Nieuwsbrief Platform Kerk en aardbeving

Wie zijn wij?

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Platform Kerk en Aardbeving. Sinds 2014 werken vrijwel alle kerkgenootschappen in Groningen samen om de slachtoffers van het aardbevingsdossier bij te staan. Zij worden daarbij ondersteund door de Protestante Theologische Universiteit Groningen (PTHU).

Het Platform geeft pastorale en diaconale ondersteuning aan bewoners, wisselt kennis en informatie uit en denkt na over de theologische en ethische aspecten van de problemen die door de aardbevingen ontstaan.

Lees hier de hele nieuwsbrief: nieuwsbrief
Benefietconcert Sonus Vita

Zondag 7 juli a.s. geeft het vocaal ensemble Sonus Vita haar jaarlijkse benefietconcert in de prachtige Mariakerk in ‘t Zandt.

Het gezelschap zal een muzikale reis maken door tijd en ruimte. In Duitsland zal de beroemde fami­lie Bach (met klinkende namen als Johann, Johann Christoph, Johann Michael én Johann Sebastian) hun gastheer zijn en in Engeland hopen gelauwer­de componisten als William Byrd, Thomas Tallis en Henry Purcell hen te ontvangen. Het overbekende Ave Verum zal in vijf verschillende composities klinken: Gregoriaans, in motetten van William Byrd, Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Elgar, Franz Liszt en Charles Gounod.

Blokfluitiste Anne-Marije de Haas uit Zwolle speelt solo op renaissancefluit, en barokfluit met orgelbe­geleiding door Anjo de Haan, die tevens de artistiek leider en dirigent van het koor is.

Het concert begint om 15.30 uur. De entree is gra­tis, en bij de uitgang wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor de Mariakerk.
Nieuwe scriba Wijk Maarland

Iedereen die het hoort is blij: we hebben weer een scriba! Dianne Velvis is in de dienst van 16 juni be­vestigd als ouderling-scriba. Als kerkenraad heb­ben we in het scribaloze tijdperk een aantal taken anders verdeeld: roosters maken, de zondagse me­dedelingen verzorgen, het notuleren van kerken­raadsvergaderingen. Dat blijft zoals het is, want deze nieuwe taakverdeling werkt goed. Maar voor alle andere scribataken kunt u / kun jij Dianne aan­spreken, het mailadres is gelijk gebleven: scriba­maarland@gmail.com.
Het gesprek in de kerk op donderdag 27 juni

Het gesprek in de kerk is een nieuw initiatief in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het gesprek is een inter­view waarbij een gast vragen beantwoordt over zijn of haar leven en kijk op het leven. Levensvra­gen als ‘welke mensen zijn in jouw leven belang­rijk, zijn er keerpunten geweest in je leven en wat voor betekenis hebben die voor jou, zie je voor je­zelf een bedoeling in je leven?’ worden aan de gast gesteld. De geïnterviewde komt uit het dorp Zeer­ijp of omgeving.

Op donderdag 6 juni was Drewes Wildeman te gast, op donderdag 27 juni komt Ida Weistra.

Ida Weistra groeide op in Zeerijp. Na de middelba­re school werkte zij als verkoper in een muziek­zaak in Groningen. Vaak zongen of neurieden men­sen een muziekstuk, zonder te weten wat het was. Het was Ida’s taak het stuk te herkennen en de bij­behorende plaat te zoeken. Na haar huwelijk was zij in Zeerijp actief in kerk en dorp. Als leidster van de zondagsschool kende zij veel Riepsters en als ouderling van de Jacobuskerk kwam zij bij veel mensen over de vloer. Op feestjes en toneeluitvoe­ringen van school speelde zij accordeon. Omdat Ida zoveel jaren in Zeerijp heeft gewoond en met zo­veel mensen lief en leed heeft gedeeld, is zij een bron van informatie over het dorp waaraan zij haar hart heeft verpand.

De avond op donderdag 27 juni begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Jacobuskerk. De vragen worden afgewisseld met muziek: Roy Nikijuluw zal een paar liedjes zingen.

Na afloop van het interview om ongeveer kwart over negen, is er een drankje en een hapje verzorgd door Bert & Alie van het Dorpshuis; en natuurlijk de mogelijkheid om na te praten. De toegang is gra­tis, er staat wel een bus waarin je een financiële bijdrage kunt doen.

Het gesprek in de kerk is een initiatief van de Pro­testantse wijkgemeente Maarland, in samenwer­king met de Plaatselijke Commissie van de Jacobus­kerk en Het Dorpshuis Bij Jacobus.
Uitnodiging: Alpha-cursus met de PKN- en GKV Loppersum

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrij­blijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je…
…meer wilt weten over het christelijk geloof
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen wilt ontmoeten van andere kerk­gemeenten
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals:Is er meer?

  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • Hoe relevant is het christelijk geloof?
  • Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus ga je in tien weken tijd bezig met het persoonlijk christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over een interessant christelijk thema. Daarna praat je in kleine groep­jes door.

De cursus duurt 10 avonden en zal beginnen half september. Lijkt het je wat? Meld je aan bij één van de onderstaande contactpersonen. Van harte wel­kom!

Meer informatie?
Contactpersonen: Jolanda Bijlholt, Marco Roepers, Gerjan Voshart
Tel. nr. 06-20689305
Monnikenwerk

10 kunstenaars, 9 kerken, 6 woensdagen: Monnikenwerk.

In de periode van 17 juli tot en met 21 augustus vindt de tweede editie van Monnikenwerk plaats. Kunstenaars werken zes woensdagen in stilte in de sobere ruimte van een middeleeuwse kerk in het weidse landschap van Noord- Groningen, ieder vanuit de eigen discipline, de kerk als werkplaats. Aan het einde van de dag (vanaf 17 uur) zijn bezoekers welkom om kunst op zo’n plek te ervaren.

Ook in deze tweede editie hopen de deelnemers samen met de bezoekers te ontdekken waartoe de sacrale ruimte uitnodigt en of er kunst kan ontstaan die raakt aan iets dat groter is dan wij.  De Laurentiuskerk in Baflo is één van de deelnemende kerken.

Deelnemers
Er is werk te zien van kunstenaars vanuit zeer verschillende disciplines, zoals beeldhouwwerk, etsen, houtwerk, grafiek, tekeningen, installaties, collages, ruimtelijk werk en poëzie. Op de website : www.monnikenwerk.nu is meer informatie te vinden over de deelnemende kunstenaars en het werk dat zij maken.

Organisatie
Monnikenwerk is een initiatief van kunstenaars Anjet van Linge en Marc de Groot uit Den Andel. In samenwerking met Kerk in het Dorp, de Stichting Oude Groninger Kerken, en de protestantse gemeente Maarland is de keuze en openstelling van de kerken tot stand gekomen en financieel mogelijk gemaakt.

Fietsroutes
In deze tweede editie is het werk van de kunstenaar ook per fiets te bezoeken.

Werkten in de eerste editie 4 kunstenaars in 4 kerken, dit jaar het aantal meer dan verdubbeld. Langs de 9 kerken voert een fietsroute, opgedeeld in twee ronden van 5 en 4 kerken, ronde Noord en ronde Oost, beide ongeveer 15 kilometer lang. In elke ronde bevindt zich een locatie met een treinstation.

Data / Tijden / Locaties / Kunstenaars
Woensdag 17 juli, 24 juli en 31 juli
Woensdag 7 augustus, 14 augustus en 21 augustus
Geopend voor publiek van 17.00 – 20.00 uur

Ronde Noord
Baflo    (trein)                Mariska Boekhorst                    Gemengde techniek
Den Andel                      Aly Freije                                       Poëzie
Westernieland             Anjet van Linge                           Beeldhouwen
Saaxumhuizen              Trude van Assem                       Ruimtelijk werk
Eenrum                           Paul en Hèlen Meek                  Hout en Grafiek

Ronde Oost
Loppersum (trein)       Hanneke Somer                          Tekeningen
Eenum                             Josefien Alkema                         Tekeningen
Leermens                       Marc de Groot                            Collage
Westeremden               Wilma Drooger                           Installatie

Downloaden (PDF, Onbekend)
Biddag en biodiversiteit

Tjalling Huisman vroeg een aantal gemeenteleden (landbouwers) om mee te denken over de overden­king van biddag. Ik (ondergetekende) was één van hen.

Biodiversiteit staat volop in de belangstelling, on­der andere naar aanleiding van een aantal kranten artikelen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet. Maar het blijkt nog niet zo eenvoudig. De één heeft er meer invloed op dan de ander.

Ik voel mij als boer er wel door aangesproken. ‘Wij’ (de landbouw) worden er ook op aangesproken en dat mag, want we gebruiken ook een groot deel van de grond in Nederland voor de voedselproductie. Nu gebruik (huur) ik land van de kerk (eigendom van diaconie Maarland) voor mijn boerderij. Om de biodiversiteit de vergroten moet er soms wat ver­anderen. Tijdens het overleg voor biddag heb ik te­gen Tjalling gezegd dat ik op mijn manier zou wil­len bijdragen en dat is de reden dat Tjalling tijdens de overdenking heeft genoemd dat ik het perceel land anders zal gaan ‘inrichten’.

Er zijn nu gewas mengsels die meer gericht zijn op biodiversiteit, dat houdt in dat er zaadmengsels verkrijgbaar zijn met meerdere / diverse – en ande­re – soorten grassen en kruiden.

Dat is nieuw, want het is nog niet zo eenvoudig een mengsel te maken dat ook meerdere jaren stand houdt, niet alle bloemen en kruiden kunnen er te­gen dat het afgemaaid wordt en op welk moment. Het wordt geen pluktuin van bloemen. Het land blijft voor mij gewoon land voor de voedsel pro­ductie voor de koeien. Dit kan ook goed samen gaan met het biodiversiteitsplan, maar we moeten wel de tijd hebben / krijgen om het te leren.

Nu groeit er gras met klavers (het is vorig jaar in­gezaaid) en als het zover is, komt er een gewas met nog meer biodiversiteit. Wanneer? Ik denk dat het nog ongeveer 2 jaar duurt voor de klaver verdron­gen is door het gras, en dan kan ik het opnieuw in­zaaien. Nog even geduld dus. Dit stukje is naar aan­leiding van vragen van mensen over het hoe en wat. Als u nog meer vragen heeft stel ze gerust. (het gaat om het perceel land aan het einde van de Molenweg over de Wijmers in Loppersum)

Groet, Bert de Regt
Wijkgemeente Maarland: Mededelingen op zondagmorgen

Als u / je een mededeling wilt laten doen aan het begin van de kerkdienst, gaat dat vanaf nu (voorlo­pig) niet meer via de scriba. Voortaan kunnen me­dedelingen gestuurd worden naar:

mededelingenmaarland@gmail.com

Doe dat wel uiterlijk op vrijdagavond, anders be­staat de kans dat het niet meer lukt om een en an­der door te geven aan de ouderling van dienst.
Uitnodiging: Alpha-cursus met de PKN- en GKV Loppersum

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus heeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je…

…meer wilt weten over het christelijk geloof
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen wilt ontmoeten van andere kerkgemeenten
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals:

Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
Hoe relevant is het christelijk geloof?
Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus ga je in tien weken tijd bezig met het persoonlijk christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over een interessant christelijk thema. Daarna praat je in kleine groepjes door.

De cursus duurt 10 avonden en zal beginnen half september. Lijkt het je wat? Meld je aan bij de onderstaande contactpersonen.

Van harte welkom!

Meer informatie?

Contactperson: Jolanda, Bijlholt, Marco Roepers, Gerjan Voshart
Tel. nr. 06-20689305
Jezus of Christus?

Wat is dat nu, hoor ik al lezers zeggen. Het gaat toch over één en dezelfde persoon. Inderdaad, maar toch schept het verwarring. Soms gaat het over Jezus Christus, of ook omgekeerd over Chris­tus Jezus. O.a. Paulus gebruikt verschillende bena­mingen. De gedachte dat Jezus een voornaam is en Christus een achternaam, komt ook voor. Ook in de kerk worden we door de ene predikant aangespro­ken als gemeente van Jezus, door de ander als ge­meente van Christus of door nog een ander als ge­meente van Jezus Christus. Toch zijn er christenen die vinden dat Jezus toch een ander persoon in het geloof is dan Christus. Dat heb ik eigenlijk ook, want met het beeld van Jezus voor ogen denk ik aan een joodse man die heil en gerechtigheid wilde voor alle mensen. Die met verlangen uitkeek naar het Koninkrijk van God dat spoedig zou komen. Die met zijn discipelen rondtrok om al aan dat Konink­rijk gestalte te geven. Door mensen te helpen in nood, bij te staan in ziekte. Door mensen die door de maatschappij waren buitengesloten weer in de kring te halen. Jezus als mens onder de mensen met dezelfde emoties, verlangens, angsten en vreugde als wij. Iemand die je broer of zuster zou kunnen zijn. Een zachtmoedig en wijs mens maar ook iemand die woedend kon worden als naar zijn mening de torah waarmee hij zich als godvruchtige jood ten diepste voelde verbonden, zo letterlijk werd genomen dat het “gewone volk” daar met geen mogelijkheid aan kon voldoen. Door de gees­telijke leiders werden ze met minachting bekeken. Jezus draaide het om en ging er van uit de mens er niet is voor de zondag maar de zondag voor de mens. Geboden van God niet als een kwellende dwangbuis maar als een bevrijdend woord. De wet niet naar de letter maar naar de geest.

Is het beeld van Christus anders? Laatst hoorde ik iemand zeggen en dat zal velen cru in de oren klin­ken: “Jezus is gestorven aan het kruis en als Chris­tus weer opgestaan”. Daar bedoelde hij mee dat Je­zus voor zijn gevoel bij de kruisdood zijn mensheid heeft afgelegd en als een God weer is opgestaan . Hij vervolgde: “ Jezus als mens is mij genoeg, in Hem geloof ik en in Hem vind ik mijn inspiratie. Een tweede God hoef ik niet”. Hoe komt hij erbij dat na Pasen de mens Jezus als het ware is opgelost en vervangen door een goddelijk figuur? Het is waar dat in de theologische ontwikkeling van de vroege kerk het goddelijke van Jezus steeds meer nadruk heeft gekregen en dat het menselijke van Jezus en daarbij ook zijn joodse identiteit steeds meer op de achtergrond is gekomen. Immers al in het evange­lie van Johannes is Jezus volkomen God die niet als mens kan worden geboren. De evangelist schrijft: “In het begin was het Woord het Woord was bij God en het Woord was God”. Jezus daalde vanaf de he­mel naar de aarde om zijn opdracht te volbrengen. Daarom kent Jezus bij Johannes ook geen vertwijfe­ling in Getsemané en geen roep van verlatenheid aan het kruis. Hij wist het allemaal van te voren.

Twee beelden. Jezus als mens? Christus als God? De ene gelovige laat zich inspireren door het leven en geloof van Jezus als mens. Met een goddelijke Christus heeft hij niets. De ander gaat het alleen om kruis en opstanding. Kun je het zo zwart-wit stellen? Ik denk het niet. Ik heb wel eens gehoord dat (vroeger) in de gereformeerde kerken een preek alleen maar goed werd bevonden als aan de orde kwam wat de kruisdood van Jezus voor de ge­lovigen betekende. En van de mensen met een meer vrijzinnige inslag werd gezegd dat ze hele­maal niet in de opstanding geloven. Zo ligt het niet meer. Bij veel kerken is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de mens Jezus. Voor de joodse traditie waarin Jezus leefde en waarin Hij was geworteld . Om Hem te begrijpen vergt kennis van het joodse geloof om alleen al de gelijkenissen te begrijpen die in een andere tijd en andere we­reld spelen. En de vrijzinnigen? Die geloven ook echt in de opstanding maar verstaan het meer sym­bolisch. In hun geloof blijft Jezus door zijn daden en woorden onder ons leven, ook al is Hij gestor­ven. Zo raakt de vreugde van Pasen iedere gelovige en komen Jezus en Christus toch weer samen. Ten­slotte nog dit: ik vind het onbegrijpelijk dat de ker­ken (ook onze kerk) nog altijd is gestoeld op belij­denissen die al eeuwen oud zijn en hun zeggings­kracht hebben verloren. Geloof gestold in dogma’s. Geloven is toch een weg om te gaan, een levend iets dat niet kan worden vastgelegd? Ik las net in het Nederlands Dagblad dat drie protestantse theolo­gen een nieuwe eigentijdse catechismus hebben ontworpen. Als het maar een hulp wordt in het ge­loof en geen nieuwe vaste regels. Dan begint het te dagen.

Bertus Huizing