Passage

PASSAGE AFDELING LOPPERSUM

VOOR VROUWEN
MET HART VOOR
DE SAMENLEVING
OOG VOOR HUN
NAASTE EN GEVOEL
VOOR CULTUUR

WAT IS PASSAGE?

eetcafe ‘De Boerderij” Oosterwijtwerd

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die zich ten doel stelt te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden ,in al hun verscheidenheid, op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd via meer dan 300 afdelingen in Nederland. De afdelingen organiseren activiteiten, die kunnen gaan over bijv. politiek, economie, geloof, kunst, cultuur,  onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, enzovoort.

Afdeling Loppersum telt 33 leden.
Bent u nog geen lid en wilt u graag eens komen kijken hoe het bij ons is, dan bent u van harte welkom als gast op één van onze avonden.

VERGADEREN
Wij houden onze vergaderingen elke derde woensdag van de maand in de zaal van de Gereformeerde kerk aan de Burg. v. d. Munnikstraat te Loppersum. We beginnen onze vergaderingen om 19.45 uur .

PROGRAMMA SEIZOEN 2017/2018.

20 september 2017
Spreker: dhr. S. Noordenbos. (van Mesdagkliniek Groningen)
Hier wonen en werken; mensen zoals jij en ik.

18  oktober 2017
Spreker: mevr. M. Dales uit Loppersum.
Onderwerp: borstkanker.

  9 november 2017
Ontmoetingsdag Zuidhorn. Spreker: Jan Eerbeek
( gevangenispredikant)
’s middags: Keltische muziek van Duo Sunrise.

15 november 2017
Spreker: ds. A. Spelt uit Groningen (geestelijke verzorging UMCG)
Onderwerp: spirituele zorg voor kinderen, tieners en hun ouders. (Beatrix kinderziekenhuis).

?? december 2017
C
reatieve morgen / middag.

20 december 2017
Kerstviering samen met Perspectief.

17 januari 2018
Spreker: dhr. D. Stoter uit Loppersum.
Onderwerp: brandpreventie.

21 februari 2018
Spreker: mevr. I. Admiraal uit Niezijl. 
(bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand).
Onderwerp: “Wat is daarop uw antwoord”?

21 maart 2018
Spreker: dhr. S. Reiffers uit Winneweer.
Onderwerp: wat suiker doet in je lichaam.

?? maart of april 2018
Creatieve morgen/middag.

18 april 2018
Spreker: dhr. M. C. Hollebrandse uit Roodeschool.
Onderwerp: op de fiets door Nederland.

?? mei 2018
Jaarlijks reisje.  

haven Zoutkamp

 Lijkt het programma u wat neem dan contact op met onze p.r. vrouw: mevr. M. Westers-Schaaphok, telefoon 572039.