Categorie archief: Diensten Wijk Maarland

Over de diensten Maarland 28 feb t/m 27 mrt

Zondag 28 februari, Derde van de Veertigdagentijd
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Stichting De Vrolijkheid en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 maart, Vierde van de Veertigdagentijd / Biddag
Vandaag is het Biddag voor gewas en arbeid (voor de Vredekerk is dat op woensdag).

In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist is Bouke van der Ploeg.

In de Donatuskerk in Leermens is er – ook om 9.30 uur een Morgengebed. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Marika Meijer, organist is Ab Gramsbergen.

In beide diensten zijn de inzamelingen voor dezelfde doelen. De eerste is voor het tweede doel van het Veertigdagenproject van de diaconie: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. De tweede inzameling gaat naar ons eigen kerkenwerk.

In beide diensten kunt u / kun jij weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum.

Zondag 13 maart, Vijfde van de Veertigdagentijd
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het orgel wordt bespeeld door Dennis Wubs, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject van de diaconie: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 20 maart, Palmpasen
Vandaag zijn er twee diensten.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Jan Smid bespeelt het orgel, terwijl ds Tjalling Huisman de kansel bestijgt.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject van de diaconie: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Om 16.30 uur is er een Palmpasenviering, speciaal voor kinderen, maar iedereen is welkom! Deze viering vindt plaats in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Marco Roepers, Wilko Middel bespeelt het orgel. De opbrengst van de inzameling is voor het Veertigdagenproject.

Voorafgaand aan deze viering kunnen de kinderen een Palmpasenstok maken in ’t Gebouwtje (ook in Leermens, naast Wierdeweg 16). Dat begint om 15.30 uur.

Stille Week
De Stille Week wordt ook wel Goede Week genoemd. Hij begint met Palmpasen en eindigt in de Paasnacht. Voor de diensten in deze week en de diensten van Pasen, hebben we – beide wijken: Vredekerk en Maarland als thema Zie de mens gekozen. Er zijn diensten op de volgende dagen:

Woensdag 23 maart
Er is een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, die om 19.30 uur begint. In deze dienst zingt het ensemble Sonus Vita onder leiding van Anjo de Haan. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor het Veertigdagenproject van de diaconie en voor het eigen kerkenwerk.

Witte Donderdag 24 maart
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst van Schrift en Tafel. De dienst begint om 19.30 uur en eindigt in stilte. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de samenzang ondersteunen. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Veertigdagenproject en kerkenwerk.

Goede Vrijdag 25 maart
Om 19.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. De dienst begint in stilte, tijdens de stilte aan het eind heeft iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken aan de voet van het kruis. Voorganger is ds Tjalling Huisman, Wilko Middel begeleidt de gemeentezang.

Er zijn geen inzamelingen in deze dienst.

Stille Zaterdag, 26 maart, Paaswake
Om 22.00 uur is er de Paaswake, een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Marco Roepers is voorganger.

Er is geen inzameling in deze dienst.

Paasmorgen, 27 maart
Vanmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten. Beide beginnen om 10.00 uur!!!

In de Vredekerk in Loppersum begeleidt Loppersum’s Harmonie onder leiding van Alfons Weges, de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

In de Jacobuskerk in Zeerijp begeleidt Anjo de Haan de samenzang, en is er zang van de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 17 jan t/m 14 feb

Zondag 17 januari, Tweede na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Els Pilon en Jos Boven van de Commissie Avondgebed, organist is Dennis Wubs.

Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 januari, Derde na Epifanie
In de Mariakerk van ’t Zandt is ds Riky Chrisstoffers onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Om 9.30 uur begint de dienst.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 31 januari, Vierde na Epifanie
Er is vandaag om 9.30 uur een morgengebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Gerda Potze, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.

De opbrengst van de eerste inzameling gaat naar het Liliane Fonds, voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters.

 Zondag 7 februari, Vijfde na Epifanie
Twee diensten zijn er vandaag:

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er ook een dienst die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Susanne Freytag, organist is Anjo de Haan.

De eerste inzameling in beide diensten is voor het Werelddiaconaat, voor duurzame landbouw en daardoor betere voedselvoorziening in een aantal dorpen in Indonesië. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Bij beide diensten is het weer mogelijk om levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank Het Hoogeland in Winsum. De diaconie zamelt in en brengt weg.

Woensdag 10 februari, Aswoensdag
Om 19.30 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries meewerken aan deze dienst. Organist is Wilko Middel, voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman. Tijdens de dienst is er weer de mogelijkheid om een Askruisje op je voorhoofd te ontvangen.

De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject, voor Stichting De Vrolijkheid, speciaal voor het werk in AZC Delfzijl. Zij zet zich in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra om hen door dans en zang, verhalen en schilderen wat vrolijkheid te brengen.

De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 14 februari, Eerste van de Veertigdagentijd
In een dienst van Schrift en Tafel nemen we vandaag in de Donatuskerk in Leermens afscheid van onze koster Jan (en ook Janny) Pijper. De dienst begint gewoon om 9.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject Stichting De Vrolijkheid (zie hierboven) – en voor het eigen kerkenwerk.

 Zondag 21 februari, Tweede van de Veertigdagentijd
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur een gezamenlijke regiodienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Stichting De Vrolijkheid, voor het werk in AZC Delfzijl (zie hierboven). De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek, in samenwerking met het Collegium Musicum Loppersum. Het thema is Pater Noster, het Onze Vader. Dirigent is Jelke Hamersma, organist Jan Luth, voorganger ds Tjalling Huisman.

Tijdens de dienst is er een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 28 februari, Derde van de Veertigdagentijd
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Stichting De Vrolijkheid en voor het eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 13 dec t/m 17 jan

Zondag 13 december, Derde Advent
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.
De opbrengst van de eerste inzameling komt ten goede aan revalidatiecentrum Beatrixoord, de opbrengst van de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 20 december, Vierde Advent
Twee diensten zijn er vandaag. Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Freytag, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een morgengebed. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Henk Dragstra, organist is Stef Tuinstra.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor het werk van de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Woensdag 23 december, Kinderkerstnacht
De kinderen gaan weer een kerstspel spelen, geschreven door Marjolien Kippersluys. Het gaat over ‘Vreemde vogels’ op weg naar de kerststal. De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 19.00 uur. De samenzang wordt begeleid door een groepje van Loppersums Harmonie en door Ab Gramsbergen op het orgel. De inzameling is voor de stichting ‘De Vrolijkheid’, die activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Zie ook het stukje onder Federatienieuws.

Donderdag 24 december, Kerstnacht
Twee diensten zijn er vanavond.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Deze dienst is een samenwerking van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland. Thema van de dienst is Wees niet bang. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de samenzang wordt begeleid door Wilko Middel.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Dit is een gezamenlijk dienst van onze beide wijkgemeentes. Voorganger is ds Marco Roepers, de samenzang wordt begeleid door brassband Constantijn Huygens uit Appingedam.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Vrijdag 25 december, Kerstmorgen
Ook weer twee gezamenlijke diensten zijn er vanmorgen, beide beginnen om 10.00 uur !!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, Bouke van der Ploeg is organist. Medewerking wordt verleend door Jeugd Vocaal Groningen onder leiding van Nanny Ter Wiel.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, Anjo de Haan is organist. Roy Nikijuluw zal voor ons zingen.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 27 december, eerste na het Kerstfeest
In de Donatuskerk in Leermens is er vandaag dienst om 9.30 uur. Onze voorganger is pastor Marika Meijer, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Unicef en het eigen kerkenwerk.

Donderdag 31 december, Oudjaar
Een gezamenlijke dienst is er om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de Wilde Ganzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 3 januari, Epifanie
Een gezamenlijk dienst is er vandaag in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel ziet en hoort u Bouke van der Ploeg. De dienst begint om 9.30 uur.

Bij deze dienst is het weer mogelijk om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank, de diaconie zamelt in en brengt ze er naar toe. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, tweede rondgang voor de eigen gemeente.

Zondag 10 januari, Doop van de Heer
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 9.30 uur dienst. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend.

Collecten: de eerste is bestemd voor de Stichting hulp Tsjernobyl kinderen, voor een vakantie voor kinderen uit dit gebied; de tweede is voor ons eigen gemeentewerk.

Zondag 17 januari, Tweede na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er door diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Els Pilon en Jos Boven van de Commissie Avondgebed.

Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven voor het werk van de diaconie.

Over de diensten Maarland 15 nov t/m 13 dec

Zondag 15 november, Tweede van de Voleinding
Twee diensten zijn er vandaag, die allebei om 9.30 uur beginnen.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger in een gezamenlijke dienst, organist is Gerard Kadijk. De eerste inzameling is voor binnenlands diaconaat, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma voorganger, organist is Stef Tuinstra. Hier zijn de inzamelingen respectievelijk voor eigen diaconaal werk en eigen kerkenwerk.

Zondag 22 november, Laatste van de Voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, we zetten een rode roos in een vaas op de liturgietafel. We noemen ook de namen van de kinderen die geboren zijn, voor hen zetten we een witte roos in de vaas. Voor ieder is er gelegenheid om voor iemand een kaarsje aan te steken.

Dit jaar zal de dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp zijn, hij begint om 9.30 uur.

De Riepster Cantorij zal weer zingen, onder leiding van Henk de Vries. De samenzang wordt begeleid door Bouko Tiggelaar, voorganger is ds. Tjalling Huisman. In het koor van de kerk zullen we in de kring brood en druivensap delen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 29 november, Eerste Advent
Er is een dienst voor jong en oud in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend. We beginnen gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Dorcas, voor noodhulp in OostEuropa en Afrika; de tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 december, Tweede Advent
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare producten meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie zamelt ze in.

Er zijn twee diensten, die beide om 9.30 uur beginnen.

In Zeerijp, de Jacobuskerk is voorganger ds Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Bouko Tiggelaar.

In Loppersum, de Vredekerk is er een dienst die wordt voorbereid door de Groep voor Ontmoeting en Gesprek. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten zijn er twee inzamelingen, voor de Voedselbank en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 december, Derde Advent
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel.

Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De opbrengst van de eerste inzameling komt ten goede aan revalidatiecentrum Beatrixoord,

de opbrengst van de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 4 okt t/m 15 nov

Zondag 4 oktober, tweede van de herfst

Vandaag kunt u / kun jij in beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diakenen zorgen voor dozen en vervoer.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor noodopvang van Syrische vluchtelingen in de regio, de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum met medewerking van een van de koren van het Collegium Musicum Loppersum. Jelke Hamersma is dirigent, Jan Luth organist en voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tijdens deze Avondmuziek is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 11 oktober, derde van de herfst

In een dienst in de Donatuskerk in Leermens besteden we aandacht aan Israëlzondag, die eigenlijk een week eerder valt. Achter het orgel zit Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger. We beginnen gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor Kerk en Israël, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 18 oktober, vierde van de herfst

Het is vandaag Werelddiaconaatszondag.

In Loppersum is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk. Voorganger is kandidaat Regina Davelaar uit Groningen, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.

In Zeerijp is er ook een dienst in de Jacobuskerk. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, terwijl Dennis Wubs het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Werelddiaconaat en voor de eigen kerk.

Zondag 25 oktober, vijfde van de herfst

In de Mariakerk op ’t Zandt is er een Morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de Leprastichting en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 1 november, Dankdag

In een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum vieren we Dankdag. Voorganger is ds Marco Roepers, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Voor deze dienst kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zamelt in en zorgt dat de spullen er komen.

Inzamelingen zijn er verder voor het Leger des Heils en de eigen kerken.

Des avonds om 19.00 uur is er een Avondgebed in de pas gerestaureerde Mariakerk van Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Tineke Zijlstra en Martin Ettema van de Commissie Avondgebed. Aan deze dienst werkt de Riepster Cantorij mee, onder leiding van Henk de Vries; Wilko Middel is organist.

Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 8 november, Eerste van de Voleinding

In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst, met speciale aandacht voor de film Vision. Deze film gaat over het leven van Hildegard van Bingen (zie het stukje onder Federatienieuws).

Voorganger is ds Tjalling Huisman, Jan Smid bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de najaarszending en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 15 november, Tweede van de Voleinding

Twee diensten zijn er vandaag, die allebei om 9.30 uur beginnen.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger in een gezamenlijke dienst, organist is Gerard Kadijk. De eerste inzameling is voor binnenlands diaconaat, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma voorganger, organist is Stef Tuinstra. Hier zijn de inzamelingen respectievelijk voor eigen diaconaal werk en eigen kerkenwerk.

Over de diensten 6 sept t/m 4 okt

Zondag 6 september, vijftiende van de zomer

Vandaag is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerken, de diaconie zamelt ze in voor de Voedselbank. Er zijn in twee kerken diensten, die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Elizabeth Posthumus Meyjes uit Ten Boer voorganger, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Tjalling Huisman voorganger in een gezamenlijke dienst, het orgel wordt bespeeld door Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen in beide diensten voor de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 11 september, Avondmaal Wiemersheerd

Iedereen, ook van buiten Wiemersheerd, is hartelijk uitgenodigd. Om 19.30 uur is er een korte dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal.

Zondag 13 september, zestiende van de zomer

In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur dienst. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, achter tafel en op kansel staat ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor de stichting Vluchtelingenwerk, de tweede traditiegetrouw voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 20 september, zeventiende van de zomer

Vandaag is er dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, de aanvang is 9.30 uur. Voorganger is ds Wike Spoelstra, emerituspredikant uit Spijk. Organist is Stef Tuinstra.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 27 september, Startzondag

Vandaag is het Startzondag, de start van het najaar en winterwerk. Elders in dit kerkblad vindt u / vind je meer informatie over de activiteiten op deze zondag. Hier alleen de kerkdiensten: om 9.30 uur is er een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum. Organist is Bouke van der Ploeg, voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank en voor het eigen kerkenwerk.

Om 12.15 uur is er in de Jacobuskerk in Zeerijp een kort middaggebed. Organist is Dennis Wubs, voorgangers zijn dezelfden als in de morgen.

Zondag 4 oktober, tweede van de herfst

Vandaag kunt u / kun jij in beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hoogeland in Winsum. De diakenen zorgen voor dozen en vervoer.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor Kerk & Israël, de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek met medewerking van een van de koren van het Collegium Musicum Loppersum. Jelke Hamersma is dirigent, Ab Gramsbergen organist en voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tijdens deze Avondmuziek is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Over de diensten 28 juni t/m 6 sept

Zondag 28 juni, vijfde van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er een morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Elske Kramer, organist is Wilko Middel.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor Inloophuis Sigrids garden, een ontmoetingscentrum in Emmen voor mensen met kanker en hun naasten. De tweede collecte is voor ons kerkenwerk.

Zondag 5 juli, zesde van de zomer
Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, de organist is nog niet bekend.

Door een foutje in het rooster is de tweede dienst (in een van de andere dorpen) in plaats van een avonddienst, een morgendienst geworden: om 11.00 uur !!! in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Itse de Boer uit DelfzijlFarmsum, organist is Anjo de Haan.

Vooraf aan beide diensten kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 12 juli, zevende van de zomer
Vandaag is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is professor Evert Jonker, organist is Roelf Kuik. De dienst begint om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor SOS kinderdorpen en de kerk.

 Zondag 19 juli, achtste van de zomer
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De tweede dienst (in een van de andere dorpen) is in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds van Es uit Zandeweer, achter het orgel speelt Dennis Wubs. Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

 Zondag 26 juli, negende van de zomer
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Bertus Huizing en Janny Klungel, organist is Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is door de diaconie bestemd voor het werk onder blinden en slechtzienden door Bartimeus – Sonneheerdt, de tweede inzameling is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 2 augustus, tiende van de zomer
Om 9.30 uur zijn er twee diensten:
In Zeerijp, de Jacobuskerk gaat pastor Marika Meijer voor, Anjo de Haan bespeelt het orgel. In Loppersum, de Vredekerk gaat ds Riky Chrisstoffers voor in een gezamenlijke dienst, Bouke van der Ploeg bespeelt het orgel. U / je kunt vandaag ook weer (houdbare) levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland, de diaconie zorgt dat de spullen daar terecht komen. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, de tweede voor de kerk.

Zondag 9 augustus, elfde van de zomer
Er is om 9.30 uur een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Ab Gramsbergen is te horen achter het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, een stichting die zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 16 augustus, twaalfde van de zomer
Een gezamenlijke dienst is er vandaag in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is kandidaat mevrouw Davelaar, Ab Gramsbergen is organist.

De andere dienst is in Zeerijp, de Jacobuskerk. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, Stef Tuinstra is organist. Beide diensten beginnen om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 23 augustus, dertiende van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Stichting Schuilplaats, mensen die vastgelopen zijn wordt een schuilplaats en hoop op een nieuw perspectief geboden. De tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 30 augustus, veertiende van de zomer
Een morgengebed is er om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Elske Kramer en …. (dat is nog een vraagteken), maar het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. Inzamelingen zijn er voor Artsen zonder Grenzen en het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 september, vijftiende van de zomer
Vandaag is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerken, de diaconie zamelt ze in voor de Voedselbank. Er zijn in twee kerken diensten, die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Elizabeth Posthumus Meyjes uit Ten Boer voorganger, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Tjalling Huisman voorganger in een gezamenlijke dienst, het orgel wordt bespeeld door Bouke van der Ploeg. Inzamelingen in beide diensten voor de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

 

over de diensten 3 mei t/m 28 juni

Zondag 3 mei, Vijfde van Pasen
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst van Schrift en Tafel, die ook om 9.30 uur begint.

Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor het vervoer.

Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank Hoogeland. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 10 mei, Zesde van Pasen
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Mariakerk op ´t Zandt. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Bertus Huizing, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen: De eerste rondgang is voor Flying for life, medische zorg voor de armsten in Afrika, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Donderdag 14 mei, Hemelvaart
Een gezamenlijke dienst is er in de Dorpskerk in Eenum om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diaconie en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 17 mei, Wezenzondag
Vandaag hopen we in een feestelijke dienst een aantal nieuwe ambtsdragers te bevestigen. En we nemen afscheid van twee wijkouderlingen: Wilma Aardse en Luuk Tuinstra. Er zal zang zijn van twee cantorijen, die van het UMCG en natuurlijk de Riepster onder leiding van Henk de Vries. De dienst is in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur. Organist is Stef Tuinstra, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor ‘Eredienst en kerkmuziek’, de tweede voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 24 mei, Pinksteren
Dit jaar vieren we Pinksteren in een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Een paar gemeenteleden wil in deze dienst belijdenis doen, de namen hoort u binnenkort. De dienst begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, terwijl u Wilko Middel hoort spelen op het orgel.

Inzamelingen zijn er voor zending en diaconie.

Zondag 31 mei, Trinitatis
We hebben om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Mercy ships, medische hulp in ontwikkelingslanden. De tweede inzameling voor de kerk.

Zondag 7 juni, tweede van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank. De diaconie zamelt ze in.

In de Jacobuskerk van Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst waarin Egbert Smit uit Westeremden voorgaat. Organist is Henk de Vries.

De opbrengst van de inzamelingen is voor respectievelijk de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 12 juni, Avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote zaal van Zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Ook mensen van buiten Wiemersheerd zijn hartelijk uitgenodigd om te komen delen in brood en druivensap.

Zondag 14 juni, derde van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag:

Om 9.30 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een gezamenlijke dienst, waarin de kinderen uit groep acht de overstap maken van Kindernevendienst naar Tienerdienst en / of gewone kerkdienst. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman.

Het doel van de eerste inzameling wordt nog bepaald door de kinderen die afscheid nemen; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 21 juni, vierde van de zomer
Er zijn twee diensten die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Vredekerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds van der Brom uit Haren, organist is Gerard Kadijk.

In de Mariakerk in ’t Zandt is er ook een dienst. Voorganger is Jolanda Tuma, organist Jan Smid.

De inzamelingen in beide diensten zijn voor diaconie en kerk.

Zondag 28 juni, vijfde van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er een morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Elske Kramer, organist is Wilko Middel.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor Inloophuis Sigrids garden, een ontmoetingscentrum in Emmen voor mensen met kanker en hun naasten. De tweede collecte is voor ons kerkenwerk.

Over de diensten 2 apr t/m 3 mei

Voor de diensten in de Stille Week en Pasen, hebben we dit jaar als thema gekozen: Licht dat terug komt. Dat is onderdeel van een kort lied:

Licht dat terug komt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

In de Stille Week zijn er drie diensten:

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waarin de Riepster Cantorij zal zingen. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.
De inzamelingen zijn voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.
Aan het einde van de dienst verlaten we in stilte de kerk.

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
In stilte beginnen we om 19.30 uur de dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Het is een sobere dienst, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Weer verlaten we in stilte de kerk.

Zaterdag 4 april, Paaswake
Om 22.00 uur begint de dienst in stilte, maar aan het einde van de dienst staan we in de kring om brood en wijn te delen en om naar het Paasevangelie te luisteren. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst de kerk binnengedragen.

Voor deze gezamenlijke dienst komen we samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Paasmorgen, zondag 5 april
Op deze Paasmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten, beide beginnen om 10.00 uur !!!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, de samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie onder leiding van Alfons Weges.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries. Onder zijn leiding zal de Riepster Cantorij de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Voor deze diensten kunt u / kun jij ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Zondag, 12 april, Beloken Pasen
Er is een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt om 9.30 uur.
Achter het orgel Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 19 april, Derde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, ze beginnen beide om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries.

In de Vredekerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die is voorbereid door de tieners en hun leiding van de Tienernevendienst. Thema is Waar luister je naar? In deze dienst zal Theo Uil de samenzang begeleiden, voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten op deze dag zijn er inzamelingen voor de Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 26 april, Vierde van Pasen
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst.
Voorganger is ds Tjalling huisman, terwijl Ab Gramsbergen het orgel bespeelt. Er wordt geld ingezameld voor zorgcentrum Vliethoven in Delfzijl en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 mei, Vijfde van Pasen
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst van Schrift en Tafel, die ook om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor het vervoer.

Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank Hoogeland. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Over de diensten 13 mrt t/m 5 apr

Vrijdag 13 maart, Avondmaal Wiemersheerd
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal van zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 19.30 uur.

Zondag 15 maart, Vierde zondag van de Veertigdagen
Twee diensten zijn er vandaag:
Een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, waarin ds Marco Roepers voorgaat en Jan Smid het orgel bespeelt.

Een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, waarin Janny Klungel en Gerda Potze voorgaan en Stef Tuinstra het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 22 maart, Vijfde zondag van de Veertigdagen
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt bespeelt Wilko Middel het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 29 maart, Palmpasen
Twee diensten zijn er.

Om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. Vandaag hangen we twee doopbordjes op, zie het bericht hierover elders in dit Kerkblad. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, op het orgel speelt Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Na de dienst wordt de Paaskaars weggehaald uit de kerk.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Om 16.30 uur is er kinderpalmpasen in de Donatuskerk in Leermens. Ds Tjalling Huisman is voorganger en Wilko Middel bespeelt het orgel. De opbrengst van de collecte is voor de Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is.

Voorafgaand aan de korte kerkdienst, kunnen kinderen in ’t Gebouwtje een Palmpasenstok maken. Dat begint om 15.30 uur. Bij niet al te slecht weer, lopen we met de Palmpasenstokken in optocht een rondje Leermens om bij de kerk uit te komen.

Met Palmpasen begint de Stille Week, als thema hebben we dit jaar gekozen voor Licht dat terug komt. Dat is onderdeel van een kort lied:

Licht dat terug komt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

In de Stille Week zijn er drie diensten:

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waarin de Riepster Cantorij zal zingen. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De inzamelingen zijn voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.

Aan het einde van de dienst verlaten we in stilte de kerk.

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
In stilte beginnen we om 19.30 uur de dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Het is een sobere dienst, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Weer verlaten we in stilte de kerk.

Zaterdag 4 april, Paaswake
Om 22.00 uur begint de dienst in stilte, maar aan het einde van de dienst staan we in de kring om brood en wijn te delen en om naar het Paasevangelie te luisteren. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst de kerk binnengedragen.

Voor deze gezamenlijke dienst komen we samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Paasmorgen, zondag 5 april
Op deze Paasmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten, beide beginnen om 10.00 uur !!!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, de samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie onder leiding van Alfons Weges.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries. Onder zijn leiding zal de Riepster Cantorij de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Voor deze diensten kunt u/kun jij ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.