image_pdfimage_print

30 juni: uitje naar Waddenfun

Voordat de zomervakantie begint, willen we het seizoen sportief afsluiten met een middagje klimmen in Adventurepark Waddenfun in Wehe-den Hoorn. Alle kinderen en jongeren van de kerk, van de kleinste kindernevendienstkinderen tot de grootste 18-plussers, zijn welkom om mee te gaan. Geef je dus snel op bij Marga Beukema, beuke317@planet.nl of Melson Zwerver, melson@melson.nl

Datum: zaterdag 30 juni
Vertrek: 13:00 uur bij de Vredekerk.
Bijdrage: 0 euro

Zorg ervoor dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent. We verwachten rond 18:00 uur terug te zijn.

Introducees zijn welkom! Zij betalen € 10,- p.p.

Marga Beukema en Melson Zwerver

22 juni PizzaPubquizParty voor de jeugd!

De jeugdouderlingen uit de kerken van het cluster willen alle jongeren vanaf groep 8 uitnodigen voor een gezellige vrijdagavond. Onze dorpen liggen dichtbij elkaar. Je kent misschien wel jongeren van de kerk, school, sport, muziek of op een andere manier. Om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten, organiseren we op 22 juni een PIZZA-PUBQUIZ-PARTY. Eerst lekker pizza eten met elkaar en daarna in de pubquiz strijden om de eerste plaats.

Wat weten dominees van sport en muziek? Hoeveel weet de jeugdleiding van de Bijbel? We strijden tegen elkaar voor de meeste punten en we zorgen voor een gezellige avond!

Geef je op voor woensdag 20 juni bij de jeugdouderling.

Datum: vrijdagavond 22 juni
Tijd: 18.00 uur
Plaats: Vredekerk Loppersum
Voor: jeugd vanaf groep 8
En voor: de dominees en kerkelijk werker en jeugdleiding
Bijdrage: 0 euro en een lege maag

Astrid Pestman – PKN Spijk/Losdorp
Petra Rijkens – GK ’t Zandt/Godlinze
Marije van der Woude – PKN Bierum/Holwierde/Krewerd
Melson Zwerver – GK Loppersum/ HG Maarland

Nieuw Diaconaal Project

Sinds december 2014 steunen wij, de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland, het werk van Stichting Leergeld. Door middel van collecten tijdens onze kerkdiensten is er inmiddels bijna € 4.000,- (!) ingezameld voor deze stichting. Wij willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor uw gift. Stichting Leergeld zal ook in de toekomst met een jaarlijks vast bedrag worden gesteund.

In onze kerkdiensten willen we echter uw aandacht gaan vragen voor een nieuw project, namelijk ‘het Zeemanshuis’ in de Eemshaven. Opvarenden die in de Eemshaven verblijven, vinden in het Zeemanshuis een comfortabele, huiselijke plek waar zij kunnen internetten met het thuisfront, kunnen relaxen en kunnen ontmoeten.

Het Zeemanshuis ontvangt jaarlijks ruim 10.000 bezoekers van over de hele wereld. Hun missie: ‘een thuis bieden voor hen die ver van huis zijn’. Het Zeemanshuis is altijd open (24/7) en is kosteloos toegankelijk voor opvarenden. Het Zeemanshuis draait op de inzet van vrijwilligers en donaties van lokale kerken en bedrijven. Dit project gaat per 1 juli a.s. in, voor een periode van 1½ jaar. We hopen weer op uw steun!

Namens de gezamenlijke diaconieën,  Hilde Hop

Op excursie naar Voedselbank het Hogeland

Op maandag 23 april jl. gingen beide diaconieën onder leiding van de heer Omta op excursie naar de voedselbank in Winsum. We werden daar  vriendelijk onthaald door zijn collega-vrijwilligers met koffie en een boeiende presentatie. Confronterend was hoeveel voedsel er geproduceerd wordt en indrukwekkend wat de voedselbank vervolgens met het overschot doet. Twee keer per maand kunnen 150 gezinnen gebruik maken van de voedselbank. Zij worden hier met veel respect geholpen. Niet alleen met boodschappen maar ook met informatie en voorlichting en er is tijd en ruimte voor een praatje. Alle vrijwilligers zijn gecertificeerd om aan de strenge wetgeving omtrent voedsel te kunnen voldoen. Denk alleen maar aan de houdbaarheidsdatum op de producten, tot het gekoeld kunnen halen van bijvoorbeeld vlees bij de Albert Heijn. Hiervoor hebben zij een koelwagen en koelingen in het pand moeten aanschaffen. Onder andere deze kosten, de huur en kosten van hun pand en de registratie van cliënten vergt een gedegen administratie. Allemaal vrijwilligerswerk waar de heer Omta hartverwarmend over kan vertellen. Voor ons was het ook fijn om eens te zien waarvoor onze bijdrage voor verse groente en fruit gebruikt wordt.

Op zo’n moment sta je als diaconie even midden in de samenleving waar we horen te zijn.

 

 

Namens de gezamenlijke diaconieën,
Willemien Gerrits

 Mededeling over de voedselbank
De vraag naar producten voor de voedselbank is steeds stijgende. Daarom wil de diaconie u alle informatie geven, zodat u uw bijdrage kan geven.

Hierbij wil de diaconie refereren aan een vers uit de Bergrede: “Ik had honger en gij hebt mij gevoed’ , zegt Jezus tegen zijn toehoorders.

Laten we daarom op de geplande data royaal inzamelen. De behoefte is groot. Het is gebleken dat er grote behoefte is aan koffiemelk, rookworst, rijst, pasta, wasmiddel en blik- en potgroenten, maar ook andere producten zijn welkom.

Data inzameling producten voor de voedselbank:

10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 4 november en 9 december.

Zet u deze data op uw kalender?

Namens de gezamenlijke diaconieën,

Piet Meerman

Nieuw Diaconaal Project

Sinds december 2014 steunen wij, de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland, het werk van Stichting Leergeld. Door middel van collecten tijdens onze kerkdiensten is er inmiddels bijna € 4000,- (!) ingezameld voor deze stichting. Wij willen u dan ook heel hartelijk dank voor uw gift.

Stichting Leergeld zal ook in de toekomst met een jaarlijks vast bedrag worden gesteund. In onze kerkdiensten willen we echter uw aandacht gaan vragen voor een nieuw project, namelijk ‘het Zeemanshuis’ in de Eemshaven.

Opvarenden die in de Eemshaven verblijven, vinden in het Zeemanshuis een comfortabele, huiselijke plek waar zij kunnen internetten met het thuisfront, kunnen relaxen en kunnen ontmoeten. Het Zeemanshuis ontvangt jaarlijks ruim 10.000 bezoekers van over de hele wereld. Hun missie: ‘een thuis bieden voor hen die ver van huis zijn’. Het Zeemanshuis is altijd open (24/7) en is kosteloos toegankelijk voor opvarenden. Het Zeemanshuis draait op de inzet van vrijwilligers en donaties van lokale kerken en bedrijven.

Dit project gaat per 1 juli as. in, voor een periode van 1½ jaar. We hopen weer op uw steun!

De gezamenlijke diaconieën

Een gift voor het orgel

Onlangs gaven gemeenteleden Els en Klaas-Jan Pilon een feestje ter gelegenheid van hun 65e en 70- jarige verjaardag. En “omdat ze alles al hebben”, hebben ze toen hun gasten op dat feest gevraagd om een gift voor de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd en dat hebben ze onlangs overhandigd aan onze kerkrentmeesters. Die zijn, zoals u wellicht weet, nog steeds op zoek naar aanvullende financiën om de restauratie van dat beroemde orgel in de kerk te voltooien.                     Uiteraard zijn de kerkrentmeesters zeer ingenomen met deze mooie actie, die ervoor zorgt dat het resultaat van de restauratie er steeds fraaier zal gaan uitzien. Els en Klaas-Jan, vanaf deze plek nog van harte bedankt. Als u benieuwd bent naar de stand van zaken in de Petrus en Pauluskerk, bent u door de weeks vrijwel altijd welkom om het werk van de restaurateurs te bekijken. We durven het eigenlijk niet te vragen, maar als u er over denkt om binnenkort ook een feestje te geven…..

  De kerkrentmeesters van Maarland

Pinksteren vieren we samen

Pinksteren vieren we samen!

Ook dit jaar vieren we als protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maar-land, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt- Godlinze, Pinksteren in één Pinksterdienst. Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk te Loppersum.

We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren. In het volgend Kerkblad wordt u meer geïnformeerd over de inhoud van de dienst. Maar noteert u alvast deze datum.

Namens Cluster Hogeland-Oost,  Justus Wouda

Pasen

In verband met de Paascollecte kreeg ik van de Protestantse Kerk een schrijven waar boven stond dat de belangrijkste boodschap van Pasen is dat door de opstanding van Jezus de dood is overwonnen. Natuurlijk wordt al vanouds dit de essentie van Pasen genoemd en wordt wereldwijd  groots gevierd. De vele Paasliederen ken ik uit mijn hoofd. Toch toen ik dit bericht las knipperde ik even met m’n ogen. Hoezo de dood overwonnen. De dood is in al zijn grimmigheid overal volop aanwezig en naarmate mensen ouder worden, ik ervaar dit zelf, verlies je steeds vaker familieleden en vrienden. Met groot verdriet sta je dan steeds weer met lege handen. Toen Jezus van God en mensen verlaten aan het kruis de laatste adem uitblies, mogen we geloven dat zijn ziel terugkeerde naar zijn God en Vader. Waarom dan nog weer een lichamelijke opstanding? Als wij sterven mogen we vertrouwen dat ook wij in Gods Liefde en Licht worden opgenomen. Daarom zou je kunnen zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat was voor Jezus dood en vermeende opstanding toch ook al zo. Wat is er dan veranderd? We zouden, denk ik wel eens, met Pasen niet zijn dood maar zijn leven moeten gedenken en vieren. Jezus leeft, niet omdat Hij is opgestaan, maar Hij leeft omdat je hem tegenkomt overal waar mensen aandacht, zorg en liefde voor elkaar hebben. Dat is het wonder van Pasen. 

Bertus Huizing

Festival Terug naar het begin viert tienjarig lustrum

Intieme optredens in oude Groninger kerken, met deze formule trekt het festival Terug naar het begin jaarlijks nieuwe bezoekers naar de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dit jaar viert het festival haar tienjarige bestaan, van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei 2018. Ter ere van dit lustrum is er een extra festivaldag in het leven geroepen. Met bijna vijftig acts op ruim dertig locaties is het aanbod groot. Al fietsend door het Groninger wierdenlandschap ontdekken bezoekers een mix van Groninger talenten en landelijke grootheden. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor voor de topcellisten van Cello Octet Amsterdam.

Uniek programma
Terwijl de twaalfde en dertiende -eeuwse kerken bezoekers het gevoel geven van een betoverende stap terug in de tijd, is de programmering van Terug naar het begin eigentijds. Van muziek tot theater en van literatuur tot beeldende kunst; alle artiesten nemen de intimiteit van de middeleeuwse kerkjes als uitgangspunt. Er is een intens programma ontstaan, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke verhalen, reflectie en geborgenheid. Zo vertelt performer/rapper Saman Amini in de kerk van Uitwierde het indringende verhaal over ontheemding en op de vlucht zijn; Het Houten Huis zorgt voor een theatraal stiltemoment voor jong en oud in de Centrumkerk van Delfzijl; in Centrum Kabzëel Appingedam speelt pianist Michiel Borstlap zijn nummers geheel in terug-naar-het-begin-stijl op de piano waarop hij heeft leren spelen in zijn jeugd. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor van voor het Cello Octet Amsterdam: een uniek en veelzijdig ensemble dat nationaal en internationaal een begrip is geworden. De topcellisten spelen Canto Ostinato van componist Simeon ten Holt. Voor velen is het luisteren hiernaar een ontroerende en meditatieve ervaring. De acht topcellisten navigeren het publiek door het stuk, gemeenschappelijk improviserend en voortdurend in contact met elkaar. De tiende editie wordt geopend door harpist van wereldformaat Remy van Kesteren en het collectief Blauwe Uur in de Nicolaïkerk van Appingedam. Ga voor deze en nog veel meer acts naar www.terugnaarhetbegin.nl.

Kledingbank Maxima

Inzamelingsbakken Maxima in DAL-gemeenten

Door de plaatsing van inzamelingsbakken in Delfzijl-Noord, Appingedam en Loppersum is het vanaf nu voor inwoners van deze plaatsen mogelijk om de overbodig geworden kleding te doneren aan Kledingbank Maxima. De kledingbakken zijn gemaakt door het bedrijf Leerbouwen uit Farmsum, dat één van de bakken heeft gedoneerd.

Er is op dit moment een tekort aan herenspijkerbroeken en aan kinderkleding (basisschoolleeftijd).

Adressen inzamelingsbakken:
Delfzijl-Noord: Bewonersbedrijf aan de Waddenweg 16
Appingedam: Centrum Kabzëel, Dijkstraat 77
Loppersum: Zonnehuis Wiemersheerd aan De Schepperij 2.

 Van minima naar maxima
Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid in Nederland, nl. 8,5%. 

Ongeveer 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin met financiële problemen.

In 2012 is door een aantal vrijwilligers kledingbank Maxima gestart met als doelstelling mensen een stapje verder te brengen van minima naar maxima.

Maxima aan de Oude Schans 23 boven de bibliotheek in Delfzijl is voor mensen met een uitkering of een inkomen tot 110% van de bijstand uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  Inwoners uit de DAL gemeenten die bij Maxima willen winkelen nemen een bewijs van een uitkeringsinstantie en identiteitsbewijs mee.

 

Modezaak zonder kassa
Met mooie eigentijdse kleding doe je weer mee in de maatschappij. Ook voor kinderen is goede kleding erg belangrijk; je wilt op school niet buiten de groep vallen. Er is bij Maxima nieuwe en modieuze gebruikte kleding. Van kleding- en schoenenzaken worden regelmatig nieuwe restpartijen ontvangen. In het voorjaar is de lente-/zomercollectie en in het najaar de herfst-/wintercollectie. Er winkelen elk half jaar al bijna 1000 bezoekers bij Maxima in Delfzijl. Bezoekers kunnen uit elke collectie ongeveer 12 stuks kleding uitkiezen aan de hand van de kledingkaart. Voor 0-18-jarigen is er nieuw ondergoed, dankzij subsidies. Maxima is een modezaak alleen zonder kassa, geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. Kijkt u eens op www.kledingbankmaxima.nl > Delfzijl.