Alle berichten van jan

Uit de pastorie 4

Volgende week ga ik op weer op cursus. Op 21 en 22 maart volg ik de cursus (eigenlijk training) Contextueel Bijbellezen in Hydepark.  Contextueel Bijbellezen is ontstaan in Zuid-Amerika waar de bevolking de Bijbel ging interpreteren tegen de achtergrond van hun eigen omstandigheden en leven. De bevrijdingstheologen bepleitten dit door te zeggen dat de bijbel niet het boek is van de gestudeerde uitleggers maar juist het boek van het volk. Mijn hele opleiding heeft in het teken gestaan van de opvatting dat bijbel door exegetische studie kan worden begrepen: Exegeten leggen uit wat de Bijbel bedoelt. Een grondige kennismaking met deze andere  manier van bijbeluitleg zal voor mij geestverruimend werken en mij nieuwe methoden leren om de Bijbel ter sprake brengen. Als in de rapporten van de synode gesproken wordt over back to basics dan betekent dat voor mij:  leven met de Bijbel. De kennismaking met deze bijbelvisie kan mij een nieuwe manier aanreiken om de bijbel toe te passen.

Onder de deelnemers bevinden zich een aantal leden van het Platform Kerk en  Aardbeving. De bedoeling is daarbij om te kijken hoe aan de hand van de bijbel wij met elkaar in gesprek kunnen gaan over onze situatie in Groningen en dat in een brede oecumenische setting. Af en toe krijgen wij bij Kerk en Aardbeving vergezichten van nieuwe oecumenische interkelijke gemeenschappen in dorpen waar al lang geen kerk meer is. Of het realiteit gaat worden, weet ik niet, maar het is mooi om eraan te werken.

Tijdens mijn korte afwezigheid kunt u zich in contact stellen met de wijkouderling voor vragen en is Tjalling Huisman beschikbaar voor dringende gevallen.

ds. Marco Roepers

Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-01-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering. Na welkom houden we een moment stilte vanwege het overlijden van onze oudpredikant ds. Jelle Kolk.

De vergadering wordt vervolgd door de diaconie die heeft besloten om de maandelijkse voedselinzameling te houden in de gezamenlijke diensten. Meestal is dit de 2e van de maand, maar dit zal duidelijk worden gemaakt in de kerkbladen en op de site.

De groep ouders die al eerder op de vergadering waren is weer uitgenodigd en samen spreken we over mogelijkheden voor de kinderen binnen en buiten de zondagse diensten in de kerk.

Ds. Marco weet te melden dat er in de dienst van 26 februari medewerking zal worden verleend door het clusterjongerencombo dat gevormd was voor de Pinksterdienst in ’t Zandt.

Er zullen in het vervolg ook vaker filmpjes en liedjes voor kinderen van Youtube worden getoond tijdens de dienst of tijdens de collecte.

Verder bespreken we het jaarlijks terugkerende thema van de wisseling van ambtsdragers. De classis vraagt ook onze aandacht om mee te gaan in veranderingen van de kerkelijke structuur. Er zal een herindeling van de landelijke classes plaatsvinden waarbij er 11 classes overblijven i.p.v. de eerdere 74.

Na het vlot afwerken van de agendapunten en het punt rondvraag, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

Diensten wijk Loppersum 5 mrt t/m 2 apr

Zondag 5 maart  
Kostersdienst  Fam. Koens
Collecten  1e Rudolphstichting
  2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Cheng
KND  Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst  Femke en Corinne
Autodienst  D.J. Land
   
Woensdag 8 maart  
Kostersdienst  Fam. van Dijken
Collecten  1e Rudolphstichting
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Solidariteitsfonds
Autodienst  A. Flikkema
   
Zondag 12 maart  
Kostersdienst  Fam. Hielema
Collecten  1e Moldavië
   2e Kerk
Tienerdienst  voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Gerard
KND  Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst  Dinie
Autodienst  A. Bakker
   
Zondag 19 maart  
Kosterdienst  Fam. Flikkema
Collecten  1e Moldavië
   2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Mia
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst  Hanneke
Autodienst  P. Waijer
   
Zondag 26 maart  
Kostersdienst  Fam. Reinders
Collecten  1e Moldavië
   2e Kerk
   3e Jeugd
Kind vd zondag Jocelien
KND   Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst  Siebren
Autodienst  J. Ozinga
   
Zondag 2 april  
Kostersdienst  Mevr. van der Wal en  Mevr. Kamminga
Collecten  1e Myanmar
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Marieke
KND  Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst  Janet
Autodienst  M. Meruma

Uit de pastorie 3

De veertigdagentijd is begonnen. In deze tijd staan we stil bij het lijden van Jezus. Dat lijden loopt niet uit op de dood maar op de opstanding van Jezus. Door lijden en dood van Jezus heen schept God een nieuwe toekomst. Dat geloof zorgt ervoor dat de veertigdagentijd niet alleen een tijd is van ernst en ingetogenheid, maar ook van hoop. Het veertigdagenboekje dat is uitgereikt heet Sterk en Dapper. Sterk en dapper is in het licht van de veertigdagentijd wat anders dan in het dagelijkse leven. Het is sterk in geloof en liefde en vertrouwen en dapper door de hoop. Dan gaat het niet om lichamelijke kracht, maar een geestelijke en dapper niet door het vertrouwen op wat je zelf kunt, maar op wat God doet. Paulus zegt het zo:

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. (2 Korintiers 12:10)

Daarin zien wij het lijden van Jezus weerspiegeld. Wat Paulus allemaal ondervonden heeft op zijn reizen, weerspiegelt het lijden van onze Heer en door dat geloof ontvangt hij kracht en moed om door te gaan. Hij weet van Gods liefde. Dat geeft kracht en dat maakt dapper.

Ds. Marco Roepers

Catechisaties

De groep klas 1 t/m 3 van het Voortgezet onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Donderdag 2 maart, 16 maart en 30 maart om 19:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

De groep klas 4 t/m 6 van het Voortgezet Onderwijs heeft op de volgende datums catechisatie:

Woensdag 1 maart, 15 maart en 29 maart om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

Diensten wijk maarland 5 mrt t/m 2 apr

Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Biddag, 5 maart
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum zijn er vandaag twee diensten.
Om 9.30 uur gaat ds Tjalling Huisman voor en bespeelt Ab Gramsbergen het orgel.

Inzameling zijn er voor het Veertigdagenproject (jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting) en voor de kerk.

Om 19.00 uur is er aan Avondmuziek, waar het Collegium Musicum Loppersum meewerkt.

Muzikale leiding is in handen van Jelke Hamersma, Jan Luth is organist en voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman. In deze dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Vrijdag 10 maart, Avondmaal Wiemersheerd
In de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum is er deze avond een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten Wiemersheerd. De dienst begint om 19.30 uur.

Tweede zondag van de Veertigdagentijd, 12 maart
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

De diaconie zamelt ze in en brengt ze naar Winsum, Voedselbank Het Hogeland.

Er is één gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, de dienst begint om 9.30 uur.

Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: steun voor ouderen in Moldavië. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk en de uitgangscollecte is voor het jeugdwerk.

 Derde zondag van de Veertigdagentijd, 19 maart
Er is een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk van Zeerijp. De Riepster Cantorij zingt mee, onder leiding van Henk de Vries. Anjo de Haan bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk het Veertigdagenproject (hulp voor ouderen in Moldavië) en de kerk.

Vierde zondag van de Veertigdagentijd, 26 maart
Vandaag om 9.30 uur weer een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor betere zorg voor ouderen in Moldavië (Veertigdagenproject), de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Jannet van der Spek, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Onder de toren 2

Als u / je dit leest ben ik gestopt met lesgeven aan de middelbare school. Ik heb het bijna een half jaar gedaan en nu is een geschikt moment om er mee op te houden. Het is een enerverend half jaartje geweest: in het begin was het lesgeven gemakkelijk te combineren met het gemeentewerk, maar langzamerhand merkte ik dat het soms toch erg moeilijk is. Als er een dikke stapel toetsen op mijn bureau lag en de lessen moesten worden voorbereid, voor zondag een preek en dan ook nog een uitvaart. Het was de laatste maanden lastig om beide banen te combineren.

Ik heb veel geleerd van mijn uitstapje, het is ontregelend en dus verfrissend om alles eens anders te doen. Het was ook weer leuk om midden tussen de jongeren te zitten en te zoeken naar manieren om hen iets te leren over levensbeschouwing en godsdiensten. Maar ik heb ook weer ervaren hoe intensief het is, hoe je soms de energie en het geduld uit je tenen moet halen om staande te blijven. Als ik weer voor de klas zou gaan, zou ik het wat betreft onderwerpen anders aanpakken. Nu had ik daarin weinig keuze, ik viel in een vast programma. Ik merkte dat veel leerlingen weinig interesse hebben in hoe bijvoorbeeld het hindoeïsme in elkaar zit. Maar als het over hun eigen levensvragen gaat, dan willen ze graag meedoen.

Nog vier proefwerken nakijken en dan kan ik cijfers en schoolbanken weer uit mijn hoofd zetten. De gezichten van de leerlingen zullen er nog wel een tijdje in rondwarrelen.

domie Tjalling

Malawi Afrika oktober 2017

Samen bouwen aan een betere toekomst – Malawi Afrika oktober 2017

In oktober ga ik met een groep, vanuit World Servants, ruim 2 weken naar Malawi in Afrika. We gaan daar samen met de plaatselijke bevolking bouwen aan twee klaslokalen en een lerarenwoning. We willen graag letterlijk onze handen uit de mouwen gaan steken, zodat 400 kinderen, die dat nu niet kunnen, naar school kunnen gaan. Malawi is namelijk één van de armste landen in deze wereld. 

Samen met 3 reisgenoten uit Appingedam zijn we de Actiegroep Appingedam/Loppersum gestart om sponsors te vinden voor ons project. Voor het project is namelijk veel geld nodig, onder meer om de bouwmaterialen te kunnen bekostigen. Het zou toch geweldig zijn wanneer wij vanuit Appingedam en Loppersum ons steentje kunnen bijdragen, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan en kans hebben op een betere toekomst. 

Om geld bij elkaar te brengen, gaan wij als actiegroep de komende periode verschillende acties organiseren. Onderaan leest u wanneer welke acties staan gepland.

U hoeft echter niet te wachten op de acties, u kunt ons nu al sponsoren. Dit kunt u doen door  een geldbedrag over te maken naar : World Servants – IBAN  NL39TRIO0338416331  onder vermelding van: MA517 Actiegroep Appingedam/Loppersum. U kunt ook rechtstreeks online een bijdrage doen door onderstaande link te kopiëren. Klik hier

Mocht u meer informatie willen of wilt u op de hoogte worden gehouden van onze acties, dan kunt u contact met mij opnemen via
j.beereboom@planet.nl of telefonisch via 0651314887.

Wij hopen op uw bijdrage te mogen rekenen en zien u graag bij één van onze acties.

 Acties Malawi Afrika 2017:

  • Eierenverkoopactie in de week voor Pasen (10 tot en met 15 april 2017) in Loppersum en Appingedam
  • Verkoop tijdens Koningsdag in Loppersum – 27 april 2017
  • Garageverkoop in Appingedam – zaterdag 20 mei 2017
  • Verrassingswandeltocht voor jong en oud zondag 11 juni 2017

 Hartelijke groet van Jolanda Beereboom en vanuit Appingedam: Geert Middelkamp, Klaas Bult, Nita Kooymans

Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Nieuws van ons cluster HogelandOost:
Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Het cluster HogelandOost wordt gevormd door de PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

Afgelopen jaar hebben we samen met de kerken uit ons cluster een feestelijke pinksterdienst mogen vieren. Hierop kwamen veel positieve reacties en de kerkenraden hebben besloten om in 2017 de pinksterdienst weer gezamenlijk te vieren.

Samen zingen, samen bidden en samen komen rondom de boodschap van pinksteren is ons doel. Op deze manier kunnen we ook als clustergemeenten elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Dit jaar is de pinksterdienst op zondag 4 juni  om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.

De Vredekerk heeft een grote kerkzaal, ruimtes voor de kinderen en gelegenheid om na de dienst samen koffie te drinken.

U komt toch ook?

In de volgende kerkbladen zal meer informatie staan.

U bent alvast van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst mee te vieren!

Namens de voorbereidingsgroep,
Neeltje Wiersma, voorzitter (tel. 0596582088)

Mintijteer lezen zes veertigdagentijd avonden

Op zes avonden in de Veertigdagentijd wil ik het boekje Mintijteer van Esther Maria Magnis bespreken. Het boek is autobiografisch, maar wel in romanvorm geschreven. De hoofdpersoon is de schrijfster – een Duitse vrouw (geboren in 1980) die religiewetenschappen studeerde. Centraal in het boek staan de ziekte en dood waarmee het gezin waarin zij opgroeit, te maken krijgt. Vooral gaat het er daarbij om wat dat met haar geloof doet. Het boek leest gemakkelijk weg, maar tegelijk schopt het heilige huisjes omver en roept het diepe levensvragen op. Op de achterkant staat: “Ik geloof dat wij God missen. Ik zou het geloof in God nooit iemand willen aanpraten of mij boven atheïsten willen verheffen. Ik weet dat er goede gronden zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik dat de meeste mensen er gewoon verdriet van hebben dat hij er niet is.”

Het is een indrukwekkend boek!

We beginnen na Aswoensdag. op donderdagavond 2 maart; de data daarna zijn: de donderdagavonden 6, 16, 23, 30 maart en 6 april.

We komen steeds een uur bij elkaar, van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Voor elke keer geef ik de bladzijdes van het boek, waar we over gaan praten.
Plaats van samenkomst is ’t Gebouwtje in Leermens, ingang naast Wierdeweg 16.
Kosten: geen.

Voor informatie en opgave: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl