Categorie archief: onder de toren

Onder de Toren 1

Wij hebben hier bijna acht jaar gewoond, in Loppersum aan het Marktplein, onder de toren. Met veel plezier hebben we hier gewoond, ondanks wat schermutselingen in de eerste jaren met een groepje hangjongeren. Ze zijn verdwenen, zoals dat gaat met hangjongeren. Maar dat geldt niet voor onze opdringerige buurman Albert. Al meteen toen wij nog maar een week in de pastorie woonden – kregen wij te horen dat wij wellicht binnen afzienbare tijd zouden moeten vertrekken. Albert heette toen nog anders, maar de woorden Centrumplan en Supermarkt bleken blijvertjes. Steeds opnieuw doken ze op, soms na een paar jaar waarin er geen sprake meer van was.

Het belette ons niet om volop van het huis te genieten. De prachtige ruimte, de vele kamers en natuurlijk daarachter een tuin waarin je gemakkelijk een partijtje minivoetbal kon spelen. Met de boom, waarvan wij zo hielden, een walnotenboom: schaduw in de zomer, noten in de herfst, prachtige silhouetten in de winter. Het deed ons verdriet om te zien hoe hij gesloopt werd.

Nu verlaten wij deze plaats, waar al eeuwenlang een pastorie heeft gestaan.

Er staat een prachtig gerenoveerde pastorie in Zeerijp op ons te wachten, ook een huis en een woonplek die geschiedenis in zich dragen. Tezijnertijd bent u / ben je van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in hoe mooi het geworden is.

En ja, ook daar wonen we weer onder de toren.

 

domie Tjalling

Onder de toren 14

De terreur in Parijs en Beiroet en de dreiging daarvan in Brussel, het heeft veel indruk op mij gemaakt. Bijna meteen kwam er reactie van iemand uit onze kerkenraad: het moet nu niet zo zijn dat we opeens aan moslims gaan vragen om afstand hiervan te nemen. Alsof zij dit willen, alsof dit bij hun geloof hoort.

Tegelijk waren er moslims die uit zichzelf reageerden. Ik las een reactie op internet, die een inzicht geeft over hoe radicalisering werkt maar ook deradicalisering. Een treffend verhaal, vond ik het. hier een paar gedeeltes uit de reactie:

‘Ik ben Mahmoud Tighadouini. Een Nederlander van Marokkaanse komaf. Ik ben 30 jaar. Ik ben een eenvoudige moslim die zijn weg probeert te vinden in dit mooie land. Mijn hart treurt bij het zien van wat er in Parijs is gebeurd. Natuurlijk ben ik niet verantwoordelijk voor dat vreselijke geweld. Ik ben ook niet verplicht om mijn gevoelens te uiten, maar toch wil ik dat nu doen. Ik kan voortaan ontkennen dat ik moslim ben, maar ik kan ook mijzelf luid en duidelijk laten horen als moslim. Ik woon in Amsterdam. Ik heb verschillende studies genoten, van administratie tot beveiliging. Helaas ben ik een tijdje terug getroffen door de ziekte kanker (hodgkin). Dus mijn maatschappelijke carrière is daardoor wat gestagneerd.

Ik heb zelf ook de conservatieve stroming van de islam aangehangen. Het begon rond mijn achttiende. Ik kom uit een gezin met zes kinderen. Mijn ouders hebben hun best gedaan mij zo goed mogelijk op te voeden. Maar die bagage bleek veel te licht voor de samenleving waarin wij leven en daardoor voel je je niet volwaardig. Vooral als je jong bent wil je ergens bijhoren.
Ik heb thuis enkel wat basiskennis opgedaan over de islam en daar zit het gevaar in. Als je nog nat bent achter de oren, gefrustreerd, op zoek en je vervolgens gaat verdiepen in de islam dan kunnen ze je van alles wijs maken, omdat je fundament niet sterk genoeg is.

Op dat moment zoek je naar duidelijkheid en die duidelijkheid krijg je van de radicale stromingen. Die zeggen waar het op staat. Ze doen geen concessies en zijn niet voor rede vatbaar. Als jonge jongen is dat verleidelijk, maar het is niet de weg. De radicalen geven je ook het gevoel dat je erbij hoort, en dat is nou net waar je naar op zoek bent.

Toen ik in het ziekenhuis lag voor mijn chemokuur en ik twee chirurgen over mij hoorde praten, terwijl zij dachten dat ik sliep, bedacht ik ineens: ‘Deze mensen proberen mijn leven te redden. Waarom zou ik als moslim deze mensen, deze dokters verafschuwen, omdat zij iets anders geloven dan ik of misschien helemaal niet geloven? Waarom zou ik mijn geloof opdringen aan hen terwijl zij mij in vrijheid laten? Zij zagen een mens voor zich die geholpen moest worden en wat die persoon gelooft of denkt, was niet relevant voor hen.

Dankzij die artsen ben ik geen extremist meer.’ Tot zover Mahmoud Tighadouini.

ds Tjalling Huisman

Onder de toren 13

Op 1 november was het Allerheiligen. Voor het avondgebed die dag in Oosterwijtwerd was als thema ‘heiligen’ gekozen. Voor de serie films dit najaar in de Vredekerk, is als thema ‘heiligen’ gekozen. En de ‘Kerk & film’ dienst op 8 november ging over de heilige Hildegard von Bingen.

Wat hebben wij protestanten opeens met het katholieke heiligendom? Nou, niet dat ik in een gebed om de voorspraak van een heilige zal vragen. En ik zal ook geen kaarsje aansteken voor een heilige. In de protestantse kerk noemen we eigenlijk iedereen een heilige, geheiligd in Christus.

Maar toch is het zo dat er ook in onze kerk speciale aandacht is voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Het gaat te ver om hen heiligen te noemen, vaak weet je ook wel iets over hun minder mooie kanten. Maar ze zijn wel lichtende voorbeelden. Ik noem er een aantal, zonder er bij te vermelden waarom zij bijzonder zijn; dat is namelijk bij iedereen zo wel duidelijk: Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Nelson Mandela, Hildegard von Bingen.

Bij die laatste naam zult u misschien denken: wie is dat nou en wat heeft zij dan wel gedaan? Nou zij heeft visioenen gehad en gesproken en getekend en geschreven en gezongen over ‘Gods overvloeiende liefde’. Velen zien in haar een voorbeeld, mensen binnen en mensen buiten de kerk.

Haar leven is verbeeld in de speelfilm Vision, op vrijdag 13 november om 19:45 te zien in de Vredekerk.

Domie Tjalling

Onder de toren 12

Waar alle kranten vol van staan en waar journaals de laatste weken vaak mee beginnen, dat is de grote stroom van vluchtelingen die uit vooral Syrië naar Europa komen. Bemoedigend in al het politieke gemodder vind ik de houding van Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland. Ondanks het feit dat zij moet erkennen dat het Duitsland allemaal een beetje teveel is, blijft zij bij haar standpunt: erbarmen voor de vluchtelingen! Dat is precies het Bijbelse standpunt: in Psalm 146 staat dat God de vreemdelingen beschermt! In het Bijbelboek Leviticus staat dat je vreemdelingen lief moet hebben als jezelf, want ‘jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte’ (Lev. 19:34). Dat laatste is treffend, het wil zeggen: je weet wat het betekent om vreemdeling te zijn, dat valt niet altijd mee! Voor ons zou het kunnen betekenen: probeer je eens in te leven hoe het is, dat je huis en haard moet verlaten om ergens een nieuw thuis te zoeken.

Tenslotte noem ik nog een tekst uit Matteus (25: 35), daar zegt Jezus: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’. Het opnemen van vreemdelingen is één van de zeven werken van barmhartigheid; de andere zijn te vinden in hetzelfde stuk van Matteus, één is er later aan toegevoegd.

Het is goed dat de diaconieën hebben besloten om op 4 oktober te collecteren voor noodhulp in de regio voor Syrische vluchtelingen. De situatie in de opvangkampen in Libanon is erbarmelijk.

domie Tjalling

Onder de toren 11

Net terug van vakantie, kwam mij een oproep onder ogen die gesteund werd door onze PKN. De vraag was om op zaterdag 15 augustus om 12.00 uur de noodklok te luiden voor de situatie van christenen in Syrië en Irak. Voor zover ik weet hebben onze klokken niet extra geluid op dat tijdstip. Eerlijk gezegd heb ik ook mijn twijfels bij deze oproep. Dat heeft niet te maken met hoe ik de situatie van christenen in Syrië en Irak inschat. Want hun situatie is dramatisch en zeer zorgwekkend. Christenen worden vermoord vanwege hun geloof, gedwongen zich te bekeren, onmenselijk behandeld. Velen zijn op de vlucht gegaan. In tien jaar tijd zijn meer dan een miljoen Christenen weggevlucht uit deze landen.

Mijn twijfel ligt bij het feit dat de noodklok niet geluid werd voor alle vervolgden in Syrië en Irak. Want ook de Yezidi’s en moslims van een andere stroming en niet religieuze hulpverleners worden beestachtig behandeld en vermoord door de strijders van de fanatieke haat. Eigenlijk vind ik dat ook voor hen de klok had moeten worden geluid.

Want de christelijke gemeente is iets anders dan een belangenbehartiger voor christenen. Zij komt in opstand tegen onrecht waar ook ter wereld, in het spoor van haar Heer die sprak: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

 

domie Tjalling

Onder de toren 10

Steeds opnieuw is er veel te doen over zondagsrust. In gemeentes waar de politiek in handen is van Christelijke partijen, wordt de winkelopenstelling op zondag tegengehouden. Het bijzondere is dat een aantal jaar geleden ook een paar vakbonden zich uitlieten tegen openstelling van winkels op zondag. Ze wilden de werknemers van winkelbedrijven beschermen tegen een rooster, waarin geen vaste vrije dag meer zit. Ook voor kleinere winkels, met een eigenaar die verder geen of weinig personeel heeft, kan zondagsopenstelling lastig zijn. Want als kleine winkel voel je je bijna gedwongen om mee te doen, anders loop je misschien omzet mis. Het gevolg is dat je zo’n beetje continu aan het werk bent.

Ik vind het heel goed als er een dag in de week is, dat de winkels dicht zijn. Een rustige dag, waar stad en dorp van op adem komen. Of die winkelvrije dag de zondag moet zijn of een andere dag, tja. Ik heb niet de illusie dat in onze maatschappij de meerderheid zich zal uitspreken voor de zondag als vrije christelijke feestdag. Maar welke dag dan ook: het is goed als er tenminste één dag in de week is, dat niet alles in het teken staat van de economie van kopen en verkopen. Niet dat je dat kunt afdwingen: de slimmerik koopt gewoon door via het wereldwijde web.

Maar (het eerste deel van) de oude leefregel van de sabbat is nog heel actueel: het is goed om regelmatig niet te werken, maar uit te rusten. Niet voor niets is er in de vorige eeuw hard gevochten voor vrije dagen en vakantie.

ds. Tjalling Huisman

Onder de Toren 9

Het is al weer lang geleden dat het Goede Vrijdag was. Maar op mijn bureau ligt nog steeds een print van een ‘Nieuwsbreak’ van de Volkskrant (3 april) op internet, met een interview van Vincent Icke: Elke religie is gefascineerd door marteling. Vincent Icke is hoogleraar sterrenkunde en atheïst, hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van Goede Vrijdag. Ook wordt er in de ‘Nieuwsbreak’ een verband gelegd met de uitzending van The Passion, waarbij immers een groot kruis door de straten van de stad (dit jaar Enschede) wordt gedragen. Icke zegt: “Wat mij opvalt aan bijvoorbeeld Goede Vrijdag en aan iedere andere vorm van religie is de bijna ziekelijke fascinatie met martelingen…. die fascinatie grijpt mij aan. En wat ik bedroevend vind, is dat geen enkel geloof afstand neemt van die martelingen.”

Vincent Icke, mocht je dit ooit lezen: Hierbij neem ik uit naam van mijn geloof afstand van iedere marteling!

Dat is er uit, maar wat er nog meer uit moet is mijn ergernis om de arrogantie om je als hoogleraar sterrenkunde zo ongenuanceerd uit te laten over “iedere vorm van religie”. Ik ga toch ook niet iets heel stellig beweren over de sterren, daar heb ik geen verstand van.

Voor wat betreft het christelijk geloof zou ik zeggen dat juist het kruis symbool staat voor het geloof dat mensen elkaar niet moeten martelen. Het staat symbool voor solidariteit met ieder die op deze wereld gemarteld wordt.

Gelukkig zegt Vincent Icke verderop in de ‘Nieuwsbreak’ dat hij wel een honderd procent tolerante atheïst is. Zo zo, Vincent, dat is echt een pak van mijn hart dat jij zo ruimdenkend bent!

Domie Tjalling

Onder de Toren 8

Als ik dit schrijf zijn de avonden in de 40dagentijd alweer bijna voorbij. Ze blijven mij allemaal bij, maar de avond met gedichten in het bijzonder. We waren daar met een klein groepje, zoals we al hadden verwacht. Ieder van ons had een gedicht meegenomen. Om de beurt hebben we ons gedicht voorgelezen. Daarna werd hetzelfde gedicht nog door drie anderen hardop voorgelezen. Iedere lezer legt andere klemtonen, zo ontdek je bij iedere lezing nieuwe dingen in een gedicht. Daarna vertelde de inbrenger van het gedicht waarom hij juist dit gedicht had meegenomen, wat hem raakt in dit gedicht. Daarover ontstonden mooie en diepgaande en soms ook emotionele gesprekken. Zo vloog de avond voorbij. Het werd een bijzondere ervaring om in een paar uur zoveel van elkaar en met elkaar te delen. Eén van gedichten zal ik gebruiken in de dienst op Goede Vrijdag.

domie Tjalling

Onder de Toren 7

Een van onze vele contacten met andere kerken, is die met de Rooms Katholieke Parochie. Afgelopen zondag (22 maart) zijn de voorzitter en de scriba van onze kerkenraad naar een katholieke dienst in de Jacobus de Meerdere kerk in Uithuizen geweest. Een feestelijke dienst waarin de vijf parochies uit de omgeving werden samengevoegd tot één: de Liudgerparochie.

Samenwerken doen wij zo nu en dan op het gebied van het jeugdwerk. Zo hebben we samen een aantal keer een Jacobuswandeling georganiseerd, van Uithuizen naar Zeerijp. En vorige week zondag was er een gezamenlijke avond voor jongeren van ongeveer 14 tot 18 jaar over verslaving. Met z’n twintigen zaten we in een indrukwekkende kamer van de voormalige pastorie in Uithuizen, een kamer die ongeveer net zo hoog is al lang en breed. Daar kregen we uitleg van iemand van de GGD over verslaving. We mochten allemaal een vraag opschrijven van iets dat wij wilden weten over het onderwerp. Die vragen gingen in een doos, en één voor één werden ze er uit gehaald. Aan de hand van onze vragen begon de voorlichter te vertellen, onderbroken door nog eens vele vragen.

Wat mij het meest bijblijft, is dat iemand die ooit verslaafd was altijd verslaafd blijft. Niet dat hij altijd gebruiker blijft, maar hij zal steeds moeten oppassen om niet terug te vallen in de verslaving.

domie Tjalling

Onder de toren 6

Biddag is alweer voorbij. Maar nu ik dit stukje schrijf, ben ik er net over aan het denken. Biddag is een beetje een ondergeschoven feest geworden op onze kalenders. Komt dat omdat het een overbodige dag is, omdat je iedere dag als biddag kunt zien? Of komt het omdat de moderne mens in de vanzelfsprekendheid leeft dat je aan alles zelf kunt werken? Of komt het omdat zo’n woord als Biddag teveel het idee geeft dat je alleen maar zit te bidden, hoewel de spreuk zegt ora et labora?

Je kunt bidden ook anders zien, niet als de ruimte die jij neemt om God iets te zeggen. Maar als de ruimte die jij aan God geeft, om jou iets te zeggen. Bidden is dan vooral ook luisteren. De volledige naam voor Biddag is: biddag voor gewas en ar0beid. Wat heeft God mij / ons te zeggen, als het gaat om het omgaan met ‘gewas en arbeid’? ‘Gewas en arbeid’ dat wil ik opvatten als de hele manier waarop wij omgaan met ons milieu en met de verdeling van de welvaart.

Wat heeft God mij / ons te zeggen over hoe wij omgaan met onze leefwereld?

domie Tjalling