8-11-2018 Jean Pierre Rawie in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 8 november om 20.00 uur komt Jean Pierre Rawie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Jean Pierre Rawie is bekend als dichter, maar hij is ook een veel gelezen columnist van het Dagblad van het Noorden. Hij publiceert al gedichten vanaf 1975, zijn laatste bundel Handschrift verscheen vorig jaar.

Jean Pierre Rawie is één van de best verkopende dichters van Nederland. Voor zijn werk ontving hij diverse prijzen. Bij de uitreiking van Charlotte Köhler Prijs in 2008, schreef de jury over zijn werk: “De milde toon, doortrokken misschien van ironische momenten, kan de ernst van de eeuwige thema’s niet verhullen (…) en past naadloos binnen de tijdloze, klassieke thematiek, die vanaf het begin de poëzie van Rawie heeft beheerst: liefde, dood, ontzegging en gemis….”

Jean Pierre Rawie zal op deze avond geïnterviewd worden over zijn kijk op het leven. Daarbij zal het gaan over zijn leven en zijn werk, zijn gedichten en zijn columns. Uiteraard zal hij ook een aantal gedichten voordragen.

De avond met Jean Pierre Rawie is een initiatief van onze kerken en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, cabaretier Peter de Haan / Pé Daalemmer en arts – columnist Sander de Hosson te gast waren.

De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.

Downloaden (PDF, Onbekend)
13 oktober: Spelletjesavond

We gaan ook dit seizoen weer onze gezellige spelletjesavonden organiseren. De data zijn: 13 oktober,  10 november en 15 december. We beginnen om 19:30 in de Vredekerk vaak eerst met een kopje koffie/thee en even gezellig kletsen. Daarna zoekt iedereen het spelletje op waar je graag aan mee wilt doen. Door vooraf door te geven welk spel je graag speelt, kunnen wij zorgen dat alles klaar staat en dat er genoeg speelmateriaal is. De avond is bedoeld voor iedereen vanaf ongeveer 16 jaar. Het maakt niet uit of je vaak spellen speelt, of dat je graag een bepaald spel wilt leren. In principe zetten we altijd Rummikub, Sjoelen, Klaverjassen en Kolonisten klaar,  maar ook andere spellen mogen worden meegenomen.

Lijkt het je leuk om te komen, dan kun je je opgeven tot en met de vrijdag voor de spelletjesavond. Je geeft dan ook gelijk even door welk spel je graag zou willen doen. Dit kan door te bellen (0596550819) of te mailen. We vragen een bedrag van 3,- voor de hapjes en drankjes. Die mag je op de avond zelf meenemen.

Hopelijk tot ziens op een spelletjesavond.

Groetjes Johan en Hanneke Reinders

 
Ecuador, verslag van Judith

Hallo lieve mensen,

Afgelopen jaar ben ik bij jullie in de kerk geweest om iets te vertellen over World Servants en hebben jullie mij gesponsord om deel te kunnen nemen aan een World Servants project in Ecuador. Inmiddels ben ik weer terug uit Ecuador en het leek mij leuk om jullie even kort te vertellen hoe ik mijn reis heb ervaren.

Het project was ontzettend gaaf. Ik bouwde met een hele gezellige en fijne groep jongeren aan een cacaocentrum in het kleine dorpje ‘’La Libertad.’’ We woonden tijdens onze reis tussen de lokale bevolking en dit maakte het project heel bijzonder. We legden heel makkelijk contact met de bewoners en hebben mooie dingen met ze meegemaakt. Zo hebben we twee keer een feest met ze georganiseerd. Maar natuurlijk kwamen we er niet alleen om te feesten, we hebben er ook keihard gebouwd. We hebben een heleboel muurtjes gemetseld maar wat we nog wel het meeste hebben gedaan was beton storten. Heel zwaar werk, maar het was het absoluut waard! De mensen in La Libertad kunnen nu veel meer cacao verbouwen dan voordat het centrum er was. Voorheen droogden ze hun cacaobonen op een betonnen sportveldje dat een keer in de zoveel tijd werd leeggeruimd, nu kunnen ze veel grotere hoeveelheden cacao drogen op de droogvloeren die we gelegd hebben.

Dit project heeft heel veel indruk op me gemaakt en ik wil jullie nogmaals bedanken voor het sponsoren.

Groetjes, Judith Korblet
Nieuw seizoen, nieuwe kansen

Om te winnen met sjoelen, klaverjassen of kolonisten. Nee hoor, op de spelletjesavonden draait het niet om winnen, maar om de gezelligheid. Hoewel winnen soms een leuke bijkomstigheid kan zijn. Een klein beetje rivaliteit maakt een spelletje wel spannender natuurlijk.

We gaan de komende maanden weer beginnen met de spelletjesavonden. De data zijn: 13 oktober,  10 november en 15 december. We beginnen om 19:30 uur in de Vredekerk vaak eerst met een kopje koffie/thee en even gezellig kletsen. Daarna zoekt iedereen het spelletje op waar je graag aan mee wilt doen. Door vooraf door te geven welk spel je graag speelt, kunnen wij zorgen dat alles klaar staat en dat er genoeg spelmateriaal is. De avond is bedoeld voor iedereen vanaf ongeveer 16 jaar. Het maakt niet uit of je vaak spellen speelt, of dat je graag een bepaald spel wilt leren. In principe zetten we altijd rummikub, sjoelen, klaverjassen en kolonisten klaar, maar ook andere spellen mogen worden meegenomen.

Lijkt het je leuk om te komen, dan kun je je opgeven tot en met de vrijdag voor de spelletjesavond. Je geeft dan ook gelijk even door welk spel je graag zou willen doen. Dit kan door te bellen (0596-550819) of te mailen naar (hannekereinders17@hotmail.com) of door de opgavelijsten die de zondag ervoor in de hal van de Vredekerk liggen. We vragen een bedrag van € 3,- voor de hapjes en drankjes. Dat mag je op de avond zelf meenemen.

Hopelijk tot ziens op een spelletjesavond.

Groetjes Johan en Hanneke Reinders
Kledinginzamelactie voor het Leger des Heils

Ook dit jaar willen wij op Dankdag, 4 november a.s., weer kleding gaan inzamelen voor het Leger des Heils.

U kunt deze zondag zakken met kleding inleveren bij de kerk. Ook kapotte kleding,lakens, schoenen e.d. kunnen ingeleverd worden.

Mocht u deze zondag verhinderd zijn, maar wel kleding hebben, dan kunt u de kleding ook op zaterdag 3 november inleveren bij Henk Beukema, Wirdumerweg 15 te Loppersum.

Eventueel kan de kleding ook nog bij u thuis opgehaald worden. U kunt hiervoor contact opnemen met Henk Beukema.

Namens de gezamenlijke diaconieën.

 
Provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe

Hoe kunnen we samen
onze inzet voor de oecumene vernieuwen?
Hoe kunnen we elkaar daarbij inspireren
en zelf inspiratie opdoen?

De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober 2018, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.

We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.

  • Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?
  • Wat doen kerken en christenen daar om  vluchtelingen op te vangen en mee te werken aan hun integratie in de samenleving?

Motto voor dat werkbezoek: “vreemdelingen zijn we allemaal”.

Want we zijn zelf mee betrokken bij de positie van vreemdelingen in ons land. Misschien kwamen onze voorouders ook ooit naar Nederland als vluchteling.

Door samen te kijken hoe het in Emmen gaat, doen we nieuwe ideeën op voor de oecumene in onze eigen omgeving.

Schrijf daarom die datum in je agenda en kom gewoon!

Dat zal ons allemaal goed doen.

Programma:
10.30 uur        inloop
11.00 uur        opening “Vreemdelingen zijn we allemaal.

Bijpraten
11.15 uur        procedures bij opvang van vluchtelingen door Nico Wever, medewerker van AZC Zweeloo en Hoogeveen
11.30 uur        de stationsactie van kerken in Emmen – Bouko de Groot
11.45 uur        de begeleidingsgroep van statushouders in Emmen
12.30 uur        lunch voor te bereiden door statushouders in Emmen

Ontmoeting
13.15 uur        Nour Saadi en Saleem Bachara, Syrische vluchtelingen vertellen hun verhaal.
13.45 uur        Bert Vastenburg vertelt over Stichting Op ‘t Stee, over bed-, bad- en broodregeling  voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Emmen.

Oogst
14.15 uur        Gesprek o.l.v. Bert Altena, stadspredikant Assen. Wat wordt er elders gedaan aan de integratie van vreemdelingen? Welke mogelijkheden zien we nog meer?

Afronding
14.45 uur        korte introductie op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, die we na afloop  samen in Emmen kunnen maken.
15.00 uur        Sluiting.

Namens de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe,
Siny Scholte Aalbes – Schomaker, Bouko de Groot, Jaap van der Linden

Gegevens op een rij:
Datum :           zaterdag 27 oktober van 10.30 tot 15.00 uur.
Plaats :            In de Schepershof, Het Waal 400, Emmen.
Kosten:           bijdrage voor de lunch.
Opgave:          bij Bouko de Groot, bgroot1948@kpnmail.nl, tel. 0524 53 2228.
Brief uit Waddinxveen

Beste mensen,

Het is al weer maanden geleden dat we een aantal keren contact hadden als wijkgemeenten Immanuëlkerk/Ontmoetingskerk in Waddinxveen met de beide wijkgemeenten in Loppersum en bij jullie een dienst mochten bijwonen. Er zijn in die maanden allerlei ontwikkelingen geweest, van terugdraaien en op termijn stopzetten  van de gaswinning, maar ook van onduidelijkheden wat betreft het verstevigen van woningen. We hebben het idee dat er van de beloften aan de Groningers nog weinig is gerealiseerd. Ondertussen is er al weer heel wat tijd  verstreken sinds ons bezoek. Dat wil echter niet zeggen dat de betrokkenheid in onze wijkgemeenten op de zorgen van bewoners van het aardgasgebied in Groningen weg is, integendeel.  Een paar keer deze afgelopen maanden is door gemeenteleden voorbede gevraagd voor hen die zorgen hebben over hun toekomst en hun leven in het aardgasgebied (wekelijks kunnen gemeenteleden in onze wijkgemeenten voorbeden aandragen – noteren in het voorbedeboekje – voorafgaand aan de dienst). Ook  vragen gemeenteleden hier in Waddinxveen  regelmatig  of er nog berichten uit Loppersum zijn (We hebben inmiddels gelezen dat de burgemeester van Loppersum met pensioen gaat). Het leek het ons – mede ook aan de hand van een aantal vragen van onze wijkpredikant over de contacten– goed om weer eens contact te hebben. Graag horen we hoe de huidige situatie, en de onduidelijkheid hoe het verder moet gaan in Loppersum en omgeving, wordt beleefd door de bewoners zelf.  We willen graag laten merken dat we ons nog steeds daadwerkelijk betrokken voelen bij jullie zorgen. We horen graag van jullie.

Vriendelijke groet, Peter Kromhout, wnd scriba 
Digitaal leerhuis

Per 1 september 2018 gaat het digitale leerhuis van Kerk & Israël Groningen Drenthe voor een doorstart.

Na anderhalf jaar is onze nieuwe gebruiksvriendelijke website zover dat er een doorstart gemaakt kan worden met het digitale leerhuis.

Met het DigiLeerhuis is het voor mensen, die om wat voor reden moeite hebben met het bezoeken van een avondvullende activiteit, mogelijk om samen met andere geïnteresseerden te ‘leren’ via internet. Het materiaal zal ook gebruikt kunnen worden door huiskamergespreksgroepen. Niet elke groep heeft de middelen en mogelijkheid om een deskundige te laten komen. 

Het voordeel van een gesprek via internet is dat afstand geen rol speelt. Je zou een gesprek over het onderwerp met vrienden en of familie wereldwijd kunnen voeren.

Elke 2 maanden komt er een nieuwe tekst op de site. Inhoudelijk zal het gaan over het Joodse gedachtengoed al of niet in relatie tot het christendom. De individuele deelnemer of de groep kan hierop reageren. Aan het eind van de 2 maanden zal de inbrenger een reactie op het geheel geven. 

Het leerhuis is te vinden op de website: www.kerkenisraelnoord.nl.
Schoonmaak Petrus en Pauluskerk te Loppersum

Zoals u wellicht weet wordt deze kerk schoongehouden door een aantal vrijwilligers. Nu de restauratie van het orgel min of meer eindigt, zal er in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van deze kerk. Dus naast de kerkdiensten zal het aantal concerten en andere optredens toenemen. De kerk zal dan vaker moeten worden schoongemaakt.

Dit gebeurt door een kleine groep zeer enthousiaste vrijwilligers en het zou daarom goed zijn als er versterking komt. Vraag is, wilt u zo nu en dan meehelpen om de kerk schoon te maken? Zo ja, neemt u dan contact op met Trijnie Swaagman (trijnieswaagman@gmail.com, mob.06-13758167)

Het is hier ook de plaats om de kosters en andere vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet om de kerken van Maarland schoon te houden. Menig bezoeker van onze kerken spreekt zijn/haar waardering uit voor het feit dat de kerken er zo verzorgd uitzien!

De kerkrentmeesters van Wijk Maarland
Bloemen uit de kerk

De diaconie zorgt elke zondag dat er bloemen in de kerk staan. Die bloemen worden na de dienst gebracht aan iemand, als teken van aandacht van de gemeente. Iedereen (ik ken geen voorbeelden van het tegendeel) vindt het fijn de bloemen uit de kerk te krijgen!

Wie de bloemen krijgt, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zijn samen gemeente.

Als je / u iemand kent die met lief of leed te maken heeft, graag even een berichtje aan onze scriba Jos Boven: scribamaarland@gmail.com tel. 57 23 11. Zij houdt het ‘bloemenlijstje bij!