image_pdfimage_print

Nieuw collectedoel Wiemersheerd

Tijdens de weeksluiting in Wiemersheerd is de collecte bestemd voor een project of goed doel.

De afgelopen twee jaren is er gecollecteerd voor Mercy Ships, het hospitaalschip waar de allerarmsten medische hulp kunnen krijgen. Er is een mooi bedrag bijeen gebracht, u hoort het nog van ons. We willen de bewoners van Wiemersheerd dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.  Nu is het tijd voor iets anders en in  januari 2014 gaan we dan ook van start met een nieuw project, of beter gezegd projecten.

We gaan het komende jaar twee stichtingen steunen die vanuit Loppersum opereren. Beide stichtingen hebben als doel om de leefomstandigheden van diverse bewoners in Afrika te verbeteren. Ze doen dit door het opzetten van kleinschalige projecten. De projecten, die hiervoor  zijn opgezet, hebben betrekking op educatie, gezondheidszorg, voedingsleer, enz. Om enkele voorbeelden te noemen, zo is er een tehuis voor weeskinderen opgezet en is men begonnen met het graven van een waterput en de aanschaf van een waterpomp, voor de watervoorziening in het tehuis. Ook worden er schooltjes gebouwd. In Kenia is het officieel verboden thuis te bevallen. Dit heeft er toe geleid dat de sterfte onder moeder en kind alleen maar is toegenomen. Jaarlijks overlijden er zo’n 200.000 zwangere vrouwen aan gebrekkige gezondheidszorg.

Men hoopt dan ook binnenkort te beginnen met de bouw van een kraamkliniek om zo de sterfte rondom zwangerschap en bevalling terug te dringen. Beide stichtingen onderhouden persoonlijke contacten met de instanties ter plekke  om zodoende goed zicht te hebben en te houden op hun projecten. We hopen dan ook, dat we het komend jaar weer op uw steun mogen rekenen, wat betreft deze twee projecten.

De gezamenlijke diaconie

Komt ons in diepe nacht ter ore

In de weken voor kerst duren de nachten lang en zijn de dagen kort. En op sommige dagen met veel bewolking gaat ochtendschemer naadloos over in de avondschemer.

Juist in deze tijd vieren we kerst, vlakbij het punt dat de dagen weer langzaam gaan lengen, dat het tij kentert. Juist het heidense feest van de lichtwende is verbonden met de geboorte van Christus, als teken dat Gods licht in de wereld verschenen is.

Lichtende nachtwolken boven het Bargerveen, Drenthe
Lichtende nachtwolken boven het Bargerveen, Drenthe

Komt ons in diepe nacht ter ore” (Lied 489 in het nieuwe liedboek) van Huub Oosterhuis gaat daarover. De lange nachten in de periode rond kerst zijn beeld voor de situatie waarin wij leven. Wij leven in het donker: ons leven wordt getekend door dood en pijn. Is God ons nog wel welgezind of eindigt ons bestaan definitief met de dood? Als we daarmee leven, met de dood als laatste waarheid, als definitief einde, dan  moeten we er toch voor zorgen dat ons leven de moeite waard is. En dan staat het eigenbelang voorop en verdwijnen de aandacht en liefde voor elkaar naar de achtergrond.

Maar in deze nacht horen we dat de morgenster al schijnt. De morgenster dat is de planeet Venus, die vaak een half tot vier uur voor zonsopgang te zien is. Zo wordt de ochtend al in het verschijnen van deze ster aangekondigd.

De geboorte van een mensenkind van wie de naam is kondigt ook verandering, verbetering,  aan. Zijn naam is God zal ons redden. Dat is een verwijzing naar de naam Jezus, dat “de Heer redt” betekent.  In de Jezus verbindt God zich met de mensen. Jezus is Gods boodschap voor ons. Een zichtbaar woord voor ons. Vandaar ook de oproep halverwege het eerste vers: “Vertrouwt u toe  aan wat Gij ziet.” In deze regel verplaatsen we ons in de herders die knielen voor het kind in de kribbe. Ze zien en geloven.

Ik heb wel eens gehoord dat liederen van Huub Oosterhuis in het nieuwe liedboek niet met orgel gezongen kunnen worden. Dat klopt in ieder geval al niet voor dit lied, want heeft de melodie van psalm 118. Of eigenlijk beter gezegd, die van psalm 98 “Zing een nieuw lied voor den Here”. Psalm 98 is namelijk een van de psalmen die geregeld met kerst gezongen worden. Huub Oosterhuis heeft zelfs in vers 2 een regel opgenomen die wel heel sterk verwijst naar deze psalm: “Zing voor uw God, Hij openbaarde.” In psalm 98 staat “Zing voor de Heer, Hij openbaarde” gevolgd door “bevrijdend heil en verbinden recht”.  Huub Oosterhuis vervolgt echter met: “In Jezus zijn menslievendheid” Dat is dus het bevrijdende heil en verbindende recht van kerst. De verbinding die God met de mensen tot stand brengt. Dat maakt de hele wereld nieuw. Een nieuw uitzicht nu wij met God verbonden zijn. Niet langer doen en dood als laatste woord, maar God leven en Gods liefde als nieuw uiteindelijk perspectief.

 ds. Marco Roepers

Verslag bezoek museum Assen, de dode zeerollen

Woensdagmiddag 27 november jl. zijn we met kinderen uit de oudste groepen van de kindernevendienst naar de tentoonstelling De Dode Zee Rollen in het Drents Museum in Assen geweest.

Het was een bijzondere middag. Bijzonder omdat we een unieke tentoonstelling hebben gezien! De Dode Zee Rollen.  Deze bijzondere rollen worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van de 20ste eeuw. Ze werden gevonden bij toeval door een herder bij Qumran. Hij gooide een steen die in een grot verdween en daar gerinkel veroorzaakte. Dat bleek van kapotte vaten te zijn met oude teksten. Die waren daar naar toe gebracht in de tijd van de val van Jeruzalem rond het jaar 70. Uiteindelijk bleek dat in 11 grotten teksten waren verborgen. Veel van deze teksten zijn in de Bijbel terecht gekomen, maar er zijn ook teksten die de Bijbel niet haalden. De Dode Zee rollen geven ons heel veel informatie over het leven in de periode van de 3de eeuw voor Christus tot de 1ste eeuw na Christus. In die tijd werden belangrijke kenmerken van het Jodendom en het Christendom gevormd. De tentoonstelling laat heel veel zien over die periode en de rollen.

Door middel van filmbeelden en uitleg door een gids hebben we gezien hoe mensen in die tijd leefden, waar de rollen gevonden zijn en waarom ze verstopt zijn.

 

We hebben 8 stukken van die beroemde Dode Zee rollen bekeken. Maar ook potten, munten en andere gebruiksvoorwerpen. We weten nu ook waarom de rollen in stukken, stukjes zijn. De rollen zijn namelijk door herders uit de grotten gehaald die daarvoor per stuk tekst werden betaald. Twee kleine stukjes leverden een herder meer op dan één grote, met alle gevolgen van dien. Daarnaast mochten we zelf een stukje Dode Zeerol  maken en net als de wetenschappers in Israël een eigen stuk Dode Zeerol vertalen en we hebben allemaal onze namen in het Hebreeuws geschreven. Wist u bijvoorbeeld dat de Hebreeuwse letters onder de lijn worden geschreven in plaats van op de lijn? En dat er van rechts naar links geschreven wordt?

Behalve de tentoonstelling De Dode Zeerollen hebben we een rondleiding gekregen door het museum en werd ons van alles verteld over de bouw- en verbouwing van het museum. Er zit bijvoorbeeld ook een bijzondere trap in het museum. Vraag de kinderen er maar eens naar. Ze kunnen u er van alles over vertellen!

Aan het eind van de middag hebben we ook nog even gekeken bij het meisje van Yde, een veenlijk gevonden bij Yde in 1897. Het meisje is tussen 54 voor Chr. en 128 na Chr. gestorven, waarschijnlijk geofferd. Ze is vooral bekend omdat er een reconstructie van haar gezicht is gemaakt.

De Dode Zee rollen, de rondleiding en het meisje van Yde hebben indruk op ons gemaakt. Het was een leuke, leerzame en gezellige middag!

leiding Kindernevendienst, ds. Tjalling Huisman en ds. Marco Roepers

* * *
* *

 

Wat doet de kindernevendienst met Advent?

In het evangelie van Matteüs wordt verteld over de voorgeschiedenis van Jezus. Matteüs noemt daarbij vier vrouwennamen, vier voormoeders van Jezus. Wat voor vrouwen waren zij? Wat reiken zij Jezus vanuit zijn geschiedenis aan, wat geven ze hem mee? Daar gaan we in de adventstijd met de kinderen naar op zoek.

Jozef en Maria bereiden zich voor op de geboorte van Jezus. In zo’n periode moet er van alles gebeuren; de babykamer wordt ingericht, er moeten kleertjes komen enzovoort. Maar het is ook een periode waarin aanstaande ouders soms hun eigen familiealbum en stamboom nog eens tevoorschijn halen. In welke lijn staat het kindje dat straks geboren wordt? Jozef en Maria kijken naar het familiealbum van Jozef. Daarin komen ze sterke vrouwen tegen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Al bladerend in het album komen ze hun verhalen op het spoor. Naar deze verhalen gaan we tijdens de adventsperiode luisteren.

Natuurlijk hebben we een projectlied en steken we iedere zondag een adventskaars aan. Tijdens de kindernevendienst gaan we behalve luisteren naar het verhaal ook knutselen of een spelletjes doen. In de adventstijd is er kindernevendienst voor alle groepen. Kom jij ook? img-1-advent-8-20121116De eerste adventszondag is 1 december.

We vinden het erg leuk je dan te zien!

Leiding kindernevendienst

Winterprogramma

Het winterprogramma is bekend. Klik op de verschillende activiteiten voor meer informatie.

CATECHISATIES

VORMING EN TOERUSTING

LEERHUIZEN EN GESPREKSGROEPEN

PROVIDER

PASSAGE