Categorie archief: onder de toren

Onder de toren 5

IMG_20140615_092907Zondag 15 juni vierden we de overstap van tien kinderen van groep 8 naar de middelbare school. Allemaal kinderen van 11, 12 of 13 jaar. Ze namen afscheid van de kinderdienst en werden welkom geheten door de leiding van de Tienerdienst.

 

IMG_20140615_095458Bij hun overstap kregen ze een mooi boek en een zegen mee. Ook hadden de ouders, elk voor zijn / haar eigen zoon of dochter, een brief geschreven. Een persoonlijke brief over de vraag: wat betekent geloven voor mij, in mijn eigen leven en wat zou het misschien voor jou kunnen betekenen?

IMG_20140615_102733De ouders stonden voorin de kerk in een halve cirkel met voor zich hun kind, en overhandigden zo de brief. Ik vond het ontroerend om mee te maken: de brief, de zegen, het lied Behoed en bewaar jij ons lieve God.

 

 

IMG_20140615_102326De dienst stond een beetje in de lijn van het Joodse Bar / Bat mitswa: de volwassenwording van kinderen in het Joodse geloof. Kinderen krijgen dan een stukje uit de Tenach te lezen in de synagoge. Zo hebben gisteren al de kinderen die afscheid namen ook een klein deel van de dienst verzorgd: een Bijbellezing, een gebed, het aansteken van de kaars, het gesprek met de ouderling, een gedicht.

 

IMG_20140615_102248Bij het welkom door de Tienerdienst bleek dat er twee tieners in de kerk zaten die geslaagd waren voor hun eindexamen: zij kregen een spontaan applaus.

 Maar er zijn veel meer geslaagden: allemaal hartelijk gefeliciteerd!!

Ik weet dat er ook een paar van jullie nog aan het blokken zijn voor een herkansing: veel succes daarbij!!

En als je gezakt bent, dan wens ik je ondanks dat toch een goede zomer tijd toe. En nieuwe, misschien wel andere kansen voor volgend jaar!

domie Tjalling

Onder de toren 4

Voor deze keer, een stukje uit mijn Pinksterpreekje:

De Geest spreekt alle talen, maar mensen begrijpen elkaar niet altijd.
De Geest spreekt namelijk in een grondtaal van liefde, de liefde van Jezus.
Voortdurend fluistert zij ons in, de Geest: Jij bent geliefd.
Als je goed luistert hoor je dat gefluister, het is nogal intiem om dat tot je door te laten dringen: jij bent geliefd.
Je kunt er zomaar een rood hoofd van krijgen.
Gelukkig is rood de kleur van Pinksteren, dus het valt niet zo op.
Door zo de woorden van Jezus in je te fluisteren, maakt de Geest je open.
Zij opent je, de Geest van God.
Zij opent je voor de ander.
De ander die vaak een taal gebruikt waar je geen snars van begrijpt.
Een taaltje dat nogal dom overkomt.
Zodat je denkt: hoe kan je zo dom zijn.
Zodat je zegt: Ja en amen, ik moet weer eens verder.
En je hart sluit je af.
Maar de Geest, die opent je.
Zij leert je om goed te luisteren naar de ander:
wat gaat er achter al die domme woorden en gedachten schuil?
Wat klinkt er in door in al die onbegrijpelijke woorden van de ander – aan verlangen naar intimiteit.
Wat klinkt er door in al die vreemde gedachten van de ander – aan verlangen naar een stem die fluistert: Ik heb jou lief!
Laten we in godsnaam goed luisteren naar dat intieme gefluister van de Heilige Geest

Onder de toren 3

Een paar weken geleden hebben we een mailtje uitgestuurd om aan te kondigen dat we stoppen met de bijeenkomsten voor 20 tot 30 jarigen in Oosterwijtwerd. Twee jaar geleden zijn we er mee begonnen. Na een interviewronde met gemeenteleden in deze leeftijd (leuk om te doen trouwens) ontstond het idee om een aantal keer per jaar met en voor deze groep een bijeenkomst te houden. Dit gebeurde steeds in de sfeervolle Mariakerk in Oosterwijtwerd. In de winter was het er vaak zo donker dat je nauwelijks het pad naar de kerk kon vinden. De kachel brandde altijd als we er aankwamen, koffie en thee mochten we gewoon gebruiken. En ook alle kaarsen, langs de wand en in de kroonluchters, mochten we aansteken. Dat is de gastvrijheid van de Mariakerk in Oosterwijtwerd!!

Elke bijeenkomst hadden we een ander thema. Steeds begonnen we met een paar tweegesprekjes, om het onderwerp in te leiden en kennis te maken. Daarna zaten we op kussens in een kring op de meestal koude vloer. In een gesprek werd het onderwerp verder uitgediept. We besloten elke bijeenkomst met het aansteken van een kaars. In de stilte daarna kon iedere die wilde, ook een kaarsje aansteken. We zongen nog een lied en dan was het afgelopen, steeds na ongeveer een uur.

Ik heb genoten van het organiseren van deze bijeenkomsten, samen met Hanneke en soms één van de deelnemers. Maar we merkten dat de groep die erg betrokken was geraakt, ook op andere manieren wel betrokken is bij de kerk. Terwijl de bedoeling van de bijeenkomsten juist was om iets te bieden aan hen die niet op een andere manier betrokken waren.

Dus is het tijd voor iets anders. Als we weten wat dat gaat worden, hoor je / hoort u er ongetwijfeld over.

Domie Tjalling

Onder de toren 2

Een van de dingen die mij steeds weer opvalt in onze gemeente, is dat wij behoorlijk aan het vergrijzen zijn (ik hoef maar in de spiegel te kijken) maar tegelijk een grote groep jongeren op de verschillende catechisatiegroepen hebben. Dat is bijzonder, daar mogen we blij mee zijn.

Van twee van die groepen zijn er korte verslagen over wat we hebben gedaan dit jaar.

Van de gespreksgroep 18+ is er geen verslag, maar ik wil wel graag iets vertellen over de laatste bijeenkomst. Er waren deze keer zes aanwezigen (het aantal wisselt nogal eens) uit de catechisatiegroep, en er waren ook zes genodigden. Zes gemeenteleden van verschillende leeftijd, van 30 tot 80 jaar. Zij waren speciaal uitgenodigd om met de jongeren in gesprek te gaan volgens de carrousel methode: je praat een minuut of tien met iemand en daarna schuif je weer door naar een ander. Zo heb je op een avond dus zes gesprekken steeds met iemand anders.

De gesprekken gingen over vragen als: wanneer hebt u / heb jij belijdenis gedaan? Wat was de reden voor u / jou om toen belijdenis te doen? Hoe sta jij / staat u nu in het geloof? Hoe kijk je / kijkt u nu tegen je / uw belijdenis aan?

Zelf heb ik niet aan de gesprekken meegedaan, ik liep rond met koffie en thee en taart (ieder z’n eigen gave…). Maar ik was wel onder de indruk van de betrokkenheid en het enthousiasme dat door de kerke zoemde. Vaak als ik riep dat de tijd voorbij was, waren de gesprekspartners bijna niet uit elkaar te krijgen.

Vaker doen zo’n gesprek, was het advies achteraf. Goed om te horen, want zo komt de catechisatie weer terecht waar hij thuishoort: bij de gemeente.

domie Tjalling

Onder de Toren 1

Net ben ik bezig geweest met de dienst van zondagavond (18 mei) om 19.00 uur in Eenum. Het thema is De tuin. Uit de voorbereiding met de Eenumer groep is gekomen dat de dienst moet gaan over onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Naast de gebruikelijke ingrediënten voor een dienst hebben we daarover een treffend klein verhaaltje gevonden, dat ik dan ook ga voorlezen.Bij zo’n thema vraag ik mij altijd af hoe concreet en hoe politiek een preek mag en moet worden.Als ik het verhaal uit Genesis 1 lees, waarvan een stukje terugkomt in de dienst, krijg ik het idee dat ik eigenlijk vegetariër zou moeten worden. Omdat in de paradijselijke toestand van het verhaal de mens vruchten en zaden krijgt om te eten.We constateerden in de voorbereiding dat zoals wij als mensheid nu leven, we niet goed omgaan met de aarde. ‘Dit kan niet doorgaan zo’, zei iemand. Moet je daarover in een preek stevige politieke uitspraken doen, of moet je dat juist niet doen?Interessante vragen.Heel blij ben ik dat Roy Niki-Yuluw tijdens de dienst twee liederen zal zingen. Hij begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. Eén lied is door hemzelf en zijn vriend Henk Dragstra geschreven, onder de titel What happened to the city (Dit is mijn stad niet meer).Dat lijkt ver weg van het thema De tuin, maar het heeft er alles mee te maken.domie Tjalling