image_pdfimage_print

Pannenkoeken eten!

pannekoekenDe Veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het paasfeest. Tijdens die 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten ( de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en de olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconie van de wijk Maarland en Loppersum nodigt iedereen uit om deze traditie in ere te houden.
We organiseren dit op dinsdag 17 februari om 18 uur in de Vredekerk.
Ook zoeken we mensen die willen bakken en deze pannenkoeken dan warm mee willen nemen.
Graag bord en bestek meenemen.
Er liggen intekenlijsten achterin de kerk van alle diensten op 1, 8 en 15 februari of via email: winterlo@telfort.nl

GRAAG TOT ZIENS,
de voorbereidingscommissie: Janneke de Jonge, Henk Beukema, Willie Wayer en Linda Winter.

Geen dienst in de Donatuskerk op 25-01-2015

Aangezien er in de Donatuskerk van Leermens geschilderd wordt en de steigers nog niet uit de kerk zijn, kan daar geen dienst plaatsvinden op zondag 25 januari a.s.

We verplaatsen de dienst (weer) naar de Mariakerk op ‘t Zandt.

Met vriendelijke groet,
Wippy Kempenaar
(scriba Maarland)

 

De kracht van geweldloos verzet: Daoud Nassar komt ons bezoeken

Daoud Nassar is een Palestijn en, zoals het merendeel van de Palestijnen, put hij zijn kracht uit het (christelijk)  geloof. Hij is een Palestijn wonend in een Palestijns Gebied, de Westelijke Jordaanoever, dat bezet is door de staat Israël. Dat betekent dat hij dagelijks lijdt onder de – vaak gewelddadige – beperkingen die deze bezetting hem en zijn familie oplegt. Hij gedraagt zich hieronder niet als slachtoffer, maar werkt geweldloos aan vrede tussen zijn volk, de Palestijnen, en Israël. Hij nodigt ons uit tot solidariteit. Zonder de ellende van zijn situatie te verdoezelen wil hij anderen, ook ons, meenemen in het werken aan vrede, zodat beide volken, Israëliërs en Palestijnen, het Land zullen gaan delen.

Even buiten Bethlehem ligt op een heuvel de ‘Tent of Nations’, het bedrijf van de olijvenboer Daoud Nassar en zijn broer Daher, waar hij met zijn familie woont in een verzameling huizen, tenten, afdakjes en vooral bewoonbaar gemaakte grotten. Zonder waterleiding. Niet ver daarvandaan ligt een Joodse nederzetting: een verzameling witte huizen, veel groen ertussen, Israëlische vlaggen. Daar wonen Joodse kolonisten op Palestijns gebied. Deze zgn. nederzettingen zijn verboden door de Verenigde Naties, maar de wereld laat het toe. De Israëlische regering wil het terrein van de familie Nassar hebben, want het past in de ring van Joodse nederzettingen die op Palestijns gebied gebouwd worden met de bedoeling Jeruzalem voor Palestijnen af te sluiten. Daoud en zijn familie weigeren echter hun land af te staan. Dus wordt hun bedrijf en huis al jarenlang bedreigd door afbraak. In feite is er al veel ’s nachts door de Israelische regering en door Joodse kolonisten kapot gemaakt. Heel belangrijk: anderhalf jaar geleden is ook het merendeel van de olijfboomgaarden in een nacht verwoest.

Maar behalve boer is Daoud ook een werker aan vrede en verzoening. In de optrekjes, tenten en grotten heeft hij een soort ‘vormingscentrum voor vrede’ opgericht: ‘Tent of Nations’, waar volken elkaar kunnen ontmoeten, Joodse Israëliërs en Palestijnen. Daar worden cursussen gegeven, workshops, er worden kinderkampen en jeugdbijeenkomsten gehouden, voor beide volken. Want het motto van Daoud en Daher en hun familie, dat op de grote steen bij de ingang van hun ‘huis’ staat is: “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is ingewikkeld, en vaak gecompliceerd door geweld van beide zijden.  Aan wie is het land beloofd? Wat zegt ons christelijk geloof? Mag Israël een staat zijn, uitsluitend voor Joden, of wil God dat er respect en ruimte is voor de vreemdeling, de niet-Jood, omdat God van álle mensen houdt?  Kom luisteren naar Daoud, laat je informeren en doe mee in het gesprek.

Buitenpost, maandag 2 februari,  2-5 uur, De Schakel, Voorstraat 15;

Loppersum, maandag 2 februari, 19.30 – 22.00 uur, de Vredekerk, Burg. van de Munnikstraat  16.

Informatie, voor Buitenpost: Jacomijn Steen (vandersteen@filternet.nl).

Voor Loppersum: Riet Bons-Storm (bonstorm@hetnet.nl).

“Schatten van Maarland” maand verlengd

De Zilverkamer organiseert high tea op Valentijnsdag

De expositie “Schatten van Maarland” in De Groninger Zilverkamer te Appingedam, wordt met een maand verlengd tot 28 februari. De publieke belangstelling is zo groot, dat sommige groepen op een wachtlijst zijn geplaatst. De “Schatten” omvat een keur aan kunst- en zilverwerken en historische voorwerpen, die te maken hebben met de geschiedenis van acht eeuwenoude kerken in ons gebied. Voor zover dat nodig was, hebben exposanten zich inmiddels bereid verklaard hun eigendommen een maand langer in bruikleen te geven Slechts één schilderij is wegens andere verplichtingen uit de expositie gehaald.

Tijdens de verlenging is het op zaterdag 14 februari ook bij de Zilverkamer Valentijnsdag. Het museum organiseert dan vanaf 12 uur een speciale High Tea, gekoppeld aan korte rondleidingen door het gebouw. De rondleidingen zijn speciaal bedoeld voor kleinere groepen. Voorinschrijving voor deze Valentijn-special is wenselijk (deelname kost € 10,-, inclusief entreeprijs). Dat kan aan de balie van het museum of via telefoonnummer 06-26588992.

Ook voor mensen die de Groninger Zilverkamer al eerder hebben bezocht, is een hernieuwde kennismaking de moeite waard. De afgelopen weken heeft het bestuur weer zo’n twintig belangwekkende zilverwerken kunnen aankopen. Het gaat daarbij onder meer om fraaie tafelstukken, kandelaars, broodmanden, brandewijnkommen, een sigarenhouder (afbeelding koning Willem III), een tabaksdoos en een bijbel met zilverbeslag. De aankopen vormen een welkome aanvulling op de al zo rijke collectie Gronings zilver uit de periode van de 17e tot en met de vroege 20e eeuw.

——————————————————————————————————-

Inlichtingen bij:

De Groninger Zilverkamer Mevr. Herma Grimmius 06-26588992

 

 

Openingstijden van de Zilverkamer:
Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 17.00 uur.
Zaterdag van 11.00 – 16.00 uur.

 

 

De Groninger Zilverkamer van het is te vinden aan de:
Oude Kerkstraat 1, 9901JB Appingedam, in het voormalige gebouw van de SNS-bank, schuin tegenover de Nicolaikerk

www.degroningerzilverkamer.nl

Foutief rekeningnummer diaconie wijk Loppersum

In de brief van de diaconie over uw missionaire en diaconale bijdrage is een foutief rekeningnummer komen te staan. De bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL41 RABO 0143 4958 79. In de brief staat NL42. Graag verzoeken wij u om gebruik van het juiste nummer te maken.

Met vriendelijke groet,

de diaconie

Snoeien leilindes P en P kerk Loppersum

Vrijwilligers gezocht voor het snoeien van de leilindebomen bij de Petrus en Paulus kerk in Loppersum.

Afhankelijk van het weer willen we graag op zaterdag 24 januari of 7 februari a.s. deze bomen snoeien. Graag aanmelden bij Jan Kempenaar, tel.: 0654685367 of email kempenaar94@zonnet.nl Wil je meenemen: een zaag en een snoeischaar. Ook graag doorgeven of je een ladder hebt; voor vervoer daarvan kan worden gezorgd. Er zijn 3 ladders aanwezig. Ook voor het opruimen van de takken zoeken we een paar mensen. Als dank is er voldoende koffie met iets er bij en na afloop een lekkere snertmaaltijd.

Collectedoel Wiemersheerd 2015

‘De Schutse’ te Appingedam

Voor iemand in de laatste levensfase is het belangrijk om zelf de regie in handen te houden.  Dit kan het best in de thuissituatie of in een hospice.  Hoewel woorden als terminaal, sterven en dood beladen zijn, wil dit niet betekenen dat de laatste fase van het leven alleen maar zwaar, pijnlijk en droevig is.

Er kunnen ook veel goede en mooie dingen gebeuren, mits zorg wordt gedragen voor een goed en waardig afscheid. Daar kan De Schutse bij helpen. Wij bieden vervangende mantelzorg in de thuissituatie.  Daar waar het voor mantelzorgers te zwaar dreigt te worden of mantelzorg ontbreekt, kan een beroep op ons worden gedaan. Onze ervaring leert dat de meeste mensen te lang wachten met het doen van een beroep op ons en dat professionele organisaties dikwijls onvoldoende op de hoogte zijn met wat wij aan ondersteuning kunnen bieden.

‘De Schutse’ is een vrijwilligersorganisatie en beschikt over meer dan 90 geschoolde en betrokken vrijwilligers uit de hele regio. Zij zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch bereikbaar voor noodgevallen. Zij verzorgen de intake van de hulpvragen, dragen zorg voor het inzetten van de vrijwilligers en zijn belast met de dagelijkse leiding van de hospice.

Het werkgebied van ‘De Schutse’ bestaat uit de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren en Ten Boer, alsmede de aanpalende gebieden.

‘De Schutse’ is vertegenwoordigd in het netwerk palliatieve zorg Noord Groningen en lid van de landelijke organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

De kosten die de stichting maakt worden slechts voor 70% vergoed door het ministerie van VWS. Voor dekking van de overige kosten is De Schutse’ afhankelijk van donaties, giften, erflatingen en acties.

De gezamenlijke diaconie

Avonden in de Veertigdagentijd

Tijdens de 40 dagen voor Pasen zal er elke donderdag een bijeenkomst zijn. De thema’s van deze avonden hebben steeds te maken met de 40 dagentijd / vastentijd / lijdenstijd. Op verschillende manieren zullen we hierover in gesprek gaan: een inleiding en gesprek over de betekenis van vasten, een inleiding over een boek, tweemaal een film bekijken en nabespreken, een avond met gedichten over lijden, een avond van stilte en meditatie.

Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te doen, het is niet nodig maar soms wel handig om je van tevoren op te geven (filmavonden!!).

De avonden zijn los van elkaar mee te maken. Sommige avonden vragen voorbereiding, andere zijn zonder voorbereiding mee te maken.

 

Geen dienst in de Jacobuskerk op 11-1-2015

Beste gemeenteleden,

Omdat de kachel van de Jacobuskerk a.s. zondag nog niet gerepareerd is -en we er graag lekker warm bij willen zitten- gaan we de dienst op ‘t Zandt vieren.
Zegt het voort.

Graag tot zondag.

Volg de Hervormde gemeente Maarland ook op twitter:
@HGMaarland