Auteur: jan


 • Bericht van beide wijkkerkenraden

      Beste gemeenteleden, Als kerkenraden van de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland willen we het volgende graag met jullie delen: In onze samenwerking tot nu toe heeft vaak de gedachte […]

 • van de redactie april mei 2019

  Wij bevinden ons in de veertigdagentijd, de stille week nadert en over deze stille week gaat de overdenking van dominee Roepers. Het thema van de stille week is ‘Een Nieuw […]

 • Meditatie april mei 2019

  Een Nieuw Begin De Stille Week is de periode waarin wij stilstaan bij het lijden van onze Heer. Het begint op Palmpasen waarin wij de intocht van Jezus in Jeruzalem […]

 • Brede samenwerking herstel natuur

  Uit: Dagblad Trouw, 19 december 2018 Nederland moet weer rijk worden aan natuur, aan plant- en diersoorten. Boeren, natuurorganisaties maar ook overheden spelen daarin een sleutelrol. Maar daartoe moeten ze […]

 • Wijk Vredekerk: Koningsdag

  Beste kerkgenoten/dorpsgenoten, We willen graag op koningsdag, zaterdag 27 april  iets organiseren bij, of als het slecht weer is, in de hal van de Vredekerk. We denken vanaf 9.00 uur […]

 • 6 april spelletjesavond Vredekerk

  Hoi, We gaan op zaterdag 6 april weer een spelletjesavond organiseren. We beginnen om 19:30 in de Vredekerk vaak eerst met een kopje koffie/thee en even gezellig kletsen. Daarna zoekt […]

 • Vooraankondiging Paastocht

  Op 12 en 13 april wordt er een Paastocht georganiseerd. Tijdens deze tocht wordt het lijdensverhaal van Jezus verwoord/uitgebeeld/gezongen etc. In maart wordt deze tocht verder uitgewerkt. In het volgende […]

 • Classispredikant dominee Jan Hommes

  ‘Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden’  (1 Johannes 3:18) Johannes, die Johannes die de brief heeft geschreven, zegt veel over de liefde […]

 • Wijk Vredekerk: vergadering 24-04-2019

  Na de bezinning opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Naar aanleiding van de notulen wordt nog een aantal zaken opgemerkt: -De gift aan de Voedselbank van € […]


Bijbelvers van de dag

Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.