Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Uw handtekening voor Daoud Nassar was niet voor niets

Op zondag 1 juni jl. lagen er zowel in de ochtenddienst in de Vredekerk, als bij het Avondgebed in Godlinze papieren, waar u uw handtekening op kon zetten. U wist waarvoor het was door de afkondiging die voorgelezen was: het Israëlische leger had alle ruim 1500 fruit en olijfbomen van de Palestijnse fruitteler Daoud Nassar plat gebuldozerd. Zijn bedrijf ligt bij Bethlehem op een plaats, waar Joodse kolonisten een illegale nederzetting willen bouwen om zo een ring van nederzettingen om Jeruzalem te maken die Palestijnen verhindert naar Jeruzalem te gaan.

Daoud Nassar is christen en werkt aan vrede tussen Joden en Palestijnen. Zijn bedrijf is nu verwoest, zowel het levensonderhoud voor zijn gezin, als zijn vredeswerk ernstig bedreigd.

Meta Floor, tot twee jaar geleden in dienst van Kerk in Actie wonend en werkend in Jeruzalem, heeft veel contact met Daoud en schrijft mij:

“De brieven aan de politiek hebben effect gehad. CDA heeft Kamervragen gesteld. En zelf heb ik, samen met Margriet Westers (die nu vanwege Kerk in Actie in Jeruzalem werkt) een gesprek gehad met het Ministerie van Buitenlandse zaken, die het serieus lijken op te pakken. Daarnaast heeft de Israëlische Ambassade gereageerd met een bericht naar het Israelische Minsterie van Defensie, waarop alweer een antwoord is van de advocaat van de familie Nassar. Ook Haaretz (een belangrijke krant in Israël) heeft er een artikel aan gewijd en erop gewezen dat IDF (het Israëlische leger) hier procedurele fouten heeft gemaakt.

Al het gebeurde heeft grote impact op de familie Nassar. Ze weten zich gesteund door het support uit Nederland en wereldwijd. Ze blijven vasthouden aan geweldloosheid en aan hun motto: “We refuse to be enemies”. De familie is van plan om in januari, februari, wanneer er nieuwe bomen geplant kunnen worden, 2x zoveel bomen te planten als er zijn verwoest. Zo’n houding, daar laat ik me door inspireren.”

Tot zover Meta Floor. Ook wij kunnen door zo’n houding als van de familie Nassar ons laten inspireren. Bidden en werken: voor elke € 10, die u stuurt aan Vrienden van Sabeel Nederland (Sabeel is het Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie) ING bank: NL33INGB0003276280, t.a.v. Vrienden van Sabeel Nederland te Culemborg, o.v.v Tent of Nations, kan Daoud weer een nieuwe boom planten.

 

Riet BonsStorm

Musical Ruth 7 en 8 november!

Ruth poster
In tegenstelling van wat er op de flyer staat, zijn er geen kaarten verkrijgbaar bij de Read Shop

Nieuws van de Missionaire Werkgroep Loppersum

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van de Missionaire Werkgroep hebt gelezen. Sinds het afgelopen najaar is er veel gebeurd. We zijn als Werkgroep van start gegaan om de musical RUTH in de steigers te zetten. Een flinke klus! En daarom hebben voor dit nieuwe seizoen dan ook geen andere activiteiten gepland.

Sinds november van het vorige jaar is een enthousiaste groep kinderen en volwassenen wekelijks bezig met de repetities voor de uitvoeringen van deze musical, die gepland staan voor vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2014 in het gebouw van de Waardevol Leven Gemeente. Badweg 20 in Loppersum.

(Noteer vast in uw agenda!!)

De beide groepen (koor- en spelersgroep) hebben op maandag 2 juni j.l. voor de eerste keer samen de hele musical doorgenomen. Spannend! Hoever zouden we al zijn?

De regisseur Harrie van de Klei en dirigent Ianthe Paternoster hebben al ideeën genoeg hoe het zal gaan worden. We zijn allemaal erg benieuwd, maar mooi wordt het!!

Na de vakantie zullen we weer de draad weer oppakken en dan steeds met elkaar als hele ‘cast’ repeteren.

Er zullen decors bedacht en gebouwd moeten worden, er zal aan kleding gewerkt moeten worden, noem maar op……Nog veel te doen dus. Maar zo leuk…..!!

U zult nog weer van ons horen maar zet de data vast in uw agenda.

(Kijk ook eens op www.lopsternijs.nl )

De leden van de Missionaire Werkgroep,

Marijke Maas (Herv.Gem. Maarland)
Mirjam Scheffers (Waardevol Leven)
Jelly Maneschijn ( idem)
Tiede de Vries (Geref. kerk. vrijg.)
Bas Schuringa (idem)
Simone Miske (Geref. kerk)
Regina Feitsma (idem)

Federatieve pastorale middag op zaterdag 17 mei.

federatie uitje 2Het federatief pastorale uitje van wijkwerkers en ouderlingen op ​17 mei was vooral zonnig en luchtig van inhoud. Het samen zijn stond voorop.

Per fiets, auto of benewagen naar Westeremden waar we samen kwamen in de tuin van `​t Olde Reghthoes, een thee/koffieschenkerij. Na een periode met veel regen en wind werd dubbel en dwars van het prachtige weer genoten. Onderweg ernaar toe of in de tuin hebben we samen gepraat over het pastoraat en/of wat er spontaan ter sprake kwam​.

federatie uitje 1Na een kop thee of koffie met koek hebben we een paar bijzondere voorvallen met elkaar gedeeld. Zo kunnen onverwachtse voorvallen leiden tot humoristische situaties waar we met elkaar hartelijk om gelachen hebben.

Heerlijk om zo wat met elkaar te praten en ervaringen met elkaar te kunnen delen op een prachtig Gronings plekje onder de zon.

 

Marian Hoogstra

Autowas actie World Servants

20140531_115129_resizedZaterdag 31 mei hebben we weer een boel auto’s gewassen!! We willen iedereen die langs is geweest en/of heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor de bijdrage!! We hebben het bedrag van €7085,00 bijna binnen!! Naast die kosten, maken we nog kosten voor kleding, schoenen en verdere spullen die daar voor ons project in Zambia en Ghana nodig zijn.

WorldServants_1Vrije giften zijn dus nog steeds van harte welkom op 3483.04.153 t.n.v. Gezamenlijk Jeugdwerk Loppersum.

 

 

WorldServants_2Jonneke en Eline vertrekken 11 juli naar Zambia en Tom vertrekt op 18 juli naar Ghana. We houden jullie op de hoogte en alvast bedankt voor alle bijdrages die al geweest zijn!!

WorldServants_3

 

zondag 15 juni 2014 Dienst voor jong en oud

Tijdens deze viering zullen 11 kinderen van groep 8 in het middelpunt staan. Na de zomervakantie maken zij de overstap naar de middelbare school. Ook binnen de kerk kunnen ze een overstap maken, van de kindernevendienst naar de tienerdienst.

De viering zal als thema hebben “Thuis in de kerk”. De kinderen zullen meewerken aan de invulling van de dienst . Het belooft een leuke dienst te worden voor jong en oud waarin u/jij zich vast en zeker thuis zal voelen.

De voorbereidingsgroep Tjalling Huisman, Marco Roepers, Thea Steenwijk, Linda van der Eide

 

Verslag gemeenteavond Maarland 6 mei 2014

Gemeenteavond Maarland, gehouden op 6 mei 2014 in Elthato te Zeerijp

 De preses van de kerkenraad opent de gemeenteavond met een stuk van Nico ter Linde, ‘leren tellen’ over de tijd tussen Pasen en Pinksteren.

Medio september jl. is een ‘liturgiegroep’ begonnen met het bestuderen van de liturgieën zoals afgedrukt in het groene boekje. Alle organisten worden van de nieuwe plannen op de hoogte gehouden middels verslagen en geven hun mening of stellen vragen over de ideeën, bedacht in de liturgiegroep.

Aanleiding was het besluit om de paaskaars te laten branden voordat de dienst begint. Er werden alternatieven bedacht voor het drempelgebed en de acclamatie en kyrie. Er is ook contact gezocht met de commissie Erediensten van wijk Loppersum. Zij houden zich ook bezig met deze materie. Want ook de liturgie van de federatiediensten kan aangepast worden, vandaar het gezamenlijk overleg. Ook rees de vraag: voeren we nu het nieuwe Onzevader ook in, of blijven we bij de ‘oude’ versie. Er is een derde orde van dienst bedacht en deze zal de komende tijd ‘geoefend’ worden in de Maarlandse vieringen. Er zijn andere drempelgebeden, acclamaties, kyrie, al dan niet gezongen. Het nieuwe Onzevader wordt gebeden, ook krijgt de collecte een andere plaats in de liturgie.

Tot slot van dit onderwerp wordt de stemming gepeild: Hoe staan de gemeenteleden tegenover het gebruik van het nieuwe Onzevader? Het merendeel ziet het invoeren van het nieuwe Onzevader helemaal zitten!

Waarom wordt er geen wijn gebruikt bij het avondmaal? Als praktisch argument wordt genoemd of iedereen wel wijn wil drinken. Dus dan zouden er twee bekers aangeboden ‘moeten’ worden: één met wijn, één met druivensap. Het mooie symbool van samen uit één beker drinken gaat verloren. Áls er wijn gebruikt wordt: wordt het dan rode of witte wijn? In de RK kerk wordt er vaak witte wijn gebruikt.

Het is jammer dat er niet vaker stukjes van een brood worden afgebroken en gedeeld met degene die naast je staat. Waarom zijn de stukjes brood zo perfect gesneden? Er worden verschillende voorstellen gedaan en het blijkt dat gemeenteleden voorkeur hebben voor het breken van het brood en dit te delen. Echter, het vergt enige oefening. Met een goede aankondiging, zou het ‘moeten’ lukken. De kerkenraad heeft de stemming gepeild en neemt het mee naar de vergadering.

Wippy Kempenaar wordt in mei de nieuwe scriba van Maarland. Vanaf september neemt ze haar taak op. Tot die tijd blijft Anna van den End taken van de scriba vervullen.

Ronald Dijkhuizen wordt de nieuwe ouderling kerkrentmeester. Op 25 Mei worden ze beiden bevestigd. In deze dienst wordt er afscheid genomen van Gea Stoter, Bert v.d. Vliet en Pieter-Jan Boven. Diederik Wierenga en Menno Wieringa zijn beiden kerkrentmeester geworden, zij ondersteunen de ouderling-kerkrentmeesters in de taken van het college.

Er is veel te vertellen op financieel gebied in de wijkgemeente Maarland. Het college van kerkrentmeesters heeft samen met Menno Wieringa en Theo Trox de laatste tijd de financiën goed in kaart gebracht en de financiële stromen inzichtelijk gemaakt. Door de cijfers goed in kaart te brengen, zijn ze er in geslaagd om de kosten ‘beheersbaarder’ te maken. De tekorten zijn minder groot dan een aantal jaren geleden. Dat is goed nieuws. Echter, de tekorten zijn er nog altijd, ook als de kerken overgedragen zouden worden aan de SOGK. Theo neemt de jaarrekening door en legt één en ander uit. De jaarrekening enz. ligt ter inzage. Een aantal jaren terug is er een meerjarenplanning gemaakt, deze is nu geactualiseerd.

Als de kerkgebouwen worden overgedragen aan SOGK, hoeft de gemeente Maarland, als ze de gebouwen terughuurt van de SOGK, alleen het normale onderhoud te doen aan de gebouwen en gas, water en elektra te betalen.

Vier kerken in de huidige hoedanigheid aanhouden is een ondoenlijke opdracht voor de gemeente en de kerkrentmeesters.

Waarom alle vier kerken terughuren? Het heeft als prachtig voordeel dat Maarland gewoon haar activiteiten kan blijven doen, zonder toestemming te vragen. De gebouwen kunnen verhuurd worden, deze gebouwen zijn zeer zeker in trek en deze opbrengsten zijn dan inkomsten voor Maarland.

Het kerkhof van Oosterwijtwerd wordt na de restauratie overgedragen aan de SOGK, evenals het kerkhof van Godlinze. De beide kerkhoven zijn nu nog in bezit van Maarland.

De komende tijd zullen de kerkrentmeesters komen met nadere voorstellen, want de gemeenteleden moeten geïnformeerd worden, dit is kerkordelijk vastgelegd. De verwachting is dat dit najaar opnieuw een gemeenteavond georganiseerd wordt om de gemeenteleden te informeren.

Rond de zomer zal de restauratie van de P&P kerk klaar zijn. Aan de bevingschade aan de fresco’s wordt nu nog gewerkt. Waarschijnlijk kunnen we het vierde kwartaal weer gebruik maken van de kerk.

De schades door bevingen bij de andere kerken zijn gemeld aan de NAM. NAM heeft verzocht om een herinspectie in de Mariakerk op ‘t Zandt. De NAM ziet in dat schade aan monumenten een gedegen aanpak behoeft, meer en anders dan de ‘reguliere’ schades.

Op 22 Mei 2014 organiseren ‘Vrienden van de Petrus en Pauluskerk’ een avond voor de inwoners van Loppersum en iedere belangstellende, om (het gebruik van) de kerk te promoten.

Het was een boeiende avond met veel informatie en gelukkig ook veel inbreng van een groot aantal gemeenteleden.

 

Foto’s en verslag Nacht zonder Dak

Hallo allemaal,

2014-05-23 19.56.55Ik ben Lennard Steiginga en ik wil jullie iets vertellen over “Nacht zonder dak”. Zoals jullie zien staat hier een doos. Voor ons is het inderdaad een doos, maar voor heel veel leeftijdsgenoten van mij (in o.a. Zuid Amerika) is dit hun slaapplek en zelfs huis! Ik heb samen met 15 andere jongeren uit onze gemeenten gisteren ervaren hoe het is om een nacht door te brengen in een krotje. We hebben dus meegedaan met de actie nacht zonder dak. Bij Tineke in de tuin hebben we onze krotjes gebouwd van kartonnen dozen en stukken plastic. Om geld in te zamelen hebben we schoenen gepoetst en koffie en limonade verkocht. We hebben hiermee 173,18 euro opgehaald. De opbrengst gaat naar de organisatie TEAR die zorgt dat straatjongeren een beter leven krijgen.

2014-05-23 19.54.09Vrijdagavond was het dus zover. We waren allemaal heel erg blij dat de regen stopte zodat onze krotjes geen natte kartonpap werd. We hebben een gezellige avond gehad waarin we hebben genoten van gitaarmuziek en zang We waren heel blij met de lekkere warme houtkachel op het terras van Tineke. Toen we aan het schoenpoetsen waren is de hond van Tineke in een potje zwarte schoenpoets gaan staan. Tineke heeft nu allemaal zwarte hondenpootjes overal in huis….Iemand was zo aardig om heel laat nog lekkere loempia’s te brengen. Heerlijk!

2014-05-23 20.09.01We hebben het 30 secondenspel gespeeld en nog een nachtwandeling gemaakt. We hebben kikkers gevangen bij Tineke uit de sloot en ze stiekem losgelaten in het krotje van de meiden…. Sommigen van ons hebben het ‘s nachts heel koud gehad omdat ze natte sokken hadden en het plastic ook nat was. En sommigen van ons hadden weer smoorheet omdat ze wel 4 lagen kleding aan hadden. Er is ‘s nachts nog bezoek geweest van een nieuwsgierige kat in een van de krotjes waardoor er een heeeele harde gil klonk in het dozenkamp. We hebben allemaal om 3 uur nog staan kijken naar de beloofde meterorietenregen die uiteindelijk niet boven ons hoofd plaatsvond maar waarschijnlijk ergens anders!

2014-05-24 05.50.46‘s Morgens waren bij sommigen de dozen helemaal ingezakt van de dauw waardoor ze in de open lucht Zakker werden… En een iemand is toch maar op de tuinbank gaan liggen slapen. Al met al was het een nacht waarin van alles gebeurde. Maar het was de moeite waard want ons doel is bereikt. Ik besef nu heel goed hoe rijk we eigenlijk zijn. En ik ben blij om op deze manier wat voor de straatjongeren te kunnen doen.

 

De Lopster Wereldwinkel presenteert

De Lopster Wereldwinkel presenteert haar (h)eerlijk assortiment food producten.

Dat de wereldwinkel eerlijke producten verkoopt is algemeen bekend. Minder bekent is dat veel van de food producten ook biologisch zijn. Veel producten in de Derde Wereld gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest bij de teelt van voedingsgewassen. Hun voordeel is dat ze geen geld hoeven uit te geven aan deze producten en dat ze een hogere prijs ontvangen. Niet onbelangrijk is dat biologisch geteelde producten vaak beter smaken en langer houdbaar zijn.

Een gezonde leefomgeving met gezonde producten draagt bij aan een betere wereld. En dat is één van de doelstellingen van de wereldwinkel. De wereldwinkel wil via dit artikel de eerlijke en heerlijke producten in het zonnetje zetten. Producten die naast Max Havelaar keurmerk ook het ECO keurmerk hebben zijn:

Koffie ( Café de Origen), Wijn (waarvan er één ook sulfietvrij is) en de Noedels (die ook nog eens glutenvrij zijn)

De medewerksters ontmoeten u graag eens in de winkel.

Actie voor de Turkana’s / Kenia

In maart 2013 heeft de stichting “Africa Contact” te Loppersum de noodklok geluid voor de Turkana’s in Kapedo/Lomelo, een semi woestijngebied ± 100 km ten noorden van Lake Baringo. Door een hevige storm en een brand zijn een school en een eenvoudige apotheek verwoest en 16 onderkomens, hutjes, zijn door brand verwoest.

Hierdoor moesten ongeveer 50 mensen het stellen zonder onderdak. De kinderen kregen onderwijs in de open lucht. Dit is een probleem als het erg heet is of wanneer het hard regent.

We zijn nu een jaar verder. De noodkreet van de stichting heeft geleid tot daadwerkelijke hulp. Velen waren begaan met het lot van deze mensen – onze verre naasten. Door de ontvangen giften wonen inmiddels 10 gezinnen in een nieuw huisje, waarvan ze alleen maar hebben kunnen dromen. “Wat een zegen”! De 6 andere gezinnen die nog moeten wachten, waren erg sneu maar hebben er begrip voor dat ook onze middelen beperkt zijn. Graag willen we ook deze mensen helpen, kosten plm. € 2.500,.

De school is inmiddels met behulp van de regering en medewerking van de plaatselijke bevolking weer opgeknapt.

Om deze mensen ook enigszins structureel te kunnen helpen, willen we graag een “posho mill” aanschaffen. Dit is een molen om mais te malen. De molen is van groot belang omdat mais het hoofdvoedsel is. Nu moeten de mensen hiervoor naar Kapedo en transport is heel moeilijk en duur. Met de aanschaf van een dergelijke molen hebben 8.000 mensen baat. De prijs van de molen is circa € 3.500,.

Om in de noden van deze mensen te voorzien, zoekt de stichting hulp. Dit kan door een gift, maar ook nieuwe donateurs (voor een vast inkomen) zijn van harte welkom.

Indien u meer wilt zien of horen, zijn wij graag bereid een lezing te verzorgen met behulp van een beamer.

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnummer NL95Rabo 0133548236 t.n.v. de St. Africa Contact Loppersum.

Wij voldoen aan de voorwaarden van de ANBI, zodat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

 

Namens de Stichting,

Clara Slager

Het grote letter liedboek

Het grote letter liedboek

We zijn al geruime tijd gewend aan het nieuwe liedboek.

Sinds kort beschikken we ook over een groot letterliedboek voor slechtzienden. Dit is een verzameling van mappen met losse bladen waarop de liederen staan.

Mocht iemand van u hiervan gebruik willen maken dan horen we dit graag.

Neem dan even contact op met uw wijkouderling/wijkwerker.