Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Wij weigeren om vijand te zijn

Op maandag 2 februari hoorde ik een lezing van Daoud Nassar. Nee, het was geen lezing, het was een oproep tot recht, vrede en liefde. Nee, het was geen oproep. Het was het leven van een man die diep in zijn hart de weg van liefde en recht en vrede heeft geplant. Het was een getuigenis van die weg, een getuigenis dat van diep van binnen kwam.

IMG_0066Daoud Nassar was in Nederland op uitnodiging van Kerk in Actie. Hij had al eerder ons land aan willen doen, maar de in beslagname en vernietiging van zijn fruitbomen hield hem tegen. Nassar is een Palestijnse christen, hij woont op de Westelijke Jordaanoever. Dat is Palestijns gebied maar tegelijk is het bezet gebied, bezet door Israël.

De boerderij waar Daoud samen met zijn familie woont is al een eeuw in bezit van de familie Nassar. Maar door de ligging is de boerderij zeer gewild door Israëlische kolonisten.

Van alles proberen zij om het land in bezit te krijgen, om er een Joodse nederzetting te bouwen. Overigens: die nederzettingen in Palestijns gebied zijn illegaal volgens internationaal recht.

IMG_0067De kolonisten hebben geprobeerd om via de rechter aan te tonen dat het land niet van de familie Nassar is. Maar de grootvader van Daoud had ooit met visionaire blik eigendomsrechten van het land op papier laten zetten, in een tijd dat niemand dat deed.

De Israëlische autoriteiten hebben geprobeerd het land te kopen voor zoveel geld als de familie Nassar maar wil hebben. Maar de familie voelt zich verbonden met hun land, zoals Naboth ooit met zijn door Achab begeerde wijngaard.

De kolonisten hebben geprobeerd met dreiging en fysieke druk om de familie Nassar weg te krijgen. Een groot blok beton op de weg naar de boerderij. Een graafmachine op het land die alvast een nieuwe weg aan het aanleggen is. Een kolonistenkind van 12 jaar met een machinegeweer gericht op Daoud.

IMG_0072Uiteindelijk heeft op 19 mei 2014 het leger bijna al Daouds fruitbomen vernietigd. Er liep een hoger beroep van de familie Nassar tegen de uitspraak van de rechter, maar dat heeft de militaire leiding niet afgewacht. En nu, nu worden de bomen weer aangeplant. Gesponsord door velen, ook wij konden een certificaat kopen om een boom te laten planten.

Het duurt jaren voor een olijfboom vrucht draagt. Het duurt nog eens jaren voordat de boom zijn beste vruchten geeft. Maar juist dat langzame groeiproces, daar gelooft Daoud Nassar in.

Het was de droom van zijn vader dat de boerderij een plaats van vrede en hoop zou worden. Maar zijn vader is jong overleden. Met zijn moeder en broer en zussen is Daoud die droom aan het realiseren.

Natuurlijk kun je tegen zoveel onrecht met geweld reageren. Of je kunt het opgeven, er in berusten. Je kunt weggaan, emigreren zoals vele hoogopgeleide Palestijnen doen.

Maar Daoud gaat met zijn familie een andere weg, een weg van geweldloos verzet.

Vier uitgangspunten heeft hij in zijn hart gesloten:

De eerste: we weigeren om slachtoffer te zijn. Dat zou een te gemakkelijke rol zijn, we willen die rol niet.

De tweede: we weigeren om te haten. Niemand kan ons dwingen om te haten, als wij dat niet willen.

De derde: we leven vanuit ons geloof. Het is een uitdaging om vanuit ons geloof onze vijand lief te hebben.

De vierde: we geloven in gerechtigheid. We geloven dat het recht uiteindelijk zal overwinnen.

Om deze weg uit te dragen heeft de familie Nassar de Tent of Nations opgericht. Iedereen die wil, is daar welkom om te zien wat er gebeurt op de boerderij van de familie Nassar. Iedereen is welkom om hun verhaal te horen.

En mensen komen, voor een kort bezoek of om als vrijwilliger aan de slag te gaan op de boerderij. Mensen komen, Joden uit Israël en vele bezoekers uit allerlei landen.

En zo komt er ook een groep uit Amerika, een Joodse organisatie voor geweldloosheid. Juist zij komen bomen planten, op de plaats waar de bomen door het leger van Israël zijn vernietigd.

Zo groeien langzaam recht en vrede en liefde. Misschien nog langzamer dan een olijfboom vrucht geeft, groeit het geloof: we weigeren om vijand te zijn.

‘Come and see, go and tell’, dat is het motto van de Tent of Nations. Ik ben zelf niet naar de boerderij van de familie Nassar afgereisd om het met eigen ogen te zien. Maar ik heb wel een man vanuit zijn hart horen spreken over vrede en recht en liefde op een plaats waar angst en terreur en onrecht aan de orde van de dag zijn.

Een man die de weg van liefde en vrede en recht diep in zijn hart heeft geplant: Daoud Nassar.

Daarover heb ik u iets willen vertellen.

Tjalling Huisman

Voor meer informatie over Daound Nassar kijk op wikipedia: Daound Nassar

Wijkwerkers gezocht

Een kerk heeft vrijwilligers nodig die bereid zijn een bezoekje te brengen aan kerkleden. Aandacht voor blije gebeurtenissen, maar ook aandacht voor eenzaamheid, ziekte, verlies en zorg is onmisbaar en wordt dan ook enorm gewaardeerd.

Het werk van een wijkwerker is daarom erg belangrijk. Zonder deze bezoekjes functioneert een kerk niet goed. Een wijkwerker doet het bezoekwerk op zijn of haar eigen manier.

Als er mensen van de kerk bij u komen met de vraag of u wijkwerker wilt worden, wilt u hier dan goed over nadenken of u deze taak op u wilt nemen. En niet bij voorbaat nee zeggen.

Wij zijn ons bewust dat de groep met actieve mensen in de kerk steeds kleiner wordt. Des te belangrijker is de afweging.

Mogen wij een beroep op u doen?

Een groet van de ouderlingen van de wijkgemeente Loppersum

Groningen Zingt

Groningen Zingt en de Protestantse Gemeente Scharmer Harkstede nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke zangdienst in de Monumentale kerk Hoofdweg 63 te Harkstede op 1 maart om 19:00
groningen zingt

Organist is Dennis Wubs

Medewerking door het Christelijk Mannenkoor Veendam o.l.v. F. Vugteveen

Toegang is gratis (collecte)

Meer info via www.groningen-zingt.nl

U bent van harte welkom!

De kerk draait door

De kerk draait door
De kerk draait door

Altijd bereikbaar…….

Wij nodigen je uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Eén gespreksavond op maandag 16 februari 2015 om 20.00 uur in de Vredekerk te Loppersum. We gaan in rondetafelgesprekken met elkaar spreken over onze smartphones en  social media. Hoe goed slaag jij er in om voldoende tijd voor jezelf te nemen? Voorafgaand zien we een paar korte filmpjes over……onszelf?

Natuurlijk is er ook ruim de gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.

Georganiseerd vanuit de wijkgemeenten Loppersum en Maarland voor iedereen tussen de 30 en 50 jaar.

Voor meer informatie: ds. Marco Roepers, tel.572929, marco@roepers.net ds. Tjalling Huisman, tel.571393, tjhuisman@kpnplanet.nl

Opgave kan on line, vòòr 8 februari, via dit formulier: KLIK

Graag tot maandagavond 16 februari !

Pannenkoeken eten!

pannekoekenDe Veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het paasfeest. Tijdens die 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten ( de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en de olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconie van de wijk Maarland en Loppersum nodigt iedereen uit om deze traditie in ere te houden.
We organiseren dit op dinsdag 17 februari om 18 uur in de Vredekerk.
Ook zoeken we mensen die willen bakken en deze pannenkoeken dan warm mee willen nemen.
Graag bord en bestek meenemen.
Er liggen intekenlijsten achterin de kerk van alle diensten op 1, 8 en 15 februari of via email: winterlo@telfort.nl

GRAAG TOT ZIENS,
de voorbereidingscommissie: Janneke de Jonge, Henk Beukema, Willie Wayer en Linda Winter.

Geen dienst in de Donatuskerk op 25-01-2015

Aangezien er in de Donatuskerk van Leermens geschilderd wordt en de steigers nog niet uit de kerk zijn, kan daar geen dienst plaatsvinden op zondag 25 januari a.s.

We verplaatsen de dienst (weer) naar de Mariakerk op ‘t Zandt.

Met vriendelijke groet,
Wippy Kempenaar
(scriba Maarland)

 

De kracht van geweldloos verzet: Daoud Nassar komt ons bezoeken

Daoud Nassar is een Palestijn en, zoals het merendeel van de Palestijnen, put hij zijn kracht uit het (christelijk)  geloof. Hij is een Palestijn wonend in een Palestijns Gebied, de Westelijke Jordaanoever, dat bezet is door de staat Israël. Dat betekent dat hij dagelijks lijdt onder de – vaak gewelddadige – beperkingen die deze bezetting hem en zijn familie oplegt. Hij gedraagt zich hieronder niet als slachtoffer, maar werkt geweldloos aan vrede tussen zijn volk, de Palestijnen, en Israël. Hij nodigt ons uit tot solidariteit. Zonder de ellende van zijn situatie te verdoezelen wil hij anderen, ook ons, meenemen in het werken aan vrede, zodat beide volken, Israëliërs en Palestijnen, het Land zullen gaan delen.

Even buiten Bethlehem ligt op een heuvel de ‘Tent of Nations’, het bedrijf van de olijvenboer Daoud Nassar en zijn broer Daher, waar hij met zijn familie woont in een verzameling huizen, tenten, afdakjes en vooral bewoonbaar gemaakte grotten. Zonder waterleiding. Niet ver daarvandaan ligt een Joodse nederzetting: een verzameling witte huizen, veel groen ertussen, Israëlische vlaggen. Daar wonen Joodse kolonisten op Palestijns gebied. Deze zgn. nederzettingen zijn verboden door de Verenigde Naties, maar de wereld laat het toe. De Israëlische regering wil het terrein van de familie Nassar hebben, want het past in de ring van Joodse nederzettingen die op Palestijns gebied gebouwd worden met de bedoeling Jeruzalem voor Palestijnen af te sluiten. Daoud en zijn familie weigeren echter hun land af te staan. Dus wordt hun bedrijf en huis al jarenlang bedreigd door afbraak. In feite is er al veel ’s nachts door de Israelische regering en door Joodse kolonisten kapot gemaakt. Heel belangrijk: anderhalf jaar geleden is ook het merendeel van de olijfboomgaarden in een nacht verwoest.

Maar behalve boer is Daoud ook een werker aan vrede en verzoening. In de optrekjes, tenten en grotten heeft hij een soort ‘vormingscentrum voor vrede’ opgericht: ‘Tent of Nations’, waar volken elkaar kunnen ontmoeten, Joodse Israëliërs en Palestijnen. Daar worden cursussen gegeven, workshops, er worden kinderkampen en jeugdbijeenkomsten gehouden, voor beide volken. Want het motto van Daoud en Daher en hun familie, dat op de grote steen bij de ingang van hun ‘huis’ staat is: “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is ingewikkeld, en vaak gecompliceerd door geweld van beide zijden.  Aan wie is het land beloofd? Wat zegt ons christelijk geloof? Mag Israël een staat zijn, uitsluitend voor Joden, of wil God dat er respect en ruimte is voor de vreemdeling, de niet-Jood, omdat God van álle mensen houdt?  Kom luisteren naar Daoud, laat je informeren en doe mee in het gesprek.

Buitenpost, maandag 2 februari,  2-5 uur, De Schakel, Voorstraat 15;

Loppersum, maandag 2 februari, 19.30 – 22.00 uur, de Vredekerk, Burg. van de Munnikstraat  16.

Informatie, voor Buitenpost: Jacomijn Steen (vandersteen@filternet.nl).

Voor Loppersum: Riet Bons-Storm (bonstorm@hetnet.nl).

“Schatten van Maarland” maand verlengd

De Zilverkamer organiseert high tea op Valentijnsdag

De expositie “Schatten van Maarland” in De Groninger Zilverkamer te Appingedam, wordt met een maand verlengd tot 28 februari. De publieke belangstelling is zo groot, dat sommige groepen op een wachtlijst zijn geplaatst. De “Schatten” omvat een keur aan kunst- en zilverwerken en historische voorwerpen, die te maken hebben met de geschiedenis van acht eeuwenoude kerken in ons gebied. Voor zover dat nodig was, hebben exposanten zich inmiddels bereid verklaard hun eigendommen een maand langer in bruikleen te geven Slechts één schilderij is wegens andere verplichtingen uit de expositie gehaald.

Tijdens de verlenging is het op zaterdag 14 februari ook bij de Zilverkamer Valentijnsdag. Het museum organiseert dan vanaf 12 uur een speciale High Tea, gekoppeld aan korte rondleidingen door het gebouw. De rondleidingen zijn speciaal bedoeld voor kleinere groepen. Voorinschrijving voor deze Valentijn-special is wenselijk (deelname kost € 10,-, inclusief entreeprijs). Dat kan aan de balie van het museum of via telefoonnummer 06-26588992.

Ook voor mensen die de Groninger Zilverkamer al eerder hebben bezocht, is een hernieuwde kennismaking de moeite waard. De afgelopen weken heeft het bestuur weer zo’n twintig belangwekkende zilverwerken kunnen aankopen. Het gaat daarbij onder meer om fraaie tafelstukken, kandelaars, broodmanden, brandewijnkommen, een sigarenhouder (afbeelding koning Willem III), een tabaksdoos en een bijbel met zilverbeslag. De aankopen vormen een welkome aanvulling op de al zo rijke collectie Gronings zilver uit de periode van de 17e tot en met de vroege 20e eeuw.

——————————————————————————————————-

Inlichtingen bij:

De Groninger Zilverkamer Mevr. Herma Grimmius 06-26588992

 

 

Openingstijden van de Zilverkamer:
Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 17.00 uur.
Zaterdag van 11.00 – 16.00 uur.

 

 

De Groninger Zilverkamer van het is te vinden aan de:
Oude Kerkstraat 1, 9901JB Appingedam, in het voormalige gebouw van de SNS-bank, schuin tegenover de Nicolaikerk

www.degroningerzilverkamer.nl

Foutief rekeningnummer diaconie wijk Loppersum

In de brief van de diaconie over uw missionaire en diaconale bijdrage is een foutief rekeningnummer komen te staan. De bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL41 RABO 0143 4958 79. In de brief staat NL42. Graag verzoeken wij u om gebruik van het juiste nummer te maken.

Met vriendelijke groet,

de diaconie