Een Leerhuis

Wat is onze hoop, als we denken over dood en sterven?

Een leerhuis, voorbereid door Gerda Flikkema, Bertus Huizing en Riet Bons-Storm.

Vroeger stond het vast: de gelovige kon door Gods genade hopen op een plaatsje in de hemel. Er was ook nog het gericht, waar schapen van bokken werden gescheiden. Er was daarbij nog de mogelijkheid van de hel. Van de hel hoor je niet veel meer, ook niet van het gericht. Ook het gaan naar de hemel is voor sommige mensen in onze gemeenten moeilijk voor te stellen. “Hoe moet ik dat zien?” vragen ze zich af. Voor sommigen is de hemel een punt van twijfel geworden. Maar wat is dan onze hoop? Waar zijn onze doden? Helemaal nergens meer? Daar is toch ook moeilijk mee te leven….

En zo leven er bij velen van ons vragen, waar je niet zo gemakkelijk over praat. Maar als er een geliefde sterft, of als je over je eigen dood denkt, dan steken die vragen de kop op.

In dit leerhuis zullen we samen praten over hoe we denken over het leven na de dood. De belangrijkste vragen zullen zijn: wat kan onze hoop zijn? Hoe dacht men hierover in de Bijbel? Er zijn vier avonden gepland:

Plaats: de consistorie van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Tijden: de donderdagavonden 11 januari, 18 januari, 25 januari en 1 februari. Van 19.30 – 21.30 uur.

Opgave graag bij Gerda, Bertus of Riet.

Als iemand de Petrus en Pauluskerk moeilijk bereikbaar vindt, bel dan op en u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Gerda Flikkema: 572297; albertengerda@gmail.com
Bertus Huizing: 571575; lhuizing14@hetnet.nl
Riet Bons-Storm: 574111; bonstorm@hetnet.nl