Diensten wijk Maarland 7 apr tm 19 mei

Doopdienst
Op zondag 7 april hebben we een feestelijke dienst. Elisa Maria, dochter van Annelieke en Richard Aalbers – Doornbos wordt dan gedoopt. De Riepster Cantorij zal de samenzang ondersteunen en verfraaien. De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 9.30 uur.

 Tienerkerkdienst
Op zondag 19 mei is er weer de jaarlijks terugkomende dienst, waaraan de tieners en de leiding van de tienerdienst meewerken. Het thema is dit jaar: ik geloof, geloof ik. Op verschillende manieren zal dit thema in de dienst gestalte krijgen. De samenzang wordt op verzoek van de tieners dit keer begeleid op piano door Willem Jan Stuut. We hopen ook dit jaar op een special guest. De dienst begint om 10.00 uur, na het Edukans ontbijt, en vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum.

Zondag 7 april, vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Vandaag vieren we de doop van Elisa Maria Aalbers, dochter van Richard en Annelieke, in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, organist Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 14 april, Palmpasen
De kinderen beginnen vandaag meteen om 9.30 uur in Elthato (naast de toren van Zeerijp) om Palmpasenstokken te maken. Zij komen later met de stokken de dienst binnen.

De tieners komen om 9.30 uur bij elkaar in de Vredekerk in Loppersum, zij werken daar aan de voorbereiding van de Tienerkerkdienst van 19 mei.

Om 9.30 uur begint de gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Marco Roepers, organist is Anjo de Haan.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.

U / je kunt ook weer houdbare levensmiddelen meenemen naar deze dienst. De diaconie zamelt ze in en bezorgt ze bij de Voedselbank in Winsum.

Donderdag 18 april, Witte Donderdag
De Stille Week is al afgelopen zondag begonnen in Zeerijp met de dienst van Palmpasen. Na afloop van deze dienst is de Paaskaars uit de kerk gehaald, tijdens de Paaswake zal een nieuwe Paaskaars de kerk in worden gebracht. Als thema voor de diensten in deze Stille Week hebben we gekozen: een nieuw begin.

Vandaag komen we om 19.30 uur samen voor een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van  ’t Zandt. Organist is Ab Gramsbergen, de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. Er zijn twee collecten, de eerste is voor het derde doel van de Veertigdagenactie (zie hierboven) en de tweede voor de kerk.

Aan het eind van de dienst wordt de avondmaalstafel door de diakenen helemaal leeggemaakt. We bidden dan het Luthers Avondgebed en gaan in stilte uiteen.

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
Er is vandaag om 19.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Henk de Vries is organist, voorganger is ds. Tjalling Huisman. We beginnen deze dienst in stilte. Aan het eind van de dienst krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en dat aan de voet van het kruis te zetten.

Zaterdag 20 april, Paaswake
Om 22.00 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel, de Paaswake. Omdat velen van ons niet een hele nacht op willen blijven om het licht van Pasen te zien opgaan, vieren we Pasen al op de late avond. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst naar binnen gedragen en we delen het licht met kleine kaarsjes. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, Wilko Middel speelt op het orgel.

Plaats van samenkomst is de Donatuskerk in Leermens.

Zondag 21 april, Paasmorgen
Om 10.00 uur is er vanmorgen dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en verfraaien. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Tjalling Huisman.

Er zijn twee collectes: de eerste is bestemd voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda, de tweede voor de kerk.

Zondag 28 april, Beloken Pasen
In de Mariakerk van ’t Zandt is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, organist is Ab Gramsbergen. De inzamelingen zijn voor diaconie en kerk.

Zondag 5 mei, tweede zondag na Pasen
Ds. Feike Volbeda uit Groningen gaat vandaag om 9.30 uur voor in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Organist is Jan Smid. Inzamelingen zijn er voor Kerk in Actie – voor christenen in Syrië – en voor de kerk.

Zondag 12 mei, derde zondag na Pasen
Twee diensten zijn er vandaag:

Om 11.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Gerard Knol uit Bierum, organist is Dennis Wubs. Er wordt gecollecteerd voor Hospice De Schutse in Appingedam, en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er ook in de Jacobuskerk een avondgebed. Voorgangers zijn Gerry Dallinga en Titia Vriesema, organist is Bouko Tiggelaar. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 19 mei, vierde zondag na Pasen
Vanmorgen is er eerst het Edukansontbijt, in de Vredekerk in Loppersum.

Daarna, om 10.00 uur, is er de jaarlijkse Tienerkerkdienst ook in de Vredekerk. Thema is: ik geloof, geloof ik. De samenzang in deze dienst worden begeleid door Willem Jan Stuut op piano. Voorgangers zijn de tieners, de leiding van de tienerdienst en ds. Tjalling Huisman.

Voorafgaand aan de dienst kunnen weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de Voedselbank, de diaconie brengt ze naar Winsum.

Er is deze dienst één collecte voor  Stichting Edukans

’s Avonds is er om 19.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp een Evensong.
Diensten Maarland 10 mrt t/m 7 apr

Avondmuziek met Collegium Musicum Loppersum

Op zondag 10 maart om 19.00 uur is er weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De koren van het Collegium Musicum Loppersum zullen onder leiding van Jelke Hamersma prachtige koorstukken zingen. Centraal op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd staan verschillende uitvoeringen van het Ave Verum. Natuurlijk de bekende van Mozart, maar ook composities van Philips, Byrd en Poulenc. De samenzang wordt begeleid door Henk de Vries, voorganger is dominee Tjalling Huisman. Tijdens de gebeden is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Iedereen van harte welkom!

 Zondag 3 maart

Vandaag zingt de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries in een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het is een dienst in het carnavalsweekend, dat vooraf gaat aan Aswoensdag en de Veertigdagentijd. De organist voor deze dag is nog niet bekend. De aanvangstijd wel, dat is 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Woensdag 6 maart, Aswoensdag

Traditiegetrouw is er een dienst om 19.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Wie wil kan een Askruisje op het voorhoofd krijgen, als begin van de 40dagentijd. Voorgangers in deze dienst zijn pastor Marika Meijer en dominee Tjalling Huisman. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor één van de Veertigdagenprojecten, voor Stichting De Vrolijkheid. Deze stichting brengt wat vrolijkheid aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra, door het organiseren van creatieve workshops. Het geld dat wij inzamelen wordt bestemd voor het werk in het asielcentrum van Delfzijl. De tweede collecte is voor de kerk.

Vrijdag 8 maart, Avondmaal Wiemersheerd

Om 19.00 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote Zaal van Zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen van hart welkom, ook wie niet in Wiemersheerd woont!

Zondag 10 maart, eerste zondag van de Veertigdagentijd

Twee diensten zijn er vandaag in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst, waarin dominee Marco Roepers voorgaat. Organist is Jan Smid.

De eerste inzameling is voor één van de Veertigdagenprojecten, voor Stichting De Vrolijkheid. Deze stichting brengt wat vrolijkheid aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra, door het organiseren van creatieve workshops. Het geld dat wij inzamelen wordt bestemd voor het werk in het asielcentrum van Delfzijl. De tweede collecte is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek, met de koren van het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma. De samenzang wordt op het orgel begeleid door Henk de Vries, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Er is een collecte voor het werk van het Collegium.

Zondag 17 maart, Biddag

In de Donatuskerk in Leermens is er op deze Biddag voor gewas en arbeid om 9.30 uur een dienst. Het zal gaan over hoe wij als mensen beter met de natuur kunnen omgaan. Dit naar aanleiding van het convenant biodiversiteit dat een aantal maanden terug is gesloten tussen allerlei maatschappelijke organisaties. (zie het artikel verderop in dit kerkblad:  Deltaplan Biodiversiteitsherstel)

In deze dienst achter het orgel Wilko Middel, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het tweede Veertigdagendoel: het tegengaan van kinderarbeid in de provincie Narsapur in India. We zamelen geld in voor een organisatie die het arme kinderen mogelijk wil maken naar school te gaan. De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 24 maart, derde zondag van de Veertigdagentijd

Vandaag is er om 9.30 uur een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. De organist is nog niet bekend, de voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het tweede Veertigdagendoel: het tegengaan van kinderarbeid in de provincie Narsapur in India. We zamelen geld in voor een organisatie die het arme kinderen mogelijk wil maken naar school te gaan. De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 31 maart, vierde zondag van de Veertigdagentijd

Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Wilko Middel is organist, achter de tafel treft u / je dominee Tjalling Huisman.

Inzameling zijn er voor het tweede Veertigdagendoel en het kerkenwerk.

Zondag 7 april, vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Vandaag vieren we de doop van Elisa Maria Aalbers, dochter van Richard en Annelieke, in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, organist Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.
Diensten Wijk Maarland 27 jan tm 03 mrt

Zondag 3 februari

Ds. Marion Hartman is zo aardig deze dienst van mij over te nemen, ik heb in de week hiervoor drie cursusdagen. We komen om 9.30 uur samen in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel ziet en hoort u Wilko Middel.

Het is vandaag zondag Werelddiaconaat, de eerste collecte is bestemd voor één van de doelen van het Werelddiaconaat. De tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 10 februari

In de Vredekerk in Loppersum is er vandaag een dienst met en door de achttienplus gespreksgroep, samen met ds. Tjalling Huisman en misschien ook anderen.

De dienst begin om 9.30 uur. Het thema wordt iets als ‘Geen zorgen?’.

Muzikale begeleiding wordt vandaag verzorgd door Bouke van der Ploeg.

Het is ook weer mogelijk om levensmiddelen (wel graag houdbare) mee te nemen voor de Voedselbank. De eerst inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor de kerk.

Zondag 17 februari

Twee diensten zijn er vandaag, beide beginnen om 9.30 uur.

Een gezamenlijke dienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is daar ds. Marco Roepers, organist van de dag is Gerrit Huizenga. In deze dienst is er Tienernevendienst.

Een Morgengebed is er in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Henk Dragstra en André Dallinga, Ab Gramsbergen is organist.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 24 februari

Voorganger vandaag in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is Anita van der Heide, bijna dominee en al een aantal jaar docente Godsdienstig Vormingsonderwijs aan OBS De Wilgenstee in Zeerijp en de Beatrixschool in Loppersum. Organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk zending en kerk.

Zondag 3 maart

Vandaag zingt de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries in een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het is een dienst in het carnavalsweekend, dat vooraf gaat aan Aswoensdag en de Veertigdagentijd. De organist voor deze dag is nog niet bekend. De aanvangstijd wel, dat is 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.
Diensten wijk Maarland 23 dec t/m 27 jan

Zondag 23 december, vierde Advent
In ieder geval vier diensten kan ik voor vandaag noemen, misschien zijn er nog wel meer kerstsamenkomsten.

Om 9.30 uur is er in de Donatuskerk in Leermens een gewone morgendienst. Voorganger is ds.Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Wilko Middel. De eerste inzameling is voor Mercy Ships, schepen die in ontwikkelingslanden aanmeren om medische hulp te verlenen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 16.30 uur is er de kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Dorpsbewoners vormen ook dit jaar weer een gelegenheidskoortje, dat een aantal kerstliederen zal zingen onder leiding van Harm op ’t Holt. Verder is er samenzang en natuurlijk de lezing van het kerstevangelie. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, Bouke van der Ploeg en Piet Meerman begeleiden de samenzang. Het thema is: Kerst bij de buren.

Er is een collecte om ook volgende jaren weer een kerstviering in Eenum te kunnen organiseren.

’s Avonds om 19.00 uur is er de kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zullen een kerstspel spelen, dat als titel heeft Dromen van kerst. Het is weer geschreven door Marjolien Kippersluijs. Er is samenzang, begeleid door Loppersums Harmonie. Ook is er een collecte voor Stichting De Vrolijkheid. Na afloop is er voor iedereen wat te drinken en te snoepen.

En om 19.30 uur is er een dienst in de Pancratiuskerk in Godlinze, georganiseerd door een plaatselijke groep onder leiding van Jan Windt. Het mannenkoor uit Leek zal weer zingen. Natuurlijk is er veel ruimte voor samenzang van bekende kerstliederen. En niet te vergeten: als u / jij de kerk binnenkomt is er vooraf aan de dienst warme chocolademelk.

Maandag 24 december, Kerstavond
Vanavond is er om 20.00 uur in de Donatuskerk in Leermens een Kerstavonddienst voor jong en oud.

Het thema is: Kijk eens omhoog. Voorganger is ds. S. Alblas. Aan de dienst werken verder mee: muziekkorps Oranje uit ’t Zandt en enkele gemeenteleden die samen een zanggroep vormen.

Voor samenzang bent u / ben je al welkom vanaf 19.45 uur. Er is een collecte voor Kinderen in de Knel.

Om 22.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een kerstnachtdienst. Brassband Constantijn Huygens uit Appingedam zal de samenzang begeleiden, voorganger is ds. Tjalling Huisman. Het thema is Uit je bubbel. Na afloop van de dienst zingen we – als het niet regent – het Ere zij God op het Marktplein. Daarna is er warme chocolademelk en glühwein.

Ook in deze dienst is er een inzameling voor Kinderen in de Knel.

 Dinsdag 25 december, Kerstmorgen
Op deze kerstmorgen komen we samen in de Jacobuskerk van Zeerijp, om 10.00 uur (!!!) De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en te verfraaien. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kinderen in de Knel en voor onze eigen kerkenwerk.

 Zondag 30 december
Vandaag is er om 9.30 uur weer dienst in de Donatuskerk in Leermens. Na alle kerstvieringen kies ik voor vandaag voor de vorm van een eenvoudig morgengebed. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds. Tjalling Huisman.

Er zijn collectes voor diaconie en kerk.

Maandag 31 december, oudjaar
Een gezamenlijke dienst is er om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de projecten van De wilde Ganzen, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 januari, Epifanie
Om 9.30 uur is er vandaag dienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, wie organist is hoort en ziet u ter plekke.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 13 januari
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

U kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank, de diaconie zamelt ze in en zorgt voor vervoer.

Voorganger is ds. Marco Roepers, de organist is nog niet bekend.

De eerste inzameling is voor het Zeemanshuis in de Eemshaven, de tweede voor de kerk.

Zondag 20 januari
In de Donatuskerk in Leermens hebben we een dienst van Schrift en Tafel. Wie op het orgel speelt is nog niet bekend, maar ds. Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie, voor hulp in de droogte in Ethiopië. De opbrengst van de tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 27 januari
Vandaag is er weer een dienst voor jong & oud, waaraan de kinderen mee zullen werken. We komen om 9.30 uur samen in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, orgelspel is er van…..dat is een verrassing.

De eerste inzameling is voor NGSK, die zich inzet voor een samenleving waar kinderen met en zonder handicap samen opgroeien. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.
Diensten wijk Maarland 2 dec t/m 25 dec

Zondag 2 december, eerste Advent
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst voor jong en oud, waarin de kinderen ook een rol zullen spelen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor De Schutse, hospice voor stervenden in Appingedam.

De opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 9 december, tweede Advent
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, die om 9.30 uur begint.

U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank in Winsum, de diaconie zorgt dat die daar terecht komen.

Voorganger in de dienst is dominee Marco Roepers, achter het orgel zit Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 december, derde Advent
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal meewerken. Anjo de Haan is organist, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor Artsen zonder Grenzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 23 december, vierde Advent
In ieder geval drie diensten kan ik voor vandaag noemen, misschien zijn er nog wel meer kerstsamenkomsten.

Om 9.30 uur is er in de Donatuskerk in Leermens een gewone morgendienst. Voorganger is dominee Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Mercy Ships, schepen die in ontwikkelingslanden aanmeren om medische hulp te verlenen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 16.30 uur is er de kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Dorpsbewoners vormen ook dit jaar weer een gelegenheidskoortje, dat een aantal kerstliederen zal zingen onder leiding van Harm op ’t Holt. Verder is er samenzang, een kerstvertelling en natuurlijk de lezing van het kerstevangelie. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist is weer Bouke van der Ploeg en Piet Meerman speelt trompet.

Er is een collecte om ook volgende jaren weer een kerstviering in Eenum te kunnen organiseren.

’s Avonds om 19.00 uur is er de kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zullen een kerstspel spelen, geschreven door Marjolien Kippersluys. Er is samenzang en er is weer een collecte voor een goed doel waarover u / je nog te horen krijgt. Na afloop is er voor iedereen wat te drinken en te snoepen.

Maandag 24 december, Kerstavond
Vanavond is er om 20.00 uur in de Donatuskerk in Leermens een Kerstavonddienst voor jong en oud.

Het thema is: Kijk eens omhoog. Voorganger is ds. S. Alblas. Aan de dienst werken verder mee: muziekkorps Oranje uit ’t Zandt en enkele gemeenteleden die samen een zanggroep vormen.

Voor samenzang bent u / ben je al welkom vanaf 19.45 uur.

Er is een collecte voor Kinderen in de Knel.

Om 22.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een kerstnachtdienst. Brassband Constantijn Huijgens uit Appingedam zal de samenzang begeleiden, voorganger is dominee Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst zingen we – als het niet regent – het Ere zij God op het Marktplein. Daarna is er warme chocolademelk en glühwein.

Ook in deze dienst is er een inzameling voor Kinderen in de Knel.

 Dinsdag 25 december, Kerstmorgen
Op deze kerstmorgen komen we samen in de Jacobuskerk van Zeerijp, om 10.00 uur (!!!) De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en te verfraaien. Voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kinderen in de Knel en voor onze eigen kerkenwerk.
Diensten wijk Maarland 28 okt t/m 2 dec

Zondag 28 oktober, zesde van de herfst
Op ’t Zandt in de Mariakerk begint om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel kun je horen spelen op het orgel, achter de tafel staat dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er vandaag voor diaconie en kerk.

Zondag 4 november, Dankdag
In de Vredekerk in Loppersum vieren we vandaag Dankdag in een gezamenlijke dienst voor jong & oud. De 18+ gespreksgroep bereidt de dienst voor samen met dominee Tjalling Huisman. Organist is Gerard Kadijk. We beginnen om 9.30 uur.

De diaconie organiseert rond deze dienst weer een inzameling van kleding voor het Leger des Heils, zie het bericht elders in dit kerkblad! Ook de eerste collecte is voor het Leger des Heils, de opbrengst van de tweede gaat naar het eigen kerkenwerk.

Zondag 11 november, eerste zondag van de Voleinding
Vandaag, op Sint Maarten, zijn er twee diensten, beide in de Donatuskerk in Leermens.

Om 9.30 uur is dominee Tjalling Huisman voorganger, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor Schienvat en Neon, voor jongeren in achterstandssituaties.

Om 19.00 uur is een avondgebed, Wilko Middel bespeelt dan het orgel. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed, het is voorlopig hun laatste avondgebed.

Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 18 november, tweede zondag van de Voleinding
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn André Dallinga en Dianne Velvis van de Commissie Morgengebed. Organist vandaag is Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Unicef en de kerk.

Zondag 25 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag is er om 9.30 uur een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. We noemen de namen van wie het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, en als er kinderen geboren zijn ook hun namen. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries, zingt in deze dienst voor en met de gemeente samen. We vieren het delen van brood en druivensap in het koor van de kerk. Organist is Ab Gramsbergen, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 december, eerste Advent
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst voor jong en oud, waarin de kinderen ook een rol zullen spelen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor De Schutse, hospice voor stervenden in Appingedam.

De opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.
Diensten Wijk Maarland 16 sept t/m 28 okt

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries ondersteunt en verfraait vandaag de gemeentezang. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.

Zondag 23 september, Startzondag / Inspiratiezondag
Deze inspiratiezondag beginnen we om 9.30 uur in de  Vredekerk in Loppersum met een kort morgengebed. Voorgangers zijn ds. Marco Roepers en ds. Tjalling Huisman, de muzikale begeleiding van de samenzang is in handen van Bouke van der Ploeg.

Na koffie / thee / limonade met taart volgt er een programma.

Om ongeveer 12.45 uur is er – voorafgaand aan de lunch – een kort middaggebed in de Jacobuskerk  in Zeerijp. De muzikale begeleiding is in handen van Bouko Tiggelaar, voorgangers zijn beide dominees.

Zondag 30 september, tweede van de herfst
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Dianne Velvis, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 7 oktober, Israëlzondag
Op deze zondag is er weer Kindernevendienst, zie het stukje elders in dit kerkblad.

In de Mariakerk op ’t Zandt vieren we om 9.30 uur ’s morgens een dienst van Schrift en Tafel. Wilko Middel hoort u / hoor je spelen, voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Kerk-in-Actie, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 14 oktober, zondag Werelddiaconaat
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. Marco Roepers, achter het orgel zit Ab Gramsbergen.

Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank in Winsum. De diaconie zamelt ze in en brengt ze er naar toe.

Verder zijn er inzamelingen voor het Werelddiaconaat en voor de kerk.

Zondag 21 oktober, vijfde van de herfst
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Aan deze dienst werkt de Riepster Cantorij mee onder leiding van Henk de Vries. Achter het orgel Bouko Tiggelaar, ds. Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er – ook – in de Jacobuskerk in Zeerijp een avondgebed. Voorgangers zijn Tineke Zijlstra en Epco Wijngaarden. Wie er orgel speelt is nog een verrassing.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de Voedselbank het Hogeland.

Zondag 28 oktober, zesde van de herfst
Op ’t Zandt in de Mariakerk begint om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel kun je horen spelen op het orgel, achter de tafel staat ds. Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er vandaag voor diaconie en kerk.
Diensten wijk Maarland 15 jul t/m 16 sep

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 22 juli, vijfde van de zomer
In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Achter het orgel Ab Gramsbergen, achter de tafel en op de kansel dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Zondag 29 juli, zesde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Voorganger is Egbert Smit, pastoraal werker in de gereformeerde kerk van Westeremden. Achter het orgel hoort u / je Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 augustus, zevende van de zomer
Vandaag is er geen morgendienst, maar in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed. Organist is Jan Smid.

Bij de uitgang zijn er inzamelingen voor respectievelijk Vluchtelingenwerk Loppersum en de kerk.

Zondag 12 augustus, achtste van de zomer
Op deze zondag is er een gezamenlijke dienst. U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt voor vervoer naar de Voedselbank Hogeland.

Om 11.00 uur begint de dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is kerkelijk werker Frits Postuma uit Krewerd, organist is vandaag Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis Eemshaven en voor de kerk.

Zondag 19 augustus, negende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.

’s Morgens om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk is Rooms-Katholiek pastor Nellie Hamersma onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, dat zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De opbrengst van de tweede rondgang is voor ons kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Titia Vriesema van de Commissie Avondgebed. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van Simavi.

Zondag 26 augustus, tiende van de zomer
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt kunt u / kun je vandaag om 9.30 uur Ab Gramsbergen als organist verwachten en dominee Tjalling Huisman als voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 september, elfde van de zomer
Vandaag wordt Jos Boven bevestigd als onze scriba en Geja Huizing als jeugdouderling. Dat gebeurt in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is d Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van de Wensambulance, die ernstig zieke mensen wil helpen met het vervullen van hun laatste wens. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 9 september, twaalfde van de zomer
Fijn dat dominee Marion Hartman vandaag voorgaat in de dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de kerk.

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.
Diensten wijk Maarland 10 jun t/m 15 jul

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing, Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Vrijdag 15 juni, avondmaal Wiemersheerd
In een dienst in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum worden brood en druivensap gedeeld. Iedereen van harte welkom, ook wie niet in Wiemersheerd of één van de ouderenhuizen woont. De dienst begint om 19.00 uur.

Zondag 17 juni, derde na Trinitatis
Om 11.00 uur is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is pastor Nellie Hamersma van de Rooms Katholieke Parochie. Helaas geen kanselruilmoment want ik ben elders. Organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Moldavië (voor kwetsbare ouderen) en voor de kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk in Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer. Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 juni, eerste van de zomer
Kerkelijk werker Jolanda Tuma (verbonden aan de PKN Winsum) gaat voor in een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Organist is Wilko Middel. De dienst begint om 09.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 1 juli, tweede van de zomer
Vandaag is er om 09.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is dominee Hilde Boekeloo, geestelijk verzorger in het Martini Ziekenhuis. Achter het orgel hoort u Anjo de Haan.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 juli, derde van de zomer
Op deze zondag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De diaconie zorgt voor dozen en brengt ze naar de voedselbank in Winsum.

De dienst begint om 09.30 uur. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

Verder is de eerste inzameling voor het werk van het Zeemanshuis Eemshaven, de tweede inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 09.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie
Diensten wijk Maarland 29 apr t/m 10 jun

Zondag 29 april, vijfde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 09.30 uur gaat Hilde Boekeloo voor, terwijl Gerard Kadijk organist is.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed, waarin twee leden van de commissie avondgebed voorgaan: Gerry Dallinga en Tineke Wieringa. De samenzang begeleidt Wilko Middel.

Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 mei, zesde van Pasen
Een morgengebed is er om 09.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Jan Smid, voorgangers zijn Henk Dragstra en Gerda Potze.

De eerste inzameling is voor het werk van Humanitas in onze regio, speciaal voor hulp aan mensen met (dreigende) schuldenproblematiek. De tweede inzameling is voor de kerk.

Donderdag 10 mei, Hemelvaart
Wie wil kan natuurlijk gaan wandelen naar de Dorpskerk in Eenum. Zie het stukje op pagina 5. Koster Jantje Brik heeft de koffie klaar staan. Om 09.30 uur begint de gezamenlijke dienst. Achter het orgel: Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Make a Wish (vervult een wens van mensen met een ernstige ziekte) en het kerkenwerk.

Zondag 13 mei, Wezenzondag
Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt dat ze daar komen.

Om 09.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is dominee Marco Roepers, organist is Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en eigen kerkenwerk.

Zondag 20 mei, Pinksteren Vandaag is het Pinksteren!
We vieren het met alle vijf clusterkerken samen, om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.

Het thema is: VEELKLEURIG.

Voorgangers zijn dominee Jake Schimmel en dominee Tjalling Huisman. Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland begeleidt een aantal liederen, organist Ties Oldenhuis begeleidt de andere liederen. De eerste collecte is voor de zending, voor de tweede collecte wordt nog een doel gezocht.

Na afloop is er natuurlijk koffie, thee en limonade en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Zondag 27 mei, Trinitatis
Vandaag is er de jaarlijkse dienst van afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers.

Wie er afscheid nemen is al wel duidelijk: scriba Wippy Kempenaar, ouderling Justus Wouda, de diakenen Willemien Gerrits en Marijke Maas. Voorzitter van de diaconie Henk Beukema en voorzitter van de kerkenraad Maarten Burggraaff blijven nog een jaar.

Hopelijk kunnen we op deze zondag een paar ouderlingen en diakenen bevestigen!

De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, hij begint om 09.30 uur. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 juni, eerste na Trinitatis
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 09.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Organist is Anjo de Haan, voorganger dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de NSGKV, dat zich inzet voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samenleven. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijk dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing en Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.