image_pdfimage_print

Over de diensten 28 juni t/m 6 sept

Zondag 28 juni, vijfde van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er een morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Elske Kramer, organist is Wilko Middel.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor Inloophuis Sigrids garden, een ontmoetingscentrum in Emmen voor mensen met kanker en hun naasten. De tweede collecte is voor ons kerkenwerk.

Zondag 5 juli, zesde van de zomer
Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, de organist is nog niet bekend.

Door een foutje in het rooster is de tweede dienst (in een van de andere dorpen) in plaats van een avonddienst, een morgendienst geworden: om 11.00 uur !!! in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Itse de Boer uit DelfzijlFarmsum, organist is Anjo de Haan.

Vooraf aan beide diensten kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 12 juli, zevende van de zomer
Vandaag is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is professor Evert Jonker, organist is Roelf Kuik. De dienst begint om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor SOS kinderdorpen en de kerk.

 Zondag 19 juli, achtste van de zomer
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De tweede dienst (in een van de andere dorpen) is in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds van Es uit Zandeweer, achter het orgel speelt Dennis Wubs. Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

 Zondag 26 juli, negende van de zomer
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Bertus Huizing en Janny Klungel, organist is Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is door de diaconie bestemd voor het werk onder blinden en slechtzienden door Bartimeus – Sonneheerdt, de tweede inzameling is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 2 augustus, tiende van de zomer
Om 9.30 uur zijn er twee diensten:
In Zeerijp, de Jacobuskerk gaat pastor Marika Meijer voor, Anjo de Haan bespeelt het orgel. In Loppersum, de Vredekerk gaat ds Riky Chrisstoffers voor in een gezamenlijke dienst, Bouke van der Ploeg bespeelt het orgel. U / je kunt vandaag ook weer (houdbare) levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland, de diaconie zorgt dat de spullen daar terecht komen. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, de tweede voor de kerk.

Zondag 9 augustus, elfde van de zomer
Er is om 9.30 uur een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Ab Gramsbergen is te horen achter het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, een stichting die zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 16 augustus, twaalfde van de zomer
Een gezamenlijke dienst is er vandaag in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is kandidaat mevrouw Davelaar, Ab Gramsbergen is organist.

De andere dienst is in Zeerijp, de Jacobuskerk. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, Stef Tuinstra is organist. Beide diensten beginnen om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 23 augustus, dertiende van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Stichting Schuilplaats, mensen die vastgelopen zijn wordt een schuilplaats en hoop op een nieuw perspectief geboden. De tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 30 augustus, veertiende van de zomer
Een morgengebed is er om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Elske Kramer en …. (dat is nog een vraagteken), maar het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. Inzamelingen zijn er voor Artsen zonder Grenzen en het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 september, vijftiende van de zomer
Vandaag is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerken, de diaconie zamelt ze in voor de Voedselbank. Er zijn in twee kerken diensten, die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Elizabeth Posthumus Meyjes uit Ten Boer voorganger, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Tjalling Huisman voorganger in een gezamenlijke dienst, het orgel wordt bespeeld door Bouke van der Ploeg. Inzamelingen in beide diensten voor de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

 

over de diensten 3 mei t/m 28 juni

Zondag 3 mei, Vijfde van Pasen
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst van Schrift en Tafel, die ook om 9.30 uur begint.

Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor het vervoer.

Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank Hoogeland. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 10 mei, Zesde van Pasen
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Mariakerk op ´t Zandt. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Bertus Huizing, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen: De eerste rondgang is voor Flying for life, medische zorg voor de armsten in Afrika, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Donderdag 14 mei, Hemelvaart
Een gezamenlijke dienst is er in de Dorpskerk in Eenum om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diaconie en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 17 mei, Wezenzondag
Vandaag hopen we in een feestelijke dienst een aantal nieuwe ambtsdragers te bevestigen. En we nemen afscheid van twee wijkouderlingen: Wilma Aardse en Luuk Tuinstra. Er zal zang zijn van twee cantorijen, die van het UMCG en natuurlijk de Riepster onder leiding van Henk de Vries. De dienst is in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur. Organist is Stef Tuinstra, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor ‘Eredienst en kerkmuziek’, de tweede voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 24 mei, Pinksteren
Dit jaar vieren we Pinksteren in een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Een paar gemeenteleden wil in deze dienst belijdenis doen, de namen hoort u binnenkort. De dienst begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, terwijl u Wilko Middel hoort spelen op het orgel.

Inzamelingen zijn er voor zending en diaconie.

Zondag 31 mei, Trinitatis
We hebben om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Mercy ships, medische hulp in ontwikkelingslanden. De tweede inzameling voor de kerk.

Zondag 7 juni, tweede van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank. De diaconie zamelt ze in.

In de Jacobuskerk van Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst waarin Egbert Smit uit Westeremden voorgaat. Organist is Henk de Vries.

De opbrengst van de inzamelingen is voor respectievelijk de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 12 juni, Avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote zaal van Zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Ook mensen van buiten Wiemersheerd zijn hartelijk uitgenodigd om te komen delen in brood en druivensap.

Zondag 14 juni, derde van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag:

Om 9.30 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een gezamenlijke dienst, waarin de kinderen uit groep acht de overstap maken van Kindernevendienst naar Tienerdienst en / of gewone kerkdienst. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman.

Het doel van de eerste inzameling wordt nog bepaald door de kinderen die afscheid nemen; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 21 juni, vierde van de zomer
Er zijn twee diensten die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Vredekerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds van der Brom uit Haren, organist is Gerard Kadijk.

In de Mariakerk in ’t Zandt is er ook een dienst. Voorganger is Jolanda Tuma, organist Jan Smid.

De inzamelingen in beide diensten zijn voor diaconie en kerk.

Zondag 28 juni, vijfde van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er een morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Elske Kramer, organist is Wilko Middel.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor Inloophuis Sigrids garden, een ontmoetingscentrum in Emmen voor mensen met kanker en hun naasten. De tweede collecte is voor ons kerkenwerk.

Over de diensten 2 apr t/m 3 mei

Voor de diensten in de Stille Week en Pasen, hebben we dit jaar als thema gekozen: Licht dat terug komt. Dat is onderdeel van een kort lied:

Licht dat terug komt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

In de Stille Week zijn er drie diensten:

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waarin de Riepster Cantorij zal zingen. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.
De inzamelingen zijn voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.
Aan het einde van de dienst verlaten we in stilte de kerk.

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
In stilte beginnen we om 19.30 uur de dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Het is een sobere dienst, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Weer verlaten we in stilte de kerk.

Zaterdag 4 april, Paaswake
Om 22.00 uur begint de dienst in stilte, maar aan het einde van de dienst staan we in de kring om brood en wijn te delen en om naar het Paasevangelie te luisteren. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst de kerk binnengedragen.

Voor deze gezamenlijke dienst komen we samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Paasmorgen, zondag 5 april
Op deze Paasmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten, beide beginnen om 10.00 uur !!!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, de samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie onder leiding van Alfons Weges.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries. Onder zijn leiding zal de Riepster Cantorij de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Voor deze diensten kunt u / kun jij ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Zondag, 12 april, Beloken Pasen
Er is een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt om 9.30 uur.
Achter het orgel Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 19 april, Derde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, ze beginnen beide om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries.

In de Vredekerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die is voorbereid door de tieners en hun leiding van de Tienernevendienst. Thema is Waar luister je naar? In deze dienst zal Theo Uil de samenzang begeleiden, voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten op deze dag zijn er inzamelingen voor de Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 26 april, Vierde van Pasen
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst.
Voorganger is ds Tjalling huisman, terwijl Ab Gramsbergen het orgel bespeelt. Er wordt geld ingezameld voor zorgcentrum Vliethoven in Delfzijl en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 mei, Vijfde van Pasen
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst van Schrift en Tafel, die ook om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor het vervoer.

Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank Hoogeland. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Over de diensten 13 mrt t/m 5 apr

Vrijdag 13 maart, Avondmaal Wiemersheerd
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal van zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 19.30 uur.

Zondag 15 maart, Vierde zondag van de Veertigdagen
Twee diensten zijn er vandaag:
Een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, waarin ds Marco Roepers voorgaat en Jan Smid het orgel bespeelt.

Een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, waarin Janny Klungel en Gerda Potze voorgaan en Stef Tuinstra het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 22 maart, Vijfde zondag van de Veertigdagen
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt bespeelt Wilko Middel het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 29 maart, Palmpasen
Twee diensten zijn er.

Om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. Vandaag hangen we twee doopbordjes op, zie het bericht hierover elders in dit Kerkblad. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, op het orgel speelt Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Na de dienst wordt de Paaskaars weggehaald uit de kerk.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Om 16.30 uur is er kinderpalmpasen in de Donatuskerk in Leermens. Ds Tjalling Huisman is voorganger en Wilko Middel bespeelt het orgel. De opbrengst van de collecte is voor de Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is.

Voorafgaand aan de korte kerkdienst, kunnen kinderen in ’t Gebouwtje een Palmpasenstok maken. Dat begint om 15.30 uur. Bij niet al te slecht weer, lopen we met de Palmpasenstokken in optocht een rondje Leermens om bij de kerk uit te komen.

Met Palmpasen begint de Stille Week, als thema hebben we dit jaar gekozen voor Licht dat terug komt. Dat is onderdeel van een kort lied:

Licht dat terug komt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

In de Stille Week zijn er drie diensten:

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waarin de Riepster Cantorij zal zingen. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De inzamelingen zijn voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.

Aan het einde van de dienst verlaten we in stilte de kerk.

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
In stilte beginnen we om 19.30 uur de dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Het is een sobere dienst, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Weer verlaten we in stilte de kerk.

Zaterdag 4 april, Paaswake
Om 22.00 uur begint de dienst in stilte, maar aan het einde van de dienst staan we in de kring om brood en wijn te delen en om naar het Paasevangelie te luisteren. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst de kerk binnengedragen.

Voor deze gezamenlijke dienst komen we samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Paasmorgen, zondag 5 april
Op deze Paasmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten, beide beginnen om 10.00 uur !!!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, de samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie onder leiding van Alfons Weges.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries. Onder zijn leiding zal de Riepster Cantorij de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Voor deze diensten kunt u/kun jij ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Over de diensten 15 feb t/m 15 mrt

Zondag 15 februari, Zesde na Epifanie
Op deze zondag is er een dienst ’s morgens en een dienst ’s avonds, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is er een regiofederatiedienst. Ab Grambergen kunt u daar horen spelen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is. Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor ons kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondmuziek, met de prachtige klanken van het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Jan Luth. Er is een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Woensdag 18 februari, Aswoensdag Vandaag begint de Veertigdagentijd.
In een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens gaan voor pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman. Het orgelspel wordt verzorgd door Wilko Middel en de Riepster Cantorij zingt onder leiding van Henk de Vries. Wie wil kan een Askruisje op zijn / haar voorhoofd krijgen, om zo de 40 dagen voor Pasen in te gaan. De dienst begint om 19.30 uur. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject, voor het binnenlands diaconaat en wel speciaal de diaconale vakantieweken: Vakantie met Aandacht. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 22 februari, Eerste Zondag van de Veertigdagen
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt is Egbert Smit, pastoraal werker in Westeremden, onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject, voor het binnenlands diaconaat en wel speciaal de diaconale vakantieweken: Vakantie met Aandacht. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 1 maart, Tweede Zondag van de Veertigdagen
Vandaag kunt u / kun jij bij beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank, de diaconie verzamelt en zorgt dat ze er komen.

Om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum een Federatiedienst, waarin ds Marco Roepers voorgaat. Organist is Gerrit Huizenga.

Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp een dienst, waarin ds Riky Chrisstoffers voorgaat. Organist is Dennis Wubs.
De eerste inzameling is weer voor de diaconale Vakantie met Aandacht, in het kader van het Veertigdagenproject; de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 maart, Derde Zondag van de Veertigdagen / Biddag
Vandaag vieren we Biddag (voor gewas en arbeid) in een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur. De eerste inzameling is weer voor de diaconale Vakantie met Aandacht, in het kader van het Veertigdagenproject; de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 13 maart, Avondmaal Wiemersheerd
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal van zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 19.30 uur.

Zondag 15 maart, Vierde zondag van de Veertigdagen
Twee diensten zijn er vandaag:

Een Federatiedienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, waarin ds Marco Roepers voorgaat en Jan Smid het orgel bespeelt.

Een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, waarin Janny Klungel en Gerda Potze voorgaan en Stef Tuinstra het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Over de diensten 18 jan t/m 15 feb

Afscheid Jan Kempenaar
In de dienst van zondag 18 januari nemen we afscheid van Jan Kempenaar in zijn functie van koster. Vijfenveertig jaar lang heeft hij voor de kerk gezorgd. Met vriendelijke zachtmoedigheid, vasthoudendheid en organisatietalent heeft hij dit werk gedaan. En altijd een bron van rust en relativering. Vijfenveertig jaar, dat betekent ook talloze keren met Nieuwjaar de klok geluid en een borrel geserveerd; en ik vermoed er zelf ook één gedronken. Dit jaar heeft hij dat voor het laatst als koster gedaan en wel samen met Dick Stoter! Fijn dat Dick Stoter Jan per 1 januari heeft opgevolgd!

 Zondag 18 januari, Tweede na Epifanie
Vandaag zijn er twee diensten.
Om 9.30 uur is er een federatiedienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst neemt Jan Kempenaar afscheid als koster van de Petrus en Pauluskerk. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is Dennis Wubs.

Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 25 januari, Derde na Epifanie
In de Donatuskerk in Leermens is ds Wike Spoelstra voorganger, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor Bokamoso, dat zich inzet voor een hoopvolle toekomst voor vrouwen in Afrika. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 1 februari, Vierde na Epifanie
Twee diensten zijn er vandaag, op deze zondag van het Werelddiaconaat.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, achter het orgel hoort u Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een federatiedienst, waarin ds Marco Roepers voorgaat. Organist is Gerrit Huizenga.

In beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor vervoer naar Baflo.

In beide diensten is de eerste inzameling voor het Werelddiaconaat, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 februari, Vijfde na Epifanie
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Wilko Middel kunt u horen spelen op het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de eigen kerk.

Zondag 15 februari, Zesde na Epifanie
Op deze zondag is er een dienst ’s morgens en een dienst ’s avonds, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is er een regiofederatiedienst. Ab Grambergen kunt u daar horen spelen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor ons kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondmuziek, met de prachtige klanken van het Collegium Musicum Loppersum. Voorganger en organist zijn dezelfden als des morgens.

Er is een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Over de diensten 14 dec t/m 18 jan

Zondag 14 december, Derde Advent
Vandaag is er dienst in Zeerijp, de Jacobuskerk. Henk de Vries bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.
De eerste inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Zondag 21 december, Vierde Advent
Vier diensten zijn er vandaag.
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Gerda Potze en Elske Kramer, organist is Jan Smid.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Pol uit Zuidhorn, organist is Gerrit Huizenga.Inzamelingen in deze beide diensten zijn voor het werk
van onze eigen diakenen en voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

’s Middags om 16.30 uur is er het traditionele kerstfeest in de Dorpskerk in Eenum. Dit jaar zal er zang zijn van het Losdorpster(shanty)koor onder leiding van Harm op ’t Holt. De samenzang wordt begeleid vanachter het orgel door Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

’s Avonds om 19.30 uur is er de jaarlijkse kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het mannenkoor uit Leek komt zingen, voorganger is Jan Windt. De opbrengst van de collecte is voor opvang van de kinderen uit Tsjernobyl.

Dinsdag 23 december, Kinderkerstnacht
‘Ga mee door de poort’ is het thema van de Kinderkerstnachtdienst op dinsdag 23 december om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Het geboortefeest van Jezus wordt gevierd door middel van een kerstspel, zang en muziek. Veel kinderen spelen mee en gaan samen door de poort van licht en vrede. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te vieren.

Er zal tijdens de dienst ook gecollecteerd worden. De opbrengst is bestemd voor Stichting Leergeld. Deze stichting steunt schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.

De kinderkerstnachtdienst wordt georganiseerd door de kindernevendienst van wijkgemeente Loppersum en wijkgemeente Maarland

Woensdag 24 december, Kerstavond
Op deze avond zijn er twee diensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Donatuskerk in Leermens. Het is een ontmoetingsdienst (van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland samen) voor jong en oud met als thema: De ster wijst je de weg. Voorganger is ds Sybrand Alblas, organist is Wilko Middel.
Na afloop van de dienst is er chocolademelk en glühwein.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het popkoor Ripa onder leiding van Ianthe Paternoster zal een aantal liederen zingen. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Bij mooi weer is er chocolademelk en glühwein op het Marktplein, na het zingen van Ere zij God; anders blijven we in de kerk.

In beide diensten is er een inzameling voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Donderdag 25 december, Kerstmorgen
Twee federatiediensten zijn er op deze kerstmorgen, beide beginnen om 10.00 uur!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, organist is Bouke van der Ploeg. Het koor Excelsior zal zingen.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, Anjo de Haan is organist. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries, zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

In beide diensten wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de knel en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 28 december, Eerste na kerst
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, achter het orgel hoort u Wilko
Middel. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Woensdag 31 december, Oudjaar
Om 19.30 uur is er een federatiedienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de samenzang wordt begeleid met orgelmuziek door Ab Gramsbergen.
Inzamelingen zijn er voor het werk van de Wilde Ganzen en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 januari, Epifanie
Vandaag de eerste dienst in het nieuwe jaar. Het is een federatiedienst voor de hele regio, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat. Wie het orgel bespeelt, blijft nog even een verrassing. De dienst wordt gehouden in Loppersum, in de Vredekerk en begint om 9.30 uur.

Er kunnen weer (houdbare) levensmiddelen ingeleverd worden, de diaconie brengt die naar de Voedselbank.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, een stichting die kinderen ondersteunt uit gezinnen met weinig geld. De tweede rondgang is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 11 januari, Doop van de Heer
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. Wie het orgel bespeelt is nog niet bekend, voorganger is ds Tjalling Huisman.
De eerste inzameling is voor het werk van de Stichting de arme kant van Groningen en Drenthe, de tweede inzameling voor ons eigen kerkenwerk onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.

Zondag 18 januari, Tweede na Epifanie
Vandaag zijn er twee diensten.

Om 9.30 uur is er een federatiedienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst neemt Jan Kempenaar afscheid als koster van de Petrus en Pauluskerk. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend. Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de diaconie.

Over de diensten 16 nov t/m 14 dec

Zondag 16 november, tweede van de Voleinding
Twee diensten staan er voor vandaag op het rooster, met twee gastvoorgangers. Beiden beginnen om 9.30 uur. Een Federatiedienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, organist is Gerrit Huizenga.

Ook is er dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, organist Wilko Middel.

Inzamelingen zijn in beide diensten gelijk: de eerste is voor het werk van Kerk in Actie, de tweede voor het bekostigen van ons eigen kerkenwerk.

Zondag 23 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we de namen van de overledenen, voor ieder zetten we een rode roos in een vaas. En we noemen de namen van kinderen die geboren zijn, voor hen zetten we een wit roosje in de vaas. Samen staan we in het koor om brood en druivensap te delen.

De dienst is dit jaar in de Donatuskerk in Leermens. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Jan Smid zal met orgelmuziek de gemeentezang begeleiden. De dienst begint gewoon om 9.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van het Ronald McDonaldhuis in Groningen, dat ouders van zieke kinderen de mogelijkheid van overnachting geeft in de buurt van het ziekenhuis. De tweede is voor het eigen kerkenwerk.

 Vrijdag 28 november, avondmaal in Wiemersheerd
Vandaag om 19.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. Iedereen van harte welkom!

 Zondag 30 november, Eerste Advent
Twee diensten zijn er vandaag:
Om 9.30 uur in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Bouko Tiggelaar. Inzamelingen zijn er voor de Stichting Vluchteling en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondmuziek / vespers in samenwerking met het Collegium Musicum Loppersum in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het koor van het Collegium zal zingen onder leiding van Jelke Hamersma, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Er is een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 7 december, Tweede Advent

Weer twee diensten zijn er vandaag, die beide om 9.30 uur beginnen: In de Mariakerk in ’t Zandt gaat onze eigen Prof. dr Riet Bons – Storm voor. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gaat ds Tjalling Huisman voor in een Federatiedienst. Jan Smid bespeelt het orgel.

Naar beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt er voor dat de spullen daar komen. Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank, de tweede voor het eigen kerken-werk.

Zondag 14 december, Derde Advent
Vandaag is er dienst in Zeerijp, de Jacobuskerk. Henk de Vries bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Over de diensten 5 okt t/m 16 nov

Zondag 5 oktober, Israëlzondag
Op deze Israëlzondag zijn er twee diensten:
Een Federatiedienst van Schrift en Tafel. Deze dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Organist is Gerard Kadijk, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kerk en Israël en voor ons eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 12 oktober, vierde van de herfst
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp.
Dennis Wubs hoort u achter het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Op deze zondag kunt u weer houdbare levens-middelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt voor vervoer. Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank, de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 19 oktober, vijfde van de herfst
Drie diensten zijn er vandaag.
In Leermens is er om 9.30 uur in de Donatuskerk een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Bertus Huizing, organist is Wilko Middel.

Een Federatiedienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Bouke van der Ploeg. Er is een feestelijke dienst omdat dan Annelie Robine Reinders, dochter van Johan en Hanneke en zus van Elize en Jocelien wordt gedoopt.

Het is vandaag Werelddiaconaatszondag. De eerste inzameling gaat daarom naar het werk van Kerk in Actie, de tweede is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Themadienst in de Dorpskerk in Eenum. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel hoort u Harm op ’t Holt spelen.

Zondag 26 oktober, zesde van de herfst
In de Mariakerk van ’t Zandt is er een dienst van Schrift en Tafel. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de eigen diakenen (avondmaalscollecte) en voor het eigen kerkenwerk (uitgangscollecte).

Zondag 2 november, her ingebruikname Petrus en Pauluskerk

Na anderhalf jaar restauratie is het vandaag de dag dat de Petrus- en Pauluskerk weer geopend wordt. Om 9.30 uur zullen de klokken weer luiden voor het begin van de dienst, een Federatiedienst. De beide vaste bespelers van het orgel, Ab Gramsbergen en Jan Smid, zullen beiden spelen. De Riepster Cantorij zal zingen, hopelijk (als hij in het land is) onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van Kerk in Actie in de zending en voor het eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Anjo de Haan. Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diaconie.

 Zondag 9 november, Dankdag
We vieren Dankdag in een Federatiedienst voor jong en oud in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Gerard Kadijk. Deze dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor de Voedselbank. U kunt vandaag ook weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat ze bij de Voedselbank terecht komen.

De tweede inzameling is voor het eigen kerken-werk.

Er is ’s avonds om 19.00 uur ook weer een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is daar Henk de Vries, voorganger ds Tjalling Huisman. Een inzameling voor het werk van de Voedsel-bank is er bij de uitgang.

Zondag 16 november, tweede van de Voleinding
Twee diensten staan er voor vandaag op het rooster, met twee gastvoorgangers.Beide beginnen om 9.30 uur.

Een Federatiedienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, organist is Gerrit Huizenga.

Ook is er dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen is in beide diensten: de eerste voor het werk van Kerk in Actie. De tweede voor het bekostigen van ons eigen kerkenwerk.

Over de diensten 7 sept t/m 5 okt

Zondag 7 september, dertiende zondag van de zomer
Er zijn vandaag twee diensten, bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ons eigen gemeentelid Prof. dr Riet Bons Storm, terwijl Wilko Middel het orgel bespeelt.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman. Er zijn collectes voor voedselbank en eigen kerk.

Vrijdag 12 september, Avondmaal in Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum weer een dienst waarin brood en wijn worden gedeeld. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Zondag 14 september, veertiende zondag van de zomer
Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp is er deze zondag dienst. Bouko Tiggelaar kunt u horen spelen op het orgel, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is.  De eerste inzameling is voor de organisatie Light for the world, voor betere oogzorg in Afrika en Azië. De tweede inzameling is voor onze eigen gemeentewerk.

Zondag 21 september, eerste van de herfst
In de Jacobuskerk van Zeerijp is er vandaag dienst om 9.30 uur. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist is Stef Tuinstra. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal vandaag de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Inzamelingen zijn er voor het werk van de diakenen en voor het werk van de kerkrentmeesters.

Zondag 28 september, Startzondag
Vandaag beginnen we als federatiekerken met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum. Die begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Theo Uil. Inzamelingen zijn er voor het werk van Inlia – de opvang van asielzoekers in nood – en het eigen kerkenwerk

Het programma van de Startzondag dat daarna volgt, kunt u hier vinden.

Om 12.45 uur is er nog een kort middaggebed in de Mariakerk van ’t Zandt. De voorgangers zijn daar dezelfde, organist is Bouko Tiggelaar.

’s Avonds om 19.00 uur is er een Groninger dienst in de Dorpskerk van Eenum. Voorganger is ds Oldenhuis, het orgelspel is van Harm op ’t Holt.

Zondag 5 oktober, Israëlzondag
Op deze Israëlzondag zijn er twee diensten: Een Federatiedienst van Schrift en Tafel. Deze dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Organist is (waarschijnlijk) Gerard Kadijk, voorganger is ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Kerk en Israël en voor ons eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, organist is (waarschijnlijk) Anjo de Haan.

Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie