image_pdfimage_print

Verslag van het tienerdienst-zeilweekend in juli

Op vrijdagavond 13 juli gingen wij met een aantal tieners naar Zoutkamp. Daar aangekomen zijn we gaan varen richting Lauwersoog met het schip de `Jade`. Wij hebben toen een leuke avond gehad, want het was erg gezellig, waardoor we hebben zitten te praten tot twee uur ´s nachts.

De volgende ochtend kwamen er nog een aantal tieners en leiding van de tienerdienst. Na hun aankomst zijn we eigenlijk direct gaan varen richting Schiermonnikoog. We hebben nog eventjes gezeild maar er was niet zo veel wind waardoor we weer verder moesten varen op de motor.

In de middag kwamen we aan in de jachthaven van Schiermonnikoog. Wij hadden veel geluk met het weer, want het was erg warm. Wij zijn toen met alle tieners en leiding naar het strand geweest. We hebben gezwommen, gevliegerd en veel gelachen. Het was dus een geslaagde middag.

‘s Avonds hebben we kip-kerrie gegeten en daarna hebben we spelletjes gespeeld en gevoetbald. Het koelde ‘s avonds heel erg af dus toen zijn we maar naar binnen gegaan om spelletjes te spelen. Toen kwamen de schipper Appie en Konnie ons halen uit de boot want er was zeevonk te zien. De meesten hadden dit nog nooit gezien, of er van gehoord. Zeevonk zijn kleine algen die lichtgeven als je er water op gooit. Die algen zitten in het water. Het was buiten heel erg donker en als iemand er water op gooide kwam er een stuk dat licht gaf. Het was echt heel erg mooi om te zien en erg indrukwekkend.

Zondagochtend hebben we een tienerdienst gehouden in het schip. Waarbij Cora afscheid nam. Rond de middag zijn we weer naar Zoutkamp vertrokken, maar onderweg zijn we nog voor anker gegaan. Het was heel erg warm dus iedereen is wel gaan zwemmen of met de kano op het water geweest. Aan het eind van de middag zijn we weer verder gevaren, toen konden we wel een heel groot stuk zeilen. Rond zes uur kwamen we aan in Zoutkamp en hebben we het zeil goed opgevouwen, toen hebben we broodjes hamburger gegeten. Hierna was het alweer tijd om naar huis te gaan. Wij willen namens iedereen de schippers Appie en Konnie Werkman erg bedanken voor de leuke weekend. Iedereen heeft erg genoten!

 

 

  

Femke Klunder & Ilse Beukema

23-09-2018 Startzondag / inspiratiezondag

Op zondag 23 september vieren we de jaarlijkse Startzondag. Je zou ook kunnen spreken van inspiratiezondag, want we hopen elkaar op die zondag te inspireren en inspiratie te ontvangen voor alles wat in de kerk gebeurt. Het thema is dit jaar Proef de kerk.

Hebt u een recept voor een soep die al generaties lang in uw familie wordt gemaakt? Ken je een bijzonder gerecht, opgedaan tijdens een verre reis? Wilt u in gesprek over de vraag ‘waardoor word jij gevoed?’ Wil je iets bijzonder lekkers leren koken of bakken? Wil je meemaken hoe leuk het is om samen een lied in te studeren? Wilt u liever lekker luisteren naar een verhaal over Bijbels koken en bakken? Of wilt u gewoon genieten van de bak- en kookkunsten van anderen?

Het kan allemaal op onze start- en inspiratiezondag op 23 september.

We beginnen om 9.30 uur met een dienst in de Vredekerk in Loppersum. Het gaat het over de vraag ‘waardoor word jij gevoed?’ Het zal een korte dienst zijn in de vorm van een morgengebed.

Om 10.15 uur is er koffie / thee / limonade met taart. Ook in Wiemersheerd zal er koffie en thee met taart zijn. Tijdens het koffiedrinken kan iedereen kiezen uit de volgende activiteiten.

 1. Gesprekken rond de keukentafel over de vraag ‘waardoor word jij gevoed?’ (vanaf 11.00 uur)
 2. Samen koken of bakken van een gerecht met een verhaal (bv mijn oma heeft mij dit geleerd), vanaf 11.00 uur.
 3. Kookworkshop voor kinderen en jongeren (vanaf 11.00 uur)
 4. Samen zingen, twee liederen instuderen onder leiding van Bouko Tiggelaar (vanaf 11.30 uur)
 5. Bakker Klaas Hoekstra vertelt over Bijbels koken en bakken (vanaf 11.00 uur)

Vanaf 12.30 uur verzamelen we in de Jacobuskerk van Zeerijp.

Om ongeveer 12.45 uur is daar een middaggebed, waarin iets van de kerkproeverij een plaats zal krijgen. Daarna vindt de lunch plaats.

Natuurlijk zoeken we de medewerking van zoveel mogelijk mensen, om dit allemaal mogelijk te maken!

We zoeken mensen die

 • taarten willen bakken voor bij de koffie
 • hun keukentafel ter beschikking willen stellen voor een gesprek met ongeveer 5 personen
 • een gerecht met een verhaal willen koken met een groepje
 • iets willen maken voor de lunch

Er komen hiervoor inschrijflijsten in de kerk.

Maar als  u / je iets wilt doen, kun je ook bellen of mailen met:
Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82
Ko Wiersema, bkwiersema@live.nl / 0596 57 19 06

Hartelijke groeten, de voorbereidingsgroep: Jolanda Beereboom, Ko Wiersema, Liane Wiersema, Fenko Zijlstra, Dennis Voshart, Melson Zwerver, Erna Beukema, Henk Klunder, Hanneke Reinders, Marco Roepers, Tjalling Huisman

Platform Levensvragen organiseert thema-avonden over dementie

Dementie: helaas krijgen of hebben velen ermee te maken, als patiënt of als familie. Het Platform Levensvragen Loppersum wil het onderwerp bespreekbaar maken en organiseert daarom op 3 en 10 oktober twee avonden over dementie.
Op woensdagavond 3 oktober gaat dr. Riet Bons-Storm als psychologe in op wat deze ziekte kan betekenen voor de patiënt en voor de naaste familie. Huisarts Petra van Lune zal de medische achtergronden toelichten. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Op woensdag 10 oktober speelt toneelgroep Sappho de eenakter Tijd in de war, dat gaat over dementie. Daarna is er een gesprek met het publiek over het onderwerp.
Beide avonden vinden plaats in een zaal van de Vredekerk, Burg van der Munnikstraat 16 in Loppersum en beginnen om 20.00 uur. Toegang is gratis.
Het Platform Levensvragen Loppersum is een samenwerking van:
Zorgcoöperatie Loppersum
Huisartsenpraktijk P. F. van Lune
Onze kerken Loppersum-Maarland

23 september: startzondag

23 september startzondag: Proef de kerk!

Op 23 september kunt u de kerk dit jaar niet alleen horen, zien en voelen, maar ook proeven. We zijn namelijk op zoek naar gerechten met een verhaal. Hebt u een recept voor een soep die al generaties lang in uw familie wordt gemaakt? Kent u een heerlijk gerecht dat u leerde kennen tijdens een verre reis? Weet u nog precies hoe oma haar cakes bakte? Laat het ons weten!

Naast die heerlijke gerechten zoeken we ook mensen die hun huiskamer of keuken beschikbaar willen stellen om een groepje mensen (max. 5 personen) te ontvangen.

Verder verklappen we nog niets, maar zeker is dat het een dag voor fijnproevers zal worden. We wensen u een heerlijke zomer! 

De startzondag wordt dit jaar voorbereid door Dennis, Erna, Fenko, Hanneke, Henk, Jolanda, Ko, Liane, Marco, Melson en Tjalling.

Aanmelden kan bij Ko Wiersema (571906 / bkwiersema@live.nl) of Melson Zwerver (851382 / melson@melson.nl).

woensdag 5 september: Johannesleeskring

Woensdag 5 september 2018 om 20:00 uur is er weer een bijeenkomst van de Johannes Leeskring in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

De Johannes Leeskring leest het evangelie van voor naar achter en doet dat heel nauwkeurig. De kring probeert verbanden te leggen tussen de verschillende gedeelten en de bedoeling van de evangelist te achterhalen en die bedoeling op ons eigen leven hier en nu toe te passen. Het Johannes-evangelie wijkt nogal af van de andere evangeliën, (Mattheüs, Marcus en Lucas die veel gemeen hebben en daarom ook samen de synoptische, wat zoiets betekent dat ze hun gezichtspunt delen) en het is daarom goed om soms even tussen haakjes te zetten wat wij uit de andere evangeliën weten. Dat leidt er ook wel eens toe dat we concluderen dat het Johannes-evangelie toch iets wat wij uit deze evangeliën weten als bekend lijkt te veronderstellen, maar ook dat Johannes ons iets in wil prenten. Zijn evangelie is nadrukkelijk bedoeld om geloof in Jezus als de messias of Christus op te wekken en duidelijk te maken wat dat nu uitmaakt in het leven. Dat maakt het Johannes-evangelie ook zo spannend. De Bijbel is de bron van ons christelijk geloof. De teksten over Jezus en het geloof in Jezus zijn bepalend hoe we in Jezus geloven. Zonder de Bijbel is het geloof van de kerk niet eens denkbaar. Bijbellezen is je laten voeden door de bron van het geloof. Alle geloofservaring begint bij het lezen van de Bijbel. Dat geldt zeker voor het Johannes-evangelie. Het is zo spiritueel. Daarom nodigen we iedereen uit met ons mee te doen. Het is nooit te laat om mee te gaan doen. Meer informatie kunt u krijgen bij dominee Marco Roepers  tel.0596-572929, e-mail:

predikant@pknloppersummaarland en Agnes Klunder  tel.0596-571370, e-mail: agnesswaagman@gmail.com. Opgave is niet verplicht.

Ds. Marco Roepers

verslag en foto’s Edukans zondag

Al jaar en dag werd er door de jeugd geld ingezameld voor Stichting Edukans (Edukans maakt onderwijs in arme landen mogelijk). Kinderen hadden een eigen wijk, waar ze de kerkleden bij langs gingen met een zendingsbusje om geld in te zamelen.

 

Afgelopen jaren zagen we dat er steeds minder jeugd was om de wijken bij langs te gaan. In 2017 werden nog maar een paar wijken bezocht. Als diaconie stonden we toen voor de keus, of stoppen of langzaam ter ziele laten gaan. We hebben toen gekozen om te stoppen.

 Wel vonden we dat hier iets voor in de plaats moest komen. Enerzijds, omdat wij het werk van Edukans een warm hart toedragen, anderzijds wilden wij graag iets met de jeugd doen, om de binding met de kerk te bevorderen. Maar ook om te laten zien, dat onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.

Na een aantal brainstorm sessie kwamen we op het idee om een ontbijt te organiseren (samen met de jeugd). Gaandeweg werden wij steeds enthousiaster. Wie kan de flyer maken, wie regelt een powerpoint, kan Marco in de dienst hier aandacht aan besteden, hoe kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden, etc. Voor elke suggestie was er wel iemand die hier raad op wist.

 Half juni zijn we begonnen met het promoten van het ontbijt. De middenstand van Loppersum is benaderd met de vraag of ze een bijdrage wilden leveren. Zo konden we beschikken over gratis eieren, brood, zuivel, fruit, bloemstukjes en tafellinnen. Ook werden we gesponsord in de vorm van giften. Samen met Marco hebben we de dienst besproken en Melson heeft voor een super mooie flyer gezorgd. De intekenlijsten lieten een gestage groei zien van het aantal deelnemers. In eerste instantie waren we verontrust of er wel genoeg animo voor was. Maar als zo vaak zie je dat pas op het laatste moment de meeste zich aanmelden.

 Zaterdag 14 juli hadden we ons allemaal verzameld in de Vredekerk om alle inkopen op te halen en de tafels klaar te zetten. De jeugd hielp hier geweldig bij mee.

 Zondag 15 juli was het vroeg uit de veren. Om 7:30 waren we in de Vredekerk om eitjes te koken, koffie en thee te zetten  en wat er verder allemaal nog moest gebeuren. Om 8:15 stonden de eerste ontbijters voor de deur te trappelen. Na het voldoen van de entree mochten ze naar binnen. Om half negen waren er zo’n 80 man aangeschoven. Na een welkomstwoord door de diaconie en opening door Marco kon er ontbeten worden. De bediening werd verzorgd door de jeugd en de diaconie.

 Ook de dienst stond in het teken van Edukans / Jeugd / onderwijs mogelijk maken. De jeugd deed een dansje voor, waarna de hele gemeente mee kon doen. De enige collecte was bestemd voor Edukans.

 Afgelopen week zijn alle giften, collecte en de inkomsten van het ontbijt bij elkaar opgeteld. Het geweldige bedrag van meer dan 1.000 euro ingezameld.

 Al met al een zeer geslaagde dag. Iedereen bedankt die hieraan hebben meegeholpen.

 

 

Jan Hielema

Verslag gemeenteavond wijkgemeente Maarland 18-06-2018

Verslag van de gemeenteavond wijkgemeente Maarland, gehouden op 18 juni 2018  in Elthato te Zeerijp

Maarten opent de gemeenteavond met het lezen van een artikel “Judit” uit het blad ‘Petrus’, het gaat over een vrouw die verhuisd is van een dorp naar een grote stad. Ze schrijft over haar zoektocht naar een kerk waar ze zich thuis kan voelen.

Maarten heet iedereen welkom, in het bijzonder de dames Hartman. Verder maakt Maarten bekend, dat Jos Boven de nieuwe scriba wordt. Helaas is ze vanavond verhinderd. Er staan deze avond een aantal punten op de agenda: het financieel verslag 2017 van de KRM; inleiding van het beleidsplan voor Maarland, door Tjalling; foto’s Petrus en Paulukerk en het onderwerp ‘handen schudden’.

Met behulp van de beamer wordt de jaarrekening (met dank aan Theo Trox) gepresenteerd. Een aantal zaken worden door Menno duidelijk toegelicht en uitgelegd. Eén punt van zorg is de inkomsten van levend geld, (de vrijwillige bijdrage). Deze loopt ieder jaar verder terug. Veel gezinnen/personen staan wel ingeschreven, maar geven niks. De financiële boeken  zijn gecontroleerd en goed bevonden. Hierna laat Maarten weer een aantal nieuwe foto’s zien van de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Het vordert gestaag. De kleur van het orgel wordt olijfgroen, met veel bladgoud. De intonatie van het orgel wordt zoals het in 1735 was. Menno vertelt dat de Kerkrentmeesters in gesprek zijn met de SOGK over een eventuele overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de SOGK. De gesprekken lopen erg stroef, nog steeds is niet de hoogte van de bruidsschat bekend, die mee moet naar de SOGK.

Tjalling heeft een inleiding van het beleidsplan voor Maarland geschreven. Deze wordt rondgedeeld aan iedereen. Tjalling licht het één en ander toe.

Een aantal belangrijke punten hieruit zijn:

 • Onderweg
  zoektocht als gemeente op weg zijn naar het koninkrijk Gods.
 • Open voor de ander
  o.a. bij andere kerken, voor ontmoeting van nieuwe mensen, inspiratie, helpen, leren, bezinning en groei,openstaan voor een ander
 • Eigenheid koesteren
  liturgie, geestelijke ruimte
 • Verantwoordelijk voor elkaar
  nieuwsgierigheid, openheid, omzien naar elkaar
 • Valkuilen (kliffen)
  – clubgevoel, we zijn een gemeente, geen club
  – dorpsgevoel, niet 1 dorp is beter dan de andere
  – afdrijfgevaar
  – onverschilligheid

Hierna komt het onderwerp “handen schudden” aan bod. Dit komt aan de orde naar aanleiding van een artikel, dat Maarten gelezen heeft. Een vrouw schreef dat zij wel eens in stilte na een dienst direct naar huis wilde gaan, in plaats van de dominee en de ouderling van dienst nog een hand te schudden. Wat vinden wij als Maarlanders hiervan?  Gaan we veranderen of doorgaan zoals het nu gaat.

Opmerkingen /suggesties die naar voren kwamen:

 • Begroeting vooraf aan de dienst bij binnenkomst in de kerk wordt erg gewaardeerd. Een begroeting, zoals ‘fijn dat je er bent’, wordt als erg fijn gevonden.
 • Welkom  kan door verschillende personen worden gedaan; de dominee, ouderling van dienst, koster, maar ook door een gemeentelid . Er zou een commissie van ontvangst opgesteld kunnen worden.
 • Iedereen vindt dat ‘het hand geven ‘na de dienst ook moet blijven. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om ’in stilte’ te vertrekken, mocht je die behoefte hebben.
 • Conclusie: we gaan op de huidige voet door.

Tijdens de rondvraag komen er een aantal dingen voorbij:

 • er wordt opgemerkt dat het steeds moeilijker wordt om aan kleingeld te komen voor de collecte
 • koffie en thee van de Wereldwinkel gebruiken
 • kindernevendienst: dit wordt toegelicht door Geja Huizing. Er is kindernevendienst tot aan de zomervakantie, daarna wil men proberen om 1x per maand kindernevendienst te gaan geven. Geja gaat pakketjes maken voor iedere kerk. Mochten er wel kinderen in de kerk zijn, dan is er iets om mee te werken. Margreet en Geja blijven als leiding aan.
 • er waren tijdens het avondgebed in Oosterwijtwerd erg weinig mensen. Jammer!

We besluiten de avond met het zingen van lied 266. Daarna wordt er nog even doorgepraat, onder het genot van een drankje.

Janneke de Jonge

70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Miljoenen christenen 
Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo’n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Feestelijke jubileumviering
Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering.

Via de website van de Protestantse kerk kun je je aanmelden voor deze dienst.

Een korte documentaire over de Wereldraad van Kerken, kun je vinden op:

 

Diensten wijk Loppersum 15 jul t/m 16 sep

Zondag 15 juli  
Kostersdienst     Fam. Koens
Collecten    1e Diaconie- Edukans
Kind vd zondag Veronique 
KND      Linda Winter
Oppasdienst     Janet
Autodienst     J. Korblet
   
Zondag 22 juli  
Kostersdienst     Fam. Veenstra
Collecten    1e Diaconie- stichting Inlia
    2e Kerk
     3e Ziekenhuispastoraat
Kind vd zondag Elize
KND     Linda van der Eide
Oppasdienst     Femke en Lotte
Autodienst     B. Hielema
   
Zondag 29 juli  
Kostersdienst     Fam. Bakker
Collecten     1e Kerk
      2e Onderhoud gebouwen
      3e Jeugd
Kind vd zondag Mia
KND     Melson
Oppasdienst     Derk en Alfred
Autodienst     A. Bos
   
Zondag 5 augustus  
Kostersdienst      Fam. Hielema
Collecten     1e Diaconie
      2e Kerk
      3e Jeugd
Kind vd zondag Marieke
KND     Geja
Oppasdienst     Henriëtte
Autodienst     G. Bouwsema
   
Zondag 12 augustus  
Kostersdienst     Fam. Bos
Collecten    1e Diaconie- Zeemanshuis 
     2e Kerk
     3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag geen
KND    geen
Oppasdienst    Corinne
Autodienst    A. de Winter
   
Zondag 19 augustus  
Kostersdienst    Fam. Flikkema
Collecten     1e Diaconie
      2e Kerk
      3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag geen
KND     geen
Oppasdienst    Els
Autodienst    D.J. Land
   
Zondag 26 augustus  
Kostersdienst     Fam. De Winter
Collecten     1e Kerk
      2e Onderhoud gebouwen
      3e Voedselbank
Kind vd zondag  geen
KND     geen
Oppasdienst        Hanneke
Autodienst          A. Flikkema
   
Zondag 2 september  
Kostersdienst     dames v/d Wal en Kamminga
Collecten            1e Diaconie
      2e Kerk
      3e Jeugd
Kind vd Zondag Jocelien
KND     Renny
Oppasdienst        Linda en Wout
Autodienst          A. Bakker
   
Zondag 9 september  
Collecten            1e Diaconie- Zeemanshuis
      2e Kerk
Kind vd zondag  Anno
KND                   Margreet
Autodienst          P. Waijer
   
Zondag 16 september  
Kostersdienst     Fam. Reinders
Collecten            1e Kerk
      2e Vredeswerk
      3e Jeugd
Kind vd zondag  Jasmine  
KND     Jolanda
Oppasdienst     Jasmine
Autodienst          J. Ozinga

Diensten wijk Maarland 15 jul t/m 16 sep

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 22 juli, vijfde van de zomer
In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Achter het orgel Ab Gramsbergen, achter de tafel en op de kansel dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Zondag 29 juli, zesde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Voorganger is Egbert Smit, pastoraal werker in de gereformeerde kerk van Westeremden. Achter het orgel hoort u / je Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 augustus, zevende van de zomer
Vandaag is er geen morgendienst, maar in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed. Organist is Jan Smid.

Bij de uitgang zijn er inzamelingen voor respectievelijk Vluchtelingenwerk Loppersum en de kerk.

Zondag 12 augustus, achtste van de zomer
Op deze zondag is er een gezamenlijke dienst. U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt voor vervoer naar de Voedselbank Hogeland.

Om 11.00 uur begint de dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is kerkelijk werker Frits Postuma uit Krewerd, organist is vandaag Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis Eemshaven en voor de kerk.

Zondag 19 augustus, negende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.

’s Morgens om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk is Rooms-Katholiek pastor Nellie Hamersma onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, dat zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De opbrengst van de tweede rondgang is voor ons kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Titia Vriesema van de Commissie Avondgebed. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van Simavi.

Zondag 26 augustus, tiende van de zomer
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt kunt u / kun je vandaag om 9.30 uur Ab Gramsbergen als organist verwachten en dominee Tjalling Huisman als voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 september, elfde van de zomer
Vandaag wordt Jos Boven bevestigd als onze scriba en Geja Huizing als jeugdouderling. Dat gebeurt in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is d Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van de Wensambulance, die ernstig zieke mensen wil helpen met het vervullen van hun laatste wens. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 9 september, twaalfde van de zomer
Fijn dat dominee Marion Hartman vandaag voorgaat in de dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de kerk.

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.