Categorie archief: Diensten Wijk Maarland

Over de diensten 14 april t/m 25 mei

Donderdag 17 april, Witte Donderdag
De leidraad van de diensten op deze drie dagen voor Pasen en op Pasen zelf, is het thema Met de boom des levens. Het is ontleent aan Gezang 547, gedicht door Willem Barnard.

Vandaag om 19.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen,

Bouko Tiggelaar is organist en voorganger is ds Tjalling Huisman. De avondmaalscollecte is bestemd voor het Veertigdagenproject, voor het straatpastoraat. We delen met elkaar brood en druivensap in het koor van de kerk. Aan het eind van de dienst verlaten we de kerk in stilte.

 Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
In de stilte waarmee de dienst van Witte Donderdag is afgesloten, zetten we de dienst van Goede Vrijdag voort. We komen samen in de Mariakerk in ’t Zandt om 19.30 uur. Wilko Middel bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger. Ook nu verlaat ieder aan het einde van de dienst in stilte de kerk.

Zaterdag 19 april, Paaswake
Het aanbreken van het Paasfeest vieren we in een Federatiedienst van Schrift en Tafel: de nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengedragen. We komen om 22.00 uur samen in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Ab Gramsbergen.

Zondag 20 april, Paasmorgen
In twee diensten, beide om 10.00 uur !!!, vieren wij als Federatiegemeente vandaag het Paasfeest.

In de Vredekerk in Loppersum gaat ds Marco Roepers voor, Loppersums Harmonie verzorgt de muzikale begeleiding.

In de Jacobuskerk in Zeerijp zingen Reina en Tineke Zijlstra, met begeleiding van Anjo de Haan. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten is de eerste inzameling voor het Veertigdagenproject, voor het straatpastoraat. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 27 april, Tweede van Pasen
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst. Voorganger is Prof dr Evert Jonker uit Appingedam, organist Ab Gramsbergen. De inzamelingen zijn bestemd voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 4 mei, Derde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, die beide om 9.30 uur beginnen. In beide diensten is er gelegenheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat de spullen ter plaatse komen. Ook de eerste inzameling is voor de Voedselbank Het Hogeland, de tweede inzameling in beide diensten voor het eigen kerkenwerk.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, Gerrit Huizenga is organist.

In de Donatuskerk in Leermens bespeelt Wilko Middel het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Na de dienst in Leermens zal Menno Wieringa het eerste exemplaar van zijn boek over de geschiedenis van de Donatuskerk overhandigen aan de voorzitter van de kerkenraad, Maarten Burggraaff.

Zondag 11 mei, Vierde van Pasen
Om 9.30 uur is er in de Jacobuskerk in Zeerijp een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Reina Zijlstra, organist is Dennis Wubs.

De eerste inzameling is voor het werk van de Daniëlle Stichting. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Ecuador en Nepal. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 18 mei, Vijfde van Pasen
In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een Federatiedienst. Voorganger is ds Hans Fortuin, organist Gerard Kadijk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Organist is Stef Tuinstra, voorganger ds Tjalling Huisman.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 25 mei, Zesde van Pasen
Vandaag nemen we afscheid van ambtsdragers en worden er ambtsdragers bevestigd. Dat gebeurt in een dienst in de Mariakerk in ’t Zandt, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel hoort u Wilko Middel en als voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Artsen zonder Grenzen, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Over de diensten maart april

Zondag 23 maart, Derde van de Veertigdagentijd

Een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Organist is Ab Gramsbergen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject (zie elders in dit Kerkblad), de tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 30 maart, Vierde van de Veertigdagentijd

In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk het 40dagenproject en het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 april, Vijfde van de Veertigdagentijd

Een federatiedienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Ds Wike Spoelstra gaat voor, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

Ook in de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zingt mee, terwijl Anjo de Haan het orgel bespeelt. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tienerdienst is er vandaag voor het eerst (voor zover ik weet) in Zeerijp.

Bij beide diensten kunt u/kun jij houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor vervoer van de spullen.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 april, Palmpasen

Met Palmpasen begint de Stille of Goede Week.

Om 9.30 uur is er een Morgengebed in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorgangers zijn Bertus Huizing en Janny Klungel. Organist is Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het 40dagenproject en het eigen kerkenwerk.

’s Middags om 16.30 uur in er in de Donatuskerk in Leermens een Palmpasendienst van onze beide wijkgemeenten samen, voorbereid door de leiding van de Kindernevendienst. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel zit Wilko Middel. De opbrengst van de collecte is voor World Servants.

Alle kinderen zijn uitgenodigd om vanaf 15.30 uur in ’t Gebouwtje een Palmpasenstok te komen maken.