image_pdfimage_print

70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Miljoenen christenen 
Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo’n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Feestelijke jubileumviering
Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering.

Via de website van de Protestantse kerk kun je je aanmelden voor deze dienst.

Een korte documentaire over de Wereldraad van Kerken, kun je vinden op:

 

Nieuwe Scriba en jeugdouderling wijk Maarland

Scriba en jeugdouderling

Fijn dat we nu weer een scriba hebben. We hadden er zelfs even drie, toen aftredend scriba Wippy Kempenaar en plaatsvervangend scriba Janneke de Jonge en toekomstig scriba Jos Boven overlegden over de verdeling van de taken. Dat voelde als een grote luxe! Uitkomst van het overleg is dat Jos Boven alle scribataken gaat vervullen, in voorkomende gevallen kan zij een beroep doen op Janneke de Jonge. Op zondag 2 september wordt Jos bevestigd in een dienst in de Petrus en Pauluskerk.

In diezelfde dienst wordt ook Geja Huizing bevestigd als jeugdouderling. Mooi dat we straks ook een jeugdouderling uit onze wijk hebben! Om samen met Melson Zwerver, jeugdouderling van wijk Vredekerk, het jeugdwerk te stimuleren.

Fijn dat jullie zo bereid zijn om het gemeentewerk te dragen!

 

7 tot 9 september: kloosterweekend

Kloosterweekend

In het weekend van 7 tot 9 september ga ik met een groep gemeenteleden en ook mensen daarbuiten naar de Abdij van Egmond. We delen daar een paar dagen het kloosterritme van de Benedictijnse broeders. We gaan in gesprek over wat geloven voor ons en voor hen betekent. We snuffelen rond in de kloosterwinkel vol kaarsen, kaarten, boeken, cd’s, beelden en kettinkjes. En we waaien uit op het strand van Egmond aan Zee.

Als u / je denkt: interessant zo’n kloosterweekend, in juni volgend jaar staat er weer een gepland. Dat is dan wel in het vrouwenklooster in Egmond, en speciaal gericht op meditatie.

Ds. Tjalling Huisman

Terugblik tienerdienst seizoen 2017/2018

We hebben als tieners en team een heel goed tienerdienst-seizoen gehad.

Bij de 7 tienerdiensten en de tienerkerkdienst waren gemiddeld  11 tieners aanwezig.

In de tienerdienst hanteren we onze eigen liturgie met als onderdelen geloofsbelijdenis, inbrengmoment van de tieners, bijbellezing, gesprek met elkaar over een onderwerp, collecte, voorbede van iedereen in een kringgebed en tot slot een zegenbede. Onderwerpen waren: Welkom, Luther, Verwachting, Groningen beeft, Delen en Sorry.

De tienerkerkdienst op 13 mei had als thema ‘Wie in mijn naaste en wie in mijn medemens?’. Aanleiding voor het thema was de popsong ‘Another day in Paradise’ van Phil Collins, die over het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijkt te gaan. Het was een heel mooie dienst die de tieners en tienerdienstleiding samen hadden voorbereid met dominee Marco Roepers. De tieners hebben op diverse manieren bijgedragen aan de kerkdienst, met een speciale vermelding voor de poppenkast (inclusief ligfiets) met een eigentijdse versie van de Barmhartige Samaritaan. Na de zegen was nog een verrassingsoptreden van de oudere jongeren Willem-Jan en Jack met het lied ‘Bridge over troubled water’ van Simon & Garfunkel. Als collectedoel hebben de tieners dit seizoen gekozen voor World Servants, dit na de inspirerende presentatie die Jolanda Beereboom gaf over haar World Servants project in Malawi. Dit jaar spaarden we specifiek voor het Cacao-project in Ecuador. De opbrengst van de collectes in de tienerdiensten was in totaal 100 euro en de collecte in de tienerkerkdienst van 13 mei heeft 179,60 euro opgebracht.

In de overstapdienst van 10 juni hebben we Anniek Mollema, Vera Huizing en Lianne Kalsbeek uitgenodigd om volgend jaar mee te gaan doen met de tienerdiensten. Aansluitend aan de kerkdienst hebben we in het jeugdhonk afscheid genomen van de ‘oudste’ tieners Ilse Beukema, Femke Klunder, Jos Hoogstra, Lennard Steiginga en Wouter Hielema.

Op moment van schrijven hebben we nog een activiteit te goed, namelijk een zeilweekend (14 en 15 juli) met een groep van 12 ‘koppen’ op de klipper ‘Jade’ met oud-Lopsters Konnie en Appie Werkman. We gaan vanuit Lauwersoog het wad op en varen het weekend heen en terug naar/van Schiermonnikoog.

Cora Steiginga heeft aangegeven volgend jaar niet meer mee te gaan draaien met het tienerdienstteam. Cora, hartelijk dank voor je jarenlange bijdrage aan de tienerdiensten en bijkomende activiteiten. Het tienerdienstteam bestaat volgend jaar daarmee uit Henk Klunder, Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra. We kunnen nog versterking gebruiken, dus als je het leuk lijkt om eens mee te kijken, dan horen we het graag.

Het tienerdienstteam

Bijbelse musical in Loppersum!

De Missionaire Werkgroep Loppersum (samenwerkingsverband tussen alle kerken in Loppersum) is van plan om voor de derde keer een bijbelse musical op het podium te zetten.

Na het grote succes in 2014 en op verzoek van vele mensen, hebben wij besloten om weer een groot spektakel te organiseren in Loppersum in het najaar van 2019.

Voor deze musical hebben we ongeveer 40 deelnemers nodig. Niet alleen zangers en een dirigent (die zoeken we ook nog), maar ook muzikanten, technici en decorbouwers.

Als je  nu denkt dit is precies iets voor mij, meld je dan nu aan! Uiteraard mag dit ook samen met familie, buurman of buurvrouw, iedereen die kan en wil zingen is van harte welkom!

Het gaat erom dat we met elkaar iets fantastisch neer gaan zetten!

Als je dit leuk lijkt doe vooral mee en grijp deze kans!!!

Je kunt  je aanmelden tot en met 17 juni 2018 bij Renny Burema

Laten we er weer net zo’n groot succes van maken als in 2014!!

Hartelijke groet,

Missionaire Werkgroep Loppersum
Renny Burema  rburema@outlook.com en Simone Miske

15 juli Edukans Zondag

De diaconie wil samen met de kinderen van de kindernevendienst  op zondag 15 juli een Edukans-zondag organiseren, dit ter vervanging voor het jarenlang lopen met het zendingsbusje langs de deuren.

Edukans: Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

Samen met de kinderen organiseren we een luxe en gezellig ontbijt, de kosten voor het ontbijt zijn €7,50  p.p. We kunnen de kosten voor het ontbijt laag houden omdat vele winkeliers in ons dorp ons sponsoren, de winst is voor Edukans.
Ook in de kerkdienst wordt aandacht besteed aan Edukans en de kinderen werken hieraan mee.

Deze zondag is er één collecte, voor ……Edukans.

Noteer alvast in je agenda:
datum: zondag 15 juli
waar: in één van de zalen van de Vredekerk

tijd ontbijt: 8.30 uur, zaal open : 8.15 uur
voor wie: voor iedereen !

kosten: €7,50 (aan de zaal betalen); kinderen onder de 12 jaar gratis
opgave: tzt inschrijfformulieren in de hal van de kerk  (of winterlo@telfort.nl)

Komt u ook gezellig en lekker ontbijten voor het Goede Doel?
Diaconie Vredekerk.

 

Winterprogrammaboekje

Kopij voor het winterprogrammaboekje kan vóór 18 juni aanstaande ingeleverd worden bij Aafke Dijkman in Spijk, e-mail: wijk9spijk@gmail.com

30 juni: uitje naar Waddenfun

Voordat de zomervakantie begint, willen we het seizoen sportief afsluiten met een middagje klimmen in Adventurepark Waddenfun in Wehe-den Hoorn. Alle kinderen en jongeren van de kerk, van de kleinste kindernevendienstkinderen tot de grootste 18-plussers, zijn welkom om mee te gaan. Geef je dus snel op bij Marga Beukema, beuke317@planet.nl of Melson Zwerver, melson@melson.nl

Datum: zaterdag 30 juni
Vertrek: 13:00 uur bij de Vredekerk.
Bijdrage: 0 euro

Zorg ervoor dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent. We verwachten rond 18:00 uur terug te zijn.

Introducees zijn welkom! Zij betalen € 10,- p.p.

Marga Beukema en Melson Zwerver

22 juni PizzaPubquizParty voor de jeugd!

De jeugdouderlingen uit de kerken van het cluster willen alle jongeren vanaf groep 8 uitnodigen voor een gezellige vrijdagavond. Onze dorpen liggen dichtbij elkaar. Je kent misschien wel jongeren van de kerk, school, sport, muziek of op een andere manier. Om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten, organiseren we op 22 juni een PIZZA-PUBQUIZ-PARTY. Eerst lekker pizza eten met elkaar en daarna in de pubquiz strijden om de eerste plaats.

Wat weten dominees van sport en muziek? Hoeveel weet de jeugdleiding van de Bijbel? We strijden tegen elkaar voor de meeste punten en we zorgen voor een gezellige avond!

Geef je op voor woensdag 20 juni bij de jeugdouderling.

Datum: vrijdagavond 22 juni
Tijd: 18.00 uur
Plaats: Vredekerk Loppersum
Voor: jeugd vanaf groep 8
En voor: de dominees en kerkelijk werker en jeugdleiding
Bijdrage: 0 euro en een lege maag

Astrid Pestman – PKN Spijk/Losdorp
Petra Rijkens – GK ’t Zandt/Godlinze
Marije van der Woude – PKN Bierum/Holwierde/Krewerd
Melson Zwerver – GK Loppersum/ HG Maarland

Nieuw Diaconaal Project

Sinds december 2014 steunen wij, de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland, het werk van Stichting Leergeld. Door middel van collecten tijdens onze kerkdiensten is er inmiddels bijna € 4.000,- (!) ingezameld voor deze stichting. Wij willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor uw gift. Stichting Leergeld zal ook in de toekomst met een jaarlijks vast bedrag worden gesteund.

In onze kerkdiensten willen we echter uw aandacht gaan vragen voor een nieuw project, namelijk ‘het Zeemanshuis’ in de Eemshaven. Opvarenden die in de Eemshaven verblijven, vinden in het Zeemanshuis een comfortabele, huiselijke plek waar zij kunnen internetten met het thuisfront, kunnen relaxen en kunnen ontmoeten.

Het Zeemanshuis ontvangt jaarlijks ruim 10.000 bezoekers van over de hele wereld. Hun missie: ‘een thuis bieden voor hen die ver van huis zijn’. Het Zeemanshuis is altijd open (24/7) en is kosteloos toegankelijk voor opvarenden. Het Zeemanshuis draait op de inzet van vrijwilligers en donaties van lokale kerken en bedrijven. Dit project gaat per 1 juli a.s. in, voor een periode van 1½ jaar. We hopen weer op uw steun!

Namens de gezamenlijke diaconieën,  Hilde Hop