Van de redactie mei juni 2019

Een nieuwe lente en een nieuw gezicht. Hopelijk ziet u dat het kerkblad een nieuw aanzicht heeft verkregen en ook verder is de lay-out verfrist. De naam van dit vernieuwde kerkblad is: Op de Hoog­te. Enerzijds wil het u op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de gemeente, anderzijds zitten wij in de meeste dorpen op de hoogte c.q. de wierden. Deze verandering is met hulp van Melson Zwerver tot stand gekomen.

In zijn overdenking vergelijkt dominee Huisman de mens met een boom. Deze voedt zich via de wor­tels en brengt dan vruchten voort. Zo kunnen wij ons voeden met de liefde van Christus en dan groeien de vruchten van de Geest op natuurlijke wijze.

Er is weer een nieuw initiatief namelijk “het ge­sprek in de kerk”. In de kerk van Zeerijp zullen mensen geïnterviewd worden over hun leven en drijfveren. De eerste gasten zullen zijn Drewes Wil­deman en Ida Weistra. Dominee Huisman, lid van de Generale Synode, schrijft over voor- en nadelen van een eventuele kerkcampus.

Twee markante en haast niet weg te denken leden van de diaconie, Henk Beukema en Janneke de Jon­ge nemen afscheid van hun ambt, maar gelukkig staan er al weer twee nieuwe klaar, Janneke Wouda en Tineke Zijlstra.

Bert de Regt schrijft over biddag en biodiversiteit. Hij huurt aan de Wijmers een stuk grond van de diaconie en zaait een veelheid van grassen en krui­den in, waardoor de verscheidenheid aan flora en fauna misschien weer een beetje terugkomt.

Bertus Huizing schrijft over de namen Jezus en Christus, in combinatie en apart en welke verschil­lende interpretaties hiervan gemaakt worden.

Dominee Roepers blikt vooruit naar Hemelvaarts­dag, waarop de stammen zullen optrekken naar de berg van Eenum.

Henny Meerman vult de rubriek “Ik ben…” en domi­nee Hommes, de classispredikant schrijft een nieuwsbrief. Een aantal gemeenteleden is uit de tijd gekomen en dominee Roepers vertelt iets over hun leven in een in memoriam.

In de hoop dat u nog meer geniet van dit blad wens ik u namens de redactie veel leesplezier.

Bert van der Vliet
van de redactie april mei 2019

Wij bevinden ons in de veertigdagentijd, de stille week nadert en over deze stille week gaat de overdenking van dominee Roepers. Het thema van de stille week is ‘Een Nieuw Begin’ en daarover schrijft hij enige woorden. Jezus, wiens leven zo roemloos geëindigd scheen, maakt voor ons een nieuw begin en opent voor ons een nieuw leven.

De wijkkerkenraden hebben zich beraden en hebben geconstateerd dat de kerkdiensten vaak heel verschillend zijn en dat veel mensen dat niet veranderd willen zien. De kerkenraden hebben nu een Cruyffiaanse uitspraak in de praktijk gebracht namelijk:  “Elk nadeel heb zijn voordeel”. Je kunt ook zeggen dat de verschillende diensten complementair zijn oftewel elkaar aanvullen. Zo is er voor elk wat wils. Er is een verslag van de lezing van pastor Standhardt van het Zeemanshuis.

Melson Zwerver toont weer een film getiteld “Black Narcissus “. Er komt een Edukans ontbijt, grijp dus uw kans. In Zeerijp wordt een Evensong en Pub-activiteit georganiseerd. U kunt eerst zo”n schitterende Evensong bijwonen en dan   hierover spreken in het Dorpshuis. Uitvoerenden zijn de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries met begeleiding van Vincent Hensen. Dit koor heeft reeds opgetreden in verschillende Engelse kathedralen, dus de kwaliteit is gewaarborgd. In Onder de Toren schrijft dominee Huisman dat een predikant eigenlijk niet publiekelijk aan politiek moet doen, maar de afgelopen Statenverkiezingen hielden hem  toch van dit principe af. Het gaat over Thierry Baudet die als een soort messias op het schild geheven wordt en een soort heilsleer formuleert. Maar hij ontkent de opwarming van de aarde. Is hij een valse profeet? Is hij ook een herder voor zijn uitgeputte en hopeloze schapen?

Dominee Roepers heeft een in memoriam voor Kornelis Maring geschreven.

De wijkkerkenraad Loppersum heeft vergaderd en hierover vindt u een verslag.

De nieuwe rubriek: Ik ben, heeft nu als deelnemer Hetty Werkman, ook een van onze redactieleden.

Een nieuw fenomeen in de veelheid van veertigdagenactiviteiten is de Paastocht. U kunt dan wandelen, mediteren en spreken.

Tot slot een prijzenswaardige activiteit van Anna van den End en Gerda Potze. Zij gaan lopen van Westerbork naar Groningen voor de  vluchtelingen in de wereld. U kunt hen sponsoren. Van harte aanbevolen.

Namens de redactieleden, Bert van der Vliet
van de redactie maart april 2019

Er is weer veel te lezen in ons Kerkblad. Zoals de vorige keer aangegeven stoppen we met de rubriek De Pen. Het werd steeds moeilijker penschrijvers te vinden. Velen hebben over zichzelf geschreven en verteld. Hier voor in de plaats starten we met een nieuwe rubriek: Ik ben…….

Aan de hand van een vaste set vragen hopen we elkaar beter te leren kennen. Als eerste een bijdrage  van ons redactielid en penningmeester Gerhard Swaagman.

Ook Ron Jans kunnen we beter leren kennen op donderdagavond 28 maart aanstaande. De organisatie van De Kerk Draait Door heeft Ron Jans uitgenodigd in de Petrus en Pauluskerk waarin hij geïnterviewd wordt over zijn leven als voetballer, leraar, trainer en technisch directeur maar ook over zijn kijk op het leven.

Natuurlijk kunnen we elkaar ook beter leren kennen bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk pannenkoeken eten in de Vredekerk op dinsdag 5 maart georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën of tijdens een spelletjesavond op zaterdagavond 16 maart in de Vredekerk georganiseerd door Johan en Hanneke Reinders.

Aan het eind van dit Kerkblad leest u een vooraankondiging Paastocht. Tijdens deze tocht wordt het lijdensverhaal van Jezus verwoord, uitgebeeld en gezongen en bent u alvast van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen.

Ik wens u veel leesplezier toe! Met een hartelijke groet, namens de reactie,

Agnes Klunder
Van de redactie februari maart 2019

Het is 2019, de winter gaat nu echt beginnen en het Kerkblad, dat binnenkort een andere naam krijgt ligt weer voor u.

In de meditatie komt ds. Roepers terug op het krantenbericht dat minder dan de helft van Nederland nog kerkelijk is. Hij vindt dat wij dit niet negatief tegemoet moeten treden, maar blijk geven van het positieve, van bezieling en elan.

Binnenkort is er een optreden in de Vredekerk van de cabaretier Ruurd Walinga met de titel “Happen naar de Baas“, waarin hij op speelse wijze zal toelichten waarom Jezus zijn toehoorders oproept vissers van mensen te worden. De Johannes-leeskring blijft lezen. De beide diaconieën organiseren een avond met pastor Sven Standhardt van het Zeemanshuis in de Eemshaven, waarvoor de komende tijd gecollecteerd wordt. Alle be-langstellenden zijn welkom. In verband met de vastentijd wordt een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd.

Het kloosterweekend wordt opnieuw onder de aandacht gebracht , want het is belangrijk voor het doorgaan van dit weekend dat er voldoende deelnemers zijn. In de veertigdagentijd zijn er vijf avonden over Soulfulness. Ook in de pijplijn zijn twee avonden van De Kerk draait Door, een met de immer blootsvoetse Groninger zanger Erwin de Vries en met Ron Jans, die eertijds trainer van FC Groningen was. Onlangs werden wij opgeschrikt door een vlugschrift dat de naam Nashville verklaring kreeg. Dominee Huisman (mede namens ds. Roepers) distancieert zich op niet mis te verstane wijze van dit arrogante geschrijf.

Op 25 februari vindt een gemeenteavond van Maarland plaats. In het kader van Maria Lichtmis kunt u een aantal middeleeuwse kerken in onze gemeente te voet, te paard, met het rijwiel of met de milieuvervuiler bezoeken en vervolgens pannenkoeken eten. Dominee Roepers vindt de term “veul hail en zegen” heel mooi, temeer daar hij al een aardig mondje Gronings begint te spreken. Tevens blikt hij terug op de Zelle avond.

Er is een verslag van de classisvergadering en een groet van de meelevende gemeente Waddinxveen.

Ook is er een verhaal van INLIA en Riet Bons-Storm heeft Bethlehem gezien en zij heeft goede en hoopvolle gesprekken gehad met zowel Palestijnen als Joden.

Er is geen Pen, maar de volgende keer vindt u iets geheel nieuws met toch veel informatie over een lid van onze kerk.

U ziet, er zijn legio activiteiten, dus u kunt te kust en te keur gaan.

Namens de redactie, Bert van der Vliet
Van de redactie december 2018

De Adventsperiode nadert zijn voltooiing en dan zijn de kerstdagen niet meer ver weg. Over kerst gaat ook de meditatie van dominee Huisman, die als titel draagt: geen plaats. Het is moeilijk altijd je deur voor iedereen open te houden, maar de deur van het huis, het hart en de ziel kunnen ook niet altijd gesloten blijven, want anders kan het goddelijk licht geen plaats vinden in hart en ziel.

Er is in deze periode een keur aan kerstdiensten, voor jong en oud, ’s morgens, ’s middags en ‘s avonds, zodat u zich niet hoeft te vervelen in deze tijd. Er wordt ook een avond georganiseerd over de legendarische dominee Zelle, die op zijn racefiets  naar talloze kerken in het noorden reed en daar hel- en verdoemenis preken hield. Menigmaal heb ik ook aan de voeten van deze achterneef van Mata Hari gezeten. In januari zal de evangelist-cabaretier Ruurd Walinga een dienst in de Vredekerk verzorgen onder de titel “Happen naar de Baas “.

De Kerk Draait Door, draait weer door en heeft de bekende Groninger zanger Erwin de Vries uitgenodigd naar de Petrus- en Pauluskerk.

Het Zeemanshuis zal zich presenteren met pastor Sven Standthard.

U kunt weer met dominee Huisman naar het klooster teneinde daar zittend of lopend te mediteren en met de kloosterlingen te spreken.

Dominee Huisman vond met Sint Nicolaas een pakje in de bus met daarin een boekje met gedichten en tekeningen. Hij was zeer verrast en citeert een van de gedichten.

Er is weer een uitgebreid kerkenraadsverslag met interessante wetenswaardigheden.

Dominee Roepers herdenkt Hendrik Rop die ons ontvallen is.

Dominee Roepers schrijft over de gezelligheid die kerst met zich meebrengt, maar noemt ook de eenzaamheid die bij vele mensen dan optreedt. Voor deze mensen heeft mevrouw Mantel een kerstdiner in het Dorpshuis in Loppersum georganiseerd. Er is een verslag van de classicale vergadering.

De Pen is er weer eens niet. Het is moeilijk hier mensen voor te vinden. Daarom overwegen wij een andere vorm te vinden, waarbij het gemakkelijker is iets over zichzelf te schrijven. U merkt het nog wel.

De redactie wenst u goede kerstdagen en bovenal een gelukkig en gezond 2019.

Bert van der Vliet
Van de redactie november 2018

Voor u ligt een vers nieuw Kerkblad om in te lezen. Dit is nog niet het laatste Kerkblad van dit jaar. Rond 20 december volgt er nog een uitgave. Omdat de verschijningsdatum zo kort voor kerst is vermelden we in dit blad ook alvast de diensten rondom en met kerst. Handig om te weten voor degenen die iets af willen spreken in de familie of met vrienden.

Wij als redactie werken samen met Melson Zwerver aan een nieuw Kerkblad. De naam ‘Kerkblad’ zal verdwijnen en plaats maken voor………ik verklap het nog niet. Het wordt in ieder geval een toepasselijke naam. En ook de lay-out, de vorm van het Kerkblad gaat veranderen. We proberen het gehele blad in een nieuw jasje te steken. Mocht u ideeën of suggesties hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe rubriek of artikelen geef dat dan aan ons door via ons e-mailadres: kerkblad@pknloppersummaarland.nl. Alle ideeën en suggesties zijn van harte welkom. Het is fijn om samen vorm te kunnen geven aan een vernieuwd Kerkblad.

Ik wens u met dit blad veel leesplezier toe en een fijne december maand!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder
Van de redactie oktober 2018

De zomer neemt geen eind en hoewel de herfst al anderhalve maand geleden begonnen is, ervaren wij nog dagelijks zomerse temperaturen. Toch zullen weldra de winterse temperaturen hun intrede doen en zal de vreselijke droogte teniet gedaan worden.

De inleiding van het Kerkblad is van de hand van ons zeer jeugdige gemeentelid Bas Huizing.

Hij ziet de toekomst van de kerk nog niet zo pessimistisch en meent dat ook de jongeren wel willen komen, mits er wat aan de diensten veranderd wordt. Er zou modernere muziek moeten komen, gastsprekers en de dienst zou ook wel wat later mogen beginnen.

Er komt weer een kledinginzameling ten behoeve van het Leger des Heils.

De dichter Jean-Pierre Rawie zal in het kader van “De kerk draait door”  in de Petrus- en Pauluskerk komen. U kent hem ongetwijfeld van zijn gedichtenbundels en zijn buitengemeen geestige en erudiete columns in het Dagblad van het Noorden, geschreven in bloemrijke en enigszins archaïsche taal. De inspiratiezondag was een groot succes. Vooral het woord samen werd veel gebezigd. U leest hiervan een verslag.

Een aantal gemeenteleden is met dominee Huisman naar het klooster geweest en allen waren zeer onder de indruk van de stilte, de toewijding, de goede gesprekken en de wijding.

U vindt ook een verslag van het Leerhuis over het Avondmaal onder leiding van Riet Bons-Storm.

Er zijn drie in memoriams, twee van centenari, namelijk  mevrouw Roggema-Smit en de heer Kees Wiersema en van Dieneke Ozinga, alle drie bekende Lopsters.

Dominee Huisman refereert in zijn rubriek over de avonden die over dementie gehouden zijn.

Verslagen van kerkenraadsvergaderingen kunt u ook in dit Kerkblad lezen.

Dominee Roepers heeft enkele dagen in een klein tentje gekampeerd en een soort alternatief Loofhuttenfeest gevierd. Hij constateert dat het kamperen, mits in een klein tentje ook een spirituele dimensie heeft.

De Pen is wederom niet ter hand genomen, maar we hebben goede hoop dat er de volgende keer weer een pen geschreven gaat worden.

Dit en nog veel meer leest u in dit nummer.

Namens de redactie, Bert van der Vliet
Van de redactie september 2018

Nu de hitte en de droogte weer min of meer tot het verleden behoren en wij nog nagenieten van deze mooie zomer, breekt het nieuwe seizoen van kerkelijke activiteiten aan. Daarover vindt u in dit nummer allerhande informatie.

De meditatie is geschreven door ds. Roepers, die vast een voorschot neemt op de startzondag, waarin het gaat over eten. Hij betoogt dat voedsel broodnodig is voor ieder mens maar dat het immateriële aspect niet buiten beschouwing gelaten mag worden, zoals de liefde voor de medemens en de liefde tot God. Misschien moeten we wel eerst aan het geestelijke denken, dan beseffen we beter dat materiële zaken gaven van God zijn.

De startzondag, ook wel inspiratiezondag genaamd heeft dit jaar als thema: proef de kerk. Er zullen naast de diensten  gesprekken, workshops, activiteiten van koken en bakken en een lezing over Bijbels koken en bakken zijn. Voor de saamhorigheid en gezelligheid zullen weer spelletjesavonden georganiseerd worden.

Er komen kindernevendiensten nieuwe stijl,dit in verband met het ontbreken van jonge kinderen in wijk Maarland.

Het platform levensvragen organiseert avonden rond het thema dementie met medewerking van. Riet Bons –Storm en huisarts Petra van Lune. Tevens wordt er een toneelstuk opgevoerd.

Judith Korblet heeft voor World Servants in Ecuador gewerkt en schrijft hierover en ook de tienerdienstjongeren berichten over hun uitstapje.

Justus Wouda heeft een in memoriam geschreven over mevrouw Weistra.

Dominee Huisman heeft in de vakantie hetzelfde boek gelezen als ik, namelijk Tijl over de nar Tijl Uilenspiegel.

De nar heeft de taak de boven hem geplaatste mensen ofwel de koningen de gek aan te steken en hun handelen te relativeren. Maar de koning c.q. Geert Wilders moet niet voor nar gaan spelen (cartoonwedstrijd organiseren), maar zich met serieuze zaken bezig houden.

Dominee Roepers is in de vakantie naar Zuid -Limburg gefietst en heeft daar vele heuvels beklommen. Hij ervaart de goede vakantie als een zegen.

De gemeente Waddinxveen is ons niet vergeten en wil graag het contact voortzetten.

Helaas is de rubriek de Pen, waarnaar iedereen altijd reikhalzend uitkijkt, ditmaal niet geschreven.

Volgende keer hopelijk wel.

De redactie wenst u plezier  bij het lezen.

Bert van der Vliet
Van de redactie juli 2018

Voor u ligt het laatste kerkblad van dit seizoen. De zomervakantie staat voor de deur. Voor velen een tijd van geen verplichtingen; ontspannen; op vakantie gaan of juist thuis blijven; inspiratie opdoen; andere mensen ontmoeten; leren van andere culturen; genieten van de natuur; meer tijd hebben voor elkaar; vaste patronen los laten; genieten van het gevoel van vrijheid. Dat kan op vele manieren, ver weg maar ook dicht bij. U leest in dit blad dat de kerkelijke activiteiten voorlopig op een laag pitje staan. De afgelopen periode hebben we afscheid genomen van een aantal kinderen en tieners van de kindernevendienst en de tienerdienst. Ze hebben niet alleen afscheid genomen van de kindernevendienst en de tienerdienst maar ze hebben ook afscheid genomen van hun school en starten na de zomervakantie voor hun opleiding op een andere school. Een nieuwe periode breekt voor hen aan. Een hele verandering.

Twee weken geleden hebben wij ook afscheid genomen van onze burgemeester Albert Rodenboog en zijn vrouw Ina. Vijftien jaar lang is hij een zeer betrokken burgemeester geweest voor onze gemeente Loppersum, met veel aandacht en inzet voor ons allemaal. Ook voor hen breekt er een nieuwe tijd aan.

Er zijn alweer een paar activiteiten die in het begin van het nieuwe seizoen starten waarover u kunt lezen, onder andere de Johannes leeskring en het leerhuis: Het Heilig Avondmaal, de Tafel van de Heer. Op 23 september is het startzondag met als thema: Proef de kerk! Het belooft een dag voor fijnproevers te worden. In het volgend kerkblad leest u meer hier over.

Maar eerst een hele fijne zomertijd toegewenst!

Een hartelijke groet, namens de redactie,

Agnes Klunder
Van de redactie juni 2018

Na een koud voorjaar heeft de hitte zich in alle hevigheid gemanifesteerd en verlangen wij toch weer naar meer koelte. Een mens is niet gauw tevreden. Wie wel verheugd en verrast waren op

Koningsdag waren de mensen die een lintje ontvingen. Toevalligerwijs of misschien ook weer niet zo toevallig betrof het wat het dorp Loppersum betreft  drie personen die allen tot de wijkgemeente Loppersum behoren. Het waren Jopie van der Wal, Hetty Werkman en Ko Wiersema. Allen van harte gefeliciteerd maar in het bijzonder Hetty Werkman die al meer dan 30 jaar bescheiden maar ijverig, vasthoudend en met grote toewijding ervoor gezorgd heeft dat het Kerkblad getikt werd en het altijd verzorgd en zonder fouten verscheen. Gelukkig blijft ze in de redactie en kan ze dus nog tal van jaren haar bijdrage leveren. De meditatie van de hand van dominee Roepers is genomen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Philippi: “weest altijd verheugd” of zoals velen zich herinneren, “verblijdt u te allen tijde”. Dat is wel heel erg moeilijk, zeker als het de tekst bij een uitvaart betreft, zoals het bij een nicht van dominee  Roepers gebeurde. De diaconie is op excursie naar de voedselbank in Winsum geweest. Tevens vraagt de diaconie om vooral door te gaan met het geven van voedsel eenmaal in de maand. Het is nog steeds dringend nodig. Nadat het project Leerwerk bijna 4000 euro heeft opgebracht, wordt een nieuw project gestart en wel voor het Zeemanshuis in de Eemshaven, dat veel nuttig werk voor de zeelieden verricht. Het cluster is weer bijeen geweest en daarvan wordt verslag gedaan.

Er wordt weer iets voor de jeugd van het cluster georganiseerd namelijk een pizza-pubquiz-party.

Komt allen. Dominee Huisman is treurig gestemd geweest toen hij las of hoorde dat ene dominee Poot het “zegenrijke” werk van Donald Trump verbond met het eind der tijden.

Er is een verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Maarland. Binnenkort komt er een gemeente-avond waarin opening van zaken gegeven wordt over de financiële stand van zaken in de gemeente en er tevens gediscussieerd kan worden over de handdruk na de dienst. Dominee Roepers kijkt vooruit naar de overstapzondag en tevens blikt hij vooruit naar allerlei belangrijke

gebeurtenissen in het nieuwe seizoen, zoals de startzondag en het kringwerk. Wietse Bouwman, die nog niet zo lang in Loppersum woont, inmiddels al wel kerkrentmeester is, heeft de Pen opgenomen. Zo, dat was het voor de komende zes weken. Wij als redactie wensen u veel plezier bij het lezen en een goede gezondheid.

 

Voor deze,

Bert van der Vliet