Nacht van de vluchteling

Voor de 10e keer wordt dit jaar de nacht van de vluchteling georganiseerd. In deze nacht, van 15 op 16 juni, gaan wandelaars op pad. Vanaf 0.00 uur lopen zij gedurende de nacht 40 km en halen zo sponsorgeld binnen voor hulp aan al die mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Gemiddeld slaan er elke dag 44.500 mensen (dat is elke 2 seconden één man, één vrouw of één kind!!) op de vlucht. Bijna tweederde van dat aantal blijft in eigen land en is binnenlands ontheemd. Er zijn wereldwijd nog nooit zo veel mensen tegelijk op de vlucht geweest als op dit moment. Een recordaantal van 68,5 miljoen mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Zij hebben dringend hulp nodig, in de vorm van bijvoorbeeld schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg.

Meer informatie hierover vindt u op de website: www.nachtvandevluchteling.nl

Op 5 verschillende plaatsen in het land zijn wandelroutes uitgezet. Dit jaar is er ook een route in het noorden. Wij, Anna van den End en Gerda Potze, zullen die nacht ons beste beentje voorzetten en wandelen van Westerbork naar Groningen. ’s Nachts om 00.00 uur gaan we van start en we hopen rond 08.00 uur in Groningen te arriveren. Wilt u ons sponsoren? Ga dan naar de website van nacht van de vluchteling: annalooptmee of op gerdalooptmee. Verder wijst het zich dan vanzelf. Natuurlijk mag u uw donatie ook persoonlijk afgeven bij één van ons:

Anna van den End, De Wadden 6, Loppersum,
Gerda Potze, Fruitlaan 18, Loppersum.

Ons motto: Lopen tot het licht wordt, zodat het voor de vluchteling iets lichter wordt!

Dat lopen doen wij wel even 😊, sponsort u ons dan?

Anna van den End en Gerda Potze
19 mei Edukans Ontbijt
Lezing pastor S. Standhardt in de Vredekerk

Donderdag 21 maart jl. is pastor Standhardt in de Vredekerk geweest om iets te vertellen over het Zeemanshuis in de Eemshaven. Helaas was de opkomst niet erg groot, maar het was voor de aanwezigen een hele inspirerende en boeiende avond. Nadat Henk de avond had geopend met het lezen van het gedicht “Welkom” uit het boekje ‘Jaarringen’, begon pastor Standhardt eerst te vertellen over het ontstaan van het Zeemanshuis. Het Zeemanshuis is opgericht in 1999 en sinds 2004 gevestigd in het pand aan de Borkumweg, ’s avonds geopend van 19.00 – 22.00 uur. In het Zeemanshuis kunnen opvarenden ontspannen in huiselijke sfeer.  Men kan onder het genot van een hapje of een drankje tv kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Jaarlijks ontvangt het Zeemanshuis ca. 10.000 mensen. Vorig jaar zelfs 16.000! Dit kwam mede door de grote cruiseschepen, die in de Eemshaven lagen. 

Pastor Standhardt bezoekt 3 a 4 keer per week de binnengekomen schepen in de Eemshaven en Delfzijl en verleend zo nodig maatschappelijke, sociale en geestelijke hulp aan zeelieden.

Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers, die 7 dagen per week het Zeemanshuis draaiende houden. Zonder sponsoring en giften is het onmogelijk, dat het Zeemanshuis open blijft!

Daarom hebben wij nu als collectedoel: het Zeemanshuis in de Eemshaven.

Na nog een aantal vragen en opmerkingen bedankt Henk pastor Standhardt voor alles en overhandigd hem als dank een boekenbon.

De avond werd afgesloten met het bidden van ‘het Onze Vader’.

De gezamenlijke diaconieën
Diensten met Pasen

Witte donderdag        
18-4-2019 19.30 uur Loppersum Vredekerk   ds. Roepers
  19.30 uur ’t Zandt Mariakerk Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. Riepster Cantorij
ds. Huisman
         
Goede vrijdag        
19-4-2019 19.30 uur Loppersum Vredekerk   ds. Roepers
  19.30 uur Zeerijp Jacobuskerk   ds. Huisman
         
Stille zaterdag, Paaswake        
20-4-2019 22.00 uur Leermens Donatuskerk Gezamenlijke dienst Dienst van Schrift en Tafel ds. Huisman
         
Paasmorgen        
21-4-2019 10.00 uur Loppersum Vredekerk m.m.v. Loppersum’s Harmonie ds. Roepers
  10.00 uur Loppersum P&P kerk m.m.v. Riepster Cantorij ds. HuismanDiensten wijk Vredekerk 7 apr tm 19 mei

Zondag 07 april  
Kostersdienst     Fam. Flikkena
Organist    Gerard Kadijk
Collecten    1e Diaconie
    2e Kerk
     3e Voedselbank
Kind vd zondag Anno
KND     Els
Oppasdienst     Femke en Lotte
Autodienst     A. Flikkema
   
Zondag, 14 april  
Collecten     1e Diaconie- 40 dagentijd
      2e Kerk
Kind vd zondag  Veronique
KND     Nathalie
Autodienst          A. Bakker  
   
Witte Donderdag, 18 april  
Kostersdienst     Fam. De Winter
Organist              Bouke van der Ploeg
Autodienst     P. Wayer
   
Goede Vrijdag 19 april  
Kostersdienst     Fam. Reinders
Organist    Gerard Kadijk
Autodienst     J. Ozinga
   
Pasen zondag 21 april   
Kostersdienst      Fam. Van der Ploeg
Collecten     1e Diaconie- 40 dagentijd
      2e Kerk
      3e Commissie Erediensten
Kind vd zondag Niels
KND     Geja
Oppasdienst     Janet
Autodienst     H. Meruma
   
Zondag 28 april  
Kostersdienst      Fam. Flikkema
Organist     Gerard Kadijk
Collecten            1e Diaconie- stichting Leergeld
     2e Onderhoud Gebouwen
      3e Voedselbank
Kind vd zondag  Lieke
KND     Linda Winter
Oppasdienst     Wout en Linda
Autodienst          K.J. van Houten
   
Zondag 05 mei  
Kostersdienst     Fam. Veenstra
Organist    Bouke van der Ploeg
Collecten    1e Kerk
   2e Jeugdwerk PKN
     3e Jeugd
Kind vd zondag Mia 
KND     Linda van der Eide
Oppasdienst     Niek
Autodienst     J. Korblet
   
Zondag 12 mei  
Kostersdienst      Fam. Bakker
Organist     Gerard Kadijk
Collecten    1e Diaconie
    2e Kerk
     3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Vera 
KND     Melson
Oppasdienst     Derk en Alfred
Autodienst     B.K. Wiersema
   
Zondag 19 mei  
Kostersdienst      Fam. Bos
Organist     Gerard Kadijk
Collecten     1e Diaconie, Stichting Edukans
Kind vd zondag Jocelien
KND     Renny
Oppasdienst     Henriëtte
Autodienst     D. BoersmaRectificatie verslag 24-01-2019 kerkenraadsvergadering wijk Vredekerk

Rectificatie verslag kerkenraadsvergadering van de Vredekerk van 24 januari 2019

In het verslag van de kerkenraadsvergadering van de Vredekerk staat een storende fout m.b.t. het Dorpshuis en de Vredekerk. Dit moet zijn:
Wij vonden het nodig, nu de Lopster Kroon dicht is en straks misschien ook het Dorpshuis nog versterkt moet gaan worden, (dit is nu nog niet aan de orde) dat dan de zalen van de Vredekerk meer beschikbaar zijn zodat het dorpsgebeuren toch gewoon kan doorgaan.     

Regina Feitsma, scriba 
Dienst 21 april wijk Vredekerk

Op paaszondag 21 april begint de kerkdienst in de Vredekerk om 10:00 uur. Voorafgaand aan de dienst kan er koffie worden gedronken. Deze vrolijke en feestelijke dienst zal door Loppersum’s Harmonie begeleid worden. Dominee Marco Roepers is de voorganger. Het thema is: Een nieuw begin. Want op Pasen maakt God een nieuw begin met de hele schepping en dat mag gevierd worden.

Ds. Marco Roepers
Diensten wijk Maarland 7 apr tm 19 mei

Doopdienst
Op zondag 7 april hebben we een feestelijke dienst. Elisa Maria, dochter van Annelieke en Richard Aalbers – Doornbos wordt dan gedoopt. De Riepster Cantorij zal de samenzang ondersteunen en verfraaien. De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 9.30 uur.

 Tienerkerkdienst
Op zondag 19 mei is er weer de jaarlijks terugkomende dienst, waaraan de tieners en de leiding van de tienerdienst meewerken. Het thema is dit jaar: ik geloof, geloof ik. Op verschillende manieren zal dit thema in de dienst gestalte krijgen. De samenzang wordt op verzoek van de tieners dit keer begeleid op piano door Willem Jan Stuut. We hopen ook dit jaar op een special guest. De dienst begint om 10.00 uur, na het Edukans ontbijt, en vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum.

Zondag 7 april, vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Vandaag vieren we de doop van Elisa Maria Aalbers, dochter van Richard en Annelieke, in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, organist Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 14 april, Palmpasen
De kinderen beginnen vandaag meteen om 9.30 uur in Elthato (naast de toren van Zeerijp) om Palmpasenstokken te maken. Zij komen later met de stokken de dienst binnen.

De tieners komen om 9.30 uur bij elkaar in de Vredekerk in Loppersum, zij werken daar aan de voorbereiding van de Tienerkerkdienst van 19 mei.

Om 9.30 uur begint de gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Marco Roepers, organist is Anjo de Haan.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.

U / je kunt ook weer houdbare levensmiddelen meenemen naar deze dienst. De diaconie zamelt ze in en bezorgt ze bij de Voedselbank in Winsum.

Donderdag 18 april, Witte Donderdag
De Stille Week is al afgelopen zondag begonnen in Zeerijp met de dienst van Palmpasen. Na afloop van deze dienst is de Paaskaars uit de kerk gehaald, tijdens de Paaswake zal een nieuwe Paaskaars de kerk in worden gebracht. Als thema voor de diensten in deze Stille Week hebben we gekozen: een nieuw begin.

Vandaag komen we om 19.30 uur samen voor een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van  ’t Zandt. Organist is Ab Gramsbergen, de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. Er zijn twee collecten, de eerste is voor het derde doel van de Veertigdagenactie (zie hierboven) en de tweede voor de kerk.

Aan het eind van de dienst wordt de avondmaalstafel door de diakenen helemaal leeggemaakt. We bidden dan het Luthers Avondgebed en gaan in stilte uiteen.

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
Er is vandaag om 19.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Henk de Vries is organist, voorganger is ds. Tjalling Huisman. We beginnen deze dienst in stilte. Aan het eind van de dienst krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en dat aan de voet van het kruis te zetten.

Zaterdag 20 april, Paaswake
Om 22.00 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel, de Paaswake. Omdat velen van ons niet een hele nacht op willen blijven om het licht van Pasen te zien opgaan, vieren we Pasen al op de late avond. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst naar binnen gedragen en we delen het licht met kleine kaarsjes. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, Wilko Middel speelt op het orgel.

Plaats van samenkomst is de Donatuskerk in Leermens.

Zondag 21 april, Paasmorgen
Om 10.00 uur is er vanmorgen dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en verfraaien. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Tjalling Huisman.

Er zijn twee collectes: de eerste is bestemd voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda, de tweede voor de kerk.

Zondag 28 april, Beloken Pasen
In de Mariakerk van ’t Zandt is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, organist is Ab Gramsbergen. De inzamelingen zijn voor diaconie en kerk.

Zondag 5 mei, tweede zondag na Pasen
Ds. Feike Volbeda uit Groningen gaat vandaag om 9.30 uur voor in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Organist is Jan Smid. Inzamelingen zijn er voor Kerk in Actie – voor christenen in Syrië – en voor de kerk.

Zondag 12 mei, derde zondag na Pasen
Twee diensten zijn er vandaag:

Om 11.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Gerard Knol uit Bierum, organist is Dennis Wubs. Er wordt gecollecteerd voor Hospice De Schutse in Appingedam, en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er ook in de Jacobuskerk een avondgebed. Voorgangers zijn Gerry Dallinga en Titia Vriesema, organist is Bouko Tiggelaar. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 19 mei, vierde zondag na Pasen
Vanmorgen is er eerst het Edukansontbijt, in de Vredekerk in Loppersum.

Daarna, om 10.00 uur, is er de jaarlijkse Tienerkerkdienst ook in de Vredekerk. Thema is: ik geloof, geloof ik. De samenzang in deze dienst worden begeleid door Willem Jan Stuut op piano. Voorgangers zijn de tieners, de leiding van de tienerdienst en ds. Tjalling Huisman.

Voorafgaand aan de dienst kunnen weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de Voedselbank, de diaconie brengt ze naar Winsum.

Er is deze dienst één collecte voor  Stichting Edukans

’s Avonds is er om 19.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp een Evensong.
19 mei: Edukans ontbijt

De gezamenlijke diaconieën willen samen op zondag 19 mei een Edukans-zondag organiseren.

Edukans: Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen, Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

 We organiseren voor Edukans een luxe en gezellig ontbijt.

Datum: 19 mei 2019
Waar: Vredekerk
Kosten: €7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)
Iedereen is welkom!

 Nadere berichten over dit ontbijt volgen.

De gezamenlijke diaconieën
Collecten in de 40dagentijd

Tijdens de 40dagentijd zal gecollecteerd worden voor drie projecten. Hieronder kunt u alvast meer lezen over deze projecten.

Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda

Kerkdiensten van : 7, 14, 18 en 21 april.

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Het is de enige Rwandese organisatie die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

De gezamenlijke diaconieën