image_pdfimage_print

70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Miljoenen christenen 
Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo’n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Feestelijke jubileumviering
Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering.

Via de website van de Protestantse kerk kun je je aanmelden voor deze dienst.

Een korte documentaire over de Wereldraad van Kerken, kun je vinden op:

 

Diensten wijk Loppersum 15 jul t/m 16 sep

Zondag 15 juli  
Kostersdienst     Fam. Koens
Collecten    1e Diaconie- Edukans
Kind vd zondag Veronique 
KND      Linda Winter
Oppasdienst     Janet
Autodienst     J. Korblet
   
Zondag 22 juli  
Kostersdienst     Fam. Veenstra
Collecten    1e Diaconie- stichting Inlia
    2e Kerk
     3e Ziekenhuispastoraat
Kind vd zondag Elize
KND     Linda van der Eide
Oppasdienst     Femke en Lotte
Autodienst     B. Hielema
   
Zondag 29 juli  
Kostersdienst     Fam. Bakker
Collecten     1e Kerk
      2e Onderhoud gebouwen
      3e Jeugd
Kind vd zondag Mia
KND     Melson
Oppasdienst     Derk en Alfred
Autodienst     A. Bos
   
Zondag 5 augustus  
Kostersdienst      Fam. Hielema
Collecten     1e Diaconie
      2e Kerk
      3e Jeugd
Kind vd zondag Marieke
KND     Geja
Oppasdienst     Henriëtte
Autodienst     G. Bouwsema
   
Zondag 12 augustus  
Kostersdienst     Fam. Bos
Collecten    1e Diaconie- Zeemanshuis 
     2e Kerk
     3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag geen
KND    geen
Oppasdienst    Corinne
Autodienst    A. de Winter
   
Zondag 19 augustus  
Kostersdienst    Fam. Flikkema
Collecten     1e Diaconie
      2e Kerk
      3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag geen
KND     geen
Oppasdienst    Els
Autodienst    D.J. Land
   
Zondag 26 augustus  
Kostersdienst     Fam. De Winter
Collecten     1e Kerk
      2e Onderhoud gebouwen
      3e Voedselbank
Kind vd zondag  geen
KND     geen
Oppasdienst        Hanneke
Autodienst          A. Flikkema
   
Zondag 2 september  
Kostersdienst     dames v/d Wal en Kamminga
Collecten            1e Diaconie
      2e Kerk
      3e Jeugd
Kind vd Zondag Jocelien
KND     Renny
Oppasdienst        Linda en Wout
Autodienst          A. Bakker
   
Zondag 9 september  
Collecten            1e Diaconie- Zeemanshuis
      2e Kerk
Kind vd zondag  Anno
KND                   Margreet
Autodienst          P. Waijer
   
Zondag 16 september  
Kostersdienst     Fam. Reinders
Collecten            1e Kerk
      2e Vredeswerk
      3e Jeugd
Kind vd zondag  Jasmine  
KND     Jolanda
Oppasdienst     Jasmine
Autodienst          J. Ozinga

Diensten wijk Maarland 15 jul t/m 16 sep

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 22 juli, vijfde van de zomer
In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Achter het orgel Ab Gramsbergen, achter de tafel en op de kansel dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Zondag 29 juli, zesde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Voorganger is Egbert Smit, pastoraal werker in de gereformeerde kerk van Westeremden. Achter het orgel hoort u / je Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 augustus, zevende van de zomer
Vandaag is er geen morgendienst, maar in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed. Organist is Jan Smid.

Bij de uitgang zijn er inzamelingen voor respectievelijk Vluchtelingenwerk Loppersum en de kerk.

Zondag 12 augustus, achtste van de zomer
Op deze zondag is er een gezamenlijke dienst. U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt voor vervoer naar de Voedselbank Hogeland.

Om 11.00 uur begint de dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is kerkelijk werker Frits Postuma uit Krewerd, organist is vandaag Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis Eemshaven en voor de kerk.

Zondag 19 augustus, negende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.

’s Morgens om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk is Rooms-Katholiek pastor Nellie Hamersma onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, dat zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De opbrengst van de tweede rondgang is voor ons kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Titia Vriesema van de Commissie Avondgebed. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van Simavi.

Zondag 26 augustus, tiende van de zomer
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt kunt u / kun je vandaag om 9.30 uur Ab Gramsbergen als organist verwachten en dominee Tjalling Huisman als voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 september, elfde van de zomer
Vandaag wordt Jos Boven bevestigd als onze scriba en Geja Huizing als jeugdouderling. Dat gebeurt in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is d Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van de Wensambulance, die ernstig zieke mensen wil helpen met het vervullen van hun laatste wens. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 9 september, twaalfde van de zomer
Fijn dat dominee Marion Hartman vandaag voorgaat in de dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de kerk.

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.

Nieuwe Scriba en jeugdouderling wijk Maarland

Scriba en jeugdouderling

Fijn dat we nu weer een scriba hebben. We hadden er zelfs even drie, toen aftredend scriba Wippy Kempenaar en plaatsvervangend scriba Janneke de Jonge en toekomstig scriba Jos Boven overlegden over de verdeling van de taken. Dat voelde als een grote luxe! Uitkomst van het overleg is dat Jos Boven alle scribataken gaat vervullen, in voorkomende gevallen kan zij een beroep doen op Janneke de Jonge. Op zondag 2 september wordt Jos bevestigd in een dienst in de Petrus en Pauluskerk.

In diezelfde dienst wordt ook Geja Huizing bevestigd als jeugdouderling. Mooi dat we straks ook een jeugdouderling uit onze wijk hebben! Om samen met Melson Zwerver, jeugdouderling van wijk Vredekerk, het jeugdwerk te stimuleren.

Fijn dat jullie zo bereid zijn om het gemeentewerk te dragen!

 

Onder de toren 6-2018

Op de laatste gemeenteavond van 18 juni in Elthato heb ik iets proberen te vertellen over de inleiding van het beleidsplan (in wording) van onze wijk Maarland. Onze gemeente heb ik vergeleken met een bootje, zeg maar het schip der kerk, onderweg naar het Koninkrijk van God. Niet alleen (zonder anderen) onderweg, maar met vele andere kerken. In de eerste plaats natuurlijk onze zustergemeente van de Vredekerk.

Maar ook als kerken zijn we niet alleen onderweg. Er zijn vele andere bootjes met mensen die zich inzetten voor de ‘minsten van mijn broeders en zusters’.

Het beeld van een bootje onderweg is natuurlijk maar een beeld, maar het maakt duidelijk dat de kerk geen doel op zich is. Een club is een doel op zich, maar de kerk staat in dienst van het Koninkrijk van God.

Als gemeente zijn we onderweg, op reis. Vroeger kon je in de kerk misschien het idee hebben dat je bezig was aan een georganiseerde reis, met duidelijke regels over wat je wel of niet moest geloven en wat je wel en niet mocht doen. Tegenwoordig beleven velen dat niet meer zo. Je zou eerder van een zwerftocht of zoektocht kunnen spreken, in de lijn van Abraham en van Jezus. Op die tocht nemen we als gemeente wel (geestelijke) bagage mee. Natuurlijk het evangelie, niet in onze broekzak maar als drijvende kracht en woord van licht voor ieder.

Voor onze wijk heb ik nog drie andere bagagestukken als kenmerkend proberen te omschrijven.

Het eerste: open voor de ander.
Open voor de wereld, voor andere kerken, voor nieuwe mensen in ons midden

Het tweede: eigenheid koesteren.
Blij zijn met onze liturgie en met de (geestelijke) ruimte in onze gemeente.

Het derde: verantwoordelijk voor elkaar.
Nieuwsgierig zijn naar het geloof van de ander, en openheid om zelf iets te delen; en omzien naar elkaar.

Met die bagage is het bootje Maarland tussen al die andere bootjes op weg naar het Koninkrijk van God. Onderweg zijn er ook gevaren. Ik noem er één: de klif van het clubgevoel. Een club is een doel in zich, een club kan zich sluiten tot een ons-kent-ons. Maar een kerk is nooit doel in zich, steeds opnieuw moet zij zich openen.

Onderweg kan het schip regelmatig aanleggen bij het ‘eiland van inspiratie’. Inspiratie kun je opdoen door een dienst die je raakt maar ook door een ontmoeting met iemand ‘van buiten’. Door een leerhuis of door een vergadering en noem maar op.

Als u / jij de inleiding op het beleidsplan wilt lezen en er misschien op wilt reageren, graag. Een mailtje of een telefoontje naar mij, dan stuur ik het toe.

domie Tjalling

7 tot 9 september: kloosterweekend

Kloosterweekend

In het weekend van 7 tot 9 september ga ik met een groep gemeenteleden en ook mensen daarbuiten naar de Abdij van Egmond. We delen daar een paar dagen het kloosterritme van de Benedictijnse broeders. We gaan in gesprek over wat geloven voor ons en voor hen betekent. We snuffelen rond in de kloosterwinkel vol kaarsen, kaarten, boeken, cd’s, beelden en kettinkjes. En we waaien uit op het strand van Egmond aan Zee.

Als u / je denkt: interessant zo’n kloosterweekend, in juni volgend jaar staat er weer een gepland. Dat is dan wel in het vrouwenklooster in Egmond, en speciaal gericht op meditatie.

Ds. Tjalling Huisman

Terugblik tienerdienst seizoen 2017/2018

We hebben als tieners en team een heel goed tienerdienst-seizoen gehad.

Bij de 7 tienerdiensten en de tienerkerkdienst waren gemiddeld  11 tieners aanwezig.

In de tienerdienst hanteren we onze eigen liturgie met als onderdelen geloofsbelijdenis, inbrengmoment van de tieners, bijbellezing, gesprek met elkaar over een onderwerp, collecte, voorbede van iedereen in een kringgebed en tot slot een zegenbede. Onderwerpen waren: Welkom, Luther, Verwachting, Groningen beeft, Delen en Sorry.

De tienerkerkdienst op 13 mei had als thema ‘Wie in mijn naaste en wie in mijn medemens?’. Aanleiding voor het thema was de popsong ‘Another day in Paradise’ van Phil Collins, die over het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijkt te gaan. Het was een heel mooie dienst die de tieners en tienerdienstleiding samen hadden voorbereid met dominee Marco Roepers. De tieners hebben op diverse manieren bijgedragen aan de kerkdienst, met een speciale vermelding voor de poppenkast (inclusief ligfiets) met een eigentijdse versie van de Barmhartige Samaritaan. Na de zegen was nog een verrassingsoptreden van de oudere jongeren Willem-Jan en Jack met het lied ‘Bridge over troubled water’ van Simon & Garfunkel. Als collectedoel hebben de tieners dit seizoen gekozen voor World Servants, dit na de inspirerende presentatie die Jolanda Beereboom gaf over haar World Servants project in Malawi. Dit jaar spaarden we specifiek voor het Cacao-project in Ecuador. De opbrengst van de collectes in de tienerdiensten was in totaal 100 euro en de collecte in de tienerkerkdienst van 13 mei heeft 179,60 euro opgebracht.

In de overstapdienst van 10 juni hebben we Anniek Mollema, Vera Huizing en Lianne Kalsbeek uitgenodigd om volgend jaar mee te gaan doen met de tienerdiensten. Aansluitend aan de kerkdienst hebben we in het jeugdhonk afscheid genomen van de ‘oudste’ tieners Ilse Beukema, Femke Klunder, Jos Hoogstra, Lennard Steiginga en Wouter Hielema.

Op moment van schrijven hebben we nog een activiteit te goed, namelijk een zeilweekend (14 en 15 juli) met een groep van 12 ‘koppen’ op de klipper ‘Jade’ met oud-Lopsters Konnie en Appie Werkman. We gaan vanuit Lauwersoog het wad op en varen het weekend heen en terug naar/van Schiermonnikoog.

Cora Steiginga heeft aangegeven volgend jaar niet meer mee te gaan draaien met het tienerdienstteam. Cora, hartelijk dank voor je jarenlange bijdrage aan de tienerdiensten en bijkomende activiteiten. Het tienerdienstteam bestaat volgend jaar daarmee uit Henk Klunder, Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra. We kunnen nog versterking gebruiken, dus als je het leuk lijkt om eens mee te kijken, dan horen we het graag.

Het tienerdienstteam

Van de redactie juli 2018

Voor u ligt het laatste kerkblad van dit seizoen. De zomervakantie staat voor de deur. Voor velen een tijd van geen verplichtingen; ontspannen; op vakantie gaan of juist thuis blijven; inspiratie opdoen; andere mensen ontmoeten; leren van andere culturen; genieten van de natuur; meer tijd hebben voor elkaar; vaste patronen los laten; genieten van het gevoel van vrijheid. Dat kan op vele manieren, ver weg maar ook dicht bij. U leest in dit blad dat de kerkelijke activiteiten voorlopig op een laag pitje staan. De afgelopen periode hebben we afscheid genomen van een aantal kinderen en tieners van de kindernevendienst en de tienerdienst. Ze hebben niet alleen afscheid genomen van de kindernevendienst en de tienerdienst maar ze hebben ook afscheid genomen van hun school en starten na de zomervakantie voor hun opleiding op een andere school. Een nieuwe periode breekt voor hen aan. Een hele verandering.

Twee weken geleden hebben wij ook afscheid genomen van onze burgemeester Albert Rodenboog en zijn vrouw Ina. Vijftien jaar lang is hij een zeer betrokken burgemeester geweest voor onze gemeente Loppersum, met veel aandacht en inzet voor ons allemaal. Ook voor hen breekt er een nieuwe tijd aan.

Er zijn alweer een paar activiteiten die in het begin van het nieuwe seizoen starten waarover u kunt lezen, onder andere de Johannes leeskring en het leerhuis: Het Heilig Avondmaal, de Tafel van de Heer. Op 23 september is het startzondag met als thema: Proef de kerk! Het belooft een dag voor fijnproevers te worden. In het volgend kerkblad leest u meer hier over.

Maar eerst een hele fijne zomertijd toegewenst!

Een hartelijke groet, namens de redactie,

Agnes Klunder

Meditatie juli 2018

K L E I N G E L O V I G E

Vooruit dan maar, ik ben hier al tien jaar domie, tijd om uit de kast te komen: ik ben een kleingelovige! Ik hoor u al denken, lezer: we hadden het altijd al gedacht, een publiek geheim was het. Je kon het merken aan zijn preken en zijn pastoraat. Het miste iets van een, van een….nou ja zeg maar een groot geloof. Het bleef altijd een beetje steken in hoop en liefde en twijfel. Of denk u dat niet, denk ik alleen maar dat u dat denkt?

Klein of groot geloof, geloven zie ik voor mij als een weg.
Een weg die je kunt gaan in het spoor van Jezus.
De weg van geloven is niet een weg van zekerheid, geen snelweg naar de hemel.
Alle menselijke emoties duiken er op.
Soms ben je dapper, soms doodsbang.
Er zijn tijden van grote moed in je leven, en tijden van een lafheid waarvoor je je diep schaamt.
Soms ga je vrolijk en onbezorgd voort op ’s Heren wegen.
Maar er zijn ook momenten dat je je voortsleept, gebukt onder zorgen of verdriet.
Ook twijfel en ongeloof dringen zich aan je op.

Velen denken dat er geen twijfel of ongeloof te vinden zijn op de weg van geloven.
Ongeloof zien zij als een afslag, een andere weg die je gaat.
Maar ik denk dat twijfel en ongeloof juist op de geloofsweg te vinden zijn.
Twijfel is niet in tegenstelling met geloof, en ongeloof ook niet.
Onverschilligheid is het, die lijnrecht staat tegenover geloof.
Op de weg van geloven is onverschilligheid een afslag naar een andere weg.
Maar twijfel, twijfel is de zuster van vertrouwen,
ongeloof is de broeder van geloven.

Als de rots Petrus in een verhaal uit Matteüs 14 over het water loopt (volgens mij zo’n verhaal van niet echt gebeurd, maar wel waar – maar ja, u kent mij) en daarna bang wordt en begint te zinken, noemt Jezus hem een kleingelovige. “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?”

Volgens mij schuilt er in deze vraag geen enkel verwijt. Jezus weet ook wel hoe de sterk de wind kan zijn en hoe diep het water in iemands leven. Twijfel is menselijk.                                                               

Kleingelovige, dat klinkt in mijn oren als een liefkozing, het klinkt als een geuzennaam. Het is toch ook Jezus die tegen zijn leerlingen zegt: als je geloof hebt (zo klein) als een mosterdzaadje, zal je tegen die berg zeggen ‘verplaats je van hier naar daar’ en hij zal zich verplaatsen.

Geloven zie ik voor mij als een weg, een weg die je kunt gaan in het spoor van Jezus.
Het leven onderweg is vaak mooi, maar soms ten hemel schreiend verschrikkelijk.
Het leven is onzeker, de enige zekerheid is de dood.
Alle menselijke emoties duiken er op.
Soms ben je dapper, soms doodsbang.
Angst hoort bij het leven, net als geloof.
Geloven is niet het ontkennen van angst.
Geloven is de moed om, met de angst om het hart, het leven te wagen.
Als kleingelovige, die het uitschreeuwt van angst als hij wegzinkt en het niet meer redt.
In de hoop dat net als bij Petrus, er iemand is die je hand vastpakt.

dominee Tjalling Huisman

Bijbelse musical in Loppersum!

De Missionaire Werkgroep Loppersum (samenwerkingsverband tussen alle kerken in Loppersum) is van plan om voor de derde keer een bijbelse musical op het podium te zetten.

Na het grote succes in 2014 en op verzoek van vele mensen, hebben wij besloten om weer een groot spektakel te organiseren in Loppersum in het najaar van 2019.

Voor deze musical hebben we ongeveer 40 deelnemers nodig. Niet alleen zangers en een dirigent (die zoeken we ook nog), maar ook muzikanten, technici en decorbouwers.

Als je  nu denkt dit is precies iets voor mij, meld je dan nu aan! Uiteraard mag dit ook samen met familie, buurman of buurvrouw, iedereen die kan en wil zingen is van harte welkom!

Het gaat erom dat we met elkaar iets fantastisch neer gaan zetten!

Als je dit leuk lijkt doe vooral mee en grijp deze kans!!!

Je kunt  je aanmelden tot en met 17 juni 2018 bij Renny Burema

Laten we er weer net zo’n groot succes van maken als in 2014!!

Hartelijke groet,

Missionaire Werkgroep Loppersum
Renny Burema  rburema@outlook.com en Simone Miske