image_pdfimage_print

Uit de pastorie 12-2018

Tijdens het weekend van 13 en 14 oktober was het uitzonderlijk mooi weer voor oktober en toen hebben we “Uit de pastorie” wat letterlijker genomen. We zijn van vrijdag op zaterdag een nachtje gaan kamperen met een trekkerstentje op natuurkampeerterrein Wilgenheerd bij Wehe-Den Hoorn. Nog nooit hebben we zo laat in het najaar gekampeerd.  Het Joodse loofhuttenfeest (Soekot) valt ook in het najaar. Het wordt beschreven in Leviticus 23: 39-43. In de laatste verzen daarvan staat:

Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, 43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER , jullie God.”’

Tijdens dit feest wonen de Israëlieten buiten hun huis in een loofhut. De betekenis van het feest is wel eens vergeestelijkt (Het gaat om het hutje van waarden en normen als de maatschappij zijn beschaving verliest zoals in de Tweede Wereldoorlog) en zou iets anders zijn dan kamperen dat slechts een vorm van ontspanning is. Terwijl ik daar voor onze tent zat bij het vroeg invallende duisternis en ik opkeek naar de sterren, werd het mij duidelijk dat kamperen in zo’n klein tentje wel degelijk een spirituele dimensie heeft. Ik leefde ineens buiten en was afhankelijk van het weer. Ik kwam los van de gemakken en vaste gebruiken van thuis. Dat soort comfort vinden we onmisbaar, maar tijdens kamperen ontdek ik steeds weer dat dat ook een bevrijding kan zijn als je dat (even) niet meer hebt. Dat leven buiten, dichterbij de natuur en onder de sterrenhemel, brengt ons ook dichter bij God van wie we het leven ontvangen. En daar zit ook de crux van het loofhuttenfeest. Het is God van wie wij alles ontvangen en afhankelijk zijn. Dat ontdekte het volk tijdens de reis door de woestijn en dat wordt gevierd tijdens Soekot.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 11-2018

De vakantietijd is weer voorbij. Na een lange zomer zijn de scholen weer begonnen en begint het gewone dagelijkse leven weer. Ook in de kerk beginnen deze maand de catechisaties en de gespreksgroepen weer. In het winterprogrammaboekje kunt u er meer over lezen. Ook ikzelf heb een goede vakantie achter de rug. De fietstocht naar Zuid-Limburg was geslaagd en ik heb menig heuvel daar op de ligfiets beklommen. Een geslaagde vakantie is niet vanzelfsprekend en ik ervaar dit beslist als een vorm van zegen die ik heb mogen ontvangen. De startzondag is op 16 september. Het is een bijzondere inspirerende zondag met veel bijzondere activiteiten waarop we elkaar ontmoeten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 10-2018

Komende zondag (10 juni) is de overstapdienst waarin achtste-groepers Anniek, Lianne en Vera afscheid nemen van de kindernevendienst en welkom worden geheten bij de Tienerdienst. Maar deze dienst markeert eigenlijk veel meer dan dat alleen. Want er begint voor hen ook een nieuw leven op het voortgezet onderwijs. Dat is buiten de vertrouwde omgeving waarbinnen ze lang hebben geleefd. Bovendien staat ook de puberteit voor de deur. Deze overgang willen we markeren met deze dienst. Dat komt ook tot uitdrukking in  het moment van de dienst waarin de ouders de kinderen een wens meegeven. Zo wordt het ook een moment in de (geloofs)opvoeding waarin de toegenomen zelfstandigheid van de kinderen tot uitdrukking wordt gebracht.

Het wordt een bijzondere dienst, want ook het clustercombo zal meewerken aan deze dienst. Dat geeft ook de mogelijkheid om de liturgie meer af te stemmen op de smaak van jongeren.  Lianne, Vera Homeen Anniek hebben ook hun wensen doorgegeven en daar hebben we zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ook het collectedoel Warchild is door hen uitgekozen.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 9-2018

Komende zondag 13 mei 2018 is de Tienerkerkdienst die samen met het team van de tienerdienstleiding en de tieners is voorbereid. De begeleiding is met orgel, piano en via Youtube. Video en speelse elementen hebben ook een plaats in de dienst. Het thema gaat over de vraag wie  je naaste of je medemens is. Het wordt een vrolijke dienst die gewoon anders is. Er is wel een preek en de bedoeling is dat die kort en to-the-point zal zijn.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 8-2018

Afgelopen donderdag 26 april was een bijzondere dag. Ik mocht maar liefst 3 keer meemaken dat een gemeentelid een lintje ontving: Als eerste Jopie van der Wal. Zij was naar de Vredekerk gelokt met als smoes dat de kerkenraad zich daar verzamelde om samen naar Brasserie Meer te gaan waar Ko Wiersema zijn lintje ontving. Dat laatste was waar. Ook Ko kreeg een lintje opgespeld. Tenslotte gingen we naar het gemeentehuis waar Hetty Werkman haar lintje kreeg. Elke keer was verschillend maar het was iedere keer weer bijzonder om mee te maken. Het waren de enige onderscheidingen in de gemeente Loppersum. Alle drie kregen een uitnodiging om op koningsdag het bezoek van de koninklijke familie mee te maken.   Hoewel ik alle drie de gehuldigden al persoonlijk gefeliciteerd heb, wil ik dat ook vanaf deze plaats nog een keer doen. Van harte gefeliciteerd met deze terechte onderscheiding.

Helemaal toeval dat mensen uit onze kerkelijke gemeente de enige onderscheidenen in de gemeente Loppersum waren, is het niet. Uit onderzoek, zo is mij tijdens een nascholing voor predikanten verteld, is gebleken dat mensen met kerkelijke betrokkenheid gemiddeld echt meer vrijwilligerswerk doen. Maatschappelijke betrokkenheid hoort bij een protestantse levensovertuiging.

Ook in onze tuin is er weer het nodige vrijwilligerswerk gedaan. Er is door gemeenteleden weer hard gewerkt waardoor het er veel beter uitziet. Ook bij de kerk is er heel veel gesnoeid en dat is door dezelfde mensen gedaan. Hartelijke dank daarvoor. We zijn er echt heel blij mee.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 7-2018

Het is Pasen geweest. Dat betekent dat veel activiteiten van dit seizoen zijn afgerond. Ook de Johannes Leeskring is in april voor het laatst geweest dit seizoen. Woensdag 5 september gaan we verder. We zijn gekomen tot en met Johannes 7: Jezus op het loofhuttenfeest. Het is verrassend om het Johannesevangelie achter elkaar door te lezen en dan ons te concentreren op wat het Johannes- evangelie ons nu precies wil zeggen. Het Johannesevangelie vertelt het net allemaal even anders dan de andere evangeliën en dan verrast het ons menigmaal. U kunt nu alvast 5 september in uw agenda opschrijven en met ons mee gaan doen als het zover is. Ook als het dan uw eerste keer is. Het is goed om met elkaar uit de bijbel te lezen en te studeren. De Bijbel is immers de bron van ons geloof. Het Johannesevangelie zegt dat Jezus het Woord van God is. Jezus leren we door de bijbel kennen en daardoor ontmoeten we als we de bijbel lezen dat woord van God. Het is juist het Johannesevangelie dat ons zo sterk bij deze bron bepaalt en het is goed om ons als gemeente daarmee bezig te houden. Een activiteit die nog komt is de Tienerkerkdienst op 13 mei in de Vredekerk. We zijn druk bezig met de voorbereidingen U kunt daar meer over lezen elders in het Kerkblad. Het is een dienst voor jong en oud en ik denk dat het goed is als ook de ouderen aanwezig zijn om zo deze dienst tot een feest te maken.

ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 6-2018

Deze week is de stille week waarin we het lijden en sterven van onze Heer gedenken. Het thema van deze week dat ik samen met Tjalling heb uitgezocht is Verbonden.  Bij dit thema heeft Marjolien Kippersluys een afbeelding gemaakt die de liturgie van de diensten op Witte Donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake, ‘s avond laat op Stille Zaterdag, zal sieren. Het lied bij dit thema is gezang 589 dat we in al deze diensten zullen zingen. De tekst is geschreven door Willem Barnard en gaat over Jezus die het dodenrijk in gaat om zich te verbinden met de doden. Hij geeft hun zo deel aan de nieuwe toekomst van het leven dat met Pasen  aan de dag treedt of, anders gezegd, openbaar wordt.

Zoals gezegd gebruiken  we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (in de Petrus en Pauluskerk) een liturgie. In de dienst op Paaszondagochtend (die om 10 uur begint)  gebruiken we de beamer. Aan deze feestelijke dienst zal Loppersums Harmonie haar medewerking verlenen. Ook zullen we in deze dienst mevrouw Goelema uit Wiemersheerd gedenken die maandag 26 maart is overleden.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 5-2018

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

De stille week en Pasen vormen een zwaartepunt in de kerkelijke kalender. Het lijden, sterven en opstanding van Jezus vormen het middelpunt van het christelijk geloof. Het thema van de Stille week is zowel in de Vredekerk als in Maarland “Verbonden”. Zowel in het lijden als met de opstanding is Jezus verbonden met de mensen. En die verbondenheid geeft Hij door. We hopen dat dat ook in onze diensten tot uitdrukking mag komen. Aan de paasdienst op zondagochtend werkt ook Loppersum’s Harmonie mee. Zij nemen de hele muzikale begeleiding voor hun rekening.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 4-2018

De veertigdagentijd is begonnen. Het is de tijd waarin we ons concentreren op het lijden van Jezus om zo zijn opstanding des te intenser te kunnen vieren. Maar hoe doen we dat?  De kerkenraad heeft het boekje Onvoorwaardelijke liefde samengesteld als handreiking hiervoor. Het zijn meditatieve gedachten, liederen, gebeden en bijbelteksten waaronder die van de zondag.

Het is een dagboekje door de veertigdagentijd heen. Met dit boekje kan de veertigdagentijd ook meer gaan betekenen thuis. Op woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Deze dienst is om 19:30 uur. We staan dan stil bij de aarde, werken, groeien, bloeien en verdeling van welvaart.  We vragen om zegen op ons werk, maar een gebed keert altijd naar ons terug. Want de zegen die ontvangen is, is er om ook voor anderen tot een zegen te zijn. Dat is en blijft actueel. Iedereen is voor deze dienst uitgenodigd. De laatste week van de veertigdagentijd is de stille week. Maarland en wij hebben hetzelfde thema voor deze week: Verbonden.

Ds. Marco Roepers

Uit de pastorie 3-2018

Donderdag 1 februari was Sander de Hosson te gast bij De Kerk Draait Door in de Petrus en Pauluskerk. Sander is longarts in het Wilhemina Ziekenhuis in Assen. Hij is bekend van zijn columns in het Dagblad van het Noorden.  Het was de best bezochte bijeenkomst tot nu toe van De Kerk Draait Door.

Wat opviel was dat veel mensen aanwezig waren die actief in de zorg zijn, maar ook andere mensen die veel te maken hebben met ziekenhuisbezoek. Wat aansprak was de menselijkheid en de betrokkenheid die Sander in zijn columns schetste. De arts is ook een mens die moet verwerken wat zijn patiënten overkomt en zelf ook rouwt als er een patiënt overlijdt. Dat is noodzakelijk wil een arts ook werkelijk zijn patiënten ontmoeten op het menselijk vlak. Palliatieve zorg (stervensbegeleiding) moet veel meer aandacht krijgen tijdens de opleiding. Geestelijke zorg bij de laatste grens is zo belangrijk en ook zo ondergewaardeerd, al wordt het belang ervan steeds meer ingezien. Ook de voorlichting aan patiënten over hun mogelijke levenseinde moet beter. Vaak is onbekendheid met de mogelijkheden om mensen naar hun einde te begeleiden de reden. Euthanasie is voor een arts zeer ingrijpend.

Die oproep om menselijkheid en betrokkenheid is opvallend. Onze tijd technologiseert steeds meer. Technologie brengt ook grootschaligheid met zich mee. Die beide dingen samen leiden  ertoe dat mensen een nummer worden in een medisch proces. Dat brengt weer eenzaamheid met zich mee, zeker als het om een moeilijke ziekte gaat en de vooruitzichten slecht zijn. Sander liet zien dat er ook een tegenbeweging is. Dat er zoveel mensen uit de zorg aanwezig waren laat weer zien dat meer mensen zich daartoe geroepen voelen.

Ik denk dat medemenselijkheid heel belangrijk is. Juist in deze technologische tijd zien we des te meer de noodzaak ervan. Ik moest ook denken aan het geloof. In het evangelie lees ik dat God mens werd, medemens, omdat hij zoveel van ons houdt. Geen afstand maar nabijheid. En God zet ons ertoe aan om ook echt medemens (naaste) te worden voor de ander.

Ds. Marco Roepers