Categorie archief: Nieuws

7 april Filmavond

Jesus Christ Superstar (1973)

De vierde en laatste film uit de serie Beelden van Jezus is het welbekende Jesus Christ Superstar. Deze film, gebaseerd op de rockopera van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, heeft swingende, inmiddels klassieke liedjes. De hoofdrol wordt gespeeld door Ted Neeley, die dezelfde rol nog steeds speelt in de theaters en onlangs nog in Martiniplaza te zien was.

Een mooie afsluiting van deze bijzondere serie films.

Vrijdag 7 april 2017.
Aanvang: 19:45 uur.
Entree is gratis.

Meer informatie:
Melson Zwerver, melson@melson.nl
0596851382

Tweedaagse wandeling

Vorig jaar hebben we een middag gewandeld op het Jacobspad, van Uithuizen naar Zeerijp. Het komend jaar willen we twee dagen gaan wandelen, op het Pieterpad. Het Pieterpad is geen pelgrimspad, maar daarmee willen we zeker niet het idee van een wandeling met betekenis opgeven. Integendeel, al wandelend kun je juist belangrijke dingen met elkaar gaan delen. Dat willen we dan ook zeker gaan doen.

We beginnen op vrijdag 23 juni, laat in de middag: met de auto vertrekken we naar Pieterburen. Die avond lopen we de eerste etappe van het Pieterpad, naar Winsum. In Winsum overnachten we in trekkershut of in tent. Na het ontbijt vertrekken we op zaterdag voor de tweede etappe van het Pieterpad naar Groningen. Daar eten we gezamenlijk (low budget) en daarna gaan we weer naar huis. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden; als de kosten toch een staindeweg vormen om mee te kunnen, dan is er een subsidie mogelijk.

Wil je / wilt u meelopen, geef je dan zo snel mogelijk op maar in ieder geval voor 1 juni!

Opgave en informatie:
Ton Werkman, antonwerkman@kpnmail.nl;
(0596) 57 19 82 of

Tjalling Huisman, tjhuisman@kpnplanet.nl;
(0596) 57 13 93.

23 april collecte Hongersnood in Afrika

Help Slachtoffers hongersnood
De komende zes maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in ZuidSoedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.

ZuidSoedan
Een gedeelte van ZuidSoedan is al tot hongersnoodgebied verklaard door de regering en de VN. Honderdduizend inwoners van het door geweld en extreme droogte geteisterde land dreigen van de honger te sterven als ze niet snel worden geholpen.

Verder speelt de klimaatproblematiek en de interne onrust een rol.  Door de voortdurende conflicten is de huidige regering van dit jonge land niet in staat om een stabiele situatie te creëren voor de bevolking. De ramp in ZuidSoedan is met name een menselijke ramp door de combinatie van gewelddadige conflicten en hulpverleners die het land niet goed kunnen bereiken. Ook blijven de akkers deels onbewerkt door de conflicten, en is er onvoldoende oogst om te overleven.        

Sterk stijgende voedselprijzen
Niet alleen worden de inwoners opgejaagd door geweld, ook de voedselprijzen zijn in bepaalde delen door de grote schaarste vertienvoudigd in vergelijking met vorig jaar. Hierdoor kunnen gezinnen geen voedsel meer kopen. Veel mensen slaan op de vlucht en trekken naar omliggende landen zoals NoordUganda en Ethiopië.

Vluchtelingenkampen overvol
Medewerkers van ACT in NoordUganda zien elke week meer vluchtelingen uit ZuidSoedan de grens over trekken. Gemiddeld komen er zo’n 3000 vluchtelingen bij per week. “We proberen alle vluchtelingen uit ZuidSoedan van onderdak, water en sanitaire voorzieningen te voorzien. Maar met deze aantallen kunnen we het niet bijhouden. We hebben veel meer noodhulpmiddelen nodig om deze mensen te helpen”.

Ook in Ethiopië, NoordoostNigeria, Somalië en Jemen zijn vergelijkbare situaties. De geboden noodhulp van 3,5 miljoen en zou veel en veel groter moeten zijn. ICCO & Kerk in Actie besteden het geld aan onderstaande projecten, maar dat is bij lange na niet voldoende.

Feiten                                                           

 • Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
 • Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
 • Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
 • Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
 • Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere ZuidSoedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!

 Kerk in Actie maakt de volgende hulp mogelijk:

 • Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
 • Voedselpakketten (granen, bonen, peulvruchten en olie) leveren aan in totaal 22933 mensen. 
 • Voedingssupplementen voor 4717 ondervoede kinderen en 2966 zwangere vrouwen.
 • Het geven van nieuw vee aan 1910 boerengezinnen (5230 geiten en 500 koeien), zodat boeren weer zelfvoorzienend zijn.
 • Het ondersteunen van de landbouw door het uitdelen van landbouwgereedschap aan 665 boerengezinnen (bestaande uit 3325 mensen), verbeterde zaden aan 1737 gezinnen (8685 mensen), en het geven van landbouwtraining aan 620 gezinnen (3100 mensen). Dakloze en gevluchte mensen voorzien van eten, onderdak, kleding en sanitaire voorzieningen.
 • Toegang tot drinkwater voor 12.000 mensen door watertrucking naar scholen (1900 leerlingen), herstel van waterputten en bouw nieuwe ondergrondse wateropslagplaatsen.
 • Waterbronnen herstellen zodat er weer schoon drinkwater is.
 • Trainen van leden van watercommissies, zodat de mensen daar beter met de watervoorraad omgaan.
 • Voorlichting over hygiëne en water aan 4150 mensen
 • Het rampenpreventieprogramma laten doorlopen. Kerk in Actie heeft al jaren een rampenpreventieprogramma  lopen.
 • Hiermee bereidt zij mensen voor op rampen en zijn zij getraind om risico’s te verkleinen.
 • Medische hulp verstrekken aan kwetsbare groepen als ouderen, kinderen en zwangere vrouwen.
 • Terugkeer naar eigen land mogelijk maken door wederopbouw en ramppreventielessen

Steun dit werk van noodhulp in OostAfrika. Alvast hartelijk dank.
Op zondag 23 april a.s. willen we voor dit doel collecteren.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening: NL41RABO0143495879 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Loppersum, o.v.v. Noodhulp Afrika of NL60NSB0901874329 t.n.v Ned. Hervormde Gemeente Maarland te Loppersum. o.v.v. Noodhulp Afrika.         

Voor meer informatie kijk op de site van Kerk in actie. Klik hier

Stormloop in de bios..

‘500 jaar protestantisme’

In de zestiende eeuw hekelen steeds meer mensen misstanden binnen de katholieke kerk. De kerk had het volk in zijn greep en maakte daar geregeld misbruik van. Monnik en priester Maarten Luther kwam daar (nu 500 jaar geleden) tegen in opstand en pleitte voor oprecht geloven en een oprechte kerk. Dit was het begin van de Reformatie waardoor later verschillende Protestantse kerken zijn ontstaan. Omdat onze kerk daar ook zijn ontstaan aan dankt, vonden we het belangrijk de jongeren mee te nemen naar deze film. In de clubs kunnen we hier op doorgaan.

Donderdag 16 maart was het dan zover. Zestig stuks jongvolk haastten zich naar de Vue bioscoop in Hoogezand om met de kerk naar de bios te gaan. Bij de kassa overwogen enkelen nog om naar een niet nader te noemen andere film te gaan, maar uiteindelijk konden we iedereen bijeen drijven naar zaal 3, waar speciaal voor ons de film ‘Storm’ zou draaien.

Deze film, die over de Reformatie gaat, had Vue Hoogezand op verzoek extra geprogrammeerd omdat hij anders alleen overdag draait. En aangezien het zowel de jeugdclubs van Loppersum-Maarland, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp (op aangeven van JOP, de jongerenorganisatie van de PKN) leuk leek om de film in de bioscoop te bekijken, bleek dit bij navragen geen enkel probleem te zijn.

En zo kwam het dat zestig jeugdige gemeenteleden, en twee nietsvermoedende dames van respectabele haarkleur, gewapend met popcorn en frisdrank zagen hoe het jongetje Storm, als zoon van een drukker in de zestiende eeuw, een zetsel van een brief van Maarten Luther uit de handen van de inquisitie weet te houden en een Reformatie ontketent in het Middeleeuwse Antwerpen. Onderwijl werden de rolletjes pepermunt doorgegeven en de leiding zag dat het goed was. Wat een heerlijk avondje!

Catechisaties

De groep klas 1 t/m 3 van het Voortgezet onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Donderdag 2 maart, 16 maart en 30 maart om 19:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

De groep klas 4 t/m 6 van het Voortgezet Onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Woensdag 1 maart, 15 maart en 29 maart om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

Malawi Afrika oktober 2017

Samen bouwen aan een betere toekomst – Malawi Afrika oktober 2017

In oktober ga ik met een groep, vanuit World Servants, ruim 2 weken naar Malawi in Afrika. We gaan daar samen met de plaatselijke bevolking bouwen aan twee klaslokalen en een lerarenwoning. We willen graag letterlijk onze handen uit de mouwen gaan steken, zodat 400 kinderen, die dat nu niet kunnen, naar school kunnen gaan. Malawi is namelijk één van de armste landen in deze wereld. 

Samen met 3 reisgenoten uit Appingedam zijn we de Actiegroep Appingedam/Loppersum gestart om sponsors te vinden voor ons project. Voor het project is namelijk veel geld nodig, onder meer om de bouwmaterialen te kunnen bekostigen. Het zou toch geweldig zijn wanneer wij vanuit Appingedam en Loppersum ons steentje kunnen bijdragen, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan en kans hebben op een betere toekomst. 

Om geld bij elkaar te brengen, gaan wij als actiegroep de komende periode verschillende acties organiseren. Onderaan leest u wanneer welke acties staan gepland.

U hoeft echter niet te wachten op de acties, u kunt ons nu al sponsoren. Dit kunt u doen door  een geldbedrag over te maken naar : World Servants – IBAN  NL39TRIO0338416331  onder vermelding van: MA517 Actiegroep Appingedam/Loppersum. U kunt ook rechtstreeks online een bijdrage doen door onderstaande link te kopiëren. Klik hier

Mocht u meer informatie willen of wilt u op de hoogte worden gehouden van onze acties, dan kunt u contact met mij opnemen via
j.beereboom@planet.nl of telefonisch via 0651314887.

Wij hopen op uw bijdrage te mogen rekenen en zien u graag bij één van onze acties.

 Acties Malawi Afrika 2017:

 • Eierenverkoopactie in de week voor Pasen (10 tot en met 15 april 2017) in Loppersum en Appingedam
 • Verkoop tijdens Koningsdag in Loppersum – 27 april 2017
 • Garageverkoop in Appingedam – zaterdag 20 mei 2017
 • Verrassingswandeltocht voor jong en oud zondag 11 juni 2017

 Hartelijke groet van Jolanda Beereboom en vanuit Appingedam: Geert Middelkamp, Klaas Bult, Nita Kooymans

Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Nieuws van ons cluster HogelandOost:
Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Het cluster HogelandOost wordt gevormd door de PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

Afgelopen jaar hebben we samen met de kerken uit ons cluster een feestelijke pinksterdienst mogen vieren. Hierop kwamen veel positieve reacties en de kerkenraden hebben besloten om in 2017 de pinksterdienst weer gezamenlijk te vieren.

Samen zingen, samen bidden en samen komen rondom de boodschap van pinksteren is ons doel. Op deze manier kunnen we ook als clustergemeenten elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Dit jaar is de pinksterdienst op zondag 4 juni  om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.

De Vredekerk heeft een grote kerkzaal, ruimtes voor de kinderen en gelegenheid om na de dienst samen koffie te drinken.

U komt toch ook?

In de volgende kerkbladen zal meer informatie staan.

U bent alvast van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst mee te vieren!

Namens de voorbereidingsgroep,
Neeltje Wiersma, voorzitter (tel. 0596582088)

Mintijteer lezen zes veertigdagentijd avonden

Op zes avonden in de Veertigdagentijd wil ik het boekje Mintijteer van Esther Maria Magnis bespreken. Het boek is autobiografisch, maar wel in romanvorm geschreven. De hoofdpersoon is de schrijfster – een Duitse vrouw (geboren in 1980) die religiewetenschappen studeerde. Centraal in het boek staan de ziekte en dood waarmee het gezin waarin zij opgroeit, te maken krijgt. Vooral gaat het er daarbij om wat dat met haar geloof doet. Het boek leest gemakkelijk weg, maar tegelijk schopt het heilige huisjes omver en roept het diepe levensvragen op. Op de achterkant staat: “Ik geloof dat wij God missen. Ik zou het geloof in God nooit iemand willen aanpraten of mij boven atheïsten willen verheffen. Ik weet dat er goede gronden zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik dat de meeste mensen er gewoon verdriet van hebben dat hij er niet is.”

Het is een indrukwekkend boek!

We beginnen na Aswoensdag. op donderdagavond 2 maart; de data daarna zijn: de donderdagavonden 6, 16, 23, 30 maart en 6 april.

We komen steeds een uur bij elkaar, van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Voor elke keer geef ik de bladzijdes van het boek, waar we over gaan praten.
Plaats van samenkomst is ’t Gebouwtje in Leermens, ingang naast Wierdeweg 16.
Kosten: geen.

Voor informatie en opgave: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Avondmuziek met Collegium Musicum Loppersum

Onder de titel Lopster Avondtmusyck is er op zondag 5 maart om 19.00 uur weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Schitterende koorwerken van Palestrina, Hammerschmidt, Goudimel en Purcell zullen gezongen worden door de koren van het Collegium. Thema is dit keer: Luther en muziek uit ‘getijden van Reformatie’. Laat u verrassen door de muzikale verbindingen uit die tijd tussen Rome en Reformatie. De samenzang wordt begeleid door organist Jan Luth, dirigent van de koren is Jelke Hamersma. Voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman.

Toegang uiteraard gratis, er is een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Filmavond: The Last Temptation of Christ (1988)

De filmavonden in de Vredekerk staan deze maanden in het teken van Jezus: vier films uit vier decennia over het leven van Jezus. Op vrijdag 10 maart staat de derde film uit de reeks op het programma: The Last Temptation of Christ van regisseur Martin Scorsese (niet te verwarren met de bloederige film The Passion of the Christ van Mel Gibson!)

In deze film zien we een Jezus (gespeeld door Willem Dafoe) die sterk twijfelt aan zijn opdracht. Is hij wel echt de Messias? Is de stem die hij hoort afkomstig van God, of van een boze geest? Jezus’ leven is in deze film een constante worsteling tussen zijn menselijkheid en zijn goddelijkheid.

Datum: vrijdag 10 maart
Plaats: Vredekerk
Aanvang: 19:45
Toegang is gratis.
Meer informatie:
Melson Zwerver, tel. 0596851382
melson@melson.nl
PS: Schrijft u ook alvast de datum en titel van de laatste film in de serie in uw agenda: 7 april, Jesus Christ Superstar (1973).