image_pdfimage_print

Wij zijn in Bethelehem geweest……

Wij zijn in Bethlehem geweest….

In januari vervolgt het leven zijn gewone gang. Maar wij waren in Bethlehem, we waren in onze gedachten bij de aankomst van Jozef en Maria daar. Eindelijk in Behlehem, na een tocht van de negen maanden zwangere Maria van het Noorden van Israël naar het Zuiden, zoals het verhaal gaat. Langs wegen die niet zo geplaveid waren als de onze. Wat een tocht, en dit alleen omdat keizer Augustus, heerser van de toenmalige wereld, het had bevolen. Alweer volgens het verhaal. Of omdat Lucas ons wou laten weten dat het kind dat zou worden geboren, echt Davids zoon zou zijn, Messias, vredevorst?

Lees “Wij zijn in Bethelehem geweest……” verder

Diensten Wijk Vredekerk 27 jan tm 03 mrt

Zondag, 27 januari  
Kosterdienst     Fam. Hielema
Collecten     1e Diaconie, st. Leergeld
      2e Kerk
      3e Jeugd
Kind vd Zondag Lieke
KND     Linda Winter
Oppasdienst     Jasmine
Autodienst     B.K. Wiersema
   
Zondag 03 februari  
Kostersdienst     Fam. Bos
Organist    Gerard Kadijk
Collecten    1e Diaconie-Werelddiaconaat
     2e Kerk
     3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag  Anno 
KND      Linda van der Eide
Oppasdienst     Femke en Lotte
Autodienst     K.J. van Houten
   
Zondag 10 februari  
Kostersdienst      Fam. Flikkema
Organist     Bouke van der Ploeg
Collecten     1e Diaconie-Zeemanshuis
     2e Onderhoud Gebouwen
     3e Jeugd
Kind vd zondag  Niels
KND     Geja Huizing
Oppasdienst     Niek
Autodienst     D. Boersma
   
   
Zondag 17 februari  
Kostersdienst      Fam. De Winter
Organist      Gerrit Huizenga
Collecten            1e Kerk
      2e Catechese en Educatie
      3e Voedselbank
Kind vd zondag  Mia
KND     Melson
Oppasdienst     Henriëtte
Autodienst          K. Doornbos
   
Zondag 24 februari  
Kostersdienst     Mevr. van der Wal en mevr. Kamminga
Organist     Bouke van der Ploeg
Collecten    1e Diaconie
     2e Kerk
     3e Jeugd
Kind vd zondag  Elize
KND      Renny Burema
Oppasdienst     Wout en Linda
Autodienst     J. Korblet
   
Zondag, 03 maart  
Kostersdienst     Fam. Reinders
Organist     Bouke van der Ploeg
Collecten     1e Kerk
  2e Onderhoud Gebouwen
  3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag  Marieke
KND      Jolanda Reinders
Oppasdienst        Derk en Alfred
Autodienst          B. Hielema  

Uit de Pastorie 01-2019

Iedereen die ons een kerst- en of nieuwjaarskaart heeft gestuurd hartelijk dank! We zijn blij met de kaarten die we mochten ontvangen en we wensen iedereen ook “veul haail en zegen” toe in het nieuwe jaar. Veul haail en zegen is een prachtige Groningse nieuwjaarsgroet. Heil en zegen zijn woorden die bij uitstek in de sfeer rond kerst horen. Want is de geboorte van Jezus geen teken van heil en zegen? Met het Gronings heb ik de afgelopen periode meer kennisgemaakt door de cursus Grunnigers proaten,  in het Huis van de Groninger Cultuur in Stad, vlakbij het hoofdstation te volgen. Het is echt heel gezellig en we proberen zo goed en kwaad als het gaat dan zoveel mogelijk in het Gronings te praten. Soms probeer ik dat ook wel hier in het dorp. Het gaat niet altijd goed maar het blijft erg leuk en leerzaam om te doen. Vrijdag 11 januari was de Zelle avond. Er kwamen ongeveer 30 mensen en we keken naar een videoregistratie van het optreden van Freark Smink als dominee Zelle. Het is echt knap hoe Smink Zelle neerzet. Hij speelt niet alleen Zelle, maar ook zijn moeder, de buurvrouw en zichzelf. Heel vaak als er eenopmerking over Zelle wordt gemaakt gaat hij daar als Zelle op in. Alle bekende verhalen van Zelle kwamen voorbij: het fietsen, zijn zeer typerende manier om diensten te leiden ( die bomvol zaten), het eten bij gastgezinnen, het vele fietsen, zwemmen en joggen, de manier waarop hij omgaat met zijn uiterlijk. Zo knap hoe hij van rol wisselt, indrukwekkend hoe hij de oude en zieke Zelle neerzet. Het bracht naderhand weer veel verhalen boven bij anderen. Wat mij trof was hoe Smink als zichzelf op zoek was naar troost en dat bij Zelle niet vond. Was Zelle niet veel vastgelopen in wat je allemaal moet doen? Dat past ook wel in de cultuur van de jaren vijftig in de Gereformeerde Kerk. Veel regels over wat wel moet en wat niet mag. Maar waar was de genade van God die de basis van de kerk is? Is niet de kern van Jezus missie dat wij kinderen van God zijn voordat wij ook maar iets gedaan hebben?  Zelf denk ik dat daar de troost van het geloof zit.

ds. Marco Roepers

Diensten Wijk Maarland 27 jan tm 03 mrt

Zondag 3 februari

Ds. Marion Hartman is zo aardig deze dienst van mij over te nemen, ik heb in de week hiervoor drie cursusdagen. We komen om 9.30 uur samen in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel ziet en hoort u Wilko Middel.

Het is vandaag zondag Werelddiaconaat, de eerste collecte is bestemd voor één van de doelen van het Werelddiaconaat. De tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 10 februari

In de Vredekerk in Loppersum is er vandaag een dienst met en door de achttienplus gespreksgroep, samen met ds. Tjalling Huisman en misschien ook anderen.

De dienst begin om 9.30 uur. Het thema wordt iets als ‘Geen zorgen?’.

Muzikale begeleiding wordt vandaag verzorgd door Bouke van der Ploeg.

Het is ook weer mogelijk om levensmiddelen (wel graag houdbare) mee te nemen voor de Voedselbank. De eerst inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor de kerk.

Zondag 17 februari

Twee diensten zijn er vandaag, beide beginnen om 9.30 uur.

Een gezamenlijke dienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is daar ds. Marco Roepers, organist van de dag is Gerrit Huizenga. In deze dienst is er Tienernevendienst.

Een Morgengebed is er in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Henk Dragstra en André Dallinga, Ab Gramsbergen is organist.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 24 februari

Voorganger vandaag in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is Anita van der Heide, bijna dominee en al een aantal jaar docente Godsdienstig Vormingsonderwijs aan OBS De Wilgenstee in Zeerijp en de Beatrixschool in Loppersum. Organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk zending en kerk.

Zondag 3 maart

Vandaag zingt de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries in een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het is een dienst in het carnavalsweekend, dat vooraf gaat aan Aswoensdag en de Veertigdagentijd. De organist voor deze dag is nog niet bekend. De aanvangstijd wel, dat is 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

02-02-2019 Fiets-Wandeltocht

Maria-lichtmis Wintertocht 2 februari

Fiets-wandeltocht  met ontmoeting, cultuur en lekkernijen langs de vier kerken van Eenum, Leermens, ’t Zandt en  Zeerijp! Begin februari voelt het vaak nog als hartje winter, maar de dagen beginnen al merkbaar te lengen. In de tijd dat deze kerken gebouwd werden – de Middeleeuwen – werd het jaar beleefd volgens het ritme van de kerkelijke agenda. Heiligendagen speelden daarin een belangrijke rol. Op 2 februari was het Maria Lichtmis. Dit was één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen (de andere dag was 11 november, Sint-Maarten). In de loop der eeuwen werd het traditie om op deze dag pannenkoeken te bakken.

De plaatselijke commissies van de kerken uit Eenum, Zeerijp, ’t Zandt en Leermens hebben het plan opgevat om deze oude traditie nieuw leven in te blazen en op deze dag de mooie kerken uit onze vier dorpen onder uw aandacht te brengen. Daarom zijn in alle vier kerken activiteiten (exposities, muziek en zang) georganiseerd en kunt u een (wandel/fiets)tocht maken om ze allemaal te bezoeken. Natuurlijk zijn er pannenkoeken, maar ook is er soep koffie etc. in de kerken verkrijgbaar.

Wanneer: zaterdag 2 februari van 10:30 tot 16:30 uur. Start en routebeschrijving/programma in alle kerken.

Info: Bert de Jong 0596 573517, e-mail: Lebertusdejong@online.nl

Pastoraat Wijk Maarland

Pastoraat

In onze gemeente zijn een aantal ouderlingen en pastorale medewerkers actief.

In Loppersum betreft dat Tineke Stuurwold (ouderlinge) voor alles ten zuiden van de Wirdumerweg, Gea Stoter (ouderlinge), voor alles vanaf de Wirdumerweg tot de Molenweg, en Greetje Nomden (ouderlinge) alles vanaf de Molenweg naar het noorden toe. Dit met behulp van een aantal pastorale medewerkers. Tevens is er nog een bezoekersgroep in Wiemersheerd.

In de dorpen zijn als ouderling Gerry Dallinga (ouderlinge) ( Zeerijp, Eenum Stedum en Westeremden en het buitengebied) en Thea Steenwijk (ouderlinge) ’t Zandt, Godlinze, Leermens, Zijldijk, Oosterwijtwerd. Ook hier met ondersteuning van pastorale medewerkers. We hanteren in onze gemeente pastoraat op afroep. Gemeenteleden die zelf hebben aangegeven graag bezoek te willen, worden bezocht. Daarnaast hopen we op oren en ogen van de gemeente die aangeven waar bezoek gewenst is, vanwege ziekte, rouw, eenzaamheid, geboorte en vreugdevolle zaken.

Dit kunt u doen bij Justus Wouda tel. 0596572209 of per mail : woudaj@hotmail.com

Hij zal dit dan aan de betreffende ouderlingen doorgeven.

Namens de ouderlingen, Greetje Nomden

07-02-2019 Erwin de Vries komt langs

De Kerk Draait Door: Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 7 februari om 20.00 uur komt de bekende Groningse zanger Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Zanger, tekstschrijver, componist en gitarist Erwin de Vries treedt al zo’n vijfentwintig jaar op in Stad en Ommeland. Vroeger met Deheleboel, tegenwoordig solo maar vaak met zijn eigen begeleidingsband. Hij treedt altijd op met blote voeten; zelf zegt hij daarover: “Dat is mijn handelsmerk. Het zingt prettiger. Ik vind het ook iets natuurlijks uitstralen, ik probeer in mijn muziek ook zo eerlijk mogelijk te zijn en me kwetsbaar op te stellen. Dit vind ik daarbij passen.”

Zijn laatstverschenen album De Noodzoak, opgenomen met zijn band De Zunderlingen, werd bekroond met de Dagblad van het Noorden streektaalprijs 2016.

Naast het zingen, werkt Erwin de Vries als psychiatrisch verpleegkundige. Hij helpt mensen die stress hebben door alles wat met de gevolgen van de gaswinning te maken heeft.

In de Petrus en Pauluskerk zal hij geïnterviewd worden over zijn kijk op het leven. Natuurlijk zal hij ook een aantal van zijn liedjes zingen.

De avond met Erwin de Vries is een initiatief van onze kerken en staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, cabaretier Peter de Haan / Pé Daalemmer, arts – columnist Sander de Hosson en dichter-columnist Jean Pierre Rawie te gast waren.

De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.

06-02-2019 Johannesleeskring

Op 6 februari komen we als Johannesleeskring bij elkaar om 20.00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk. We lezen het Johannesevangelie van voor naar achteren door en vragen ons af  waarom Johannes het ons nu precies zo vertelt.  We hebben het de  afgelopen keer gehad over de blindgeborene uit Johannes 9. Dat lijkt te gaan over een genezing van een blinde, maar uit de laatste verzen vragen een paar farizeeën: “Wij zijn toch niet blind?” Dat gaat niet meer over letterlijke blindheid, maar over figuurlijke. Dat bewijst het antwoord van Jezus: ‘Was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ Blindheid  is hier een beeld voor zonde en het is fascinerend om van hieruit het hoofdstuk terug te lezen. Dan vallen ineens dingen op hun plaats. Op 6 februari gaan we verder met hoofdstuk 10. Iedereen die met ons mee wil doen is welkom.

ds. Marco Roepers