Categorie archief: Nieuws

Oproep: Loop mee met Freek: Fakkeloptocht 7 februari a.s.

Wij zijn aan zet!

Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Freek de Jonge presenteerde afgelopen vrijdag in een overladen Oosterpoort zijn actieplan. In een week tijd liet hij zich door burgers, wetenschappers, betrokken instanties, actiegroeperingen en burgemeesters informeren over onze zaak. Hij komt voor ons op, met overtuiging en met veel warmte voor de mensen. En, natuurlijk, óók met humor! Hij helpt ons Nederland wakker te schudden.

Maar Freek kan het niet alleen. Zijn missie kan alleen maar slagen wanneer wij in Groningen massief achter hem gaan staan. Zichtbaar achter hem gaan staan. We kunnen van hem niet verwachten dat hij de ‘rest van Nederland’ wakker gaat schudden, zonder dat wijzelf aantoonbaar wakker te zijn.

Aanbieding petitie en fakkeloptocht: 7 februari 19:00 uur Grote Markt
Op dinsdagavond 7 februari hoopt Freek het plan, in de vorm van een petitie aan te bieden aan René Paas, Commissaris van de Koning en alle burgemeesters van Groningen. Hij komt met een mobiele studio naar de Grote Markt. Daar brengt hij samen met iedereen die mee wil zingen het strijdlied ten gehore, “’t Het nog nooit zo donker west”, een bewerking van de klassieker van Ede Staal. O.a. Wia Buze, Erwin de Vries, Frank den Hollander, Alex Vissering en Arnold Veeman zijn daarbij aanwezig.
Aansluitend bent u van harte uitgenodigd om met Freek mee te lopen in de fakkeloptocht die start om 19:30 uur op de Vismarkt

Waarom nu?
In de komende maanden wordt in hoge mate de toekomst van Groningen bepaald. Na de verkiezingen wordt er een nieuw kabinet geformeerd met een nieuw regeerakkoord. Het is niet vanzelfsprekend dat de gaswinning in Groningen daar überhaupt een onderwerp in wordt. De Haagse redenering zal snel zijn: “Het gaswinningsniveau is voor vijf jaar vastgesteld, de NAM vergoedt de schade en er is een NCG die krijgt wat bevoegdheden en wat handgeld. Klaar toch?”

Maar het is niet klaar. Het begint nog maar net. We wonen en werken hier niet veilig (!). De problemen rond schadeherstel zijn nog altijd niet opgelost, veel regelingen functioneren niet zoals ze zouden moeten. En de versterkingsopgave word veel ingrijpender dan het schadeherstel.
Ook uw buurman die nooit schade heeft gehad, krijgt daar mee te maken. Of hij dat nu leuk vindt of niet. Dat kunnen we op z’n beloop laten maar wat voor huizen, wat voor straten, wat voor dorpen houden we dan eigenlijk over? Hoe wonen we en waar werken we straks?

Wij zijn aan zet!
Het is dus aan ons om het actieplan verder te brengen. Ieder vanuit zijn eigen kennis, kunde en mogelijkheden. En massa bereiken we door samen op te trekken en ons als één blok op te stellen en te laten zien.

Uiteindelijk willen we dat heel Nederland vindt dat de situatie in Groningen onacceptabel is en dat alle nodige middelen beschikbaar komen om de aardbevingsproblematiek structureel en duurzaam op te lossen.

U leest alles over het actieplan op: laatgroningennietzakken.nl

We zien u graag 7 februari om 19:00 uur op de Grote Markt.

5 februari Werelddiaconaat

Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen. Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Voor meer informatie over deze actie. Kijk op de site van van Kerk in actie. Klik hier.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

De Adviescommissie is gestopt

Zoals bekend hebben de kerkenraden van wijk Loppersum en wijk Maarland begin 2016 besloten om de eerstkomende jaren geen nieuwe stappen in de richting van een fusie te willen nemen. Het haalt de voortdurende druk van de ketel en het helpt beide wijken om hun eigen identiteit meer vorm te geven.

Dat helemaal stoppen kan natuurlijk uiteindelijk niet, we blijven gefedereerd en het proces zal intussen toch gewoon doorgaan. En natuurlijk blijven we als federatiepartners met elkaar in gesprek.

Het overleg tussen de kerkenraden heeft ook geleid tot het besluit om – voorlopig – geen gebruik te maken van de diensten van de Adviescommissie. Daarom is de Adviescommissie per 1 november 2016 opgeheven. Om dit als gezamenlijke kerkenraden van wijk Maarland en wijk Loppersum niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben we op 1 november jl. met beide moderamina en een aantal leden van de Adviescommissie kunnen genieten van een gezellige maaltijd, thuis bij Regina Feitsma. En, omdat toen niet iedereen van de commissie aanwezig was, hebben we iedereen ook schriftelijk bedankt voor hun (soms jarenlange) inzet. De beide kerkenraden hebben dit zeer gewaardeerd!

Namens wijkgemeente Maarland en wijkgemeente Loppersum,
Maarten Burggraaff

Film en kerkdienst

Ook dit jaar is er weer een combi van film en kerkdienst.

De kerkdienst vindt plaats op zondagmorgen 12 februari in de Petrus en Pauluskerk.

De film bestaat dit jaar uit een serie films over het leven van Jezus. Ze worden getoond op verschillende vrijdagavonden vanaf januari tot april. We willen proberen in de kerkdienst de films aan de orde te stellen onder de titel Beelden van Jezus. Dat doen we overigens wel zo dat wie de films niet gaat bekijken, ook verrijkt kan worden door de dienst.

Vragen die aan de orde komen: welke Jezusbeelden kom je tegen in de films over zijn leven? Wat is mijn beeld van Jezus? Hoe wordt dat bepaald door mijn eigen leefwereld?

De data van de filmavonden vindt u / vind je hier.

Melson Zwerver en Tjalling Huisman

Gespreksgroep voor ouderen

Vanuit de Federatie Loppersum – Maarland (gereformeerde en hervormde kerk samen) is er een gespreksgroep voor ouderen. Deze gespreksgroep komt eenmaal per maand samen. Vaak wordt er over een Bijbelgedeelte gesproken, maar soms is er ook een actueel onderwerp. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze groep.

De data van de gespreksgroep voor de eerste zes maanden van dit jaar zijn:

vrijdag 13 januari                   vrijdag 10 februari
vrijdag 10 maart                     vrijdag 7 april
vrijdag 5 mei                          vrijdag 2 juni

We beginnen steeds om 09.45 uur en gaan door tot een uur of 11.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Plaats van samenkomst is de grote vergaderzaal van Wiemersheerd, vlakbij de koffiezaal.

De gespreksgroep wordt nu eens geleid door ds Marco Roepers, dan weer door ds Tjalling Huisman.

Komt u gerust eens meepraten!

Voor meer informatie kunt u ons bellen.
ds Marco Roepers       0596 57 29 29
ds Tjalling Huisman   0596 57 13 93

Mintijteer lezen

Zes veertigdagentijd avonden

Op zes avonden in de Veertigdagentijd wil ik het boekje Mintijteer van Esther Maria Magnis bespreken. Het boek is autobiografisch, maar wel in romanvorm geschreven. De hoofdpersoon is de schrijfster – een Duitse vrouw (geboren in 1980) die religiewetenschappen studeerde. Centraal in het boek staan de ziekte en dood waarmee het gezin waarin zij opgroeit, te maken krijgt. Vooral gaat het er daarbij om wat dat met haar geloof doet. Het boek leest gemakkelijk weg, maar tegelijk schopt het heilige huisjes omver en roept het diepe levensvragen op. Op de achterkant staat: “Ik geloof dat wij God missen. Ik zou het geloof in God nooit iemand willen aanpraten of mij boven atheïsten willen verheffen. Ik weet dat er goede gronden zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik dat de meeste mensen er gewoon verdriet van hebben dat hij er niet is.”

Het is een indrukwekkend boek!

We beginnen na Aswoensdag. op donderdagavond 2 maart; de data daarna zijn: de donderdagavonden 6, 16, 23, 30 maart en 6 april. We komen steeds een uur bij elkaar, van 19.30 uur tot 20.30 uur. Voor elke keer geef ik de bladzijdes van het boek, waar we over gaan praten. Plaats van samenkomst is ’t Gebouwtje in Leermens, ingang naast Wierdeweg 16.

Kosten: geen.

Voor informatie en opgave: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Voor meer informatie over het boek: klik hier
Het boek is bol.com te koop: klik hier

 

 

Actie Kerkbalans wijk Maarland

Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt.

 Aan de leden van de wijkgemeente Maarland.

Binnenkort zult u van ons een bericht ontvangen met het verzoek uw vrijwillige bijdrage te bepalen voor het jaar 2017. Hierin staat hoe de kerkelijke gemeente haar predikantsplaats denkt te kunnen financieren. Dit is gedaan naar aanleiding van een plan. Dit plan of Beleidsplan is voorlopig en zal door de kerkenraad moeten worden vastgesteld. Uiteraard zullen de gemeenteleden hierin worden gekend.

De kerkenraad heeft voor de jaren 2017 tot en met 2020 zo’n Beleidsplan moeten maken. In dit plan staat of de gemeente de komende jaren haar predikantsplaats kan behouden, of dat over niet al te lange tijd er slechts nog ruimte is voor een parttime predikant. De kerkrentmeesters hebben vastgesteld dat een volledige predikantsplaats 4 tot 8 jaar kan worden gegarandeerd.

Hoe denken zij dit te kunnen financieren?

In 2012, toen het eerste beleidsplan werd opgesteld, twijfelde men eraan of wij een volledige predikantsplaats konden blijven bekostigen. Vooral het probleem van de vele gebouwen speelde toen een grote rol. Er waren toen vier kerkgebouwen, drie pastorieën en twee verenigingsgebouwen die voor problemen zorgden en wel  op het gebied van onderhoud en exploitatie. In de loop der jaren zijn drie kerkgebouwen ( Zeerijp, ‘t Zandt en Leermens ) overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken, terwijl één pastorie (Loppersum) verkocht is aan de burgerlijke gemeente. In dit jaar of begin 2018 zal de kerk van Loppersum aan bovengenoemde stichting worden overgedragen. De pastorie en het verenigingsgebouw van Leermens zullen over niet al te lange tijd te koop worden aangeboden. Veel van deze plannen staan in het nieuwe Beleidsplan en zullen op een gemeenteavond aan de leden van onze gemeente worden gepresenteerd. Deze avond staat gepland voor maandag 27 februari 2017.

Om een predikantsplaats tegenwoordig in stand te houden is geld nodig. We proberen dit te financieren uit de opbrengst door het verpachten van landerijen, renten, collecten en het verhuren van gebouwen en wat ook heel belangrijk is, is het verwerven van gelden middels Actie Kerkbalans. Daarom doen wij een beroep op u om de kerkelijke gemeente Maarland ook dit jaar weer ruimhartig financieel te steunen. De afgelopen jaren heeft u ons daarin niet teleurgesteld. Wij hebben er daarom ook dit jaar alle vertrouwen in dat deze actie zal slagen.

Onze gemeente  heeft vaak, ook op financieel gebied, een bindende rol gespeeld. Het motto van Actie Kerkbalans is dit jaar dan ook: Mijn kerk verbindt.

De kerkrentmeesters van de wijkgemeente Maarland.

Collecte 40-dagentijd

Het kerstfeest pas achter de rug, waarin we de komst van Jezus in deze wereld met elkaar hebben gevierd en dan al weer vooruitkijken naar het komende Pasen, waarin we stil mogen staan bij het lijden, sterven en de opstanding van Christus.
De voorbereidingsperiode, de 40-dagentijd beginnen we op 28 Februari zoals inmiddels traditie is met de gezamenlijke maaltijd in de Vredekerk. Er zullen weer intekenlijsten in de kerk liggen waarmee u zich hiervoor kunt opgeven. Details hierover zijn nog niet bekend, maar hierover wordt u nog geïnformeerd.

Collecten waarvoor in de 40-dagentijd wordt gecollecteerd (projecten Kerk in Actie):

28 Februari– 8 maart 2017 – Steun kinderen en jongeren in De Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.

Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen.
Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee?

Zondag 12 maart – 26 maart 2017 – Steun ouderen in Moldavië
In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.

Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de ‘tafeltje-dekje’ service.
Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?

Zondag 2 april – 9 april 2017 – Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.

TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?

16 april (Pasen) is de collecte bestemd voor alle 3 bovengenoemde projecten.

15 januari collecte Wijk Loppersum voor Plan Nederland

Plan Nederland, opgericht in 1975, is lid van de wereldwijde organisatie Plan International. Plan is een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen.

Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte projecten uit in 51 landen wereldwijd. Plan komt op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Plan staat voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben. Een wereld die de rechten en de waardigheid van kinderen en de volwassenen om hen heen respecteert.

CYCLE PLAN
In het voorjaar van 2017 doen groepen jonge mensen mee aan een fietsavontuur door Vietnam voor kinderen in erg arme, achtergestelde gebieden in Vietnam, Deze unieke tocht gaat door het noordwesten van Vietnam en is ongeveer  400 km lang.

Met deze sportieve uitdaging krijgen ze de kans de wereld een stukje beter te maken. Iedere deelnemer werft € 4.000 euro sponsorgeld ten gunste van Plan Nederland. Onderweg bezoeken ze diverse projecten van Plan en zien ze met eigen ogen het verschil dat hun/uw bijdrage maakt. Met het opgehaalde geld steunen we de strijd voor een hoopvolle toekomst van kinderen in de meest arme en afgelegen gebieden van Vietnam. Bovendien kunnen ze persoonlijk kennis maken met  de sponsorkinderen, die ze met deelname aan Cycle for Plan steunen.

BIJDRAGE
Uit één van de fietsgroepen werd een beroep op onze gemeente gedaan of we als sponsor kunnen en willen optreden. In deze groep fietst namelijk Rianka Wiersema mee, dochter van Kor en Afina Wiersema. De diaconie heeft hierop instemmend gereageerd en a.s. zondag zal Rianka tijdens de dienst meer uitleg geven. En mocht u nu denken dat u een vakantiereisje sponsort, nee de reis betalen de deelnemers zelf. Alle bijdragen gaan naar het goede doel.

We hopen op een zegenrijke collecte.

De Diaconie

Humanitas

Informatie van de gezamenlijke diaconieën voor mensen met financiële problemen.

Als diaconieën willen we goed in de gaten houden wat er in de samenleving speelt en hulp bieden waar nodig. We willen daarbij laagdrempelig en unaniem te zijn.                                      

Een actueel punt van aandacht is de steeds groter wordende groep mensen die er financieel niet meer uit komen. Dit als gezamenlijk diaconieën op te pakken leek ons niet haalbaar en vereist expertise en menskracht. Bovendien zou je mensen hiervoor moeten scholen, wat erg kostbaar is. Vandaar dat we hiervan hebben afgezien en contact hebben gezocht met Humanitas(Thuisadministratie).

Waar staat Humanitas voor:
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas Thuisadministratie (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) helpt je je geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden als men er zelf even niet uit komt.        

Mensen moeten niet blijven rondtobben, als men het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger geeft dan tijdelijke hulp bij administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en te houden. Deze hulp is gratis en altijd in de buurt. Er zijn ruim tachtig afdelingen door het hele land. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is het allerbelangrijkst, dat de deelnemers kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.’

De aanpak.                                                                                                                             Men kan contact opnemen met de plaatselijke diaconie, maar men kan zich ook rechtstreeks wenden tot Humanitas (Telefoonnummer coordinator: 06-21976771). Deze hulp kost niks en is tijdelijk en gelijkwaardig. De vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt.

Hoe komt Humanitas in contact met mensen die financiële hulp nodig hebben.
Mensen kunnen zelf contact opnemen, maar organisaties en individuele personen kunnen elkaar in seinen als er schrijnende situaties zijn. Zo willen wij als diaconieën samenwerken met Humanitas in situaties om mensen hun financiën weer op de rit te krijgen. Let wel; Humanitas doet geeft geen financiële leningen of schenkingen. In geval van schuldsanering wordt contact gezocht met de volkskredietbank.                  

Beloften Humanitas aan de deelnemers:                                       

  • We helpen jou je leven een positieve draai te geven
  • We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden.
  • We denken vanuit jouw behoeften.
  • We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid.
  • We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal.