Categorie archief: Diensten Wijk Maarland

Over de diensten wijk Maarland 10 juli t/m 11 sept

Zondag 10 juli, derde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de stichting Achter de regenboog, voor hulp aan kinderen en jongeren bij rouwverwerking. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze gemeente.

Zondag 17 juli, vierde van de zomer
Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed, organist is Wilko Middel.

De uitgangscollecte is voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 juli, vijfde van de zomer
Er is vandaag een dienst in de Mariakerk op       ’t Zandt, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel te horen Ab Gramsbergen, achter tafel en op kansel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de voedselbank Het Hogeland en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 31 juli, zesde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste avondmaalscollecte is voor de organisatie Light for the world, die zich inzet tegen blindheid en voor blinden in ontwikkelingslanden; de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 7 augustus, zevende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, een ’s morgens en een ’s avonds.

U/je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank; de diaconie zorgt dat ze er terecht komen.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds. Dineke Ferwerda, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Tineke Zijlstra van de commissie Avondgebed, organist is Anjo de Haan.

Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 14 augustus, achtste van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is Prof. Riet BonsStorm, Ab Grambergen begeleidt de samenzang met orgelmuziek.

De opbrengst van de eerste inzameling gaat naar Sigrids Garden, een organisatie die steun biedt tijdens en na een periode van kanker. De tweede inzameling is voor het eigen gemeentewerk.

Zondag 21 augustus, negende van de zomer
Vandaag twee diensten die beide om 9.30 uur beginnen.

Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Ook is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger daar is Prof. Evert Jonker, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor respectievelijk het werk van de eigen diaconie en het eigen kerkenwerk.

Zondag 28 augustus, tiende van de zomer
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er dienst om 9.30 uur. Voorganger is ds Elisabeth PosthumusMeyjes uit Ten Boer, Henk de Vries bespeelt het orgel.

Inzamelingen zijn er voor de Leprastichting en voor de kerk.

Zondag 4 september, elfde van de zomer
’s Morgens om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is. De tweede inzameling heeft als doel om onze eigen kerk financieel op de been te houden.

’s Avonds is er om 19.00 uur een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. Organist is Wilko Middel, voorgangers zijn Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra van de Commissie Avondgebed.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diaconie.

Vandaag in beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Zondag 11 september, twaalfde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Jacobuskerk in Zeerijp. Van de hand van Dennis Wubs is de orgelbegeleiding van de samenzang, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, dat ouders van zieke kinderen verblijf geeft in de buurt van het ziekenhuis. De tweede collecte is voor het financieel draaiend houden van de eigen kerk.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

 

Over de diensten wijk Maarland 12 juni t/m 10 juli

Zondag 12 juni, derde na Trinitatis
Vandaag is er een dienst die is voorbereid door de achttienplus gespreksgroep. Het gaat over verdraagzaamheid / tolerantie. Samen met de jongeren gaat ds Tjalling Huisman voor. Roy Nikijuluw zal zingen, Bouko Tiggelaar begeleidt de samenzang.

Het is vandaag ook de laatste keer dat Marjolien Kippersluys Kindernevendienst geeft. De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (hulp aan de allerarmsten en bewustwording over armoede), de opbrengst van de tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

NB: Deze dienst wordt uitgezonden via het kanaal van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum!

Zondag 19 juni, vierde na Trinitatis
In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur de jaarlijkse overstapdienst. Vier kinderen maken de overstap van basisschool naar middelbare school, zie het bericht elders in dit kerkblad onder federatienieuws. In deze dienst gaan beide predikanten voor, ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. De samenzang wordt begeleid door Gerrit Huizenga.

Het doel van de eerste inzameling zal door de overstappers worden bepaald, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Els Pilon en Greetje Nomden. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de samenzang ondersteunen en begeleiden, Wilko Middel doet dat op het orgel. Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 26 juni, eerste van de zomer
Om 9.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Achter het orgel hoort u Henk de Vries, achter tafel en op de preekstoel ziet u ds Tjalling Huisman.

Koffiedrinken na de dienst vindt plaats in de pastorie, zie het bericht hiervoor.

De eerste inzameling is voor de Open Hof, dagopvang voor dak en thuislozen in Groningen. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 juli, tweede van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat ze daar komen.

Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel is er vandaag in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, voor hulp aan schoolgaande kinderen in gezinnen met weinig geld; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Beppie Munting en Martin Ettema, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Zondag 10 juli, derde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de stichting Achter de regenboog, voor hulp aan kinderen en jongeren bij rouwverwerking. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze gemeente.

Over de diensten Maarland 1 mei t/m 12 juni

Zondag 1 mei, zesde van Pasen
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Roelof Kuik.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Reina Zijlstra, organist is Anjo de Haan.

Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld (eerste rondgang) en voor de kerk (tweede rondgang).

Donderdag 5 mei, Hemelvaart
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk van Eenum. Tijdens deze dienst zal Hadewich van Woerden een paar liederen zingen. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor OxfamNovib, dat zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 mei, Wezenzondag
Vandaag wordt er een aantal ambtsdragers bevestigd en nemen vijf ambtsdragers afscheid; zie het bericht elders in dit blad. Dat gebeurt in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Exodus (voor hulp aan exgedetineerden) en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 mei, Pinksteren
Vandaag is er één dienst voor alle clusterkerken. Thema is: Kom naar het feest!

De dienst vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt en begint om 10.00 uur!

Voorgangers zijn ds Jake Schimmel, ds Marco Roepers en jeugdwerker Anne Nijland. Er zal een muziekgroepje spelen onder leiding van Theo Uil. Achter het orgel zit Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor de zending (jongerenwerk in de kerk van Rwanda) en voor een nog te bepalen doel.

Zie verder het bericht elders in dit kerkblad.

 Zondag 22 mei, Trinitatis
In de Mariakerk in ’t Zandt is er een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij zal er zingen, onder leiding van Henk de Vries. Achter het orgel hoort u Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor S.O.S. Kinderdorp en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 29 mei, eerste na Trinitatis
Er is een dienst in de Donatuskerk in Leermens, waarin professor Evert Jonker voorgaat. De dienst begint om 9.30 uur. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Edukans (onderwijs in ontwikkelingslanden) en voor de eigen kerk.

Zondag 5 juni, tweede na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag:

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gaat om 9.30 uur prof. Walton uit Ten Boer voor in een gezamenlijke dienst, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

In de Mariakerk op ’t Zandt is er ook om 9.30 uur een morgengebed waarin Gerda Potze en Thea Steenwijk voorgaan, Wilko Middel bespeelt het orgel. Dit morgengebed vindt haar inspiratie in de Kleasterkuier in Jorwerd. Na morgengebed en koffie kunt u deelnemen aan een bezinningswandeling. Elders in dit kerkblad, onder federatienieuws, leest u er meer over.

In beide diensten kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt dat de spullen er komen.

De inzamelingen: eerste rondgang voor Stichting Leergeld (hulp voor schoolgaande kinderen in gezinnen met weinig financiën), de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 12 juni, derde na Trinitatis
Vandaag is er een dienst die is voorbereid door de achttienplus gespreksgroep. Roy Nikijuluw zal zingen, Bouko Tiggelaar begeleidt de samenzang. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (hulp aan de allerarmsten en bewustwording over armoede), de opbrengst van de tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 23 mrt t/m 1 mei

Stille Week
De Stille Week wordt ook wel Goede Week genoemd. Hij begint met Palmpasen en eindigt in de Paasnacht. Voor de diensten in deze week en de diensten van Pasen, hebben we – beide wijken: Vredekerk en Maarland  als thema Zie de mens gekozen. Er zijn diensten op de volgende dagen:

Woensdag 23 maart
Er is een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, die om 19.30 uur begint. In deze dienst zingt het ensemble Sonus Vita (waarin onder andere Reina en Tineke Zijlstra zingen) onder leiding van Anjo de Haan. Organist is Henk de Vries, voorganger ds Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor het veertigdagenproject van de diaconie en voor het eigen kerkenwerk.

Witte Donderdag 24 maart
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst van Schrift en Tafel. De dienst begint om 19.30 uur en eindigt in stilte. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de samenzang ondersteunen. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Veertigdagenproject en kerkenwerk.

Goede Vrijdag 25 maart
Om 19.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. De dienst begint in stilte, tijdens de stilte aan het eind heeft iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken aan de voet van het kruis. Voorganger is ds Tjalling Huisman, Wilko Middel begeleidt de gemeentezang.

Er zijn geen inzamelingen in deze dienst.

Stille Zaterdag, 26 maart, Paaswake
Om 22.00 uur is er de Paaswake, een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Marco Roepers is voorganger.

Er is geen inzameling in deze dienst.

Paasmorgen, 27 maart
Vanmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten. Beide beginnen om 10.00 uur!!!

In de Vredekerk in Loppersum begeleidt Loppersum’s Harmonie onder leiding van Alfons Weges, de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

In de Jacobuskerk in Zeerijp begeleidt Anjo de Haan de samenzang, en is er zang van de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries.

Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 april, Beloken Pasen
Vandaag zijn er twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

Bij beide diensten is het mogelijk om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank Hogeland, de diaconie zorgt ervoor dat ze daar komen.

Er is een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Ab Gramsbergen.

Ook in de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst. Voorganger daar is prof Walton uit Ten Boer, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor respectievelijk het werk van de voedselbank en het werk in eigen kerk.

Zondag 10 april, derde van Pasen
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst. Voorganger is ds Wike Spoelstra, u hoort Wilko Middel op het orgel spelen.

De eerste inzameling is voor Het Kopland, voor sociale opvang in Groningen en Emmen. De tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 17 april, vierde van Pasen
De gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum is samen met de jongeren en leiding van de Tienerkerkdienst voorbereid. Voorganger is ds Marco Roepers, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Smid.

In de Mariakerk op ’t Zandt wordt na de dienst het boek van Menno Wieringa over die kerk gepresenteerd. Voorganger is ds Tjallling Huisman, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur, in beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 24 april, vijfde van Pasen
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries zingen, terwijl Bouko Tiggelaar het orgel bespeelt. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van Artsen zonder grenzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 1 mei, zesde van Pasen
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Gerda Potze, organist is Anjo de Haan.

Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld (eerste rondgang) en voor de kerk (tweede rondgang).

Over de diensten Maarland 28 feb t/m 27 mrt

Zondag 28 februari, Derde van de Veertigdagentijd
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Stichting De Vrolijkheid en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 maart, Vierde van de Veertigdagentijd / Biddag
Vandaag is het Biddag voor gewas en arbeid (voor de Vredekerk is dat op woensdag).

In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist is Bouke van der Ploeg.

In de Donatuskerk in Leermens is er – ook om 9.30 uur een Morgengebed. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Marika Meijer, organist is Ab Gramsbergen.

In beide diensten zijn de inzamelingen voor dezelfde doelen. De eerste is voor het tweede doel van het Veertigdagenproject van de diaconie: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. De tweede inzameling gaat naar ons eigen kerkenwerk.

In beide diensten kunt u / kun jij weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum.

Zondag 13 maart, Vijfde van de Veertigdagentijd
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het orgel wordt bespeeld door Dennis Wubs, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject van de diaconie: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 20 maart, Palmpasen
Vandaag zijn er twee diensten.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Jan Smid bespeelt het orgel, terwijl ds Tjalling Huisman de kansel bestijgt.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject van de diaconie: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Om 16.30 uur is er een Palmpasenviering, speciaal voor kinderen, maar iedereen is welkom! Deze viering vindt plaats in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Marco Roepers, Wilko Middel bespeelt het orgel. De opbrengst van de inzameling is voor het Veertigdagenproject.

Voorafgaand aan deze viering kunnen de kinderen een Palmpasenstok maken in ’t Gebouwtje (ook in Leermens, naast Wierdeweg 16). Dat begint om 15.30 uur.

Stille Week
De Stille Week wordt ook wel Goede Week genoemd. Hij begint met Palmpasen en eindigt in de Paasnacht. Voor de diensten in deze week en de diensten van Pasen, hebben we – beide wijken: Vredekerk en Maarland als thema Zie de mens gekozen. Er zijn diensten op de volgende dagen:

Woensdag 23 maart
Er is een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, die om 19.30 uur begint. In deze dienst zingt het ensemble Sonus Vita onder leiding van Anjo de Haan. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor het Veertigdagenproject van de diaconie en voor het eigen kerkenwerk.

Witte Donderdag 24 maart
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst van Schrift en Tafel. De dienst begint om 19.30 uur en eindigt in stilte. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de samenzang ondersteunen. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Veertigdagenproject en kerkenwerk.

Goede Vrijdag 25 maart
Om 19.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. De dienst begint in stilte, tijdens de stilte aan het eind heeft iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken aan de voet van het kruis. Voorganger is ds Tjalling Huisman, Wilko Middel begeleidt de gemeentezang.

Er zijn geen inzamelingen in deze dienst.

Stille Zaterdag, 26 maart, Paaswake
Om 22.00 uur is er de Paaswake, een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Marco Roepers is voorganger.

Er is geen inzameling in deze dienst.

Paasmorgen, 27 maart
Vanmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten. Beide beginnen om 10.00 uur!!!

In de Vredekerk in Loppersum begeleidt Loppersum’s Harmonie onder leiding van Alfons Weges, de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

In de Jacobuskerk in Zeerijp begeleidt Anjo de Haan de samenzang, en is er zang van de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 17 jan t/m 14 feb

Zondag 17 januari, Tweede na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Els Pilon en Jos Boven van de Commissie Avondgebed, organist is Dennis Wubs.

Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 januari, Derde na Epifanie
In de Mariakerk van ’t Zandt is ds Riky Chrisstoffers onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Om 9.30 uur begint de dienst.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 31 januari, Vierde na Epifanie
Er is vandaag om 9.30 uur een morgengebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Gerda Potze, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.

De opbrengst van de eerste inzameling gaat naar het Liliane Fonds, voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters.

 Zondag 7 februari, Vijfde na Epifanie
Twee diensten zijn er vandaag:

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er ook een dienst die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Susanne Freytag, organist is Anjo de Haan.

De eerste inzameling in beide diensten is voor het Werelddiaconaat, voor duurzame landbouw en daardoor betere voedselvoorziening in een aantal dorpen in Indonesië. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Bij beide diensten is het weer mogelijk om levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank Het Hoogeland in Winsum. De diaconie zamelt in en brengt weg.

Woensdag 10 februari, Aswoensdag
Om 19.30 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries meewerken aan deze dienst. Organist is Wilko Middel, voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman. Tijdens de dienst is er weer de mogelijkheid om een Askruisje op je voorhoofd te ontvangen.

De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject, voor Stichting De Vrolijkheid, speciaal voor het werk in AZC Delfzijl. Zij zet zich in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra om hen door dans en zang, verhalen en schilderen wat vrolijkheid te brengen.

De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 14 februari, Eerste van de Veertigdagentijd
In een dienst van Schrift en Tafel nemen we vandaag in de Donatuskerk in Leermens afscheid van onze koster Jan (en ook Janny) Pijper. De dienst begint gewoon om 9.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject Stichting De Vrolijkheid (zie hierboven) – en voor het eigen kerkenwerk.

 Zondag 21 februari, Tweede van de Veertigdagentijd
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur een gezamenlijke regiodienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Stichting De Vrolijkheid, voor het werk in AZC Delfzijl (zie hierboven). De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek, in samenwerking met het Collegium Musicum Loppersum. Het thema is Pater Noster, het Onze Vader. Dirigent is Jelke Hamersma, organist Jan Luth, voorganger ds Tjalling Huisman.

Tijdens de dienst is er een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 28 februari, Derde van de Veertigdagentijd
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Stichting De Vrolijkheid en voor het eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 13 dec t/m 17 jan

Zondag 13 december, Derde Advent
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.
De opbrengst van de eerste inzameling komt ten goede aan revalidatiecentrum Beatrixoord, de opbrengst van de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 20 december, Vierde Advent
Twee diensten zijn er vandaag. Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Freytag, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een morgengebed. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Henk Dragstra, organist is Stef Tuinstra.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor het werk van de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Woensdag 23 december, Kinderkerstnacht
De kinderen gaan weer een kerstspel spelen, geschreven door Marjolien Kippersluys. Het gaat over ‘Vreemde vogels’ op weg naar de kerststal. De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 19.00 uur. De samenzang wordt begeleid door een groepje van Loppersums Harmonie en door Ab Gramsbergen op het orgel. De inzameling is voor de stichting ‘De Vrolijkheid’, die activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Zie ook het stukje onder Federatienieuws.

Donderdag 24 december, Kerstnacht
Twee diensten zijn er vanavond.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Deze dienst is een samenwerking van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland. Thema van de dienst is Wees niet bang. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de samenzang wordt begeleid door Wilko Middel.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Dit is een gezamenlijk dienst van onze beide wijkgemeentes. Voorganger is ds Marco Roepers, de samenzang wordt begeleid door brassband Constantijn Huygens uit Appingedam.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Vrijdag 25 december, Kerstmorgen
Ook weer twee gezamenlijke diensten zijn er vanmorgen, beide beginnen om 10.00 uur !!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, Bouke van der Ploeg is organist. Medewerking wordt verleend door Jeugd Vocaal Groningen onder leiding van Nanny Ter Wiel.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, Anjo de Haan is organist. Roy Nikijuluw zal voor ons zingen.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 27 december, eerste na het Kerstfeest
In de Donatuskerk in Leermens is er vandaag dienst om 9.30 uur. Onze voorganger is pastor Marika Meijer, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Unicef en het eigen kerkenwerk.

Donderdag 31 december, Oudjaar
Een gezamenlijke dienst is er om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de Wilde Ganzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 3 januari, Epifanie
Een gezamenlijk dienst is er vandaag in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel ziet en hoort u Bouke van der Ploeg. De dienst begint om 9.30 uur.

Bij deze dienst is het weer mogelijk om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank, de diaconie zamelt in en brengt ze er naar toe. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, tweede rondgang voor de eigen gemeente.

Zondag 10 januari, Doop van de Heer
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 9.30 uur dienst. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend.

Collecten: de eerste is bestemd voor de Stichting hulp Tsjernobyl kinderen, voor een vakantie voor kinderen uit dit gebied; de tweede is voor ons eigen gemeentewerk.

Zondag 17 januari, Tweede na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er door diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Els Pilon en Jos Boven van de Commissie Avondgebed.

Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven voor het werk van de diaconie.

Over de diensten Maarland 15 nov t/m 13 dec

Zondag 15 november, Tweede van de Voleinding
Twee diensten zijn er vandaag, die allebei om 9.30 uur beginnen.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger in een gezamenlijke dienst, organist is Gerard Kadijk. De eerste inzameling is voor binnenlands diaconaat, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma voorganger, organist is Stef Tuinstra. Hier zijn de inzamelingen respectievelijk voor eigen diaconaal werk en eigen kerkenwerk.

Zondag 22 november, Laatste van de Voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, we zetten een rode roos in een vaas op de liturgietafel. We noemen ook de namen van de kinderen die geboren zijn, voor hen zetten we een witte roos in de vaas. Voor ieder is er gelegenheid om voor iemand een kaarsje aan te steken.

Dit jaar zal de dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp zijn, hij begint om 9.30 uur.

De Riepster Cantorij zal weer zingen, onder leiding van Henk de Vries. De samenzang wordt begeleid door Bouko Tiggelaar, voorganger is ds. Tjalling Huisman. In het koor van de kerk zullen we in de kring brood en druivensap delen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 29 november, Eerste Advent
Er is een dienst voor jong en oud in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend. We beginnen gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Dorcas, voor noodhulp in OostEuropa en Afrika; de tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 december, Tweede Advent
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare producten meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie zamelt ze in.

Er zijn twee diensten, die beide om 9.30 uur beginnen.

In Zeerijp, de Jacobuskerk is voorganger ds Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Bouko Tiggelaar.

In Loppersum, de Vredekerk is er een dienst die wordt voorbereid door de Groep voor Ontmoeting en Gesprek. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten zijn er twee inzamelingen, voor de Voedselbank en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 december, Derde Advent
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel.

Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De opbrengst van de eerste inzameling komt ten goede aan revalidatiecentrum Beatrixoord,

de opbrengst van de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 4 okt t/m 15 nov

Zondag 4 oktober, tweede van de herfst

Vandaag kunt u / kun jij in beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diakenen zorgen voor dozen en vervoer.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor noodopvang van Syrische vluchtelingen in de regio, de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum met medewerking van een van de koren van het Collegium Musicum Loppersum. Jelke Hamersma is dirigent, Jan Luth organist en voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tijdens deze Avondmuziek is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 11 oktober, derde van de herfst

In een dienst in de Donatuskerk in Leermens besteden we aandacht aan Israëlzondag, die eigenlijk een week eerder valt. Achter het orgel zit Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger. We beginnen gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor Kerk en Israël, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 18 oktober, vierde van de herfst

Het is vandaag Werelddiaconaatszondag.

In Loppersum is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk. Voorganger is kandidaat Regina Davelaar uit Groningen, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.

In Zeerijp is er ook een dienst in de Jacobuskerk. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, terwijl Dennis Wubs het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Werelddiaconaat en voor de eigen kerk.

Zondag 25 oktober, vijfde van de herfst

In de Mariakerk op ’t Zandt is er een Morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de Leprastichting en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 1 november, Dankdag

In een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum vieren we Dankdag. Voorganger is ds Marco Roepers, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Voor deze dienst kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zamelt in en zorgt dat de spullen er komen.

Inzamelingen zijn er verder voor het Leger des Heils en de eigen kerken.

Des avonds om 19.00 uur is er een Avondgebed in de pas gerestaureerde Mariakerk van Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Tineke Zijlstra en Martin Ettema van de Commissie Avondgebed. Aan deze dienst werkt de Riepster Cantorij mee, onder leiding van Henk de Vries; Wilko Middel is organist.

Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 8 november, Eerste van de Voleinding

In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst, met speciale aandacht voor de film Vision. Deze film gaat over het leven van Hildegard van Bingen (zie het stukje onder Federatienieuws).

Voorganger is ds Tjalling Huisman, Jan Smid bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de najaarszending en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 15 november, Tweede van de Voleinding

Twee diensten zijn er vandaag, die allebei om 9.30 uur beginnen.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger in een gezamenlijke dienst, organist is Gerard Kadijk. De eerste inzameling is voor binnenlands diaconaat, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma voorganger, organist is Stef Tuinstra. Hier zijn de inzamelingen respectievelijk voor eigen diaconaal werk en eigen kerkenwerk.

Over de diensten 6 sept t/m 4 okt

Zondag 6 september, vijftiende van de zomer

Vandaag is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerken, de diaconie zamelt ze in voor de Voedselbank. Er zijn in twee kerken diensten, die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Elizabeth Posthumus Meyjes uit Ten Boer voorganger, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Tjalling Huisman voorganger in een gezamenlijke dienst, het orgel wordt bespeeld door Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen in beide diensten voor de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 11 september, Avondmaal Wiemersheerd

Iedereen, ook van buiten Wiemersheerd, is hartelijk uitgenodigd. Om 19.30 uur is er een korte dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal.

Zondag 13 september, zestiende van de zomer

In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur dienst. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, achter tafel en op kansel staat ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor de stichting Vluchtelingenwerk, de tweede traditiegetrouw voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 20 september, zeventiende van de zomer

Vandaag is er dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, de aanvang is 9.30 uur. Voorganger is ds Wike Spoelstra, emerituspredikant uit Spijk. Organist is Stef Tuinstra.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 27 september, Startzondag

Vandaag is het Startzondag, de start van het najaar en winterwerk. Elders in dit kerkblad vindt u / vind je meer informatie over de activiteiten op deze zondag. Hier alleen de kerkdiensten: om 9.30 uur is er een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum. Organist is Bouke van der Ploeg, voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank en voor het eigen kerkenwerk.

Om 12.15 uur is er in de Jacobuskerk in Zeerijp een kort middaggebed. Organist is Dennis Wubs, voorgangers zijn dezelfden als in de morgen.

Zondag 4 oktober, tweede van de herfst

Vandaag kunt u / kun jij in beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hoogeland in Winsum. De diakenen zorgen voor dozen en vervoer.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor Kerk & Israël, de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek met medewerking van een van de koren van het Collegium Musicum Loppersum. Jelke Hamersma is dirigent, Ab Gramsbergen organist en voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tijdens deze Avondmuziek is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.