image_pdfimage_print

Diensten wijk Maarland 28 jan t/m 25 feb

Zondag 28 januari, vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk. De kinderen in de kindernevendienstleeftijd zullen meewerken aan de dienst.

Zondag 4 februari, vijfde na Epifanie
Het is vandaag Werelddiaconaatzondag. Er is om 9.30 uur dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De eerste inzameling is uiteraard voor het werk van het Werelddiaconaat, de tweede voor de kerk.

Zondag 11 februari, zesde na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, achter het orgel hoort en ziet u Gerard Kadijk spelen. De dienst begint om 9.30 uur. Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt voor vervoer.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het kerkenwerk.

Na afloop van de dienst is het mogelijk om mee te doen aan een nabespreking, zie elders in dit blad.

Woensdag 14 februari, Aswoensdag
Vandaag begint de 40 dagentijd. Er is een avondgebed om 19.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Wie wil kan daar tijdens een moment in de dienst een askruisje ontvangen. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel. De inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: voor kleine kinderen en hun ouders, op de vlucht uit Syrië en neergestreken in een vluchtelingenkamp in Libanon.

Zondag 18 februari, eerste zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is er weer een gezamenlijke dienst, een dienst van Schrift en Tafel. Kinderen uit beide wijken, die meedoen aan avondmaalscatechese, zullen meewerken. De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De Riepster Cantorij zal in deze dienst met en voor de gemeente zingen, onder leiding van Henk de Vries. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: voor kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 25 februari, tweede zondag van de 40 dagentijd
Om 9.30 uur in Leermens in de Donatuskerk is er een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en André Dallinga, organist is Ab Gramsbergen. De eerste inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: hulp aan moeders en kinderen in de vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Diensten wijk Maarland 23 dec t/m 28 jan

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in  Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Het heet Roos is boos. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen, begeleid door Loppersum’s Harmonie. Er is een inzameling voor ‘Muziek aan bed’, een activiteit voor zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, op de trompet spelen Agnes Brondijk en Henk Kuik. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein. De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds. Tjalling Huisman. We lezen het kerstverhaal

en er is een kerstvertelling. Er is gemeentezang en Tineke Zijlstra en Gerry Dallinga zullen samen een paar liederen zingen. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 31 december, Oudjaar
Vandaag is er een gezamenlijke oudejaarsdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Anders dan andere jaren is deze dienst ’s morgens, om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, muzikale begeleiding van de gemeentezang is in handen van organist Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor de projecten van Wilde Ganzen en voor het kerkenwerk.

Zondag 7 januari, Epifanie
Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. In deze dienst gaat het over de betekenis van zegenen (zie het stukje hierboven). Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman. Organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor de ‘Open Hof’ in Groningen, opvangcentrum voor thuis en daklozen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 14 januari, Tweede na Epifanie
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Jan Smid.

U / je kunt vandaag weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank ‘Het Hogeland’ in Winsum. De diaconie zorgt ervoor dat de spullen daar komen.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 21 januari, Derde na Epifanie
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Tjalling Huisman. Er wordt geld ingezameld voor Amnesty International en voor de kerk.

Zondag 28 januari, Vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk.

Diensten wijk Maarland 26 nov t/m 25 dec

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door Bouko Tiggelaar, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 december, Eerste Advent
Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De 18+ gespreksgroep bereidt deze dienst voor. Organist is Jan Smid, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diakenen zorgen dat de Voedselbank de spullen krijgt.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen in gezinnen waar weinig geld is – de tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Na afloop van de dienst zal Jolanda Beereboom vertellen over haar reis naar Malawi.

Zondag 10 december, Tweede Advent
Op deze tweede advent is er dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Anjo de Haan hoort u orgel spelen, ds Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Het Hogeland en voor de eigen kerk.

Zondag 17 december, Derde Advent
De Riepster Cantorij werkt mee aan een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Thea Steenwijk, organist is Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

De collectes zijn voor respectievelijk het werk van onze eigen diakenen en het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Om 16.30 uur is er – zoals elk jaar – weer de advents- / kerstviering in de Dorpskerk van Eenum.

Ainum Vocalis, gelegenheidskoor van het dorp, zingt een aantal liederen onder leiding van Harm op ’t  Holt. Bouke van der Ploeg en  Piet Meerman verzorgen de muzikale begeleiding van de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein.

De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds Tjalling Huisman. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Diensten wijk Maarland 22 okt t/m 26 nov

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.

Na afloop drinken we koffie in ’t Gebouwtje, daarmee nemen we afscheid van pastorie en ‘t gebouwtje.

Zondag 29 oktober, zesde van de herfst
Vandaag is er een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, aanvang 9.30 uur. Voorgangers zijn Gerda Potze en Marika Meijer van de Commissie Morgengebed, organist is Anjo de Haan. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 november, Dankdag
In verband met de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk, vindt deze dienst plaats in de Vredekerk in Loppersum. Het is een dienst voor jong & oud, waarin ds Marco Roepers voorgaat. De organist is Ab Gramsbergen die voor deze keer meeverhuist naar de Vredekerk. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De diaconie organiseert rond deze dienst weer een kledinginzameling voor het werk van het Leger de Heils. Ook de eerste inzameling is voor het Leger des Heils, de tweede voor het kerkenwerk.

U/je kunt vandaag voor de Voedselbank in Winsum houdbare levensmiddelen meenemen, de diaconie zet dozen neer en zorgt voor vervoer.

Zondag 12 november, eerste van de voleinding
In Leermens in de Donatuskerk is er vandaag een Maarlanddienst voor jong & oud, die aansluit bij het pannenkoeken eten met ouders en kinderen. Voorganger is ds Tjalling Huisman, achter het orgel Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het kerkenwerk.

Vrijdag 17 november, avondmaal Wiemersheerd
Vanavond is er om 19.00 uur weer een dienst van Schrift en Tafel in de Grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. U / jij bent van harte welkom, of je nu in Wiemersheerd woont of er buiten. De inzameling is voor het Ronald McDonaldhuis; dat geeft familie van zieke kinderen de mogelijkheid van verblijf vlakbij het ziekenhuis waar het kind wordt behandeld.

Zondag 19 november, tweede van de voleinding
Er is om 9.30 uur dienst in de Mariakerk van      ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, achter het orgel hoort u Wilko Middel spelen. De eerste inzameling is voor Inlia, dat vluchtelingen in nood helpt; de tweede is voor de kerk.

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door ook Henk de Vries, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Diensten wijk maarland 17 sep t/m 22 okt

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag.

We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.

Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Na het morgenprogramma is er om 12.30 uur een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.

Zondag 24 september, eerste van de herfst
Een morgengebed is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Reina Zijlstra en Dianne Velvis gaan voor in deze dienst, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Bartimeus / Sonneeerdt, ten behoeve van blinden en slechtzienden; de tweede rondgang is voor het kerkenwerk.

Zondag 1 oktober, Israëlzondag
Twee diensten zijn er vandaag, één ’s morgens en één vroeg in de avond.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van cantor Henk de Vries meewerken aan deze dienst. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Kerk en Israël en het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Dorpskerk in Eenum. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, Jan Smid bespeelt het orgel.

Aan het eind van het avondgebed kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 8 oktober, derde van de herfst
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. In deze dienst zal Jolanda Beereboom iets vertellen over haar reis voor World Servants naar Malawi, samen met haar medereizigers uit Appingedam krijgt zij de zegen mee (zie verder voorin dit Kerkblad).

Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Bij deze dienst kun je / kunt u weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diakenen zamelen ze in en zorgen dat ze bij Voedselbank Het Hogeland in Winsum bezorgd worden.

De eerste inzameling is voor Stichting Leergeld, de tweede voor de kerk.

De dienst vandaag begint gewoon om 9.30 uur.

Na de dienst is er de mogelijkheid om mee te doen aan een nabespreking ervan (zie verder voorin dit kerkblad).

Zondag 15 oktober, vierde van de herfst
’s Morgens en ’s avonds is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

In de dienst van 9.30 uur zal de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerken. Achter het koororgel zit Jan Smid, achter de tafel staat ds Tjalling Huisman.

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat, de tweede voor het kerkenwerk.

De dienst van 19.00 uur is een Avondmuziek waaraan het koor van het Collegium Musicum Loppersum  met Jelke Hamersma als dirigent  zal meedoen. Verder is er samenzang en zijn er lezingen, voorganger is ds Tjalling Huisman (zie verder voorin dit Kerkblad).

Een inzameling is er voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.

Diensten wijk maarland 16 jul t/m 17 sep

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.
Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de diaconie zorgt voor dozen en vervoer.
En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.
Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, organist is ook deze avond Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

Zondag 23 juli, vijfde van de zomer
Ook vandaag is er een gezamenlijke dienst, waarin Gerjan Voshart belijdenis doet van zijn geloof. De dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Bouke van der Ploeg.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Stichting Vluchteling en het kerkenwerk.

Zondag 30 juli, zesde van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.
Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel hoort u daar Rudy Diekstra, voorganger is ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor SOS kinderdorpen en voor de kerk.
Om 19.00 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorgangers daar zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer van de Cie Avondgebed, achter het orgel hoort u Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 augustus, zevende van de zomer
In een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Anjo de Haan organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.
De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Zondag 13 augustus, achtste van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Het is fijn dat ds Riky Chrisstoffers dan weer eens onze voorganger is, organist is Jan Smid.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Voedselbank Hogeland en de kerk.

Zondag 20 augustus, negende van de zomer
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijk dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, Anjo de Haan is organist.
U / je kunt weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank, de diaconie zorgt dat ze daarheen gaan.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Zondag 27 augustus, tiende van de zomer
In de morgen, om 9.30 uur, is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is Prof. Riet Bons – Storm, de organist is Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor revalidatiecentrum Beatrixoord en voor het eigen kerkenwerk.
In de avond is er om 19.00 uur weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.
Voorgangers zijn twee leden van de Commissie Avondgebed, namelijk Tineke Zijlstra en Beppie Munting; organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie

Zondag 3 september, elfde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Wilko Middel bespeelt het orgel, voorganger is RoomsKatholiek pastor Nelly HamersmaSluis.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 10 september, twaalfde van de zomer
Om 9.30 uur is er deze zondagmorgen een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Wilko Middel achter het orgel, ds Tjalling Huisman achter de tafel.
De eerste inzameling is voor het werk van de Leprastichting, de tweede inzameling is voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.
Vroeg in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed, de naam van de organist kan ik nog niet geven.
Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag. Ongetwijfeld staat er elders in dit kerkblad iets over uitgelegd.
We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.
Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.
Om 12.30 uur is er een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.

Diensten wijk Maarland 16 jun t/m 16 jul

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei heeft André Dallinga afscheid genomen als ambtsdrager. Thea Steenwijk en Tineke Stuurwold zijn bevestigd als wijkouderlingen.

In de dienst van 18 juni (die verplaatst is naar de Petrus en Pauluskerk) worden er nog twee nieuwe ambtsdragers bevestigd, beiden na een korte geloofsbelijdenis. Hilde Hop wordt diaken, Epco Wijngaarden wordt ouderlingkerkrentmeester.

We mogen als gemeente heel blij zijn met vier nieuwe ambtsdragers erbij!

Belijdenis
Gerjan Voshart zal op zondag 23 juli belijdenis doen van zijn geloof. Dat gebeurt in een extra gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Gerjan wil graag zijn belijdenis doen in een dienst van beide wijken samen, vandaar dat de wijkkerkenraden hem deze mogelijkheid hebben geboden. Beide domies zullen voorgaan.

 Vrijdag 16 juni, avondmaal Wiemersheerd
Er is om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. Iedereen is van harte welkom, ook degenen die anders niet naar een dienst in Wiemersheerd komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Epco Wijngaarden en Hilde Hop worden bevestigd als kerkrentmeester en diaken. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond is in ieder geval Gerry Dallinga voorganger, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 25 juni, eerste van de zomer
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen voor het Zeemanshuis en het kerkenwerk.

Zondag 2 juli, tweede van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, beiden voorbereid en voorgegaan door onze eigen gemeenteleden.

Om 9.30 uur is er een morgengebed in ’t Zandt, de Mariakerk. Voorgangers zijn Marika Meijer en Henk Dragstra, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de andere Mariakerk, in Oosterwijtwerd. Voorgangers in deze dienst zijn Tineke Zijlstra en Epco Wijngaarden, Jan Smid bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 9 juli, derde van de zomer
Vandaag is er om 11.00 uur !!!!!!!! dienst, om 10.15 uur beginnen we met koffie. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waarin ds Itse de Boer uit Farmsum voorgaat. U hoort Henk de Vries op het orgel spelen, we komen dus samen in de Jacobuskerk in Zeerijp.

De eerste inzameling is voor Mercy ships, dat zorgt voor varende medische hulp in ontwikkelingslanden. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de dia0conie zorgt voor dozen en vervoer.

En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.

Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer, organist is Dennis Wubs.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

Diensten wijk maarland 14 mei t/m 18 jun

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei a.s., op Wezenzondag, neemt André Dallinga afscheid als ambtsdrager. Hij heeft er dan vijf drukke jaren als kerkrentmeester en als moderamen lid op zitten. Een bericht om vrolijk van te worden is dat Thea Steenwijk ja heeft gezegd op de vraag of zij ouderling wil worden. Hopelijk komt er naast Thea nog een nieuwe ambtsdrager bij. Een aantal zittende diakenen heeft in ieder geval aangegeven om langer te willen blijven. Dat is ook goed nieuws!

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst. Het thema is kiezen, laat u / je verrassen door de keuzes van de tieners en de leiding van de tienerdienst!

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker; en er is een inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 21 mei, zesde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen worden gehouden voor De Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Donderdag 25 mei, Hemelvaart
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist van de dag is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Make a wish, zij vervullen een laatste wens van ernstig zieken. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 28 mei, Wezenzondag
Vandaag is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, Bouko Tiggelaar bespeelt het orgel en ds Tjalling Huisman is voorganger. Hopelijk kunnen we in deze dienst een of twee ambtsdragers bevestigen, in ieder geval neemt er een ambtsdrager afscheid. André Dallinga stopt met zijn werk als kerkrentmeester.

Inzamelingen zijn er deze dienst voor Artsen zonder Grenzen en voor de eigen kerk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 4 juni, Pinksteren
Vandaag vieren we Pinksteren met alle kerken van het cluster samen: BierumHolwierdeKrewerd, SpijkLosdorp, ‘t ZandtGodlinze, Loppersum Maarland. Dit jaar vindt de dienst plaats in de Vredekerk  in Loppersum, hij begint om 10.00 uur. Thema van de dienst is: in vuur en vlam. Voorgangers in deze dienst zijn Jeltsje ElzingaBakker (kerkelijk werker van ’t ZandtGodlinze) en Gerard Knol (predikant van BierumHolwierdeKrewerd), het kinderverhaal wordt gedaan door ds Tjalling Huisman. De begeleiding van de samenzang is in handen van organist John Veldman en een combo van jongeren uit de gemeenten geleid door Anne Nijland.

Zondag 11 juni, Trinitatis
Op deze zondag vieren we de jaarlijkse overstapdienst van kinderen uit groep acht, die naar de middelbare school gaan. Het is een gezamenlijke dienst van wijk Loppersum en wijk Maarland, die plaatsvindt in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorgangers zijn de beide domies. De dienst begint om 9.30 uur.

Doel van de eerste inzameling in deze dienst wordt bepaald door de kinderen die overstappen. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

En natuurlijk kunt u / kun jij vandaag ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond zijn de voorgangers Beppie Munting en Gerry Dallinga, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Diensten Wijk Maarland 2 apr t/m 14 mei

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Feike Volbeda, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmpasen 9 april
Vandaag begint de Stille Week.

Na afloop van deze dienst zal de Paaskaars uit de kerken weggehaald worden. Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen.

Tijdens deze Palmpasendienst kunnen de kinderen in Elthato (naast de kerk) Palmpasenstokken maken. Ergens in de dienst komen zij met de stokken de kerk binnen.

Voorganger vandaag in deze gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma. Achter het orgel hoort u Bouko Tiggelaar.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Voorafgaande aan de dienst kunt u / kun je houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en brengt ze erheen.

Stille Week

Als thema van deze Stille of Goede Week hebben we gekozen: de weg van bevrijding.

Witte Donderdag, 13 april
Om 19.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Bouko Tiggelaar, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor hulp voor mensen met en handicap in Myanmar (Veertigdagenproject) en voor de eigen kerk.

In de kring delen we brood en druivensap. Na het bidden van het Luthers avondgebed gaan we in stilte uiteen.

Goede Vrijdag, 14 april
Met die stilte beginnen we in de dienst van vandaag in de Mariakerk in ’t Zandt om 19.30 uur. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman. We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie. Aan het einde van de dienst krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en aan de voet van het kruis te zetten. In stilte gaan we weer uiteen.

Paaswake, zaterdag 15 april
In de stilte van de Goede Vrijdag begint de dienst om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens de dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen: Licht van Christus! We vieren Pasen en delen in het koor brood en druivensap. Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Paasmorgen, zondag 16 april
We vieren dit jaar Pasen om 10.00 uur (!!!!) in de Donatuskerk in Leermens. Weer bespeelt Ab Gramsbergen het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de drie doelen van het Veertigdagenproject: Jeugddorp de Glind, steun voor ouderen in Moldavië, hulp voor mensen met een handicap in Myanmar. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 23 april, tweede van Pasen
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is Wike Spoelstra, organist is Dennis Wubs.

De eerste inzameling is voor noodhulp aan Afrika, vanwege de hongersnood daar, de tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 30 april, derde van Pasen
Vandaag is pastor Marika Meijer onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen. In een dienst te Leermens, de Donatuskerk, om 9.30 uur ’s morgens.

De eerste inzameling is voor het werk van M.A.F. Flying for Life, deze organisatie verzorgt acute medische hulp in Afrika. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 7 mei, vierde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De Gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst.

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is waarschijnlijk een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker.

Diensten wijk maarland 5 mrt t/m 2 apr

Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Biddag, 5 maart
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum zijn er vandaag twee diensten.
Om 9.30 uur gaat ds Tjalling Huisman voor en bespeelt Ab Gramsbergen het orgel.

Inzameling zijn er voor het Veertigdagenproject (jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting) en voor de kerk.

Om 19.00 uur is er aan Avondmuziek, waar het Collegium Musicum Loppersum meewerkt.

Muzikale leiding is in handen van Jelke Hamersma, Jan Luth is organist en voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman. In deze dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Vrijdag 10 maart, Avondmaal Wiemersheerd
In de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum is er deze avond een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten Wiemersheerd. De dienst begint om 19.30 uur.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd, 12 maart
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

De diaconie zamelt ze in en brengt ze naar Winsum, Voedselbank Het Hogeland.

Er is één gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, de dienst begint om 9.30 uur.

Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: steun voor ouderen in Moldavië. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk en de uitgangscollecte is voor het jeugdwerk.

 Derde zondag van de Veertigdagentijd, 19 maart
Er is een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk van Zeerijp. De Riepster Cantorij zingt mee, onder leiding van Henk de Vries. Anjo de Haan bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk het Veertigdagenproject (hulp voor ouderen in Moldavië) en de kerk.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd, 26 maart
Vandaag om 9.30 uur weer een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor betere zorg voor ouderen in Moldavië (Veertigdagenproject), de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Jannet van der Spek, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.