Categoriearchief: Diensten Wijk Maarland

image_pdfimage_print

Diensten wijk maarland 5 mrt t/m 2 apr

Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Biddag, 5 maart
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum zijn er vandaag twee diensten.
Om 9.30 uur gaat ds Tjalling Huisman voor en bespeelt Ab Gramsbergen het orgel.

Inzameling zijn er voor het Veertigdagenproject (jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting) en voor de kerk.

Om 19.00 uur is er aan Avondmuziek, waar het Collegium Musicum Loppersum meewerkt.

Muzikale leiding is in handen van Jelke Hamersma, Jan Luth is organist en voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman. In deze dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Vrijdag 10 maart, Avondmaal Wiemersheerd
In de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum is er deze avond een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten Wiemersheerd. De dienst begint om 19.30 uur.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd, 12 maart
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

De diaconie zamelt ze in en brengt ze naar Winsum, Voedselbank Het Hogeland.

Er is één gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, de dienst begint om 9.30 uur.

Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: steun voor ouderen in Moldavië. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk en de uitgangscollecte is voor het jeugdwerk.

 Derde zondag van de Veertigdagentijd, 19 maart
Er is een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk van Zeerijp. De Riepster Cantorij zingt mee, onder leiding van Henk de Vries. Anjo de Haan bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk het Veertigdagenproject (hulp voor ouderen in Moldavië) en de kerk.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd, 26 maart
Vandaag om 9.30 uur weer een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor betere zorg voor ouderen in Moldavië (Veertigdagenproject), de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Jannet van der Spek, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Diensten wijk Maarland 22 jan t/m 5 mrt

Derde van Epifanie, zondag 22 januari
Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel Ab Gramsbergen, voorganger is professor Riet BonsStorm.

Inzamelingen zijn er voor ‘zorg voor ouderen in Moldavië’ en voor de kerk.

Vierde van Epifanie, zondag 29 januari
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor de voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Vijfde van Epifanie, zondag 5 februari
Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk  in Leermens. Voorganger is ds Wike Spoelstra, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor het werk van het Werelddiaconaat en voor het eigen kerkenwerk.

Zesde van Epifanie, zondag 12 februari
Vandaag is er een Kerk & Film dienst. In deze gezamenlijke dienst willen we aandacht besteden aan Beelden van Jezus. De films kunt u / kun jij op de filmavonden bekijken. De films bekijken is leuk en leerzaam, maar uiteraard geen voorwaarde om aan de kerkdienst deel te nemen: ook zonder de films te zien, kan de dienst een verrijking zijn.

De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 9.30 uur.

Voorganger is ds Tjalling Huisman, in samenwerking met Melson Zwerver.

Zang is er van Roy Nikijuluw en Tineke Zijlstra, orgelspel van Jan Smid.

De inzamelingen zijn bestemd voor respectievelijk de Stichting Leergeld en de eigen kerk.

Zevende van Epifanie, zondag 19 februari
Er is vandaag een dienst in de Donatuskerk in Leermens. De voorganger is Hilde Boekeloo uit Groningen, organist is Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Achtste van Epifanie, zondag 26 februari
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Reina Zijlstra, organist is Bouko Tiggelaar.

De eerste inzameling is voor het werk van de Regenboog Groep, die zich inzet voor daklozen en verslaafden in Amsterdam. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Aswoensdag, woensdag 1 maart
Om 19.30 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens, de Veertigdagentijd begint op deze Aswoensdag. Wie wil kan in de dienst een Askruisje halen. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel. De Riepster Cantorij zingt mee in deze dienst.

Er is een inzameling voor het collectedoel van het Veertigdagenproject.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Biddag, 5 maart
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum zijn er vandaag twee diensten.

Om 9.30 uur gaat ds Tjalling Huisman voor en bespeelt Ab Gramsbergen het orgel.

Inzameling zijn er voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.

Om 19.00 uur is er aan Avondmuziek, waar het Collegium Musicum Loppersum meewerkt.

Muzikale leiding is in handen van Jelke Hamersma, voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman. In deze dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum

Diensten wijk Maarland 18 dec t/m 22 jan

Zondag 18 december, vierde van Advent
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Wike Spoelstra oet Spiek, achter het orgel Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diakenen en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

’s Middags en ’s avonds zijn er nog drie diensten:

Om 16.30 uur is er de traditionele kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Er zal een koortje zingen van Eenumers, onder leiding van Harm op ’t Holt. Natuurlijk is er ook samenzang. Op het orgel speelt daarbij Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Om 19.00 uur is een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn dan Gerry Dallinga en Epco Wijngaarden, Dennis Wubs bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het Leekster Mannenkoor zal zingen, de samenzang wordt begeleid door orgelspel van Jan Bakker. Voorganger is Jan Windt.

Vrijdagavond 23 december, kinderkerstnachtdienst
Om 19.00 uur is er weer kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zijn bezig een kerstspel in te studeren, dat opnieuw geschreven is door Marjolien Kippersluys. Het thema is: De kleur van kerst. De samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie. De inzameling is voor Kika, dat zich inzet voor kinderen met de ziekte kanker. Na afloop is er voor iedereen wat te eten en drinken.

Zaterdagavond 24 december, kerstavond
Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Sybrand Alblas, de samenzang wordt begeleid door Wilko Middel. Margriet Westerhuis en Marlies Smit spelen trompet. Thema van de dienst is: Een Groninger ziet het licht.

Na afloop is er warme chocolademelk en warme glühwein.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Thema is: Ruimte om te mogen zijn. Popkoor Ripa uit Zeerijp zal een aantal liederen zingen, de samenzang wordt met orgelmuziek begeleid door Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst eindigt op het plein met het zingen van het Ere zij God. Daarna is er warme chocolademelk en warme glühwein.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor Kinderen in de knel.

Kerstmorgen, zondag 25 december
Er zijn twee gezamenlijke diensten tegelijkertijd, beide beginnen om 10.00 uur.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, organist is Gerrit Huizenga.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, organist is Anjo de Haan. In deze dienst zal de Riepster Cantorij zingen, onder leiding van Henk de Vries.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor Kinderen in de knel en ook voor het eigen kerkenwerk.

Oudjaar, zaterdag 31 december
Om 19.30 uur is er een korte dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van Wilde Ganzen, dat geeft ondersteuning aan kleine projecten in ontwikkelingslanden; de tweede inzameling is voor de kerk.

Nieuwjaar, zondag 1 januari
Vandaag een korte dienst in de Donatuskerk in Leermens, die begint om 10.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Doop van de Heer, zondag 8 januari
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerrit Huizenga. De dienst begint om 9.30 uur.

Vandaag wordt er weer voedsel ingezameld voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat de levensmiddelen erheen gebracht worden.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Tweede van Epifanie, zondag 15 januari
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor hospice De Schutse in Appingedam, en voor het kerkenwerk.

Derde van Epifanie, zondag 22 januari
Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel Ab Gramsbergen, voorganger is waarschijnlijk – maar nog niet helemaal zeker – ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor ‘zorg voor ouderen in Moldavië’ en voor de kerk.

over de diensten wijk maarland 18 nov t/m 18 dec

vrijdag 18 november, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de Grote Zaal in Wiemersheerd, Loppersum een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen uiteraard van harte welkom!

Zondag 20 november, laatste van de voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We zetten ter nagedachtenis aan ieder een roos in een vaas. De dienst is een dienst van Schrift en Tafel, hij vindt dit jaar plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal medewerking verlenen, Rudi Diekstra speelt orgel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor eigen diaconaal en kerkelijk werk.

Zondag 27 november, eerste van Advent
Vandaag is er een dienst in de Mariakerk van       ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het ‘Alzheimercafé Groningen’, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 december, tweede van Advent
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een morgengebed. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Marika Meijer, organist is Anjo de Haan.

Tegelijkertijd is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Bij beide diensten kunt u / kun je weer levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hoogeland in Winsum, de diaconie zorgt dat ze daar komen.

Verder zijn er inzamelingen voor de Stichting Leergeld en de eigen gemeenten.

Zondag 11 december, derde van Advent
Vandaag is er weer een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Jannet van der Spek uit Groningen – zij heeft mij als mijn wijkpredikant in Amsterdam de weg helpen vinden in kerkzijn; ik doe een kanselruil met haar, in november ben ik voorgegaan in een dienst in Groningen. Wilko Middel hoort u / hoor je spelen op het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor voedselbank en kerkenwerk.

Zondag 18 december, vierde van Advent
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Wike Spoelstra oet Spiek, achter het orgel Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diakenen en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

’s Middags en ’s avonds zijn er nog drie diensten:

Om 16.30 uur is er de traditionele kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Er zal een koortje zingen van Eenumers, onder leiding van Harm op ’t Holt. Natuurlijk is er ook samenzang. Op het orgel speelt daarbij Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Om 19.00 uur is een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn dan Gerry Dallinga en Epco Wijngaarden, Dennis Wubs bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het Leekster Mannenkoor zal zingen, de samenzang wordt begeleid door orgelspel van Jan Bakker. Voorganger is Jan Windt.

Over de diensten wijk Maarland 9 okt t/m 20 nov

Zondag 9 oktober, Israëlzondag
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Ds Frans Kristensen uit Warffum – ooit vicaris in onze gemeente is voorganger, organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor INLIA, een stichting die zich vanuit de kerken bezighoudt met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers; onze diaconie heeft er regelmatig contact mee.

De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 16 oktober, vierde van de herfst
Er is een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. voorganger is ds Riky Chrisstoffers, organist is Bouke van der Ploeg.

Ook is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is Egbert Smit uit Westeremden, organist is Stef Tuinstra.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor Werelddiaconaat en kerk.

Zondag 23 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens is er een Morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Henk Dragtstra, organist is Jan Smid. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 30 oktober, Dankdag
Op deze dankdag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, het is een dienst voor jong en oud. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van het Leger des Heils, de tweede inzameling is voor het werk in en van onze eigen gemeenten.

s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Van de commissie avondgebed gaan daar voor Greetje Nomden en Zwanny Boer, organist is Wilko Middel.

Zondag 6 november, eerste van de voleinding
Vandaag zijn er twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds Atze Landman, achter het orgel hoort u Ab Gramsbergen spelen.

In de Jacobuskerk in Zeerijp gaat ds Tjalling Huisman voor, Anjo de Haan is organist.

In deze beide diensten kun je / kunt u weer (houdbare) levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie verzamelt en vervoert ze.

Inzamelingen zijn in beide diensten voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 november, tweede van de voleinding
Er is om 9.30 uur een dienst in de Donatuskerk in Leermens waarin ds Struif voorgaat. Organist is Wilko Middel. Inzamelingen zijn er voor Unicef en de kerk.

vrijdag 18 november, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de Grote Zaal in Wiemersheerd, Loppersum een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen uiteraard van harte welkom!

Zondag 20 november, laatste van de voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We zetten ter nagedachtenis aan ieder een roos in een vaas. De dienst is een dienst van Schrift en Tafel, hij vindt dit jaar plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal medewerking verlenen, Jan Smid speelt orgel.

Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor eigen diaconaal en kerkelijk werk.

Over de diensten wijk Maarland 9 sept t/m 9 okt

Aftreden Janny Huis als ouderling
Janny Huis is gestopt met haar werk als ouderling. Zij heeft meer tijd nodig voor zorg binnen de familie en dat valt niet langer te combineren met het ouderlingschap. We vinden dat erg jammer. We zullen haar betrokkenheid en eigen zienswijze missen, maar we begrijpen haar beslissing zeker. Zelf zal Janny het bezoekwerk missen, met veel liefde heeft ze dat gedaan.

In de dienst van 25 september in Leermens, neemt zij afscheid als ouderling.

Vrijdag 9 september, avondmaal Wiemerheerd
Om 19.30 uur is er een korte dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen die wil deelnemen, van harte welkom!

Zondag 11 september, twaalfde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Jacobuskerk in Zeerijp. Van de hand van Dennis Wubs is de orgelbegeleiding van de samenzang, voorganger is (anders dan eerder vermeld) prof. Evert Jonker.

De eerste avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, dat ouders van zieke kinderen verblijf geeft in de buurt van het ziekenhuis. De tweede collecte is voor het financieel draaiend houden van de eigen kerk.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Zondag 18 september, Startzondag
Op deze Startzondag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. In deze dienst zingt de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries in afwisseling met de gemeente. Het orgel wordt bespeeld door Bouko Tiggelaar. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor het werk van onze eigen diaconieën, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Na de dienst is er een programma met koffie en taart, dienstenveiling en lunch in de Vredekerk in Loppersum. Om ongeveer 12.45 uur is daar – vooraf aan de lunch – een kort middaggebed.

Voor meer informatie, kijk hier: startzondag.

Zondag 25 september, eerste van de herfst
Er is een dienst in de Donatuskerk in Leermens die om 9.30 uur begint. De Riepster Cantorij zal weer zingen, speciaal in deze dienst omdat Albert de Jonge afscheid neemt van Maarland (zie het bericht onder wel en wee). Ook neemt Janny Huis in deze dienst afscheid van het ouderlingschap. Wilko Middel bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Tent of nations, boerderij en ontmoetingsplek in Palestina (op de Westelijke Jordaanoever) voor joden, christenen en moslims. Tent of nations is eigendom van de Palestijnse, christelijke familie Nassar. Directeur Daoud Nassar kwam vorig jaar in Loppersum vertellen over de voortdurende dreiging van de regering van Israël om het land te onteigenen. Desalniettemin houdt de familie vast aan haar lijfspreuk, in het voetspoor van Jezus: wij weigeren om vijanden te zijn!

Zondag 2 oktober, tweede van de herfst
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds Tjalling Huisman.

Bij deze dienst is het weer mogelijk om levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en vervoer.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, voor leermiddelen en sportbenodigdheden voor kinderen uit gezinnen met weinig financiële armslag. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk een Avondmuziek met een koor van het Collegium Musicum Loppersum. Dirigent is Jelke Hamersma, Jan Luth bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Er is een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 9 oktober, Israëlzondag
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. De voorganger is nog niet bekend, maar de organist wel: Wilko Middel!

De eerste inzameling is voor INLIA, een stichting die zich vanuit de kerken bezighoudt met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers; onze diaconie heeft er regelmatig contact mee.

De tweede inzameling is voor de kerk.

Over de diensten wijk Maarland 10 juli t/m 11 sept

Zondag 10 juli, derde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de stichting Achter de regenboog, voor hulp aan kinderen en jongeren bij rouwverwerking. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze gemeente.

Zondag 17 juli, vierde van de zomer
Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed, organist is Wilko Middel.

De uitgangscollecte is voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 juli, vijfde van de zomer
Er is vandaag een dienst in de Mariakerk op       ’t Zandt, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel te horen Ab Gramsbergen, achter tafel en op kansel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de voedselbank Het Hogeland en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 31 juli, zesde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste avondmaalscollecte is voor de organisatie Light for the world, die zich inzet tegen blindheid en voor blinden in ontwikkelingslanden; de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 7 augustus, zevende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, een ’s morgens en een ’s avonds.

U/je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank; de diaconie zorgt dat ze er terecht komen.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds. Dineke Ferwerda, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Tineke Zijlstra van de commissie Avondgebed, organist is Anjo de Haan.

Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 14 augustus, achtste van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is Prof. Riet BonsStorm, Ab Grambergen begeleidt de samenzang met orgelmuziek.

De opbrengst van de eerste inzameling gaat naar Sigrids Garden, een organisatie die steun biedt tijdens en na een periode van kanker. De tweede inzameling is voor het eigen gemeentewerk.

Zondag 21 augustus, negende van de zomer
Vandaag twee diensten die beide om 9.30 uur beginnen.

Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Ook is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger daar is Prof. Evert Jonker, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor respectievelijk het werk van de eigen diaconie en het eigen kerkenwerk.

Zondag 28 augustus, tiende van de zomer
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er dienst om 9.30 uur. Voorganger is ds Elisabeth PosthumusMeyjes uit Ten Boer, Henk de Vries bespeelt het orgel.

Inzamelingen zijn er voor de Leprastichting en voor de kerk.

Zondag 4 september, elfde van de zomer
’s Morgens om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is. De tweede inzameling heeft als doel om onze eigen kerk financieel op de been te houden.

’s Avonds is er om 19.00 uur een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. Organist is Wilko Middel, voorgangers zijn Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra van de Commissie Avondgebed.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diaconie.

Vandaag in beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Zondag 11 september, twaalfde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Jacobuskerk in Zeerijp. Van de hand van Dennis Wubs is de orgelbegeleiding van de samenzang, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, dat ouders van zieke kinderen verblijf geeft in de buurt van het ziekenhuis. De tweede collecte is voor het financieel draaiend houden van de eigen kerk.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

 

Over de diensten wijk Maarland 12 juni t/m 10 juli

Zondag 12 juni, derde na Trinitatis
Vandaag is er een dienst die is voorbereid door de achttienplus gespreksgroep. Het gaat over verdraagzaamheid / tolerantie. Samen met de jongeren gaat ds Tjalling Huisman voor. Roy Nikijuluw zal zingen, Bouko Tiggelaar begeleidt de samenzang.

Het is vandaag ook de laatste keer dat Marjolien Kippersluys Kindernevendienst geeft. De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (hulp aan de allerarmsten en bewustwording over armoede), de opbrengst van de tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

NB: Deze dienst wordt uitgezonden via het kanaal van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum!

Zondag 19 juni, vierde na Trinitatis
In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur de jaarlijkse overstapdienst. Vier kinderen maken de overstap van basisschool naar middelbare school, zie het bericht elders in dit kerkblad onder federatienieuws. In deze dienst gaan beide predikanten voor, ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. De samenzang wordt begeleid door Gerrit Huizenga.

Het doel van de eerste inzameling zal door de overstappers worden bepaald, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Els Pilon en Greetje Nomden. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de samenzang ondersteunen en begeleiden, Wilko Middel doet dat op het orgel. Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 26 juni, eerste van de zomer
Om 9.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Achter het orgel hoort u Henk de Vries, achter tafel en op de preekstoel ziet u ds Tjalling Huisman.

Koffiedrinken na de dienst vindt plaats in de pastorie, zie het bericht hiervoor.

De eerste inzameling is voor de Open Hof, dagopvang voor dak en thuislozen in Groningen. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 juli, tweede van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat ze daar komen.

Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel is er vandaag in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, voor hulp aan schoolgaande kinderen in gezinnen met weinig geld; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Beppie Munting en Martin Ettema, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Zondag 10 juli, derde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de stichting Achter de regenboog, voor hulp aan kinderen en jongeren bij rouwverwerking. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze gemeente.

Over de diensten Maarland 1 mei t/m 12 juni

Zondag 1 mei, zesde van Pasen
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Roelof Kuik.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Reina Zijlstra, organist is Anjo de Haan.

Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld (eerste rondgang) en voor de kerk (tweede rondgang).

Donderdag 5 mei, Hemelvaart
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk van Eenum. Tijdens deze dienst zal Hadewich van Woerden een paar liederen zingen. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor OxfamNovib, dat zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 mei, Wezenzondag
Vandaag wordt er een aantal ambtsdragers bevestigd en nemen vijf ambtsdragers afscheid; zie het bericht elders in dit blad. Dat gebeurt in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Exodus (voor hulp aan exgedetineerden) en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 mei, Pinksteren
Vandaag is er één dienst voor alle clusterkerken. Thema is: Kom naar het feest!

De dienst vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt en begint om 10.00 uur!

Voorgangers zijn ds Jake Schimmel, ds Marco Roepers en jeugdwerker Anne Nijland. Er zal een muziekgroepje spelen onder leiding van Theo Uil. Achter het orgel zit Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor de zending (jongerenwerk in de kerk van Rwanda) en voor een nog te bepalen doel.

Zie verder het bericht elders in dit kerkblad.

 Zondag 22 mei, Trinitatis
In de Mariakerk in ’t Zandt is er een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij zal er zingen, onder leiding van Henk de Vries. Achter het orgel hoort u Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor S.O.S. Kinderdorp en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 29 mei, eerste na Trinitatis
Er is een dienst in de Donatuskerk in Leermens, waarin professor Evert Jonker voorgaat. De dienst begint om 9.30 uur. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Edukans (onderwijs in ontwikkelingslanden) en voor de eigen kerk.

Zondag 5 juni, tweede na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag:

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gaat om 9.30 uur prof. Walton uit Ten Boer voor in een gezamenlijke dienst, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

In de Mariakerk op ’t Zandt is er ook om 9.30 uur een morgengebed waarin Gerda Potze en Thea Steenwijk voorgaan, Wilko Middel bespeelt het orgel. Dit morgengebed vindt haar inspiratie in de Kleasterkuier in Jorwerd. Na morgengebed en koffie kunt u deelnemen aan een bezinningswandeling. Elders in dit kerkblad, onder federatienieuws, leest u er meer over.

In beide diensten kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt dat de spullen er komen.

De inzamelingen: eerste rondgang voor Stichting Leergeld (hulp voor schoolgaande kinderen in gezinnen met weinig financiën), de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 12 juni, derde na Trinitatis
Vandaag is er een dienst die is voorbereid door de achttienplus gespreksgroep. Roy Nikijuluw zal zingen, Bouko Tiggelaar begeleidt de samenzang. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (hulp aan de allerarmsten en bewustwording over armoede), de opbrengst van de tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

Over de diensten Maarland 23 mrt t/m 1 mei

Stille Week
De Stille Week wordt ook wel Goede Week genoemd. Hij begint met Palmpasen en eindigt in de Paasnacht. Voor de diensten in deze week en de diensten van Pasen, hebben we – beide wijken: Vredekerk en Maarland  als thema Zie de mens gekozen. Er zijn diensten op de volgende dagen:

Woensdag 23 maart
Er is een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, die om 19.30 uur begint. In deze dienst zingt het ensemble Sonus Vita (waarin onder andere Reina en Tineke Zijlstra zingen) onder leiding van Anjo de Haan. Organist is Henk de Vries, voorganger ds Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor het veertigdagenproject van de diaconie en voor het eigen kerkenwerk.

Witte Donderdag 24 maart
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst van Schrift en Tafel. De dienst begint om 19.30 uur en eindigt in stilte. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de samenzang ondersteunen. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Veertigdagenproject en kerkenwerk.

Goede Vrijdag 25 maart
Om 19.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. De dienst begint in stilte, tijdens de stilte aan het eind heeft iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken aan de voet van het kruis. Voorganger is ds Tjalling Huisman, Wilko Middel begeleidt de gemeentezang.

Er zijn geen inzamelingen in deze dienst.

Stille Zaterdag, 26 maart, Paaswake
Om 22.00 uur is er de Paaswake, een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Marco Roepers is voorganger.

Er is geen inzameling in deze dienst.

Paasmorgen, 27 maart
Vanmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten. Beide beginnen om 10.00 uur!!!

In de Vredekerk in Loppersum begeleidt Loppersum’s Harmonie onder leiding van Alfons Weges, de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

In de Jacobuskerk in Zeerijp begeleidt Anjo de Haan de samenzang, en is er zang van de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries.

Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 april, Beloken Pasen
Vandaag zijn er twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

Bij beide diensten is het mogelijk om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank Hogeland, de diaconie zorgt ervoor dat ze daar komen.

Er is een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Ab Gramsbergen.

Ook in de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst. Voorganger daar is prof Walton uit Ten Boer, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor respectievelijk het werk van de voedselbank en het werk in eigen kerk.

Zondag 10 april, derde van Pasen
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst. Voorganger is ds Wike Spoelstra, u hoort Wilko Middel op het orgel spelen.

De eerste inzameling is voor Het Kopland, voor sociale opvang in Groningen en Emmen. De tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 17 april, vierde van Pasen
De gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum is samen met de jongeren en leiding van de Tienerkerkdienst voorbereid. Voorganger is ds Marco Roepers, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Smid.

In de Mariakerk op ’t Zandt wordt na de dienst het boek van Menno Wieringa over die kerk gepresenteerd. Voorganger is ds Tjallling Huisman, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur, in beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 24 april, vijfde van Pasen
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries zingen, terwijl Bouko Tiggelaar het orgel bespeelt. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van Artsen zonder grenzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 1 mei, zesde van Pasen
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Gerda Potze, organist is Anjo de Haan.

Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld (eerste rondgang) en voor de kerk (tweede rondgang).