Categorie archief: Nieuws

Verslag zeildag met foto’s

Op zondag 11 juni gingen wij met de tienerdienst zeilen. We moesten om kwart over acht verzamelen bij de Vredekerk. Toen gingen wij met auto’s richting Zoutkamp. Daar aangekomen kregen wij eerst een korte tienerdienst in het schip zelf. Rond half elf maakten wij de zeilen klaar en vertrokken wij. Onderweg hielpen wij met het hijsen van de zeilen. Maar kort erna moesten de zeilen wel weer naar beneden want er was een te sterke wind. Na ongeveer twee uur zeilen gingen wij net voor Lauwersoog ankeren. Toen gingen wij eerst wat lunchen, we kregen broodjes met hamburger maar ook bolletjes met kaas of vlees. Na onze lunch gingen we zwemmen. Het water was wel echt heel erg koud, iedereen was weer blij wanneer ze uit het water waren. Op het schip lagen ook twee kano’s dus daar gingen wij ook mee op het water. Toen iedereen weer was opgedroogd gingen wij weer terug naar Zoutkamp. Tijdens het zeilen hebben wij genoten van de natuur maar ook van het lekkere weer. Toen wij weer aangekomen waren in Zoutkamp gingen wij eerst de zeilen opvouwen. Daarna kregen wij een hele lekkere maaltijd gemaakt door Cissy en Cora. Na het eten hadden wij nog even tijd om iets leuks te doen voordat we weer terug gingen naar huis.
Rond acht uur waren we weer thuis.

Wij willen Appie en Konnie (de eigenaren van het schip) heel erg bedanken voor de leuke en gezellige dag. Iedereen heeft genoten.

Ilse Beukema en Femke Klunder

Ds. Tjalling met studieverlof

Studieverlof
Vanaf 26 juni tot 21 juli ben ik met studieverlof. U /jij zult mij wel gewoon zien rondlopen en – fietsen, maar dat is dan niet om her en der een bezoek te brengen. Het is om dit of dat boek enigszins te laten inwerken in hoofd en hart.

Als u/je in die tijd bezoek wilt, kunt u/jij contact opnemen met een van de ouderlingen of met ds Marco Roepers. Voor algemeen kerkelijke zaken zijn natuurlijk scriba Wippy Kempenaar of praeses Maarten Burggraaff te raadplegen.

Telefoonnummers zijn hier te vinden: telefoonnummers.

Voor uitvaarten zijn beschikbaar:
Gerda Potze, 0596 – 78 50 36 / 0631 23 83 39 /
gerda.potze@telfort.nl

Justus Wouda, 0596 – 57 22 09 /
woudaj@hotmail.com

Hartelijke groet! ds Tjalling Huisman

Nieuw collectedoel Wiemersheerd

Op de gezamenlijke diaconievergadering van mei 2017is besloten, dat er een nieuw doel komt voor de collecte tijdens de weeksluiting in Wiemersheerd.

Het nieuwe collectedoel wordt: het Zeemanshuis  en gaat 1 juli a.s. in.

Over het Zeemanshuis
Het Zeemanshuis is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ongeveer 25 vrijwilligers die zeven dagen per week het huis draaiende houden. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder ander TV-kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis werd in 1999  opgericht en sinds 2004 is zij gevestigd in het pand aan de Borkumweg.

Namens beide diaconieën, wijk Loppersum/wijk Maarland.

Spelletjesavond

Een tijdje terug hebben we een heel gezellig avondje gekolonist met een paar gemeenteleden. Dit naar aanleiding van de dienstenveiling van afgelopen startzondag. Wij bedachten dat het leuk zou zijn om dit met enige regelmaat te organiseren. En na wat rondvragen blijken meer mensen dit leuk te vinden. Vervolgens zijn we aan het brainstormen gegaan en hebben onze plannen voorgelegd aan de kerkenraad. En gelukkig vonden ook zij het een goed idee.

Wat is nou precies de bedoeling: We willen elke maand van september tot april een zaterdag plannen om spelletjes te doen in de Vredekerk. De avond begint om 20:00 uur tot zo lang het gezellig is en is bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf 16 jaar van de Wijkgemeente Loppersum en Wijkgemeente Maarland. Mensen die geen lid zijn, maar zich wel verbonden voelen met de gemeente zijn ook welkom.

Als je mee wilt doen, moet je je van te voren bij ons opgeven (liefst per mail, maar telefonisch mag ook) zodat wij kunnen zorgen voor voldoende hapjes en drankjes. We vragen hiervoor een bijdrage van € 3,.

Bij het opgeven geef je ook aan welk spel je zou willen spelen. Zo kunnen wij zorgen voor voldoende speelkaarten en bordspelen. Spellen waar je uit kunt kiezen zijn: klaverjassen, sjoelen, kolonisten, monopoly en risk. Misschien vind je het wel leuk om een nieuw spel te leren, of heb je een ander leuk spel dat je met mensen uit de kerk wil spelen. Dit mag je ook bij ons aangeven en wij gaan ons best doen om dit te coördineren.

Je mag je nu al opgeven voor de data in september tot december. Op de volgende data zijn de spellenavonden: 9 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Telkens de eerste zaterdag van de maand. Of dit in het nieuwe jaar zo door gaat, moeten we even bekijken. Hangt er ook vanaf hoe het gaat.

We hopen dat er voldoende mensen zijn die er net zoveel zin in hebben als wij.

Groetjes, Johan en Hanneke Reinders

Email: hannekereinders17@hotmail.com

Tel: 0596550819

Bericht van de kindernevendienst

Aan het einde van dit schooljaar kijken we terug op een mooi jaar met de kindernevendienst. We zijn naar Slagharen geweest en hebben een prachtige kinderkerstnachtdienst gehad. De Palmpaasstokken werden door velen bewonderd en tijdens de kinderpaaswake waren we even stil en staken we kaarsjes aan.

Aan het einde van het schooljaar nemen we ook weer afscheid van wel 7 kinderen die nu in groep acht zitten en volgend jaar naar de tienerdienst mogen.

Helaas nemen we ook afscheid van  vier kindernevendienstleiding. En hiervoor schrijven we dit stukje.

De tijden veranderen en het aantal kinderen op de kindernevendienst, maar ook het aantal leiding neemt met het jaar af. Toch blijven we nog wel een aantal jaar kinderen houden bij de kindernevendienst, die we ook graag de kans willen geven om tijdens de dienst er even uit te mogen om daar hun eigen verhaal te horen, hun vragen kunnen stellen en gezellig te kletsen als er gekleurd en getekend wordt. 

Tot nu toe gebeurde dit meestal door de ouders van de kinderen die hun kinderen op de kindernevendienst hadden. Helaas is dat straks niet meer te doen. We vragen dus eigenlijk versterking voor ons kindernevendienst team. Dit betekend dat je om de 6 tot 10 weken een keer kindernevendienst gaat geven. Dat je drie keer per jaar bij een vergadering bent en dat je met één bijzondere activiteit meehelpt met organiseren.

Maar er zijn misschien ook mensen die zeggen, ik weet niet of ik wel met een groep kinderen overweg kan, maar meehelpen met dingen organiseren wil ik wel. GRAAG.

Of dat je zegt, ik wil wel een paar keer (2 of 3) met een groepje kinderen de kerk uit, (want dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan) maar ik wil niet weer helemaal met de vergaderingen en de activiteiten mee doen. Zou ook heel fijn zijn.

Mocht je ons op de een of andere manier willen helpen om de kinderen die nu nog op de kindernevendienst zitten een fijne tijd te bezorgen in hun kinderjaren bij ons in de kerk, laat het ons dan weten.

Groetjes,

Geja Huizing en Hanneke Reinders

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 14-03-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering, in het bijzonder Marijke Maas  als afgevaardigde van wijk Maarland.

Regina heeft iets voorbereid als bezinning. Zij wil graag haar ervaring delen die ze opdeed tijdens een Opwekkingsdag in Ten Boer.

Daar werd onder meer verteld dat er in Azië waar de organisatie Open Doors onder christenen werkt, zij regelmatig hoort zeggen dat christenen in Azië zien dat het christendom afneemt in WestEuropa, en dat zij daarom voor ons in het Westen bidden. Dit was voor Regina een bijzondere ervaring, temeer omdat ‘wij’ in het Westen vaak zijn opgevoed met het idee/de opdracht te bidden voor de onderdrukte Christenen in Azië.

Vervolgens leest ze de tekst van deze dag uit het 40dagentijd dagboekje van de Vredekerk. Opvallend detail: de tekst is geschreven door een Aziatische theoloog die het gebed uitspreekt dat alle christenen in hun dienstwerk aan de ander, het Evangelie van de Heer waar zullen maken voor zichzelf, voor de mensen van hun land en voor de wereldgemeenschap.

De vergadering wordt vervolgd door het voorstel van het moderamen om bij de Aktie Kerkbalans  2018, een brief toe te voegen met het verzoek tot namen inleveren voor nieuwe ambtsdragers en deze weer op te halen met de andere twee enveloppen. In de brief wordt ook de vraag gesteld of je jezelf  ook zou willen aanmelden voor één van de ambten. De kerkenraad vindt dit een goed voorstel en hoopt hiermee een grotere kans te krijgen om ambtsdragers te vinden.

Het idee om eens andere kerken te bezoeken om te onderzoeken hoe men daar aandacht geeft aan de jeugd of hoe men zorgt dat er samenhang in de kerk blijft, wordt uitgewerkt en er zal een afspraak worden gemaakt met de Jeruzalemkerk te Groningen. We hopen daar een dienst mee te maken en daarna te kunnen spreken met enkele gemeenteleden.

De diaconie vermeldt dat de gezamenlijke pannenkoekenavond een groot succes was. Er waren ongeveer 75 gemeenteleden aanwezig.

De Doe en Deeltuin is geëvalueerd en de diaconie zal hiermee stoppen. Vanwege te weinig animo uit de gemeente is het werk niet op te brengen met een te kleine groep vrijwilligers. Er zal nog wel worden gezocht naar andere mogelijkheden om de Voedselbank te ondersteunen.

De jeugdouderling deelt mee dat er een grote groep jeugd uit het Cluster naar de film in Hoogezand gaat. Ook een aantal Lopster jongeren gaat mee.

 

Omdat de hele organisatie van de PKN gaat veranderen heeft de Synode het voorstel gedaan om de classes van Nederland terug te brengen van 74 naar 11. Dit houdt in dat wij als Groningen samen met  Drenthe één regionale classis gaan vormen.

Het moderamen heeft een aantal  reacties voorgesteld op de Kerkordewijzigingen van de Synode en antwoord gegeven op een aantal vragen.

De kerkenraad is met de voorstellen akkoord gegaan. We zullen wel weer reactie van de Synode ontvangen.

De Commissie van Kerkrentmeesters vertelt  blij dat het orgel op 8 maart is geplaatst.

Ze doet het voorstel om nog een ‘ingebruiknamedienst’ te houden.

De gezamenlijke kerkrentmeesters zijn bij elkaar geweest en hebben een goede avond gehad. Er is afgesproken over 3 maanden elkaar weer te ontmoeten.

Op de Gemeenteavond van 8 maart jl. waren ongeveer 55 gemeenteleden aanwezig. De financiën werden snel en probleemloos afgehandeld. Vervolgens vertelde Ina Blink van Stut en Steun ons een goed en duidelijk verhaal over het werk dat Stichting  StutenSteun doet.

Marco weet te vertellen dat er op 7 mei een Bedevaartswandeltocht naar Bedum wordt georganiseerd door de Provinciale Raad van Kerken, Platform Kerk en Aardbeving, en  Stichting Pelgrimeren in Groningen. Een gezamenlijke activiteit waarbij de waarde van NoordGroningen centraal staat. Marco zal zorgen voor de nodige informatie naar onze gemeente toe.

Nadat alle punten aan de orde zijn geweest kan Geert Jan de vergadering al om 21.00 uur sluiten.

 

Regina Feitsma, scriba

Archieven wijk Maarland

 Onlangs ontvingen we van iemand uit onze gemeente een aantal dozen met oude boeken en papieren. Die waren te voorschijn gekomen bij een zolderopruiming. Het bleken heel waardevolle archiefstukken te zijn: oude doopboeken, notulen en andere boeken die afkomstig waren van één van de kerkelijke gemeenten uit de tijd van voor de fusie van de Maarlandgemeenten. Al die gemeenten hadden hun eigen archief en veel is inmiddels al centraal bij elkaar (nu nog) in ‘t Gebouwtje in Leermens en straks in Eltatho in Zeerijp, maar kennelijk zwerft er soms nog het een en ander bij oudkerkenraadsleden thuis. Dat is niet ondenkbaar, want er zijn natuurlijk vrij veel gemeenteleden die ooit, of alweer, of nog steeds in de kerkenraad zitten of zaten.

Daarom de vraag: zijn er (oud)kerkenraadsleden, die wellicht op zolder of achter in een kast nog iets hebben liggen, dat van (archief)waarde zou kunnen zijn? Dan dit graag even melden bij één van de huidige kerkenraadsleden. Alvast dank.

Maarten Burggraaff

Gasberaad

Sinds november 2016 wordt het platform K&A vertegenwoordigd in het gasberaad door Jacobine Gelderloos, als onderzoeker verbonden aan de Protestants Theologische Universiteit. Het platform wil deelnemen aan het Gasberaad om te weten welke discussies er gaande zijn en hierin te participeren. We willen als platform in het gasberaad aandacht vragen voor de persoonlijke en sociale gevolgen van de bevingen en de bedreigingen van het landschap. Het gaat erom dat mensen recht wordt gedaan en dat er perspectief ontstaat op een duurzame en leefbare toekomst voor Groningen.

Via het gasberaad spreken we elke maand met de Nationaal Coördinator Groningen in de vergaderingen van de Maatschappelijke Stuurgroep. Zo kunnen we als kerken direct reageren op beleidsplannen. De versterkingsbijeenkomst op 6 april is hiervan een direct gevolg. Daarnaast versterken we de contacten met diverse belangenorganisaties, zoals CNV, natuur en milieufederatie, LTO en Groninger Bodem Beweging. Wilt u meer weten over het gasberaad?

http://gasberaad.nl/

Daarnaast werken we steeds intensiever samen met Stut en Steun: Steunpunt voor een ieder die schadelijke gevolgen ondervindt ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

http://www.stutensteun.nl/

Hoop voor Groningen
Op 2 maart organiseerde het Platform Kerk en Aardbeving samen met de Christen Unie de avond Hoop voor Groningen. Zo’n veertig mensen uit de hele regio waren naar Appingedam gekomen. Opvallend was dat gemeenteleden uit dezelfde kerk elkaar tot hun verbazing hier tegen kwamen en ontdekten: “Hebben jullie dan ook schade?” Het werd weer eens duidelijk hoe weinig er over de schade gesproken wordt, terwijl de bevingen het leven nogal op zijn kop kunnen zetten. Hoe ga je daarmee om? Word je boos en verontwaardigd over het onrecht en de onmacht? Word je strijdlustig of moedeloos?

Bijbelse teksten bieden onverwachte aanknopingspunten. In Mattheus 25 (?) roept Jezus op om vredestichters te zijn: vrede in Groningen, waar relaties onder druk komen te staan omdat de een weg wil en de ander wil blijven. Vrede waar onbegrip ongeduldig maakt, waar onkunde solidariteit in de weg staat. En psalm 8: Van God is de aarde. Dat roept een verantwoordelijkheid om zorgvuldig en zorgzaam met de aarde en de bronnen om te gaan.

 Breien voor Groningen
De hele winter hebben mensen in heel Nederland gebreid voor Groningen. In november startte milieudefensie met het project ‘Breien voor Groningen’ en op 3 maart is het kleinste huisje van Groningen in Rottum ingepakt in een kleurige deken. De deken is een signaal dat we energiezuiniger moeten leven en andere energiebronnen moeten vinden om de gaswinning te kunnen verminderen. Maar het is ook een deken van solidariteit. Door samen te breien raken mensen met elkaar aan de praat, en kunnen verhalen, frustraties en ideeën worden gedeeld. Op deze manier wordt de sociale cohesie versterkt. Vanuit het hele land zijn breiwerken opgestuurd, want mensen waren blij om hun zorgen en gevoelens van solidariteit om te zetten in iets tastbaars. Op 26 januari was er in de energieneutrale kerk in Winsum een breicafé waar mensen uit de hele regio op af waren gekomen.

De breicafés waren een groot succes en mensen wilden graag doorbreien. En dat gaat gebeuren. Tijdens de formatieperiode wil milieudefensie blijven breien in heel Nederland onder het motto: Gas we breien er een eind aan. Wilt u meedoen of zelf een breicafé organiseren, kijk voor meer informatie: we breien er een eind aan

 Foto expositie Geraakte Groningers
In het kader van het thema Rottum gas(t)vrij is vanaf zaterdag 1 april de fotoexpositie Geraakte Groningers in het kerkje van Rottum te zien. Annet Eveleens uit Rottum is als fotograaf betrokken bij het project Breien voor Groningen. Het project inspireerde haar om mensen te portretteren die, de meesten letterlijk, geraakt zijn door de gevolgen van de gaswinning. Ze zijn in actie gekomen, omdat niets doen geen optie was. Dit geldt ook voor de mensen van het platfrom Kerk en Aardbeving en ook het platform is geportretteerd. Het breiwerk staat symbool voor verbinding en loopt als een rode draad door de expositie.

De expositie is tot 25 juni dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

 Versterkingsbijeenkomst op 6 april in Loppersum
Als Platform verwachten we dat het versterken van de sociale cohesie nog hard nodig gaat zijn. Over een paar maanden gaat in Loppersum, Overschild, OpwierdeZuid, Ten Post en ’t Zandt de versterkingsoperatie van start. Alle huizen in deze dorpen zullen versterkt moeten worden. Er zal ook bekeken moeten worden in hoeverre versterken haalbaar is, of dat huizen nieuw gebouwd moeten worden. Hoe dan ook, iedereen zal voor kortere of langere tijd zijn huis uit moeten…. wat gaat dat betekenen voor de sociale cohesie? Hoe zal dit de levensloop van mensen bepalen. En hoe zullen de dorpen eruit zien als de versterkingsoperatie achter de rug is? Wat zal er over zijn van het Hogeland, woar ik als kind nog niks begreep van pien of zörgen?

Daarom organiseert het platform voor pastores (en andere belangstellenden) uit deze vijf dorpen op 6 april een bijeenkomst op 14:00 uur in de Vredekerk in Loppersum. Gebiedscoördinatoren van de Nationaal Coördinator Groningen zullen vertellen wat de versterking concreet gaat betekenen. Evert Jan Veldman, predikant van de Nieuwe Kerk in Groningen, maar werkzaam in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp, vertelt over hoe de kerk destijds present probeerde te zijn in Roombeek. En dan volgt de vraag: wat kunnen we als kerken in het versterkingsgebied doen?

 Contextueel Bijbellezen
Ook op een andere manier willen we verkennen wat de eigen bijdrages van geloofsgemeenschappen in de situatie van gaswinning, schadeherstel, versterking in een krimpgebied zou kunnen zijn. Daarom willen we in diverse groepen experimenteren met contextueel bijbellezen. Dat betekent in een groep bespreken wat er in de context speelt, dat kunnen vragen zijn rondom de aardbevingen, maar ook thema’s als zorg, werk en relaties kunnen centraal staan. Vervolgens wordt gekeken welke Bijbelverhalen hierbij aansluiten. De Bijbeltekst wordt samen gelezen om te kijken welk licht de Bijbel op onze eigen context werpt en welke handelingsperspectieven zich openen.

We hopen dat contextueel Bijbellezen een manier is om in (inter)kerkelijke groepen het gesprek aan te gaan. Wat gebeurt er als mensen met verschillende perspectieven met elkaar in gesprek komen: boeren, burgers en buitenlui, werknemers van de NAM, aannemers en belangengroepen? Zo wil het thema van de aardbevingen in samenhang met alle andere dingen die een mens bezig kunnen houden bespreekbaar maken. Lijkt het u wat om een keer op deze manier aan de slag te gaan, neem dan contact op met : Jacobine Gelderloos (jkgelderloos@pthu.nl);

Liebrecht Hellinga of Marco Roepers.

Pelgrimage naar Bedum
Op 7 mei 2017 gaan we op pelgrimage door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets, op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die ook gewerkt heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland. Om 16:00 uur zal in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden waarin we een korte vesper houden.

De bedoeling van deze pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen.

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken GroningenDrenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen  Drenthe)

Stichting
Op heel verschillende manieren probeert Platform Kerk en Aardbeving er aan bij te dragen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de toekomst. We willen mensen met elkaar in verbinding brengen en daarnaast ook de solidariteit in heel Nederland aanwakkeren. Daarom participeren we in het gasberaad, organiseren we bijeenkomsten en doen we mee aan diverse initiatieven. Om al die werkzaamheden te organiseren en te coördineren wil het platform graag iemand aanstellen. Er zijn concrete plannen om een stichting op te richten, zodat fondsen aangeschreven kunnen worden. Maar mocht u als lokale diaconie het werk van het platform willen ondersteunen, dan zouden wij daar bijzonder blij mee zijn.

 Wat kunnen kerken doen?
Praat met elkaar
en maak het thema bespreekbaar in uw gemeente zodat mensen niet tegenover elkaar komen te staan

Bid en werk voor een duurzame samenleving, die gedragen wordt door solidariteit, openheid en vertrouwen.

Nodig ons uit om meer te vertellen over wat kerk met aardbevingen te maken heeft, om een breicafé mede te organiseren, om te experimenteren met contextueel Bijbellezen of gewoon voor een gesprek.

Organiseer een breicafé en breng mensen met elkaar in verbinding

Loop mee met de pelgrimage naar Bedum of bezoek de tentoonstelling in Rottum

Teken de petitie:

http://www.laatgroningennietzakken.nl/

Platform Kerk en Aardbeving

 

Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Dit jaar gaan we weer samen pinksterfeest vieren in één gezamenlijke Pinksterdienst. Samen als Protestantse kerken van BierumHolwierdeKrewerd, Loppersum, Maarland, SpijkLosdorp en ’t ZandtGodlinze vieren we het pinksterfeest in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16, in Loppersum. Dit doen we op zondag 4 juni om 10.00 uur.

Het thema van deze dienst is: In vuur en vlam!

Onze voorgangers zijn Ds. Gerard Knol, ds. Tjalling Huisman en kerkelijk werker mw. Jeltsje Elzinga. Het orgel wordt bespeeld door John Veldman en het clustercombo o.l.v. Anne Nijland zal meewerken aan de dienst.

Tijdens de dienst is er voor de jongsten gelegenheid om naar de oppasdienst te gaan en er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 5 van de basisschool.

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank met wat lekkers, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

Voor meer informatie over de dienst kunt u contact opnemen met Neeltje Wiersma, neeltje@famwiersma.nl of tel. 0596582088

U/jij bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren!

Bij de overdracht van de kerken van ’t Zandt, Leermens en Zeerijp.

Zoals u waarschijnlijk al wel zult weten is de kerk van ’t Zandt per 1 januari 2017 definitief overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

De kerken van Leermens en Zeerijp zijn per 1 mei 2017 definitief overgedragen aan dezelfde stichting. Er zijn nu in deze drie dorpen plaatselijke commissies ingesteld om zorg te dragen voor deze gebouwen.

Dit houdt nu in dat er huur moet worden betaald wanneer men gebruik maakt van deze kerken. Deze huur wordt per dagdeel berekend (’s morgens,  ’s middags en ’s avonds).

Voor ’t Zandt betekent dit bijvoorbeeld in de winter € 200, en in de zomer (mei, juni, juli, augustus en september ) € 150, per dagdeel.

Van de andere dorpen zijn de tarieven nog niet bekend.

Deze gelden niet alleen voor nietleden van de kerk, maar ook voor leden van de kerk (huwelijksinzegeningen, uitvaartdiensten enz.). Wanneer men van deze kerken gebruik wenst te maken, zal men zich moeten vervoegen bij de plaatselijke commissie.

Eveneens geldt dit ook voor de zondagen wanneer er kerkdiensten worden gehouden in bovengenoemde kerken. De kerkelijke gemeente moet dus ook huur betalen.

De kerk in Loppersum zal dit of begin volgend jaar worden overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Aangezien de Hervormde gemeente  hoofdhuurder wordt, zal er niet zoveel veranderen voor de kerkelijke gemeente Maarland. Er wordt dus geen plaatselijke commissie ingesteld, zoals dit wel het geval is bij de andere drie kerken. 

De kerkrentmeesters van Maarland