image_pdfimage_print

Wij zijn in Bethelehem geweest……

Wij zijn in Bethlehem geweest….

In januari vervolgt het leven zijn gewone gang. Maar wij waren in Bethlehem, we waren in onze gedachten bij de aankomst van Jozef en Maria daar. Eindelijk in Behlehem, na een tocht van de negen maanden zwangere Maria van het Noorden van Israël naar het Zuiden, zoals het verhaal gaat. Langs wegen die niet zo geplaveid waren als de onze. Wat een tocht, en dit alleen omdat keizer Augustus, heerser van de toenmalige wereld, het had bevolen. Alweer volgens het verhaal. Of omdat Lucas ons wou laten weten dat het kind dat zou worden geboren, echt Davids zoon zou zijn, Messias, vredevorst?

Lees “Wij zijn in Bethelehem geweest……” verder

02-02-2019 Fiets-Wandeltocht

Maria-lichtmis Wintertocht 2 februari

Fiets-wandeltocht  met ontmoeting, cultuur en lekkernijen langs de vier kerken van Eenum, Leermens, ’t Zandt en  Zeerijp! Begin februari voelt het vaak nog als hartje winter, maar de dagen beginnen al merkbaar te lengen. In de tijd dat deze kerken gebouwd werden – de Middeleeuwen – werd het jaar beleefd volgens het ritme van de kerkelijke agenda. Heiligendagen speelden daarin een belangrijke rol. Op 2 februari was het Maria Lichtmis. Dit was één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen (de andere dag was 11 november, Sint-Maarten). In de loop der eeuwen werd het traditie om op deze dag pannenkoeken te bakken.

De plaatselijke commissies van de kerken uit Eenum, Zeerijp, ’t Zandt en Leermens hebben het plan opgevat om deze oude traditie nieuw leven in te blazen en op deze dag de mooie kerken uit onze vier dorpen onder uw aandacht te brengen. Daarom zijn in alle vier kerken activiteiten (exposities, muziek en zang) georganiseerd en kunt u een (wandel/fiets)tocht maken om ze allemaal te bezoeken. Natuurlijk zijn er pannenkoeken, maar ook is er soep koffie etc. in de kerken verkrijgbaar.

Wanneer: zaterdag 2 februari van 10:30 tot 16:30 uur. Start en routebeschrijving/programma in alle kerken.

Info: Bert de Jong 0596 573517, e-mail: Lebertusdejong@online.nl

Pastoraat Wijk Maarland

Pastoraat

In onze gemeente zijn een aantal ouderlingen en pastorale medewerkers actief.

In Loppersum betreft dat Tineke Stuurwold (ouderlinge) voor alles ten zuiden van de Wirdumerweg, Gea Stoter (ouderlinge), voor alles vanaf de Wirdumerweg tot de Molenweg, en Greetje Nomden (ouderlinge) alles vanaf de Molenweg naar het noorden toe. Dit met behulp van een aantal pastorale medewerkers. Tevens is er nog een bezoekersgroep in Wiemersheerd.

In de dorpen zijn als ouderling Gerry Dallinga (ouderlinge) ( Zeerijp, Eenum Stedum en Westeremden en het buitengebied) en Thea Steenwijk (ouderlinge) ’t Zandt, Godlinze, Leermens, Zijldijk, Oosterwijtwerd. Ook hier met ondersteuning van pastorale medewerkers. We hanteren in onze gemeente pastoraat op afroep. Gemeenteleden die zelf hebben aangegeven graag bezoek te willen, worden bezocht. Daarnaast hopen we op oren en ogen van de gemeente die aangeven waar bezoek gewenst is, vanwege ziekte, rouw, eenzaamheid, geboorte en vreugdevolle zaken.

Dit kunt u doen bij Justus Wouda tel. 0596572209 of per mail : woudaj@hotmail.com

Hij zal dit dan aan de betreffende ouderlingen doorgeven.

Namens de ouderlingen, Greetje Nomden

07-02-2019 Erwin de Vries komt langs

De Kerk Draait Door: Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 7 februari om 20.00 uur komt de bekende Groningse zanger Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Zanger, tekstschrijver, componist en gitarist Erwin de Vries treedt al zo’n vijfentwintig jaar op in Stad en Ommeland. Vroeger met Deheleboel, tegenwoordig solo maar vaak met zijn eigen begeleidingsband. Hij treedt altijd op met blote voeten; zelf zegt hij daarover: “Dat is mijn handelsmerk. Het zingt prettiger. Ik vind het ook iets natuurlijks uitstralen, ik probeer in mijn muziek ook zo eerlijk mogelijk te zijn en me kwetsbaar op te stellen. Dit vind ik daarbij passen.”

Zijn laatstverschenen album De Noodzoak, opgenomen met zijn band De Zunderlingen, werd bekroond met de Dagblad van het Noorden streektaalprijs 2016.

Naast het zingen, werkt Erwin de Vries als psychiatrisch verpleegkundige. Hij helpt mensen die stress hebben door alles wat met de gevolgen van de gaswinning te maken heeft.

In de Petrus en Pauluskerk zal hij geïnterviewd worden over zijn kijk op het leven. Natuurlijk zal hij ook een aantal van zijn liedjes zingen.

De avond met Erwin de Vries is een initiatief van onze kerken en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, cabaretier Peter de Haan / Pé Daalemmer, arts – columnist Sander de Hosson en dichter-columnist Jean Pierre Rawie te gast waren.

De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.

06-02-2019 Johannesleeskring

Op 6 februari komen we als Johannesleeskring bij elkaar om 20.00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk. We lezen het Johannesevangelie van voor naar achteren door en vragen ons af  waarom Johannes het ons nu precies zo vertelt.  We hebben het de  afgelopen keer gehad over de blindgeborene uit Johannes 9. Dat lijkt te gaan over een genezing van een blinde, maar uit de laatste verzen vragen een paar farizeeën: “Wij zijn toch niet blind?” Dat gaat niet meer over letterlijke blindheid, maar over figuurlijke. Dat bewijst het antwoord van Jezus: ‘Was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ Blindheid  is hier een beeld voor zonde en het is fascinerend om van hieruit het hoofdstuk terug te lezen. Dan vallen ineens dingen op hun plaats. Op 6 februari gaan we verder met hoofdstuk 10. Iedereen die met ons mee wil doen is welkom.

ds. Marco Roepers

27-01-2019 Ruurd Wallinga in de Vredekerk

Happen naar de Baas in Vredekerk Loppersum

Cabaretier Ruurd Walinga geeft kerkgangers lesje vissen.

De christelijke cabaretier Ruurd Walinga verzorgt op zondagmorgen 27 januari om 10.00 uur de kerkdienst in de Vredekerk in Loppersum. De cabaretier-evangelist uit Leeuwarden geeft de bezoekers dan een komisch lesje vissen.

In zijn stuk ‘Happen naar de Baas’ doet Ruurd Walinga uit de doeken waarom Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden. Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu eens geen typetje speelt, zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf.

In ‘Happen naar de Baas’ probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproeven. Het gaat onder meer over dromen, wensen en verlangens. Walinga weet als weinig anderen het aloude evangelie in een nieuw jasje te gieten en aan te tonen waarom het De Blijde Boodschap wordt genoemd. Zijn shows zijn toegankelijk voor super-, rand-, bij- en niet-gelovigen.

In Happen naar de Baas ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van ‘er loopt een man over het water’ de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om ‘vissers van mensen’ te worden.

Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen zich een visje in het water het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de cabaretier bewijzen.

Walinga speelt in allerlei kerken door het hele land, maar ook op scholen en voor jeugdgroepen, kinderen en ouderen. Daarnaast is hij parttime voorganger/pastoraal werker van een  gemeente in Joure.

Zie verder: www.waterinwijn.nl

Commissie Eredienst wijk Vredekerk

Oproep regiodiensten organiseren

Beste allemaal,

Wij zijn Marjolein Rijkens (23 jaar) en Rienke Feitsma (25 jaar) wij komen uit de PKN Gereformeerde kerk van ’t Zandt- Godlinze en wij willen een nieuw project gaan opstarten. Wij merken in onze omgeving en bij onszelf dat we graag vernieuwing zouden zien in de invulling van kerkdiensten. Ons idee is om muzikale begeleiding te combineren met een inspirerende spreker, waarbij we hopen dat dit de jeugd (en iedereen) aanspreekt.

Dit project houdt in dat we zo’n 4 keer per jaar een regio dienst gaan organiseren. Dit zal groter zijn dan het/een clustergemeente, om op deze manier zo veel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. We willen dit organiseren met een vaste groep en een aantal roulerende mensen vanuit verschillende kerken. Op deze manier kan eenieder een bijdrage leveren om de kerkdiensten meer bij hem/haar te laten passen.

We willen deze kerkdiensten organiseren in de Vredekerk van Loppersum, dit is centraal gelegen en hier is veel ruimte.  We willen dit samen met jou/u/ jullie doen? Heb jij zin om ons te helpen of heb je een leuk idee, laat dit ons dan weten.

Als je alleen zin hebt om naar de dienst te komen, mag dat natuurlijk ook.

De eerste regio dienst zal plaatsvinden op zondag avond 3 februari 2019 om 19.00 uur  met de huisband van Ten Boer en Martijn Dekker als inspirerende spreker.

Zouden jullie deze tekst en onderstaande/ bijgevoegde flyer willen promoten in jullie/uw/jouw kerk?

 

Heb je vragen? Stuur dan even een berichtje of bel ons.

 

Groetjes Marjolein en Rienke

Rienke: 06-22844417 of  rienkefeitsma@gmail.com

Marjolein: 06-37556936 of marjoleinrijkens@gmail.com