiding en de tieners is voorbereid. De begeleiding is met orgel, piano en via Youtube. Video en speelse elementen hebben ook een plaats in de dienst. Het thema gaat over de vraag wie  je naaste of je medemens is. Het wordt een vrolijke dienst die gewoon anders is. Er is wel een preek en de bedoeling is dat die kort en to-the-point zal zijn.

Ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 8-2018

Afgelopen donderdag 26 april was een bijzondere dag. Ik mocht maar liefst 3 keer meemaken dat een gemeentelid een lintje ontving: Als eerste Jopie van der Wal. Zij was naar de Vredekerk gelokt met als smoes dat de kerkenraad zich daar verzamelde om samen naar Brasserie Meer te gaan waar Ko Wiersema zijn lintje ontving. Dat laatste was waar. Ook Ko kreeg een lintje opgespeld. Tenslotte gingen we naar het gemeentehuis waar Hetty Werkman haar lintje kreeg. Elke keer was verschillend maar het was iedere keer weer bijzonder om mee te maken. Het waren de enige onderscheidingen in de gemeente Loppersum. Alle drie kregen een uitnodiging om op koningsdag het bezoek van de koninklijke familie mee te maken.   Hoewel ik alle drie de gehuldigden al persoonlijk gefeliciteerd heb, wil ik dat ook vanaf deze plaats nog een keer doen. Van harte gefeliciteerd met deze terechte onderscheiding.

Helemaal toeval dat mensen uit onze kerkelijke gemeente de enige onderscheidenen in de gemeente Loppersum waren, is het niet. Uit onderzoek, zo is mij tijdens een nascholing voor predikanten verteld, is gebleken dat mensen met kerkelijke betrokkenheid gemiddeld echt meer vrijwilligerswerk doen. Maatschappelijke betrokkenheid hoort bij een protestantse levensovertuiging.

Ook in onze tuin is er weer het nodige vrijwilligerswerk gedaan. Er is door gemeenteleden weer hard gewerkt waardoor het er veel beter uitziet. Ook bij de kerk is er heel veel gesnoeid en dat is door dezelfde mensen gedaan. Hartelijke dank daarvoor. We zijn er echt heel blij mee.

Ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 7-2018

Het is Pasen geweest. Dat betekent dat veel activiteiten van dit seizoen zijn afgerond. Ook de Johannes Leeskring is in april voor het laatst geweest dit seizoen. Woensdag 5 september gaan we verder. We zijn gekomen tot en met Johannes 7: Jezus op het loofhuttenfeest. Het is verrassend om het Johannesevangelie achter elkaar door te lezen en dan ons te concentreren op wat het Johannes- evangelie ons nu precies wil zeggen. Het Johannesevangelie vertelt het net allemaal even anders dan de andere evangeliën en dan verrast het ons menigmaal. U kunt nu alvast 5 september in uw agenda opschrijven en met ons mee gaan doen als het zover is. Ook als het dan uw eerste keer is. Het is goed om met elkaar uit de bijbel te lezen en te studeren. De Bijbel is immers de bron van ons geloof. Het Johannesevangelie zegt dat Jezus het Woord van God is. Jezus leren we door de bijbel kennen en daardoor ontmoeten we als we de bijbel lezen dat woord van God. Het is juist het Johannesevangelie dat ons zo sterk bij deze bron bepaalt en het is goed om ons als gemeente daarmee bezig te houden. Een activiteit die nog komt is de Tienerkerkdienst op 13 mei in de Vredekerk. We zijn druk bezig met de voorbereidingen U kunt daar meer over lezen elders in het Kerkblad. Het is een dienst voor jong en oud en ik denk dat het goed is als ook de ouderen aanwezig zijn om zo deze dienst tot een feest te maken.

ds. Marco Roepers
Uit de pastorie 6-2018

Deze week is de stille week waarin we het lijden en sterven van onze Heer gedenken. Het thema van deze week dat ik samen met Tjalling heb uitgezocht is Verbonden.  Bij dit thema heeft Marjolien Kippersluys een afbeelding gemaakt die de liturgie van de diensten op Witte Donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake, ‘s avond laat op Stille Zaterdag, zal sieren. Het lied bij dit thema is gezang 589 dat we in al deze diensten zullen zingen. De tekst is geschreven door Willem Barnard en gaat over Jezus die het dodenrijk in gaat om zich te verbinden met de doden. Hij geeft hun zo deel aan de nieuwe toekomst van het leven dat met Pasen  aan de dag treedt of, anders gezegd, openbaar wordt.

Zoals gezegd gebruiken  we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (in de Petrus en Pauluskerk) een liturgie. In de dienst op Paaszondagochtend (die om 10 uur begint)  gebruiken we de beamer. Aan deze feestelijke dienst zal Loppersums Harmonie haar medewerking verlenen. Ook zullen we in deze dienst mevrouw Goelema uit Wiemersheerd gedenken die maandag 26 maart is overleden.

Ds. Marco Roepers