Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Paasontbijt

“Sta op, een morgen ongedacht!”

Als opmaat naar de Paasdienst om 10.00 uur, is er het traditionele paasontbijt in Elthato. U wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Kerkgangers die naar de dienst in de Vredekerk gaan zijn uiteraard ook van harte welkom, die zullen echter flink moeten doortrappen om op tijd in Loppersum te komen. Om 9.00 uur staat de deur open, om 9.15 uur begint het ontbijten. Wilt u zich van te voren opgeven? Het liefst voor 2 april. Dit kan bij de koffietafel en telefonisch of via de mail bij Albert de Jonge, tel. 573719     albdejonge@hccnet.nl

Waarom gaan we naar de kerk?

Eigenlijk waren vier avonden veel te weinig om dit onderwerp als gemeenteleden op het leerhuis te bespreken. Het waren boeiende en leerzame avonden. We kregen veel informatie over de kerkdienst en over alle onderdelen van de liturgie. Onder leiding van Riet is er altijd gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en dat wordt erg gewaardeerd. Inzichten zijn heel verschillend en dat maakt de discussie boeiend. Toen we op de eerste avond zelf bovenstaande vraag moesten beantwoorden waren er uiteraard individuele verschillen maar ook overeenstemmingen. De kerkdienst is de plek om God en elkaar te ontmoeten, wordt in onze orde van dienst gezegd. Maar die ontmoeting is heel persoonlijk. De één vindt die in het gezamenlijk gebed omdat hij/zij het moeilijk vindt om zelf te bidden, de ander hoopt iets van de Eeuwige te ervaren in het gezamenlijk zingen van liederen. Het ligt er ook aan hoe je op een bepaalde zondag in de kerk zit, wat je hebt meegemaakt en in welke situatie je verkeert. Soms kan alleen al prachtig orgelspel een troostrijke ervaring zijn. Of een moment van stilte als je uit een hectische wereld komt. Een ander wordt geïnspireerd door een boeiende schriftuitleg. Waarvoor sta je open of waarvoor misschien juist wel niet. Opvallend dat in tegenstelling tot vroeger velen niet meer alleen voor ‘de preek’ naar de kerk gaan, maar de andere elementen van de liturgie meer zijn gaan waarderen. Maar hoe verschillend ook de kerkdienst wordt beleefd, de zegen van de Eeuwige die aan het eind van de dienst wordt uitgesproken, is voor iedereen een ontroerend en bemoedigend moment. Opmerkelijk was de overeenstemming over het punt van de gemeenschap. Elkaar ontmoeten op de zondag speelt een belangrijke rol. Ook het sociaal aspect van het koffiedrinken na de dienst wordt heel erg gewaardeerd. Werd door sommigen zelfs als eerste genoemd. Heel frappant. Of misschien ook juist wel niet in een maatschappij die steeds verder individualiseert.

Riet had alle informatie voor ons op papier gezet zodat we thuis alles rustig kunnen nalezen en overdenken. Bedankt Riet, voor al dit werk en voor je altijd plezierige leiding.

 

Bertus Huizing

Ds Gerard Anne Pasma

Van 1936 tot 1942 was ds Gerard Anne Pasma predikant van de Hervormde Gemeente Zeerijp. Hij was een felle tegenstander van het Naziregime en stak dat niet onder stoelen of banken.

In 1942 vertrok hij met zijn gezin naar Almen, een plaatsje in de Achterhoek om de gemeente daar te dienen. In Almen is hij op 7 november 1944 door de Duitse bezetter opgepakt.

Eén van zijn dopelingen uit Almen schrijft daarover het volgende:

 Een nogal heftig gebeuren in de Almense geschiedenis van meer dan 70 jaar geleden was de arrestatie van haar predikant ds. Gerard Anne Pasma. Op 21 april 1945 stierf hij van ziekte en ellende in concentratiekamp Wöbbelin. De gedenksteen in de Almense kerk getuigt daarvan.

Elf dagen later bevrijdde het Amerikaanse leger dit kamp, waarvan zij het bestaan niet wisten. Slechts 10 weken heeft het kamp namelijk bestaan als buitenkamp van kamp Neuengamme. Maar er stierven wel 1000 mensen, veel Puttenaren, maar ook Polen en Oekraïners.

De eerste weken heeft ds. Pasma nog begrafenissen vanuit het kamp naast de dorpskerk geleid. Dat moest ’s nachts gebeuren omdat de bevolking het niet mocht of wilde zien. Toen het grote sterven begon werden massagraven in de bossen gedolven, waarin ook de predikant van de toenmalige Hervormde Gemeente AlmenHarfsen terecht kwam. Nog voordat alle lijken geborgen waren werd de plaatselijke bevolking door de Amerikanen gedwongen door het kamp te lopen en te zien wat onder hun ogen gebeurd was. Alles is door hen op film vast gelegd en is inmiddels openbaar.
Dit jaar is dat 70 jaar geleden.

Voor mij, als oudAlmenaar en een van zijn dopelingen, een reden om de herdenking in Wöbbelin bij te wonen en daar 70 jaar bevrijding  te gedenken. Maar vooral als een, misschien wel laatste, eerbetoon aan deze moedige predikant en aan zijn weduwe, mevrouw Pasmavan Haaften. Bij een volgende jubileumherdenking zijn velen immers te oud en wordt de afstand in tijd te groot.

De herdenking vindt plaats op de middag van 1 mei en de morgen van 2 mei met een indrukwekkend programma. Tevens is er het museum met heel veel informatie.

Ik kan daar nog aan toevoegen dat er in het verleden al een groep uit Zeerijp bij het grafmonument is geweest en ook in het museum. Zo hebben zij de herinnering aan de moed van Gerard Anne Pasma levend willen houden.

Verder was op de tentoonstelling ‘Schatten van Maarland’ het boekje te zien, dat mevrouw PasmaVan Haaften na de oorlog over haar man schreef. Dochter Mieke, geboren in Zeerijp, was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling eind oktober.

Mocht iemand graag naar de herdenking in Wöbbelin gaan op 1 en 2 mei, voor inlichtingen kunt u/kun je terecht bij Gerrit Ruiterkamp g.ruiterkamp@kpnmail.nl
ds Tjalling Huisman

oproep kindernevendienst opslagruimte

Vanwege de inspectie tot bouwkundig versterken van cbs Roemte en daarmee het leeghalen van school is de kindernevendienst op zoek naar opslagruimte voor kinderkerstnachtdienstmateriaal.

Het gaat om een paar rollen tapijt, wat kleden en drie kamerschermen.

Bij wie zouden we dit tijdelijk en op korte termijn kunnen opslaan?

We lezen of horen graag reactie.

Vriendelijke groet namens de kindernevendienst,

Geja Huizing, tel. 571831 mail: gejahuizing@planet.nl
Linda van der Eide, tel. 571023 mail: gpvandereide@ziggo.nl
Agnes Klunder, tel. 571370 mail: agnesswaagman@gmail.com

 

Ook zo’n zin in een ‘warm’ Afrikaans feestje??

help afrikaKom dan op 6 maart a.s. naar het Trefpunt in Stedum waar u kunt deelnemen aan diverse activiteiten.

Zo kunt u zich laten fotograferen in een heuse traditionele Keniaanse krijgersoutfit! Maak je eigen toastje met pindakaas en stamp pinda’s tot een smeuïge massa of dos u uit met een eigengemaakt masker. Kortom veel gezelligheid bij onze marktkraampjes met natuurlijk een tombola met prachtige prijzen en onze beroemde –altijd prijs- enveloppenactie.

Om 17.00 uur gaat de markt open met een denderend optreden van een heuse percussiegroep. Warm bijgestaan door de gloed van vuurkorven.   In een zaal aangekleed in Afrikaanse sferen treft u diverse marktkraampjes aan waar u wordt geïnformeerd over onze projecten in Kenia.   Ook zijn diverse Afrikaanse artikelen te koop.

Ga met ons op reis tijdens de diverse presentaties over dit prachtige land waar nog zoveel is te doen. Tussendoor kunt u genieten van filmbeelden over Kenia en onze projecten maar wordt u ook verrast met een drankje en Afrikaanse lekkernijen. Uiteraard ontbreekt de vrolijke, opzwepende Afrikaanse muziek niet!

Met deze benefietavond hopen we onze trouwe donateurs (en eventuele nieuwe donateurs) te informeren over het werk van Stichting Help Afrika. De opbrengst van deze avond gaat dan ook volledig naar onze projecten.

Om 21.00 uur wordt de avond afgesloten met een spetterend optreden van de beroemde dansgroep “So what” en natuurlijk de uitreiking van de prijzen van de tombola.

Dus kom op 6 maart naar Stedum en feest met ons mee!

Pastoraat in een instabiel gebied

Dr Riet Bons-Storm

Pastoraat zou ik breed willen omschrijven als: toegespitste medemenselijkheid in Gods naam.

Pastoraat is compassie, open staan voor de ander, en daarbij is altijd empathie nodig. ‘Empathie’ betekent: je proberen te verplaatsen in de situatie van de ander en je voor te stellen hoe die ander zich voelt in die situatie. Maar empathie lukt nooit voor 100%, want de ander blijft ‘een ander’.

Empathie is méér dan alleen ‘luisteren’. Empathie is luisteren en soms dóórvragen, kijken naar lichaamstaal en vooral je verbeelding laten werken: hoe is het om in haar/zijn omstandigheden te leven?

In een pastoraal contact proberen we wat iemand beleeft in haar/zijn situatie – die altijd uniek is en die we pas na goed empathisch luisteren kunnen vermoeden – in gesprek te brengen met het goede bericht aangaande God en mensen. Ik zeg niet: het goede bericht aangaande God en mensen, het evangelie zoals het via de traditie tot ons is gekomen, zomaar toepassen op de unieke situatie van de ander. De traditie bestond uit het dóórgeven van het bericht door mensen, altijd in een bepaalde situatie. De wijze, waarop mensen in hun situatie, hun tijd, het evangelie hoorden en leefden, voegde steeds iets toe aan de traditie, beïnvloedde die in ieder geval. Het gaat er dus om, om samen uit te vinden wat het goede bericht aangaande God en mensen nu in deze speciale situatie van deze unieke mens wil zeggen.

We hebben het over pastoraat met mensen die de aardbevingen in Groningen, bijv. in Loppersum, beleven. Compassie en empathie begint met het luisteren naar het verhaal van de ander.

Het is 13 minuten over drie als ik wakker schrik van een luide knal. Na een seconde of 2 realiseer ik me dat we weer een aardbeving beleven. Mijn man is ook wakker. Ik ben angstig vanwege de harde knal en verder is het donker. We doen het licht aan, als de knal overgaat in gerommel. Luid gegrom, en het gegrom gaat over in bewegen. Het bed gaat heen en weer. Ik ben bang. “Dit is wel een sterke beving hoor”, roep ik. Dat het verder donker is buiten maakt het nog vervelender. Je ziet niks buiten. Wat is er verder nog gebeurd, buiten onze slaapkamer? Na een poosje is het over, stil zit ik op het rand van het bed. Wachtend op nog meer? Nee ik moet het eerst eens verwerken, zo’n aardbeving in het midden van de nacht.

We gaan na een poosje te hebben gepraat toch maar weer slapen, hopend dat het deze nacht niet weer gebeurt.

‘s Morgens op de radio volgen we de berichten over de beving: maar 3.00 op de Schaal van Richter. Het voelde veel erger.Dit maakt mij verdrietig; wetend dat de beving van 4 op de Schaal van Richter nog kan komen.

Dit verhaal gaat niet over scheuren enz. Dit gaat over mijn gevoel van veiligheid. Wetend dat het nog erger kan worden. Dit gaat niet over rinkelende glazen, maar over mijn gevoel van angst voor wat er nog komen gaat.

Deuren bewegen, ramen trillen, weer een scheur in de muren.

Elke NAM bestuurder zou dit eens moeten beleven, in het midden van de nacht uit je bed te worden getrild. Verdwaasd en richtinggevoel missend wakker worden, angstig afwachtend .

Zo zijn er veel persoonlijke verhalen. Wat daarin veel voorkomt is angst en onzekerheid. Een basaal gevoel van onveiligheid. Méér dan frustratie om scheuren in de muren. Dat ook, maar dat kan worden verholpen, al kost het formulieren invullen en wachten en dan met de rommel zitten. Er is zorg om economisch verlies: huis niet te verkopen, in ieder geval in waarde gedaald. Baanloosheid: wie wil nog in dit gebied investeren?

Het is niet juist om te stellen dat Groningers in het aardbevingsgebied zich slachtoffers voelen, die dus geholpen moeten worden, getroost en bemoedigd door goede woorden in een pastoraal contact. Dat is te simpel, dat zou hen tot objecten maken. Groningers willen vechten voor het behoud van hun waardevolle identiteit als Groningse Nederlanders, met evenveel mogelijkheden tot het goede leven als de rest van Nederland.

In de persoonlijke verhalen horen we vooral boosheid op de NAM, machteloze woede om de langdurige ontkenning en bagatellisering van het probleem door de politiek en door velen elders in Nederland. Sinds het begin om de commotie om de aardbevingen is die boosheid en machteloze woede doorgegaan door de niet-empathische instelling van minister Kamp, die aardbevingen als een ‘fact of life’ ziet, dus als iets dat nu eenmaal bij het leven hoort. De regering is het niet onverdeeld eens met minister Kamp, maar er worden nog geen maatregelen genomen die de Groningers gerust stellen.

Pas geleden kwam het nieuws dat minister Kamp toch de gaswinning drastisch wil terugdraaien. Maar… slechts voor een korte tijd. Het is dus geen principe besluit uit de overtuiging dat het nodig is voor mensen en gebouwen in Groningen dat de gaswinning vermindert. Dit besluit is afhankelijk, van wat??? Van hoeveel het de schatkist kost? Of is het een deel van een charme offensief van een regering waarin de partijen nu eenmaal uit zijn op stemmen bij de naderende verkiezingen? Ik vind deze maatregel van Kamp, hoe aardig ook op het eerste gezicht, een vernedering voor Groningers. Hun welbevinden, hun overleven wordt afhankelijk gesteld van iets anders: een doel dat belangrijker is: financieel, politiek gewin.

De angst en woede gaan over het verlies van waardering voor mensen die wonen in een prachtig stuk van Nederland, gebaseerd op een toch al heersend gevoel van ‘marginaal’ te zijn, letterlijk en figuurlijk. Ver van het centrum: ‘Den Haag’, de Randstad.

Het belangrijkste protest van Groningers is dat elke maatregel dweilen is, zonder de kraan dicht te willen doen. Er wordt wel gedweild, met draconische maatregelen: de scholen dicht, veel woningen diep ingrijpend verbouwd of afgebroken. Maar dat is dweilen.

Het komt inderdaad ten diepste neer op: aantasting van onze identiteit. Als hooghartig ervaren bagatellisering door de rest van Nederland en de landspolitiek van Nederlanders die wonen in het mooie wijde Groninger land.

De plaats waar je woont, waar je je thuis voelt, is een belangrijk aspect van je identiteit. Soms is dat de plaats van herkomst, altijd is het de plaats waar je je thuis voelt. Plaats hangt samen met territorium. Een territorium is het gebied waar je voelt en meent dat je er hoort, dat het bij je hoort, dat je er daarom méér zeggenschap over hebt dan mensen die buiten dit territorium vallen. Want die kennen niet het belang van het gebied, de emotionele waarde ervan. Territorium en identiteit hangen samen. Veel Groningers beleven dat ‘Den Haag’ hun ruimte, hun plaats, dorp, huis inneemt, met macht. Daarbij wordt door ‘Den Haag’ ook hun identiteit, gebagatelliseerd. Er zijn zelfs geluiden uit het Westen: waarom gaan die Groningers dan niet ergens anders wonen?

Die plaats nu, aspect van je identiteit, waar je je veilig wilt voelen, wordt instabiel, gaat schudden. Wie wel eens een aardbeving meegemaakt heeft weet dat die een uiterst de-stabiliserend gevoel geeft.

De meeste aard bevingen horen bij natuurgeweld, zoals een storm. Overal in de wereld werden deze levensbedreigende natuurverschijnselen aan de goden toegeschreven. Ook in de bijbel gaat het over aardbevingen, daar wordt God dan achter gezocht. Natuurgeweld werd gezien als verschijnsel van Gods macht, bijv. om mensen te straffen voor hun zonden of om mensen te overtuigen van Gods macht. Maar bij de aardbevingen in Groningen passen teksten over aardbevingen uit de bijbel niet, want deze Groningse bevingen zijn door mensen en hun beslissingen te weeg gebracht.

Natuurlijk dienen in pastoraat aan mensen in het aardbevingsgebied de basisprincipes van goed pastoraat in acht worden genomen

Er is compassie en poging tot empathie. Open luisteren naar verhalen. Met de gesprekspartner samen zoeken – expliciet en impliciet – naar wat God met deze persoonlijke situatie en ervaringen te maken zou kunnen hebben. Wat ‘zegt’ God hier? Hoe laat God zich voelen? Wat kan een pastor in naam van (een bepaalde voorstelling van) God hier inbrengen in de communicatie met de gesprekspartner? Dit hangt af van de voorstelling die ieder die pastoraal doet, dominee of leek, koestert van God en kan dus heel verschillend uitpakken. Troost? Maar hoe? Bemoediging? God is ook hierbij, ook in de zorg om de aardbevingen? Maar hoe is God erbij? Zowel degene die pastoraal werk doet, als de gesprekspartner, de bezochte bijvoorbeeld, moeten dit voor zichzelf overdenken, bewustmaken en voorzichtig inbrengen in de communicatie. Is er wederkerigheid? Is de overtuiging van degene, die de rol van pastor heeft, veranderbaar door ideeën over God van de gesprekspartner, die deze inbrengt in het gesprek? In hoeverre? Dat zijn onderwerpen die overdacht moeten worden.

Ik geef u, op grond van wat ik meemaak en hoor in Loppersum mijn idee, die ook alleen maar mijn ideeën zijn, en dus voor discussie vatbaar.

“De gaswinning moet doorgaan, want die is onmisbaar voorde economie. Daar is nu eenmaal niets aan te doen”, dat is de grondtoon van wat we horen vanuit de politiek, ook al is de gaswinning om welke reden dan ook voorlopig verminderd. Dit horend word ik geïnspireerd door het idee dat wij tegenwoordig leven met de God van de Markt. Dit is een God , waarin geloofd wordt, een God die achter de vrije markt staat en het verlangen naar de vermeerdering van bezit. Die God heeft vanzelfsprekende macht: het is nu eenmaal zo dat de wereldeconomie moet groeien en dat gebeurt door grote bedrijven te sponsoren en die hebben energie nodig. Het is nu eenmaal zo, want de God van de Markt wil het. Hij zegt dat we de opbrengsten uit fossiele grondstoffen nodig hebben om onze levensstandaard te behouden.

De principes van de markt economie staan haaks op het evangelie: de God van het evangelie respecteert niet de rijkdom, heeft niet meer respect voor een rijke dan voor een arme. De God van het evangelie is de God van de medemenselijkheid in gelijkwaardigheid en solidariteit, theologisch uitgedrukt in het concept van de incarnatie, God in en tussen ons mensen, handen en voeten gegeven in pastoraat. De pastorale compassie en het empathisch medeleven in Groningen impliceert dan:

-luisteren naar de individuele verhalen van allerlei mensen en die serieus nemen;

-attent zijn op de voorstelling die mensen – ook jijzelf – van God en van Gods relatie met hen en hun situatie hebben.

Maar vooral:

-bondgenoot worden in hun streven naar een stabiele woonplaats, die veilig is;

-openlijk solidair zijn in de protesten tegen de marginalisatie en de bagatellisering van de problemen in relatie tot het grote goed dat het gas voor Nederland geeft;

-ondersteunen en inspireren, spiritueel, maar ook politiek: hen staande houden in het grote spel van de machten.

samen zoeken, ook in de politiek, naar alternatieve manieren om aan energie te komen: gericht zijn op duurzaamheid met behoud van de natuur en het welbevinden van álle mensen.

Daarom is het heel terecht dat de Provinciale Raad van Kerken de Actiegroep Groninger Bodembeweging steunt en samen met hen bij het begin van het Kamerdebat van 12 februari de noodklok luidde. Dus pastoraat in een instabiel gebied verschilt niet van ‘gewoon’ pastoraat: solidair meeleven met mensen in Gods naam, om leven in gerechtigheid voor állen te bevorderen.

40dagenproject van de diaconie

40dagentijdAfbeeldingsresultaat voor kerk in actie

 

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Ieder jaar wordt er door Kerk in Actie een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Open je handen’.

 
40dagen project 2015 1Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Wij, diaconie van wijk Maarland en Loppersum, hebben hier 2 projecten uitgekozen, nml:

  • Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie, organiseert jaarlijks zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen, die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. Meestal zijn dit ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dankzij Het Vakantiebureau.nl kunnen ze genieten van een week met volop rust en aandacht. Maar ook mantelzorgers kunnen tijdens deze vakantieweken ontspannen, omdat ze even ontlast worden van zorg. Voor hen is een week ertussenuit geen luxe, maar broodnodig.
  • De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, al jaren lang ondersteund door Kerk in Actie, bieden hulp in de vorm van trainingen maar ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen naailes om zelf voor inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Open uw handen en geef aan deze collecte! Bedankt!
40dagen project 2015 2

Laatste lezing “Schatten van Maarland”

De Groninger Zilverkamer in Appingedam, organiseert donderdag 26 februari (19.30 uur) de laatste lezing in het kader van de expositie “Schatten van Maarland.” Menno Wieringa, een van de drijvende krachten achter de tentoonstelling, deelt in die lezing zijn inzichten over het historisch zeer waardevolle kerkzilver van de hervormde gemeente Maarland.

Wieringa is samen met medeorganisator Willem-Jan van Neck tijdens de voorbereidingen voor “Schatten van Maarland” bijzonder veel waardevol historisch materiaal op het spoor gekomen. Veel daarvan hebben de heren verwoord tijdens de rondleidingen die zij afgelopen maanden hebben gegeven. De lezing van 26 februari vormt niet alleen een samenvatting daarvan, maar biedt ook een keur aan nieuwe aanknopingspunten met het Groninger zilver en de totstandkoming van het Groninger keur. Wieringa deelt verder zijn kennis over enkele Groninger zilversmeden en hun samenwerking in een zilvergilde. Het geheel wordt ondersteund met fraaie foto’s van de hand van Maarten Burggraaff.

De Hervormde gemeente Maarland gebruikt acht historische kerken in de omgeving van Loppersum. De expositie “Schatten van Maarland” toont onder meer een overzicht van het avondmaalszilver van de kerken. Daarnaast bevat de tentoonstelling waardevolle historische documenten, aangevuld met kerkschilderijen van bekende Groninger schilders als Henk Helmantel en Janke Poortvliet. Vier van de eeuwenoude kerken van Maarland zijn nog eigendom van de kerkelijke gemeente:

  • de Petrus en Pauluskerk in Loppersum (vanaf 13e eeuw)
  • de Sint Jacobuskerk in Zeerijp (vanaf 14e eeuw)
  • de Mariakerk op ’t Zandt (vanaf 13e eeuw)
  • de Sint Donatuskerk te Leermens (vanaf 11e eeuw)

De andere vier zijn al overgegaan in handen van de Stichting Oude Groninger Kerken, efficiënt bewaakster van het Groninger erfgoed:

  • de Sint Andreaskerk in Westeremden (vanaf 13e eeuw)
  • de Sint Pancratiuskerk te Godlinze (vanaf 13e eeuw)
  • de kerk te Eenum (vanaf 12e/13e eeuw)
  • de Mariakerk te Oosterwijtwerd (vanaf 12e/13e eeuw)

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt als gebruikelijk € 5,- De expositie “Schatten van Maarland” wordt na het weekend afgebroken. Zaterdag is de laatste tentoonstellingsdag.

 

 

Dorst?

Dit was het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen wereldwijd. Op donderdag 22 januari jl. was er een avond georganiseerd door de vier kerken in Loppersum. We kwamen bij elkaar in ‘ons Dorpshuis’ waar we hartelijk werden ontvangen met koffie en koek. De vier voorgangers hadden deze avond gezamenlijk voorbereid.

De Raad van Kerken en de EAEZA kennen een lange gebedstraditie van ruim 160 jaar om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. Een mooie traditie! Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren.

Ook wij ervoeren deze verwantschap op deze avond waarin Marco Roepers vertelde wat bidden voor hem betekende, Tjalling Huisman zijn inspiratie door de woorden ‘Laat hen allen één zijn… (Joh. 17:21) met ons deelde en de Bijbelteksten en gebeden die we samen uitspraken.

Lodewijk van Weerden lichtte het thema ‘dorst’ kort toe en Gerwin Pruijsen vertelde van de Bron van het Leven waaruit wij kunnen drinken.

We zongen de tekst ‘Evenals een moede hinde..’ uit het Liedboek en de tekst ‘Als een hert dat verlangt naar water..’ uit Opwekking. Vervolgens werden de gebedsintenties die wij konden inleveren als gebed uitgesproken door Marco Roepers en eindigden we deze bijeenkomst met het gezamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’

Dit korte moment van samenzijn vulde ons met een gevoel van saamhorigheid. Een fijne ervaring om met christenen uit het dorp samen te zijn en, hoe verschillend we ook zijn en denken, samen te bidden tot de éne God.

Dit is in het kort de ervaring van een paar aanwezigen die dit graag met u willen delen.

Simone Miske, Regina Feitsma en Mirjam Bosker