Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Running Diner in de 4 kerken van Loppersum

Lekker eten in de kerk!

Op vrijdag 13 april organiseert de Missionaire Werkgroep Loppersum voor de vierde keer een Running Diner. Het principe is heel eenvoudig. Je dineert op verschillende adressen in Loppersum volgens een van tevoren vastgesteld schema.

Je wordt ontvangen op een bepaald adres en daar geniet je van het voorgerecht, daarna vertrek je naar een volgend adres voor het hoofdgerecht en zo ga je door tot en met het laatste adres.

Kortom: genieten van een volledig en vooral verrassend en gezellig diner!

Het diner begint om 17.30 uur in de Vredekerk (voorgerecht). Daarna gaan we naar het gebouw van Waardevol Leven (hoofdgerecht) en vervolgens naar het gebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (nagerecht). We sluiten af in de Petrus en Pauluskerk voor koffie en thee.

Iedereen die zin heeft in een leuke avond en wil meedoen is welkom. Oud(-er) en jong, kerkelijk of niet, maakt niet uit! Kom samen met je partner, broer, zus, buurvrouw, vader, dochter of je hele buurt….

Het gaat om het avontuur, elkaar ontmoeten en een avondje gezelligheid.

Tussen de gangen door loopt of fietst ieder op eigen gelegenheid naar de volgende locatie. Als u met de auto van huis gehaald wilt worden en tussendoor ook vervoer nodig hebt dan is er vervoer beschikbaar. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Voor de organisatie is het belangrijk om je op te geven. Dit kan tot en met zaterdag 7 april. Dit kan op 3 manieren:

  1. via de intekenlijsten in de kerken
  2. telefonisch bij Willemien Gerrits telefoonnummer 0644215721
  3. via de mail naar Jelly Maneschijn,  j.maneschijn69@gmail.com.

Verder zoeken we  mensen die een deel van het koken van het diner op zich willen nemen.  Bijvoorbeeld alleen het voorgerecht of alleen het hoofdgerecht. Maar als een lekker toetje je specialiteit is geef je dan ook hiervoor op.

Opgave hiervoor kan via de mail, telefoon of opgavelijsten die in de kerken aanwezig zijn.

Graag tot ziens en alvast eet smakelijk!!!

Missionaire werkgroep Loppersum

4 april Johannesleeskring

Johannesleeskring

Op woensdag 4 april is de volgende avond van de Johannesleeskring. We lezen dan Johannes 7:   Jezus op het Loofhuttenfeest. Ook dit gedeelte geeft weer stof genoeg om over na te denken. We beginnen om 20:00 uur in het Jeugdhonk.

Ds. Marco Roepers

Paasontbijt

Als  opmaat naar de  Paasdienst zondag 1 april om 10.00 uur, is er het traditionele paasontbijt in  Elthato. U wordt van harte uitgenodigd om  hier aan deel te nemen. Om 08.45 uur staat  de deur open, om 09.00 uur begint het ontbijten. Wilt u zich van te voren opgeven en doorgeven met hoeveel personen? Het liefst vòòr 26  maart.  Dit kan bij de koffietafel of via de mail bij:

a.k.dallinga@home.nl.

Namens  de  voorbereidingscommissie,

Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra

Kinderpaaswake

Op zaterdag 31 maart houden we een kinderpaaswake om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk.  We gaan luisteren naar verhalen, we zingen liedjes, steken kaarsen aan en bidden en gedenken zo dat Jezus voor ons stierf aan het kruis. Ook de ouders zijn weer van harte uitgenodigd.

Namens de kindernevendienst, Hanneke Reinders

Palmpasen

Op zondag 25 maart vieren we Palmpasen in Zeerijp. We gaan met de kinderen weer een mooie Palmpasenstok maken. Omdat dit wat meer tijd kost dan dat we tijdens de preek zouden kunnen doen, mogen de kinderen gelijk om 09.30 uur naar Elthato komen. Na de preek komen we dan in de dienst onze mooie stokken laten zien aan alle mensen in de kerk.

Tienerdienst op 25 maart in Zeerijp

Op palmzondag 25 maart is er Tienerdienst tijdens de gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp om 09:30. Deze dienst is ter voorbereiding voor de Tienerkerkdienst op 13 mei. We hopen op een leuke voorbereiding met allerlei creatieve ideeën. Dus kom ook naar de kerkdienst en doe met ons mee!

Het team van Tienerdienst

symbolisch bloemstuk 4e zondag 40 dagen tijd

Uitleg Symbolisch Bloemstuk.
De bloemschikking van deze 4e de zondag in de Veertigdagentijd
verwijst naar een gedeelte in het Evangelie naar Johannes,
het verhaal van vijf broden en twee vissen.
Onderweg in de woestijn van deze wereld leert Jezus ons delen.
Want waar mensen leren breken en delen,
daar zal genoeg zijn voor iedereen.
Onvoorwaardelijke liefde die leven geeft en vreugde brengt.
In de bloemschikking zien we roze bloemen, vijf en twee.
Op de 4 de zondag breekt het licht van Pasen alvast een beetje door:
dat zorgt voor roze lichtpuntjes in het paars.
Achter de deur branden 4 paarse kaars

Paasgroeten Kaartenactie

Jezus  zei: ik zat gevangen en u gij hebt mij bezocht.

Daarom stelt de diaconie u ook dit jaar in de gelegenheid om paasgroeten-kaarten te versturen naar gedetineerden  in zowel binnen-  als het buitenlandse gevangenissen.

Het gaat veelal om gevangenen die om politieke reden of hun geloofsovertuiging  gevangen zitten in Nederlandse- of in het buitenlandse gevangenissen.

Op zondag 4, 11 en 18 maart staat de diaconie achter in de kerk waar u de kaarten kunt kopen.  U hoeft alleen uw naam en een goede wens op de kaart te schrijven.

De kaarten die voor Nederlandse gevangenen bestemd zijn worden door gevangenispredikanten verdeeld onder de gedetineerden.

Kaarten bestemt voor buitenlandse gevangenen worden verstuurd door de diaconie.

Steek deze mensen een hart onder de riem?

U doet toch ook mee aan deze actie?

Diaken in Maarland

Zo’n vier jaar geleden ben ik door Tjalling gevraagd voor de functie van diaken. Ik was  verbaasd want zo’n trouwe kerkganger was ik niet.  Na  ampele overwegingen (hoe zou er gereageerd worden op mijn benoeming als diaken) heb ik ja gezegd. En ik heb nooit spijt gehad van mijn toezegging. Ondanks het feit dat ik weinig in de kerk kwam, kreeg ik een warm onthaal.

Een onthaal van de kerkenraad, maar ook van gemeenteleden. Het voelde als een warm bad. Ik had geen idee wat me te wachten stond.

Het eerste jaar bestond voor mij voornamelijk uit  luisteren en meedraaien. Luisteren naar de mening van anderen tijdens de kerkenraadsvergaderingen, tijdens de diaconievergaderingen, de gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de Vredekerk en de gezamenlijke vergadering met de diaconie van de Vredekerk. Meedraaien met diensten van Schrift en Tafel, meedraaien in de diensten  samen met de Vredekerk. 

“Lieve hemel hoe houd ik het allemaal uit elkaar”,  maar gelukkig kreeg ik langzaamaan grip op de zaak. Soms was  een zakelijke vergadering nodig  om lopende zaken te bespreken. Maar er waren ook vergaderingen waar discussie gevoerd werd met respect voor de mening van een ander.

Een keer per jaar is er een vergadering “met de voeten op tafel”. Een vergadering die vooraf gaat aan een gezamenlijke maaltijd, klaar gemaakt door de leden van de kerkenraad. Daarna is er tijd en ruimte om te praten over zaken waar in de reguliere vergaderingen niet aan toe gekomen wordt. Ik heb dat ervaren als een extra dimensie, een diepgang. Uiteraard werden deze vergaderingen, naar goed Maaslands gebruik, afgesloten met een hapje en een drankje.

Als diaken krijg je best veel op je bordje; naast de vergaderingen kwamen ook organisatorische zaken aan de orde zoals een collecterooster maken, bloemen regelen voor de kerkdienst,  dienst van Schrift en Tafel mee helpen verzorgen. En ik ben vast nog taken vergeten te benoemen. Diakenen zijn helpers en doeners. Met een open oog voor kwetsbare mensen. Met die gedachte zijn we samen met de Vredekerk de Diaconale Tuin gestart. Twee jaar lang hebben we met vrijwilligers groente verbouwd voor de voedselbank Het Hogeland. Het experiment was de moeite waard, maar door gebrek aan menskracht zijn we gestopt met de tuin. Gelukkig kunnen we de voedselbank Het Hogeland ondersteunen met een financiële bijdrage. Een bijdrage die is geoormerkt; van onze bijdrage mag groente en fruit gekocht worden.

Na vier goede, inspirerende jaren stop ik in mei als diaken van Maarland. Niet uit onvrede maar omdat ik toe ben aan andere uitdagingen. Ik weet nu al dat ik het ook ga missen. Geen diaconievergaderingen meer bijwonen. Diaconievergaderingen van Maarland, maar ook diaconievergaderingen samen met de diaconie van de Vredekerk. De jaarlijkse afsluitende diaconievergadering voor de zomervakantie bij Henk en Erna,  afgesloten met het beroemde Maarlandse  hapje en drankje. De gezamenlijke vergaderingen, de notulen van alle vergaderingen. Kortom alle ins en outs. Ik ga aan de zijlaan staan maar blijf betrokken bij Maarland. Ik hoop dat ik met mijn verhaal mensen heb geïnspireerd die, als ze gevraagd worden om mijn diakenstokje over te nemen, ja zeggen. Ja zeggen omdat het de moeite waard is om mee te denken en richting te geven aan de Maarlandse gemeente in de toekomst.

Marijke Maas

Avondmuziek

Op zondag 11 maart is er om 19.30 uur weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk. U / je kunt hierbij genieten van de prachtige zang van de koren van het Collegium Musicum Loppersum in een liturgische setting. Dirigent van de koren is Jelke Hamersma. De samenzang in deze Avondmuziek wordt begeleid door Henk de Vries, hij zal ook een orgelspel verzorgen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman. Het leidmotief van de dienst zijn de woorden van Psalm 24, vers 1 en 2:

Van de Eeuwige is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft Hij haar verankerd.

Tijdens de gebeden is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Iedereen van harte welkom!