Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Festival Terug naar het begin viert tienjarig lustrum

Intieme optredens in oude Groninger kerken, met deze formule trekt het festival Terug naar het begin jaarlijks nieuwe bezoekers naar de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dit jaar viert het festival haar tienjarige bestaan, van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei 2018. Ter ere van dit lustrum is er een extra festivaldag in het leven geroepen. Met bijna vijftig acts op ruim dertig locaties is het aanbod groot. Al fietsend door het Groninger wierdenlandschap ontdekken bezoekers een mix van Groninger talenten en landelijke grootheden. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor voor de topcellisten van Cello Octet Amsterdam.

Uniek programma
Terwijl de twaalfde en dertiende -eeuwse kerken bezoekers het gevoel geven van een betoverende stap terug in de tijd, is de programmering van Terug naar het begin eigentijds. Van muziek tot theater en van literatuur tot beeldende kunst; alle artiesten nemen de intimiteit van de middeleeuwse kerkjes als uitgangspunt. Er is een intens programma ontstaan, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke verhalen, reflectie en geborgenheid. Zo vertelt performer/rapper Saman Amini in de kerk van Uitwierde het indringende verhaal over ontheemding en op de vlucht zijn; Het Houten Huis zorgt voor een theatraal stiltemoment voor jong en oud in de Centrumkerk van Delfzijl; in Centrum Kabzëel Appingedam speelt pianist Michiel Borstlap zijn nummers geheel in terug-naar-het-begin-stijl op de piano waarop hij heeft leren spelen in zijn jeugd. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor van voor het Cello Octet Amsterdam: een uniek en veelzijdig ensemble dat nationaal en internationaal een begrip is geworden. De topcellisten spelen Canto Ostinato van componist Simeon ten Holt. Voor velen is het luisteren hiernaar een ontroerende en meditatieve ervaring. De acht topcellisten navigeren het publiek door het stuk, gemeenschappelijk improviserend en voortdurend in contact met elkaar. De tiende editie wordt geopend door harpist van wereldformaat Remy van Kesteren en het collectief Blauwe Uur in de Nicolaïkerk van Appingedam. Ga voor deze en nog veel meer acts naar www.terugnaarhetbegin.nl.

Kledingbank Maxima

Inzamelingsbakken Maxima in DAL-gemeenten

Door de plaatsing van inzamelingsbakken in Delfzijl-Noord, Appingedam en Loppersum is het vanaf nu voor inwoners van deze plaatsen mogelijk om de overbodig geworden kleding te doneren aan Kledingbank Maxima. De kledingbakken zijn gemaakt door het bedrijf Leerbouwen uit Farmsum, dat één van de bakken heeft gedoneerd.

Er is op dit moment een tekort aan herenspijkerbroeken en aan kinderkleding (basisschoolleeftijd).

Adressen inzamelingsbakken:
Delfzijl-Noord: Bewonersbedrijf aan de Waddenweg 16
Appingedam: Centrum Kabzëel, Dijkstraat 77
Loppersum: Zonnehuis Wiemersheerd aan De Schepperij 2.

 Van minima naar maxima
Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid in Nederland, nl. 8,5%. 

Ongeveer 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin met financiële problemen.

In 2012 is door een aantal vrijwilligers kledingbank Maxima gestart met als doelstelling mensen een stapje verder te brengen van minima naar maxima.

Maxima aan de Oude Schans 23 boven de bibliotheek in Delfzijl is voor mensen met een uitkering of een inkomen tot 110% van de bijstand uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  Inwoners uit de DAL gemeenten die bij Maxima willen winkelen nemen een bewijs van een uitkeringsinstantie en identiteitsbewijs mee.

 

Modezaak zonder kassa
Met mooie eigentijdse kleding doe je weer mee in de maatschappij. Ook voor kinderen is goede kleding erg belangrijk; je wilt op school niet buiten de groep vallen. Er is bij Maxima nieuwe en modieuze gebruikte kleding. Van kleding- en schoenenzaken worden regelmatig nieuwe restpartijen ontvangen. In het voorjaar is de lente-/zomercollectie en in het najaar de herfst-/wintercollectie. Er winkelen elk half jaar al bijna 1000 bezoekers bij Maxima in Delfzijl. Bezoekers kunnen uit elke collectie ongeveer 12 stuks kleding uitkiezen aan de hand van de kledingkaart. Voor 0-18-jarigen is er nieuw ondergoed, dankzij subsidies. Maxima is een modezaak alleen zonder kassa, geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. Kijkt u eens op www.kledingbankmaxima.nl > Delfzijl.

Uit de pastorie 7-2018

Het is Pasen geweest. Dat betekent dat veel activiteiten van dit seizoen zijn afgerond. Ook de Johannes Leeskring is in april voor het laatst geweest dit seizoen. Woensdag 5 september gaan we verder. We zijn gekomen tot en met Johannes 7: Jezus op het loofhuttenfeest. Het is verrassend om het Johannesevangelie achter elkaar door te lezen en dan ons te concentreren op wat het Johannes- evangelie ons nu precies wil zeggen. Het Johannesevangelie vertelt het net allemaal even anders dan de andere evangeliën en dan verrast het ons menigmaal. U kunt nu alvast 5 september in uw agenda opschrijven en met ons mee gaan doen als het zover is. Ook als het dan uw eerste keer is. Het is goed om met elkaar uit de bijbel te lezen en te studeren. De Bijbel is immers de bron van ons geloof. Het Johannesevangelie zegt dat Jezus het Woord van God is. Jezus leren we door de bijbel kennen en daardoor ontmoeten we als we de bijbel lezen dat woord van God. Het is juist het Johannesevangelie dat ons zo sterk bij deze bron bepaalt en het is goed om ons als gemeente daarmee bezig te houden. Een activiteit die nog komt is de Tienerkerkdienst op 13 mei in de Vredekerk. We zijn druk bezig met de voorbereidingen U kunt daar meer over lezen elders in het Kerkblad. Het is een dienst voor jong en oud en ik denk dat het goed is als ook de ouderen aanwezig zijn om zo deze dienst tot een feest te maken.

ds. Marco Roepers

Pinksteren 2018 vieren we samen!

Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als protestantse kerken van  Bierum- Holwierde – Krewerd,  Loppersum – Maarland, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt- Godlinze.

Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk,  Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum.

Thema van deze dienst is: Veel Kleurigheid!

Voorgangers zijn dominee Tjalling Huisman en dominee Jake Schimmel.

De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Ties Oldenhuis en door een muziekgroep samengesteld uit de verschillende kerken onder leiding van Anne Nijland.

Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 t /m 5 van de basisschool.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen koffie, thee of frisdrank met wat lekkers erbij, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

We nodigen  iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

Justus Wouda

Op Hemelvaart wandelen naar Eenum

Op donderdag 10 mei is het weer Hemelvaart. Wie wil kan dan wandelen naar de kerk in Eenum. Bij aankomst staan de koffie en thee klaar. Wandelaars uit Loppersum vertrekken om 8.15 uur bij de Lopster Toren. Wandelaars uit Zeerijp verzamelen om 8.15 uur bij de Riepster Toren. En wandelaars vanuit Leermens verzamelen om 8.30 uur voor de kerk. Het zijn geen lange wandelingen, maar het is wel een mooi begin van de dag!

Tienerkerkdienst zondag 13 mei Vredekerk

Op zondag 13 mei is er weer de jaarlijkse Tienerkerkdienst in de Vredekerk. Deze kerkdienst is voorbereid in nauwe samenwerking met de leiding en de tieners van de Tienerdienst. Het thema draait om de barmhartige samaritaan. Deze gelijkenis van Jezus heeft niets aan actualiteit verloren en dat zullen we merken aan de hand van video en moderne popsongs. Ook zingen we liederen die de tieners het meest aanspreken en zullen zij ook verschillende dingen doen tijdens de dienst. Dus kom en laat u verrassen!

De leiding van de Tienerdienst

Examenrozen

De examenperiode komt er weer aan. Elk jaar brengen wij een roos naar alle jongeren uit onze gemeente die examen doen. Als steuntje in de rug, als blijk dat we in Maarland en de Vredekerk aan hen denken. Wij willen niemand vergeten, en dus hebben we hulp nodig. Doet je (klein-)zoon of (klein-)dochter dit jaar examen? Een buurjongen of -meisje? Een jongere uit uw wijk, straat of dorp? Laat het ons dan uiterlijk 10 mei weten, dan zorgen wij ervoor dat de rozen op tijd worden bezorgd. Namens alle examenkandidaten alvast bedankt!
Bethli Grolle, bethligrolle@gmail.com
Melson Zwerver, melson@melson.nl

Mediteren in de veertigdagentijd

Tussen Aswoensdag en Pasen zijn we 5 avonden bijeen geweest in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om te mediteren. In totaal waren er ongeveer 20 deelnemers. De eerste 2 avonden hebben we gezamenlijk gedaan en de laatste 3 in 2 groepen. Dat betekende voor Tjalling 2 keer een uur achter elkaar!

Onder meditatie verstaan we:

  • afzondering
  • herhaling
  • stilte
  • inkeer
  • naar de bron (het christelijke)
  • terugkeer

De bedoeling is om iedere keer een ander Bijbelgedeelte te lezen en overdenken. Met de nadruk op Bijbellezen met hart en ziel.

We beginnen met ontspanningsoefeningen, waarbij je hele lichaam betrokken wordt. Je lichaamshouding is belangrijk bij het mediteren. Een actieve houding, het sluiten van je ogen, ontspanning, om te zijn in het hier en nu en open te staan voor het horen van een Bijbelwoord. Jezelf de ruimte geven om gedachten te laten komen en gaan, waarbij je ze soms even rustig onder ogen moet zien om ze dan weer als wolkjes voorbij te laten drijven. We hebben ons bezig gehouden met twee soorten meditatie, de Lectio Divina en de Ignatiaanse methode.

Lectio Divina is lezen met hart en ziel. Beginnend met de Lectio. Tjalling leest een bepaald bijbelgedeelte drie keer langzaam voor. Je luistert aandachtig en laat de woorden en vooral het gevoel erbij op je inwerken. Wat doet het met je. Dan de Meditatio. Je laat het tot je doordringen, kiest een deel uit wat je heeft geraakt en denkt hierover. Niet met je verstand, maar met je gevoel, met hart en ziel. Dit is de Ruminatio, het herkauwen van een zin of woord. Vaak roept dit associaties op, bijvoorbeeld met iets uit je verleden, of zegt het iets over je leven nu. Dan de Oratio, het openen van je hart voor God, door te bidden of te luisteren naar je ziel, naar wat de Eeuwige jou zegt. Tot slot de Contemplatio, een inzicht wat je geschonken kan worden, iets waarmee je verder kunt leven.

Bij de Ignatiaanse methode gaat het om zien van binnenuit. Wat heeft dit Bijbelverhaal mij te zeggen? Je verbeeldt je dat je erbij bent. Wat maak je mee? Zintuigen spelen ook een grote rol. Je sluit af met een moment waarin je voor jezelf een gebed kunt uitspreken, of een voornemen.

Het waren plezierige en inspirerende uren, waarin je ook je ervaringen kon delen met elkaar. Ook dit was erg verrijkend en gaf je het gevoel in dit uur betrokken te zijn bij elkaar. Ik zou iedereen willen uitnodigen, als de gelegenheid zich weer voordoet, om deze ervaring mee te maken!

Tjalling eindigde de avond altijd met het volgende gedicht van Fum van den Ham:

Wil veilig om mijn lichaam 
en lichtend om mijn leven zijn.
Wil in mij blijven
lief geheim,
en warmte tegen koude,
en bron voor erge dorst,
en vrede tegen angsten,
en adem in mijn borst.

Wil mij met U
en U met mij bewaren
in armoe en in pijn,
in ballingschap en oorlog,
in liefde en geluk.

Bewaar Gij evenzo
de mensen om mij heen:
dat van hen niemand
leeft en lieft en sterft alleen.

Jos Boven- Klungel

Mededeling over de voedselbank

De vraag naar producten voor de voedselbank is steeds stijgende. Daarom wil de diaconie u alle informatie geven, zodat u uw bijdrage kan geven.

Hierbij wil ik refereren aan een vers uit de Bergrede. “IK had honger en gij hebt mij gevoed’ zegt Jezus tegen zijn toehoorders. Laten we daarom op de geplande data royaal inzamelen. De behoefte is groot.

Het is gebleken dat er grote behoefte is aan koffiemelk, rookworst, rijst, pasta, wasmiddel en blik- en potgroenten, maar ook andere producten zijn welkom.

Data inzameling producten voor de Voedselbank:

25 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 4 november en 9 december.

Zet u deze data op uw kalender?

Viering Ons laand, ons lu

Vandaag de eerste viering gehad in de tent van Ons laand, ons lu – het kamp van de hongerstaker. Die hongerstaker is nu Pieter Douma, hij heeft het stokje overgenomen van Jan Holtman en Janny Knot.

Na het aansteken van de Paaskaars hebben we het onrecht gedeeld dat zoveel Groningers overkomt. Het verdriet en leed van ons leven en dat van anderen hebben we in de kring genoemd. Daarna zongen we zachtjes mee met Ede Staal:

’t het nog nooit, nog nooit zo donker west
of ’t wer altied wel weer licht.

Later in de viering hebben we kaarsjes aangestoken aan het licht van de Paaskaars. Voor sommigen was dat een gebed, anderen hebben hun kaarsjes als lichtpuntje in het donker ontstoken. We luisterden naar We shall overcome, gezongen door Mahalia Jackson en zongen de tekst mee.

Als afsluiting kregen we de volgende woorden mee:

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil.
Moge vrede en recht groeien en bloeien
in Groningen,
op onze wereld,
in onze harten.

Het was een bijzonder ervaring om even deelgenoot te zijn van Ons laand, ons lu.

Zondag 15 april om 19.00 uur is er weer een viering. En daarna op woensdag 18 april om 14.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan de viering!

Het is fijn als er mensen uit onze kerken komen om de hongerstaker en de andere actievoerders te steunen!

ds Tjalling Huisman