Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 16-10-2018

Na het welkom door de voorzitter leest Henk als bezinning een verhaal van iemand die workshops heeft bijgewoond over kinderen die in armoede zijn opgegroeid. Daarbij moet ze denken aan haar jeugd, waarin ze ook in armoede opgroeide en door persoonlijke aandacht van iemand uit de kerk geleerd heeft welke waarde persoonlijke aandacht heeft. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We praten over het plan van nascholing van Tjalling. Hij geeft nog wat toelichting op de Permanente Educatie 2018 – 2023. Wat voor hem belangrijk is, wat hij zou willen, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij heeft de cursus Pionieren gedaan en een verslag hierover bespreken we binnenkort op een kerkenraadsvergadering. Bij de vraag hoe onze gemeente zich de komende jaren zal ontwikkelen, komt er van alles aan de orde:

 • Het is lastig om jongeren plaats te geven in de kerk.
 • Onze gemeenteleden worden steeds ouder, waardoor je met minder mensen toch een ieder goed tot zijn recht wilt laten komen. Misschien ook hierop gerichte activiteiten.
 • Meer activiteiten met de dorpen samen. Voorbeeld hiervan zijn de avonden over dementie met het Platform voor levensvragen in Loppersum. Zo zou Tjalling ook graag activiteiten in de andere dorpen willen ontplooien.
 • Er wordt benoemd dat er veel mensen zijn die niets hebben met het instituut Kerk, maar wel religieus zijn. De mogelijkheden hier zijn plezierig, door de verschillende vormen van kerk-zijn.

Op de vraag waar we over 5 jaar zijn wordt verteld over de jaren ’80. De Wierden en Loppersum verkeerden toen in een soortgelijke situatie en men had weinig hoop voor de toekomst. Zie nu in 2018! Er komt een eerste bijeenkomst naar aanleiding van  een brief van 2 jongeren om regiodiensten te organiseren, waarin ook jongeren zich thuis voelen. Er wordt positief gereageerd op het project Monnikenwerk. Op zes woensdagen in juli en augustus zullen kunstenaars werken in een aantal kerken binnen onze regio. Van 17.00 – 20.00 uur is iedereen dan welkom in de kerk om te kijken en hierover te praten. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering op 13 september. Met Sint Maarten zullen leden van de diaconie onder de kerktoren aanwezig zijn om iets uit te delen aan de kinderen. Op 19 mei 2019 is er een ontbijt ten bate van Edukans. De dienst begint dan om 10.00 uur. De collecte op 28 oktober is voor Sulawesi. De bruidsschat voor de Petrus en Pauluskerk is nog steeds niet bekend. Volgens de planning is het orgel van deze kerk met kerst weer klaar. Men wil de jeugd tussen 12 en 18 jaar meer betrekken bij de zondagsdiensten door hen de lezing te laten doen, bijvoorbeeld twee keer per maand. Ook wil men de jeugd van Maarland weer eens bijeen laten komen. De dankdag op 4 november wordt mee voorbereid door de 18+ groep. Een dienst voor jong en oud. Complimenten voor Tjalling voor de dienst van Israëlzondag. Deze complimenten voor o.i. de juiste benadering, waardoor zowel Israël als Palestina tot zijn recht kwam en ook voor de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte. De avonden over dementie zijn goed bezocht. Het werd als zeer waardevol ervaren en er is zeker meer behoefte aan dit soort avonden. Door 2 mensen werd de dorpskerkendag bezocht. Aan de orde kwamen vragen als: Hoe kun je kerk zijn in het dorp en hoe kun je het gebouw in stand en in gebruik houden. Daarnaast zingevingvragen en hoe ga je om met eigen mensen en mensen buiten de kerk. Jolanda Tuma is de dorpskerkenambassadeur voor Noord Nederland. Ook is het de bedoeling om ideeën uit te wisselen.

Er werd verslag gedaan van de avond over Kerk en aardbeving. Er zijn 2 geestelijke verzorgers benoemd, die zich vooral bezig zullen houden met mensen die schade aan de ziel hebben opgelopen.

Naar aanleiding van een mail van Wij-de-kerk hebben we ons aangemeld. Dit houdt in dat we landelijk op de site bekend staan als kerken waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er wordt gesproken over glutenvrij brood bij het avondmaal, in verband met een dieet. Dit wordt geregeld. Er worden een aantal verzoeken besproken om medewerking te verlenen bij een dienst. Dit wordt goedgekeurd. Op 6 november komt Rudolf Setz uit Assen naar de clustervergadering in de Vredekerk. Een gezamenlijk moderamenoverleg vindt plaats op 19 november. De vergadering wordt om 21.30 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba
20-12-2018 Kerstviering in dorpshuis “Bij Jacobus”

Traditiegetrouw organiseren de Vrouwenraad en de Hervormde Vrouwenvereniging een kerstviering. Deze viering wordt gehouden op donderdag 20 december 2018 om 15.30 uur.

Het programma is als volgt:

 • Een borreltje met een hapje;
 • Kerstliturgie;
 • Kerstmaaltijd (soep, salade en diverse soorten brood);
 • Kerstverhaal;
 • Afsluiting om  +/- 20.00 uur met een kop koffie en een kerstkransje;

Kosten:  € 15,00 p.p.

Iedereen, die 50 jaar of ouder is en hieraan mee wil doen is van harte welkom!

U kunt zich opgeven vóór 17 december 2018 bij

Gerda Frankes, tel:  0596-571801 of bij Ida Weistra, tel:  0596-572292.
Kerstactie 2018

Het is een goede traditie geworden om namens de gezamenlijke kerken van Loppersum in de kersttijd kerstbakjes rond te brengen. Ze gaan naar zieken, ouderen van 84 plus en naar de mensen die dit jaar even extra aandacht nodig hebben. Op dinsdagavond 18 december om 19.00 uur worden ze gebracht bij de bewoners van Wiemersheerd, de Van Leeuwenhof en de Assieshof. Woensdagmorgen 19 december vanaf 9.30 uur worden ze gebracht naar de bewoners van De Hoven, het Hoge Heem, de mensen in het dorp en de mensen in de verpleeghuizen. Helpen jullie weer mee om de kerstbakjes rond te brengen?

Met een hartelijke groet,

Lia van Weerden, Anja Wildeboer, Jopie van der Wal, Tineke Stuurwold en Marthy Bos
Storing kerkomroep.nl

Afgelopen zondag (2 december) hebben de mensen thuis de dienst in de Vredekerk helaas niet live kunnen horen. Na contact met kerkomroep.nl bleek dat er helaas een storing was. De storing is opgelost. De dienst/viering van 2 december is wel opgenomen en deze kunt u alsnog beluisteren via kerkomroep.

Dankzij vlot handelen van onze beide beamermannen weet u nu de reden en we hopen dat dit niet weer zal gebeuren.

 
16-12-2018 Zondagavondkerstzang in Loppersum

Zondagavond 16 december 2018 om 19.30 uur wordt de zondagavondkerstzang georganiseerd. Deze zangavond wordt gehouden in de Vredekerk in Loppersum. De organisatie nodigt iedereen uit om te komen luisteren naar het kerstconcert verzorgd door twee Lopster koren en de Harmonie. In de loop der jaren hebben heel veel Lopster talenten meegewerkt om deze zangavond tot een groot succes te maken. De zondagavondkerstzang is altijd goed bezocht omdat men er van geniet om bekenden te zien optreden en om te proeven aan de kerstsfeer. Dit jaar werken de: Fanfare orkest Loppersum’s Harmonie, Lopster koor en Shantykoor ”Lopster Störmvogels”, mee aan deze avond. Zij allen zullen, ieder op hun eigen muziekgebied, een kerstrepertoire ten gehore brengen, om u alvast een voorproefje van kerst te geven. De organisatie hoopt op een mooie avond vol kerstklanken en veel belangstellenden. De kerk is open vanaf 18.45 uur. Entree vrij. Collecte na afloop ter bestrijding van de onkosten (van harte aanbevolen).
24 -12-2018 Kerstavonddienst Leermens

Downloaden (PDF, Onbekend)
Oproep vrijwilligers / Douwe Egberts waardepunten

Op 14 en 15 december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl weer haar jaarlijkse inzamelingsactie in diverse supermarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Bij de Albert Heijn vestiging in Appingedam is de actie op 7/8 december. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het uitdelen van flyers en het in ontvangst nemen van de geschonken voedselproducten. We maken een schema met blokken van 2 uur om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te laten worden. U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres:

Douwe Egberts waardepunten
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl zamelt Douwe Egberts waardepunten in voor onze cliënten. Wij vragen u ons te helpen. Douwe Egberts heeft namelijk besloten de waardepunten om te willen zetten in pakken koffie om onze voedselpakketten aan te vullen.

Koffie staat voor een moment van ontspanning, even tot jezelf komen en gezelligheid. Koffie is echter een zeldzaam product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt afgeschreven. Het komt slechts een enkele keer voor dat we koffie in onze voedselpakketten mee kunnen geven, maar we weten dat het buitengewoon gewaardeerd wordt.

Heeft u waardepunten in uw bezit, dan vragen wij u ze te doneren en ze (bij voorkeur geteld) af te geven voor 31 december 2018.

Het adres van de Voedselbank is Europaweg 60 in Delfzijl. U kunt ze ook per post versturen naar Voedselbank Appingedam-Delfzijl, Postbus 248, 9930 AE Delfzijl. In december houden wij ook weer onze voedselinzamelingsactie bij veel supermarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Delfzijl. Daar kunnen de waardepunten ook worden ingeleverd. Voor meer informatie zijn wij telefonisch bereikbaar op de vrijdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur, maar u kunt ook een bericht sturen naar:

info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl, maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op de vrijdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 06- 83897365.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl.

 
23-12-2018 Kinderkerstfeest Petrus en Pauluskerk

Op 23 december begint om 19:00 uur het kinderkerstfeest in de Petrus en Pauluskerk.  Het toneelstuk dat de kinderen van de basisschool spelen heeft als thema “Dromen van kerst” en is geschreven door Marjolien Kippersluys. Het wordt een gezellige dienst met veel bekende kerstliedjes en er is chocolademelk en koffie na afloop. Ook krijgen de kinderen een presentie. Iedereen is van harte uitgenodigd om kerst samen met de kinderen te vieren.  

De voorbereidingscommissie
Over het avondmaal in de Rooms-Katholieke kerk

Toen het mooie Leerhuis van Riet Bons-Storm afgelopen was, vroeg dominee Tjalling Huisman of iemand een verslag kon schrijven voor het Kerkblad. In het vorige Kerkblad hebt u dat kunnen lezen. Hieronder de reactie van een katholieke deelnemer. Het Leerhuis van Riet heeft veel in me losgemaakt. Ik vond het fijn om erbij te zijn – al kon ik maar twee van de vier keer-  en werd getroffen door de theologische ernst waarmee protestantse christenen hun geloof willen verantwoorden en verwoorden. Bij (veel) katholieken zit het geloof wel diep, maar houdt de persoonlijke verwoording daar geen gelijke tred mee. Bijbellezen, theologische boeken lezen – dat is niet zo wijd verbreid als bij ‘jullie’. Ik schrijf wel ‘bij jullie’, maar voel geen principieel verschil tussen onze kerken. Wel een verschil in houding ten aanzien van de traditie, en daarmee van een traditionele formulering als brood en wijn, lichaam en bloed.  Daar hebben de deelnemers aan het Leerhuis moeite mee. Sommigen zouden de formulering ‘lichaam en bloed’ het liefst afschaffen. Daar wil ik wel graag mijn visie en beleving naast leggen. Die moeite heb ik namelijk in het geheel niet.  Aan de traditionele katholieke en oosters-orthodoxe opvatting werd in het Leerhuis voldoende aandacht besteed – dat ga ik niet dunnetjes overdoen. Maar ik wil wel  verduidelijken, hoe ik erin sta, en hoe veel katholieken erover denken.

Er wordt in onze kerk heel verschillend over gedacht, omdat de katholieke kerk zo oud is en zoveel verschillende tradities in zich bergt. Bovendien is het een wereldkerk: een kleurrijke mengeling van volkeren, die de boodschap van de Schrift met hun eigen culturen hebben verweven. Onder die grote paraplu vind je enerzijds de bijna letterlijke opvatting dat brood en wijn Lichaam en Bloed van Christus zijn en anderzijds dat het delen van brood en wijn in navolging van de Messias betekent dat je je leven wilt delen, en dat dit nieuwe gemeenschap sticht: het begin van het Koninkrijk Gods. (Denk bijvoorbeeld aan de Basisgemeenschappen in Zuid-Amerika, of de Sant’ Egidiobeweging en ATD/Vierde wereld in Europa.)

Die pluriformiteit bestaat al eeuwen lang. Al vóór de Reformatie waren er bewegingen met als ideaal de evangelische armoede en dienstbaarheid. Denk aan de Waldenzen, Hussieten, Begijnen, Moderne Devoten, en aan kloosterorden als de Dominicanen, Franciscanen, Karmelieten, Augustijnen en vele andere. De katholieke kerk was niet één en al decadentie en corruptie waardoor de Reformatie er wel moest komen; er waren ook binnen de kerk al corrigerende bewegingen. En mystieke stromingen, die het geloof innerlijk en diepzinnig beleefden en alle uiterlijk vertoon schuwden. (Erg jammer dat het tot een kerkscheuring gekomen is! En erg fijn dat in onze tijd de kerken weer naar elkaar toegroeien en elkaar waarderen.) Die grote verscheidenheid binnen de katholieke kerk is gebleven. Ga je nu naar een klooster, dan zijn alle gasten, ongeacht hun achtergrond, welkom aan de Eucharistie. Maar kom je bijvoorbeeld voor een begrafenis in een katholieke kerk waar een pastoor voorgaat die de vernieuwingen van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) grotendeels terugdraait, dan kan het gebeuren dat die uitdrukkelijk zegt dat “alleen zij die katholiek zijn en ook daadwerkelijk katholiek leven” de communie mogen ontvangen. En in Spanje zag ik jongeren die vóór de communie nuchter bleven, zoals wij allemaal, 50 jaar geleden, maar nu niet meer. Duizelt het je al? De verschillen zijn dus groot. En het vreemde is: al die verschillende opstellingen heb ik zelf beleefd in mijn eigen katholieke vorming en ik kan ze nog steeds meevoelen. Behalve wanneer mensen uitgesloten worden! Dat is nu net wat Jezus volgens mij niet bedoelde. In het ziekenhuis en het verpleeghuis ging ik wekelijks rond met de communie (het geconsacreerde brood), voor de zieken op de afdelingen. Op de Intensive Care van het St. Radboudziekenhuis gaf ik eens de hostie aan een patiënt met de woorden die daarbij horen:  ‘het lichaam van Christus’. Te midden van alle piepende apparaten was dat een woord uit een andere werkelijkheid: Christus is concreet, lijfelijk bij jou, in dit brood. Natuurlijk symbolisch, en toch ‘echt’. De vrouw was tot tranen toe geroerd. Op dat moment zag ik eens te meer de kostbaarheid van dit ‘heilige brood’. En besefte  dat er verschillende werkelijkheden en taalvelden door elkaar lopen: alle met hun eigen waarde. Een mens wordt aangesproken op verschillende kwaliteiten. Zoals het infuus de vrouw aansprak op haar patiënt-zijn,  zo sprak de hostie haar aan als kind van God. Een verborgen werkelijkheid, maar niet minder waar. Voor iemand die die taal verstaat is ‘het lichaam van Christus’ een diepe steun. Maar ik kan me ook goed vinden in de meer protestantse wijze van vieren. Voor mij is het ten diepste ook ‘Eucharistie’! We brengen dankend brood en wijn, de tarwe en de druiven (door het werk van onze handen tot brood en wijn geworden) voor Gods aangezicht en, in navolging van Jezus, bidden we om de Geest over deze gaven. Jezus duidde deze gaven als zijn lichaam en bloed, vooruitwijzend naar zijn zelfgave uit liefde en trouw. “Doet dit tot mijn gedachtenis.” De vraag is: wat is ‘dit’? Is dat het delen, is dat de zelfgave, of allebei? Ik houd het op het laatste: het is allebei: delen en zelfgave.  Jezus’ woorden: ‘dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed’ moeten dus steeds weer worden vertaald: wat betekenen ze?  En wat houdt het rituele delen van brood en wijn in voor de praktijk van ons dagelijkse leven?  Ik ben dus vóór het behoud én de vertaling van die traditionele woorden, in  plaats van ze helemaal af te schaffen.  2000 jaar traditie is te kostbaar. Ik meen dat het Augustinus was die bij de Eucharistie zei: “Ontvangt wat u bent: lichaam van Christus, en wordt wat u ontvangt: lichaam van Christus.”

“Zoals het lichaam van Christus en het bloed van Christus, wanneer u ze eet en drinkt, in u veranderen, zo verandert u, wanneer u gehoorzaam en godvruchtig leeft, in het lichaam van Christus.”( preek 228B,  zie de website van het Augustijns Instituut, Utrecht)  Augustinus verwijst ook naar Johannes 6,51 : “en het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam”. Ook Paulus noemt de christengemeente lichaam van Christus: 1 Korinthe 12:12 en 13: Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Voor de vieringen in de verpleeghuizen waarin ik voorga heb ik zelf enkele gebeden bij brood en wijn samengesteld. Dat zijn communiegebeden: dat wil zeggen dat we het in een eerdere Eucharistieviering geconsacreerde brood uitdelen. Als vrouwelijke pastor ben ik uitgesloten van het priesterschap en mag dus niet voorgaan in de Eucharistie. Dat vind ik eerlijk gezegd niet wijs en een antireclame voor de christelijke boodschap, maar het is een traditie van 2000 jaar. Echter het geeft ook een zekere vrijheid om een eigen invulling te geven aan de Tafeldienst, omdat ik niet gebonden ben aan de precieze formuleringen van de van hogerhand goedgekeurde Tafelgebeden.

In de verpleeghuizen is de viering sowieso altijd oecumenisch; protestant en katholiek ontvangen er van harte en eerbiedig samen brood en wijn.  En daar zeg ik bij: laat het voor u de betekenis hebben die het in uw eigen traditie heeft. Daarmee lopen we vooruit op  allerlei kerkordes, zeker op de katholieke. Maar we doen het toch maar zo, ergens onder het randje van die grote katholieke paraplu.

Een zusterlijke groet uit Oosterwijtwerd,

Marika Meijer

 

PS

Van een (katholieke) collega kreeg ik deze aanvulling toegestuurd, een waarin velen van ons zich -denk ik- kunnen vinden:

In Lima (Peru) vond in 1982 binnen de Wereldraad van Kerken de afronding plaats van meer dan 50 jaar denken over doop, maaltijd en ambt, de laatste jaren daarvan ook met officiële R.K.-vertegenwoordigers. 

In deze teksten wordt gepoogd om de oude controversen te overstijgen, door op grond van een gezamenlijk hernieuwd lezen van de Schriften vijf kenmerken aan te wijzen van de Maaltijd des Heren. Deze zijn: 

 • dankzegging aan God (er staat: de Vader, vanwege Vader-Zoon-Geest)
 • gedachtenis van Christus
 • aanroeping van de heilige Geest
 • maaltijd van het Koninkrijk
 • gemeenschap van de gelovigenDiensten wijk Vredekerk 2 dec t/m 25 dec

Zondag 02 december
Kostersdienst Fam. Veenstra
Collecten 1 e Diaconie-Najaarszending
2 e Kerk
3 e Jeugd
Kind vd zondag Jocelien
KND Hanneke
Oppasdienst Derk en Alfred
Autodienst G. Bouwsema
Zondag 9 december
Kostersdienst Fam. Bakker
Collecten 1 e Diaconie, Zeemanshuis
2 e Kerk
3 e Pastoraat
Kind vd zondagMarieke
KND Jolanda
Oppasdienst Corinne
Autodienst A. de Winter
Zondag 16 december
Kostersdienst Fam. Hielema
Collecten 1 e Kerk
2 e Onderhoud Gebouwen
3 e Jeugd
Kind vd zondag Anno
KND Els
Oppasdienst Jasmine
Autodienst D.J. Land
Zondag 23 december
Kostersdienst Fam. van der Ploeg
Collecten 1 e Diaconie
2 e Kerk
3 e Solidariteitsfonds
Kind vd zondagElize
KND Geja
Oppasdienst Wout en Linda
Autodienst A. Flikkema
Maandag 24 december, kerstavond
Collecten 1 e Diaconie- kinderen in de knel
2 e Kerk
Dinsdag 25 december kerstmorgen
Kostersdienst Fam. Bos
Collecten 1 e Diaconie- kinderen in de knel
2 e Kerk
3 e Commissie Erediensten
Kind vd zondag Marieke
KND Linda van der Eide
Oppasdienst Femke en Lotte
Autodienst A. Bakker