Categoriearchief: Nieuws

image_pdfimage_print

Week van gebed voor de eenheid

Op donderdag 25 januari om 19.30 uur organiseren de gezamenlijke Lopster kerken een bijeenkomst in het Dorpshuis in Loppersum. In de Week van gebed voor de eenheid willen we laten zien dat wij – ondanks alle verschillen in beleving – samen hetzelfde fundament hebben.

Namens elke gemeente zal iemand het woord voeren over het thema Recht door zee. Aansluitend wordt een lied gezongen, dat past bij de geloofstraditie waaruit de verschillende voorgangers komen. Tot slot zullen we samen bidden.

De vier kerken van Loppersum zijn: de Waardevol Leven Gemeente, de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde wijkgemeente Loppersum en de Hervormde Wijkgemeente Maarland.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Vrolijke en vlotte gezinsdienst

Vrolijke en vlotte gezinsdienst met clustercombo in de Vredekerk te Loppersum

In de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum is er zondag 21 januari om 9:30 uur een kerkdienst met het combo onder leiding van jeugdwerker Anne Nijland. Het thema van deze dienst is “Een parel in Gods hand”.  Het combo zal de vlotte liederen begeleiden. Ds. Roepers houdt een korte en eenvoudige overweging. De dienst is gericht op het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren.

Het clustercombo is een jonge muziekgroep opgericht vanuit de samenwerkende gemeenten van het cluster Hogeland-Oost van de Protestantse Kerk. Dit cluster bestaat uit de Protestantse Gemeenten Spijk-Losdorp, Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland en de Gereformeerde Kerk van  Zandt-Godlinze. Het combo heeft als doel om als band  diensten  met een vrolijke sfeer te begeleiden  in de verschillende gemeenten. Anne Nijland, kerkelijk jongerenwerker te Groningen, is vanaf het ontstaan van het combo er nauw bij betrokken geweest.

Fakkeloptocht

Het kan u bijna niet zijn ontgaan. De Fakkeloptocht die wordt gehouden op vrijdagavond 19 januari om 19.30 uur op de Vismarkt in Groningen.

Iedereen wordt wederom opgeroepen om de aandacht te vragen voor de aardbevingsproblemen die er in de provincie Groningen zijn, en mee te lopen.

De actie wordt ondersteund door Platform Kerk en Aardbeving, en de kerkenraad heeft ook gemeend deze actie te steunen.

Leerhuis: Tot de kern komen

In de maand november zijn wij met een aantal wijkwerkers en ouderlingen drie keer bij elkaar geweest en hebben onder leiding van Gerda Potze gesproken over het voeren van gesprekken binnen het pastoraat. De deelnemers kwamen uit het  Cluster Hogeland-Oost. Het leerhuis stond in het winterprogramma 2017-2018.

Er is vaak een bepaalde terughoudendheid. Je gaat de drempel bij de ander over en treedt het huis van die ander binnen. Dit vraagt nogal wat. Voor de meesten is het lastig, je wilt het graag op een goede manier doen, maar dit is o zo moeilijk. Je komt namens de kerk, maar je neemt jezelf ook mee, dat vraagt om een juiste houding.

Afbeeldingsresultaat voor Johan Smit: Tot de kern komen, de kunst van het pastorale gesprek.Gerda gebruikte hierbij als uitgangspunt het boekje van Johan Smit: Tot de kern komen, de kunst van het pastorale gesprek.

Er wordt  in dit boekje dieper ingegaan  hoe je van een gesprek, een pastoraal gesprek kunt maken. En dat dit lastig is, hebben we aan den lijve ervaren. Hoe stel je in een pastoraal gesprek de vragen op een dusdanige manier dat je wat verder komt dan feiten en gevoelens. Hoe kom je bij de kern van levensbeschouwing en spiritualiteit.

A: eerst treedt de pastor de cirkel van de feiten binnen
B: daarna de cirkel van de gevoelensOK
C: vervolgens de cirkel van de levensbeschouwing (praten óver God)
D: en ten slotte de cirkel van de spiritualiteit (God ontmoeten)

 

De gesprekken vonden plaats in een goede sfeer. Het waren drie leerzame avonden.

Namens de deelnemers van dit leerhuis,
Jannie Smid, Losdorp.
Greetje Nomden, Loppersum.

Zegendienst

In de eerste dienst van het nieuwe jaar is het thema ‘zegenen’. Het zal gaan over de betekenis van de zegen voor ons persoonlijk. We denken daar over na vanuit wat Henri Nouwen, de inmiddels overleden hoogleraar en priester, schrijft in een van zijn vele boeken: één van de gehandicapten met wie hij samen woont in de Ark gemeenschap, vraagt hem om een zegen.

Als Henri Nouwen de man een kruisje op het voorhoofd geeft, is die niet tevreden. Hij wil een echte zegen, hij verlangt naar handen die hem aanraken, met aandacht en met woorden van God. We lezen in de dienst uit het evangelie, hoe bij de doop van Jezus een stem klinkt uit de hemel: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Wij mogen het ook horen als gesproken tot ons: jij bent mijn geliefde zoon / mijn geliefde dochter, in jou vind ik vreugde.

De dienst vindt plaats in de Donatuskerk in Leermens en begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman.

Meditatie in de 40 dagentijd

In de 40 dagentijd wil ik graag een aantal keer met een groepje mediteren. Het zullen korte bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Hopelijk ga je daarna met rust in je lichaam en voedsel voor je ziel verder de 40 dagen door. In de eerste bijeenkomst oefenen we wat basisbeginselen van meditatie. Tijdens de andere bijeenkomsten lezen we een Bijbeltekst en / of een gedicht met hart en ziel. Het gaat er daarbij niet om wat er precies bedoeld is, maar wat je zelf raakt. We maken gebruik van verschillende vormen van christelijke meditatie, die oude wortels hebben in de middeleeuwen. Het zijn simpele handreikingen die gemakkelijk te oefenen zijn. Iedere bijeenkomst zullen we beginnen met een lichaamsmeditatie: met je gedachten ga je je lichaam langs. Dit is bedoeld om tot rust te komen, om de dingen van alledag even de dingen te laten. Ik wil proberen om in ieder geval eenmaal een meditatie te doen bij een Bijbeltekst (of een gedicht) die in een kerkdienst ook gebruikt zal worden. Zo wordt de meditatie tegelijk een voorbereiding op een dienst.

De avonden zijn op 15 en 22 februari en 8, 15 en 22 maart. Ze vinden plaats in het koor van de Petrus en Pauluskerk, maar als het te koud is zitten we in de consistorie (de deur aan de zijkant, Wirdumerweg is open).

Opgave kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Groep voor Ontmoeting en Gesprek

De Groep voor Ontmoeting en Gesprek bestaat uit tien tot vijftien mensen van achter in de twintig tot achter in de vijftig. De naam zegt al wat we zo ongeveer doen. Eens in de maand komen we samen om elkaar te ontmoeten en daarbij een avond te praten over geloof, Bijbel en ons leven. Dat gaat altijd in een informele sfeer. De groep bestaat uit zo’n vijftien deelnemers, maar we komen meestal samen met z’n zevenen of achten. Want iedereen heeft het druk met van alles. Het afgelopen half jaar hebben we aantal keer gepraat over het thema ‘groeien’, hoe dat een rol speelt in je leven en in je geloof. Het zijn heel alledaagse en tegelijk bijzondere gesprekken, die beginnen met een Bijbeltekst en gaan over ons leven in deze maatschappij.

Het komend halfjaar gaan we weer een aantal oudere en wijzere (zoals we hebben gemerkt) gemeenteleden interviewen. Het is de bedoeling dat dat gesprekken worden, die onze kijk op het leven verdiepen. Als je mee wilt doen, hartelijk welkom! Bel of mail even met:

Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82 of ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Sander de Hosson in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 1 februari om 20.00 uur komt Sander de Hosson in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, met als specialisaties longkanker en palliatieve zorg. Hij is ook columnist van het Dagblad van het Noorden. In zijn columns schrijft hij over zijn ervaringen als arts. Wat daarin opvalt is de menselijke maat: hij combineert zijn professionele vaardigheid met nabijheid aan patiënt en familie. Met één van zijn columns in het Dagblad won De Hosson de Global Lung Cancer Award, een prijs van 36 patiëntenorganisaties wereldwijd. Sander de Hosson zal op deze avond geïnterviewd worden over zijn kijk op het leven. Daarbij zal het gaan over zijn werk als arts, hoe hij als mens omgaat met vragen rond leven en dood.

De avond met Sander de Hosson is een initiatief van onze beide wijkgemeenten samen en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman en Peter de Haan / Pé Daalemmer te gast waren. De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.

Deze activiteit is georganiseerd door De Kerk Draait Door: Ronald Dijkhuizen, Agnes Klunder, Andries Broekhuizen, Ko Wiersema, Marco Roepers, Tjalling Huisman.

Catechisatie

Catechisatie klas 1 t/m 3 V.O. in januari 2018
De catechisatiegroep klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs komt in januari bij elkaar op woensdag 10 en 24 januari in het Jeugdhonk van de Vredekerk om 19:00 uur. De catechisatie duurt een klein uurtje.

Catechisatie voor klas 4 t/m 6 van het V.O. in januari 2018
De catechisatiegroep van klas 4 t/m 6 komt op dinsdag 16 en 30  januari bij elkaar in het Jeugdhonk van de Vredekerk om 20:00 uur. De catechisatie duurt goed een uur.

Ds. Marco Roepers

Vervolg spelletjesavonden

We hebben al een paar hele gezellige spelletjesavonden gehad. Daarom gaan we hier in het nieuwe jaar mee door. We spelen spelletjes als klaverjassen, rummikub, sjoelen, kolonisten van Catan, en ook triominos blijkt populair te zijn. Wij zorgen zoveel mogelijk voor alle spellen, en anders nemen deelnemers zelf spellen mee.

De nieuwe data in het nieuwe jaar zijn: 13 januari, 10 februari, 10 maart en 7 april. De avonden beginnen om 19:30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Opgeven kan via de mail: hannekereinders17@hotmail.com of telefonisch: 550819. De zondag voor de spelletjesavond liggen er ook opgave formulieren in de hal van de Vredekerk. Opgeven kan telkens tot de vrijdag voor de spelletjesavond. We vragen een bedrag van 3, euro voor het eten en drinken.

We hopen er ook in het nieuwe jaar weer gezellige avonden van te maken.

Groetjes Johan en Hanneke Reinders