Categorie archief: Nieuws

Pelgrimagetocht

Pelgrimage door het aardgaswingebied hartverwarmend

Op zondag 7 mei togen groepen pelgrims uit allerlei windstreken naar Bedum. Wandelaars verzamelden bij kerken in Loppersum, Middelstum, Groningen en Winsum om een tocht van ong. 13 km. af te leggen en fietsers bij de kerk in Farmsum ongeveer 30 km.  Gezegend in  de kerk gingen zij op weg naar de Maranathakerk in Bedum. Na een inspirerende tocht door het eeuwenoude cultuurland van  Noordoost-Groningen mede bewoonbaar gemaakt door kloosterbewoners en mensen als Sint Walfridus kwamen de groepen aan bij de Maranathakerk in Bedum waar ze hartelijk  werden ontvangen. Hier kon men uitrusten en onder het genot van koffie werden de verhalen uitgewisseld. In de afsluitende viering met ds. Rinie Meihuizen en orgelspel van Bert van Dijken stonden bedreiging  van het land, en de onderlinge verbinding om samen door te gaan met het bewoonbaar maken van het land, centraal.  Om 17:00 uur togen de kleine  honderd deelnemers huiswaarts, bemoedigd door de onderlinge ontmoeting van mensen uit heel het gebied en daarbuiten.

7 mei pelgrimage door het aardgaswingebied

Zondag 7 mei wordt er een pelgrimage gehouden door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die bijgedragen heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland.

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

De bedoeling van de pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Aan het einde van de middag zal om 16.30 uur in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst worden gehouden met een korte vesper.

Noordoost-Groningen is een eeuwenoud cultuurgebied. De wierden en kerken en andere landschapselementen verbinden ons daar met het werk van vele vorige generaties om het land te bewonen. En ook de oude verhalen getuigen daarvan. De legende van Sint Walfridus vertelt van een ontginner die op weg naar de kerk is omgebracht door Noormannen. Bedum werd daardoor een belangrijk bedevaartsoord.

Tijdens deze pelgrimage wordt het landschap in een theologisch perspectief geplaatst. Walfridus wordt in een breder kader gezet. De kloosters hebben namelijk ook veel bijgedragen aan de bewoonbaarheid van Noordoost-Groningen door de ontginningen en de aanleg van dijken. De bekende spreuk uit het kloosterleven “Bid en werk” heeft hier ook alles mee te maken. En dat heeft weer verband met de cultuuropdracht uit Genesis om de aarde te bewerken en bewaren. Wat betekent dat alles in het licht van de aardbevingsproblematiek? Hoe gaan we om met de aarde: plaatselijk en globaal? Wat is de kerkelijke inzet hierbij. Genoeg om ons tijdens de wandeling over te bezinnen en van te genieten.]

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen. Aanmelden kan bij de aangegeven contactpersoon.

Voor de wandeling:

 • vanuit Loppersum (ong. 14 km), vertrek bij de voet van de Lopster Toren om 13.00 uur. Aanmelden bij Regina Feitsma: hjm.feitsma@wxs.nl
 • vanuit Winsum (ong. 10 km), vertrek vanaf station NS om 13.45 uur.  Aanmelden via info@pgwh.nl
 • vanuit Middelstum (ong. 10 km), vertrek bij Hippolytuskerk om 14.00 uur. Aanmelden via m.langenburg@gmail.com
 • vanuit Groningen (ong. 12 km),  vertrek vanaf de Nieuwe Kerk om 13.30 uur Aanmelden via pelgrimagegroningenbedum@gmail.com

Voor de fietstocht (ong. 30 km):

 • vertrek vanaf Kerk te Farmsum om 13.00 uur
  Opstapplaatsen:
 • 13.30 uur Kabzeël Dijkstraat, Appingedam,
 • 14.00 uur Garrelsweer kerk PKN,
 • 14.30 uur Kloosterkerk Ten Boer.

Aanmelden bij Marco Roepers: marco@roepers.net / 0596-572929

Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe)

Palmpasen / kinderpaaswake voor de kinderen

Het is alweer bijna Pasen, en ook dit jaar gaan we weer palmpaasstokken versieren. We doen dat dit jaar voor het eerst tijdens de morgendienst. Alle kinderen worden op zondag 9 april vóór aanvang van de dienst verwacht in Elthato (het gebouw naast de Jacobuskerk) in Zeerijp. Tegen het einde van de dienst zullen de stokken feestelijk de kerk worden binnengedragen.

Nieuw dit jaar is de kinderpaaswake op Stille Zaterdag. Deze viering begint om 19 uur in de kapel van de Petrus en Pauluskerk. Centraal staan de verhalen over Noach, Jona en Jezus die de treurende discipelen aan elkaar vertellen in de donkere nacht. Ook zingen we toepasselijke liedjes. De viering duurt ongeveer drie kwartier. Je bent van harte welkom!

Nog even de details op een rijtje:

Palmpaasstokken versieren: Palmpasen, zondag 9 april om 9:30 uur Elthato, Zeerijp
Kinderpaaswake: Stille Zaterdag, 15 april om 19 uur Petrus en Pauluskerk, Loppersum

Hartelijke paasgroeten,
Hanneke Reinders
Linda van der Eide
Melson Zwerver

7 april Filmavond

Jesus Christ Superstar (1973)

De vierde en laatste film uit de serie Beelden van Jezus is het welbekende Jesus Christ Superstar. Deze film, gebaseerd op de rockopera van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, heeft swingende, inmiddels klassieke liedjes. De hoofdrol wordt gespeeld door Ted Neeley, die dezelfde rol nog steeds speelt in de theaters en onlangs nog in Martiniplaza te zien was.

Een mooie afsluiting van deze bijzondere serie films.

Vrijdag 7 april 2017.
Aanvang: 19:45 uur.
Entree is gratis.

Meer informatie:
Melson Zwerver, melson@melson.nl
0596851382

Tweedaagse wandeling

Vorig jaar hebben we een middag gewandeld op het Jacobspad, van Uithuizen naar Zeerijp. Het komend jaar willen we twee dagen gaan wandelen, op het Pieterpad. Het Pieterpad is geen pelgrimspad, maar daarmee willen we zeker niet het idee van een wandeling met betekenis opgeven. Integendeel, al wandelend kun je juist belangrijke dingen met elkaar gaan delen. Dat willen we dan ook zeker gaan doen.

We beginnen op vrijdag 23 juni, laat in de middag: met de auto vertrekken we naar Pieterburen. Die avond lopen we de eerste etappe van het Pieterpad, naar Winsum. In Winsum overnachten we in trekkershut of in tent. Na het ontbijt vertrekken we op zaterdag voor de tweede etappe van het Pieterpad naar Groningen. Daar eten we gezamenlijk (low budget) en daarna gaan we weer naar huis. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden; als de kosten toch een staindeweg vormen om mee te kunnen, dan is er een subsidie mogelijk.

Wil je / wilt u meelopen, geef je dan zo snel mogelijk op maar in ieder geval voor 1 juni!

Opgave en informatie:
Ton Werkman, antonwerkman@kpnmail.nl;
(0596) 57 19 82 of

Tjalling Huisman, tjhuisman@kpnplanet.nl;
(0596) 57 13 93.

23 april collecte Hongersnood in Afrika

Help Slachtoffers hongersnood
De komende zes maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in ZuidSoedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.

ZuidSoedan
Een gedeelte van ZuidSoedan is al tot hongersnoodgebied verklaard door de regering en de VN. Honderdduizend inwoners van het door geweld en extreme droogte geteisterde land dreigen van de honger te sterven als ze niet snel worden geholpen.

Verder speelt de klimaatproblematiek en de interne onrust een rol.  Door de voortdurende conflicten is de huidige regering van dit jonge land niet in staat om een stabiele situatie te creëren voor de bevolking. De ramp in ZuidSoedan is met name een menselijke ramp door de combinatie van gewelddadige conflicten en hulpverleners die het land niet goed kunnen bereiken. Ook blijven de akkers deels onbewerkt door de conflicten, en is er onvoldoende oogst om te overleven.        

Sterk stijgende voedselprijzen
Niet alleen worden de inwoners opgejaagd door geweld, ook de voedselprijzen zijn in bepaalde delen door de grote schaarste vertienvoudigd in vergelijking met vorig jaar. Hierdoor kunnen gezinnen geen voedsel meer kopen. Veel mensen slaan op de vlucht en trekken naar omliggende landen zoals NoordUganda en Ethiopië.

Vluchtelingenkampen overvol
Medewerkers van ACT in NoordUganda zien elke week meer vluchtelingen uit ZuidSoedan de grens over trekken. Gemiddeld komen er zo’n 3000 vluchtelingen bij per week. “We proberen alle vluchtelingen uit ZuidSoedan van onderdak, water en sanitaire voorzieningen te voorzien. Maar met deze aantallen kunnen we het niet bijhouden. We hebben veel meer noodhulpmiddelen nodig om deze mensen te helpen”.

Ook in Ethiopië, NoordoostNigeria, Somalië en Jemen zijn vergelijkbare situaties. De geboden noodhulp van 3,5 miljoen en zou veel en veel groter moeten zijn. ICCO & Kerk in Actie besteden het geld aan onderstaande projecten, maar dat is bij lange na niet voldoende.

Feiten                                                           

 • Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
 • Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
 • Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
 • Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
 • Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere ZuidSoedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!

 Kerk in Actie maakt de volgende hulp mogelijk:

 • Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
 • Voedselpakketten (granen, bonen, peulvruchten en olie) leveren aan in totaal 22933 mensen. 
 • Voedingssupplementen voor 4717 ondervoede kinderen en 2966 zwangere vrouwen.
 • Het geven van nieuw vee aan 1910 boerengezinnen (5230 geiten en 500 koeien), zodat boeren weer zelfvoorzienend zijn.
 • Het ondersteunen van de landbouw door het uitdelen van landbouwgereedschap aan 665 boerengezinnen (bestaande uit 3325 mensen), verbeterde zaden aan 1737 gezinnen (8685 mensen), en het geven van landbouwtraining aan 620 gezinnen (3100 mensen). Dakloze en gevluchte mensen voorzien van eten, onderdak, kleding en sanitaire voorzieningen.
 • Toegang tot drinkwater voor 12.000 mensen door watertrucking naar scholen (1900 leerlingen), herstel van waterputten en bouw nieuwe ondergrondse wateropslagplaatsen.
 • Waterbronnen herstellen zodat er weer schoon drinkwater is.
 • Trainen van leden van watercommissies, zodat de mensen daar beter met de watervoorraad omgaan.
 • Voorlichting over hygiëne en water aan 4150 mensen
 • Het rampenpreventieprogramma laten doorlopen. Kerk in Actie heeft al jaren een rampenpreventieprogramma  lopen.
 • Hiermee bereidt zij mensen voor op rampen en zijn zij getraind om risico’s te verkleinen.
 • Medische hulp verstrekken aan kwetsbare groepen als ouderen, kinderen en zwangere vrouwen.
 • Terugkeer naar eigen land mogelijk maken door wederopbouw en ramppreventielessen

Steun dit werk van noodhulp in OostAfrika. Alvast hartelijk dank.
Op zondag 23 april a.s. willen we voor dit doel collecteren.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening: NL41RABO0143495879 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Loppersum, o.v.v. Noodhulp Afrika of NL60NSB0901874329 t.n.v Ned. Hervormde Gemeente Maarland te Loppersum. o.v.v. Noodhulp Afrika.         

Voor meer informatie kijk op de site van Kerk in actie. Klik hier

Stormloop in de bios..

‘500 jaar protestantisme’

In de zestiende eeuw hekelen steeds meer mensen misstanden binnen de katholieke kerk. De kerk had het volk in zijn greep en maakte daar geregeld misbruik van. Monnik en priester Maarten Luther kwam daar (nu 500 jaar geleden) tegen in opstand en pleitte voor oprecht geloven en een oprechte kerk. Dit was het begin van de Reformatie waardoor later verschillende Protestantse kerken zijn ontstaan. Omdat onze kerk daar ook zijn ontstaan aan dankt, vonden we het belangrijk de jongeren mee te nemen naar deze film. In de clubs kunnen we hier op doorgaan.

Donderdag 16 maart was het dan zover. Zestig stuks jongvolk haastten zich naar de Vue bioscoop in Hoogezand om met de kerk naar de bios te gaan. Bij de kassa overwogen enkelen nog om naar een niet nader te noemen andere film te gaan, maar uiteindelijk konden we iedereen bijeen drijven naar zaal 3, waar speciaal voor ons de film ‘Storm’ zou draaien.

Deze film, die over de Reformatie gaat, had Vue Hoogezand op verzoek extra geprogrammeerd omdat hij anders alleen overdag draait. En aangezien het zowel de jeugdclubs van Loppersum-Maarland, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp (op aangeven van JOP, de jongerenorganisatie van de PKN) leuk leek om de film in de bioscoop te bekijken, bleek dit bij navragen geen enkel probleem te zijn.

En zo kwam het dat zestig jeugdige gemeenteleden, en twee nietsvermoedende dames van respectabele haarkleur, gewapend met popcorn en frisdrank zagen hoe het jongetje Storm, als zoon van een drukker in de zestiende eeuw, een zetsel van een brief van Maarten Luther uit de handen van de inquisitie weet te houden en een Reformatie ontketent in het Middeleeuwse Antwerpen. Onderwijl werden de rolletjes pepermunt doorgegeven en de leiding zag dat het goed was. Wat een heerlijk avondje!

Catechisaties

De groep klas 1 t/m 3 van het Voortgezet onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Donderdag 2 maart, 16 maart en 30 maart om 19:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

De groep klas 4 t/m 6 van het Voortgezet Onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Woensdag 1 maart, 15 maart en 29 maart om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.