image_pdfimage_print

Een fietstas gemaakt van een kunstmestzak?

Zoals u gewend bent van Wereldwinkel “Veur Elkenain” gaan ook wij met de tijd mee.

Behalve nieuwe producten in het assortiment van de levensmiddelen (zoals superfood) is er ook steeds aanvoer van nieuwe kunstnijverheidsproducten.

Voor de zomer kunt u volop artikelen vinden om uw tuin mee op te fleuren. Op dit moment hebben we ook kleurrijke shoppers en fietstassen, gemaakt van kunstmestzakken, met vrolijke designs uit Vietnam.

Deze zakken zijn vanwege mis en overproductie niet geschikt als ‘kunstmestzak’, maar kunnen daarom prima gebruikt worden als grondstof voor (fiets)tassen. De onderdelen worden op maat geknipt en aan elkaar gezet. Het resultaat is een kleurrijke tas met een authentieke Vietnamese print.

Op dit moment zijn de tassen en fietstassen is de etalage te zien. Loopt u rustig even binnen want niet alleen de etalage is het bekijken waard.

Graag tot ziens,
De vrijwilligsters van de Wereldwinkel Loppersum.

Hulp gevraagd!!

Voor de oppasdienst tijdens de kerkdiensten ben ik met spoed op zoek naar versterking.

Vindt u / vind je het leuk om ongeveer 1 maal in de 6 à 8 weken tijdens de kerkdienst op kindertjes te passen (2 baby’s en een peuter)?

Meld u/ je dan zo spoedig mogelijk aan.

Henriettebrontsema@home.nl of tel: 620932.

Alvast bedankt voor uw / jouw reactie.

Vriendelijke groet,

Henriëtte Brontsema

Een mooie zomer toegewenst!

Het kerkelijk seizoen 2013/2014 is voorbij gevlogen. Het eerste seizoen dat Maarland één domie heeft en dat ging mooi. Tjalling heeft al zijn talenten gebruikt en heeft het jaar rond veel mensen kunnen inspireren, kunnen bijstaan daar waar nodig was en nog veel meer. Maakte pastorale wandelingen, ging het klooster in met deze en gene, verhaalde over kerkuilen en kerkmuizen… Kortom, wij Maarlanders mogen ‘fier’ zijn op zo’n voorganger!

Dit seizoen startte ook de nieuwe voorzitter/preses, Maarten Burggraaff. Vol energie en met plezier is hij begonnen aan zijn nieuwe en veelzijdige taak. In korte tijd werkte Maarten zich in, in de zaken die spelen in en om (de kerkenraad van) Maarland en weet nieuwe impulsen te geven in de vergaderingen. Voor veel zaken vindt hij tijd, ook daar mogen wij Maarlanders ‘fier’ op zijn.

Er is door het jaar heen veel gepraat binnen de kerkenraad over overname van de kerken door SOGK, pastorieën en wat is wijsheid voor deze prachtige (en monumentale) panden. De voortgang van het federatieproces met wijk Loppersum, de website is vernieuwd en wel in gezamenlijkheid met wijk Loppersum. Hoe kunnen diaconalen plaatselijk goed ingezet worden voor de medemens. Er is een nieuwe plaatselijke regeling geschreven, er komt een nieuw informatieboekje uit… Kortom, er is veel overlegd en uitgevoerd.

Dit jaar hebben Gea Stoter, PieterJan Boven, Bert van der Vliet afscheid genomen als kerkenraadsleden en zijn Ronald Dijkhuizen en Wippy Kempenaar begonnen als nieuwe kerkenraadsleden. Menno Wieringa en Diederik Wierenga versterken het college van kerkrentmeesters. Het is fijn dat zij allemaal hun talenten in willen zetten voor Maarland, er zijn immers genoeg aandachtsvelden in Maarland.

In het nieuwe seizoen zal Wippy Kempenaar starten als scriba met de daarbij behorende werkzaamheden. Nu eerst wil Wippy genieten van een ontspannen zomertijd voordat ze daadwerkelijk begint. Anna van den End stopt na de zomerperiode met het kerkenwerk, met plezier en interesse heeft ze dit werk gedaan.

Maar eerst de zomer, tijd van ontspanning of juist inspanning, afstand nemen, uitrusten of gewoon doorgaan met de bezigheden, binnen of buiten Maarland. De kerkenraad wenst iedereen een goede tijd toe.

 

Anna van den End

World Servants

Vanaf september zijn wij al bezig met World Servants. Zoals de meesten van jullie zullen weten, gaan Tom, Jonneke en Eline in juli naar Afrika om lerarenwoningen te bouwen. Jonneke en Eline gaan 11 juli richting Zambia en Tom gaat 18 juli richting Ghana.

Wij zullen ongeveer drie weken in Afrika bezig zijn met bouwen en indrukken opdoen.

Wij willen iedereen heel erg bedanken voor de bijdrages!! We hebben uiteindelijk bijna de volle     € 7085, opgehaald. Dit hadden we zelf ook niet verwacht, dus nogmaals heel erg bedankt!! We zullen na afloop een verslag(je) maken over onze reizen en we zullen nog in de kerk komen vertellen over de reis en onze ervaring.

Wilt u ons toch nog het allerlaatste stukje helpen? Dan zijn vrije giften altijd nog welkom op 3483.04.153 t.n.v. Gezamenlijk Jeugdwerk Loppersum. Dit geld wordt ook gebruikt voor de spullen die wij nog moeten aanschaffen voor ons project (zoals werkkleding).

 

Tom, Jonneke en Eline

Afgewezen voor het kinderpardon

INLIA vangt een Afrikaanse moeder en haar dochter op, die sinds april 2003 in Nederland verblijven en die eind 2008 vanuit Ter Apel op straat werden gezet. De dochter was op dat moment 13 jaar oud. INLIA zorgde voor onderdak en regelde ook dat de dochter naar school kon gaan. Inmiddels spreekt de dochter goed Nederlands, heeft ze haar VMBO diploma gehaald en doet ze een vervolgopleiding aan het MBO. De moeder doet al enkele jaren vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis, tot grote tevredenheid van de medewerkers en bewoners. In april 2013 dienden moeder en dochter een aanvraag in voor het kinderpardon. De aanvraag werd echter afgewezen omdat zij in de periode van eind 2008 tot medio 2012 niet onder het toezicht van één van de diensten uit de Vreemdelingenketen stonden. Al die tijd ging de dochter echter naar school en waren zij ook bekend bij de gemeente. Voor de kinderpardonregeling telt dit echter niet mee.

Net als deze moeder en dochter zijn er nog zo’n 600 asielzoekers afgewezen voor het kinderpardon. Zij woonden ook in een gemeente omdat zij niet langer recht hadden op rijksopvang. In 2010 werd de rijksverheid echter door de rechter op haar vingers getikt vanwege het feit dat zij gezinnen met minderjarige kinderen op straat zette. Vanaf dat moment werden deze gezinnen niet langer ontruimd. Gezinnen die al op straat waren beland voor deze uitspraak, werden echter niet opnieuw opgenomen in de rijksopvang, en hierdoor worden zij nu ook uitgesloten van het kinderpardon. Inmiddels heeft 78% van alle Nederlandse burgemeesters, daarin gesteund door de VNG en het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang en terugkeerbeleid (LOGO, waarvan het secretariaat bij INLIA is gevestigd), de oproep ondertekend van de burgemeester van Bunnik. Daarin wordt aan de staatssecretaris gevraagd de aanvragen voor het kinderpardon die zijn afgewezen vanwege het ontbreken van rijkstoezicht te heroverwegen.

Wat kunt u doen?

Lees de oproep van de inmiddels 311 burgemeesters en kijk of uw burgemeester al getekend heeft op www.logogemeenten.nl/burgemeestersoproep

Teken zelf de petitie Voor een Eerlijk Kinderpardon op www.eerlijkkinderpardon.nu

Kijk en luister naar het lied voor het kinderpardon “Zij vliegen er niet uit” op Youtube

Kom naar de slotmanifestatie van deze campagne op 25 juni in Den Haag; meer informatie wordt op www.defenceforchildren.nl en www.inlia.nl

Uw handtekening voor Daoud Nassar was niet voor niets

Op zondag 1 juni jl. lagen er zowel in de ochtenddienst in de Vredekerk, als bij het Avondgebed in Godlinze papieren, waar u uw handtekening op kon zetten. U wist waarvoor het was door de afkondiging die voorgelezen was: het Israëlische leger had alle ruim 1500 fruit en olijfbomen van de Palestijnse fruitteler Daoud Nassar plat gebuldozerd. Zijn bedrijf ligt bij Bethlehem op een plaats, waar Joodse kolonisten een illegale nederzetting willen bouwen om zo een ring van nederzettingen om Jeruzalem te maken die Palestijnen verhindert naar Jeruzalem te gaan.

Daoud Nassar is christen en werkt aan vrede tussen Joden en Palestijnen. Zijn bedrijf is nu verwoest, zowel het levensonderhoud voor zijn gezin, als zijn vredeswerk ernstig bedreigd.

Meta Floor, tot twee jaar geleden in dienst van Kerk in Actie wonend en werkend in Jeruzalem, heeft veel contact met Daoud en schrijft mij:

“De brieven aan de politiek hebben effect gehad. CDA heeft Kamervragen gesteld. En zelf heb ik, samen met Margriet Westers (die nu vanwege Kerk in Actie in Jeruzalem werkt) een gesprek gehad met het Ministerie van Buitenlandse zaken, die het serieus lijken op te pakken. Daarnaast heeft de Israëlische Ambassade gereageerd met een bericht naar het Israelische Minsterie van Defensie, waarop alweer een antwoord is van de advocaat van de familie Nassar. Ook Haaretz (een belangrijke krant in Israël) heeft er een artikel aan gewijd en erop gewezen dat IDF (het Israëlische leger) hier procedurele fouten heeft gemaakt.

Al het gebeurde heeft grote impact op de familie Nassar. Ze weten zich gesteund door het support uit Nederland en wereldwijd. Ze blijven vasthouden aan geweldloosheid en aan hun motto: “We refuse to be enemies”. De familie is van plan om in januari, februari, wanneer er nieuwe bomen geplant kunnen worden, 2x zoveel bomen te planten als er zijn verwoest. Zo’n houding, daar laat ik me door inspireren.”

Tot zover Meta Floor. Ook wij kunnen door zo’n houding als van de familie Nassar ons laten inspireren. Bidden en werken: voor elke € 10, die u stuurt aan Vrienden van Sabeel Nederland (Sabeel is het Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie) ING bank: NL33INGB0003276280, t.a.v. Vrienden van Sabeel Nederland te Culemborg, o.v.v Tent of Nations, kan Daoud weer een nieuwe boom planten.

 

Riet BonsStorm

Musical Ruth 7 en 8 november!

Ruth poster
In tegenstelling van wat er op de flyer staat, zijn er geen kaarten verkrijgbaar bij de Read Shop

Nieuws van de Missionaire Werkgroep Loppersum

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van de Missionaire Werkgroep hebt gelezen. Sinds het afgelopen najaar is er veel gebeurd. We zijn als Werkgroep van start gegaan om de musical RUTH in de steigers te zetten. Een flinke klus! En daarom hebben voor dit nieuwe seizoen dan ook geen andere activiteiten gepland.

Sinds november van het vorige jaar is een enthousiaste groep kinderen en volwassenen wekelijks bezig met de repetities voor de uitvoeringen van deze musical, die gepland staan voor vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2014 in het gebouw van de Waardevol Leven Gemeente. Badweg 20 in Loppersum.

(Noteer vast in uw agenda!!)

De beide groepen (koor- en spelersgroep) hebben op maandag 2 juni j.l. voor de eerste keer samen de hele musical doorgenomen. Spannend! Hoever zouden we al zijn?

De regisseur Harrie van de Klei en dirigent Ianthe Paternoster hebben al ideeën genoeg hoe het zal gaan worden. We zijn allemaal erg benieuwd, maar mooi wordt het!!

Na de vakantie zullen we weer de draad weer oppakken en dan steeds met elkaar als hele ‘cast’ repeteren.

Er zullen decors bedacht en gebouwd moeten worden, er zal aan kleding gewerkt moeten worden, noem maar op……Nog veel te doen dus. Maar zo leuk…..!!

U zult nog weer van ons horen maar zet de data vast in uw agenda.

(Kijk ook eens op www.lopsternijs.nl )

De leden van de Missionaire Werkgroep,

Marijke Maas (Herv.Gem. Maarland)
Mirjam Scheffers (Waardevol Leven)
Jelly Maneschijn ( idem)
Tiede de Vries (Geref. kerk. vrijg.)
Bas Schuringa (idem)
Simone Miske (Geref. kerk)
Regina Feitsma (idem)

Federatieve pastorale middag op zaterdag 17 mei.

federatie uitje 2Het federatief pastorale uitje van wijkwerkers en ouderlingen op ​17 mei was vooral zonnig en luchtig van inhoud. Het samen zijn stond voorop.

Per fiets, auto of benewagen naar Westeremden waar we samen kwamen in de tuin van `​t Olde Reghthoes, een thee/koffieschenkerij. Na een periode met veel regen en wind werd dubbel en dwars van het prachtige weer genoten. Onderweg ernaar toe of in de tuin hebben we samen gepraat over het pastoraat en/of wat er spontaan ter sprake kwam​.

federatie uitje 1Na een kop thee of koffie met koek hebben we een paar bijzondere voorvallen met elkaar gedeeld. Zo kunnen onverwachtse voorvallen leiden tot humoristische situaties waar we met elkaar hartelijk om gelachen hebben.

Heerlijk om zo wat met elkaar te praten en ervaringen met elkaar te kunnen delen op een prachtig Gronings plekje onder de zon.

 

Marian Hoogstra

Autowas actie World Servants

20140531_115129_resizedZaterdag 31 mei hebben we weer een boel auto’s gewassen!! We willen iedereen die langs is geweest en/of heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor de bijdrage!! We hebben het bedrag van €7085,00 bijna binnen!! Naast die kosten, maken we nog kosten voor kleding, schoenen en verdere spullen die daar voor ons project in Zambia en Ghana nodig zijn.

WorldServants_1Vrije giften zijn dus nog steeds van harte welkom op 3483.04.153 t.n.v. Gezamenlijk Jeugdwerk Loppersum.

 

 

WorldServants_2Jonneke en Eline vertrekken 11 juli naar Zambia en Tom vertrekt op 18 juli naar Ghana. We houden jullie op de hoogte en alvast bedankt voor alle bijdrages die al geweest zijn!!

WorldServants_3

 

zondag 15 juni 2014 Dienst voor jong en oud

Tijdens deze viering zullen 11 kinderen van groep 8 in het middelpunt staan. Na de zomervakantie maken zij de overstap naar de middelbare school. Ook binnen de kerk kunnen ze een overstap maken, van de kindernevendienst naar de tienerdienst.

De viering zal als thema hebben “Thuis in de kerk”. De kinderen zullen meewerken aan de invulling van de dienst . Het belooft een leuke dienst te worden voor jong en oud waarin u/jij zich vast en zeker thuis zal voelen.

De voorbereidingsgroep Tjalling Huisman, Marco Roepers, Thea Steenwijk, Linda van der Eide