Nacht van de vluchteling

Voor de 10e keer wordt dit jaar de nacht van de vluchteling georganiseerd. In deze nacht, van 15 op 16 juni, gaan wandelaars op pad. Vanaf 0.00 uur lopen zij gedurende de nacht 40 km en halen zo sponsorgeld binnen voor hulp aan al die mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Gemiddeld slaan er elke dag 44.500 mensen (dat is elke 2 seconden één man, één vrouw of één kind!!) op de vlucht. Bijna tweederde van dat aantal blijft in eigen land en is binnenlands ontheemd. Er zijn wereldwijd nog nooit zo veel mensen tegelijk op de vlucht geweest als op dit moment. Een recordaantal van 68,5 miljoen mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Zij hebben dringend hulp nodig, in de vorm van bijvoorbeeld schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg.

Meer informatie hierover vindt u op de website: www.nachtvandevluchteling.nl

Op 5 verschillende plaatsen in het land zijn wandelroutes uitgezet. Dit jaar is er ook een route in het noorden. Wij, Anna van den End en Gerda Potze, zullen die nacht ons beste beentje voorzetten en wandelen van Westerbork naar Groningen. ’s Nachts om 00.00 uur gaan we van start en we hopen rond 08.00 uur in Groningen te arriveren. Wilt u ons sponsoren? Ga dan naar de website van nacht van de vluchteling: annalooptmee of op gerdalooptmee. Verder wijst het zich dan vanzelf. Natuurlijk mag u uw donatie ook persoonlijk afgeven bij één van ons:

Anna van den End, De Wadden 6, Loppersum,
Gerda Potze, Fruitlaan 18, Loppersum.

Ons motto: Lopen tot het licht wordt, zodat het voor de vluchteling iets lichter wordt!

Dat lopen doen wij wel even 😊, sponsort u ons dan?

Anna van den End en Gerda Potze
19 mei Edukans Ontbijt
Lezing pastor S. Standhardt in de Vredekerk

Donderdag 21 maart jl. is pastor Standhardt in de Vredekerk geweest om iets te vertellen over het Zeemanshuis in de Eemshaven. Helaas was de opkomst niet erg groot, maar het was voor de aanwezigen een hele inspirerende en boeiende avond. Nadat Henk de avond had geopend met het lezen van het gedicht “Welkom” uit het boekje ‘Jaarringen’, begon pastor Standhardt eerst te vertellen over het ontstaan van het Zeemanshuis. Het Zeemanshuis is opgericht in 1999 en sinds 2004 gevestigd in het pand aan de Borkumweg, ’s avonds geopend van 19.00 – 22.00 uur. In het Zeemanshuis kunnen opvarenden ontspannen in huiselijke sfeer.  Men kan onder het genot van een hapje of een drankje tv kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Jaarlijks ontvangt het Zeemanshuis ca. 10.000 mensen. Vorig jaar zelfs 16.000! Dit kwam mede door de grote cruiseschepen, die in de Eemshaven lagen. 

Pastor Standhardt bezoekt 3 a 4 keer per week de binnengekomen schepen in de Eemshaven en Delfzijl en verleend zo nodig maatschappelijke, sociale en geestelijke hulp aan zeelieden.

Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers, die 7 dagen per week het Zeemanshuis draaiende houden. Zonder sponsoring en giften is het onmogelijk, dat het Zeemanshuis open blijft!

Daarom hebben wij nu als collectedoel: het Zeemanshuis in de Eemshaven.

Na nog een aantal vragen en opmerkingen bedankt Henk pastor Standhardt voor alles en overhandigd hem als dank een boekenbon.

De avond werd afgesloten met het bidden van ‘het Onze Vader’.

De gezamenlijke diaconieën
Diensten met Pasen

Witte donderdag        
18-4-2019 19.30 uur Loppersum Vredekerk   ds. Roepers
  19.30 uur ’t Zandt Mariakerk Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. Riepster Cantorij
ds. Huisman
         
Goede vrijdag        
19-4-2019 19.30 uur Loppersum Vredekerk   ds. Roepers
  19.30 uur Zeerijp Jacobuskerk   ds. Huisman
         
Stille zaterdag, Paaswake        
20-4-2019 22.00 uur Leermens Donatuskerk Gezamenlijke dienst Dienst van Schrift en Tafel ds. Huisman
         
Paasmorgen        
21-4-2019 10.00 uur Loppersum Vredekerk m.m.v. Loppersum’s Harmonie ds. Roepers
  10.00 uur Loppersum P&P kerk m.m.v. Riepster Cantorij ds. HuismanDienst 21 april wijk Vredekerk

Op paaszondag 21 april begint de kerkdienst in de Vredekerk om 10:00 uur. Voorafgaand aan de dienst kan er koffie worden gedronken. Deze vrolijke en feestelijke dienst zal door Loppersum’s Harmonie begeleid worden. Dominee Marco Roepers is de voorganger. Het thema is: Een nieuw begin. Want op Pasen maakt God een nieuw begin met de hele schepping en dat mag gevierd worden.

Ds. Marco Roepers
19 mei: Edukans ontbijt

De gezamenlijke diaconieën willen samen op zondag 19 mei een Edukans-zondag organiseren.

Edukans: Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen, Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

 We organiseren voor Edukans een luxe en gezellig ontbijt.

Datum: 19 mei 2019
Waar: Vredekerk
Kosten: €7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)
Iedereen is welkom!

 Nadere berichten over dit ontbijt volgen.

De gezamenlijke diaconieën
Collecten in de 40dagentijd

Tijdens de 40dagentijd zal gecollecteerd worden voor drie projecten. Hieronder kunt u alvast meer lezen over deze projecten.

Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda

Kerkdiensten van : 7, 14, 18 en 21 april.

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Het is de enige Rwandese organisatie die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

De gezamenlijke diaconieën
Bericht van beide wijkkerkenraden

 

 

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraden van de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland willen we het volgende graag met jullie delen:

In onze samenwerking tot nu toe heeft vaak de gedachte gespeeld, dat wij uiteindelijk toch teveel verschillen om alles helemaal samen te kunnen doen.

Wij willen die gedachte graag omdraaien: omdat we verschillend zijn, kunnen we elkaar aanvullen.

We denken dan in het bijzonder aan de invulling en sfeer van de kerkdiensten, die we niet gezamenlijk vieren. De gezamenlijke diensten vullen we immers samen in.

Maar de diensten die “van ieder van ons” zijn, aparte wijkdiensten dus, daarin kunnen de wijken hun eigen sfeer en invulling bepalen. En daarin kunnen we elkaar aanvullen. Want beide wijken hebben – min of meer bewust – ieder een eigen profiel.

Het profiel van wijk Maarland is meer gericht op rust in de liturgie met regelmatig cantorijzang en bijna uitsluitend gebruik van het nieuwe liedboek. Maar er is ook ruimte voor af en toe een dienst voor jong & oud en voor diensten met jongeren, samen met wijk Vredekerk.

In wijk Vredekerk is er een sterke afwisseling mogelijk in de diensten. De ene keer verleent een band haar medewerking aan de dienst en een andere keer is er een ingetogen liturgische nadruk te vinden.

Met die twee profielen vullen we elkaar aan.

Jullie als onze gemeenteleden nodigen we uit om hierin je eigen weg te zoeken. U/ je bent welkom bij de gezamenlijke diensten en ook bij de kerkdiensten van iedere wijk afzonderlijk.

Overigens zijn de overeenkomsten tussen onze kerkdiensten veel groter dan de verschillen.

Maar we hoeven als wijken niet helemaal op elkaar te gaan lijken om goed samen te werken, we kunnen elkaar aanvullen.

Verder blijven we natuurlijk intensief samenwerken op het gebied van jeugdwerk, pastoraat en diaconaat, in De Kerk Draait Door en het Platform Levensvragen (in dat laatste platform ook met anderen uit het dorp Loppersum) en in de gezamenlijke kerkdiensten.

We willen graag uitstralen dat wij een Protestantse kerk zijn met twee wijken die elkaar ruimte geven om het iets anders te doen, vanuit de gedachte dat dat aan meer mensen de mogelijkheid biedt om hun geloof te beleven.

Onze verschillen versterken zo juist onze gezamenlijke opdracht om het evangelie uit te dragen.

Zo willen wij het graag zien.

De kerkenraden van wijk Vredekerk en wijk Maarland
2019 foto’s pannenkoek eten

ngg_shortcode_0_placeholder
Brede samenwerking herstel natuur

Uit: Dagblad Trouw, 19 december 2018

Nederland moet weer rijk worden aan natuur, aan plant- en diersoorten. Boeren, natuurorganisaties maar ook overheden spelen daarin een sleutelrol. Maar daartoe moeten ze wel samenwerken én zo nodig worden beloond.

Dat is de kern van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het resultaat van maandenlang overleg van wetenschappers, boerenorganisaties, agro-industrie maar ook supermarkten, de Rabobank en natuurorganisaties. Allen zijn optimistisch over de kans van slagen; ze dromen van een Nederland dat in 2030 rijk is aan soorten en waar het voor iedereen goed leven is. Maar, benadrukte Louise Vet, trekker van het overleg, “Het verlies aan biodiversiteit is een maatschappelijk probleem, we moeten het daarom ook met zijn allen oplossen. Dit is slechts een eerste stap.” 

Vet, dit jaar de nummer 1 uit de Duurzame 100 van Trouw, nodigde nadrukkelijk andere organisaties, als waterschappen, Prorail en Tennet, gemeenten maar ook de rijksoverheid uit, zich aan te sluiten bij deze ‘beweging tot herstel van biodiversiteit’. Bermen, dijken, bedrijventerreinen: uiteindelijk moeten die allemaal natuurvriendelijk worden. Nieuwe huizen en wegen kunnen er alleen komen, als ze lokaal meer biodiversiteit opleveren, staat dan ook in het deltaplan. Herstel van de biodiversiteit zou volgend jaar al meegewogen moeten worden bij het gunnen van aanbestedingen.

Een grote opgave ligt er voor de boeren. Zij beheren het grootste areaal grond van het land, maar hun werkwijze trok decennialang een te zware wissel op de natuur. Circulair werken – waarbij afvalstoffen ook grondstoffen zijn – wordt voor hen leidend en boeren moeten, naast hun gangbare producten, ‘biotopen’ gaan produceren, bijvoorbeeld door langs hun akkerranden bloemen en kruiden te zaaien. Afnemers als supermarkten moeten dat financieel belonen: vanaf 2021 verdient de ‘groene boer’ dan minstens net zoveel als een boer die zijn productiewijze niet aanpast, is het streven.

Ook boerenorganisatie LTO legt in dit deltaplan de lat hoog. Agrariërs zijn akkoord met een vergaand en ambitieus doel: ‘Duurzame dierlijke- en plantaardige productiesystemen met toekomstperspectief zijn circulair op een gezonde bodem met biodiverse landschappen’. Dat is een fundamentele ombuiging van het huidige landbouwsysteem.

De sector wil daarvoor gaan werken aan een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Voor de melkveehouderij is die er al. Verder moet er een grote omslag worden gemaakt om burgers ervan te doordringen dat boeren alleen een bijdrage kunnen leveren aan herstel van de soortenrijkdom als ze beseffen dat dit onherroepelijk leidt tot hogere prijzen voor landbouwproducten. In de komende maanden zullen de kwartiermakers overheden, politici en andere betrokken vragen zich bij het project aan te sluiten.

Volgens Marc Jansen van supermarktkoepel CBL is het afwachten wat dat betekent voor de prijs voor de consument. “Maar nu al stellen supermarkten allerlei eisen aan producten, eisen die ook bijdragen aan natuurherstel.” De Rabobank wil in ieder geval ‘groene boeren’ belonen met lagere rentes voor leningen. Ook Europa zou hen extra kunnen steunen, zo is de gedachte. Natuur wordt immers steeds meer een pijler  van het Brussels landbouwbeleid.

Volgens Natasja Oerlemans van het Wereldnatuurfonds is bij de teloorgang van het landschap en de natuur ‘te lang gekeken naar de ander’. “Nu gaan we het samen doen.” Natuurorganisaties gaan dus, samen met andere grondgebruikers, plannen maken voor het herstel van hele regio’s. En natuurgebieden moeten beter worden beheerd, ook in samenspraak met bijvoorbeeld boeren. Nu is de druk op die gebieden te groot.

Om het Deltaplan kans van slagen te geven is ook onderzoek nodig. Kennisinstituten als Naturalis zullen kennis beschikbaar maken, maar ook nieuw onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar de beste manier om natuurherstel te kunnen meten. Vrijwilligers van natuurorganisaties bijvoorbeeld, tellen nu wel jaarlijks veel insecten, maar bezoeken daarvoor nauwelijks de verarmde landbouwgronden. Over twee jaar moet het mogelijk zijn om de totale impact van het deltaplan te meten en verschillende natuurorganisaties brengen hun kennis daarvoor in.