Diensten wijk Maarland 10 jun t/m 15 jul

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing, Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Vrijdag 15 juni, avondmaal Wiemersheerd
In een dienst in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum worden brood en druivensap gedeeld. Iedereen van harte welkom, ook wie niet in Wiemersheerd of één van de ouderenhuizen woont. De dienst begint om 19.00 uur.

Zondag 17 juni, derde na Trinitatis
Om 11.00 uur is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is pastor Nellie Hamersma van de Rooms Katholieke Parochie. Helaas geen kanselruilmoment want ik ben elders. Organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Moldavië (voor kwetsbare ouderen) en voor de kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk in Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer. Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 juni, eerste van de zomer
Kerkelijk werker Jolanda Tuma (verbonden aan de PKN Winsum) gaat voor in een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Organist is Wilko Middel. De dienst begint om 09.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 1 juli, tweede van de zomer
Vandaag is er om 09.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is dominee Hilde Boekeloo, geestelijk verzorger in het Martini Ziekenhuis. Achter het orgel hoort u Anjo de Haan.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 juli, derde van de zomer
Op deze zondag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De diaconie zorgt voor dozen en brengt ze naar de voedselbank in Winsum.

De dienst begint om 09.30 uur. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

Verder is de eerste inzameling voor het werk van het Zeemanshuis Eemshaven, de tweede inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 09.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie
Diensten wijk Maarland 29 apr t/m 10 jun

Zondag 29 april, vijfde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 09.30 uur gaat Hilde Boekeloo voor, terwijl Gerard Kadijk organist is.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed, waarin twee leden van de commissie avondgebed voorgaan: Gerry Dallinga en Tineke Wieringa. De samenzang begeleidt Wilko Middel.

Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 mei, zesde van Pasen
Een morgengebed is er om 09.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Jan Smid, voorgangers zijn Henk Dragstra en Gerda Potze.

De eerste inzameling is voor het werk van Humanitas in onze regio, speciaal voor hulp aan mensen met (dreigende) schuldenproblematiek. De tweede inzameling is voor de kerk.

Donderdag 10 mei, Hemelvaart
Wie wil kan natuurlijk gaan wandelen naar de Dorpskerk in Eenum. Zie het stukje op pagina 5. Koster Jantje Brik heeft de koffie klaar staan. Om 09.30 uur begint de gezamenlijke dienst. Achter het orgel: Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Make a Wish (vervult een wens van mensen met een ernstige ziekte) en het kerkenwerk.

Zondag 13 mei, Wezenzondag
Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt dat ze daar komen.

Om 09.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is dominee Marco Roepers, organist is Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en eigen kerkenwerk.

Zondag 20 mei, Pinksteren Vandaag is het Pinksteren!
We vieren het met alle vijf clusterkerken samen, om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.

Het thema is: VEELKLEURIG.

Voorgangers zijn dominee Jake Schimmel en dominee Tjalling Huisman. Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland begeleidt een aantal liederen, organist Ties Oldenhuis begeleidt de andere liederen. De eerste collecte is voor de zending, voor de tweede collecte wordt nog een doel gezocht.

Na afloop is er natuurlijk koffie, thee en limonade en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Zondag 27 mei, Trinitatis
Vandaag is er de jaarlijkse dienst van afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers.

Wie er afscheid nemen is al wel duidelijk: scriba Wippy Kempenaar, ouderling Justus Wouda, de diakenen Willemien Gerrits en Marijke Maas. Voorzitter van de diaconie Henk Beukema en voorzitter van de kerkenraad Maarten Burggraaff blijven nog een jaar.

Hopelijk kunnen we op deze zondag een paar ouderlingen en diakenen bevestigen!

De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, hij begint om 09.30 uur. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 juni, eerste na Trinitatis
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 09.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Organist is Anjo de Haan, voorganger dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de NSGKV, dat zich inzet voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samenleven. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijk dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing en Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.
Diensten wijk Maarland 25-03 t/m 29/04

Zondag 25 maart, Palmpasen
Vandaag begint de Stille Week, die eindigt met de Paaswake volgende zaterdag.

We hebben een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 09.30 uur. Kinderen kunnen tijdens deze dienst een Palmpasenstok maken.

Voorganger vandaag is dominee Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject: tegengaan van kinderarbeid in India; en voor de kerk.

 Donderdag 29 maart, Witte Donderdag
Het thema van de diensten de komende dagen is ‘verbonden’.

Vandaag vindt de dienst om 19.30 uur plaats in de Donatuskerk in Leermens. Er staat geen Paaskaars in de kerk.

We lezen de woorden van de instelling van het avondmaal uit Marcus en we delen brood en druivensap. Zoals afgesproken tijdens de laatste gemeenteavond eens een keer niet in de kring, ieder kan naar voren komen om brood en druivensap te ontvangen. Daarna wordt in stilte de avondmaalstafel leeggemaakt, we bidden samen het Luthers avondgebed.

De Riepster Cantorij zal zingen, onder leiding van gastcantor Leo van Noppen, organist is Ab Gramsbergen en voorganger dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Indiase organisatie SAVE, die strijdt tegen kinderarbeid in de textielindustrie; dit is het derde doel dat de diaconie heeft uitgekozen als Veertigdagenproject.

De tweede inzameling is voor de kerk.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
Weer begint de dienst om 19.30 uur, maar ditmaal vindt hij plaats in de Mariakerk van ’t Zandt. Ook vandaag staat er geen Paaskaars in de kerk.

De dienst begint en eindigt in stilte. We lezen delen van het lijdensverhaal en aan het eind krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje neer te zetten aan de voet van het kruis.

Gerda Tuinstra zal een aantal stukken op marimba spelen, de samenzang begeleidt Wilko Middel en voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Zaterdag 31 maart, Kinderpaaswake
Alle kinderen en hun ouders of opa, oma van harte welkom om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Zaterdag 31 maart, Paaswake
Vanavond begint de gezamenlijke dienst om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het thema is ‘verbonden’.

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. We delen samen brood en druivensap in de kring in het koor van de kerk.

Organist is Ab Gramsbergen, voorganger dominee Marco Roepers.

Zondag 1 april, Paasmorgen
Om 10.00 uur (!!!!) is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het thema is ‘verbonden’, de nieuwe Paaskaars staat voorin de kerk.

Samen met de Riepster Cantorij – dit keer weer onder leiding van Henk de Vries – zingen we Paasliederen. Organist Anjo de Haan zal de luiken voor het orgel weer openen, nu de veertig dagen voorbij zijn. Het is Pasen! Voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is weer voor de Indiase organisatie SAVE, die strijdt tegen kinderarbeid in de textielindustrie. De tweede is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 8 april, tweede van Pasen
Vandaag drukt de 18+ gespreksgroep zijn stempel op de dienst. We lezen het verhaal uit het Johannesevangelie over de ongelovige Thomas, hoewel de vraag is of die titel Thomas recht doet.

De dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 09.30 uur. Organist is Gerard Kadijk, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

Voorafgaand aan deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank. Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld en de eigen kerk.

Zondag 15 april, derde van Pasen
Vandaag hebt u de keuze – al is dat niet anders dan andere zondagen – tussen een dienst in de Donatuskerk in Leermens om 09.30 uur en een dienst in de Doopsgezinde Vermaning in Zijldijk (Fivelweg 29) om 10.00 uur. In Leermens gaat de doopgezinde predikant dominee Fokke Fennema voor, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. In Zijldijk is dominee Tjalling Huisman voorganger, organist is Trijntje Diepenbroek.

In Leermens is de eerste inzameling voor “Gevangenenzorg Noord Nederland”, die zorgt voor de opvang van de familie van een gevangene en voor de gevangene na vrijlating. De tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Meer over deze dienst, zie hiervoor in dit kerkblad.

Zondag 22 april, vierde van Pasen
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 09.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries ondersteunt en verfraait vandaag de gemeentezang. Organist is nog niet bekend, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het Lilianefonds, dat zich inzet voor kinderen met een handicap. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 29 april, vijfde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 09.30 uur gaat Hilde Boekeloo voor, terwijl Gerard Kadijk organist is.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed (zie elders in dit kerkblad), waarin twee leden van de commissie avondgebed voorgaan: Gerry Dallinga en Tineke Wieringa. De samenzang begeleidt Wilko Middel.

Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.
Diensten wijk Maarland 25 feb t/m 25 mrt

Zondag 25 februari, tweede zondag van de 40 dagentijd
Om 9.30 uur in Leermens in de Donatuskerk is er een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en André Dallinga, organist is Ab Gramsbergen. De eerste inzameling is voor één van de doelen van het Veertigdagenproject: armoede bestrijding in Nederland door middel van het project SchuldHulpMaatjes. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 maart, derde zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is er een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is dominee Feike Volbeda uit Groningen, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan. De eerste rondgang is voor SchuldhulpMaatjes, een van de projecten van de Veertigdagentijd. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 11 maart, vierde zondag van de 40 dagentijd
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is voorganger dominee Itse de Boer uit Groningen, voorheen Farmsum. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor SchuldhulpMaatjes en voor de kerk.

Om 19.30 uur is er een Avondmuziek met zang van de koren van het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma. Organist is Henk de Vries en dominee Tjalling Huisman voorganger. Er in een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zie ook Collegium Musicum Loppersum

Vrijdag 16 maart, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.00 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote Zaal in Wiemersheerd. Iedereen van harte welkom, ouder of jonger, uit Wiemersheerd of van elders.

Zondag 18 maart, vijfde zondag van de 40 dagentijd/ Biddag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel en dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het derde doel van het Veertigdagenproject: het tegengaan van kinderarbeid in India. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 25 maart, Palmpasen
Vandaag begint de Stille Week, die eindigt met de Paaswake volgende zaterdag.

We hebben een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Kinderen kunnen tijdens deze dienst een Palmpasenstok maken.

Voorganger vandaag is dominee Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject: tegengaan van kinderarbeid in India; en voor de kerk.
Diensten wijk Maarland 28 jan t/m 25 feb

Zondag 28 januari, vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk. De kinderen in de kindernevendienstleeftijd zullen meewerken aan de dienst.

Zondag 4 februari, vijfde na Epifanie
Het is vandaag Werelddiaconaatzondag. Er is om 9.30 uur dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De eerste inzameling is uiteraard voor het werk van het Werelddiaconaat, de tweede voor de kerk.

Zondag 11 februari, zesde na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, achter het orgel hoort en ziet u Gerard Kadijk spelen. De dienst begint om 9.30 uur. Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt voor vervoer.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het kerkenwerk.

Na afloop van de dienst is het mogelijk om mee te doen aan een nabespreking, zie elders in dit blad.

Woensdag 14 februari, Aswoensdag
Vandaag begint de 40 dagentijd. Er is een avondgebed om 19.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Wie wil kan daar tijdens een moment in de dienst een askruisje ontvangen. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel. De inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: voor kleine kinderen en hun ouders, op de vlucht uit Syrië en neergestreken in een vluchtelingenkamp in Libanon.

Zondag 18 februari, eerste zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is er weer een gezamenlijke dienst, een dienst van Schrift en Tafel. Kinderen uit beide wijken, die meedoen aan avondmaalscatechese, zullen meewerken. De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De Riepster Cantorij zal in deze dienst met en voor de gemeente zingen, onder leiding van Henk de Vries. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: voor kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 25 februari, tweede zondag van de 40 dagentijd
Om 9.30 uur in Leermens in de Donatuskerk is er een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en André Dallinga, organist is Ab Gramsbergen. De eerste inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: hulp aan moeders en kinderen in de vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.
Diensten wijk Maarland 23 dec t/m 28 jan

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in  Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Het heet Roos is boos. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen, begeleid door Loppersum’s Harmonie. Er is een inzameling voor ‘Muziek aan bed’, een activiteit voor zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, op de trompet spelen Agnes Brondijk en Henk Kuik. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein. De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds. Tjalling Huisman. We lezen het kerstverhaal

en er is een kerstvertelling. Er is gemeentezang en Tineke Zijlstra en Gerry Dallinga zullen samen een paar liederen zingen. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 31 december, Oudjaar
Vandaag is er een gezamenlijke oudejaarsdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Anders dan andere jaren is deze dienst ’s morgens, om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, muzikale begeleiding van de gemeentezang is in handen van organist Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor de projecten van Wilde Ganzen en voor het kerkenwerk.

Zondag 7 januari, Epifanie
Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. In deze dienst gaat het over de betekenis van zegenen (zie het stukje hierboven). Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman. Organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor de ‘Open Hof’ in Groningen, opvangcentrum voor thuis en daklozen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 14 januari, Tweede na Epifanie
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Jan Smid.

U / je kunt vandaag weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank ‘Het Hogeland’ in Winsum. De diaconie zorgt ervoor dat de spullen daar komen.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 21 januari, Derde na Epifanie
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Tjalling Huisman. Er wordt geld ingezameld voor Amnesty International en voor de kerk.

Zondag 28 januari, Vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk.
Diensten wijk Maarland 26 nov t/m 25 dec

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door Bouko Tiggelaar, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 december, Eerste Advent
Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De 18+ gespreksgroep bereidt deze dienst voor. Organist is Jan Smid, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diakenen zorgen dat de Voedselbank de spullen krijgt.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen in gezinnen waar weinig geld is – de tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Na afloop van de dienst zal Jolanda Beereboom vertellen over haar reis naar Malawi.

Zondag 10 december, Tweede Advent
Op deze tweede advent is er dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Anjo de Haan hoort u orgel spelen, ds Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Het Hogeland en voor de eigen kerk.

Zondag 17 december, Derde Advent
De Riepster Cantorij werkt mee aan een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Thea Steenwijk, organist is Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

De collectes zijn voor respectievelijk het werk van onze eigen diakenen en het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Om 16.30 uur is er – zoals elk jaar – weer de advents- / kerstviering in de Dorpskerk van Eenum.

Ainum Vocalis, gelegenheidskoor van het dorp, zingt een aantal liederen onder leiding van Harm op ’t  Holt. Bouke van der Ploeg en  Piet Meerman verzorgen de muzikale begeleiding van de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein.

De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds Tjalling Huisman. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.
Diensten wijk Maarland 22 okt t/m 26 nov

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.

Na afloop drinken we koffie in ’t Gebouwtje, daarmee nemen we afscheid van pastorie en ‘t gebouwtje.

Zondag 29 oktober, zesde van de herfst
Vandaag is er een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, aanvang 9.30 uur. Voorgangers zijn Gerda Potze en Marika Meijer van de Commissie Morgengebed, organist is Anjo de Haan. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 november, Dankdag
In verband met de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk, vindt deze dienst plaats in de Vredekerk in Loppersum. Het is een dienst voor jong & oud, waarin ds Marco Roepers voorgaat. De organist is Ab Gramsbergen die voor deze keer meeverhuist naar de Vredekerk. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De diaconie organiseert rond deze dienst weer een kledinginzameling voor het werk van het Leger de Heils. Ook de eerste inzameling is voor het Leger des Heils, de tweede voor het kerkenwerk.

U/je kunt vandaag voor de Voedselbank in Winsum houdbare levensmiddelen meenemen, de diaconie zet dozen neer en zorgt voor vervoer.

Zondag 12 november, eerste van de voleinding
In Leermens in de Donatuskerk is er vandaag een Maarlanddienst voor jong & oud, die aansluit bij het pannenkoeken eten met ouders en kinderen. Voorganger is ds Tjalling Huisman, achter het orgel Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het kerkenwerk.

Vrijdag 17 november, avondmaal Wiemersheerd
Vanavond is er om 19.00 uur weer een dienst van Schrift en Tafel in de Grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. U / jij bent van harte welkom, of je nu in Wiemersheerd woont of er buiten. De inzameling is voor het Ronald McDonaldhuis; dat geeft familie van zieke kinderen de mogelijkheid van verblijf vlakbij het ziekenhuis waar het kind wordt behandeld.

Zondag 19 november, tweede van de voleinding
Er is om 9.30 uur dienst in de Mariakerk van      ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, achter het orgel hoort u Wilko Middel spelen. De eerste inzameling is voor Inlia, dat vluchtelingen in nood helpt; de tweede is voor de kerk.

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door ook Henk de Vries, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.
Diensten wijk maarland 17 sep t/m 22 okt

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag.

We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.

Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Na het morgenprogramma is er om 12.30 uur een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.

Zondag 24 september, eerste van de herfst
Een morgengebed is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Reina Zijlstra en Dianne Velvis gaan voor in deze dienst, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Bartimeus / Sonneeerdt, ten behoeve van blinden en slechtzienden; de tweede rondgang is voor het kerkenwerk.

Zondag 1 oktober, Israëlzondag
Twee diensten zijn er vandaag, één ’s morgens en één vroeg in de avond.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van cantor Henk de Vries meewerken aan deze dienst. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Kerk en Israël en het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Dorpskerk in Eenum. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, Jan Smid bespeelt het orgel.

Aan het eind van het avondgebed kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 8 oktober, derde van de herfst
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. In deze dienst zal Jolanda Beereboom iets vertellen over haar reis voor World Servants naar Malawi, samen met haar medereizigers uit Appingedam krijgt zij de zegen mee (zie verder voorin dit Kerkblad).

Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Bij deze dienst kun je / kunt u weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diakenen zamelen ze in en zorgen dat ze bij Voedselbank Het Hogeland in Winsum bezorgd worden.

De eerste inzameling is voor Stichting Leergeld, de tweede voor de kerk.

De dienst vandaag begint gewoon om 9.30 uur.

Na de dienst is er de mogelijkheid om mee te doen aan een nabespreking ervan (zie verder voorin dit kerkblad).

Zondag 15 oktober, vierde van de herfst
’s Morgens en ’s avonds is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

In de dienst van 9.30 uur zal de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerken. Achter het koororgel zit Jan Smid, achter de tafel staat ds Tjalling Huisman.

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat, de tweede voor het kerkenwerk.

De dienst van 19.00 uur is een Avondmuziek waaraan het koor van het Collegium Musicum Loppersum  met Jelke Hamersma als dirigent  zal meedoen. Verder is er samenzang en zijn er lezingen, voorganger is ds Tjalling Huisman (zie verder voorin dit Kerkblad).

Een inzameling is er voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.
Diensten wijk maarland 16 jul t/m 17 sep

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.
Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de diaconie zorgt voor dozen en vervoer.
En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.
Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, organist is ook deze avond Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

Zondag 23 juli, vijfde van de zomer
Ook vandaag is er een gezamenlijke dienst, waarin Gerjan Voshart belijdenis doet van zijn geloof. De dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Bouke van der Ploeg.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Stichting Vluchteling en het kerkenwerk.

Zondag 30 juli, zesde van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.
Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel hoort u daar Rudy Diekstra, voorganger is ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor SOS kinderdorpen en voor de kerk.
Om 19.00 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorgangers daar zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer van de Cie Avondgebed, achter het orgel hoort u Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 augustus, zevende van de zomer
In een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Anjo de Haan organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.
De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Zondag 13 augustus, achtste van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Het is fijn dat ds Riky Chrisstoffers dan weer eens onze voorganger is, organist is Jan Smid.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Voedselbank Hogeland en de kerk.

Zondag 20 augustus, negende van de zomer
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijk dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, Anjo de Haan is organist.
U / je kunt weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank, de diaconie zorgt dat ze daarheen gaan.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Zondag 27 augustus, tiende van de zomer
In de morgen, om 9.30 uur, is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is Prof. Riet Bons – Storm, de organist is Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor revalidatiecentrum Beatrixoord en voor het eigen kerkenwerk.
In de avond is er om 19.00 uur weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.
Voorgangers zijn twee leden van de Commissie Avondgebed, namelijk Tineke Zijlstra en Beppie Munting; organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie

Zondag 3 september, elfde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Wilko Middel bespeelt het orgel, voorganger is RoomsKatholiek pastor Nelly HamersmaSluis.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 10 september, twaalfde van de zomer
Om 9.30 uur is er deze zondagmorgen een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Wilko Middel achter het orgel, ds Tjalling Huisman achter de tafel.
De eerste inzameling is voor het werk van de Leprastichting, de tweede inzameling is voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.
Vroeg in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed, de naam van de organist kan ik nog niet geven.
Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag. Ongetwijfeld staat er elders in dit kerkblad iets over uitgelegd.
We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.
Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.
Om 12.30 uur is er een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.