Categorie archief: Nieuws

Catechisaties

De groep klas 1 t/m 3 van het Voortgezet onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Donderdag 2 maart, 16 maart en 30 maart om 19:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

De groep klas 4 t/m 6 van het Voortgezet Onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Woensdag 1 maart, 15 maart en 29 maart om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

Malawi Afrika oktober 2017

Samen bouwen aan een betere toekomst – Malawi Afrika oktober 2017

In oktober ga ik met een groep, vanuit World Servants, ruim 2 weken naar Malawi in Afrika. We gaan daar samen met de plaatselijke bevolking bouwen aan twee klaslokalen en een lerarenwoning. We willen graag letterlijk onze handen uit de mouwen gaan steken, zodat 400 kinderen, die dat nu niet kunnen, naar school kunnen gaan. Malawi is namelijk één van de armste landen in deze wereld. 

Samen met 3 reisgenoten uit Appingedam zijn we de Actiegroep Appingedam/Loppersum gestart om sponsors te vinden voor ons project. Voor het project is namelijk veel geld nodig, onder meer om de bouwmaterialen te kunnen bekostigen. Het zou toch geweldig zijn wanneer wij vanuit Appingedam en Loppersum ons steentje kunnen bijdragen, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan en kans hebben op een betere toekomst. 

Om geld bij elkaar te brengen, gaan wij als actiegroep de komende periode verschillende acties organiseren. Onderaan leest u wanneer welke acties staan gepland.

U hoeft echter niet te wachten op de acties, u kunt ons nu al sponsoren. Dit kunt u doen door  een geldbedrag over te maken naar : World Servants – IBAN  NL39TRIO0338416331  onder vermelding van: MA517 Actiegroep Appingedam/Loppersum. U kunt ook rechtstreeks online een bijdrage doen door onderstaande link te kopiëren. Klik hier

Mocht u meer informatie willen of wilt u op de hoogte worden gehouden van onze acties, dan kunt u contact met mij opnemen via
j.beereboom@planet.nl of telefonisch via 0651314887.

Wij hopen op uw bijdrage te mogen rekenen en zien u graag bij één van onze acties.

 Acties Malawi Afrika 2017:

  • Eierenverkoopactie in de week voor Pasen (10 tot en met 15 april 2017) in Loppersum en Appingedam
  • Verkoop tijdens Koningsdag in Loppersum – 27 april 2017
  • Garageverkoop in Appingedam – zaterdag 20 mei 2017
  • Verrassingswandeltocht voor jong en oud zondag 11 juni 2017

 Hartelijke groet van Jolanda Beereboom en vanuit Appingedam: Geert Middelkamp, Klaas Bult, Nita Kooymans

Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Nieuws van ons cluster HogelandOost:
Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Het cluster HogelandOost wordt gevormd door de PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

Afgelopen jaar hebben we samen met de kerken uit ons cluster een feestelijke pinksterdienst mogen vieren. Hierop kwamen veel positieve reacties en de kerkenraden hebben besloten om in 2017 de pinksterdienst weer gezamenlijk te vieren.

Samen zingen, samen bidden en samen komen rondom de boodschap van pinksteren is ons doel. Op deze manier kunnen we ook als clustergemeenten elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Dit jaar is de pinksterdienst op zondag 4 juni  om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.

De Vredekerk heeft een grote kerkzaal, ruimtes voor de kinderen en gelegenheid om na de dienst samen koffie te drinken.

U komt toch ook?

In de volgende kerkbladen zal meer informatie staan.

U bent alvast van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst mee te vieren!

Namens de voorbereidingsgroep,
Neeltje Wiersma, voorzitter (tel. 0596582088)

Mintijteer lezen zes veertigdagentijd avonden

Op zes avonden in de Veertigdagentijd wil ik het boekje Mintijteer van Esther Maria Magnis bespreken. Het boek is autobiografisch, maar wel in romanvorm geschreven. De hoofdpersoon is de schrijfster – een Duitse vrouw (geboren in 1980) die religiewetenschappen studeerde. Centraal in het boek staan de ziekte en dood waarmee het gezin waarin zij opgroeit, te maken krijgt. Vooral gaat het er daarbij om wat dat met haar geloof doet. Het boek leest gemakkelijk weg, maar tegelijk schopt het heilige huisjes omver en roept het diepe levensvragen op. Op de achterkant staat: “Ik geloof dat wij God missen. Ik zou het geloof in God nooit iemand willen aanpraten of mij boven atheïsten willen verheffen. Ik weet dat er goede gronden zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik dat de meeste mensen er gewoon verdriet van hebben dat hij er niet is.”

Het is een indrukwekkend boek!

We beginnen na Aswoensdag. op donderdagavond 2 maart; de data daarna zijn: de donderdagavonden 6, 16, 23, 30 maart en 6 april.

We komen steeds een uur bij elkaar, van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Voor elke keer geef ik de bladzijdes van het boek, waar we over gaan praten.
Plaats van samenkomst is ’t Gebouwtje in Leermens, ingang naast Wierdeweg 16.
Kosten: geen.

Voor informatie en opgave: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Avondmuziek met Collegium Musicum Loppersum

Onder de titel Lopster Avondtmusyck is er op zondag 5 maart om 19.00 uur weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Schitterende koorwerken van Palestrina, Hammerschmidt, Goudimel en Purcell zullen gezongen worden door de koren van het Collegium. Thema is dit keer: Luther en muziek uit ‘getijden van Reformatie’. Laat u verrassen door de muzikale verbindingen uit die tijd tussen Rome en Reformatie. De samenzang wordt begeleid door organist Jan Luth, dirigent van de koren is Jelke Hamersma. Voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman.

Toegang uiteraard gratis, er is een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Filmavond: The Last Temptation of Christ (1988)

De filmavonden in de Vredekerk staan deze maanden in het teken van Jezus: vier films uit vier decennia over het leven van Jezus. Op vrijdag 10 maart staat de derde film uit de reeks op het programma: The Last Temptation of Christ van regisseur Martin Scorsese (niet te verwarren met de bloederige film The Passion of the Christ van Mel Gibson!)

In deze film zien we een Jezus (gespeeld door Willem Dafoe) die sterk twijfelt aan zijn opdracht. Is hij wel echt de Messias? Is de stem die hij hoort afkomstig van God, of van een boze geest? Jezus’ leven is in deze film een constante worsteling tussen zijn menselijkheid en zijn goddelijkheid.

Datum: vrijdag 10 maart
Plaats: Vredekerk
Aanvang: 19:45
Toegang is gratis.
Meer informatie:
Melson Zwerver, tel. 0596851382
melson@melson.nl
PS: Schrijft u ook alvast de datum en titel van de laatste film in de serie in uw agenda: 7 april, Jesus Christ Superstar (1973).

Verslagje pannenkoeken maaltijd

De Veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens die 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten. Het was natuurlijk jammer om dat allemaal weg te gooien daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconie van wijk Maarland en wijk Loppersum hebben deze traditie dit jaar ook weer georganiseerd.
Bakkers bedankt voor de lekkere pannenkoeken en de ruim 60 eters bedankt voor de fijne avond.

Clustercombo werkt mee aan PKN-dienst Loppersum

Aanstaande zondag 26 februari om 9.30 u., zal het Pinkster clustercombo olv. Anne Nijland, haar medewerking verlenen aan de PKN-dienst dat als thema heeft: Proost!, in de Vredekerk, Burg. v.d Munnikstraat 16, te Loppersum.
Het jongerencombo is vorig jaar bij gelegenheid  ontstaan en heeft haar medewerking  verleend aan de bijzondere Pinksterdienst in de Gereformeerde Kerk in ’t Zandt. Deze was  uniek omdat de Gereformeerde Kerk  ’t Zandt/ Godlinze   samen met de wijkgemeenten Loppersum en Maarland, de Protestantse Gemeenten Spijk/ Losdorp en die van Bierum/Holwierde/ Krewerd samen een cluster vormen waarbinnen sinds vijf jaar, een samenwerkingsverband bestaat. Uit deze samenwerking is vorig jaar één gezamenlijke Pinksterviering geboren. Dit was een groot succes. Er mochten ongeveer 400 mensen welkom geheten worden, en heeft als gevolg dat er dit jaar weer een Pinksterdienst zal zijn, en nu in de Vredekerk te Loppersum.
Vanwege het succes van vorig jaar heeft wijkgemeente Loppersum het combo gevraagd weer samen te komen om haar medewerking te verlenen in de dienst van aanstaande zondag.

Nieuws van ons cluster Hogeland-Oost

Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Het cluster Hogeland-Oost wordt gevormd door de PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland.

Afgelopen jaar hebben samen met de kerken uit ons cluster een feestelijke pinksterdienst mogen vieren. Hierop kwamen veel positieve reacties en de kerkenraden hebben besloten om in 2017 de pinksterdienst weer gezamenlijk te vieren.
Samen zingen, samen bidden en samen komen rondom de boodschap van Pinksteren is ons doel. Op deze manier kunnen we ook als clustergemeenten elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen.
Dit jaar is de pinksterdienst op zondag 4 juni  om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.
De Vredekerk heeft een grote kerkzaal, ruimtes voor de kinderen en gelegenheid om na de dienst samen koffie te drinken.
U komt toch ook?
In de volgende kerkbladen zal meer informatie staan.
U bent alvast VAN HARTE UITGENODIGD om deze bijzondere dienst mee te vieren!

Namens de voorbereidingsgroep,
Neeltje Wiersma, voorzitter (tel. 0596-582088)

 

Clustercombodienst 26-2-2017 Vredekerk Loppersum

Op zondag 26 februari a.s. zal het clustercombo haar medewerking verlenen aan de dienst in de Vredekerk. Dit is hetzelfde combo als van de Pinksterdienst in 2016 in ‘t Zandt. Het bestaat uit leden van de gemeenten van het cluster HogelandOost: Gereformeerde Wijkgemeente Loppersum, Hervormde Wijkgemeente Maarland, Protestantse Gemeente SpijkLosdorp, Protestantse Gemeente BierumHolwierdeKrewerd, Gereformeerde Kerk ‘t ZandtGodlinze.

Naast het combo zal ook  de organist liederen begeleiden. Het belooft een vrolijke dienst te worden met leuke toegankelijke liederen. Iedereen is van harte welkom.

 Ds. Marco Roepers