Op reis met Johannes

image_pdfimage_print

Op reis met Johannes. Een ontdekkingsreis in acht avonden door het evangelie volgens Johannes.

Vorming en toerusting cluster Noordoost Groningen programma 2015-2016

De eerste drie evangeliën lijken op elkaar, maar het vierde evangelie heeft een heel andere inhoud. Het is een aanvulling op de eerste drie. Elke avond willen we een stukje film over het leven van Jezus volgens het Johannesevangelie bekijken. Om de tekst beter te begrijpen, willen we vragen stellen aan de tekst:

 • Wat staat er?
 • Wat betekent het? Wat begrijp ik niet?
 • Wat betekent het voor ons vandaag?

Het is de bedoeling dat deelnemers thuis van tevoren met deze vragen bezig zijn. Elke keer kunnen 1of 2 deelnemers, die dat willen, hun resultaten met de groep bespreken. Daarna zal er achtergrondinformatie over de tekst worden gegeven. We hopen dat het evangelie volgens Johannes door deze cursus ons een stuk vertrouwder wordt en ons helpt er in ons eigen leven iets aan te hebben. Het is verrijkend zo samen met de Bijbel bezig te zijn.

 Programma:

 • 1 oktober hoofdstuk 1: Inleiding in het evangelie. Hoe is dit evangelie opgebouwd? Wie is Johannes? Met welk doel schrijft hij dit evangelie? In Johannes 1 gaat het over het verschil tussen licht en duister evenals in Genesis 1.
 • 29 oktober hoofdstuk 3: Het gesprek met Nicodemus, de lichamelijke en de geestelijke geboorte.
 • 19 november hoofdstuk 4: De Samaritaanse vrouw, Jezus’ houding van verzoening en boodschap van vergeving.
 • 10 december hoofdstuk 5: De genezing van de verlamde te Bethesda. Jezus doet vele wonderen, maar wil zelf geen bewondering.
 • 14 januari hoofdstuk 10 en 15: “Ik ben de goede Herder, de ware Wijnstok” en andere “Ik ben”-woorden.
 • 4 februari hoofdstuk 14-16: Jezus belooft de Heilige Geest.
 • 25 februari hoofdstuk 18 en 19: Jezus’ houding in de duisternis van Goede Vrijdag en de betekenis van Zijn sterven.
 • 17 maart hoofdstuk 20: De opstanding van Jezus brengt Gods kracht aan het licht.

De cursus wordt gegeven door ds. Sijbrand en Corry Alblas.

Plaats: gebouw Agora, Hoofdstraat 58, ’t Zandt (naast de Gereformeerde Kerk)

Tijd: 19.30-20.30 uur.

Ieder van harte welkom, ook om zomaar een keer binnen te lopen.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie.