image_pdfimage_print

Over de diensten 18 jan t/m 15 feb

Afscheid Jan Kempenaar
In de dienst van zondag 18 januari nemen we afscheid van Jan Kempenaar in zijn functie van koster. Vijfenveertig jaar lang heeft hij voor de kerk gezorgd. Met vriendelijke zachtmoedigheid, vasthoudendheid en organisatietalent heeft hij dit werk gedaan. En altijd een bron van rust en relativering. Vijfenveertig jaar, dat betekent ook talloze keren met Nieuwjaar de klok geluid en een borrel geserveerd; en ik vermoed er zelf ook één gedronken. Dit jaar heeft hij dat voor het laatst als koster gedaan en wel samen met Dick Stoter! Fijn dat Dick Stoter Jan per 1 januari heeft opgevolgd!

 Zondag 18 januari, Tweede na Epifanie
Vandaag zijn er twee diensten.
Om 9.30 uur is er een federatiedienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst neemt Jan Kempenaar afscheid als koster van de Petrus en Pauluskerk. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is Dennis Wubs.

Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 25 januari, Derde na Epifanie
In de Donatuskerk in Leermens is ds Wike Spoelstra voorganger, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor Bokamoso, dat zich inzet voor een hoopvolle toekomst voor vrouwen in Afrika. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 1 februari, Vierde na Epifanie
Twee diensten zijn er vandaag, op deze zondag van het Werelddiaconaat.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, achter het orgel hoort u Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een federatiedienst, waarin ds Marco Roepers voorgaat. Organist is Gerrit Huizenga.

In beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor vervoer naar Baflo.

In beide diensten is de eerste inzameling voor het Werelddiaconaat, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 februari, Vijfde na Epifanie
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Wilko Middel kunt u horen spelen op het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de eigen kerk.

Zondag 15 februari, Zesde na Epifanie
Op deze zondag is er een dienst ’s morgens en een dienst ’s avonds, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is er een regiofederatiedienst. Ab Grambergen kunt u daar horen spelen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor ons kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondmuziek, met de prachtige klanken van het Collegium Musicum Loppersum. Voorganger en organist zijn dezelfden als des morgens.

Er is een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Over de diensten 14 dec t/m 18 jan

Zondag 14 december, Derde Advent
Vandaag is er dienst in Zeerijp, de Jacobuskerk. Henk de Vries bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.
De eerste inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Zondag 21 december, Vierde Advent
Vier diensten zijn er vandaag.
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Gerda Potze en Elske Kramer, organist is Jan Smid.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Pol uit Zuidhorn, organist is Gerrit Huizenga.Inzamelingen in deze beide diensten zijn voor het werk
van onze eigen diakenen en voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

’s Middags om 16.30 uur is er het traditionele kerstfeest in de Dorpskerk in Eenum. Dit jaar zal er zang zijn van het Losdorpster(shanty)koor onder leiding van Harm op ’t Holt. De samenzang wordt begeleid vanachter het orgel door Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

’s Avonds om 19.30 uur is er de jaarlijkse kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het mannenkoor uit Leek komt zingen, voorganger is Jan Windt. De opbrengst van de collecte is voor opvang van de kinderen uit Tsjernobyl.

Dinsdag 23 december, Kinderkerstnacht
‘Ga mee door de poort’ is het thema van de Kinderkerstnachtdienst op dinsdag 23 december om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Het geboortefeest van Jezus wordt gevierd door middel van een kerstspel, zang en muziek. Veel kinderen spelen mee en gaan samen door de poort van licht en vrede. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te vieren.

Er zal tijdens de dienst ook gecollecteerd worden. De opbrengst is bestemd voor Stichting Leergeld. Deze stichting steunt schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.

De kinderkerstnachtdienst wordt georganiseerd door de kindernevendienst van wijkgemeente Loppersum en wijkgemeente Maarland

Woensdag 24 december, Kerstavond
Op deze avond zijn er twee diensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Donatuskerk in Leermens. Het is een ontmoetingsdienst (van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland samen) voor jong en oud met als thema: De ster wijst je de weg. Voorganger is ds Sybrand Alblas, organist is Wilko Middel.
Na afloop van de dienst is er chocolademelk en glühwein.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het popkoor Ripa onder leiding van Ianthe Paternoster zal een aantal liederen zingen. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Bij mooi weer is er chocolademelk en glühwein op het Marktplein, na het zingen van Ere zij God; anders blijven we in de kerk.

In beide diensten is er een inzameling voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Donderdag 25 december, Kerstmorgen
Twee federatiediensten zijn er op deze kerstmorgen, beide beginnen om 10.00 uur!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, organist is Bouke van der Ploeg. Het koor Excelsior zal zingen.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, Anjo de Haan is organist. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries, zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

In beide diensten wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de knel en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 28 december, Eerste na kerst
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, achter het orgel hoort u Wilko
Middel. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Woensdag 31 december, Oudjaar
Om 19.30 uur is er een federatiedienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de samenzang wordt begeleid met orgelmuziek door Ab Gramsbergen.
Inzamelingen zijn er voor het werk van de Wilde Ganzen en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 januari, Epifanie
Vandaag de eerste dienst in het nieuwe jaar. Het is een federatiedienst voor de hele regio, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat. Wie het orgel bespeelt, blijft nog even een verrassing. De dienst wordt gehouden in Loppersum, in de Vredekerk en begint om 9.30 uur.

Er kunnen weer (houdbare) levensmiddelen ingeleverd worden, de diaconie brengt die naar de Voedselbank.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, een stichting die kinderen ondersteunt uit gezinnen met weinig geld. De tweede rondgang is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 11 januari, Doop van de Heer
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. Wie het orgel bespeelt is nog niet bekend, voorganger is ds Tjalling Huisman.
De eerste inzameling is voor het werk van de Stichting de arme kant van Groningen en Drenthe, de tweede inzameling voor ons eigen kerkenwerk onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.

Zondag 18 januari, Tweede na Epifanie
Vandaag zijn er twee diensten.

Om 9.30 uur is er een federatiedienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst neemt Jan Kempenaar afscheid als koster van de Petrus en Pauluskerk. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend. Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de diaconie.

Over de diensten 16 nov t/m 14 dec

Zondag 16 november, tweede van de Voleinding
Twee diensten staan er voor vandaag op het rooster, met twee gastvoorgangers. Beiden beginnen om 9.30 uur. Een Federatiedienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, organist is Gerrit Huizenga.

Ook is er dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, organist Wilko Middel.

Inzamelingen zijn in beide diensten gelijk: de eerste is voor het werk van Kerk in Actie, de tweede voor het bekostigen van ons eigen kerkenwerk.

Zondag 23 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we de namen van de overledenen, voor ieder zetten we een rode roos in een vaas. En we noemen de namen van kinderen die geboren zijn, voor hen zetten we een wit roosje in de vaas. Samen staan we in het koor om brood en druivensap te delen.

De dienst is dit jaar in de Donatuskerk in Leermens. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Jan Smid zal met orgelmuziek de gemeentezang begeleiden. De dienst begint gewoon om 9.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van het Ronald McDonaldhuis in Groningen, dat ouders van zieke kinderen de mogelijkheid van overnachting geeft in de buurt van het ziekenhuis. De tweede is voor het eigen kerkenwerk.

 Vrijdag 28 november, avondmaal in Wiemersheerd
Vandaag om 19.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. Iedereen van harte welkom!

 Zondag 30 november, Eerste Advent
Twee diensten zijn er vandaag:
Om 9.30 uur in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Bouko Tiggelaar. Inzamelingen zijn er voor de Stichting Vluchteling en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondmuziek / vespers in samenwerking met het Collegium Musicum Loppersum in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het koor van het Collegium zal zingen onder leiding van Jelke Hamersma, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Er is een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 7 december, Tweede Advent

Weer twee diensten zijn er vandaag, die beide om 9.30 uur beginnen: In de Mariakerk in ’t Zandt gaat onze eigen Prof. dr Riet Bons – Storm voor. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gaat ds Tjalling Huisman voor in een Federatiedienst. Jan Smid bespeelt het orgel.

Naar beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt er voor dat de spullen daar komen. Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank, de tweede voor het eigen kerken-werk.

Zondag 14 december, Derde Advent
Vandaag is er dienst in Zeerijp, de Jacobuskerk. Henk de Vries bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Over de diensten 5 okt t/m 16 nov

Zondag 5 oktober, Israëlzondag
Op deze Israëlzondag zijn er twee diensten:
Een Federatiedienst van Schrift en Tafel. Deze dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Organist is Gerard Kadijk, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kerk en Israël en voor ons eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 12 oktober, vierde van de herfst
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp.
Dennis Wubs hoort u achter het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Op deze zondag kunt u weer houdbare levens-middelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt voor vervoer. Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank, de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 19 oktober, vijfde van de herfst
Drie diensten zijn er vandaag.
In Leermens is er om 9.30 uur in de Donatuskerk een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Bertus Huizing, organist is Wilko Middel.

Een Federatiedienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Bouke van der Ploeg. Er is een feestelijke dienst omdat dan Annelie Robine Reinders, dochter van Johan en Hanneke en zus van Elize en Jocelien wordt gedoopt.

Het is vandaag Werelddiaconaatszondag. De eerste inzameling gaat daarom naar het werk van Kerk in Actie, de tweede is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Themadienst in de Dorpskerk in Eenum. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel hoort u Harm op ’t Holt spelen.

Zondag 26 oktober, zesde van de herfst
In de Mariakerk van ’t Zandt is er een dienst van Schrift en Tafel. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de eigen diakenen (avondmaalscollecte) en voor het eigen kerkenwerk (uitgangscollecte).

Zondag 2 november, her ingebruikname Petrus en Pauluskerk

Na anderhalf jaar restauratie is het vandaag de dag dat de Petrus- en Pauluskerk weer geopend wordt. Om 9.30 uur zullen de klokken weer luiden voor het begin van de dienst, een Federatiedienst. De beide vaste bespelers van het orgel, Ab Gramsbergen en Jan Smid, zullen beiden spelen. De Riepster Cantorij zal zingen, hopelijk (als hij in het land is) onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van Kerk in Actie in de zending en voor het eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Anjo de Haan. Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diaconie.

 Zondag 9 november, Dankdag
We vieren Dankdag in een Federatiedienst voor jong en oud in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Gerard Kadijk. Deze dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor de Voedselbank. U kunt vandaag ook weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat ze bij de Voedselbank terecht komen.

De tweede inzameling is voor het eigen kerken-werk.

Er is ’s avonds om 19.00 uur ook weer een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is daar Henk de Vries, voorganger ds Tjalling Huisman. Een inzameling voor het werk van de Voedsel-bank is er bij de uitgang.

Zondag 16 november, tweede van de Voleinding
Twee diensten staan er voor vandaag op het rooster, met twee gastvoorgangers.Beide beginnen om 9.30 uur.

Een Federatiedienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, organist is Gerrit Huizenga.

Ook is er dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen is in beide diensten: de eerste voor het werk van Kerk in Actie. De tweede voor het bekostigen van ons eigen kerkenwerk.

Over de diensten 7 sept t/m 5 okt

Zondag 7 september, dertiende zondag van de zomer
Er zijn vandaag twee diensten, bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ons eigen gemeentelid Prof. dr Riet Bons Storm, terwijl Wilko Middel het orgel bespeelt.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman. Er zijn collectes voor voedselbank en eigen kerk.

Vrijdag 12 september, Avondmaal in Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum weer een dienst waarin brood en wijn worden gedeeld. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Zondag 14 september, veertiende zondag van de zomer
Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp is er deze zondag dienst. Bouko Tiggelaar kunt u horen spelen op het orgel, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is.  De eerste inzameling is voor de organisatie Light for the world, voor betere oogzorg in Afrika en Azië. De tweede inzameling is voor onze eigen gemeentewerk.

Zondag 21 september, eerste van de herfst
In de Jacobuskerk van Zeerijp is er vandaag dienst om 9.30 uur. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist is Stef Tuinstra. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal vandaag de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Inzamelingen zijn er voor het werk van de diakenen en voor het werk van de kerkrentmeesters.

Zondag 28 september, Startzondag
Vandaag beginnen we als federatiekerken met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum. Die begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Theo Uil. Inzamelingen zijn er voor het werk van Inlia – de opvang van asielzoekers in nood – en het eigen kerkenwerk

Het programma van de Startzondag dat daarna volgt, kunt u hier vinden.

Om 12.45 uur is er nog een kort middaggebed in de Mariakerk van ’t Zandt. De voorgangers zijn daar dezelfde, organist is Bouko Tiggelaar.

’s Avonds om 19.00 uur is er een Groninger dienst in de Dorpskerk van Eenum. Voorganger is ds Oldenhuis, het orgelspel is van Harm op ’t Holt.

Zondag 5 oktober, Israëlzondag
Op deze Israëlzondag zijn er twee diensten: Een Federatiedienst van Schrift en Tafel. Deze dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Organist is (waarschijnlijk) Gerard Kadijk, voorganger is ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Kerk en Israël en voor ons eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, organist is (waarschijnlijk) Anjo de Haan.

Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie

Over de diensten 6 juli t/m 7 september

Zondag 6 juli, vierde van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk, voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor vervoer naar de voedselbank Het Hogeland.

Er zijn twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp gaat ds Hans Fortuin voor, organist is Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum gaat ds Tjalling Huisman voor, organist is Ab Gramsbergen. Dit is een federatiedienst.
In beide diensten wordt er geld ingezameld voor de Voedselbank (eerste rondgang) en het werk van de kerkrentmeesters (tweede rondgang).

Zondag 13 juli, vijfde van de zomer

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst waarin ds Tjalling Huisman voorgaat en Henk de Vries het orgel bespeelt.
Inzamelingen zijn er voor het Nationaal fonds Kinderhulp en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 20 juli, zesde van de zomer
Een federatiedienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is Barbara de Beaufort, pastoraal werker in Huizinge. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

Ook is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Daar bespeelt BertJan Zijlema, leerling van Stef Tuinstra, het orgel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Beide diensten beginnen gewoon om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor respectievelijk het werk van de eigen diaconie en het werk van de eigen kerkrentmeesters.

Zondag 27 juli, zevende van de zomer
Vanmorgen om 9.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is drs Egbert Smit, organist Dennis Wubs. Inzamelingen zijn er voor het werk van de Stichting Rusland Kinderhulp en ons eigen kerkenwerk.

Zondag 3 augustus, achtste van de zomer
Leuk dat ds Riky Chrisstoffers vandaag weer voorgaat, in een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Jan Smid bespeelt er het orgel.

Tegelijkertijd is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Atze Landman, organist Ab Gramsbergen.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat het op de goede plaats terecht komt. Ook de eerste inzameling is voor het werk van de voedselbank Het Hogeland, de tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze eigen gemeenten.

Zondag 10 augustus, negende van de zomer
Om 9.30 uur is er in de Jacobuskerk in Zeerijp een morgengebed. Voorgangers zijn André Dallinga en Elske Kramer, organist is Anjo de Haan.

De inzamelingen zijn voor Exodus, een stichting die exgevangenen begeleidt bij hun terugkeer in de maatschappij; en de tweede inzameling is voor het werk in en van onze eigen gemeente.

Zondag 17 augustus, tiende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, beide beginnen om 9.30 uur:

In de Donatuskerk in Leermens is ds Marjits Euwema uit Groningen voorganger, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger.
De opbrengst van de inzamelingen is bestemd voor het werk van eigen diaconie en eigen kerkrentmeesters.

Zondag 24 augustus, elfde van de zomer
In de Jacobuskerk van Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. Organist is Bouko Tiggelaar, ds Tjalling Huisman is voorganger.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Stichting De Regenboog, voor hulp aan dak en thuislozen. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 31 augustus, twaalfde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er vandaag in de Mariakerk op ’t Zandt. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor Amnesty International en voor het werk van en in onze eigen gemeente.

Zondag 7 september, dertiende zondag van de zomer
Er zijn vandaag twee diensten, bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ons eigen gemeentelid Prof. dr Riet Bons Storm, terwijl Wilko Middel het orgel bespeelt.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.
Er zijn collectes voor voedselbank en eigen kerk.

 

Over de diensten 25 mei t/m 6 juli

Zondag 25 mei, Zesde van Pasen
Vandaag nemen we afscheid van ambtsdragers en worden er ambtsdragers bevestigd. Afscheid nemen we van ouderling Gea Stoter, diaken Bert van der Vliet en ouderling/kerkrentmeester PieterJan Boven. Bevestigd worden als ouderling scriba Wippy Kempenaar en als ouderling/kerkrentmeester Ronald Dijkhuizen.

Dat gebeurt in een dienst in de Mariakerk in       ’t Zandt, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel hoort u Wilko Middel en als voorganger ziet u ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (de organisatie van Nacht zonder dak), de tweede voor het eigen kerkenwerk.

 Donderdag 29 mei, Hemelvaart
Vandaag hebben we gewoontegetrouw een Federatiedienst in de Dorpskerk van Eenum om 9.30 uur. Ab Gramsbergen hoort u spelen, op de preekstoel verschijnt ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de eigen diakenen en het werk van de eigen kerkrentmeesters.

Zondag 1 juni, Wezenzondag
Weer is er een Federatiedienst om 9.30 uur, maar nu in de Vredekerk in Loppersum. We delen brood en druivensap in een dienst waarin ds Marco Roepers voorgaat en waarin Jan Smit orgel speelt.

Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

De diaconie zorgt voor transport. Ook de eerste inzameling is voor de Voedselbank van Baflo en omstreken, de tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

‘s Avonds om 19.00 uur is er in de Pancratiuskerk van Godlinze een avondgebed, waaraan Wilko Middel, de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries en ds Tjalling Huisman meewerken.

Bij de uitgang kunt u / kun jij iets geven voor het werk van de Voedselbank.

Zondag 8 juni, Pinksteren
Weer vieren we Pinksteren samen in een Federatiedienst.

De voorbereiding voor deze dienst moet op het moment dat ik dit opschrijf, nog beginnen. Maar waarschijnlijk zal de dienst weer in twee kerken gehouden worden: de Vredekerk in Loppersum en de Jacobuskerk in Zeerijp. Gewoon om 9.30 uur beginnen we.

Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organisten Dennis Wubs en Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk de zending (Kerk in Actie) en het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 juni, Trinitatis
Alweer een Federatiedienst vieren we vandaag. De kinderen van groep 8 nemen afscheid van de Kindernevendienst en worden uitgenodigd door de Tienerdienst om mee te doen. Een overstapdienst dus. We komen samen in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, Theo Uil bespeelt het orgel.

Het doel van de eerste inzameling is nog niet bekend, de opbrengst van tweede rondgang is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Des avonds, om 19.00 uur, is er weer een avondgebed in Mariakerk in Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang kunt u / kun je iets bijdragen aan het werk van de Open Hof in Groningen, dat is een opvangcentrum voor dak en thuislozen.

Zondag 22 juni, tweede van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur een Morgengebed. Voorgangers zijn Janny Klungel en Gerda Potze, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Vesper met het Collegium Musicum Loppersum, weer onder leiding van Jelke Hamersma. De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is pastor Nellie Hamersma – Sluis, organist Ab Gramsbergen.

Zondag 29 juni, derde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Mariakerk van ’t Zandt. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Oxfam Novib en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 6 juli, vierde van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk, voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor vervoer naar de voedselbank Het Hogeland.

Er zijn twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp gaat ds Hans Fortuin voor, organist is Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum gaat ds Tjalling Huisman voor, organist is Ab Gramsbergen. Dit is een federatiedienst.

In beide diensten wordt er geld ingezameld voor de Voedselbank (eerste rondgang) en het werk van de kerkrentmeesters (tweede rondgang).

08-06-2014 Gezamenlijk Pinksteren

MEDEDELING PINKSTEREN

Pinksteren vieren wij op zondag 8 juni gezamenlijk in een federatiedienst. We beginnen om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum.  Na ongeveer een half uur wordt iedereen uitgenodigd om op de fiets of in de auto naar de Jacobuskerk in Zeerijp te gaan. Daar gaat de dienst verder.

Na afloop is er koffie, thee, limonade en – als het meezit – taart voor iedereen. Vergeet niet om afhankelijk van het weer een auto of fiets mee naar de kerk te nemen!

En komt u / kom je met de auto, waarschijnlijk is er dan wel iemand die mee wil rijden.

Iedereen van harte welkom!

Namens de kerkenraden, de voorbereiders: Wilma Aardse, Marco Roepers, Tjalling Huisman.

 

Over de diensten 14 april t/m 25 mei

Donderdag 17 april, Witte Donderdag
De leidraad van de diensten op deze drie dagen voor Pasen en op Pasen zelf, is het thema Met de boom des levens. Het is ontleent aan Gezang 547, gedicht door Willem Barnard.

Vandaag om 19.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen,

Bouko Tiggelaar is organist en voorganger is ds Tjalling Huisman. De avondmaalscollecte is bestemd voor het Veertigdagenproject, voor het straatpastoraat. We delen met elkaar brood en druivensap in het koor van de kerk. Aan het eind van de dienst verlaten we de kerk in stilte.

 Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
In de stilte waarmee de dienst van Witte Donderdag is afgesloten, zetten we de dienst van Goede Vrijdag voort. We komen samen in de Mariakerk in ’t Zandt om 19.30 uur. Wilko Middel bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger. Ook nu verlaat ieder aan het einde van de dienst in stilte de kerk.

Zaterdag 19 april, Paaswake
Het aanbreken van het Paasfeest vieren we in een Federatiedienst van Schrift en Tafel: de nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengedragen. We komen om 22.00 uur samen in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Ab Gramsbergen.

Zondag 20 april, Paasmorgen
In twee diensten, beide om 10.00 uur !!!, vieren wij als Federatiegemeente vandaag het Paasfeest.

In de Vredekerk in Loppersum gaat ds Marco Roepers voor, Loppersums Harmonie verzorgt de muzikale begeleiding.

In de Jacobuskerk in Zeerijp zingen Reina en Tineke Zijlstra, met begeleiding van Anjo de Haan. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten is de eerste inzameling voor het Veertigdagenproject, voor het straatpastoraat. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 27 april, Tweede van Pasen
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst. Voorganger is Prof dr Evert Jonker uit Appingedam, organist Ab Gramsbergen. De inzamelingen zijn bestemd voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 4 mei, Derde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, die beide om 9.30 uur beginnen. In beide diensten is er gelegenheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat de spullen ter plaatse komen. Ook de eerste inzameling is voor de Voedselbank Het Hogeland, de tweede inzameling in beide diensten voor het eigen kerkenwerk.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, Gerrit Huizenga is organist.

In de Donatuskerk in Leermens bespeelt Wilko Middel het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Na de dienst in Leermens zal Menno Wieringa het eerste exemplaar van zijn boek over de geschiedenis van de Donatuskerk overhandigen aan de voorzitter van de kerkenraad, Maarten Burggraaff.

Zondag 11 mei, Vierde van Pasen
Om 9.30 uur is er in de Jacobuskerk in Zeerijp een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Reina Zijlstra, organist is Dennis Wubs.

De eerste inzameling is voor het werk van de Daniëlle Stichting. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Ecuador en Nepal. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 18 mei, Vijfde van Pasen
In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een Federatiedienst. Voorganger is ds Hans Fortuin, organist Gerard Kadijk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Organist is Stef Tuinstra, voorganger ds Tjalling Huisman.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 25 mei, Zesde van Pasen
Vandaag nemen we afscheid van ambtsdragers en worden er ambtsdragers bevestigd. Dat gebeurt in een dienst in de Mariakerk in ’t Zandt, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel hoort u Wilko Middel en als voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Artsen zonder Grenzen, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Over de diensten maart april

Zondag 23 maart, Derde van de Veertigdagentijd

Een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Organist is Ab Gramsbergen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject (zie elders in dit Kerkblad), de tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 30 maart, Vierde van de Veertigdagentijd

In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk het 40dagenproject en het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 april, Vijfde van de Veertigdagentijd

Een federatiedienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Ds Wike Spoelstra gaat voor, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

Ook in de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zingt mee, terwijl Anjo de Haan het orgel bespeelt. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tienerdienst is er vandaag voor het eerst (voor zover ik weet) in Zeerijp.

Bij beide diensten kunt u/kun jij houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor vervoer van de spullen.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 april, Palmpasen

Met Palmpasen begint de Stille of Goede Week.

Om 9.30 uur is er een Morgengebed in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorgangers zijn Bertus Huizing en Janny Klungel. Organist is Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het 40dagenproject en het eigen kerkenwerk.

’s Middags om 16.30 uur in er in de Donatuskerk in Leermens een Palmpasendienst van onze beide wijkgemeenten samen, voorbereid door de leiding van de Kindernevendienst. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel zit Wilko Middel. De opbrengst van de collecte is voor World Servants.

Alle kinderen zijn uitgenodigd om vanaf 15.30 uur in ’t Gebouwtje een Palmpasenstok te komen maken.