image_pdfimage_print

Samenstil

Uitnodiging om

Samenstil

Te Zijn.

“Binnen de kerkelijke traditie is het de Stille week voor Pasen waarin nu deze Stilteavond plaatsvindt, een nieuwe vorm binnen een oud gebruik.”

 STILZIJN,

een universeel instrument om jezelf

en elkaar beter te leren kennen.

Alle grenzen die door de mens ervaren worden, verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer er stilte wordt ontdekt.

Geduld, je lichaam ervaren en je gedachten laten varen op de golven van de stilte.

Zonder te oordelen en met vertrouwen.

Luisteren naar wat zich op dat moment voordoet.

 Wat is er mooier dan dit samen te doen en de kracht van het STILZIJN te ervaren op een bijzondere plek in Zeerijp?

Een samenwerking tussen CVZ en de Hervormde wijkgemeente Maarland brengt ons de Stilteavond, ‘SAMENSTIL’.

           Wanneer: Dinsdag 15 April 2014

Start: 18.30uur tot 20.00 uur

Waar: In de Jacobuskerk te Zeerijp

Kosten: Gratis!

 

Wees er als de kippen bij!

We hebben al weer van het voorjaarsweer mogen genieten. De krokussen, narcissen en diverse bloesembomen staan in bloei. ’t Is weer lente en binnenkort is het Pasen.

De Wereldwinkel heeft een mooi assortiment aan paasproducten voor u klaar liggen. Diverse ontbijtsets staan klaar om gebruikt te worden voor een lekker paasontbijtje.

Verwen uzelf of iemand anders met een lekker ontbijt met rijstwafels, jus d’orange, jam of hagelslag en diverse soorten thee & koffie.

En natuurlijk hebben we lekkere en verrassende recepten voor een werelds paasdiner.

En wie aan Pasen denkt, denkt natuurlijk aan paaseitjes!

 Kies dan voor de chocolade van Tony’s Chocolonely.

  • Tony’s Chocolonely is op weg naar 100% slaafvrije chocolade.
  • Tony’s Chocolonely draagt het Fair  Trade keurmerk.
  • Tony’s Chocolonely denkt aan het milieu door de papieren wikkel van gerecycled materiaal te maken. De overige grondstoffen die gebruikt worden voor het papier komen uit verantwoord beheerde bossen.
  • Tony’s Chocolonely maakt onder andere gebruik van biologisch gecertificeerde ingrediënten.
  • Tony’s Chocolonely paaseitjes liggen met twaalf extra grote eitjes in een schattig kwarteleierdoosje op u te wachten.

Kijk ook eens op: http://www.tonyschocolonely.com

Loop eens binnen bij de Wereldwinkel en laat je verrassen!

Uw/jullie medewerking gevraagd

Het team dat voor de kerk bijna iedere maand oud papier ophaalt heeft versterking nodig. Door het uitvallen van mensen die soms jarenlang het oud

papier ophaalden zijn er een viertal vacatures in dat team. Het gaat concreet om twee  lopers in de maand februari en om een bijrijder voor de maanden mei en juli. Helpt u mee? Voor informatie en aanmelden kunt u/jij terecht bij Corine van Zanten. Haar telefoonnummer is (0596) 57 11 08 en haar emailadres is:

pimcorine@kpnmail.nl

Alvast bedankt.

World Servants

Wij, Eline, Jonneke en Tom, gaan zoals de meeste van jullie onderhand weten deze zomer mee met World Servants om in Afrika lerarenwoningen te bouwen. We hebben hier € 7.100, voor nodig en daarom gaan we op Koningsdag op de vrijmarkt in Loppersum staan. We zijn van plan om een verloting te houden, maar daar hebben we wel prijsjes voor nodig. Heeft u nog wat leuks liggen dat wij mogen verloten? Breng dat dan alstublieft naar de Vredekerk op zondag 13 april, wij zullen voor de kerkdienst uw spullen in ontvangst nemen.

Verdere financiële donaties zijn ook altijd welkom op rekeningnummer 348304153 t.n.v. Gezamenlijk Jeugdwerk Loppersum.

Alvast bedankt!

Stichting Help Afrika

Stichting help afrikaZoals gebruikelijk hebben we aan het begin van elk jaar een rapportage ontvangen van onze projecten in Kenia en Oeganda. Ook een financieel overzicht is een voorwaarde om weer financiële ondersteuning te krijgen voor het komende jaar.

De jaarrapportage wordt steeds kritisch bekeken en besproken. Vragen worden gesteld en de vergelijking met het verslag van vorig jaar creëert vaak nog meer vragen. We zien dat ook in Kenia en Oeganda de prijzen enorm zijn gestegen. De kosten van levensonderhoud hebben ertoe geleid dat de voedseluitdeling die elke maandag plaatsvond voor de allerarmsten, is beperkt tot eens in de 14 dagen. Het rantsoen bestaat slechts uit wat rijst en bonen. Deze voedseluitdeling wordt al jaren door Stichting Help Afrika gefinancierd. Ruim 70 mensen maken er gebruik van. We zijn tijdens een werkbezoek vaak aanwezig geweest bij de uitdeling. Het zijn voornamelijk de ouderen die er niet meer in slagen om in hun eigen voedselbehoefte te voorzien.

Uit de rapportage kwam ook naar voren dat de, met onze steun gebouwde school, al weer te klein is. In de rapportage viel namelijk te lezen dat ruim 600 kinderen momenteel de 8-klassige basisschool bezoeken! We zijn benieuwd hoe dat allemaal past en hopen dit met eigen ogen te zien tijdens ons werkbezoek wat in september 2014 is gepland. Dan hopen we meer vragen te stellen want als gevolg van etnische ongeregeldheden, is het aantal mensen op het vluchtelingenterrein behoorlijk gestegen. Was er eerst sprake van 5 dorpen, nu krijgen we het bericht dat er inmiddels 6 dorpen op dit dorre terrein met één waterpunt (!)zijn gevestigd. Men is volop bezig om dit in goede banen te leiden met o.a. veel bijeenkomsten en sportieve evenementen voor de jongeren. Daarbij zullen er onderkomens moeten worden gebouwd en kregen we foto’s binnen van zeer armzalige hutjes van enkele ouderen waarin het niet langer vertrouwd was te leven. Voor ons als bestuur reden genoeg om in september veel aandacht te besteden aan dit gebied en te kijken waar onze mogelijkheden liggen. Het zou in elk geval mooi zijn als we meer waterpunten kunnen realiseren. In hetzelfde gebied bevindt zich de medische kliniek  waar men druk bezig is met de bouw van een kraamkamer en enkele andere ruimtes. De oorspronkelijke plannen die ons werden gestuurd, bevatten een zeer uitgebreid gebouw maar dat was even te groot gedacht voor onze portemonnee. We hopen met de bouw van één kraamkamer in elk geval de nood te kunnen lenigen. Er mag namelijk niet meer thuis worden bevallen en dan staan niet de voorzieningen gereed zoals wij die kennen. Goede wegen, ziekenhuizen, dokters in de buurt, ambulances; het is daar niet. We zijn dan ook blij en dankbaar dat we hier iets kunnen doen.  We hopen dit gebouw in september ook te kunnen bewonderen. Het zijn maar kleine dingen die daar gebeuren maar al deze kleine dingen werken wel een betere gezondheidszorg in de hand.  Als bestuur zijn we intussen druk bezig met de voorbereidingen van ons werkbezoek. Elke vergadering wordt de lijst met vragen die we willen stellen langer en ook kunt u ons weer vinden op de vrijmarkt van Loppersum, bij de zijingang van de Vredekerk, waar we naast informatie over de Stichting ook onze kas willen spekken met een verloting en natuurlijk is er weer het pinda’s stampen tot een heerlijke smeuïge pindakaas. De kinderen zijn er dol op!

Wilt u meer van het werk van Stichting Help Afrika weten, kijk dan eens op onze website. Wilt u ons pr team eens op bezoek hebben met een power point presentatie incl. filmmateriaal  en uitgebreide informatie, neem dan contact met ons op (info@helpafrika.nl)

 

Lies van Dijken

secretaresse

1 kerkblad nu ook 1 site

Al jaren hebben hervormde gemeente Maarland (wijk Maarland) en gereformeerde kerk Loppersum (wijk Loppersum) een gezamenlijk kerkblad. Een logische stap is om ook over te gaan naar een gezamenlijke site. Dit is nu het geval:

De sites van wijkgemeente Maarland en wijkgemeente Loppersum zijn samengevoegd. Ze gaan verder onder de naam
pknloppersummaarland.nl. De oude sites blijven eerst wel bestaan. Wordt één van de oude sites aangekozen, dan wordt je automatisch doorgestuurd naar de nieuwe site.

We gaan eraan werken om aan de site nieuwe items toe te voegen. Zo is er al een rubriek over de kerkgebouwen. Deze rubriek zal nog verder worden uitgebreid met informatie en foto’s.

Daarnaast hebben de rubrieken Geschiedenis en Kerkenraad een onderverdeling gekregen naar wijk Maarland en naar wijk Loppersum. Deze rubrieken staan onder het kopje informatie.

Er zijn vast wel mensen die nog veel meer informatie (en foto’s) van  bijvoorbeeld de kerkgebouwen hebben. Vind je het leuk om mee te helpen om de site van nog meer informatie te voorzien of heb je ideeën / suggesties stuur dan een mailtje naar de webmaster via het contactformulier.

Nieuws van de liturgiewerkgroep

Zoals u / je in het vorige Kerkblad hebt kunnen lezen, is er sinds een tijdje een liturgiewerkgroep in wijk Maarland actief. Tijdens een kerkdienst in de Donatuskerk in Leermens is er ook iets te merken geweest van onze activiteit. We hebben tijdens deze dienst een orde 3 in de liturgie gebruikt.

Orde 3 hebben we samengesteld met behulp van het Dienstboek van de PKN en met behulp van het nieuwe Liedboek. We hebben er na de dienst al een aantal waardevolle reacties op gekregen, die we kunnen gebruiken in onze gedachtenvorming. In de 40dagentijd zullen we orde 3 niet gebruiken in de liturgie, omdat er dan vanuit het project van de Kindernevendienst al speciale drempelgebeden zijn. Maar na Pasen willen we graag verder oefenen met orde 3 en we vinden het fijn om dan ook weer reacties te horen.

Het feit dat we orde 3 zo noemen, betekent dat we (als liturgiewerkgroep) orde 1 en orde 2 graag zouden willen blijven gebruiken. Het besluit daarover ligt uiteindelijk bij de kerkenraad in samenspraak met de gemeente.

Een nieuwigheid uit orde 3 wil ik graag alvast toelichten. Daar is terecht een vraag over gekomen. De collecten worden in orde 3 gehouden voor de gebeden. Dit is een bewuste keuze: Zo is wat er wordt ingezameld maar vooral ook het doel waarvoor de inzameling is, ingebed in de gebeden. Het geeft de inzamelingen en de doelen waarvoor wordt ingezameld een wat nadrukkelijker plaats in de liturgie.

Wordt vervolgd!

Namens de liturgiewerkgroep,

Tjalling Huisman

Paasontbijt Vredekerk

Paasontbijt op 20 april 2014 om 09.00 uur in de Vredekerk

Vanuit de gezamenlijke diaconie en kindernevendienst organiseert de werkgroep veertigdagentijd op Paasmorgen een ontbijt voor jong en oud in de Vredekerk.

Om 09.00 uur zijn de tafels gedekt en kunnen we elkaar ontmoeten, gezellig samenzijn en genieten van een paasontbijt. Aansluitend om 10.00 is er de kerkdienst.

U/jij kunt zich opgeven voor het ontbijt, graag vòòr maandag 14 april bij:  Mariëlle Mollema, tel. 533646 of bij Agnes Klunder, tel. 571370  of via de aanmeldingsformulieren die op zondag 6 april en op 13 april in de hal van de kerk liggen.

Allemaal van harte welkom!

De organisatie: Henk Beukema, Jolanda Bijlholt, Mariëlle Mollema en Agnes Klunder

Palmpasen kindernevendienst

Viering Palmpasen 13 april 2014

Op zondag  13 april 2014 zullen we als kindernevendienst van de gefedereerde wijkgemeenten, Loppersum en Maarland de viering van Palmpasen organiseren. Alle kinderen zijn welkom om een palmpasenstok te komen maken en de kleinsten onder ons nemen gewoon een begeleider mee.

De viering zal plaatsvinden in Leermens. We zullen vanaf 15.30 uur palmtakken maken in ’t Gebouwtje aan de Wierdeweg 16 en maken daarna een rondtocht door Leermens met de zelfgemaakte palmpasenstok. Aansluitend vindt er een viering plaats in de Donatuskerk in Leermens om 16.30 uur. De viering is bedoeld voor iedereen. We zouden het zo leuk vinden als u ook komt en als u dan iets eerder bent, kunt u de stoet kinderen in het dorp bewonderen met hun versierde palmpasenstokken. Het is ieder jaar weer een prachtig gezicht.

We hopen iedereen, jong en oud, te mogen ontmoeten bij de viering.

Graag tot ziens op zondag 13 april!

 

De  kindernevendienst