image_pdfimage_print

Diensten wijk maarland 17 sep t/m 22 okt

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag.

We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.

Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Na het morgenprogramma is er om 12.30 uur een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.

Zondag 24 september, eerste van de herfst
Een morgengebed is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Reina Zijlstra en Dianne Velvis gaan voor in deze dienst, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Bartimeus / Sonneeerdt, ten behoeve van blinden en slechtzienden; de tweede rondgang is voor het kerkenwerk.

Zondag 1 oktober, Israëlzondag
Twee diensten zijn er vandaag, één ’s morgens en één vroeg in de avond.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van cantor Henk de Vries meewerken aan deze dienst. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Kerk en Israël en het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Dorpskerk in Eenum. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, Jan Smid bespeelt het orgel.

Aan het eind van het avondgebed kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 8 oktober, derde van de herfst
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. In deze dienst zal Jolanda Beereboom iets vertellen over haar reis voor World Servants naar Malawi, samen met haar medereizigers uit Appingedam krijgt zij de zegen mee (zie verder voorin dit Kerkblad).

Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Bij deze dienst kun je / kunt u weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diakenen zamelen ze in en zorgen dat ze bij Voedselbank Het Hogeland in Winsum bezorgd worden.

De eerste inzameling is voor Stichting Leergeld, de tweede voor de kerk.

De dienst vandaag begint gewoon om 9.30 uur.

Na de dienst is er de mogelijkheid om mee te doen aan een nabespreking ervan (zie verder voorin dit kerkblad).

Zondag 15 oktober, vierde van de herfst
’s Morgens en ’s avonds is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

In de dienst van 9.30 uur zal de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerken. Achter het koororgel zit Jan Smid, achter de tafel staat ds Tjalling Huisman.

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat, de tweede voor het kerkenwerk.

De dienst van 19.00 uur is een Avondmuziek waaraan het koor van het Collegium Musicum Loppersum  met Jelke Hamersma als dirigent  zal meedoen. Verder is er samenzang en zijn er lezingen, voorganger is ds Tjalling Huisman (zie verder voorin dit Kerkblad).

Een inzameling is er voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.

Diensten wijk maarland 16 jul t/m 17 sep

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.
Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de diaconie zorgt voor dozen en vervoer.
En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.
Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, organist is ook deze avond Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

Zondag 23 juli, vijfde van de zomer
Ook vandaag is er een gezamenlijke dienst, waarin Gerjan Voshart belijdenis doet van zijn geloof. De dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Bouke van der Ploeg.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Stichting Vluchteling en het kerkenwerk.

Zondag 30 juli, zesde van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.
Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel hoort u daar Rudy Diekstra, voorganger is ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor SOS kinderdorpen en voor de kerk.
Om 19.00 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorgangers daar zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer van de Cie Avondgebed, achter het orgel hoort u Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 augustus, zevende van de zomer
In een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Anjo de Haan organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.
De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Zondag 13 augustus, achtste van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Het is fijn dat ds Riky Chrisstoffers dan weer eens onze voorganger is, organist is Jan Smid.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Voedselbank Hogeland en de kerk.

Zondag 20 augustus, negende van de zomer
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijk dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, Anjo de Haan is organist.
U / je kunt weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank, de diaconie zorgt dat ze daarheen gaan.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Zondag 27 augustus, tiende van de zomer
In de morgen, om 9.30 uur, is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is Prof. Riet Bons – Storm, de organist is Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor revalidatiecentrum Beatrixoord en voor het eigen kerkenwerk.
In de avond is er om 19.00 uur weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.
Voorgangers zijn twee leden van de Commissie Avondgebed, namelijk Tineke Zijlstra en Beppie Munting; organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie

Zondag 3 september, elfde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Wilko Middel bespeelt het orgel, voorganger is RoomsKatholiek pastor Nelly HamersmaSluis.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 10 september, twaalfde van de zomer
Om 9.30 uur is er deze zondagmorgen een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Wilko Middel achter het orgel, ds Tjalling Huisman achter de tafel.
De eerste inzameling is voor het werk van de Leprastichting, de tweede inzameling is voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.
Vroeg in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed, de naam van de organist kan ik nog niet geven.
Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag. Ongetwijfeld staat er elders in dit kerkblad iets over uitgelegd.
We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.
Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.
Om 12.30 uur is er een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.

Diensten wijk Maarland 16 jun t/m 16 jul

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei heeft André Dallinga afscheid genomen als ambtsdrager. Thea Steenwijk en Tineke Stuurwold zijn bevestigd als wijkouderlingen.

In de dienst van 18 juni (die verplaatst is naar de Petrus en Pauluskerk) worden er nog twee nieuwe ambtsdragers bevestigd, beiden na een korte geloofsbelijdenis. Hilde Hop wordt diaken, Epco Wijngaarden wordt ouderlingkerkrentmeester.

We mogen als gemeente heel blij zijn met vier nieuwe ambtsdragers erbij!

Belijdenis
Gerjan Voshart zal op zondag 23 juli belijdenis doen van zijn geloof. Dat gebeurt in een extra gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Gerjan wil graag zijn belijdenis doen in een dienst van beide wijken samen, vandaar dat de wijkkerkenraden hem deze mogelijkheid hebben geboden. Beide domies zullen voorgaan.

 Vrijdag 16 juni, avondmaal Wiemersheerd
Er is om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. Iedereen is van harte welkom, ook degenen die anders niet naar een dienst in Wiemersheerd komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Epco Wijngaarden en Hilde Hop worden bevestigd als kerkrentmeester en diaken. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond is in ieder geval Gerry Dallinga voorganger, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 25 juni, eerste van de zomer
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen voor het Zeemanshuis en het kerkenwerk.

Zondag 2 juli, tweede van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, beiden voorbereid en voorgegaan door onze eigen gemeenteleden.

Om 9.30 uur is er een morgengebed in ’t Zandt, de Mariakerk. Voorgangers zijn Marika Meijer en Henk Dragstra, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de andere Mariakerk, in Oosterwijtwerd. Voorgangers in deze dienst zijn Tineke Zijlstra en Epco Wijngaarden, Jan Smid bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 9 juli, derde van de zomer
Vandaag is er om 11.00 uur !!!!!!!! dienst, om 10.15 uur beginnen we met koffie. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waarin ds Itse de Boer uit Farmsum voorgaat. U hoort Henk de Vries op het orgel spelen, we komen dus samen in de Jacobuskerk in Zeerijp.

De eerste inzameling is voor Mercy ships, dat zorgt voor varende medische hulp in ontwikkelingslanden. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de dia0conie zorgt voor dozen en vervoer.

En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.

Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer, organist is Dennis Wubs.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

Diensten wijk maarland 14 mei t/m 18 jun

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei a.s., op Wezenzondag, neemt André Dallinga afscheid als ambtsdrager. Hij heeft er dan vijf drukke jaren als kerkrentmeester en als moderamen lid op zitten. Een bericht om vrolijk van te worden is dat Thea Steenwijk ja heeft gezegd op de vraag of zij ouderling wil worden. Hopelijk komt er naast Thea nog een nieuwe ambtsdrager bij. Een aantal zittende diakenen heeft in ieder geval aangegeven om langer te willen blijven. Dat is ook goed nieuws!

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst. Het thema is kiezen, laat u / je verrassen door de keuzes van de tieners en de leiding van de tienerdienst!

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker; en er is een inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 21 mei, zesde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen worden gehouden voor De Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Donderdag 25 mei, Hemelvaart
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist van de dag is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Make a wish, zij vervullen een laatste wens van ernstig zieken. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 28 mei, Wezenzondag
Vandaag is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, Bouko Tiggelaar bespeelt het orgel en ds Tjalling Huisman is voorganger. Hopelijk kunnen we in deze dienst een of twee ambtsdragers bevestigen, in ieder geval neemt er een ambtsdrager afscheid. André Dallinga stopt met zijn werk als kerkrentmeester.

Inzamelingen zijn er deze dienst voor Artsen zonder Grenzen en voor de eigen kerk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 4 juni, Pinksteren
Vandaag vieren we Pinksteren met alle kerken van het cluster samen: BierumHolwierdeKrewerd, SpijkLosdorp, ‘t ZandtGodlinze, Loppersum Maarland. Dit jaar vindt de dienst plaats in de Vredekerk  in Loppersum, hij begint om 10.00 uur. Thema van de dienst is: in vuur en vlam. Voorgangers in deze dienst zijn Jeltsje ElzingaBakker (kerkelijk werker van ’t ZandtGodlinze) en Gerard Knol (predikant van BierumHolwierdeKrewerd), het kinderverhaal wordt gedaan door ds Tjalling Huisman. De begeleiding van de samenzang is in handen van organist John Veldman en een combo van jongeren uit de gemeenten geleid door Anne Nijland.

Zondag 11 juni, Trinitatis
Op deze zondag vieren we de jaarlijkse overstapdienst van kinderen uit groep acht, die naar de middelbare school gaan. Het is een gezamenlijke dienst van wijk Loppersum en wijk Maarland, die plaatsvindt in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorgangers zijn de beide domies. De dienst begint om 9.30 uur.

Doel van de eerste inzameling in deze dienst wordt bepaald door de kinderen die overstappen. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

En natuurlijk kunt u / kun jij vandaag ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond zijn de voorgangers Beppie Munting en Gerry Dallinga, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Diensten Wijk Maarland 2 apr t/m 14 mei

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Feike Volbeda, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmpasen 9 april
Vandaag begint de Stille Week.

Na afloop van deze dienst zal de Paaskaars uit de kerken weggehaald worden. Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen.

Tijdens deze Palmpasendienst kunnen de kinderen in Elthato (naast de kerk) Palmpasenstokken maken. Ergens in de dienst komen zij met de stokken de kerk binnen.

Voorganger vandaag in deze gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma. Achter het orgel hoort u Bouko Tiggelaar.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Voorafgaande aan de dienst kunt u / kun je houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en brengt ze erheen.

Stille Week

Als thema van deze Stille of Goede Week hebben we gekozen: de weg van bevrijding.

Witte Donderdag, 13 april
Om 19.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Bouko Tiggelaar, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor hulp voor mensen met en handicap in Myanmar (Veertigdagenproject) en voor de eigen kerk.

In de kring delen we brood en druivensap. Na het bidden van het Luthers avondgebed gaan we in stilte uiteen.

Goede Vrijdag, 14 april
Met die stilte beginnen we in de dienst van vandaag in de Mariakerk in ’t Zandt om 19.30 uur. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman. We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie. Aan het einde van de dienst krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en aan de voet van het kruis te zetten. In stilte gaan we weer uiteen.

Paaswake, zaterdag 15 april
In de stilte van de Goede Vrijdag begint de dienst om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens de dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen: Licht van Christus! We vieren Pasen en delen in het koor brood en druivensap. Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Paasmorgen, zondag 16 april
We vieren dit jaar Pasen om 10.00 uur (!!!!) in de Donatuskerk in Leermens. Weer bespeelt Ab Gramsbergen het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de drie doelen van het Veertigdagenproject: Jeugddorp de Glind, steun voor ouderen in Moldavië, hulp voor mensen met een handicap in Myanmar. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 23 april, tweede van Pasen
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is Wike Spoelstra, organist is Dennis Wubs.

De eerste inzameling is voor noodhulp aan Afrika, vanwege de hongersnood daar, de tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 30 april, derde van Pasen
Vandaag is pastor Marika Meijer onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen. In een dienst te Leermens, de Donatuskerk, om 9.30 uur ’s morgens.

De eerste inzameling is voor het werk van M.A.F. Flying for Life, deze organisatie verzorgt acute medische hulp in Afrika. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 7 mei, vierde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De Gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst.

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is waarschijnlijk een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker.

Diensten wijk maarland 5 mrt t/m 2 apr

Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Biddag, 5 maart
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum zijn er vandaag twee diensten.
Om 9.30 uur gaat ds Tjalling Huisman voor en bespeelt Ab Gramsbergen het orgel.

Inzameling zijn er voor het Veertigdagenproject (jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting) en voor de kerk.

Om 19.00 uur is er aan Avondmuziek, waar het Collegium Musicum Loppersum meewerkt.

Muzikale leiding is in handen van Jelke Hamersma, Jan Luth is organist en voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman. In deze dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Vrijdag 10 maart, Avondmaal Wiemersheerd
In de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum is er deze avond een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten Wiemersheerd. De dienst begint om 19.30 uur.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd, 12 maart
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

De diaconie zamelt ze in en brengt ze naar Winsum, Voedselbank Het Hogeland.

Er is één gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, de dienst begint om 9.30 uur.

Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: steun voor ouderen in Moldavië. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk en de uitgangscollecte is voor het jeugdwerk.

 Derde zondag van de Veertigdagentijd, 19 maart
Er is een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk van Zeerijp. De Riepster Cantorij zingt mee, onder leiding van Henk de Vries. Anjo de Haan bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk het Veertigdagenproject (hulp voor ouderen in Moldavië) en de kerk.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd, 26 maart
Vandaag om 9.30 uur weer een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor betere zorg voor ouderen in Moldavië (Veertigdagenproject), de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Jannet van der Spek, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Diensten wijk Maarland 22 jan t/m 5 mrt

Derde van Epifanie, zondag 22 januari
Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel Ab Gramsbergen, voorganger is professor Riet BonsStorm.

Inzamelingen zijn er voor ‘zorg voor ouderen in Moldavië’ en voor de kerk.

Vierde van Epifanie, zondag 29 januari
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor de voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Vijfde van Epifanie, zondag 5 februari
Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk  in Leermens. Voorganger is ds Wike Spoelstra, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor het werk van het Werelddiaconaat en voor het eigen kerkenwerk.

Zesde van Epifanie, zondag 12 februari
Vandaag is er een Kerk & Film dienst. In deze gezamenlijke dienst willen we aandacht besteden aan Beelden van Jezus. De films kunt u / kun jij op de filmavonden bekijken. De films bekijken is leuk en leerzaam, maar uiteraard geen voorwaarde om aan de kerkdienst deel te nemen: ook zonder de films te zien, kan de dienst een verrijking zijn.

De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 9.30 uur.

Voorganger is ds Tjalling Huisman, in samenwerking met Melson Zwerver.

Zang is er van Roy Nikijuluw en Tineke Zijlstra, orgelspel van Jan Smid.

De inzamelingen zijn bestemd voor respectievelijk de Stichting Leergeld en de eigen kerk.

Zevende van Epifanie, zondag 19 februari
Er is vandaag een dienst in de Donatuskerk in Leermens. De voorganger is Hilde Boekeloo uit Groningen, organist is Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Achtste van Epifanie, zondag 26 februari
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Reina Zijlstra, organist is Bouko Tiggelaar.

De eerste inzameling is voor het werk van de Regenboog Groep, die zich inzet voor daklozen en verslaafden in Amsterdam. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Aswoensdag, woensdag 1 maart
Om 19.30 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens, de Veertigdagentijd begint op deze Aswoensdag. Wie wil kan in de dienst een Askruisje halen. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel. De Riepster Cantorij zingt mee in deze dienst.

Er is een inzameling voor het collectedoel van het Veertigdagenproject.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Biddag, 5 maart
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum zijn er vandaag twee diensten.

Om 9.30 uur gaat ds Tjalling Huisman voor en bespeelt Ab Gramsbergen het orgel.

Inzameling zijn er voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.

Om 19.00 uur is er aan Avondmuziek, waar het Collegium Musicum Loppersum meewerkt.

Muzikale leiding is in handen van Jelke Hamersma, voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman. In deze dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum

Diensten wijk Maarland 18 dec t/m 22 jan

Zondag 18 december, vierde van Advent
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Wike Spoelstra oet Spiek, achter het orgel Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diakenen en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

’s Middags en ’s avonds zijn er nog drie diensten:

Om 16.30 uur is er de traditionele kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Er zal een koortje zingen van Eenumers, onder leiding van Harm op ’t Holt. Natuurlijk is er ook samenzang. Op het orgel speelt daarbij Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Om 19.00 uur is een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn dan Gerry Dallinga en Epco Wijngaarden, Dennis Wubs bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het Leekster Mannenkoor zal zingen, de samenzang wordt begeleid door orgelspel van Jan Bakker. Voorganger is Jan Windt.

Vrijdagavond 23 december, kinderkerstnachtdienst
Om 19.00 uur is er weer kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zijn bezig een kerstspel in te studeren, dat opnieuw geschreven is door Marjolien Kippersluys. Het thema is: De kleur van kerst. De samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie. De inzameling is voor Kika, dat zich inzet voor kinderen met de ziekte kanker. Na afloop is er voor iedereen wat te eten en drinken.

Zaterdagavond 24 december, kerstavond
Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Sybrand Alblas, de samenzang wordt begeleid door Wilko Middel. Margriet Westerhuis en Marlies Smit spelen trompet. Thema van de dienst is: Een Groninger ziet het licht.

Na afloop is er warme chocolademelk en warme glühwein.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Thema is: Ruimte om te mogen zijn. Popkoor Ripa uit Zeerijp zal een aantal liederen zingen, de samenzang wordt met orgelmuziek begeleid door Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst eindigt op het plein met het zingen van het Ere zij God. Daarna is er warme chocolademelk en warme glühwein.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor Kinderen in de knel.

Kerstmorgen, zondag 25 december
Er zijn twee gezamenlijke diensten tegelijkertijd, beide beginnen om 10.00 uur.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, organist is Gerrit Huizenga.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, organist is Anjo de Haan. In deze dienst zal de Riepster Cantorij zingen, onder leiding van Henk de Vries.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor Kinderen in de knel en ook voor het eigen kerkenwerk.

Oudjaar, zaterdag 31 december
Om 19.30 uur is er een korte dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van Wilde Ganzen, dat geeft ondersteuning aan kleine projecten in ontwikkelingslanden; de tweede inzameling is voor de kerk.

Nieuwjaar, zondag 1 januari
Vandaag een korte dienst in de Donatuskerk in Leermens, die begint om 10.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Doop van de Heer, zondag 8 januari
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerrit Huizenga. De dienst begint om 9.30 uur.

Vandaag wordt er weer voedsel ingezameld voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat de levensmiddelen erheen gebracht worden.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Tweede van Epifanie, zondag 15 januari
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor hospice De Schutse in Appingedam, en voor het kerkenwerk.

Derde van Epifanie, zondag 22 januari
Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel Ab Gramsbergen, voorganger is waarschijnlijk – maar nog niet helemaal zeker – ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor ‘zorg voor ouderen in Moldavië’ en voor de kerk.

over de diensten wijk maarland 18 nov t/m 18 dec

vrijdag 18 november, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de Grote Zaal in Wiemersheerd, Loppersum een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen uiteraard van harte welkom!

Zondag 20 november, laatste van de voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We zetten ter nagedachtenis aan ieder een roos in een vaas. De dienst is een dienst van Schrift en Tafel, hij vindt dit jaar plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal medewerking verlenen, Rudi Diekstra speelt orgel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor eigen diaconaal en kerkelijk werk.

Zondag 27 november, eerste van Advent
Vandaag is er een dienst in de Mariakerk van       ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het ‘Alzheimercafé Groningen’, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 december, tweede van Advent
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een morgengebed. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Marika Meijer, organist is Anjo de Haan.

Tegelijkertijd is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Bij beide diensten kunt u / kun je weer levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hoogeland in Winsum, de diaconie zorgt dat ze daar komen.

Verder zijn er inzamelingen voor de Stichting Leergeld en de eigen gemeenten.

Zondag 11 december, derde van Advent
Vandaag is er weer een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Jannet van der Spek uit Groningen – zij heeft mij als mijn wijkpredikant in Amsterdam de weg helpen vinden in kerkzijn; ik doe een kanselruil met haar, in november ben ik voorgegaan in een dienst in Groningen. Wilko Middel hoort u / hoor je spelen op het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor voedselbank en kerkenwerk.

Zondag 18 december, vierde van Advent
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Wike Spoelstra oet Spiek, achter het orgel Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diakenen en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

’s Middags en ’s avonds zijn er nog drie diensten:

Om 16.30 uur is er de traditionele kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Er zal een koortje zingen van Eenumers, onder leiding van Harm op ’t Holt. Natuurlijk is er ook samenzang. Op het orgel speelt daarbij Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Om 19.00 uur is een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn dan Gerry Dallinga en Epco Wijngaarden, Dennis Wubs bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het Leekster Mannenkoor zal zingen, de samenzang wordt begeleid door orgelspel van Jan Bakker. Voorganger is Jan Windt.

Over de diensten wijk Maarland 9 okt t/m 20 nov

Zondag 9 oktober, Israëlzondag
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Ds Frans Kristensen uit Warffum – ooit vicaris in onze gemeente is voorganger, organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor INLIA, een stichting die zich vanuit de kerken bezighoudt met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers; onze diaconie heeft er regelmatig contact mee.

De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 16 oktober, vierde van de herfst
Er is een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. voorganger is ds Riky Chrisstoffers, organist is Bouke van der Ploeg.

Ook is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is Egbert Smit uit Westeremden, organist is Stef Tuinstra.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor Werelddiaconaat en kerk.

Zondag 23 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens is er een Morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Henk Dragtstra, organist is Jan Smid. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 30 oktober, Dankdag
Op deze dankdag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, het is een dienst voor jong en oud. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van het Leger des Heils, de tweede inzameling is voor het werk in en van onze eigen gemeenten.

s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Van de commissie avondgebed gaan daar voor Greetje Nomden en Zwanny Boer, organist is Wilko Middel.

Zondag 6 november, eerste van de voleinding
Vandaag zijn er twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds Atze Landman, achter het orgel hoort u Ab Gramsbergen spelen.

In de Jacobuskerk in Zeerijp gaat ds Tjalling Huisman voor, Anjo de Haan is organist.

In deze beide diensten kun je / kunt u weer (houdbare) levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie verzamelt en vervoert ze.

Inzamelingen zijn in beide diensten voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 november, tweede van de voleinding
Er is om 9.30 uur een dienst in de Donatuskerk in Leermens waarin ds Struif voorgaat. Organist is Wilko Middel. Inzamelingen zijn er voor Unicef en de kerk.

vrijdag 18 november, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de Grote Zaal in Wiemersheerd, Loppersum een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen uiteraard van harte welkom!

Zondag 20 november, laatste van de voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We zetten ter nagedachtenis aan ieder een roos in een vaas. De dienst is een dienst van Schrift en Tafel, hij vindt dit jaar plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal medewerking verlenen, Jan Smid speelt orgel.

Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor eigen diaconaal en kerkelijk werk.