Categorie archief: Collecte Wijk Loppersum

Collecte wijk Loppersum 5 mrt t/m 28 mei

Zondag  5 maart 2017 – Steun kinderen en jongeren in De Glind
Over zes weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

 Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van liefhebben. Wat betekent geven en ontvangen van liefde voor u?

 In Jeugddorp De Glind is het geven van liefde dé basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk dat kinderen en jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis wonen niet meer mogelijk is. Samen met hun dappere en sterke gezinshuisouders wonen zij in een eigen woning in het jeugddorp. In het dorp zijn ook sport- en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo hebben de kinderen en jongeren een liefdevol thuis in een veilige en inspirerende leef- en leeromgeving. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen van harte. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat kinderen en jongeren in De Glind op kunnen groeien tot krachtige volwassenen. Geeft u ook?

5 maart
1ste collecte  40-dagentijd (Rudolphstichting.pr1)Vredekerk
2de collecte Kerk
Deurcollecte Jeugd

8 maart
1ste collecte  40-dagentijd (KIA.Rudolphstichting.pr1)Vredekerk (Biddag)
2de collecte Onderhoudgebouwen
Deurcollecte Solidariteitsfonds

Zondag 12 – 26 maart 2017 – Steun ouderen in Moldavië
Over vier weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van overdenken. Denkt u nog wel eens terug aan wat u heeft meegemaakt?
Ouderen in Moldavië hebben vaak heel zwaar. Ze hebben veel meegemaakt. Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen. En ontvangen maar een klein pensioen, waarvan zij hun maandelijkse lasten vaak niet kunnen betalen. Bovendien leven veel van hen in een sociaal isolement. Voor ouderen in de dorpen Tintari en Bulboaca heeft Kerk in Actie partner Bethania een dagcentrum ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om elkaar te ontmoeten, voor een maaltijd, zorg of een warme douche. Zo hebben zij óók een warme en fijne plek waar ze tot rust kunnen komen. Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor onder andere de ouderen in Moldavië, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Geeft u ook?

12 maart
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA. Moldavië.pr2)P&P-kerk
2de collecte: kerkVoedselbank

19 maart
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA. Moldavië.pr2)Vredekerk
2de collecte: kerk
Deurcollecte:  Jeugd

26 maart
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA. Moldavië.pr2)Vredekerk
2de collecte: kerk
Deurcollecte:  Jeugd

Zondag 2–9 april 2017 – Steun mensen met een handicap in Myanmar
Volgende week vieren we het Paasfeest. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

 Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van stimuleren. Stimuleert u een ander wel eens om sterk en dapper te zijn?

 In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar, partner van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor hen te verbeteren. Zij stimuleert sterke en dappere mensen met een lichamelijke handicap om zich zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, medische hulp en fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen.

 Op deze 2 zondagen van de 40dagentijd is collecte bestemd voor het werk in  Myanmar. Belangrijk werk dat uw steun verdient. Geef voor mensen met een handicap in Myanmar, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Doet u mee?

2 april
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA.Myanmar.pr.3)Vredekerk
2de collecte: Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:  Solidariteitsfonds

9 april
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA.Myanmar.pr3)   Gezamenlijke. dienst Zeerijp
2de collecte: KerkVoedselbank

13 april
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA.Myanmar.pr3)         Witte Dond+ H.A.
2de collecte: Kerk    Vredekerk

14 april
Goede vrijdag geen collecten Vredekerk

15 april
Stille zaterdag geen collecten Gezamenlijke dienst. P&P-kerk

16 april
1ste collecte:Kerk In Actie pr.1+2+3Vredekerk
2de collecte: Kerk
Deurcollecte: Commissie Erediensten.

23 april
1ste Collecte:KerkVredekerk
2de collecte:Erediensten/Kerkmuziek
Deurcollecte:Jeugd

30 april
1ste Collecte:DiaconieVredekerk
2de collecte:Jeugdwerk PKN
Deurcollecte:Jeugd

7 mei
1ste Collecte:KerkVredekerk
2de collecte:Onderhoud gebouwen
Deurcollecte: Jeugd

14 mei
1ste Collecte:Diaconie (St.Leergeld)Gezamenlijke dienst. Vredekerk
2de collecte:KerkVoedselbank
Deurcollecte:Solidariteitsfonds

21 mei
1ste Collecte:Diaconie (Voedselbank)Vredekerk
2de collecte:Kerk
Deurcollecte:Jeugd

25 mei Gezamenlijke dienst Hemelvaart  Eenum
1ste Collecte:Diaconie (Make a Wish)
2de collecte: Kerk

28 mei
1ste Collecte:KerkVredekerk
2de collecte:Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:Jeugd

Collecte wijk Loppersum 28 aug t/m 31 dec

Collecterooster van 28 augustus t/m 31december 2016

28 augustus:
1ste collecte        Kerk
2de  collecte        Onderhoud gebouwen
deurcollecte:        St. Inlia

4 september: Gezamenlijke dienst Vredekerk
1ste collecte        Diaconaal project  St. Leergeld.
2de  collecte        Kerk
deurcollecte        Jeugd

11 september:
1ste collecte        Kerk
2de  collecte        Vredeswerk
deurcollecte        Comm. Erediensten

18 september: Startzondag
1ste collecte        Tent Of Nation
2de  collecte         Onderhoud gebouwen

Tent of Nations
2 jaar geleden heeft Daoud Nassar, een Palestijns christen uit Bethlehem een presentatie bij ons gegeven van de leefsituatie van zijn familie aldaar.
Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations    Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”
Geschiedenis Tent of Nations
In 1916 heeft Daher Nassar, de overgrootvader van Daoud en Daher Nassar, het land gekocht waarop zich nu de Tent of Nations bevindt. De familie heeft eigendomspapieren en heeft het land in 1924 geregistreerd. Door de jaren heen heeft de familie hier met volharding en liefde haar wijngaarden, fruit- en olijfbomen geteeld. Zoals alle Palestijnse boeren, ervaren zij een diepe band met het land. De familie is van oudsher lid van de Evangelisch Lutherse Kerk in Bethlehem, en behoort dus tot de groep van Palestijnse christenen.

Bishara, een zoon van Daher, kreeg samen met zijn vrouw Milade negen kinderen. Vader Bishara, die in 1976 overleed, had de droom om zijn land tot een plaats van ontmoeting en vrede te maken. Zijn zonen Daher en Daoud, ondersteund door zus Amal en de andere leden van de familie, werken er nu aan deze droom werkelijkheid te laten zijn. Ondanks de grote bedreigingen die er zijn, laten zij zich leiden door hun basismotto We Refuse to Be Enemies. (Wij weigeren om vijanden te zijn)
Meer informatie: www.tentofnations.nl

25 september:
1ste collecte    Noodoproep van Kerk In Actie t.b.v. de kerken in het Midden-Oosten
2de  collecte        Kerk.
deurcollecte        Solidariteitsfonds.

Noodkreet Kerk In Actie
Actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten: 17 t/M 25 september.
Kerken in Syrië hebben het moeilijk.
Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel méér vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.                                           Kerk in Actie luidt de noodklok en organiseert een Actieweek van 17 t/m 25 september.    Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen houden.
Samen zijn we de kerk in actie. Daarom doet ook onze gemeente mee aan de Actieweek. Wij collecteren op zondag 25 september voor partnerkerken in het Midden Oosten.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!!!

2 Oktober:    Gezamenlijke dienst P&P-kerk    Schrift en Tafel.
1ste collecte:          Diaconaal project St.Leergeld
2de collecte:        Kerk

9 Oktober:
1ste collecte:        Kerk & Israël
2de Collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Jeugd

16 Oktober:    Gezamenlijke dienst Vredekerk
1ste collecte:        Werelddiaconie
2de Collecte:        Kerk
Deurcollecte:        jeugd

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 16 oktober 2016
Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorps ewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun  levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt. Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconale van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

voor meer informatie kijk op de site van Kerk In Actie

23 Oktober:
1ste collecte:        Kerk
2de Collecte:        Hervormingsdag
Deurcollecte:        Jeugd

30 Oktober:    Dankdag
1ste collecte:        Leger Des Heils
2de Collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Jeugd

6 november:    gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Kerk In Actie    (Najaarszendingscollecte)
2de collecte:        Kerk

13 november:
1ste collecte:        Kerk In Actie     (Binnenlands Diaconaat)
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Jeugd

20 november:
1ste collecte:        Diaconie
2de collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Solidariteitsfonds

27 november:
1ste collecte:        Kerk
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Jeugd

4 december:    Gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Diaconieproject   (St. Leergeld)
2de collecte:        Kerk

11 december:
1ste collecte:        Diaconie (Voedselbank)
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Pastoraat.

18 december:
1ste collecte:        Diaconie
2de collecte:        Kerk
Deurcollecte:        Jeugd

23 december:    Gezamenlijke dienst P&P-kerk
Kinderkerstnachtdienst

24 december: Gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Diaconie (Kinderen In De Knel)
2de collecte:        Kerk

25 december:
1ste collecte:        Diaconie (Kinderen In De Knel)
2de collecte:        Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:        Comm. Erediensten

31 december: Gezamenlijke dienst P&P-kerk
1ste collecte:        Diaconie (De Wilde Ganzen)
2de collecte:        Kerk

Collecte wijk Loppersum 17 apr t/m 26 jun

Collecterooster 17 April t/m 26 juni.
17 April          VK
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Jeugd.
 
24 April          VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Erediensten/Kerkmuziek.
Deurcollecte: Solidariteitsfonds.
 
1 Mei               (P&P-kerk)
1ste collecte: Diaconie-project.( St.Leergeld)
2de collecte: Kerk
 
5 Mei (Hemelvaart) Eenum.
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Oxfam-Novib.
 
8 Mei               VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: Jeugd.
 
15 Mei  (Gezamenlijke clusterdienst ’t Zandt)
1ste collecte: ????????
2de collecte: ???????
Deurcollecte: ??????
 
22 Mei            VK
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Solidariteitsfonds.
 
29 Mei            VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: Jeugd.
 
5 juni               (P&P-kerk)
1ste collecte: Diaconie-project.( St.Leergeld)
2de collecte: Kerk
 
12 Juni            VK
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Jeugd.
 
19 Juni VK  (Afscheid Kindernevendienst groep 8)
1ste collecte: Diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Jeugd.
 
26 Juni            VK
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: Onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: jeugd.

 

Zondag 24 april 2016,

Collecte Eredienst en kerkmuziek.

 Zingen in je eigen taal Collecteafkondiging Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. Liederen troosten en bemoedigen als we zelf geen woorden meer hebben. Liederen helpen om de blik naar boven te richten. In Nederland kiest iedere gemeente liederen en liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en identiteit. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. De Protestantse Kerk ondersteunt daarbij met inspiratiedagen waar gemeenten ideeën opdoen om een impuls te geven aan de eredienst. Maar niet overal in de wereldwijde kerk kunnen mensen in hun eigen taal en op hun eigen manier zingen over wat zij geloven. Dat geldt vooral voor christenen uit minderheidsgroeperingen of voor gelovigen die behoren tot een lokale stam. Het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan ondersteunt minderheden in Pakistan met liederen, muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en die geschreven zijn in hun eigen taal. Voor de christenen in de zuidelijke regio Sindh is het werk va dit centrum van grote betekenis. Veel christenen daar hebben een hindoeïstische achtergrond. Er is in Pakistan weinig begrip voor hun cultuur. Dankzij het werk van het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan kunnen ook deze christenen God eren met liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt. Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen!

————————————————–

Oxfam-Novib                      (Collecte Hemelvaartsdag Eenum.)

 1 op de 3 mensen ter wereld leeft in armoede. Miljoenen mensen gaan met honger naar bed en hebben geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Oxfam Novib is vastbesloten om dit te veranderen. Ons doel is een rechtvaardige wereld zonder armoede. Daar kun jij bij helpen

Om uit de armoede te ontsnappen moeten

de rechten van mensen worden gerespecteerd. Alleen dan zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 • Recht op een eerlijk inkomen en voldoende eten
  Iedereen moet zeker zijn van een eerlijk inkomen en voldoende voedsel. Daarom werken wij aan een betere toegang tot land en water, voedselzekerheid en eerlijke inkomens door betere arbeids- en handelsvoorwaarden.
 • Recht op onderwijs en gezondheidszorg
  Onderwijs en gezondheidszorg vormen samen een wapen tegen economische ongelijkheid. Helaas moet een derde van de wereldbevolking het zonder stellen. Als overheden te kort schieten, investeren wij samen met partnerorganisaties in goede basisvoorzieningen.
 • Recht op veiligheid
  Natuurrampen, klimaatverandering en gewapende conflicten treffen jaarlijks miljoenen mensen. Wij steunen slachtoffers met noodhulp en wederopbouw. En we proberen de gevolgen van rampen en conflicten op voorhand te voorkomen of beperken.
 • Recht op maatschappelijke en politieke participatie
  Kennis is macht. Wie zijn rechten kent, kan hiervoor opkomen en invloed uitoefenen op beslissingen die haar of hem aangaan. Samen met partners geven wij mensen toegang tot informatie en de mogelijkheden om voor zichzelf op te komen.
 • Recht op gelijkwaardigheid
  Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht geboorteplek, geslacht, geloof of geaardheid. Niemand mag worden achtergesteld op basis van haar of zijn identiteit. Discriminatie van vrouwen en minderheden hoort niet thuis in een rechtvaardige wereld.

Onze aanpak

Samen met jou, partnerorganisaties in ontwikkelingslanden, overheden en bedrijven werken we aan onze missie: een rechtvaardige wereld zonder armoede. Wil je weten hoe we dat doen? Ontdek de aanpak van Oxfam Novib.

– See more at: http://www.oxfamnovib.nl/ons-doel.html#sthash.JuakgIBM.dpuf

 

 

Collecte wijk Loppersum 7 feb t/m 27 mrt

7 Februari

1ste collecte:    Werelddiaconaat
2de collecte:     Kerk

Gezamenlijke dienst in de P&P-kerk
Voedselbank inzameling

9 Februari
Pannenkoeken maaltijd In de zaal achter de kerk.
Collecte: 40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.

14 Februari
1ste collecte:    40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.
2de collecte: onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: jeugd.

21 Februari
1ste collecte:    40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.
2de collecte: Kerk.

Gezamenlijke dienst P&P-kerk.

28 Februari:
1ste collecte:    40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: jeugd.

6 Maart
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: jeugd.

Gezamenlijkdienst Vredekerk.

9 Maart (Biddag)
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Solidariteitsfonds.

13 Maart
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: onderhoud gebouwen
Deurcollecte: jeugd.

20 Maart.
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: kerk.
Gezamenlijke dienst P&P-kerk.

24 Maart.            (Witte Donderdag)
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Kerk.

Vredekerk.

25 Maart.            (Goede Vrijdag)
Geen collecten.

Vredekerk.

26 Maart
Paaswake. Schrift en Tafel.
Geen collecte.

P&P-kerk

27 Maart.
1ste collecte: 40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Jeugdwerk PKN
Deurcollecte: Commissie Erediensten

Vredekerk.

Informatie over de collecten:

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat (7 februari 2016)
Partnerorganisatie Trukajaya op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken.

Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie
Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw
hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren.
In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte op 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen (6 t/m 27 maart)

Door droogte en onregelmatige regenval lopen de landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen verzamelen daarom zogenaamde karité-noten als aanvullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten.

Dit verwerkingsproces kost veel tijd en brandhout en levert tot nu toe weinig op.

De Presbyteriaanse Kerk in Ghana geeft deze vrouwen marketinglessen en stimuleert hen zich te organiseren in boerengroepen om hun afzetmarkt te kunnen vergroten. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Ook krijgen vrouwen een hout besparende oven zodat minder brandhout nodig is. Met € 600,- krijgen tien vrouwen een jaar lang ondersteuning.

 

 

 

 

Collecte voor St. De Vrolijkheid (9 Februari t/m 28 Februari)

Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. De mensen om hen heen zijn gespannen en verdrietig.

Hun leven is vol met onzekerheden.

Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn. Kerk in Actie steunt hun initiatieven. In Den Haag zijn kinderen welkom in de Kinderwinkel voor sport, spel, muziek en een luisterend oor. En Stichting de Vrolijkheid organiseert creatieve activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra. Want ieder kind heeft recht op een veilige plek.

We willen de kinderen ook betrekken in de collecten van de 40dagentijd. Daarom hebben we spaardoosjes besteld in de vorm van bouwpakketjes. Deze kunnen ze zelf in elkaar zetten. Het is de bedoeling dat ze er thuis geld in doen. Aan het eind van de 40 dagentijd, dus 1ste paasdag nemen we de doosjes mee naar de kerk en zetten die op het liturgisch centrum. De opbrengsten gaan dan naar stichting De Vrolijkheid.

De bouwpakketjes worden a.s. zondag uitgereikt op de kindernevendienst. Tevens kunt u zelf ook een doosje meenemen. Deze liggen dan bij de uitgang op een sta-tafel in de kerk.

 

Collecte wijk Loppersum 31dec t/m 31 jan

Collectedoelen 31 december 2015 t/m 31 januari 2016

31 december:
1ste collecte: Wilde Ganzen
2de collecte: kerk

3 januari:
1ste collecte:Diaconaal project. St. Leergeld
2de collecte: Kerk
Deurcollecte:Jeugd

10 januari:
1ste collecte: Kerk
2de collecte : Onderhoud gebouwen
Deurcollecte: Jeugd

17 januari:
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Deurcollecte: Solidariteitsfonds

24 januari:
1ste collecte: Kerk
2de collecte:Oecumene PKN
Deurcollecte:Jeugd

31 januari:
1ste collecte: Diaconie Ziekenhuispastoraat PKN
2de collecte:Catechese en Edukatie
Deurcollecte:Jeugd

Wie is Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen bestrijdt armoede. Onze manier is uniek. We steunen bevlogen Nederlanders die in verre landen kleine projecten opzetten, samen met mensen ter plaatse. Wij helpen met kennis, ons netwerk en geld. Samen geven we particuliere projecten professionele daadkracht. Duurzaam en zichtbaar. Wilde Ganzen brengt uw bijdrage waar die nodig is: bij mensen die willen ontsnappen aan armoede.

 

Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum is operationeel sinds 2008 en steunt schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen deze vaardigheden niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij later duur ‘leergeld’ betalen. Daarom wil Stichting Leergeld als laatste vangnet kinderen helpen om mee te doen.

Nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum ondersteunt door bemiddeling en/of door het verstrekken van financiële hulp. De intermediairs kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van bestaande/voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het participatiefonds of de regeling schoolgaande kinderen van ISD-Noordoost. Als het gezin hier nog geen gebruik van maakt, maar hiervoor wel in aanmerking komt, verwijzen wij het gezin door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat wij doorverwijzen naar organisaties als de DUO-Groep, Voedselbank, Humanitas, Provinciaal Studiefonds Groningen. Wij zijn ook als intermediair werkzaam voor Stichting Jeugdsportfonds.

Solidariteitsfonds:
Dit fonds is bestemd om (tijdelijk) financiële ondersteuning te bieden aan gemeenteleden die dat nodig hebben.

 

Collecte wijk Loppersum 22 nov t/m 20 dec

Zondag 22 november:
1ste collecte: Kerk.
2de collecte: onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: Commissie erdiensten.

Zondag 29 november:
1ste collecte: diaconie.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: jeugd

Zondag 6 december:
1ste collecte: voedselbank.
2de collecte: kerk.
Deurcollecte: pastoraat.

Zondag 13 december: (Heilig Avondmaalsdienst)
1ste collecte: kerk.
2de collecte: onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: jeugd.

Zondag 20 december: (dienst in de P&P-kerk)
1ste collecte: diaconie.
2de collecte: kerk

collecte Loppersum 15 en 22 nov

De 1ste collecte van  zondag 15 november is bestemd voor het Werelddiaconaat met als thema “Wereldhuis een veilige plek”.

informatie hierover staat hier onder afgedrukt.

De 2de collecte is bestemd voor de kerk en de deurcollecte is voor de jeugd.

Info werelddiaconaatscollecte:
De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. In het Wereldhuis komen veel arbeidsmigranten, maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. In het Wereldhuis kunnen zij even op adem komen. Ook kunnen ze er terecht voor juridisch advies of medische zorg. Er zijn fietscursussen en taaltrainingen. Iedere week is er een dag speciaal voor vrouwen. Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen dat ze op eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen. In steeds meer steden vindt dit initiatief navolging en Kerk in Actie ondersteunt het van harte. De opbrengst van de collecte op 15 november is bestemd voor het Wereldhuis en andere diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie.

Op 22 november zijn de collecten bestemd voor:
1ste voor de kerk, 2de voor onderhoud gebouwen en de deurcollecte is bestemd voor het Solidariteitsfonds

 

Collecte Loppersum november

Collecten 1 november (Dankdag):

De 1ste collecte bestemd voor het werk van het Leger Des Heils.
De 2de collecte is bestemd voor de kerk.

Collecten 8 November 2015
1ste collecte is bestemd voor Kerk In Actie. (Najaarszendingscollecte) Informatie hierover staat hier onder.
De 2de collecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.
De deurcollecte is bestemd voor de jeugd.

Info:
In Thailand is slechts 1 procent van de bevolking christen, een kleine minderheid in een overwegend boeddhistische samenleving. De meeste christenen zijn lid van de presbyteriaanse Church of Christ. Voorgangers van deze kerk worden opgeleid aan de eigen theologische faculteit McGilvary.

Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naarThailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek.

Aan de faculteit McGilvary studeren niet alleen toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor vijf studenten uit deze buurlanden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het zendingswerk in Thailand en andere zendingsprojecten wereldwijd. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/thailand.