Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Kort verslag van de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 9 maart jl. kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Holwierde.

Voor wie niet weet wat het cluster is: het is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk   ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

Zes jaar geleden zijn deze gemeentes voor het eerst samengekomen op initiatief van onze classis. Het doel was om als kleiner wordende gemeentes elkaar te informeren en te inspireren en waar dat wenselijk is, samen te werken.

De vergadering van 9 maart jl. bestond voor het grootste gedeelte uit het samen terugblikken en vooruitkijken: wat heeft het cluster ons als gemeente tot nu toe gebracht en waarin zouden wij kunnen groeien?

Wat het cluster ons heeft gebracht: een gezamenlijke scholingsavond over pastoraat, over diaconaat en catechese; informatie over onder andere het Zeemanshuis, het project Schuldhulpmaatje, de Voedselbank; onderling contact en uitwisseling van ideeën; het uitwisselen van wat er op het gebied van Vorming en Toerusting gebeurt, met de uitnodiging aan te schuiven bij een activiteit in een andere gemeente.

Waar wij als cluster nog in kunnen groeien: meer samenwerking over gemeentegrenzen heen; onderling vertrouwen en het opruimen van vooroordelen; meer bekendheid geven in de gemeente aan het bestaan van het cluster.

Dit laatste is de reden dat u dit stukje leest: om op de hoogte te raken van de activiteiten van het cluster.

Met Pinksteren 2016 hopen we als clustergemeenten samen (iets van) Pinksteren te vieren. In welke vorm, dat weten we nu nog niet. U hoort er nog van!

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster HogelandOost,

Tineke Buitenhuis (voorzitter), Leermens,

buitenhuistineke@gmail.com

Toerustingmiddag voor wijk en pastorale werkers

Op zaterdag 6 juni a.s. wordt er voor alle pastorale werkers uit de wijk Loppersum en de wijk Maarland een inspiratiemiddag georganiseerd.

Om 13.30 uur fietsen we vanaf het marktplein in Loppersum met elkaar naar een sfeervolle locatie waar een leerzame en gezellige middag zal worden gehouden.

Marika Meijer is uitgenodigd als gastspreker voor het eerste deel van de middag.

Daarna is er de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende workshops gerelateerd aan het pastoraat.

Opgave graag vóór 25 mei bij
wilma.aardse@kpnplanet.nl of biny@hielema.eu.

Overstapdienst

Hoe de dienst precies gaat worden, weten we nog niet. Maar op zondag 14 juni neemt een aantal kinderen uit basisschoolgroep 8 de overstap van de Kindernevendienst naar de “gewone” kerkdienst en / of de Tienerdienst. We willen er een feestelijke dienst van maken, waaraan de kinderen zelf ook een bijdrage leveren. Dit jaar vindt de dienst plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag willen er ongetwijfeld wel weer mensen te voet naar de kerk in Eenum gaan (dauwtrappen). Het is geen lange wandeling, maar wel een leuke – als het weer meezit. Er zijn drie vertrekplaatsen: Zeerijp bij de Jacobuskerk, Leermens bij de Donatuskerk, Loppersum op het Marktplein.

Om 8.15 uur is het vertrek. Neem voor onderweg zelf een broodje mee, als je al niet ontbeten hebt. Bij aankomst in Eenum hebben we nog tijd om te genieten van het prachtige uitzicht bij de Dorpskerk vanaf de wierde. Koster Jantje Brik zorgt voor koffie en thee.

Een bijzonder concert in de Jacobuskerk

Op zondag 3 mei om 16:00 uur zal een projectkoor, bestaande uit 25 zangers en zangeressen, die enkele tot meerdere jaren zangles volgen bij Luuk Tuinder, een circa vijf kwartier durend concert geven. Zij zullen onder zijn leiding prachtige werken van Heinrich Schütz ten gehore brengen.

De componist, die leefde van 1585 tot 1672, schreef de Musikalischen Exequien, ook wel ein Deutsches Requiem genoemd, in 1636 en ruim 400 jaren later heeft het nog niet aan populariteit ingeboet. De wisseling van 6 – 8 stemmige koordelen met meerstemmige solopartijen is verrassend toegankelijk en ontroerend. Daarnaast worden er nog enkele werken van dezelfde componist gezongen. Rond 17:15 uur kan er in het dorpshuis onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat worden. Het aardige van dit project is dat de deelnemers uit geheel Noord Nederland komen. Luuk Tuinder is verbonden aan het Groot OmroepKoor en heeft als dirgent meerdere werken uitgevoerd, waaronder de Messiah van Händel, het Magnificat van Bach en de Paulus van Mendelssohn.

Nieuwsgierig?

Zondag 3 mei, Jacobuskerk Borgweg 6 te Zeerijp, 16:00uur
Entree: vrij, collecte ter bestrijding van de onkosten.
In het dorpshuis ‘Bij Jacobus’ is er na afloop een gratis hapje en voor eigen rekening een drankje.

Het concert wordt tevens uitgevoerd op 4 mei om 20:30 uur in de dorpskerk van Vries.

De cursus TVG: doen!

Daar zit ik dan, de cursus TVG bijna afgerond, en of ik maar even een wervend stukje wil schrijven.

Met de behoefte om veel te leren startte ik in 2011 met die cursus. Wéten wilde ik, hoe het ook al weer zit met de kerkgeschiedenis, hoe de bijbel is ontstaan, waarom sommige boeken er wel en andere er niet in terecht zijn gekomen. Hoe het zit met de relatie tussen het ”geloof” en het “gewone leven”. Kennis wilde ik opdoen over het Jodendom, van waaruit toch het Christendom is ontstaan.

Aan onze groep, zeer divers qua leeftijd, interesse en kerkelijke oorsprong, werd door bevlogen docenten dit alles bijgebracht, en meer!

Want wat moeten we met al die dogma’s, willen we eraan vasthouden of kunnen we ons ook uit losschudden? Als we zeggen “God”, wie of wat bedoelen we dan? En wie is Jezus voor ons? Hoe lees je de bijbel, zodat dat aloude Boek ook vandaag nog voor ons kan spreken?

Een fantastische ervaring vond ik het, om drie jaar met een groep mensen op te trekken, om met en van elkaar te leren. Inspirerend, om kundige docenten te horen spreken over hun specifieke vakgebied en materiaal aangereikt te krijgen waardoor ik me nog meer kon verdiepen in de vakken die mij extra   aanspraken.

Drie jaar duurt de cursus TVG, maar dan nog ben je niet uitgeleerd en uitgepraat.

Vakken als kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Oude- en Nieuwe Testament, Filosofie, Jodendom, Spiritualiteit, Liturgiek worden aangeboden in blokken van vijf á zes lesavonden.

Als je niet zoveel meer kunt met de manier waarop je het geloof ooit is aangereikt, als je behoefte hebt om je te verdiepen in iets wat je dierbaar is, kortom als je meer wilt weten over het Christelijk geloof in brede zin, dan is de cursus TVG iets voor jou!

Meer informatie vind je op www.tvg-groningen.nl.

Er is een open avond over de cursus TVG op maandag 8 juni 2015, ook in het Willem Lodewijk Gymnasium. Inloop vanaf 19.00 uur, vanaf 19.30 uur wordt informatie gegeven door de cursusleider en een aantal cursisten (1e, 2e en 3e jaars)

Het nieuwe cursusjaar start op maandag 7 september 2015. De lessen worden gegeven in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verszetsstrijderslaan 220 te Groningen.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Gerda Potze, bestuurslid TVG Groningen.

 

 

 

 

 

Examenrozen

Rode-roosDe examenperiode komt er weer aan en de traditie wil dat wij een roos uitdelen aan de examenkandidaten.

Een roos, bedoeld als steuntje in de rug tijdens de examens. Als blijk dat de wijken Loppersum en Maarland aan hen denken.

Wij willen niemand vergeten, dus wij vragen u om uw hulp!

Kent u iemand die dit jaar examen doet, wilt u dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 3 mei de namen doorgeven aan Hetty Werkman? Haar emailadres is anton.hetty@hetnet.nl

U kunt de namen natuurlijk ook doorgeven aan uw wijkwerker. Zij zorgen er dan wel voor dat deze bij Hetty Werkman terecht komen.

Namens alle examenkandidaten alvast bedankt!

Tonnie Roggeveld en Melson Zwerver, jeugdouderlingen

Nieuwe expositie

groningen zilverkamerVanaf 20 maart is de nieuwe expositie “Van oost naar west met een randje zilver” in de Groninger Zilverkamer geopend. Daarin staan schilderijen van het Groninger multitalent Sip Hofstede en de beeldhouwer/schilder George Capelle centraal met daarnaast een indrukwekkende verzameling van Chinees en Japans porselein. Intussen is de vaste collectie van zilver van Groninger edelsmeden opnieuw aangevuld met enkele waardevolle stukken.

De openingstijden van de Groninger Zilverkamer in Appingedam zijn: dinsdag t/m vrijdag van 11:00 uur – 17:00 uur en zaterdags van 11:00 uur – 16:00 uur.

De Groninger Zilverkamer is te vinden aan de:
Oude Kerkstraat 1, 9901 JB Appingedam, in het voormalige gebouw van de SNSbank, schuin tegenover de Nicolaikerk.

degroningerzilverkamer.nl

Entreeprijzen € 5, per persoon
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Voor groepen en rondleidingen kunt u contact opnemen met de beheerster: Mevr. H. Grimmius, tel. 0626588992.

Overdracht kerken

Overdracht kerken Hervormde wijkgemeente Maarland aan de Stichting Oude Groninger Kerken

Zoals bekend draagt de Hervormde wijkgemeente Maarland haar kerken met de bijbehorende kerkhoven van Zeerijp, ’t Zandt en Leermens over aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Ook worden de kerkhoven van Godlinze en Oosterwijtwerd overgedragen aan deze stichting.

Na vele eeuwen deze monumentale gebouwen in eigendom te hebben gehad en het beheer en onderhoud te hebben uitgevoerd, heeft de kerkenraad moeten besluiten tot overdracht aan de SOGK. De voornaamste reden hiervoor is dat de onderhoudskosten niet meer op te brengen zijn. Ook de activiteiten rondom het beheer en onderhoud vragen dermate veel tijd en energie, dat onze kerkrentmeesters erdoor overbelast dreigen te raken. En vooral nu de aardbevingen bepaald niet aan onze kerken voorbijgaan.

Er zal een overeenkomst worden gesloten met de SOGK, waardoor we de kerken in ieder geval het komende jaar ongewijzigd kunnen gebruiken.

De overdracht van de Petrus & Pauluskerk van Loppersum vindt op een later tijdstip plaats i.v.m. de afronding en afwikkeling van de restauratiewerkzaamheden.

Mocht u de officiële overdracht willen bijwonen dan bent u welkom op woensdag 22 april a.s. om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.

Gezamenlijke gemeenteavond

Gezamenlijke gemeenteavond 21 april 2015

Terugkijken en vooruitzien

 Namens de Federatie Kerkenraad (FKR) nodigt de Adviesgroep u uit om op 21 april om 19.30 uur in de Vredekerk aanwezig te zijn bij de gezamenlijke gemeenteavond van de wijken gereformeerd Loppersum en hervormd Maarland.

Centrale vragen op deze avond aan de gemeenteleden zijn:

  • hoe ervaart u de federatie tot nu toe?
  • zien we, naast de huidige vormen ook andere/nieuwe  we vormen of kansen van samenwerking?

Diaconie, FKR, jeugd, kerkrentmeesters, liturgiegroep, pastoraat geven aan wat er in 2,5 jaar federatie bereikt is. Daarna is het aan de gemeenteleden om hun stem te laten horen.

We sluiten af met de conclusie van de avond, het antwoord op de vraag:

Zien we in de komende tijd ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking?

Louis Bakker, onze gemeenteadviseur, zal een deel van de avond leiden. Op basis van de uitkomsten van deze gemeenteavond zal de FKR besluiten hoe wij verder gaan op weg naar een (uiteindelijke) fusie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
buitenhuistineke@gmail.com
doornbos9@hotmail.com

 

Downloaden (PDF, 49KB)