Een gift voor het orgel

Onlangs gaven gemeenteleden Els en Klaas-Jan Pilon een feestje ter gelegenheid van hun 65e en 70- jarige verjaardag. En “omdat ze alles al hebben”, hebben ze toen hun gasten op dat feest gevraagd om een gift voor de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd en dat hebben ze onlangs overhandigd aan onze kerkrentmeesters. Die zijn, zoals u wellicht weet, nog steeds op zoek naar aanvullende financiën om de restauratie van dat beroemde orgel in de kerk te voltooien.                     Uiteraard zijn de kerkrentmeesters zeer ingenomen met deze mooie actie, die ervoor zorgt dat het resultaat van de restauratie er steeds fraaier zal gaan uitzien. Els en Klaas-Jan, vanaf deze plek nog van harte bedankt. Als u benieuwd bent naar de stand van zaken in de Petrus en Pauluskerk, bent u door de weeks vrijwel altijd welkom om het werk van de restaurateurs te bekijken. We durven het eigenlijk niet te vragen, maar als u er over denkt om binnenkort ook een feestje te geven…..

  De kerkrentmeesters van Maarland
Pinksteren vieren we samen

Pinksteren vieren we samen!

Ook dit jaar vieren we als protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maar-land, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt- Godlinze, Pinksteren in één Pinksterdienst. Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk te Loppersum.

We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren. In het volgend Kerkblad wordt u meer geïnformeerd over de inhoud van de dienst. Maar noteert u alvast deze datum.

Namens Cluster Hogeland-Oost,  Justus Wouda
Pasen

In verband met de Paascollecte kreeg ik van de Protestantse Kerk een schrijven waar boven stond dat de belangrijkste boodschap van Pasen is dat door de opstanding van Jezus de dood is overwonnen. Natuurlijk wordt al vanouds dit de essentie van Pasen genoemd en wordt wereldwijd  groots gevierd. De vele Paasliederen ken ik uit mijn hoofd. Toch toen ik dit bericht las knipperde ik even met m’n ogen. Hoezo de dood overwonnen. De dood is in al zijn grimmigheid overal volop aanwezig en naarmate mensen ouder worden, ik ervaar dit zelf, verlies je steeds vaker familieleden en vrienden. Met groot verdriet sta je dan steeds weer met lege handen. Toen Jezus van God en mensen verlaten aan het kruis de laatste adem uitblies, mogen we geloven dat zijn ziel terugkeerde naar zijn God en Vader. Waarom dan nog weer een lichamelijke opstanding? Als wij sterven mogen we vertrouwen dat ook wij in Gods Liefde en Licht worden opgenomen. Daarom zou je kunnen zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat was voor Jezus dood en vermeende opstanding toch ook al zo. Wat is er dan veranderd? We zouden, denk ik wel eens, met Pasen niet zijn dood maar zijn leven moeten gedenken en vieren. Jezus leeft, niet omdat Hij is opgestaan, maar Hij leeft omdat je hem tegenkomt overal waar mensen aandacht, zorg en liefde voor elkaar hebben. Dat is het wonder van Pasen. 

Bertus Huizing
Festival Terug naar het begin viert tienjarig lustrum

Intieme optredens in oude Groninger kerken, met deze formule trekt het festival Terug naar het begin jaarlijks nieuwe bezoekers naar de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dit jaar viert het festival haar tienjarige bestaan, van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei 2018. Ter ere van dit lustrum is er een extra festivaldag in het leven geroepen. Met bijna vijftig acts op ruim dertig locaties is het aanbod groot. Al fietsend door het Groninger wierdenlandschap ontdekken bezoekers een mix van Groninger talenten en landelijke grootheden. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor voor de topcellisten van Cello Octet Amsterdam.

Uniek programma
Terwijl de twaalfde en dertiende -eeuwse kerken bezoekers het gevoel geven van een betoverende stap terug in de tijd, is de programmering van Terug naar het begin eigentijds. Van muziek tot theater en van literatuur tot beeldende kunst; alle artiesten nemen de intimiteit van de middeleeuwse kerkjes als uitgangspunt. Er is een intens programma ontstaan, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke verhalen, reflectie en geborgenheid. Zo vertelt performer/rapper Saman Amini in de kerk van Uitwierde het indringende verhaal over ontheemding en op de vlucht zijn; Het Houten Huis zorgt voor een theatraal stiltemoment voor jong en oud in de Centrumkerk van Delfzijl; in Centrum Kabzëel Appingedam speelt pianist Michiel Borstlap zijn nummers geheel in terug-naar-het-begin-stijl op de piano waarop hij heeft leren spelen in zijn jeugd. De Petrus en Pauluskerk van Loppersum is het podium en decor van voor het Cello Octet Amsterdam: een uniek en veelzijdig ensemble dat nationaal en internationaal een begrip is geworden. De topcellisten spelen Canto Ostinato van componist Simeon ten Holt. Voor velen is het luisteren hiernaar een ontroerende en meditatieve ervaring. De acht topcellisten navigeren het publiek door het stuk, gemeenschappelijk improviserend en voortdurend in contact met elkaar. De tiende editie wordt geopend door harpist van wereldformaat Remy van Kesteren en het collectief Blauwe Uur in de Nicolaïkerk van Appingedam. Ga voor deze en nog veel meer acts naar www.terugnaarhetbegin.nl.
Kledingbank Maxima

Inzamelingsbakken Maxima in DAL-gemeenten

Door de plaatsing van inzamelingsbakken in Delfzijl-Noord, Appingedam en Loppersum is het vanaf nu voor inwoners van deze plaatsen mogelijk om de overbodig geworden kleding te doneren aan Kledingbank Maxima. De kledingbakken zijn gemaakt door het bedrijf Leerbouwen uit Farmsum, dat één van de bakken heeft gedoneerd.

Er is op dit moment een tekort aan herenspijkerbroeken en aan kinderkleding (basisschoolleeftijd).

Adressen inzamelingsbakken:
Delfzijl-Noord: Bewonersbedrijf aan de Waddenweg 16
Appingedam: Centrum Kabzëel, Dijkstraat 77
Loppersum: Zonnehuis Wiemersheerd aan De Schepperij 2.

 Van minima naar maxima
Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid in Nederland, nl. 8,5%. 

Ongeveer 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin met financiële problemen.

In 2012 is door een aantal vrijwilligers kledingbank Maxima gestart met als doelstelling mensen een stapje verder te brengen van minima naar maxima.

Maxima aan de Oude Schans 23 boven de bibliotheek in Delfzijl is voor mensen met een uitkering of een inkomen tot 110% van de bijstand uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  Inwoners uit de DAL gemeenten die bij Maxima willen winkelen nemen een bewijs van een uitkeringsinstantie en identiteitsbewijs mee.

 

Modezaak zonder kassa
Met mooie eigentijdse kleding doe je weer mee in de maatschappij. Ook voor kinderen is goede kleding erg belangrijk; je wilt op school niet buiten de groep vallen. Er is bij Maxima nieuwe en modieuze gebruikte kleding. Van kleding- en schoenenzaken worden regelmatig nieuwe restpartijen ontvangen. In het voorjaar is de lente-/zomercollectie en in het najaar de herfst-/wintercollectie. Er winkelen elk half jaar al bijna 1000 bezoekers bij Maxima in Delfzijl. Bezoekers kunnen uit elke collectie ongeveer 12 stuks kleding uitkiezen aan de hand van de kledingkaart. Voor 0-18-jarigen is er nieuw ondergoed, dankzij subsidies. Maxima is een modezaak alleen zonder kassa, geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. Kijkt u eens op www.kledingbankmaxima.nl > Delfzijl.
Uit de pastorie 7-2018

Het is Pasen geweest. Dat betekent dat veel activiteiten van dit seizoen zijn afgerond. Ook de Johannes Leeskring is in april voor het laatst geweest dit seizoen. Woensdag 5 september gaan we verder. We zijn gekomen tot en met Johannes 7: Jezus op het loofhuttenfeest. Het is verrassend om het Johannesevangelie achter elkaar door te lezen en dan ons te concentreren op wat het Johannes- evangelie ons nu precies wil zeggen. Het Johannesevangelie vertelt het net allemaal even anders dan de andere evangeliën en dan verrast het ons menigmaal. U kunt nu alvast 5 september in uw agenda opschrijven en met ons mee gaan doen als het zover is. Ook als het dan uw eerste keer is. Het is goed om met elkaar uit de bijbel te lezen en te studeren. De Bijbel is immers de bron van ons geloof. Het Johannesevangelie zegt dat Jezus het Woord van God is. Jezus leren we door de bijbel kennen en daardoor ontmoeten we als we de bijbel lezen dat woord van God. Het is juist het Johannesevangelie dat ons zo sterk bij deze bron bepaalt en het is goed om ons als gemeente daarmee bezig te houden. Een activiteit die nog komt is de Tienerkerkdienst op 13 mei in de Vredekerk. We zijn druk bezig met de voorbereidingen U kunt daar meer over lezen elders in het Kerkblad. Het is een dienst voor jong en oud en ik denk dat het goed is als ook de ouderen aanwezig zijn om zo deze dienst tot een feest te maken.

ds. Marco Roepers
Pinksteren 2018 vieren we samen!

Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als protestantse kerken van  Bierum- Holwierde – Krewerd,  Loppersum – Maarland, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt- Godlinze.

Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk,  Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum.

Thema van deze dienst is: Veel Kleurigheid!

Voorgangers zijn dominee Tjalling Huisman en dominee Jake Schimmel.

De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Ties Oldenhuis en door een muziekgroep samengesteld uit de verschillende kerken onder leiding van Anne Nijland.

Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 t /m 5 van de basisschool.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen koffie, thee of frisdrank met wat lekkers erbij, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

We nodigen  iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

Justus Wouda
Op Hemelvaart wandelen naar Eenum

Op donderdag 10 mei is het weer Hemelvaart. Wie wil kan dan wandelen naar de kerk in Eenum. Bij aankomst staan de koffie en thee klaar. Wandelaars uit Loppersum vertrekken om 8.15 uur bij de Lopster Toren. Wandelaars uit Zeerijp verzamelen om 8.15 uur bij de Riepster Toren. En wandelaars vanuit Leermens verzamelen om 8.30 uur voor de kerk. Het zijn geen lange wandelingen, maar het is wel een mooi begin van de dag!
Tienerkerkdienst zondag 13 mei Vredekerk

Op zondag 13 mei is er weer de jaarlijkse Tienerkerkdienst in de Vredekerk. Deze kerkdienst is voorbereid in nauwe samenwerking met de leiding en de tieners van de Tienerdienst. Het thema draait om de barmhartige samaritaan. Deze gelijkenis van Jezus heeft niets aan actualiteit verloren en dat zullen we merken aan de hand van video en moderne popsongs. Ook zingen we liederen die de tieners het meest aanspreken en zullen zij ook verschillende dingen doen tijdens de dienst. Dus kom en laat u verrassen!

De leiding van de Tienerdienst
Examenrozen

De examenperiode komt er weer aan. Elk jaar brengen wij een roos naar alle jongeren uit onze gemeente die examen doen. Als steuntje in de rug, als blijk dat we in Maarland en de Vredekerk aan hen denken. Wij willen niemand vergeten, en dus hebben we hulp nodig. Doet je (klein-)zoon of (klein-)dochter dit jaar examen? Een buurjongen of -meisje? Een jongere uit uw wijk, straat of dorp? Laat het ons dan uiterlijk 10 mei weten, dan zorgen wij ervoor dat de rozen op tijd worden bezorgd. Namens alle examenkandidaten alvast bedankt!
Bethli Grolle, bethligrolle@gmail.com
Melson Zwerver, melson@melson.nl