Onder de Toren 14

Op vrijdag 31 oktober was de opening van de tentoonstelling Schatten van Maarland. Vier Maarlandse mannen hebben deze tentoonstelling gemaakt: Menno Wieringa, Willem-Jan van Neck, Martin Ettema en Maarten Burggraaff. Het is een bijzondere tentoonstelling geworden waarin van iedere kerk in Maarland gebied, iets te zien is.

Dat gaat van het bekende schilderij van Henk Helmantel van de hoofdingang van de Petrus en Pauluskerk tot de akte van grondverkoop in 1870 door de kerkvoogden van Loppersum aan het provinciebestuur; dit om het huidige Eemskanaal te graven.

Van de prachtige zilveren drinkbeker van de kerk van Leermens tot een ooit afgezaagd stukje rouwbord uit de Mariakerk in ’t Zandt dat jarenlang als kapstok is gebruikt.

Er is een catalogus uitgegeven met mooie foto’s en met van al het tentoongestelde een verhaal of uitleg. Het boekje kost maar drie euro.

Eén verhaal wil ik hier kort vertellen. Er ligt een oud en vergeeld boekje, geschreven door mevrouw Pasma. Haar man was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog predikant van Zeerijp. Hij was zeer fel tegen de bezetters en stak dat niet onder stoelen of banken. In 1942 heeft hij een beroep aangenomen naar de Achterhoek, na verraad is hij daar opgepakt. Vlak voor het einde van de oorlog is hij overleden. Het boekje bevat brieven die hij aan zijn vrouw schreef en ook getuigenissen van medegevangenen: velen was hij tot steun. Het boekje heet: Gij zult mijn getuigen zijn.

Helaas is het te breekbaar om in te zien, maar het verhaal staat kort in de catalogus en is zeer indrukwekkend.

domie Tjalling
Onder de toren 13

Vergeving, het ging er weer over in een dienst een tijdje terug. Een aantal jaar geleden heb ik er een studieverlof aan gewijd en daar wat dingen over opgeschreven. Ik was vooral erg onder de indruk van de boeken van Lytta Basset, die gaan over schuld en vergeving.

Sinds dat studieverlof krijg ik regelmatig uitnodigingen om iets te komen vertellen over het onderwerp vergeving. Maar ik krijg het er steeds moeilijker mee.

Niet omdat het niet mooi is om iets te delen met anderen van wat je hebt overdacht. Maar omdat het zo gemakkelijk gezegd is. Ik kan heel goed uitleggen (denk ik…) wat het betekent als Jezus tegen Petrus zegt: je moet geen zeven keer vergeven, maar zeventig maal zeven keer. Maar uitleggen is één ding, het doen iets heel anders.

Ik heb dan ook diepe bewondering voor mensen die kunnen vergeven wat hen is aangedaan, ook als dat erg heeft ingegrepen in hun leven. Het is een zwaar proces waar zij doorheen zijn gegaan. In hun spoor kan ik alleen maar blijven proberen mijn eigen kleine griefjes tegen anderen, los te laten.

Domie Tjalling
Onder de toren 12

Maar dan blijkt de man die zo oprecht en wanhopig uit zijn ogen keek (Onder de toren 11), toch een oplichter. En nog wel zo’n oplichter dat de Ommelander Courant een heel stuk aan zijn activiteiten wijdt. Onder de kop ‘Noord-Groninger kerken massaal opgelicht’ staat te lezen dat het om een keurige man gaat met Indonesisch / Vietnamees uiterlijk en een Brabants accent. Kan niet missen, dat moet mijn man zijn.

Overal blijkt hij weer een ander praatje te hebben gedaan, hoewel: als je de flarden uit het krantenbericht samenvoegt, komt er zo ongeveer het verhaal uit dat hij ons ook heeft verteld. Een collega uit een naburige classis heeft de zaak in de publiciteit gegooid, hij roept op om aangifte te doen.

Dat ga ik zeker doen, alleen al vanwege het feit dat de oplichter misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie die je als predikant op dit gebied nu eenmaal hebt.

Voel ik mij belazerd? Hoewel ik dat wel ben, valt het gevoel wel mee.

Shit happens, of theologischer uitgedrukt: een mens is nu eenmaal kwetsbaar voor het kwaad, dat je zomaar kan overkomen.

Meer neem ik het deze oplichter kwalijk dat hij door zijn praktijken mijn tijd heeft bezet, die ik anders goed had kunnen inzetten voor mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken.

Mocht ik hem nog eens tegenkomen, dan zal ik hem vragen of hij zich daar wel bewust van is.

domie Tjalling
Onder de toren 11

Je zit samen met je collega te overleggen over kerkelijke zaken als Startzondag, De kerk draait door, belijdenis en de bel gaat. Aan de deur iemand die je niet kent. Hij zegt dat hij hulp nodig heeft, ten einde raad is hij. En even later zitten je collega en jij samen met die ander te overleggen. Startzondag, De kerk draait door, belijdenis – het is allemaal aan de kant geschoven door de aanwezigheid van iemand die zegt hulp nodig te hebben. Door een ongelukkig toeval is hij op straat terecht gekomen, zijn bezittingen zijn gestolen. Van zijn laatste geld heeft hij matje en slaapzak gekocht, waarmee hij al weken ergens in de open lucht overnacht. Hij wil geen geld, hij wil werk. Hij wil geen eten, hij wil wel koffie. Koffie, eten, geld – dat is nog te doen. Werk hebben wij genoeg, maar niet tegen betaling. Moet je zijn verhaal geloven? Zijn ogen en zijn hele houding stralen oprechtheid en wanhoop uit, maar zijn verhaal kent vele leemten.

De volgende dag komt hij volgens afspraak terug. Dus toch?

We hopen en denken van wel.

Opeens merk je dat je als domie echt wel voor sommige mensen een toevluchtsoord bent. Tegelijk ben je daarin kwetsbaar, want je zult iemand niet zo snel kritisch gaan bevragen. Als domie vraag je niet zo snel naar verificatie, je denkt eerder mee met degene die hulp vraagt. Je handelt met een pastorale blik.

Maar dat geeft je misschien ook ruimte om dingen op te merken die een ander niet ziet. Want de officiële instanties die we te hulp roepen laten het een voor een afweten.

En wij, wij hopen en wachten af….

Domie Tjalling

 
Onder de toren 10

Met veel plezier zijn we met een klein groepje bezig om de Startzondag te organiseren. Het is mooi dat we dit jaar van Loppersum naar ’t Zandt gaan. Het geeft de uitgestrektheid van onze gemeente goed weer. En hoe prachtig die uitgestrektheid is, merk ik elke keer als ik op de fiets door het land rijd: van Westeremden naar Loppersum langs de maar, van Leermens naar Godlinze door het weiland, van Eenum naar Oosterwijtwerd langs het gebouw van de Dieftilschool.

Dit jaar geef ik lessen GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs) aan de scholen in ’t Zandt en Westeremden: de Zandplaat en de Abt Emo school. Het is leuk om daar weer te komen en het is heerlijk als het weer meezit en ik op de fiets naar school kan.

Vanmorgen op de fiets onderweg naar ’t Zandt voor mijn eerste les daar, realiseerde ik mij dat het gesprek over de aardbevingen een beetje weggeëbd is. Dat betekent niet dat er niet een groep mensen is die nog elke dag hinder ondervindt van de aangerichte schade. Vanuit de kerken in onze regio is er sinds kort een groep actief die zich bezig houdt met de gevolgen van de aardbevingen. We willen ons daarbij vooral richten op twee zaken: dat mensen, die schade lijden recht wordt gedaan. En dat de kansen die er liggen voor onze provincie aangegrepen worden. We zitten als kerken niet aan de Dialoogtafel, maar krijgen wel de notulen en de agenda van de Dialoogtafel. Zo kunnen we kritisch meedenken.

domie Tjalling
Onder de toren 9

Afgelopen zondag (31 augustus) hebben we voor de derde keer een stukje Jacobswandeling gelopen. We, dat zijn een groepje jongeren (15, 16 jaar) uit de Katholieke Parochie en onze PKN Loppersum – Maarland en een groepje organisatie. We werden verwelkomd in de grote Katholieke Sint Jacobus de Meerdere Kerk van Uithuizen door pastor Nellie. Zij legde ons uit dat de St. Jacobsschelp niet alleen het teken van Jacobus is, dat wandelaars de weg wijst. Vroeger was het ook de bescherming van pelgrims om zo’n schelp zichtbaar te dragen, want struikrovers lieten een pelgrim meestal wel lopen. Die waren toch omgeven met een soort stralenkransje van heiligheid, bovendien hadden ze meestal geen cent op zak.

Na een mooie uitzegening op z’n Katholieks door Nellie, gingen we onder een stralende zon op weg. Waar die grote onweersbui gebleven was, een raadsel is het. Wat mij opviel in het gesprek onderweg was de grote openheid waarmee iedereen antwoordde op de ‘lastige’ vragen.

Als je de wandeling drie keer gelopen hebt, sta je niet meer te kijken van de stop in Oldenzijl of het ijsje bij De Diek’n. Hoewel het bijzonder blijft dat dat ijsje in een oesterschelp geserveerd wordt. Na een copieuze maaltijd onder de toren van de Jacobuskerk in Zeerijp, gemaakt door wandelkok Justus, sloten we in de kerk ons pelgrimstochtje af. Onder ander door het lezen van Psalm 121, een pelgrimslied. Ik vond het ook deze keer weer fantastisch om samen met de organisatie en de jongeren onderweg te zijn.

domie Tjalling
Onder de toren 8

Zo lig je ergens ‘hier aan de kust, de Zeeuwse kust’ in het zoute water, eet je mosselen en bekijk je met vele duizenden tegelijk pittoreske Vlaamse stadjes. Zo zit je weer onder de oude Lopster toren.

Hij staat er nog stevig en wel. Een vriend op bezoek vroeg zich af of de toren, gesteld dat hij ooit om zou vallen (dat soort gedachten komen op bij bezoek aan een aardbevingsgebied) ons huis zou verpletteren. Maar wij dachten en hoopten van niet. Voorlopig is het leven goed onder de toren, hij geeft het dorp een middelpunt en zijn gelui zorgt voor een zekere saamhorigheid.

Intussen is de kerk al zo’n anderhalf jaar gesloten. Maar langzamerhand nadert de (geplande) restauratie en de (ongeplande) reparatie vanwege aardbevingsschade, haar einde.

Wanneer de kerk open gaat is nog niet precies bekend, maar het zal niet meer zo lang duren. Ik verheug mij er op om weer dienst te hebben in de Petrus en Pauluskerk. Wat ik gezien heb van de gerestaureerde kerk is verrassend en mooi.

Nu eerst probeer ik mijn hoofd uit de vakantiestand te krijgen. Dat valt mij nog niet mee, maar daarin zal ik niet de enige zijn.

domie Tjalling
Onder de toren 7

De bladeren van de walnootboom in de tuin zijn inmiddels alweer groot genoeg om regen en vogelpoep op te vangen. Je kunt veilig en droog onder de boom zitten. Hij beschermt ons ook nog een groot deel van de dag tegen de zon, in zijn schaduw is het goed toeven als die fel schijnt. En in de avond vormt de boom een natuurlijke beschutting van waaruit je de vleermuizen, zwaluwen en kraaien kunt volgen. Voorlopig zitten wij hier goed onder de walnotenboom. Als het meezit geeft hij in de herfst ook nog walnoten, soms een beetje maar ook wel eens overdadig veel.

Ons bereiken ook allerlei geruchten over verhuizen, maar we worden goed op de hoogte gehouden door onze kerkrentmeesters. Voorlopig blijven het niet meer dan geruchten, we wachten gewoon rustig af of de geruchten ooit feiten zullen worden.

De zomertijd breekt aan. Al het kerkenwerk wordt langzamerhand op een lager pitje gedraaid. Voor veel mensen is het een tijd van reizen, maar niet voor iedereen. Je kunt wel stellen dat voor iedereen het hele leven een reis is, een levensreis of pelgrimage. Dat was het onderwerp van een avondgebed in juni in Oosterwijtwerd. Samen met pastor Marika Meijer heb ik toen aan het einde van de viering de volgende zegenbede uitgesproken. Het is een zegenvoor pelgrims naar Santiago de Compostela. Ik schrijf ‘m nu op, voor ieder die dit leest:

Zegen uw mensen
die hun pelgrimsweg vervolgen
en leid hun weg naar uw wil.
Wees voor hen een schaduw
in de hitte van de dag,
licht – in het duister van de nacht,
verkwikking – in vermoeidheid,
opdat zij onder uw hoede
gelukkig mogen aankomen
bij het doel van hun reis.

Goede reis!

ds Tjalling Huisman
Onder de toren 6

Naamloos2In de laatste week van juni stond er in Middelstum, bij borg Ewsum, een bouwwerk van aardappelkisten met een mooi gekleurd zeil er overheen. Deze tent is neergezet door de Stichting Groningen-Noord (www.groningennoord.nl). De stichting is een initiatief van een aantal Groningers, die zich zorgen maken over het negatieve nieuws over Groningen sinds de aardbevingen. Ze willen juist de kansen en de schoonheid van Groningen belichten. Daarvoor organiseren ze zogenaamde dorpspleinontmoetingen, de eerste daarvan was in Middelstum. Mensen krijgen hier de gelegenheid om hun ideeën voor Noord-Groningen in te brengen, ook de Stichting legt de bewoners een aantal van haar ideeën voor. Verder kunnen mensen klachten deponeren over (de afwikkeling van de schade van de) aardbevingen; er was een gesprek met de voorzitter van de Dialoogtafel, Jacques Wallage, in de tent. Basisscholen worden uitgenodigd voor een les in de tent. En de kerken krijgen de mogelijkheid een kerkdienst te houden in of bij de tent.

NaamloosEn zo stond ik namens de kerken die laatste zondag van juni ’s middags op een houten podium, gelukkig geflankeerd door een fantastische zangeres en een vrolijke organist. Een klein groepje mensen zat in de tent. We luisterden naar Tineke, die begeleid door Harm zong: Wees voor mij een beschuttende rots. Het ging over de grote woorden uit Psalm 46: God is voor ons een veilige schuilplaats; daarom vrezen we niet, al wankelt de aarde. Een Kyrie klonk voor Groningers die lijden onder de dreiging en de gevolgen van de bevingen.

Maar we luisterden ook naar Mien Hogelaandvan Ede Staal en het prachtige gedicht van Hans Werkman, Groninger Hogeland: een droom over een nieuwe aarde waarop de dichter zich hetzelfde Hogeland droomt als waar hij woont. Daaraan gekoppeld de gedachte, dat God mensen nodig heeft om naar die droom toe te leven: Zonder hun geloof had God het nooit gered.

Het was een klein moment van geloof, hoop en troost in de tent in Middelstum. Maar ik vond het een mooi moment.

De dorpspleinontmoeting van de Stichting Groningen-Noord zal ook Loppersum aandoen, waarschijnlijk eind september.

domie Tjalling

 

 
Onder de toren 5

IMG_20140615_092907Zondag 15 juni vierden we de overstap van tien kinderen van groep 8 naar de middelbare school. Allemaal kinderen van 11, 12 of 13 jaar. Ze namen afscheid van de kinderdienst en werden welkom geheten door de leiding van de Tienerdienst.

 

IMG_20140615_095458Bij hun overstap kregen ze een mooi boek en een zegen mee. Ook hadden de ouders, elk voor zijn / haar eigen zoon of dochter, een brief geschreven. Een persoonlijke brief over de vraag: wat betekent geloven voor mij, in mijn eigen leven en wat zou het misschien voor jou kunnen betekenen?

IMG_20140615_102733De ouders stonden voorin de kerk in een halve cirkel met voor zich hun kind, en overhandigden zo de brief. Ik vond het ontroerend om mee te maken: de brief, de zegen, het lied Behoed en bewaar jij ons lieve God.

 

 

IMG_20140615_102326De dienst stond een beetje in de lijn van het Joodse Bar / Bat mitswa: de volwassenwording van kinderen in het Joodse geloof. Kinderen krijgen dan een stukje uit de Tenach te lezen in de synagoge. Zo hebben gisteren al de kinderen die afscheid namen ook een klein deel van de dienst verzorgd: een Bijbellezing, een gebed, het aansteken van de kaars, het gesprek met de ouderling, een gedicht.

 

IMG_20140615_102248Bij het welkom door de Tienerdienst bleek dat er twee tieners in de kerk zaten die geslaagd waren voor hun eindexamen: zij kregen een spontaan applaus.

 Maar er zijn veel meer geslaagden: allemaal hartelijk gefeliciteerd!!

Ik weet dat er ook een paar van jullie nog aan het blokken zijn voor een herkansing: veel succes daarbij!!

En als je gezakt bent, dan wens ik je ondanks dat toch een goede zomer tijd toe. En nieuwe, misschien wel andere kansen voor volgend jaar!

domie Tjalling