image_pdfimage_print

Adventsproject kindernevendienst

advent 2014Op zondag 30 november begint de Adventstijd. We leven weer toe naar Kerst.

Een bijzondere tijd, waarbij in de kindernevendienst altijd vanuit een thema wordt gewerkt.

Dit jaar lezen we verhalen over `verderkijkers’.

Verderkijkers zijn mensen die verder kijken dan anderen. Zij zien iets wat niet iedereen ziet! Soms is het nog ver weg, achter de horizon zelfs. De verderkijkers zien het en vertellen daarover.

Er is een deurwachter, die op de uitkijk staat. Een andere zondag lezen we over Johannes, die vertelt over de man die na hem komt. De profeet Jesaja ziet een vergezicht vol vrede en geluk. Maria vangt een glimp op van de liefde van God.

We kijken met de verderkijkers mee, en zo krijgen we steeds meer te zien van het licht dat het donker doorbreekt. Kerst komt steeds meer in zicht.

Op de beamer in de Vredekerk en op posters in de Maarland-kerken zullen de verderkijkers in beeld worden gebracht.

En natuurlijk komt het thema terug in de verwerking tijdens kindernevendienst. We gaan met elkaar iets maken dat alles heeft te maken met licht in het donker.. Het wordt vast heel mooi!

Namens de leiding kindernevendienst,

Hanneke Reinders, Corine van Zanten, Margreet Geerdes

 

Kledinginzamel actie

kleding 4Kleding inzamel actie bij de dankdienst voor gewas en arbeid, op 9 november 2014 in de Petrus en Pauluskerk:

Ook dit jaar willen de gezamenlijke diaconieën een kledinginzamelingsactie gaan houden voor het Leger des Heils. Vorig jaar bleek de opbrengst bijzonder groot te zijn. Een paardenkar bijna tot de nok toe gevuld met oude kleding 2kleding, schoenen, beddengoed, lappen, enz. is toen afgeleverd in Delfzijl. Een succes dat navolging verdient.

Wat gebeurt er met ingezamelde kleding?

  • De kleding wordt met zorg door hen gesorteerd en is voor een deel terug te vinden in de tweedehands kledingwinkels van het Leger des Heils. De kleding wordt daar verkocht tegen scherpe, sociale prijzen.
  • Een ander deel verkopen zij aan textielbedrijven. De opbrengst hiervan gaat naar verschillende projecten van het Leger des Heils in binnen- en buitenland.
  • kleding 1Ook worden van de ingezamelde kleding noodvoorraden aangelegd voor nationale en internationale rampen en calamiteiten.
  • Tenslotte wordt gratis kleding verstrekt aan mensen in crisissituaties.

kleding 3U kunt ook lompen inleveren. Alles wat niet meer draagbaar is wordt verpulverd en hergebruikt. Vóór de dienst kunt u in de hal van de Vredekerk uw spullen inleveren. Graag in goed afgesloten zakken.ls u ’s avonds naar het avondgebed in Zeerijp gaat, kunt u het ook daar inleveren.

Alvast hartelijk dank! Diaconie Vredekerk en Maarland.

Diaconaal tuinproject

diac 2

De diaconie buigt zich veelal over projecten en goede doelen waaraan zij collecteopbrengsten aan toe doet komen. Er zijn echter ook praktisch acties zoals de bekende voedselbankinzameling op de 1e zondag van de maand en de kledinginzameling voor het Leger des Heils.

diac 1Het idee is ontstaan om op een andere wijze in actie te komen.   Nu is het ons bekend dat de voedselbank vooral behoefte heeft aan verse groente. Dat kan uiteraard NIET maandelijks ingezameld worden en het kan niet of nauwelijks bewaard worden en daardoor is de voedselbank afhankelijk van wat er overblijft bij bedrijven.

diac 3De diaconie van Maarland wil daarom een stuk grond beschikbaar stellen om groente op te laten verbouwen, waarbij de opbrengst voor de voedselbank is. De grond is geen probleem: het Groninger land kent vruchtbare aarde en in Loppersum, bij de Wijmers, kunnen we aan de slag. De diaconie zoekt mensen die tijd en zin hebben om het land te bewerken, te zaaien en te oogsten. Ook zoeken wij iemand die de organisatie hiervan op zich wil nemen. Kent u iemand waarvan u denkt, dat is juist wat voor hem of haar: schroom niet deze persoon attent te maken op onze plannen. Zij kunnen mailen naar diaconiemaarland@gmail.com of bellen naar 572683 (Trijnie Swaagman)

We hopen dat we in het vroege voorjaar op kleine schaal van start

kunnen gaan en wie weet…….

Wie met liefde zaait zal met vreugde oogsten!

 

 

 

Het bezoeken van religieuze bijeenkomsten

Vanaf september willen we vier of vijf keer een religieuze bijeenkomst bezoeken en die nabespreken.

De activiteit is speciaal bedoeld voor iedereen tussen de (bijna) 20 en 30 (of iets meer) jaar.

We weten nog niet precies waar we heen gaan. Maar je kunt denken aan het meemaken van een dienst van de kluizenaar van Warfhuizen, aan het bezoeken van een Praisedienst en van een avondgebed in één van onze eigen kerken. We kunnen naar een open avond gaan van het Boeddhistische klooster of naar een lezing over geloven.

In ieder geval volgt na elk bezoek een nagesprek. Bedoeling van deze activiteit is dat je voor jezelf nadenkt hoe jij wilt staan in geloof en kerk.

Als je je voor deze activiteit wilt aanmelden is het voldoende om je emailadres naar een van ons te sturen. Als wij dan een bezoekje in de planning hebben, sturen wij je bericht en kun je je opgeven.

Voor opgave en info:

Hanneke Reinders, hannekereinders17@hotmail.com

Renate Frankruijter    marcelfrankruijter@home.nl

Tjalling Huisman        tjhuisman@kpnplanet.nl

tel. 0596 57 13 93

Wereldwinkel Veur Elkenain

Exclusieve wenskaarten bij Wereldwinkel Veur Elkenain in Loppersum.

Naast de bekende Floris wenskaarten, die we al in de Wereldwinkel verkopen, hebben we nu een nieuwe serie: De wereldlijn.

De ontwerpers van deze kaarten komen uit landen zoals: Afrika, ZuidAmerika en Azië.

De illustraties worden met de hand getekend en de ontwerpers worden rechtstreeks betaald. Volgens het fairtrade systeem dus. De kaarten worden getekend op gerecycled papier, de inktbasis is plantaardige olie en de kaarten worden verpakt door mensen met een beperking.

De onderwerpen zijn verrassend anders dan we gewend zijn

Kom eens langs om deze prachtige kaarten te bekijken en natuurlijk te kopen

Dorpsontmoeting met de kerken in Loppersum

Zondag 21 september jl. hadden we een bijzondere bijeenkomst. Er stond op het grasveld voor de Vredekerk een bijzondere tent opgesteld, gemaakt van aardappelkisten en een groot zeildoek in opdracht van de Stichting GroningenNoord. Deze stichting wil de problematiek van aardbevingen door de aardgaswinning omzetten in nieuwe ontwikkelingen in het noorden van Groningen.

Wij (Gerwin Pruijssen, Lodewijk van Weerden, Tjalling Huisman en Marco Roepers) als predikanten waren benaderd om op zondag een kerkelijk georiënteerde bijeenkomst te organiseren. Het werd een Dorpspleinontmoeting met de kerken van Loppersum.

Lodewijk van Weerden opende de bijeenkomst door te vertellen dat wij waren benaderd omdat ons initiatief Wij geloven in Loppersum (www.wijgeloveninloppersum.nl) daar goed bij aansloot. Wij willen de problematiek van de bewoners van het aardgaswinningsgebied serieus nemen maar ook werken aan een betere toekomst. We lazen psalm 82: 3 en 4 die de vraag naar de gerechtigheid stelt. Ook in onze streek lijden mensen onder de gevolgen van de aardgaswinning, terwijl het profijt de Nederlandse staat en de NAM ten goede komt. De psychische druk en de gevolgen ervan variëren per persoon en ook per woning, maar iedereen voelt het wel. Er is sprake van op zijn minst een gevoel van onbehagen. En de NAM en de staat hebben hier zeker een (dure) plicht.

Ondanks onderzoeken waaruit zou blijken dat 70% van de bewoners uit de streek zou verhuizen, bleek dat daar niemand van de aanwezigen bij hoorde. Iedereen waardeert de streek hier.

Dat bleek ook uit het gedicht van Hans Werkman genaamd Het Hoge Land dat Gerwin voorlas. Het Hoge Land krijgt hier een eeuwig perspectief. Onderlinge zorg en verbondenheid kan ook in deze tijden het leven  hier meer glans geven. Daaraan wilden we werken, zo was de teneur. Dat de aardbevingsproblematiek ook tot meer verbondenheid kan leiden, bleek uit een uitspraak van Tjalling  waarin hij stelde dat er vroeger heel veel kerken zijn gescheurd en nu er meer scheuren door de aardbevingen in de huizen komen kijken wij als predikanten  elkaar meer in de ogen en treden we gezamenlijk naar buiten. Die verbondenheid kreeg ook vorm in de actie voor Dinand die een hersentumor heeft en zijn behandeling wordt in het buitenland niet vergoed. We luisterden naar “I Believe” van Perry Como. “Ik geloof dat ook in de donkerste nacht ergens een kaars brandt, dat ook boven de zwaarste storm een gebed wordt gehoord,” aldus de tekst van het lied. We sloten af met gebed en keken terug op een bijeenkomst met een goed gevulde huiskamer.

 

Marco Roepers

Expositie “Schatten van Maarland”

We zijn schatrijk …… overtuig u zelf!

Expositie “Schatten van Maarland”

Na langdurige restauratie en herstelwerkzaamheden, nemen we zondag 2 november de Petrus en Pauluskerk weer in gebruik. Mooier dan ooit – althans in onze herinnering – en de moeite waard om er uitgebreid de aandacht op te vestigen. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is in de Zilverkamer in Appingedam (voormalige SNSbank) een drie (!) maanden durende expositie ingericht. Daarin zijn belangrijke archiefstukken en zilver en kunstschatten te zien die met de kerkgeschiedenis en de historische kerkgebouwen van ‘Maarland’ te maken hebben.

Gedurende die drie maanden vinden vele activiteiten plaats, zoals lezingen, zilverkeuringen, taxaties, schoonmaakworkshops en optredens. De officiële opening vindt plaats op Hervormingsdag, vrijdag 31 oktober. De leden van PKN LoppersumMaarland hebben zondagmiddag 2 november van 14 tot 17 uur eenmalig gratis toegang tot de expositie. De kostbare avondmaalsserviezen en belangrijke archiefstukken van de kerken van Maarland, worden aangevuld met schilderijen van Henk Helmantel (kerkinterieurs) en anderen.

Meer dan een jaar lang is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gesloten geweest wegens restauratie en herstelwerkzaamheden. De buitenkant is weer eens grondig onder handen genomen. Binnen zijn met name de wanden aan de noord en oostzijde geheel gerenoveerd. En de waardevolle fresco’s, die mede door de aardbevingen behoorlijk waren aangetast, zijn weer hersteld en aan de ondergrond bevestigd. Ingrijpende werkzaamheden die het gebouw weer de grandeur en bescherming gegeven hebben, die het verdient.

Al ver voor de aanvang van de restauratie, was Menno Wieringa begonnen de kerkelijke archieven op orde te brengen. Al vanaf zijn jeugd in Leermens is Menno zeer betrokken bij de kerkelijke gebouwen in onze omgeving. Hij heeft daar later in diverse functies ook blijk van gegeven. Zijn interesse in de historie bracht hem onder meer op het idee uitgebreid onderzoek te doen naar en beschrijvingen te maken van het avondmaalszilver en de archiefstukken van de kerken van Maarland. Tijdens zijn onderzoekingen viel hij van de ene verbazing in de andere. Niet alleen de avondmaalsstukken bleken ieder hun eigen verhalen te vertellen, maar ook de archieven brachten heel wat bijzonderheden en anekdotes aan het licht.

Stuk voor stuk de moeite waard om de belangrijkste selectie daarvan voor een breed publiek toonbaar te maken. Bij zijn noeste arbeid, en vooral bij de vertaling en de plaatsing in historische context van symboliek en archiefstukken, heeft Menno veel steun gehad van WillenJan van Neck. En voor de samenstelling en het onderbrengen van de expositie heeft Maarten Burggraaff zijn talenten en netwerk aangewend. De Zilverkamer in Appingedam (schuin tegenover de Nicolaikerk en dichtbij het Museum Stad Appingedam) bleek eigenlijk een voor de hand liggende ruimte. Het gebouw is niet alleen goed beveiligd, maar de ruimten lenen zich ook uitstekend voor de uitstalling van deze bijzondere en kostbare stukken.

Het is voor het eerst dat het avondmaalsserviezen van de kerken van Maarland tijdens één expositie verzameld zijn. Het heeft de ‘Commissie Zilver’, zoals WillemJan, Maarten en Menno genoemd worden, behoorlijk wat moeite gekost om alles bij elkaar te krijgen en de huidige eigenaren op te sporen. ‘Normaal’ worden ze op verschillende plaatsen bewaard. Gezien de grote financiële en historische waarde is dat niet altijd even verstandig. De goed beveiligde Zilverkamer zal zich daarom ook in de toekomst over de kostbare kleinoden ontfermen. Ze blijven voorlopig in gebruik tijdens avondmaalsdiensten.

Bijzonderheden en openingstijden ‘Schatten van Maarland’

  • Zondag 2 november 14 – 17 uur: bezichtiging door gemeenteleden; gratis toegang.
  • Donderdag 13 november 19.30 uur: lezing over de Donatuskerk door M.J. Wieringa (toegang: € 5,)
  • Zaterdag 29 en zondag 30 november, beide van 13 – 17 uur: Zilverweekend.
  • Donderdag 11 december 19.30 uur: lezing over rouwborden door W.J. van Neck (toegang € 5,)

Het museum is buiten deze tijdstippen geopend:

–          dinsdag tot en met vrijdag van 11 – 17 uur;

–          zaterdag van 11 – 16 uur.

Toegangsprijs: € 5,

Houd verder de aankondigingen in de plaatselijke bladen in de gaten voor overige activiteiten.

De catalogus is hier te vinden: Schatten van Maarland

Martin Ettema

Heringebruikneming Petrus en Pauluskerk

PetrusPauluskerkNadat in het vroege voorjaar van 2013 is begonnen met de restauratie is het eindelijk zover; de heringebruikneming van de Petrus en Pauluskerk. Er is in de afgelopen anderhalf jaar heel veel gebeurd aan zowel de binnenzijde als aan de buitenzijde van de kerk en toren. In de kerk zijn de muren aan de noordzijde, in de Mariakapel en in het koor voorzien van een nieuw stucwerk. Ook de gewelven zijn helemaal gerestaureerd hetgeen nog meer noodzakelijk werd doordat er zeer veel scheuren waren ontstaan als gevolg van de vele bevingen in ons gebied. Met name de Mariakapel was zwaar getroffen en de eeuwenoude schilderingen zaten los en dreigden deels naar beneden te vallen. Snel handelen was vereist om grote en onherstelbare schade te voorkomen. Specialisten hebben zeer vakkundig gewerkt en de gewelven en de Mariakapel in oude glorie hersteld. Ook ontstane schade aan de vloeren en toren is hersteld.

kerk 6De buitenzijde van de kerk is ook behoorlijk grondig gerestaureerd; er is veel voegwerk vervangen, deuren en ramen zijn geschilderd en het kapotte glas van de ramen is vervangen en vervolgens behandeld en gereinigd. De goten en leien zijn gecontroleerd en waar nodig vervangen. De galmborden in de toren zijn deels gerenoveerd en deels vervangen.

Ook het monumentale orgel maakt deel uit van het restauratieplan maar kan pas medio 2016 gerestaureerd worden wegens zeer drukke werkzaamheden van de orgelbouwer. In de tussentijd zal het orgel gelukkig wel gewoon gebruikt kunnen worden.

Op zondag 2 november a.s. hopen we in een speciale dienst met dorpsgenoten, betrokkenen, donateurs en andere genodigden en belangstellenden onze prachtige dorpskerk weer in gebruik te nemen.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Maarland,