Soulfulness, bewust leven vanuit je ziel

Op de maandagavonden 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april kunt je kennis maken met het boek Soulfulness van Brian Draper. Plaats van samenkomst is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum (ingang Wirdumerweg). 

We zullen het boek van Draper gaan bespreken, maar dat doen we niet alleen door erover te praten. Via eenvoudige lichaamsmeditaties en het mediteren over een gedicht of een stukje Bijbeltekst, proberen we de waarde van zijn benadering te ervaren.

In Soulfulness spreekt Brian Draper zijn waardering uit voor ‘mindfulness’, leven in het hier en nu. Hij wil van daaruit zijn lezers verder leiden naar ‘bewust leven vanuit de ziel’ : soulfulness, bezield leven. Hij ziet dat als een bewustwording van je eigen innerlijke leven. Van daaruit kun je verbinding zoeken met de ander, met de natuur en met God.

Draper schrijft zijn boek vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is. In Groot Brittannië is hij onder meer bekend van ‘Thought for the day’ op BBC radio 4.

Je bent hartelijk welkom om mee te doen. Opgeven kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com
Projecten in de 40dagentijd

Tijdens de 40dagentijd zal gecollecteerd worden voor drie projecten. Hieronder kunt u alvast meer lezen over deze projecten.

 1. Stichting de Vrolijkheid in Delfzijl

Kerkdiensten van 6, 10 en 13 maart.

Iedere week organiseert de Vrolijkheid workshops voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Voor kinderen zijn er activiteiten als djembe, schilderen en een verhalentent. Voor jongeren workshops als hip-hop dans en graffiti.

De onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren die juist zoveel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en continuïteit voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten deze kinderen en jongeren vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden.

 1. Kinderarmoede in India

Kerkdiensten van 17, 24 en 31 maart.

In het landbouwgebied Narsapur in India gaan veel kinderen niet naar school. Zij werken vaak al op jonge leeftijd in katoenzaad-bedrijven of de huishoudindustrie. Sectoren waar hun rechten behoorlijk geschonden worden. Terwijl de ICT-sector groeit en er banen zijn voor geschoolde mensen. De Indiase organisatie Sadhana, partner van Kerk in Actie, wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

 1. Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda

Kerkdiensten van : 7, 14, 18 en 21 april.

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Het is de enige Rwandese organisatie die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

 

 
05-03-2019 Pannenkoek eten in de Vredekerk

De veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag, als voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens deze 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten (de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconieën nodigen iedereen uit om deze traditie in ere te houden.

We organiseren dit op dinsdag 5 maart 2019 om 18.00 uur in de Vredekerk.

U kunt zich opgeven via intekenlijsten achterin in de kerk, tijdens alle diensten op 17 en 24 februari en 3 maart. U mag ook mail sturen naar:jm.dejonge@home.nl

Wij zijn ook op zoek naar mensen die pannenkoeken willen bakken en deze warm mee willen nemen. U kunt op de intekenlijst aangeven of u wilt helpen met bakken.

We zien u graag op 5 maart! Wilt u uw eigen bord en bestek meenemen?

Er zal tijdens de maaltijd een collecte worden gehouden voor stichting ‘de Vrolijkheid’ in Delfzijl. Deze stichting organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

De gezamenlijke diaconieën
Zomaar een dak boven wat hoofden

Dit is de titel van het kleed dat achterin de Vredekerk hangt. Alles wat erop staat heeft een betekenis.  Het is in  willekeurige volgorde en de verschillende beelden zijn niet in de juiste verhoudingen.                    

 • De ondergrond heeft verschillende kleuren: onder is de kleur van de woestijn. Hier wordt in de bijbel vaak over gesproken, als tijd van bezinning, bv na de uittocht uit Egypte gedurende 40 jaar, maar ook Elia die in de woestijn rondtrok (1 Kon 19) en Jezus die 40 dagen in de woestijn rondzwierf (Lukas 4).
 • De vruchtbare groene weiden waar vaak over gesproken wordt, bv in Psalm 23.
 • De wolkenlucht van bv de Hemelvaart uit Handelingen 1.
 • Het dak, prominent aanwezig, in de kleuren van de regenboog, Gen 9, waaronder we kunnen schuilen, Lied 276, ( Zomaar een dak boven wat hoofden).
 • In het midden het pad met verschillende mensen, onderweg naar de Eeuwigheid, de Gouden stad, de heilige stad, Openbaring 21.
 • De Alfa en de Omega, het begin en het einde, Openbaring 1.
 • Rechts boven de Adventsster, vol verwachting van wat komen gaat.
 • De kribbe met het Kind toegedekt met een hemelsblauw dekentje, Lucas 2.
 • Het lege kruis van Goede Vrijdag achter het geopend graf van de Opstanding, oa Mattheus 27 en 28.
 • De 9 vruchten van de Geest van Pinksteren, dat zijn:
  • Liefde, 1 Kor 13,
  • Blijdschap, Joh 15
  • Vrede, Filip 4
  • Lankmoedigheid, 1 Kor 13                                                                               
  • Vriendelijkheid, Filip 4
  • Goedheid, Lucas 6
  • Trouw, Spreuken 31
  • Zachtmoedigheid, Matt 5                                                                                
  • Zelfbeheersing, 2 Petrus 1
 • De duif met een takje als teken dat de aarde weer droog werd na de zondvloed, Gen 8.
 • De bijbel als het Woord van God.
 • De korenaren zijn het symbool van de hoop op leven na de dood.
 • Een tros druiven: Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok, Joh 15, en ook als teken van het lichaam van Christus bij het Avondmaal.
 • Brood, tekenen van het Heilig Avondmaal.
 • 5 broden en 2 vissen staan voor de gelijkenis in Lucas 9.
 • De twee tafelen met de 10 geboden.
 • Het doopvont wordt gebruikt om mensen te dopen.
 • Olijftak als teken van de Olijfberg, Matt 21, en als teken van olijfolie dat gebruikt werd als olie voor de lampen van de wijze en dwaze maagden, Matt 25, en om te zalven, bv 1 Sam 16.
 • Schapen, Jezus is de goede herder, Johannes 10, de herders hielden de wacht, Lukas 2.
 • Het Christusteken, de eerste 2 letters van het Griekse alfabet vormen het woord Christus.
 • Het logo van de Wereldraad van Kerken, bestond in 2018 70 jaar.

  Dit alles is bedacht en gemaakt door Ina van der Ploeg, met advies van Bea Rosing, doorgestikt door Quiltshop-Online in Gasselte.

Februari 2019

 
Wij houden nu al van Nederland

“We houden nu al van Nederland”

Bericht uit de ‘TussenVoorziening’ in Eelde, waar INLIA statushouders op weg helpt in hun nieuwe leven in Nederland.

Het is nog donker in Galveston, Texas, als Aïsha die ochtend om half zes wakker wordt gemaakt. Er komt een vrouw binnen; Aïsha moet pakken, zij en haar kinderen moeten weg. De mededeling komt uit het niets. Aïsha is in Galveston omdat haar dochtertje Layla en zoontje Karim bij een bombardement in Syrië ernstige brandwonden hebben opgelopen.

U heeft het mogelijk al gelezen in het eerste verhaal over hen: de bom, waarschijnlijk met chemische wapens, sloeg in toen Layla en Karim buiten speelden en vader Ibrahim zijn kinderen keer op keer moest onderdompelen in water om de vlammen te doven. Layla is het ernstigst verbrand; van haar kuiten tot en met haar gezicht. Haar neus en oren moeten gereconstrueerd worden, haar zicht hersteld met operaties.

De kinderen worden nu in een gespecialiseerd ziekenhuis in Galveston behandeld dankzij de Burnt Children Relief Foundation, die hen naar de VS haalde. Met name voor Layla is er een uitgebreid behandelplan, tot haar achttiende. Maar luttele maanden eerder is Donald Trump aan de macht gekomen in de VS. En nu moeten ze ineens weg. Zonder aankondiging of opgaaf van redenen. ’s Ochtends in alle vroegte.

Twaalf operaties heeft Layla gehad, de laatste nog maar net. Aïsha wordt verplicht haar uit het ziekenhuisbed te plukken. De vrouw die het vertrek begeleidt, dwingt een verpleegster de hechtingen te verwijderen zodat het kind vervoerd kan worden. Binnen een mum van tijd zitten ze in het vliegtuig. Terug naar Turkije.

In Turkije is haar man Ibrahim zes maanden eerder op de terugweg van het vliegveld naar zijn zeggen ‘ontwaakt als uit een coma’. Hij heeft Aïsha, Layla en Karim dan op het vliegtuig gezet en is met twee zoontjes achtergebleven. Want slechts de helft van het gezin mocht naar de States. Hij realiseert zich: “Daar zit ik dan. Zonder Aïsha, zonder werk, zonder geld, in een vreemd land, met twee kinderen.” En hij heeft ook geen onderdak meer, want tot dan toe verbleven ze bij het ziekenhuis in Turkije.

Hij meldt zich met zijn twee zoontjes bij een vluchtelingenkamp om daar te wonen. Nou ja, wonen… dat is een groot woord. Maar toch: je hebt iets van een dak boven je hoofd. Je krijgt een tent en 100 lire per week – genoeg  om in leven te blijven. In de tent kookt hij voor zijn kinderen, wassen ze zichzelf en hun kleren zo goed en zo kwaad als het gaat met een teiltje, eten ze, slapen ze.

Van elkaar gescheiden maken Ibrahim en Aïsha zich niet alleen zorgen over elkaar, de kinderen en de toekomst, maar komen ook beelden van de oorlog boven. De aanval op Hamah, waar alle 10.000 inwoners op de vlucht slaan. De vlucht naar Idlib, waarbij ze onderweg bestookt worden met een bombardement. Voor hun ogen zien ze hoe een scherf van een clusterbom het buurjongetje onthoofdt. De woorden stromen samen met de tranen.

Ze missen elkaar vreselijk in die periode. “In mijn hoofd was het heel moeilijk, zonder haar”, zegt Ibrahim, “In Syrië was ze natuurlijk ook wel eens weg, naar familie of een uitstapje met vriendinnen. Maar dat was anders. Alle zorgen voor onze kinderen (alle vier!) en alle onzekerheid. Andersom was het voor haar ook vreselijk moeilijk. Moederziel alleen in een vreemd land.” Toch; ze hebben het graag over voor de behandeling van Layla en Karim. “Er is niets belangrijker dan dat.”

Het nieuws over hun uitzetting uit de VS schokt hem. Hoe moet het nu verder met hun kleine meisje? Als Aïsha, Layla en Karim landen, staat Ibrahim op het vliegveld. Ze houden elkaar vast, ontdaan en onzeker over de toekomst, maar blij weer samen te zijn.  

“Wij zijn uit liefde getrouwd, weet je, het was geen gearrangeerd huwelijk. Wij houden van elkaar”, zegt Ibrahim. Heel even stralen ze, terwijl ze elkaar aankijken.

De liefde geeft veerkracht. In Turkije vragen ze via de VN asiel aan in Canada of Europa. Het maakt hen niet uit waar, als Layla er maar behandeld kan worden. Dat komt op de eerste plaats. Het kamp is  vies en veel te warm, het is geen plek voor haar. Het meisje moet altijd een masker dragen om haar getransplanteerde huid te beschermen. Ze wordt er genadeloos mee gepest. Bovendien heeft ze met de verwondingen en littekens hygiënische omstandigheden nodig, en koelte. En nog heel veel operaties.

Maar ze horen maandenlang niets van hun aanvraag bij de VN. Ibrahim vindt ondertussen werk als boerenknecht in Hatay en weet zijn gezin zo uit het kamp te halen. Een schuur is beter dan een tent. En dan komt er ineens toch een oproep voor het gezin om zich te presenteren bij de VN. En enkele maanden later valt het verlossende woord: ze zijn genomineerd voor Nederland. Nadat ze bij de ambassade zijn geweest, is het rond.

Op 29 augustus arriveren ze in Weert. Hun eerste indrukken van Nederland? Aïsha grinnikt en stoot haar man aan: “Vertel maar eens wat jou hier opviel.” Ibrahim moet er zelf ook om lachen: “Wat zijn die vrouwen hier groot! Nee, echt!”

Sinds 5 september zitten ze in Eelde. En alle gekheid op een stokje: ze houden nu al van Nederland. “Ja, heus waar”, zegt hij, terwijl zij enthousiast knikt. Waarom? “De mensen hier zijn geweldig. Als ik met mijn vrouw wandel, groet iedereen ons. Ook al kennen ze ons niet en zijn wij er anders uit dan hen. Wat een fijn land.”

 Naschrift: Ibrahim en Aïsha zijn nu aan het uitzoeken waar hun dochter het beste behandeld kan worden. INLIA helpt hen daarbij.
Soulfulness, veertigdagenavonden

Tijdens vijf maandagavonden in de Veertigdagentijd bespreken we het boek Soulfulness van Brian Draper. In Groot Brittannië is hij onder meer bekend van ‘Thought for the day’ op BBC radio 4. In het boek Soulfulness begint hij met zijn waardering uit te spreken voor ‘mindfulness’, leven in het hier en nu. Hij wil van daaruit zijn lezers verder leiden naar ‘bewust leven vanuit de ziel’ – soulfulness oftewel bezield leven: je bewust worden van je eigen innerlijke leven en van daaruit verbinding zoeken met de ander, met de natuur en met God. Hij doet dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is.

We zullen zijn boek gaan bespreken, maar dat zeker niet alleen doen door te praten. Via eenvoudige lichaamsmeditaties en het mediteren over een gedicht of een stukje Bijbeltekst, proberen we de waarde van zijn benadering te ervaren.

We komen bijeen op de maandagavonden 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Steeds van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Plaats van samenkomst is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. We zullen van de consistorieruimte daar gebruik maken, maar soms ook in het koor van de kerk gaan zitten.

Opgeven kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com
05-03-2019 Pannenkoeken eten

Pannenkoeken eten

De veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag, als voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens deze 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten (de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconieën nodigen iedereen uit om deze traditie in ere te houden.

We organiseren dit op dinsdag 5 maart 2019 om 18.00 uur in de Vredekerk.

U kunt zich opgeven via intekenlijsten achterin in de kerk, tijdens alle diensten op 17 en 24 februari en 3 maart. U mag ook mail sturen naar: jm.dejonge@home.nl

Wij zijn ook op zoek naar mensen die pannenkoeken willen bakken en deze warm mee willen nemen. U kunt op de intekenlijst aangeven of u wilt helpen met bakken.

We zien u graag op 5 maart! Wilt u uw eigen bord en bestek meenemen? Er zal tijdens de maaltijd een collecte worden gehouden voor stichting ‘de Vrolijkheid’ in Delfzijl. Deze stichting organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

De gezamenlijke diaconieën
Kerstgroet vanuit Waddinxveen

Aan de wijkgemeenten te Loppersum

Hierbij een kerstgroet vanuit Waddinxveen. Elk jaar krijgen de gemeenteleden in Waddinxveen een kerstgroet van de kerk met vermelding van de diensten rond de kerst. Jaarlíjks zorgt één van de gemeenteleden voor de voorkant met een schilderij dat híj of zij heeft gemaakt, ieder jaar weer een ander gemeentelid. Graag sturen we jullie ook zo’n kaart als blijk dat we mee blijven leven met de aardbevingsproblematiek en de zorgen die dat met zich meebrengt, zoals vanwege gedraai van de overheid en niet nagekomen beloften van de plaatselijke woningbouwvereniging. Ondanks deze aanhoudende zorgen wensen we jullie gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

Vriendelijke groet, wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk Waddinxveen
Groep voor Ontmoeting en Gesprek

Wij zijn een groep van ongeveer vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, omdat iedereen een drukke agenda heeft. De komende maanden gaan we bezoeken brengen aan oudere gemeenteleden om met hen in gesprek te komen over hun leven, hun levensvisie en hun geloof.

In het najaar hebben we een aantal avonden besteed aan het Bijbelboek Jona. Het leverde interessante en soms persoonlijke gesprekken op over de Bijbel en ons leven.

Als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan!

Voor informatie kun je even bellen of mailen met:
Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82 of
ds. Tjalling Huisman, 0596 57 13 93, tjhuisman@kpnplanet.nl
Verslag regiodienst 3 februari

Afgelopen zondag 3 februari was de eerste regiodienst en wat was het een feest!

Wat fijn dat er zoveel mensen zijn geweest om de allereerste regiodienst bij te wonen.

Nu zijn we natuurlijk al bezig met de volgende regiodienst op 26 mei. Dit zal ook weer in de Vredekerk in Loppersum zijn. Als spreker is Gerrit Lolkema dan aanwezig. De band zal bestaan uit Laurens & Ellen. Het thema zal zijn: ‘Waar ben je?’

Heb jij zin om ons mee te helpen, dan ben je van harte welkom! 

Voor ons tweeën is het namelijk veel werk. Dus zal het fijner zijn om het te kunnen verdelen.

Wil je ons helpen, wil je meer informatie? Je mag ons altijd even een berichtje sturen.

Groetjes Marjolein Rijkens en Rienke Feitsma

rienkefeitsma@gmail.com