image_pdfimage_print

Van de redactie februari maart 2019

Het is 2019, de winter gaat nu echt beginnen en het Kerkblad, dat binnenkort een andere naam krijgt ligt weer voor u.

In de meditatie komt ds. Roepers terug op het krantenbericht dat minder dan de helft van Nederland nog kerkelijk is. Hij vindt dat wij dit niet negatief tegemoet moeten treden, maar blijk geven van het positieve, van bezieling en elan.

Binnenkort is er een optreden in de Vredekerk van de cabaretier Ruurd Walinga met de titel “Happen naar de Baas“, waarin hij op speelse wijze zal toelichten waarom Jezus zijn toehoorders oproept vissers van mensen te worden. De Johannes-leeskring blijft lezen. De beide diaconieën organiseren een avond met pastor Sven Standhardt van het Zeemanshuis in de Eemshaven, waarvoor de komende tijd gecollecteerd wordt. Alle be-langstellenden zijn welkom. In verband met de vastentijd wordt een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd.

Het kloosterweekend wordt opnieuw onder de aandacht gebracht , want het is belangrijk voor het doorgaan van dit weekend dat er voldoende deelnemers zijn. In de veertigdagentijd zijn er vijf avonden over Soulfulness. Ook in de pijplijn zijn twee avonden van De Kerk draait Door, een met de immer blootsvoetse Groninger zanger Erwin de Vries en met Ron Jans, die eertijds trainer van FC Groningen was. Onlangs werden wij opgeschrikt door een vlugschrift dat de naam Nashville verklaring kreeg. Dominee Huisman (mede namens ds. Roepers) distancieert zich op niet mis te verstane wijze van dit arrogante geschrijf.

Op 25 februari vindt een gemeenteavond van Maarland plaats. In het kader van Maria Lichtmis kunt u een aantal middeleeuwse kerken in onze gemeente te voet, te paard, met het rijwiel of met de milieuvervuiler bezoeken en vervolgens pannenkoeken eten. Dominee Roepers vindt de term “veul hail en zegen” heel mooi, temeer daar hij al een aardig mondje Gronings begint te spreken. Tevens blikt hij terug op de Zelle avond.

Er is een verslag van de classisvergadering en een groet van de meelevende gemeente Waddinxveen.

Ook is er een verhaal van INLIA en Riet Bons-Storm heeft Bethlehem gezien en zij heeft goede en hoopvolle gesprekken gehad met zowel Palestijnen als Joden.

Er is geen Pen, maar de volgende keer vindt u iets geheel nieuws met toch veel informatie over een lid van onze kerk.

U ziet, er zijn legio activiteiten, dus u kunt te kust en te keur gaan.

Namens de redactie, Bert van der Vliet

Van de redactie december 2018

De Adventsperiode nadert zijn voltooiing en dan zijn de kerstdagen niet meer ver weg. Over kerst gaat ook de meditatie van dominee Huisman, die als titel draagt: geen plaats. Het is moeilijk altijd je deur voor iedereen open te houden, maar de deur van het huis, het hart en de ziel kunnen ook niet altijd gesloten blijven, want anders kan het goddelijk licht geen plaats vinden in hart en ziel.

Er is in deze periode een keur aan kerstdiensten, voor jong en oud, ’s morgens, ’s middags en ‘s avonds, zodat u zich niet hoeft te vervelen in deze tijd. Er wordt ook een avond georganiseerd over de legendarische dominee Zelle, die op zijn racefiets  naar talloze kerken in het noorden reed en daar hel- en verdoemenis preken hield. Menigmaal heb ik ook aan de voeten van deze achterneef van Mata Hari gezeten. In januari zal de evangelist-cabaretier Ruurd Walinga een dienst in de Vredekerk verzorgen onder de titel “Happen naar de Baas “.

De Kerk Draait Door, draait weer door en heeft de bekende Groninger zanger Erwin de Vries uitgenodigd naar de Petrus- en Pauluskerk.

Het Zeemanshuis zal zich presenteren met pastor Sven Standthard.

U kunt weer met dominee Huisman naar het klooster teneinde daar zittend of lopend te mediteren en met de kloosterlingen te spreken.

Dominee Huisman vond met Sint Nicolaas een pakje in de bus met daarin een boekje met gedichten en tekeningen. Hij was zeer verrast en citeert een van de gedichten.

Er is weer een uitgebreid kerkenraadsverslag met interessante wetenswaardigheden.

Dominee Roepers herdenkt Hendrik Rop die ons ontvallen is.

Dominee Roepers schrijft over de gezelligheid die kerst met zich meebrengt, maar noemt ook de eenzaamheid die bij vele mensen dan optreedt. Voor deze mensen heeft mevrouw Mantel een kerstdiner in het Dorpshuis in Loppersum georganiseerd. Er is een verslag van de classicale vergadering.

De Pen is er weer eens niet. Het is moeilijk hier mensen voor te vinden. Daarom overwegen wij een andere vorm te vinden, waarbij het gemakkelijker is iets over zichzelf te schrijven. U merkt het nog wel.

De redactie wenst u goede kerstdagen en bovenal een gelukkig en gezond 2019.

Bert van der Vliet

Van de redactie november 2018

Voor u ligt een vers nieuw Kerkblad om in te lezen. Dit is nog niet het laatste Kerkblad van dit jaar. Rond 20 december volgt er nog een uitgave. Omdat de verschijningsdatum zo kort voor kerst is vermelden we in dit blad ook alvast de diensten rondom en met kerst. Handig om te weten voor degenen die iets af willen spreken in de familie of met vrienden.

Wij als redactie werken samen met Melson Zwerver aan een nieuw Kerkblad. De naam ‘Kerkblad’ zal verdwijnen en plaats maken voor………ik verklap het nog niet. Het wordt in ieder geval een toepasselijke naam. En ook de lay-out, de vorm van het Kerkblad gaat veranderen. We proberen het gehele blad in een nieuw jasje te steken. Mocht u ideeën of suggesties hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe rubriek of artikelen geef dat dan aan ons door via ons e-mailadres: kerkblad@pknloppersummaarland.nl. Alle ideeën en suggesties zijn van harte welkom. Het is fijn om samen vorm te kunnen geven aan een vernieuwd Kerkblad.

Ik wens u met dit blad veel leesplezier toe en een fijne december maand!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder

Van de redactie oktober 2018

De zomer neemt geen eind en hoewel de herfst al anderhalve maand geleden begonnen is, ervaren wij nog dagelijks zomerse temperaturen. Toch zullen weldra de winterse temperaturen hun intrede doen en zal de vreselijke droogte teniet gedaan worden.

De inleiding van het Kerkblad is van de hand van ons zeer jeugdige gemeentelid Bas Huizing.

Hij ziet de toekomst van de kerk nog niet zo pessimistisch en meent dat ook de jongeren wel willen komen, mits er wat aan de diensten veranderd wordt. Er zou modernere muziek moeten komen, gastsprekers en de dienst zou ook wel wat later mogen beginnen.

Er komt weer een kledinginzameling ten behoeve van het Leger des Heils.

De dichter Jean-Pierre Rawie zal in het kader van “De kerk draait door”  in de Petrus- en Pauluskerk komen. U kent hem ongetwijfeld van zijn gedichtenbundels en zijn buitengemeen geestige en erudiete columns in het Dagblad van het Noorden, geschreven in bloemrijke en enigszins archaïsche taal. De inspiratiezondag was een groot succes. Vooral het woord samen werd veel gebezigd. U leest hiervan een verslag.

Een aantal gemeenteleden is met dominee Huisman naar het klooster geweest en allen waren zeer onder de indruk van de stilte, de toewijding, de goede gesprekken en de wijding.

U vindt ook een verslag van het Leerhuis over het Avondmaal onder leiding van Riet Bons-Storm.

Er zijn drie in memoriams, twee van centenari, namelijk  mevrouw Roggema-Smit en de heer Kees Wiersema en van Dieneke Ozinga, alle drie bekende Lopsters.

Dominee Huisman refereert in zijn rubriek over de avonden die over dementie gehouden zijn.

Verslagen van kerkenraadsvergaderingen kunt u ook in dit Kerkblad lezen.

Dominee Roepers heeft enkele dagen in een klein tentje gekampeerd en een soort alternatief Loofhuttenfeest gevierd. Hij constateert dat het kamperen, mits in een klein tentje ook een spirituele dimensie heeft.

De Pen is wederom niet ter hand genomen, maar we hebben goede hoop dat er de volgende keer weer een pen geschreven gaat worden.

Dit en nog veel meer leest u in dit nummer.

Namens de redactie, Bert van der Vliet

Van de redactie september 2018

Nu de hitte en de droogte weer min of meer tot het verleden behoren en wij nog nagenieten van deze mooie zomer, breekt het nieuwe seizoen van kerkelijke activiteiten aan. Daarover vindt u in dit nummer allerhande informatie.

De meditatie is geschreven door ds. Roepers, die vast een voorschot neemt op de startzondag, waarin het gaat over eten. Hij betoogt dat voedsel broodnodig is voor ieder mens maar dat het immateriële aspect niet buiten beschouwing gelaten mag worden, zoals de liefde voor de medemens en de liefde tot God. Misschien moeten we wel eerst aan het geestelijke denken, dan beseffen we beter dat materiële zaken gaven van God zijn.

De startzondag, ook wel inspiratiezondag genaamd heeft dit jaar als thema: proef de kerk. Er zullen naast de diensten  gesprekken, workshops, activiteiten van koken en bakken en een lezing over Bijbels koken en bakken zijn. Voor de saamhorigheid en gezelligheid zullen weer spelletjesavonden georganiseerd worden.

Er komen kindernevendiensten nieuwe stijl,dit in verband met het ontbreken van jonge kinderen in wijk Maarland.

Het platform levensvragen organiseert avonden rond het thema dementie met medewerking van. Riet Bons –Storm en huisarts Petra van Lune. Tevens wordt er een toneelstuk opgevoerd.

Judith Korblet heeft voor World Servants in Ecuador gewerkt en schrijft hierover en ook de tienerdienstjongeren berichten over hun uitstapje.

Justus Wouda heeft een in memoriam geschreven over mevrouw Weistra.

Dominee Huisman heeft in de vakantie hetzelfde boek gelezen als ik, namelijk Tijl over de nar Tijl Uilenspiegel.

De nar heeft de taak de boven hem geplaatste mensen ofwel de koningen de gek aan te steken en hun handelen te relativeren. Maar de koning c.q. Geert Wilders moet niet voor nar gaan spelen (cartoonwedstrijd organiseren), maar zich met serieuze zaken bezig houden.

Dominee Roepers is in de vakantie naar Zuid -Limburg gefietst en heeft daar vele heuvels beklommen. Hij ervaart de goede vakantie als een zegen.

De gemeente Waddinxveen is ons niet vergeten en wil graag het contact voortzetten.

Helaas is de rubriek de Pen, waarnaar iedereen altijd reikhalzend uitkijkt, ditmaal niet geschreven.

Volgende keer hopelijk wel.

De redactie wenst u plezier  bij het lezen.

Bert van der Vliet

Van de redactie juli 2018

Voor u ligt het laatste kerkblad van dit seizoen. De zomervakantie staat voor de deur. Voor velen een tijd van geen verplichtingen; ontspannen; op vakantie gaan of juist thuis blijven; inspiratie opdoen; andere mensen ontmoeten; leren van andere culturen; genieten van de natuur; meer tijd hebben voor elkaar; vaste patronen los laten; genieten van het gevoel van vrijheid. Dat kan op vele manieren, ver weg maar ook dicht bij. U leest in dit blad dat de kerkelijke activiteiten voorlopig op een laag pitje staan. De afgelopen periode hebben we afscheid genomen van een aantal kinderen en tieners van de kindernevendienst en de tienerdienst. Ze hebben niet alleen afscheid genomen van de kindernevendienst en de tienerdienst maar ze hebben ook afscheid genomen van hun school en starten na de zomervakantie voor hun opleiding op een andere school. Een nieuwe periode breekt voor hen aan. Een hele verandering.

Twee weken geleden hebben wij ook afscheid genomen van onze burgemeester Albert Rodenboog en zijn vrouw Ina. Vijftien jaar lang is hij een zeer betrokken burgemeester geweest voor onze gemeente Loppersum, met veel aandacht en inzet voor ons allemaal. Ook voor hen breekt er een nieuwe tijd aan.

Er zijn alweer een paar activiteiten die in het begin van het nieuwe seizoen starten waarover u kunt lezen, onder andere de Johannes leeskring en het leerhuis: Het Heilig Avondmaal, de Tafel van de Heer. Op 23 september is het startzondag met als thema: Proef de kerk! Het belooft een dag voor fijnproevers te worden. In het volgend kerkblad leest u meer hier over.

Maar eerst een hele fijne zomertijd toegewenst!

Een hartelijke groet, namens de redactie,

Agnes Klunder

Van de redactie juni 2018

Na een koud voorjaar heeft de hitte zich in alle hevigheid gemanifesteerd en verlangen wij toch weer naar meer koelte. Een mens is niet gauw tevreden. Wie wel verheugd en verrast waren op

Koningsdag waren de mensen die een lintje ontvingen. Toevalligerwijs of misschien ook weer niet zo toevallig betrof het wat het dorp Loppersum betreft  drie personen die allen tot de wijkgemeente Loppersum behoren. Het waren Jopie van der Wal, Hetty Werkman en Ko Wiersema. Allen van harte gefeliciteerd maar in het bijzonder Hetty Werkman die al meer dan 30 jaar bescheiden maar ijverig, vasthoudend en met grote toewijding ervoor gezorgd heeft dat het Kerkblad getikt werd en het altijd verzorgd en zonder fouten verscheen. Gelukkig blijft ze in de redactie en kan ze dus nog tal van jaren haar bijdrage leveren. De meditatie van de hand van dominee Roepers is genomen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Philippi: “weest altijd verheugd” of zoals velen zich herinneren, “verblijdt u te allen tijde”. Dat is wel heel erg moeilijk, zeker als het de tekst bij een uitvaart betreft, zoals het bij een nicht van dominee  Roepers gebeurde. De diaconie is op excursie naar de voedselbank in Winsum geweest. Tevens vraagt de diaconie om vooral door te gaan met het geven van voedsel eenmaal in de maand. Het is nog steeds dringend nodig. Nadat het project Leerwerk bijna 4000 euro heeft opgebracht, wordt een nieuw project gestart en wel voor het Zeemanshuis in de Eemshaven, dat veel nuttig werk voor de zeelieden verricht. Het cluster is weer bijeen geweest en daarvan wordt verslag gedaan.

Er wordt weer iets voor de jeugd van het cluster georganiseerd namelijk een pizza-pubquiz-party.

Komt allen. Dominee Huisman is treurig gestemd geweest toen hij las of hoorde dat ene dominee Poot het “zegenrijke” werk van Donald Trump verbond met het eind der tijden.

Er is een verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Maarland. Binnenkort komt er een gemeente-avond waarin opening van zaken gegeven wordt over de financiële stand van zaken in de gemeente en er tevens gediscussieerd kan worden over de handdruk na de dienst. Dominee Roepers kijkt vooruit naar de overstapzondag en tevens blikt hij vooruit naar allerlei belangrijke

gebeurtenissen in het nieuwe seizoen, zoals de startzondag en het kringwerk. Wietse Bouwman, die nog niet zo lang in Loppersum woont, inmiddels al wel kerkrentmeester is, heeft de Pen opgenomen. Zo, dat was het voor de komende zes weken. Wij als redactie wensen u veel plezier bij het lezen en een goede gezondheid.

 

Voor deze,

Bert van der Vliet

Van de redactie mei 2018

Het thema in de Stille Week voor Pasen, de laatste week van maart, was Verbonden.

In de gehouden diensten in onze kerken kwam dit thema tot uitdrukking: God laat niet los, maar blijft met ons verbonden, met jou en mij.

Dit Kerkblad verbindt ons met elkaar. We kunnen lezen over elkaars wel en wee. Er zijn, ter gedachtenis, vier geschreven in memoriams van Charlotte de Plaa-Hindriks, Margaretha Wieringa-Slagter, Anne Weke Goelema en Klaas Dallinga. Dat we om en aan de nabestaanden en elkaar mogen denken en ons gedragen weten door aandacht van anderen.

In het artikel over mediteren in de veertigdagentijd, geschreven  door Jos Boven, leest u/jij tussen de regels door de verbinding met elkaar: het delen van ervaringen en betrokken zijn bij elkaar. Het Running Diner, georganiseerd op vrijdag 13 april door de Missionaire Werkgroep Loppersum, was een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. Ongeveer 125 deelnemers uit verschillende dorpen hebben met elkaar gegeten in de vier verschillende kerken. Er was sprake van herkenning en verbinding. Een geweldig initiatief door en voor elkaar!

Ook aan jongeren die de komende periode examen af gaan leggen wordt gedacht en een steuntje in de rug gebracht met een roos.

In de pen beschrijft en deelt Theo van Houten zijn leven met ons.

Hemelvaart en Pinksteren vieren we samen! Op Hemelvaartsdag is iedereen van harte welkom in de dienst die gehouden wordt in de Dorpskerk van Eenum. En de Pinksterdienst vieren we samen als protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Spijk-Losdorp, ’t Zandt-Godlinze en Loppersum-Maarland in de Vredekerk in Loppersum. Het thema van deze dienst is Veelkleurig.

Wij hopen dat u/jij dit Kerkblad met alle artikelen met aandacht en plezier zult lezen.

Een hartelijke groet, namens de redactie,

Agnes Klunder

Van de redactie april 2018

Hoewel winterse temperaturen ons teisteren, is de lente toch nabij en daarmee Pasen met al haar voorbereidingen. Dominee Roepers vertelt in zijn meditatie dat wij over de opstanding van Christus in de evangeliën kunnen lezen, maar dat de apostel Paulus hierover ook schrijft in zijn brief aan de gemeente  in Korinthe en dat deze brief ouder is dan de evangeliën. Paulus verbindt de opstanding van Jezus met onze eigen opstanding. We moeten opstaan uit een leven dat door de dood bepaald wordt naar een leven dat door de eeuwigheid wordt bepaald.

U vindt mededelingen over het veertigdagenproject, Palmpasen, de Kinderpaaswake, de Tienerdienst, het Paasontbijt en natuurlijk de Johannes-leeskring.

Dominee Huisman licht de betekenis en waarde van het avondgebed toe.

In de Stille Week is het thema “verbonden”. Jezus blijft, ondanks aanvechtingen en twijfels die ons vaak bespringen, met ons verbonden.

In het kader van de oecumene gaan dominee Huisman en de doopsgezinde predikant Fennema een predikbeurt met elkaar ruilen. U leest uiteraard alles over de diensten.

Marijke Maas heeft vier jaren het lief en leed van de kerk ervaren als diaken en zij verhaalt hierover.

Mevrouw Bruggeman-Mulder is overleden en over haar leest u een in het Gronings gesteld in memoriam.

In de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum is gesproken over diensten in onderscheidene andere kerken en of van deze kerken nog iets te leren valt.

In de rubriek de Pen verhaalt Koos Dijkgraaf over zijn leven.

Tot slot vindt u nog mededelingen over het “Running Dinner “ en de Pinksterviering.

De redactie wenst u een goede Stille Tijd en een verbonden Pasen toe.

 

Bert van der Vliet

Van de redactie maart 2018

Hoewel het weer guur is en de bevingen niet verminderen, komt het voorjaar dichterbij. Carnaval is voorbij, de askruisjes zijn gehaald, de veertigdagentijd breekt aan en dan is het alweer Pasen.

De meditatie wordt ditmaal verzorgd door Henk Dragstra en hij heeft zich laten inspireren door een hit uit zijn jeugd, gezongen door Eddy Christiani, getiteld “Daar bij de waterkant”. Later bemerkte hij dat de oorsprong van dit oppervlakkige liedje een negro spiritual was rechtstreeks uit de streken van de Mississippi, waarin  slaven met groot gevaar probeerden te ontsnappen, waarvan de naam is ”Down by the riverside”. Dat men in de popmuziek onzorgvuldig omgaat met een oorspronkelijke tekst valt nog te begrijpen, maar ook in het nieuwe Liedboek komt dit voor. Henk wijst ons op het lied met de schitterende melodie van Ralph Vaughan Williams: ”Als alles duister is”, dat een vertaling vol dooddoeners gekregen heeft. Ook een Frans lied, dat vaak gezongen wordt: ”Ga met God en Hij zal met je zijn” heeft een vertaling gekregen, die totaal geen recht doet aan de bedoeling. Na de beving in Zeerijp zijn van verschillende kerken in ons land blijken van medeleven verstuurd en een delegatie van de protestantse kerk Waddinxveen heeft zelfs Loppersum bezocht inclusief een bezoek aan de Petrus en Pauluskerk. Een verslag hiervan vindt u in dit blad. Het veertigdagenproject heeft als titel:  “Ik zorg voor jou”. In iedere dienst zal op bloemblaadjes een concrete invulling verschijnen. Met  Palmpasen kunnen kinderen weer Palm-pasenstokken maken. Menno Wieringa schrijft over de huren van de verschillende kerken. De Johannesleeskring herneemt zijn lezing. Dominee Huisman neemt de veertigdagentijd onder de loep met het askruisje halen en, wellicht niet zo vertrouwd in protestantse kring, het matigen van genotmiddelen zoals eten, drank, telefoons, computers en spelletjes. Er is een in memoriam over de heer Miske. Dominee Roepers kijkt terug op de goed bezochte lezing van Sander de Hosson en merkt op dat duidelijk is geworden dat medemenselijkheid buitengewoon belangrijk is in deze technologische tijd. De Pen is ter hand genomen door Margreet Geerdes, de partner van dominee Huisman.

Er komt weer een festijn dat bekend staat onder de  naam “running dinner”. Wij wensen u een goede veertigdagentijd en veel leesplezier.

Bert van der Vliet