image_pdfimage_print
Alle berichten van jan

Bijeenkomst kerkenraden cluster HogelandOost

Op dinsdagavond 10 oktober komen de kerkenraden van alle gemeenten van ons cluster Hogeland-Oost voor het eerst bij elkaar. Kerkenraadsleden uit Bierum-Holwierde-Krewerd, uit ’t Zandt-Godlinze, uit Spijk-Losdorp, uit Loppersum en Maarland zitten in een grote kring in gebouw Irene, naast de kerk in Bierum. Er zijn ongeveer veertig kerkenraadsleden gekomen, een grote groep! Niet iedereen kan komen deze avond. Maar als ik bedenk dat er in ons kleine clustergebied nog veel meer kerkenraadsleden zijn, raak ik onder de indruk van de hoeveelheid.

Bedoeling van deze avond is elkaar beter te leren kennen en te ontdekken wat we elkaar als gemeenten eventueel te bieden hebben. Dat gebeurt tijdens het programma en ook na afloop daarvan, als er drankje en hapjes rondgaan.

Voorzitter Lina van Zanten begint met de geschiedenis van het cluster. Het bestaat sinds 18 maart 2009 als platform van de genoemde gemeentes. De bedoeling is – volgens de notulen van de eerste vergadering  om elkaar te versterken en van elkaar te leren, om samen in te spelen op de bevolkingskrimp in de regio en na te denken over gezamenlijk jongerenbeleid.

Nu, bijna negen jaar later, delen we het aanbod Vorming & Toerusting / Bezinning & Groei, we vieren Pinksteren samen, er is een clustercombo, Bierum en Spijk organiseren het jeugdwerk samen en twee keer per jaar delen we in de clustervergaderingen inspiratie en toerusting. Vanavond gaat het over de vraag welk goed nieuws we elkaar en onze dorpen te bieden hebben. Het woord ‘nieuws’ staat vaak voor slecht nieuws. Maar het woord evangelie betekent ‘goed nieuws’. Er staan in de Bijbel vier evangeliën, dat kun je zien als een uitdrukking van verscheidenheid. Niet iedereen hoeft op dezelfde manier te geloven. Ook binnen ons cluster zijn verschillen tussen de kerken. Maar we delen wel de opdracht om het evangelie door te vertellen.

Na een rondje voorstellen wisselen we gegevens uit over de gemeenten: zo krijgt iedereen een globaal beeld van de andere clustergemeenten. Daarna krijgt elke gemeente de volgende opdracht: Stel dat een regionale krant eens per jaar een pagina beschikbaar stelt voor goed nieuws berichten, hoe zou je als gemeente dan die pagina vullen? Welk goed nieuws uit jullie gemeente wil je naar buiten brengen?

Iedereen gaat druk aan het werk en aan het eind van het officiële gedeelte van de avond worden er vijf vellen met goed nieuws gepresenteerd. Variërend van uitgebreid jeugdwerk (Spijk-Losdorp) tot veel aandacht voor liturgie (Hervormde wijk Maarland). Van een Bijbelcursus over het boek Ruth (’t Zandt – Godlinze) tot een spelletjesavond voor jong en oud (Gereformeerde wijk Loppersum) tot een themadienst met koffie en gesprek aan tafels (Bierum-Holwierde-Krewerd).

Na deze presentatie wijst voorzitter Lina van Zanten ons er op, dat de situatie van onze clusterkerken er over vijf tot tien jaar wel eens heel anders uit kan zien. Doordat onze gemeenten ouder worden, zal het steeds moeilijker zijn om mensen te vinden voor allerlei taken in de kerk. We zullen elkaar steeds meer nodig hebben. Daarna ontsteekt zij een kaars en leest:

Hoop is als licht,
ze kleurt de wereld
en geeft je een andere kijk
op de werkelijkheid.
Verrassende vergezichten verschijnen
en donkere wolken krijgen
opeens een gouden randje.
Waar de hoop opvlamt
kleurt de hemel de aarde
en even zie je
hoe mooi het kan zijn.

Tjalling Huisman

23-12-2017 Kinderkerstnachtdienst

Binnenkort gaat er een groep kinderen aan de slag met het kerstspel voor de kinderkerstnachtdienst. Marjolien Kippersluys schrijft het stuk weer.

Nu alvast willen we jullie en u allemaal hartelijk uitnodigen om de kinderkerstnacht met ons en de spelers mee te vieren. De dienst vindt plaats op zaterdag 23 december in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, hij begint om 19.00 uur. Natuurlijk zullen we tussen de bedrijven door samen een aantal bekende kerstliederen zingen. En net als elk jaar, is er ook dit jaar na afloop wat te drinken en te eten voor iedereen.

De voorbereidingsgroep:
Hanneke Reinders, Gerda Lesterhuis, Geja Huizing, Tjalling Huisman

23-12-2017 Kerstdienst Godlinze

Op 23 december is er in de hervormde kerk van Godlinze een kerstdienst  met medewerking van  het koor Vocation uit Grijpskerk. Iedereen is van
harte uitgenodigd om hier bij te zijn. U wordt verwelkomd met warme chocolademelk en cake. De dienst begint om 19:30.

De evangelisatiecommissie Godlinze

 

15-12-2017 Kerstviering in dorpshuis “Bij Jacobus”

Traditiegetrouw, organiseren de Vrouwenraad en de Hervormde Vrouwenvereniging een kerstviering.  In verband met de verbouwing van Elthato wordt de kerstviering nu in het dorpshuis “Bij Jacobus” gehouden.

Deze viering wordt gehouden op vrijdag 15 december 2017, aanvang 15.30 uur.

Het programma is als volgt:

– een borreltje met een hapje;
– kerstliturgie;
– kerstmaaltijd (soep, salade en diverse soorten  brood);
– kerstverhaal;
– afsluiting om  ± 20.00 uur met een kop koffie  en een kerstkransje;

kosten:  € 15,00 p.p.

Iedereen die 50 jaar of ouder is en hieraan mee wil doen is van harte welkom!

U kunt zich opgeven vóór 8 december 2017 bij:
Gerda Frankes, tel:  0596-571801 of bij Ida Weistra, tel:  0596-572292.

Kerstactie 2017

Het is een goede traditie geworden om namens de gezamenlijke kerken van Loppersum in de kersttijd kerstbakjes rond te brengen.

Ze gaan naar zieken, ouderen van 83 plus en naar de mensen die dit jaar even extra aandacht nodig hebben.

Op dinsdagavond 12 december om 19.00 uur worden ze gebracht bij de bewoners van Wiemersheerd, de dr. P.J. van Leeuwenhof en de Assieshof.

Woensdagmorgen 13 december vanaf 09.30 uur worden ze gebracht bij de bewoners van  De Hoven, ‘t Hoge Heem, de mensen in het dorp en  in de verpleeghuizen.

Helpen jullie weer mee om de kerstbakjes rond te brengen?

Met een hartelijke groet,
Lia van Weerden, Anja Wildeboer, Jopie van der Wal en Marthy Bos

Met World Servants naar Malawi: wat een ervaring!!!

Op vrijdag 13 oktober zijn we vertrokken met een groep van 37 mensen vanuit geheel Nederland vanaf het vliegveld in Brussel. Na een lange reis van ongeveer 30 uur, waarvan het laatste uur over zandweggetjes,  kwamen we aan in het dorp Kandezu in Malawi. Hier werden we opgewacht door honderden dorpelingen, die ons met welkomsttakjes en onder luid gezang welkom heetten. Dit moment zal ik nooit vergeten: in het donker in een totaal vreemde omgeving, maar met wat een warmte werden we ontvangen. De twee weken die volgden waren een aaneenrijging van prachtige ontmoetingen en ervaringen. Wat een prachtige mensen die daar leven, maar ook ons eigen groepsproces. ‘s Morgens om half 6 opstaan om de zon te zien opkomen, daarna om half 7 gespreksgroep en na het ontbijt naar de bouwplaats om samen de school te bouwen . We werkten dagelijks (behalve op zondag) van 8.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ’s middags bij een temperatuur van tussen de 31 en 38 graden. Je kunt je wel voorstellen dat er heel wat (gefilterd) water werd genuttigd. De lokale mensen zijn zo gewend aan deze temperaturen: ze drinken alleen als ze eten. Ze lachten om die blanken met hun gekleurde “doppers”.

Onze bouwdagen bestonden (naast cement maken, metselen, en timmeren) voor een groot deel uit het verplaatsen van stenen van de steenoven naar de bouwplaats: duizenden stenen per dag gingen door onze handen. Maar met een liedje en leuke gesprekjes (met handen en voeten) is dat heel gezellig. Het resultaat van twee weken hard werken met ongeveer 70 personen (zowel onze groep als lokalen) was dat de school zo goed als klaar was toen we weggingen op 27 oktober; de lerarenwoning wordt afgebouwd voor 1 december. Daarna stelt de regering van Malawi een leraar aan, zodat meer  kinderen naar school kunnen. Het is prachtig om te zien dat schoon drinkwater en onderwijs het verschil maken in een ontwikkelingsland als Malawi: naast de leraren, spraken ook de jongere kinderen al een woordje Engels. Mooi is ook dat een voedselprogramma deel uitmaakt van de ondersteuning. Tussen de middag krijgen de schoolgaande kinderen een bord pap, die wordt bereid in een gezamenlijke keuken. En: het project wordt nog 5 jaar gevolgd door een medewerker van de lokale samenwerkingsorganisatie om ervoor te zorgen dat het project en de ontwikkeling van het dorp door kan blijven gaan.

Wij zijn 2 weken in Malawi geweest om de school te bouwen en om samen te leven met de mensen van Kandezu. Deze weken hebben mijn leven verrijkt: wat prachtig om te zien hoe primitief deze mensen leven, maar zoveel verbinding met elkaar hebben. Malawinezen noemen hun land: the warm heart of Afrika en dat is niet voor niets. De verdraagzaamheid onderling is enorm: protestanten, katholieken en moslims wonen vredig naast elkaar. We hebben ze zelfs bij elkaars kerkdienst binnen zien lopen. De kerkdienst meemaken op zondag was een hoogtepunt: in de openlucht met verschillende koren die dansen en zingen: probeer dan maar eens stil te blijven staan…..

Na afloop van de gezamenlijke dienst van 3 december a.s. (inclusief tienerdienst) laat ik graag een impressie van de foto’s zien die zijn gemaakt tijdens ons project. Voor nu wil ik graag nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om dit project tot een succes te maken. De grote hoeveelheid donaties heeft ertoe geleid dat we meer hebben kunnen doen dan waar we voor kwamen: extra latrines, schoolbanken, lesmaterialen en zelfs de huidige primitieve keuken kan worden vervangen!

P.S. Mocht je nu denken: ik wil ook een keer zo’n project doen….  Jeugdigen tussen 16 en 25 jaar kunnen zich aanmelden via worldservants.nl. Oudere deelnemers opgelet: over 2 jaar gaan we waarschijnlijk weer als volwassenengroep, dus heb je belangstelling laat het me weten.

Groeten van Jolanda Beereboom (en Klaas Bult, Geert Middelkamp en Nita Kooymans uit Appingedam)

Diensten Wijk Loppersum 26 nov t/m 24 dec

Zondag 26 november  
Kostersdienst  Fam. Bos
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Kind vd zondag Gerard
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst  Linda en Wout
Autodienst  D. Boersma
   
Zondag 3 december  
Kostersdienst  Fam. Bakker
Collecten  1e Diakonie 
   2e Kerk
Tienerdienst     voor de jeugd van 12-16 jaar
Kind vd zondag Anno
KND  Groep 1 t/m 8, Gerda
Oppasdienst  Henriëtte
Autodienst  M.A. Bos
   
Zondag 10 december  
Kostersdienst  fam. Bakker
Collecten  1e Diaconie –Voedselbank
   2e Kerk
   3e Pastoraat
Kind vd zondag Jasmine 
KND  Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst  Siebren
Autodienst  K. Doornbos
   
Zondag 17 december  
Kostersdienst  Fam. van der Ploeg
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Kind vd zondag Anniek
KND   Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst   Hanneke   
Autodienst   J. Korblet
   
Zondag 24 december  
Collecten  1e Diaconie-Kinderen in de knel
   2e Kerk

Uit de pastorie 13

Kerstliederen worden al tijdens advent gezongen. Sommigen vinden dat te vroeg, maar er zijn zoveel mooie kerstliederen die gaan over de geboorte van Christus en die zouden dan alleen maar tijdens de Kerstdagen gezongen kunnen worden? Er is geen enkel feest dat zo nauw met zingen verbonden is als Kerstmis. Dat is bepaald niet iets van de laatste decennia. Het was in de Middeleeuwen al zo! Zelfs als we kijken naar de liederen van Luther dan zien we dat 6 van zijn liederen met Kerst verbonden zijn, 2 met Pasen en 3 met Pinksteren. Dus zelfs bij Luther zien we dat terug. Dan is het ook geen schande om ons tijdens avent op Kerst voor te bereiden door het ten gehore brengen van en te luisteren naar deze liederenschat.               

Op het moment dat ik dit schrijf is het onzeker of de Kerstvolkszang in de Vredekerk door zal gaan. Het Dubbelmannenkwartet stopt en het koor Excelsior uit Westeremden is al gestopt en dat waren belangrijke deelnemers aan de Kerstvolkszang. Dat is eigenlijk allemaal verlies want er komt niets voor in de plaats. Toch zijn er nog gelegenheden genoeg. Natuurlijk is er de Kerstnachtdienst waar Jong Vocaal Groningen aan mee zal doen en de dienst op eerste kerstdag waar Deo Cantemus Zuidlaren medewerking aan zal verlenen. Maar er is gelukkig nog meer, het Kinderkerstfeest op 23 december en ook het kerstfeest op zondagavond 17 december in Eenum waar het Eenumer gelegenheidskoor zal zingen. Er zijn ongetwijfeld nog meer gelegenheden waar de oude traditie van het zingen van kerstliederen levend wordt gehouden.

Ds. Marco Roepers

Diensten wijk Maarland 26 nov t/m 25 dec

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door Bouko Tiggelaar, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 december, Eerste Advent
Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De 18+ gespreksgroep bereidt deze dienst voor. Organist is Jan Smid, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diakenen zorgen dat de Voedselbank de spullen krijgt.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen in gezinnen waar weinig geld is – de tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Na afloop van de dienst zal Jolanda Beereboom vertellen over haar reis naar Malawi.

Zondag 10 december, Tweede Advent
Op deze tweede advent is er dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Anjo de Haan hoort u orgel spelen, ds Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Het Hogeland en voor de eigen kerk.

Zondag 17 december, Derde Advent
De Riepster Cantorij werkt mee aan een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Thea Steenwijk, organist is Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

De collectes zijn voor respectievelijk het werk van onze eigen diakenen en het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Om 16.30 uur is er – zoals elk jaar – weer de advents- / kerstviering in de Dorpskerk van Eenum.

Ainum Vocalis, gelegenheidskoor van het dorp, zingt een aantal liederen onder leiding van Harm op ’t  Holt. Bouke van der Ploeg en  Piet Meerman verzorgen de muzikale begeleiding van de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein.

De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds Tjalling Huisman. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Onder de toren 9

Gisteravond (als ik dit schrijf, het was donderdag 9 november) was de tweede avond in de serie, die we als werkgroep De Kerk Draait Door organiseren. Te gast was Peter de Haan, die ik mocht interviewen over zijn leven en zijn levensvisie.

Hij is natuurlijk bekend van het duo Rooie Rinus en Pé Daalemmer, maar hoe kijkt hij nu tegen het leven aan? Hij vertelde met veel plezier en met mooie verhalen over zijn jeugd. Daarbij kwam ook zijn geboortehuis ter sprake. Hij zet zich in voor het behoud van de oude slagerij, tegelijk begrijpt hij de moeite van de winkeliers daarmee en gaf aan dat hij niet uit is op vertraging van het centrumplan.

Kwetsbaar toonde hij zich in hoe hij vertelde over zijn ziekte. Het is iets dat als een bom in je leven inslaat. Tegelijk ervaart hij het ook als een verrijking, omdat het je dichter tot elkaar brengt. Het besef van wat echt belangrijk is, geeft je leven een andere kleur.

Natuurlijk heb ik hem ook gevraagd waarom het duo Rooie Rinus en Pé Daalemmer nooit het tweede couplet van Lopster Toren zingt. Dat is een vraag die ik al jaren heb. Peter de Haan antwoordde dat hij het lied al op de lagere school heeft geleerd bij de godsdienstles van domie Van Leeuwen, dat is de schrijver van het lied. Maar ja, op het podium past dat tweede couplet toch echt niet. Tot onze verrassing zong hij aan het einde van de avond het lied samen met zijn vrouw, Ellen Koen. Het klonk prachtig en hartverwarmend in de koude Petrus en Pauluskerk – de kachel deed het niet.

Als De Kerk Draait Door vinden we het belangrijk om levensbeschouwing in onze dorpen op de kaart te zetten. In de kerk gaat het natuurlijk steeds over de vraag: hoe kijk je tegen het leven aan? Maar ieder mens is bezig met die vraag. Door meer of minder bekende mensen uit te nodigen en hen te interviewen, willen we iedereen uitnodigen om na te denken over zijn levensvisie. Vandaar dat elke avond ook eindigt met een drankje en een hapje en napraten.

Vorig jaar november was zanger Arnold Veeman te gast in de Petrus en Pauluskerk, op 1 februari van het nieuwe jaar ontvangen we arts en columnist (in DvhN) Sander de Hosson.

domie Tjalling