Met Petrus en Paulus op reis

image_pdfimage_print

Die Hem het hardst verloochende, Petrus, en zijn felste tegenstander, Paulus, zijn de hoofdpersonen van het boek Handelingen. Petrus in Handelingen 1-12, Paulus vanaf hoofdstuk 13. Het boek Handelingen laat zien, dat ondanks zwaar weer en tegenstand het evangelie vanuit Jeruzalem naar Rome gaat. Dat is het doel van het evangelie: het moet de wereld in. Ook vandaag. Maar hoe? En hoe kan God mijn ‘arme ik’ gebruiken? Dit winterseizoen staan we stil bij die wonderlijke gang van de blijde boodschap. Je zou het van tevoren geen schijn van kans geven en toch heeft het zelfs Noordoost-Groningen bereikt. Maar nu is het onze beurt om op te staan. Dat kan alleen maar door het wonderlijke werk van Gods Geest, het geheim achter Paulus en Petrus. Wat kunnen wij daarin leren van toen? Eén ding is zeker, de belofte van Jezus Christus “Ik ben met jullie elke dag”, staat ook vandaag als een muur.

De eerste avond is ieder welkom om zomaar even te kijken. U kunt ook eenmalig een van de andere avonden bezoeken. Maar de hele cursus is natuurlijk ook prima.

Data cursus over het boek Handelingen seizoen 2016/2017 ’t Zandt-Godlinze

Introductie eind september / 3x voor de kerst / 3x na de kerst.

29-9-2016 Introductieavond: Uitleg opzet cursus  + korte voorbeeldstudie
13-10-2016 Handelingen 2 Uitstorting van de Geest en onze opdracht Gods goede nieuws  te verspreiden
10-11-2016 Handelingen 8 Profetie en hoe bereiken wij mensen in de wereld van vandaag
8-12-2016 Handelingen 9 Bekering en Gods leiding in je leven
12-1-2017 Handelingen 10-11 Een visioen en onze eigen vooroordelen
9-2-2017 Handelingen 16 Vervolging en hoe jouw wanhoop verandert in nieuwe hoop
9-3-2017 Handelingen 27 Schipbreuk, maar door vertrouwen ontvang je moed

Reserve datum: 6 april

Plaats: Agora (naast de Gereformeerde Kerk), Hoofdweg 58, ’t Zandt. Docenten: Jeltsje Elzinga, Corry en Sijbrand Alblas
Informatie: J. Elzinga (06-25013645; j.bakker61@hetnet.nl of familie Alblas (050-3011885; salblas@solcon.nl; kcalblas@solcon.nl)
Aanvangstijd alle avonden: 19:30 uur tot en met 21:30 uur.
Kosten: kleine vergoeding voor de koffie.