image_pdfimage_print

Heringebruikneming Petrus en Pauluskerk

PetrusPauluskerkNadat in het vroege voorjaar van 2013 is begonnen met de restauratie is het eindelijk zover; de heringebruikneming van de Petrus en Pauluskerk. Er is in de afgelopen anderhalf jaar heel veel gebeurd aan zowel de binnenzijde als aan de buitenzijde van de kerk en toren. In de kerk zijn de muren aan de noordzijde, in de Mariakapel en in het koor voorzien van een nieuw stucwerk. Ook de gewelven zijn helemaal gerestaureerd hetgeen nog meer noodzakelijk werd doordat er zeer veel scheuren waren ontstaan als gevolg van de vele bevingen in ons gebied. Met name de Mariakapel was zwaar getroffen en de eeuwenoude schilderingen zaten los en dreigden deels naar beneden te vallen. Snel handelen was vereist om grote en onherstelbare schade te voorkomen. Specialisten hebben zeer vakkundig gewerkt en de gewelven en de Mariakapel in oude glorie hersteld. Ook ontstane schade aan de vloeren en toren is hersteld.

kerk 6De buitenzijde van de kerk is ook behoorlijk grondig gerestaureerd; er is veel voegwerk vervangen, deuren en ramen zijn geschilderd en het kapotte glas van de ramen is vervangen en vervolgens behandeld en gereinigd. De goten en leien zijn gecontroleerd en waar nodig vervangen. De galmborden in de toren zijn deels gerenoveerd en deels vervangen.

Ook het monumentale orgel maakt deel uit van het restauratieplan maar kan pas medio 2016 gerestaureerd worden wegens zeer drukke werkzaamheden van de orgelbouwer. In de tussentijd zal het orgel gelukkig wel gewoon gebruikt kunnen worden.

Op zondag 2 november a.s. hopen we in een speciale dienst met dorpsgenoten, betrokkenen, donateurs en andere genodigden en belangstellenden onze prachtige dorpskerk weer in gebruik te nemen.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Maarland,

Dorpspleinontmoeting met de Dominees

Dorpspleinontmoeting met de Dominees van ‘Wij geloven in Loppersum’

Afgelopen voorjaar lanceerden de vier dominees van Loppersum het initiatief ‘wij geloven in Loppersum’  (www.wijgeloveninloppersum.nl). De dominees wilden naast de al klinkende geluiden, ook hun geluid laten klinken. Een geluid wat de ernst van de situatie serieus neemt, maar ook de mooie kant van het leven in Loppersum niet overstemt.

Dit initiatief werd opgemerkt door Stichting Groningen-Noord. Deze stichting wil het leven in Noord-Groningen een positieve impuls geven. Ze wil de negatieve spiraal die door de aardbevingen wordt veroorzaakt ombuigen, het sociale klimaat verbeteren en de bewoners moed geven om hun woonomgeving (weer) positief te beleven. Om de inwoners actief te betrekken bij dit proces, organiseert de stichting verschillende dorpspleinontmoetingen. In de week van 18 t/m 23 september gebeurd dit in Loppersum in een tent aan de Burgemeester van der Munnikstraat, vlak achter de Albert Heijn.

Zo ontstond het idee om tijdens deze week de dominees te betrekken bij deze dorpspleinontmoetingen. “Ik werd gebeld door Aldert de Gries van Stichting Groningen Noord om samen iets te ondernemen en besprak dit met mijn collega’s. Iedereen was gelijk enthousiast!” aldus Tjalling Huisman.

Daarom zal de tent van de dorpspleinontmoetingen op zondagmiddag gebruikt worden voor een dorpspleinontmoeting met de dominees. Lodewijk van Weerden: “Van 16.30 tot 17:00 gaan we met elkaar in gesprek over de reden van hun initiatief, de ernst van de situatie, maar ook de hoopvolle kansen voor dorp en omgeving.”

Gerwin Pruijssen: “In combinatie met de open tuindagen leek ons dit een prachtige gelegenheid om in aanwezigheid van omgevingsgenoten, samen in gesprek te gaan. Kort, krachtig en als dominees onder elkaar. Beter kan toch niet!?”

Marco Roepers vult aan: “Iedereen is van harte welkom om er bij te zijn! Via Whatsapp, SMS en papier kunnen mensen reageren op de inhoud. We hebben er zin in!”

dorpsplein voorkant

dorpsplein achterkant

Uitnodiging om belijdenis te doen

Bij ons heeft zich iemand aangemeld die graag belijdenis wil doen.
We hebben afgesproken dat we vanaf januari een aantal bijeenkomsten organiseren ter voorbereiding. Afwisselend worden die geleid door een van ons beiden.
Waarschijnlijk zal de belijdenisdienst met Pinksteren zijn.
Mocht jij (of u) ook graag belijdenis willen doen, dan nodigen we je graag uit om je aan te sluiten.
Informatie bij een van ons beiden,
ds Marco Roepers
ds Tjalling Huisman
Kijk ook op: Catechese

Winterprogramma 2014-2015

W I N T E R P R O G R A M M A
van de wijkgemeenten
Maarland en  Loppersum
2014 – 2015

CATECHESE

kerk 6

Kindercatechese
Catechese klas 2 en 3
Achttien plus gespreksgroep
Belijdenis doen

 

 

 CURSUSSEN

kerk 9

TVG: doen!
Nieuwe kijk op oude psalmen
Bijeenkomst veertigdagentijd
Pastoraat
Is er meer?

 

 

GESPREKSGROEPEN

kerk 4

Achttien plus
Leeskring de Uitnodiging
Ouders met opgroeiende kinderen
10 moeilijke vragen
Wiemersheerd
Toerustingsavonden Eemsmond
De kerk draait door
Waarom naar de kerk?

kerk 8

 

 Lutheravond

 

 

 

kerk 7

Unieke musical in PKN kerk te Middelstum.

De jeugdraad van de PKN kerk uit Middelstum is er voor de vierde keer in geslaagd om het koor “Onze Opdracht” uit Dwingeloo naar Middelstum te halen. Ze spelen daar op zondag 26 oktober de musical “Levend Water”

Tijdens de voorstelling, die ruim een uur duurt, komt het water letterlijk tot leven en is het een persoon die vertelt over de mensen die hij ontmoet. Auke Mennega, die in ons vorige programma een levensechte Jozef heeft neergezet, neemt deze rol op zich. Hij is het water van de zee, het water in de rivier, het water in de put, regenwater en nog veel meer. Verschillende mensen uit de Bijbel komen hierbij in beeld. Zo zien we Noach, Mozes, Naäman, Jona, de vrouw bij de put, Johannes de Doper, Petrus en Pontius Pilatus en we laten zien op welke manier zij met het water in aanraking kwamen. Daarbij komen verschillende thema’s aan de orde zoals buiten de boot vallen, vertrouwen hebben, een ander de schuld geven, God die spreekt via medemensen en vergeving en redding door Jezus. Jezus is ook voor ons nog steeds het Levende Water en onze Reddingsboot.

Er is toneelspel, er wordt gebruik gemaakt van licht en beelden en teksten via de beamer en er wordt natuurlijk veel gezongen. We hopen met ‘Levend Water’ net als in ons vorige programma ‘Jozef de dromenman’ mensen van jong tot oud te boeien en te raken.

Onze Opdracht speelt de musical in diverse kerken door heel Nederland en ze staan nu al tot eind 2015 volgeboekt. Bezoekers wordt dan ook geadviseerd op tijd te komen want er wordt een volle kerk verwacht.

26 oktober 19.00 uur in De Hoeksteenkerk in Middelstum. De toegang is vrij. Er is wel een collecte voor de onkosten.

Meer informatie over het koor en de musical is te vinden op:

www. onzeopdracht.webklik.nl/

 

Kees van der Zwaard speelt met Luther

Een unieke voorstelling die u niet mag missen!!
De werkgroep Liturgie van de Protestantse gemeente BierumHolwierdeKrewerd is heel blij dat ze Kees van der Zwaard, van huis uit theoloog maar vanaf 1998 ook theatermaker, bereid hebben gevonden om naar Bierum te komen met een hele bijzondere voorstelling.

Op zondag 5 oktober a.s. speelt Kees van der Zwaard uit Culemborg zijn nieuwe theatervoorstelling Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther.

U kunt deze muzikale monoloog meemaken in de Irenekerk, Hereweg 27 te Bierum; aanvang 11.00 uur; toegang vrij, wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden.

Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard schreef eerder o.a. AF – terug naar Srebrenica, de monoloog van een Dutchbatter, succesvol gespeeld door gouden kalfwinnaar Cees Geel.

In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn van Hans Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep.

Van harte welkom !

Kun je zingen? Zing dan mee.

Een aloude en uitnodigende leuze. Dat is ook precies de bedoeling; u uitnodigen om mee te zingen. Mee te zingen met het Chr. Gemengd koor ‘Excelsior’. Repetities vinden plaats in ‘Ons Dorpshuis’ te Westeremden, elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. Dirigent is Hans Berkenbosch.

Voor meer informatie: email: rijan.hoogstrate@home.nl en/of telefoon 06 50 52 44 37.

Namens het bestuur,

Rita HoogstrateSchuringa, secretaris Excelsior

Stichting Help Afrika

Nog even……………………..

Nog even en we vertrekken!

Al maanden zijn we bezig met de voorbereidingen. Op elke vergadering passeren alle projecten die we financieel ondersteunen en zoals gebruikelijk maken we elke 3 jaar een werkbezoek langs onze projecten.

In 2011 was ons laatste werkbezoek, een bijzonder bezoek omdat we getuige mochten zijn van de officiële opening van de school die met financiële ondersteuning van velen van u en enkele grote giften en subsidie van Wilde Ganzen en het NCDO mogelijk werd gemaakt. Een opening die de hele dag duurde. Dat de kinderen zich zo lang rustig wisten te houden, zou hier onmogelijk zijn. Wellicht was de beloofde gratis maaltijd hier debet aan!

In september reizen we met een delegatie van 4 personen af naar Nairobi waaruit we onze reis, samen met onze vaste chauffeur James, zullen beginnen. Na de vliegreis overnachten we eerst in Nairobi en zullen de volgende dag vrijwel de hele dag in de auto zitten om te komen bij ons volgende overnachtingsadres. We overnachten in de zgn. Mill Hill Houses. Dit zijn van oorsprong overnachtings/rustadressen voor rondreizende priesters en nonnen waar wij als goed doel organisatie, uiteraard wel tegen betaling, gebruik van mogen maken. Voordat we afreizen naar ons eerste project, het Babyhome waar een kleine 50 pasgeborenen tot peuters worden verzorgd, hebben we eerst een ontmoeting met een Nederlandse vrouw die hier regelmatig komt. We hopen d.m.v. haar wat bij de praten over het reilen en zeilen in het Babyhome. Onze bezoeken zijn nl. vaak momentopnames en gekleurd omdat we worden verwacht en er, net zoals wij dat zouden doen, ons huis zouden oppoetsen. In de middag reizen we af naar het Babyhome waar we zullen overnachten en ons op de hoogte zullen stellen van het wel en wee van de kinderen. Uiteraard zijn we blij elkaar weer te zien. Tussen Stichting (ofwel Stitching, zoals men daar zegt) Help Afrika bestaat al jaren een warme band en het voelt als thuiskomen als je de babies in hun bedjes ziet en de bekenden weer begroet. Na de overnachting gaan we rond de tafel om onze vragen te stellen en de situatie in werkelijkheid te aanschouwen. Vragen over ziektes, HIV, medicijnen, doktersbezoek e.d. Ook zal de terugplaatsing bij families aan de orde komen. De kinderen worden tot ongeveer hun vierde in het Babyhome verzorgd waarna men alles in het werk stelt om familie op te sporen en daar de kinderen terug te plaatsen. Heel af en toe wordt een kind geadopteerd. Dit gebeurt eigenlijk zelden en al helemaal niet naar het buitenland. Als dit al gebeurt, moeten de adoptief ouders er behoorlijk wat tijd in steken om in Kenia tijd door te brengen (9 maanden). De adoptieprocedure naar het buitenland heeft dus geen voorkeur. Mocht er nog tijd en gelegenheid zijn dan rijden we nog even naar het huis voor gehandicapte kinderen. We zijn daar al enkele keren geweest en zijn onder de indruk wat men daar met weinig middelen heeft bereikt. In onze ogen is het zeer primitief en van aangepast wasgelegenheid tot fysiotherapie heeft men nog nooit gehoord. De vorige keer hebben we alle rieten tassen, die daar worden gemaakt, opgekocht en meegenomen naar Nederland voor verkoop. Wellicht maken we weer ruimte in onze koffers voor deze prachtige tassen. We steunen in elk geval een goed doel daarmee.

Het volgende project wat we gaan bezoeken is gelegen in het woestijnachtige plaatsje Marigat. Hier zullen we het grootste gedeelte van ons werkbezoek blijven. We bezoeken natuurlijk de school die we in 2011 feestelijk mee mochten openen maar zullen ook de verdere problemen in kaart brengen. Destijds zijn hier de Turkana’s als vluchtelingen neergestreken. Een terrein met zand en grote cactussen. Intussen is het uitgegroeid tot een gebied verdeeld in 4 of 5 dorpen met slechts EEN waterpunt. Eigenlijk willen we dit wel eens beter aanschouwen en wellicht kunnen we iets aan het waterprobleem doen. We kunnen ons hier toch niet voorstellen dat we kilometers moeten lopen om water te halen. Ook het voedselprobleem speelt hier nog steeds. Zo worden de allerarmsten al jaren door Stichting Help Afrika ondersteund door voedseluitdeling. Eigenlijk wil men ook een soort silo bouwen om in tijden van overproductie voedsel op te kopen. Genoeg te zien en te bespreken dus.

In Marigat kennen we ook de medische mobiele kliniek. Tijdens ons bezoek in 2011 zijn we mee geweest met de rondreizende medische kliniek. Dit jaar zal onze aandacht uitgaan naar de pas gebouwde kraamkliniek die dankzij de financiële steun van Stichting Help Afrika werd gerealiseerd. De plannen waren aanvankelijk groot evenals de begroting die we kregen toegestuurd. Als kleine stichting was dit wat te veel van het goede zodat de bouwplannen zijn bijgesteld en er een zogenaamde eenkamerkliniek is gebouwd. In Kenia komt veel sterfte voor bij zwangeren en ook tijdens de bevalling sterft met regelmaat moeder en/of kind. Na al deze besprekingen en eindeloze wandelingen hopen we nog even tijd te kunnen vinden om naar Lake Bogoria te gaan. Wie de prachtige natuurseries op de televisie volgt, heeft ook al kunnen genieten van de vele flamingo’s die in dit meer leven. De reis er naar toe is al prachtig met al die bijzondere dieren die we zullen tegenkomen. In het meer zijn ook geisers waarvan het water zo heet is dat we er eitjes in kunnen koken! Altijd leuk toch. We trekken ook nog een dag uit voor Salawa waarvan de reis er naar toe al spectaculair is. Door rivierbeddingen (hopelijk droog) en afbrokkelende afgronden reizen we naar Salawa waar we in 2011 ook zijn geweest en waar d.m.v. financiële steun van de stichting een medisch gebouwtje werd gebouwd. Men ziet uit naar onze komst zodat we met eigen ogen kunnen zien wat ze hebben gerealiseerd.

Voor ons volgende project reizen we af naar Naivasha, een weeshuis met opgroeiende kinderen. En net als in een gezin met opgroeiende kinderen hier, wordt alles duurder en wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch willen we bekijken of we van dit project afscheid gaan nemen. Ons beleid is er op gericht om niet eindeloos financieel te ondersteunen. Bij sommige projecten is dat bijna onmogelijk maar eventueel nieuwe projecten zullen zeer duidelijk een start en einddatum krijgen.

Bijna aan het eind van onze reis gaan we vanuit Nairobi nog de sloppenwijken in (mits dat het veilig is). Degene waarmee we samenwerkten aan de tot stand koming van de school in Marigat werd overgeplaatst naar het straatarme Kiberu, een sloppenwijk van Nairobi. Ze heeft het daar bijzonder moeilijk gehad het eerste jaar en d.m.v. emails heeft ze ons op de hoogte gehouden van haar ervaringen.

Vanuit Nairobi hopen we weer naar huis te vliegen waar het thuisfront vast een zucht van verlichting zal slaken als we weer ooginoog staan.

Stichting Help Afrika

Lies van Dijken, secretaresse

Dorpspleinontmoetingen

Dorpspleinontmoetingen, een huiskamer en een oecumenische kerkdienst in Loppersum

In het weekend van 19/21 september organiseert de Stichting GroningenNoord (www.groningennoord.nl) dorpspleinontmoetingen in Loppersum. Deze stichting wil het leven in Noord Groningen een positieve impuls geven. Dat heeft te maken met de aardbevingen die ons van tijd tot tijd overkomen en die schade aan onze huizen veroorzaken. Dat versterkt nog eens de krimp die hier al een tijdje aan de gang is. De stichting wil deze negatieve spiraal ombuigen, het sociale klimaat verbeteren, de bewoners moed geven om hun woonomgeving positief te beleven. Voor deze dorpspleinontmoetingen wordt er een “huiskamer”, een soort tent, gebouwd. Daar worden allerlei activiteiten gehouden waar de inwoners van Loppersum in dit geval met elkaar kunnen spreken over wonen en leven in het dorp.

Een van deze activiteiten is een oecumenische kerkdienst. De vier voorgangers van Loppersum (Lodewijk van Weerden, Gerwin Pruijssen, Tjalling Huisman en Marco Roepers) staan hier positief tegenover en zijn bezig met de voorbereiding ervan. Wanneer die dienst precies zal zijn is mij op dit moment niet bekend en ook niet waar de tent zal staan. U zult het wel te horen krijgen, zeker als u op dit nieuws gespitst bent. Het is een leuk initiatief. Het zal de eerste dienst zijn in Loppersum in dit brede oecumenische verband die ik hier meemaak.

ds. Marco Roepers