Alle berichten van jan

Diensten wijk Loppersum 18 jun t/m 16 jul

Zondag 18 juni   
Kostersdienst  Fam. Bos
Collecten  1e Kerk
    2e Onderhoud gebouwen
    3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Marieke
KND   Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst  Henriëtte
Autodienst  A. Bakker
   
Zondag 25 juni   
Kostersdienst  Fam. Bakker
Collecten  1e Diaconie
    2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Anno
KND  Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst  Hanneke
Autodienst  P. Waijer
Zondag 2 juli   
Kostersdienst  Fam. Bakker
Collecten  1e Diaconie 
   2e Kerk
  3e Jeugd
Kind vd zondag Anniek
KND  Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst  Els
Autodienst  J. Ozinga
   
Zondag 9 juli   
Kostersdienst  Fam. van der Ploeg
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
  3e Jeugd
Kind vd zondag Veronique
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst  Janet
Autodienst  H. Meruma
   
Zondag 16 juli   
Kostersdienst  Fam. Koens
Collecten  1e Diaconie
  2e Kerk
   3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Elize
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst  Femke en Lotte 
Autodienst  T. Oosterhuis

Uit de pastorie 7

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Een hele bijzondere viering op pinksterzondag. Vijf clustergemeenten samen in één volle Vredekerk. En dat was ook het thema. Vijf gemeenten die allemaal iets bijdragen en zo elkaar versterken. Het clustercombo, de verschillende voorgangers uit diverse gemeenten,  andere gemeenteleden die iets bijdroegen en de filmpjes uit de vele gemeenten, dat allemaal maakte duidelijk dat wij als gemeente elkaar kunnen versterken.  Maar wat mij nog het meest heugde was de geweldige sfeer. Het was zo feestelijk en na de dienst zag ik leden uit verschillende gemeenten samen met elkaar praten en genieten van het vrolijke geheel. Het was echt een feest van de Geest. Een moment in het jaar waar we als gemeenten verder mee kunnen.

Ds. Marco Roepers

Diensten wijk Maarland 16 jun t/m 16 jul

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei heeft André Dallinga afscheid genomen als ambtsdrager. Thea Steenwijk en Tineke Stuurwold zijn bevestigd als wijkouderlingen.

In de dienst van 18 juni (die verplaatst is naar de Petrus en Pauluskerk) worden er nog twee nieuwe ambtsdragers bevestigd, beiden na een korte geloofsbelijdenis. Hilde Hop wordt diaken, Epco Wijngaarden wordt ouderlingkerkrentmeester.

We mogen als gemeente heel blij zijn met vier nieuwe ambtsdragers erbij!

Belijdenis
Gerjan Voshart zal op zondag 23 juli belijdenis doen van zijn geloof. Dat gebeurt in een extra gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Gerjan wil graag zijn belijdenis doen in een dienst van beide wijken samen, vandaar dat de wijkkerkenraden hem deze mogelijkheid hebben geboden. Beide domies zullen voorgaan.

 Vrijdag 16 juni, avondmaal Wiemersheerd
Er is om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. Iedereen is van harte welkom, ook degenen die anders niet naar een dienst in Wiemersheerd komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Epco Wijngaarden en Hilde Hop worden bevestigd als kerkrentmeester en diaken. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond is in ieder geval Gerry Dallinga voorganger, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 25 juni, eerste van de zomer
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen voor het Zeemanshuis en het kerkenwerk.

Zondag 2 juli, tweede van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, beiden voorbereid en voorgegaan door onze eigen gemeenteleden.

Om 9.30 uur is er een morgengebed in ’t Zandt, de Mariakerk. Voorgangers zijn Marika Meijer en Henk Dragstra, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de andere Mariakerk, in Oosterwijtwerd. Voorgangers in deze dienst zijn Tineke Zijlstra en Epco Wijngaarden, Jan Smid bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 9 juli, derde van de zomer
Vandaag is er om 11.00 uur !!!!!!!! dienst, om 10.15 uur beginnen we met koffie. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waarin ds Itse de Boer uit Farmsum voorgaat. U hoort Henk de Vries op het orgel spelen, we komen dus samen in de Jacobuskerk in Zeerijp.

De eerste inzameling is voor Mercy ships, dat zorgt voor varende medische hulp in ontwikkelingslanden. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de dia0conie zorgt voor dozen en vervoer.

En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.

Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer, organist is Dennis Wubs.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

Onder de toren 5

Wat versterking zou moeten zijn, lijkt meer op verzwakking uit te lopen.

Dat moest ik denken bij het horen van geluiden van onvrede die ontstaan rond de versterkingsoperaties in Loppersum. Mensen lijken soms alle stress en ongenoegen te projecteren op hun buurtgenoten. En stress en ongenoegen zijn er te over, als je steeds in onzekerheid zit over wanneer je je huis uit moet. Het is er als je in je wisselwoning maanden moet wachten op iets simpels maar essentieels als zonnewering. Het is er als je afhankelijk bent van een bureaucratische instantie als het Centrum voor Veilig Wonen en die geven maar niet thuis.

Maar het is natuurlijk zonde om die stress en dat ongenoegen af te reageren op de ander die er ook onder lijdt. Als buurt, als straat, als dorp staan we er samen voor. We kunnen elkaar bijstaan en versterken, om zo sterker uit die hele versterkingsoperatie te komen.

Daarom vind ik het mooi dat er een dorpsgenote is die eens per maand een maaltijd organiseert voor wie maar wil komen. Voor € 5, kun je elke eerste dinsdag van de maand om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) eten in het Dorpshuis Loppersum. Het is een manier om elkaar te ontmoeten en bij te staan, zodat er echt een versterkingsoperatie op gang komt.

O ja, opgeven voor de maaltijd kan via: dorpsmaaltijd@gmail.com

domie Tjalling

Nieuw collectedoel Wiemersheerd

Op de gezamenlijke diaconievergadering van mei 2017is besloten, dat er een nieuw doel komt voor de collecte tijdens de weeksluiting in Wiemersheerd.

Het nieuwe collectedoel wordt: het Zeemanshuis  en gaat 1 juli a.s. in.

Over het Zeemanshuis
Het Zeemanshuis is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ongeveer 25 vrijwilligers die zeven dagen per week het huis draaiende houden. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder ander TV-kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis werd in 1999  opgericht en sinds 2004 is zij gevestigd in het pand aan de Borkumweg.

Namens beide diaconieën, wijk Loppersum/wijk Maarland.

Spelletjesavond

Een tijdje terug hebben we een heel gezellig avondje gekolonist met een paar gemeenteleden. Dit naar aanleiding van de dienstenveiling van afgelopen startzondag. Wij bedachten dat het leuk zou zijn om dit met enige regelmaat te organiseren. En na wat rondvragen blijken meer mensen dit leuk te vinden. Vervolgens zijn we aan het brainstormen gegaan en hebben onze plannen voorgelegd aan de kerkenraad. En gelukkig vonden ook zij het een goed idee.

Wat is nou precies de bedoeling: We willen elke maand van september tot april een zaterdag plannen om spelletjes te doen in de Vredekerk. De avond begint om 20:00 uur tot zo lang het gezellig is en is bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf 16 jaar van de Wijkgemeente Loppersum en Wijkgemeente Maarland. Mensen die geen lid zijn, maar zich wel verbonden voelen met de gemeente zijn ook welkom.

Als je mee wilt doen, moet je je van te voren bij ons opgeven (liefst per mail, maar telefonisch mag ook) zodat wij kunnen zorgen voor voldoende hapjes en drankjes. We vragen hiervoor een bijdrage van € 3,.

Bij het opgeven geef je ook aan welk spel je zou willen spelen. Zo kunnen wij zorgen voor voldoende speelkaarten en bordspelen. Spellen waar je uit kunt kiezen zijn: klaverjassen, sjoelen, kolonisten, monopoly en risk. Misschien vind je het wel leuk om een nieuw spel te leren, of heb je een ander leuk spel dat je met mensen uit de kerk wil spelen. Dit mag je ook bij ons aangeven en wij gaan ons best doen om dit te coördineren.

Je mag je nu al opgeven voor de data in september tot december. Op de volgende data zijn de spellenavonden: 9 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Telkens de eerste zaterdag van de maand. Of dit in het nieuwe jaar zo door gaat, moeten we even bekijken. Hangt er ook vanaf hoe het gaat.

We hopen dat er voldoende mensen zijn die er net zoveel zin in hebben als wij.

Groetjes, Johan en Hanneke Reinders

Email: hannekereinders17@hotmail.com

Tel: 0596550819

Bericht van de kindernevendienst

Aan het einde van dit schooljaar kijken we terug op een mooi jaar met de kindernevendienst. We zijn naar Slagharen geweest en hebben een prachtige kinderkerstnachtdienst gehad. De Palmpaasstokken werden door velen bewonderd en tijdens de kinderpaaswake waren we even stil en staken we kaarsjes aan.

Aan het einde van het schooljaar nemen we ook weer afscheid van wel 7 kinderen die nu in groep acht zitten en volgend jaar naar de tienerdienst mogen.

Helaas nemen we ook afscheid van  vier kindernevendienstleiding. En hiervoor schrijven we dit stukje.

De tijden veranderen en het aantal kinderen op de kindernevendienst, maar ook het aantal leiding neemt met het jaar af. Toch blijven we nog wel een aantal jaar kinderen houden bij de kindernevendienst, die we ook graag de kans willen geven om tijdens de dienst er even uit te mogen om daar hun eigen verhaal te horen, hun vragen kunnen stellen en gezellig te kletsen als er gekleurd en getekend wordt. 

Tot nu toe gebeurde dit meestal door de ouders van de kinderen die hun kinderen op de kindernevendienst hadden. Helaas is dat straks niet meer te doen. We vragen dus eigenlijk versterking voor ons kindernevendienst team. Dit betekend dat je om de 6 tot 10 weken een keer kindernevendienst gaat geven. Dat je drie keer per jaar bij een vergadering bent en dat je met één bijzondere activiteit meehelpt met organiseren.

Maar er zijn misschien ook mensen die zeggen, ik weet niet of ik wel met een groep kinderen overweg kan, maar meehelpen met dingen organiseren wil ik wel. GRAAG.

Of dat je zegt, ik wil wel een paar keer (2 of 3) met een groepje kinderen de kerk uit, (want dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan) maar ik wil niet weer helemaal met de vergaderingen en de activiteiten mee doen. Zou ook heel fijn zijn.

Mocht je ons op de een of andere manier willen helpen om de kinderen die nu nog op de kindernevendienst zitten een fijne tijd te bezorgen in hun kinderjaren bij ons in de kerk, laat het ons dan weten.

Groetjes,

Geja Huizing en Hanneke Reinders

Meditatie juni 2017

Nu bidden wij de Heilige Geest

Dit jaar 2017 is een jubileumjaar voor de reformatie. Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zoals zijn vriend Philip Melanchton na zijn dood vermeldde de 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Dat zal dit jaar 500 jaar geleden zijn. De reformatie is daarmee sterk verbonden geraakt met de theologie van Maarten Luther die de rechtvaardiging door het geloof centraal stelde.

Een van de plekken waar we teksten van Luther kunnen tegenkomen is het Liedboek. Het oude liedboek, maar zeker ook het nieuwe liedboek bevat liederen die door Maarten Luther zelf geschreven zijn. Luther vond zingen een belangrijk onderdeel van geloven. Hij vond dat de gemeente zelf moest gaan zingen tijdens de dienst en niet slechts de geestelijkheid of een koor. Voor deze vernieuwing, namelijk gemeentezang als een belangrijk onderdeel van de liturgie, schreef hij liederen. Ze zijn vaak geïnspireerd op psalmen of oude liturgische hymnen, die door Luther geschikt gemaakt werden om door de hele gemeente gezongen te worden. Zo werd de hele gemeente de woorden in de mond gelegd. In deze liederen drukt  de gemeente zelf het geloof uit. De woorden worden vertrouwd doordat ze gezongen worden en geven ieder betrokkene meer inzicht in het geloof.

Een van de liederen van Luther die ikzelf heb opgegeven de laatste tijd is ´Nu bidden wij de Heilige Geest.´ Dat is Lied of gezang 671.

Het eerste vers gaat als volgt:
Nu bidden wij de Heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan ’t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis.

Het is een gebed om de Heilige Geest. Luther en in zijn kielzog de Lutherse traditie is wel eens verweten hier weinig aandacht voor te hebben. Maar in dit lied staat het centraal. Natuurlijk is het een bewerking van een oude Middeleeuwse hymne, maar Luther heeft toch gemeend dat het lied met de Heilige Geest als centraal thema een plaats moest hebben in het leven van de gelovigen en de gemeente.

Het geloof is namelijk een geschenk van God. Wij geloven omdat God ons dat geloof geschonken heeft. Wij vinden geloven soms zo moeilijk omdat wij het niet kunnen begrijpen of het in overeenstemming kunnen brengen met allerlei wetenschappelijke inzichten, of omdat we het niet zo precies voelen. Maar bij Luther is het gewoon een gift van God en niet iets dat wijzelf tot stand moeten brengen. Persoonlijk vind ik dat heel bevrijdend. Ik geloof en niet omdat ik mijzelf daartoe heb opgewerkt maar gewoon omdat ik het krijg. Ik hoef het ook niet alleen allemaal  te begrijpen en met allerlei wetenschappelijke en maatschappelijke opvattingen in overeenstemming te brengen. Ik geloof, hoe ongerijmd dat ook is. En het is de Heilige Geest die mij dat schenkt. “Wat is de Heilige Geest? Hoe moeten we ons dat voorstellen?” Dat moeten we helemaal niet, we krijgen het geloof van de Heilige Geest. Het is Gods “Ja” voor ons. Het is iets dat blij maakt en vrolijk. Het is alleen de Heilige Geest waardoor Jezus voor ons een realiteit wordt. Zo staat in het tweede couplet. We lezen over Hem in de Bijbel en daar lezen we oude Woorden, maar de Heilige Geest maakt Jezus tot een realiteit waarmee wij in verbinding staan. Hij is er gewoon en hij houdt van ons. Geen figuur uit een boek, maar een levende gestalte.

En dat geloof verbindt ons met elkaar. In die realiteit aanvaarden wij elkaar. Zo zegt Luther in het derde couplet. En dat gebeurt net zoals in  de eerste twee als een bede. En in die bede ontvangen we het. Juist door erom te bidden ontvangen we de realiteit van de Geest waarin Christus leeft.

Toch is er ook twijfel. Altijd is er twijfel. De ergste is die aan onszelf. Horen wij er wel bij? Geloven wij wel echt? Leven wij het geloof op de manier zoals zou moeten? Veroordeelt God  ons niet? Dat is een stem die Luther zelf ook veel heeft gehoord. Maar het is de stem van God niet. Het is de stem van de tegenstander. God zegt “Ja” en in het derde vers bidt Luther of dat “Ja” van God ook mag zegevieren in ons hart, tegen alle verstikkende twijfel in.

Ds. Marco Roepers

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 14-03-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering, in het bijzonder Marijke Maas  als afgevaardigde van wijk Maarland.

Regina heeft iets voorbereid als bezinning. Zij wil graag haar ervaring delen die ze opdeed tijdens een Opwekkingsdag in Ten Boer.

Daar werd onder meer verteld dat er in Azië waar de organisatie Open Doors onder christenen werkt, zij regelmatig hoort zeggen dat christenen in Azië zien dat het christendom afneemt in WestEuropa, en dat zij daarom voor ons in het Westen bidden. Dit was voor Regina een bijzondere ervaring, temeer omdat ‘wij’ in het Westen vaak zijn opgevoed met het idee/de opdracht te bidden voor de onderdrukte Christenen in Azië.

Vervolgens leest ze de tekst van deze dag uit het 40dagentijd dagboekje van de Vredekerk. Opvallend detail: de tekst is geschreven door een Aziatische theoloog die het gebed uitspreekt dat alle christenen in hun dienstwerk aan de ander, het Evangelie van de Heer waar zullen maken voor zichzelf, voor de mensen van hun land en voor de wereldgemeenschap.

De vergadering wordt vervolgd door het voorstel van het moderamen om bij de Aktie Kerkbalans  2018, een brief toe te voegen met het verzoek tot namen inleveren voor nieuwe ambtsdragers en deze weer op te halen met de andere twee enveloppen. In de brief wordt ook de vraag gesteld of je jezelf  ook zou willen aanmelden voor één van de ambten. De kerkenraad vindt dit een goed voorstel en hoopt hiermee een grotere kans te krijgen om ambtsdragers te vinden.

Het idee om eens andere kerken te bezoeken om te onderzoeken hoe men daar aandacht geeft aan de jeugd of hoe men zorgt dat er samenhang in de kerk blijft, wordt uitgewerkt en er zal een afspraak worden gemaakt met de Jeruzalemkerk te Groningen. We hopen daar een dienst mee te maken en daarna te kunnen spreken met enkele gemeenteleden.

De diaconie vermeldt dat de gezamenlijke pannenkoekenavond een groot succes was. Er waren ongeveer 75 gemeenteleden aanwezig.

De Doe en Deeltuin is geëvalueerd en de diaconie zal hiermee stoppen. Vanwege te weinig animo uit de gemeente is het werk niet op te brengen met een te kleine groep vrijwilligers. Er zal nog wel worden gezocht naar andere mogelijkheden om de Voedselbank te ondersteunen.

De jeugdouderling deelt mee dat er een grote groep jeugd uit het Cluster naar de film in Hoogezand gaat. Ook een aantal Lopster jongeren gaat mee.

 

Omdat de hele organisatie van de PKN gaat veranderen heeft de Synode het voorstel gedaan om de classes van Nederland terug te brengen van 74 naar 11. Dit houdt in dat wij als Groningen samen met  Drenthe één regionale classis gaan vormen.

Het moderamen heeft een aantal  reacties voorgesteld op de Kerkordewijzigingen van de Synode en antwoord gegeven op een aantal vragen.

De kerkenraad is met de voorstellen akkoord gegaan. We zullen wel weer reactie van de Synode ontvangen.

De Commissie van Kerkrentmeesters vertelt  blij dat het orgel op 8 maart is geplaatst.

Ze doet het voorstel om nog een ‘ingebruiknamedienst’ te houden.

De gezamenlijke kerkrentmeesters zijn bij elkaar geweest en hebben een goede avond gehad. Er is afgesproken over 3 maanden elkaar weer te ontmoeten.

Op de Gemeenteavond van 8 maart jl. waren ongeveer 55 gemeenteleden aanwezig. De financiën werden snel en probleemloos afgehandeld. Vervolgens vertelde Ina Blink van Stut en Steun ons een goed en duidelijk verhaal over het werk dat Stichting  StutenSteun doet.

Marco weet te vertellen dat er op 7 mei een Bedevaartswandeltocht naar Bedum wordt georganiseerd door de Provinciale Raad van Kerken, Platform Kerk en Aardbeving, en  Stichting Pelgrimeren in Groningen. Een gezamenlijke activiteit waarbij de waarde van NoordGroningen centraal staat. Marco zal zorgen voor de nodige informatie naar onze gemeente toe.

Nadat alle punten aan de orde zijn geweest kan Geert Jan de vergadering al om 21.00 uur sluiten.

 

Regina Feitsma, scriba